Page 11

Ă˜

GIP: Hendrik Opstaele

De medewerking van OPR, persoonlijk ben ik daar niet over te spreken, dit is een punt waar heel sterk zal moeten aan gewerkt worden voor de volgende keer. De leerlingen van OPR waren niet degelijk ingelicht over wat hun taak precies inhield, dit is de taak van de begeleidende leerkracht van OPR, maar die deed zich in grote mate te goed aan de wijn van Stephanie haar mama. Ook waren er een aantal leerlingen van OPR die het voorbeeld van hun leerkracht volgden, het kan niet de bedoeling zijn dat de stagelopende leerlingen dronken zijn. Er mag een glaasje gedronken worden maar dan moet dit eerst gevraagd worden. Er zijn zelfs leerlingen die hebben moeten overgeven van de alcohol. Ă˜ Op de afloop en opruiming valt niets aan te merken. Iedereen deed wat van hem verwacht werd. Het gevecht voor de school is uiteraard een zeer jammerlijk geval. Dit kan vermeden worden door in het vervolg geen mensen meer te vragen die geen aandeelhouder zijn.

1 2

GIP Hendrik Opstaele  
GIP Hendrik Opstaele  

GIP Hendrik Opstaele Sint-Jozefsinstituut Handel en Toerisme Brugge schooljaar 2009-2010

Advertisement