Page 46

KETENSAMENWERKING

DUTCH FUTURE EGG-CONSORTIUM POLST DE EIERKETEN

VAN ‘EI-LANDENRIJK’ NAAR OPEN INNOVATIEPLATFORM? Zou een open innovatieplatform de eiersector in ons land kunnen helpen te komen tot nieuwe businessmodellen, technologieën, diensten en/of product-marktcombinaties? Een verslag van twee geanimeerde ketenbijeenkomsten.

William Smit (DBSC Consulting) leidt de discussie over samenwerking in de Nederlandse eiersector. Foto’s: Kees Beekmans

DOOR MARTIN VAN ZAALEN

I

s de eiersector in Nederland gebaat bij een open innovatieplatform dat moet helpen te komen tot nieuwe businessmodellen, tot nieuwe technologieën of nieuwe diensten? Zou zo’n horizontaal platform, waarin de hele

DEELNEMERS Aan de twee meetings namen deel Herman Timmerman (Herman Timmerman Service, pluimveespecialist), Alex Janssen (Blij met een Ei), Léon Jansen (pluimveehouder), Dennis Tros (legspecialist), Daniëlle van Gestel (P2), Eric Hubers (Hubers), Roy Tomesen (pluimveehouder), Petro Boon (Van Beek Group), Albert Hoekerswever (5D Connections), Andreas Oerlemans (P2), Anne van Lith (Zonnefarm ei), Evelien de Olde (WUR), Hans Bijleveld (Reed Business), Hugo Bens (Vakgroep Pluimveehouderij LTO/NOP), Imke de Boer (WUR), Jarrin Snetselaar (legpluimveehouder), Tom Schotman (Agrio), Dick van de Ven (Vencomatic Group), Ed Hendriks (Omnivoor), Inka Wijnands (Vencomatic Group), Noud Janssen (Noah), Yuri Piepers (TU/e) en William Smit (DBSC).

46

november 2017

keten is vertegenwoordigd, eraan kunnen bijdragen dat er sneller nieuwe product-marktcombinaties ontstaan? Met die vragen start moderator William Smit van DBSC Consulting de discussie van de twee groepen die zich in juni en oktober hebben verzameld op de Venco Campus van de Vencomatic Group in Eersel. Twee groepen bestaande uit legpluimveeboeren, maar ook een eierhandelsbedrijf, een broederij, een voerbedrijf en kennisinstellingen. De bijeenkomsten zijn geïnitieerd door eierverwerkingsautomatiseerder Vencomatic Group, tevens initiatiefnemer van het Dutch Future Eggconsortium, ruim anderhalf jaar geleden opgericht. Een innovatieplatform met naast Vencomatic nog zeven partners: de kennisinstellingen HAS Hogeschool en TU Eindhoven, organisatieadviesbureau Noah, ontwikkelaar en producent van voedselproducten Kokreateur, foodmarketingbedrijf Product Experience, Omnivoor Keteninnovatie en ict-bedrijf Dataleaf. Deze samenwerking beoogt versterking van het innovatiesysteem binnen de sector. Daarom ontvangt Dutch Future Egg (DFE) aanvullende financiering van Europa (EFRO), rijk en de provincie Noord-Brabant (innovatieprogramma OPZuid, beheerd door Stimulus), voor een periode van drie jaar.

MEER TOEGEVOEGDE WAARDE De missie van het Dutch Future Egg-consortium is de unieke meerwaarde van het ei – dat boordevol vitaminen en mineralen zit – optimaal te benutten. Dit door de samenwerking in de eierketen te verbeteren, om zo te komen tot ‘een betere verdeling van de marges’ en een beter toekomstperspectief voor de pluimveehouder. Aldus verwoordt Ed Hendriks van Omnivoor het namens het consortium. De projecten van het consortium hebben dan ook als expliciet doel de toegevoegde waarde van de pluimveehouderij te verhogen. Zo is er op een boerderij een prototype van een eiverpakker geïnstalleerd die eieren in verschillende typen verpakkingen kan zetten, afhankelijk van de specifieke ei-eigenschappen. Ook wordt er gesleuteld aan een eenvoudige eibreek- en scheidingsmachine om de primaire grondstoffen op de boerderij te kunnen produceren. ‘Daarmee kan de boer zelf bijvoorbeeld het eiwit uit het ei halen dat als grondstof voor een sportdrank kan dienen’, wijst Hendriks op de eerste resultaten van een onderzoek, geleid door de HAS. In dat verband wordt ook gewerkt aan kant-en-klare vleesvervangende eiproducten. ‘Zo komen we tot de door de sector zo gewenste product- en prijsdifferentiatie en margeverhoging.’ Juist die insteek, gecombineerd met grootschalige productie van eenvormige producten, heeft de toekomst. Gezien de resultaten, behaald in samenwerking, wil het consortium voorkomen dat het ontstane samenwerkingsverband over anderhalf jaar, bij gebrek aan financiering, weer stilletjes verdwijnt. Het is dan ook de opzet van de twee meetings de aanwezigen bovenal de ruimte te geven te vertellen wat Dutch Future Egg voor hen zou kunnen betekenen.

‘EI-LANDENRIJK’ Dus is de centrale vraag: is een permanent open innovatieplatform een gremium waar de eiersector wat aan zou hebben? In de reacties klinkt de nodige twijfel door: ‘Hoe voorkom je dat de ene deelnemer vooral komt halen, ten koste van zijn ‘brengende’ concurrent?’ ‘Want’, stelt pluimveehouder Roy Tomesen, op basis van platformervaringen elders, ‘zodra het aan een tafel met

Link 2017 05  

Link Magazine, November 2017, nummer 5 jaargang 19

Link 2017 05  

Link Magazine, November 2017, nummer 5 jaargang 19

Advertisement