Page 2

Woord vooraf In het zesde jaar handel is de GIP een verplichte geïntegreerde proef om het diploma secundair onderwijs te behalen. Wij kregen de kans om een minionderneming op te starten. Dit jaar koos onze klas voor de minionderneming Cartouche. Deze naam komt uit het Frans en betekent ‘inktvulling’. Wij verkochten bureauartikelen. Wij kozen voor dit product omdat onze doelgroep hier heel dicht aanwezig was. En bovendien heeft iedereen deze producten wel eens nodig. Doorheen het jaar kregen wij ook opdrachten van verschillende vakken in verband met onze minionderneming. Deze vakken waren bedrijfseconomie, Nederlands, Frans, Engels, en toegepaste informatica. Op deze manier leerden we om zakelijke brieven op te stellen in verschillende talen, verslagen te schrijven en facturen op te maken… Deze opdrachten zijn allemaal gebundeld in dit eindwerk. In januari deden we met het laatste jaar handel een uitwisselingsproject met Zweden. Dit was een zeer unieke ervaring. Hier hebben we ook twee bedrijfsbezoeken gedaan. We bezochten SA Möbler en Prisma Teknik. Verslagen van deze bezoeken zijn tevens ook in mijn GIP terug te vinden. Graag zou ik ook nog enkele mensen willen bedanken. Met name mevrouw De Meyer, mevrouw Van Der Meersch en alle andere vakleerkrachten voor de vele feedback die zij mij doorheen het jaar gaven. Ook de school, Sint-Jozefinstituut, zou ik willen bedanken voor hun medewerking. Natuurlijk wil ik ook VLAJO bedanken die dit alles mogelijk maken.

GIP: Hendrik Opstaele

Ik wens u veel plezier met het lezen van de geïntegreerde proef.

3

GIP Hendrik Opstaele  
GIP Hendrik Opstaele  

GIP Hendrik Opstaele Sint-Jozefsinstituut Handel en Toerisme Brugge schooljaar 2009-2010

Advertisement