Page 13

1.5 Markonderzoek 1.5.1

Enquête aan de consument

Geachte heer/ mevrouw Wij zijn leerlingen van het Sint-Jozefsinstituut Handel & Toerisme te Brugge. Via deze enqûete proberen wij wat meer te weten te komen over onze klanten en hun bevindingen over onze minionderneming. Het invullen van deze vragenlijst duurt ongeveer 4 minuten. Gelieve de vragen aandachtig te lezen en zo nauwkeurig mogelijk te beantwoorden. Succes en alvast bedankt!

1) Wat is de belangrijkste reden waarom u iets hebt aangekocht bij Cartouche?

2) Waar hebt u Cartouche leren kennen? Bijvoorbeeld: via mijn zoon/dochter, via de website,via een leerling van de school,…

3) Is ons assortiment ruim genoeg volgens u?

4) Wat zou u nog toevoegen/weglaten aan ons assortiment?

5) Wat was het bedrag van uw aankoop(en).

6) Wat hebt u aangekocht bij Cartouche?

8) Overweegt u om nog een aankoop te doen bij Cartouche?

GIP: Hendrik Opstaele

7) Vindt u dat wij een concurrentiële prijs hebben?

1 4

GIP Hendrik Opstaele  
GIP Hendrik Opstaele  

GIP Hendrik Opstaele Sint-Jozefsinstituut Handel en Toerisme Brugge schooljaar 2009-2010

Advertisement