Page 3

Inhoudsopgave WOORD VOORAF ..................................................................................................................................... 3 INHOUDSOPGAVE .................................................................................................................................... 4 BIBLIOGRAFIE........................................................................................................................................... 5 1.

DEELOPDRACHTEN ......................................................................................................................... 6 1.1

ORGANOGRAM ............................................................................................................................................ 6 1.1.1 Organogram eerste periode ............................................................................................................... 6 1.1.2 Organogram tweede periode ............................................................................................................. 7 1.2 UITNODIGING AANDEELHOUDERSVERGADERING ................................................................................................ 8 1.2.1 Nederlands ....................................................................................................................................... 8 1.2.2 Frans ................................................................................................................................................ 9 1.3 VERSLAGEN............................................................................................................................................... 10 1.3.1 Bedrijfsbezoek SA Möbler ................................................................................................................ 10 1.3.2 Verslag eerste aandeelhoudersvergadering ...................................................................................... 11 1.4 BRIEFHOOFD MET USERFORM ........................................................................................................................13 1.5 MARKONDERZOEK ..................................................................................................................................... 14 1.5.1 Enquête aan de consument ............................................................................................................. 14 1.6 MARKETINGMIX ......................................................................................................................................... 15 1.6.1 De vier P’s: product, prijs, plaats en promotie ................................................................................... 15 1.7 UITWISSELING MET ZWEDEN ........................................................................................................................ 18 1.7.1 E-mailcontacts................................................................................................................................ 18 1.7.2 Powerpoint Presentations for the Swedish students ......................................................................... 19 1.7.3 Powerpoinr Presentation feedback Sweden ..................................................................................... 22 1.8 SOLLICITATIEBRIEF ..................................................................................................................................... 24 1.9 VOEREN VAN SOLLICITATIEGESPREK .............................................................................................................. 26 1.10 VERSLAG BESTUURSVERGADERING MINIONDERNEMING................................................................................ 27 1.11 VERKOOPFACTUREN............................................................................................................................... 29 1.12 BOEKHOUDKUNDIGE VERWERKING VAN DE VERKOOPFACTUREN .................................................................... 29 1.13 TELEFOONGESPREK FRANS (LE COMMERCE PAR TÉLÉPHONE) ........................................................................ 30 1.13.1 Prijsaanvraag (une demande de prix) .......................................................................................... 30 1.13.2 Offerte (une offre) ...................................................................................................................... 30 1.14 INTERVIEW OUD-LEERLING .......................................................................................................................31 1.14.1 Interview met Goedele Devreese ................................................................................................. 31 1.15 ASSORTIMENT ....................................................................................................................................... 33 1.15.1 L’assortiment ............................................................................................................................. 33 1.16 ANALYSE VAN DE JAARREKENING.............................................................................................................. 34 1.16.1 Otto-office ................................................................................................................................. 34 1.17 EINDVERSLAG MINIONDERNEMING .............................................................................................................37 DOORLOPENDE OPDRACHTEN ...................................................................................................... 38 2.1

LOGBOEK .................................................................................................................................................. 38

GIP: Hendrik Opstaele

2.

4

GIP Hendrik Opstaele  
GIP Hendrik Opstaele  

GIP Hendrik Opstaele Sint-Jozefsinstituut Handel en Toerisme Brugge schooljaar 2009-2010

Advertisement