Page 79

INNOVATIEVE BENADERING REGGS, Strathclyde en ProPortion dienden een driejarenplan in bij de Google Impact Challenge for Disabilities. Doel van dit in mei 2015 gestarte fonds is technologieontwikkeling versnellen en zo mensen met een beperking zelfstandigheid en nieuwe kansen bieden. Januari dit jaar kwam het goede nieuws: Google stelde één miljoen dollar beschikbaar voor het marktklaar maken van de Majicast, plus de oprichting van drie revalidatiecentra en het opleiden en trainen van lokale mensen in Colombia. Daarmee kon een onderneming in het aanmeten van protheses gestart worden. ‘Het slimme ontwerp van de Majicast was voor ons een unieke en innovatieve benade-

‘Een voetballer liep de volgende dag gelijk weg op de prothese. Prachtig om te zien’

ring van de prothesekoker. De resultaten zijn consistent en de koker kan binnen een paar dagen of zelfs een paar uur bij de gebruiker zijn – een belangrijk voordeel voor mensen die op het platteland wonen’, verklaart Kunal Kothari, technology portfolio manager bij Google. ‘ProPortion

onderzoekt duurzame verdienmodellen voor dit comfortabele en betaalbare eindproduct. Vandaar dat we de ontwikkeling van de Majicast van harte steunen.’

GEPATENTEERDE TECHNOLOGIE

de prothese. Prachtig om te zien’, lacht Buis. In oktober vinden de allerlaatste tests plaats in De Hoogstraat. Het team beoogt de Majicast in maart volgend jaar getest en gecertificeerd te hebben. Daarna gaat het product naar de markt.

De Majicast-technologie, inmiddels gepatenteerd, optiCOMMERCIËLE FEEDBACK maliseert de pasvorm en het Tot die tijd gaat het optimaliseren, comfort van de prothesekoker testen en valideren door, zowel in voor de patiënt en vergroot de Colombia en Glasgow als hier in efficiency van de prothesemaker Nederland, om het ergonomisch door het aantal aanpassingen beste instrument in de markt zetachteraf te minimaliseren. Dit ten. ‘We gaan de Majicast bijvoorreduceert de productietijd en beeld iets hoger maken omdat de daarmee de productiekosten. lengte van de stomp langer was ‘Minder afschuiving en wrijving dan verwacht. Dat heeft waartussen stomp en koker zorgt schijnlijk te maken met een andevoor een betere pasvorm, meer re manier van amputeren’, zegt stabiliteit en comfort. De Rumping. ‘Volgend jaar gaan we De Majicast, ontworpen gebruiker heeft zo een betere drie maanden aan de slag met door REGGS Design Studio op initiatief van de ProPortion controle over de prothese’, stelt prothesemakers in Colombia. Foundation. Wolter Prinsen van REGGS. Hun commerciële feedback en Illustratie: REGGS In mei dit jaar volgde een ervaringen dragen bij aan een bezoek aan Colombia voor de succesvolle lancering van de Majiproef op de som. ‘Daar hebben we de Majicast cast in de Colombiaanse markt.’ gedemonstreerd en twintig man geleerd om ermee te werken. Voor vier mensen hebben we www.legbank.org een prothese gemaakt om te zien of de Majicast www.proportionfoundation.org aansluit bij de wensen en eisen van de bevolking. www.reggs.com Een voetballer liep de volgende dag gelijk weg op www.google.org/impactchallenge/disabilities

september 2016

79

Link 2016 04  

Link Magazine, september 2016, nummer 4, jaargang 18

Link 2016 04  

Link Magazine, september 2016, nummer 4, jaargang 18

Advertisement