Page 1

Ge誰ntegreerde proef

Sint-Jozefsinstituut Zilverstraat 26 8000 Brugge Handel en Toerisme

Aangeboden door Hendrik Opstaele 6 Handel 1 Schooljaar: 2009-2010 Mentor: Mevr. S. De Meyer


Woord vooraf In het zesde jaar handel is de GIP een verplichte geïntegreerde proef om het diploma secundair onderwijs te behalen. Wij kregen de kans om een minionderneming op te starten. Dit jaar koos onze klas voor de minionderneming Cartouche. Deze naam komt uit het Frans en betekent ‘inktvulling’. Wij verkochten bureauartikelen. Wij kozen voor dit product omdat onze doelgroep hier heel dicht aanwezig was. En bovendien heeft iedereen deze producten wel eens nodig. Doorheen het jaar kregen wij ook opdrachten van verschillende vakken in verband met onze minionderneming. Deze vakken waren bedrijfseconomie, Nederlands, Frans, Engels, en toegepaste informatica. Op deze manier leerden we om zakelijke brieven op te stellen in verschillende talen, verslagen te schrijven en facturen op te maken… Deze opdrachten zijn allemaal gebundeld in dit eindwerk. In januari deden we met het laatste jaar handel een uitwisselingsproject met Zweden. Dit was een zeer unieke ervaring. Hier hebben we ook twee bedrijfsbezoeken gedaan. We bezochten SA Möbler en Prisma Teknik. Verslagen van deze bezoeken zijn tevens ook in mijn GIP terug te vinden. Graag zou ik ook nog enkele mensen willen bedanken. Met name mevrouw De Meyer, mevrouw Van Der Meersch en alle andere vakleerkrachten voor de vele feedback die zij mij doorheen het jaar gaven. Ook de school, Sint-Jozefinstituut, zou ik willen bedanken voor hun medewerking. Natuurlijk wil ik ook VLAJO bedanken die dit alles mogelijk maken.

GIP: Hendrik Opstaele

Ik wens u veel plezier met het lezen van de geïntegreerde proef.

3


Inhoudsopgave WOORD VOORAF ..................................................................................................................................... 3 INHOUDSOPGAVE .................................................................................................................................... 4 BIBLIOGRAFIE........................................................................................................................................... 5 1.

DEELOPDRACHTEN ......................................................................................................................... 6 1.1

ORGANOGRAM ............................................................................................................................................ 6 1.1.1 Organogram eerste periode ............................................................................................................... 6 1.1.2 Organogram tweede periode ............................................................................................................. 7 1.2 UITNODIGING AANDEELHOUDERSVERGADERING ................................................................................................ 8 1.2.1 Nederlands ....................................................................................................................................... 8 1.2.2 Frans ................................................................................................................................................ 9 1.3 VERSLAGEN............................................................................................................................................... 10 1.3.1 Bedrijfsbezoek SA Möbler ................................................................................................................ 10 1.3.2 Verslag eerste aandeelhoudersvergadering ...................................................................................... 11 1.4 BRIEFHOOFD MET USERFORM ........................................................................................................................13 1.5 MARKONDERZOEK ..................................................................................................................................... 14 1.5.1 Enquête aan de consument ............................................................................................................. 14 1.6 MARKETINGMIX ......................................................................................................................................... 15 1.6.1 De vier P’s: product, prijs, plaats en promotie ................................................................................... 15 1.7 UITWISSELING MET ZWEDEN ........................................................................................................................ 18 1.7.1 E-mailcontacts................................................................................................................................ 18 1.7.2 Powerpoint Presentations for the Swedish students ......................................................................... 19 1.7.3 Powerpoinr Presentation feedback Sweden ..................................................................................... 22 1.8 SOLLICITATIEBRIEF ..................................................................................................................................... 24 1.9 VOEREN VAN SOLLICITATIEGESPREK .............................................................................................................. 26 1.10 VERSLAG BESTUURSVERGADERING MINIONDERNEMING................................................................................ 27 1.11 VERKOOPFACTUREN............................................................................................................................... 29 1.12 BOEKHOUDKUNDIGE VERWERKING VAN DE VERKOOPFACTUREN .................................................................... 29 1.13 TELEFOONGESPREK FRANS (LE COMMERCE PAR TÉLÉPHONE) ........................................................................ 30 1.13.1 Prijsaanvraag (une demande de prix) .......................................................................................... 30 1.13.2 Offerte (une offre) ...................................................................................................................... 30 1.14 INTERVIEW OUD-LEERLING .......................................................................................................................31 1.14.1 Interview met Goedele Devreese ................................................................................................. 31 1.15 ASSORTIMENT ....................................................................................................................................... 33 1.15.1 L’assortiment ............................................................................................................................. 33 1.16 ANALYSE VAN DE JAARREKENING.............................................................................................................. 34 1.16.1 Otto-office ................................................................................................................................. 34 1.17 EINDVERSLAG MINIONDERNEMING .............................................................................................................37 DOORLOPENDE OPDRACHTEN ...................................................................................................... 38 2.1

LOGBOEK .................................................................................................................................................. 38

GIP: Hendrik Opstaele

2.

4


Bibliografie boeken VAN DER PAS,K, e.a. (2006), Nieuw Netwerk Nederlands,6T b-richtingen werkboek, Wommelgem: Van In VAN DER PAS,K, e.a. (2006), Nieuw Netwerk Nederlands,6T b-richtingen handboek, Wommelgem: Van In VAN DE CRUYT, V. e.a., Handelzes module 8, de boekhouding als beleidsinstrument, investeringsbeleid, financieel beleid, Antwerpen: De Boeck NV ABELING, A. (2008), Prisma woordenboek, Nederlands Frans, Utrecht: Het Spectrum VAN HAESENDOCK, J. (2007), br@ché ateliers X-tra 6-TSO. Wommelgem DEVRIENDT, A.D., Word 2007, voor wie écht met word wil werken. Oostkamp: WWW-Soft GCV. Websites ONBEKEND, SA Möbler, internet, 20 januari 2010, http://www.samobler.se/ ONBEKEND, Nationale Bank België, internet, 2010, www.nbb.be

GIP: Hendrik Opstaele

ONBEKEND, otto office, internet, 2010, http://www.otto-office.com/be/

5


1.

Deelopdrachten

1.1 Organogram 1.1.1

Organogram eerste periode

Gedelegeerd Bestuurder = Nathan Calus

Financieel directeur = Annabelle Tavernier

Commercieel directeur = Hélène Verhalle

Technisch directeur = Hendrik Opstaele

Administratief directeur = Pieter Vandevenne

Boekhouder = Vincent De Blauwe

Reclame en PR = Stephanie Lannoo en Hanne Muylle

Aankoper = Korneel braqué

Webmaster = Robrecht Geernaert

Order Order-Entery = Mathieu Paulus

Magazijnier = Guillaume Van Mol

Secretaris = Steven wyseur

Faye Dehens

HRM = Faye Dehens

GIP: Hendrik Opstaele

Kassier =

6


1.1.2

Organogram tweede periode

CEO Annabelle Tavernier

Administratief directeur Pieter Vande Venne

HRM Faye Dehens

Technisch directeur Mathieu Paulus

Commercieel directeur

Financieel directeur

Stephanie Lannoo

Nathan Calus

Aankoper

Order Entry

Boekhouder

Hendrik Opstaele

Hélène Verhalle

Vinent De Blauwe

Magazijnier

Guillaume Van Mol

Kassier

Korneel Bracqué

&

Faye Dehens

Webmaster Reclame en PR

Robrecht Geernaert

Hanne Muylle Secretaris

GIP: Hendrik Opstaele

Steven Wyseur

7


1.2 Uitnodiging aandeelhoudersvergadering 1.2.1

Nederlands

Cartouche Zilverstraat 26 BE-8000 Brugge Tel.: 050 33 19 43 Fax 050 34 30 51

cartouche@sintjozefbrugge.be

Cartouche Zilverstraat 26 BE-8000 Brugge De heer Peter Opstaele Langkoeistalstraat 11 8432 LEFFINGE

Uw bericht van

Uw kenmerk

Ons kenmerk

Brugge

Aandeelhoudersvergadering

Geachte heer/mevrouw Hierbij nodigen wij u als aandeelhouder van de minionderneming Cartouche uit op onze eerste aandeelhoudersvergadering op 15 oktober. Deze vergadering vindt plaats in het SintJozefsinstituut (Zilverstraat 26 te Brugge). U bent van harte welkom om 19.30 u.

Wij hopen alvast op uw aanwezigheid. Met vriendelijke groeten Hendrik opstaele Technische directeur

GIP: Hendrik Opstaele

Op de vergadering zullen beide miniondernemingen van het 6de jaar handel hun producten uitvoerig voorstellen aan het aanwezige publiek. Terwijl u geniet van de talrijke hapjes en drankjes kunt u onze producten uitvoerig bezichtigen op onze stand. Daar hebt u de mogelijkheid ĂŠĂŠn of meerdere zeer gunstig geprijsde producten aan te schaffen.

8


1.2.2

Frans

Cartouche Zilverstraat 26 BE-8000 BRUGES

( 050/321 504 Fax 050/320 306 info@sintjozefbrugge.be

Monsieur R. Bladelin Eurofix sprl Rue de Vertbois 45 4000 LIÈGE Bruges, le 20 octobre 2009 Invitation à la réunion des actionnaires

Madame, Monsieur Avec cette lettre nous vous invitons à la première réunion des actionnaires de notre petiteentreprise Cartouche. La réunion se aura lieu à Bruges, Zilverstraat 26, à partir de 19.30h. Ordre du jour: -Souhait de bienvenue -Discours par Monsieur Vandorpe, directeur de l’institut Saint-Josephe -Présentation de la petite-entreprise ’Cartouche’ par Nathan Calus, directeur général -Présentation des activités commerciales par Hélène Verhalle, directeur commercial -Présentation de la gamme de ‘Cartouche’ par Hendrik Opstaele, directeur technique -Disours de remercièrement et invitation à la reception par Annabelle Tavernier Après la réunion on vous offre des amuse-gueule et une boisson. Il ya aussi la possibilité d’acheter quelque chose de notre gamme.

Hendrik Opstaele Directeur technique

GIP: Hendrik Opstaele

Je vous prie d’agréer, Monsieur/Madame, l’expression de mes sentiments distingués.

9


1.3 Verslagen 1.3.1

Bedrijfsbezoek SA Möble Möbler

Op maandag 18 januari bezochten we het bedrijf SA Möbler. Het bedrijf is gelegen in Tibro, de thuisstad van meubelen en van d dee meubelbouwers. Eerst werd er ons iets meer vertelt over de geschiedenis van het bedrijf. Emanuel Andersson bouwde zijn eerste meubel in 1880, in 1896 bouwde hij zijn eerste meubelfabriek. De zaak groeide uit toen zijn zoon, Samuel Andersson, het overnam van zijn vader. Hij bouwde de eerste bureau. Zijn zonen Harald en Folk Almestal legden meer de nadruk op huismeubelen. In 1983 was een grote ommekeer, Kjell Hammar nam het bedrijf over, dat was het begin van “bureau meubelen van de nieuwe generatie”. De ffocus ocus lag nu op ergonomie, de medewerkers waren nu het aandachtspunt. Het bedrijf maakte veel progressie, expliciet bij de intrede van de elektrisch verstelbare bureaus, in 1987. Vandaag de dag zijn de prioriteiten van het bedrijf nog steeds dezelfde nameli namelijk: jk: kwaliteit, ergonomie en design. Dat maakt hun meubelen zo uniek, het is een passie en een verlangen naar innovatie om zo hun producten nog te verfijnen en te verbeteren.

Opmerkelijk was dat er zelfs een kleine fitnesszaal aanwezig was voor de werknemers. Na de rondleiding doorheen de productiehallen mochten we de eindproducten van naderbij bekijken in de showroom. Iedereen stond ond versteld van de op en neer beweegbare bureaus. Het was duidelijk dat dit bedrijf mooi afgewerkte bureaus van hoge kwaliteit op de markt brengt.

GIP: Hendrik Opstaele

Na de uitleg over de geschiedenis en het ontstaan van het bedrijf werden we opg opgesplitst in twee groepen, elke groep kreeg een rondleiding doorheen het bedrijf. We konden elk onderdeel van het proces zien. Hier en daar mocht een vrijwilliger zelf iets uitvoeren, van gaatjes boren tot afgewerkte delen in elkaar zetten zetten. Als beloning kreeg eeg elke vrijwilliger een muts van SA Möbler.

1 0


1.3.2

Verslag eerste aandeelhoudersvergadering

Verslag aandeelhoudersvergadering Cartouche Datum Plaats, uur Mini-onderneming Naam verslaggever

15/10/2009 Kapel sint-jozefsinstituut, 19.30u cartouche Hendrik Opstaele 6HA1

Verloop van de avond: Ø Voorbereiding Ø Aandeelhouderscertificaten afhalen verliep stroef, de aandelen waren niet alfabetisch gerangschikt, hierdoor duurde het veel te lang Ø Speech directeur, was mooi gebracht, de mensen waren geboeid aan het luisteren Ø Speeches en de voorstelling van Cartouche. Iedereen heeft hier een mooie beurt gemaakt Ø Gastspreker Stef Dejonghe van AD! Fundum bracht alles uit het hart Ø Voorstelling van ’t Houtmijntje Ø Receptie, ronddeling broodjes en drank Ø Verkoop Ø Medewerking OPR Ø Afloop en opruiming

Ø De voorbereiding verliep vlot, de meesten deden wat er van hen verwacht werd. Ø De balpennen met opdruk en het printpapier kwamen aan ongeveer een uur voor de voorstelling. Bij het printpapier was er een probleem bij de transporteur. Bij de balpennen was de leverancier niet klaar op de datum dat hij beloofd had. Ø Certificaten, in het vervolg moet de verwerking hiervan zeker veranderen zodat dit vlotter verloopt. Ook wist niet iedereen wat er precies moest gebeuren met het certificaat. Een duidelijker uitleg van de mensen die aan het loket zitten zal in het vervolg nodig zijn. Ø De speech van de directeur was mooi, uit het hart gebracht heel wat mensen zaten geboeid te luisteren. Als een directeur van een school spreekt wordt het altijd even rustig in de zaal. Ø Bij de speeches is er bijna niets misgelopen, een aantal waren wel heel zenuwachtig maar dat is uiteraard normaal. Enkel was de PowerPoint in het begin niet altijd even snel mee met de spreker, maar dit zijn schoonheidsfoutjes. Ø De gastspreker had zich totaal niet voorbereid, wat zeker niet negatief was want hij bracht alles recht uit het hart. Maar hierdoor was zijn speech wel lang genoeg. Maar over het algemeen heeft hij dit goed gedaan. In het vervolg misschien wel een kleine voorbereiding, misschien moesten wij ook iets vroeger gedacht hebben aan een gastspreker, en hem /haar hierbij iets meer uitleg geven over wat zo’n vergadering inhoudt. Ø De voorstelling van ’t Houtmijntje was goed. Ø De receptie, het wegruimen van de stoelen verliep vlot. De zaal zat mooi vol, wel was de receptie zeer vroeg gedaan. Wat ook betekent dat mensen minder lang naar de stands hebben gekeken. Ø De verkoop ging mooi, we haalden een mooi verkoopcijfer, niet spectaculair maar met ons product is dit ook niet mogelijk.

GIP: Hendrik Opstaele

Afspraken, evaluatie en aanpassingen:

1 1


Ă˜

GIP: Hendrik Opstaele

De medewerking van OPR, persoonlijk ben ik daar niet over te spreken, dit is een punt waar heel sterk zal moeten aan gewerkt worden voor de volgende keer. De leerlingen van OPR waren niet degelijk ingelicht over wat hun taak precies inhield, dit is de taak van de begeleidende leerkracht van OPR, maar die deed zich in grote mate te goed aan de wijn van Stephanie haar mama. Ook waren er een aantal leerlingen van OPR die het voorbeeld van hun leerkracht volgden, het kan niet de bedoeling zijn dat de stagelopende leerlingen dronken zijn. Er mag een glaasje gedronken worden maar dan moet dit eerst gevraagd worden. Er zijn zelfs leerlingen die hebben moeten overgeven van de alcohol. Ă˜ Op de afloop en opruiming valt niets aan te merken. Iedereen deed wat van hem verwacht werd. Het gevecht voor de school is uiteraard een zeer jammerlijk geval. Dit kan vermeden worden door in het vervolg geen mensen meer te vragen die geen aandeelhouder zijn.

1 2


1.4 Briefhoofd met userform Cartouche Zilverstraat 26 BE -8000 Brugge

Cartouche - zilverstraat 26 - BE-8000 BRUGGE

Uw bericht van

Uw kenmerk

Ons kenmerk

Geachte heer, mevrouw Wegens oprichting van de minionderneming “Cartouche” nodigen wij u vriendelijk uit op onze aandeelhoudersvergadering die zal doorgaan donderdag 15 oktober aanstaande. U wordt verwacht om 19.30 u. in de kapel van onze school. Deze is gelegen in de Zilverstraat 26 te Brugge. Hierna wordt u vriendelijk uitgenodigd op de openingsreceptie van de minionderneming, voor een hapje en een drankje, u gebracht door de leerlingen “onthaal en public relations” van onze school. Op de receptie zal u uw eerste product kunnen kopen bij ons.

GIP: Hendrik Opstaele

Wij verheugen ons op uw aanwezigheid,

1 3


1.5 Markonderzoek 1.5.1

Enquête aan de consument

Geachte heer/ mevrouw Wij zijn leerlingen van het Sint-Jozefsinstituut Handel & Toerisme te Brugge. Via deze enqûete proberen wij wat meer te weten te komen over onze klanten en hun bevindingen over onze minionderneming. Het invullen van deze vragenlijst duurt ongeveer 4 minuten. Gelieve de vragen aandachtig te lezen en zo nauwkeurig mogelijk te beantwoorden. Succes en alvast bedankt!

1) Wat is de belangrijkste reden waarom u iets hebt aangekocht bij Cartouche?

2) Waar hebt u Cartouche leren kennen? Bijvoorbeeld: via mijn zoon/dochter, via de website,via een leerling van de school,…

3) Is ons assortiment ruim genoeg volgens u?

4) Wat zou u nog toevoegen/weglaten aan ons assortiment?

5) Wat was het bedrag van uw aankoop(en).

6) Wat hebt u aangekocht bij Cartouche?

8) Overweegt u om nog een aankoop te doen bij Cartouche?

GIP: Hendrik Opstaele

7) Vindt u dat wij een concurrentiële prijs hebben?

1 4


1.6 Marketingmix 1.6.1

De vier er P’s: product, prijs, plaats en promotie

Product Het product van Cartouche is kantoorbenodigdheden. Ons assortiment bestaat uit vier grote onderdelen: schrijfwaren, papierwaren, ordners en de designproducten. Bij de schrijfwaren horen de talloze bic balpennen, pennen, die altijd uitgestald staan op onze mooie display. Daarnaast horen ook de potloden, geodriehoekjes, gommen enzovoort tot onze schrijfwaren. Tweede onderdeel zijn de papierwaren. Hierbij rekenen wij de cursusblokken, atomaschriftjes, papernotes en het printpapier. Het derde onderdeel zijn ordners. Mappen in alle mogelijke kleuren zijn bij ons beschikbaar. Het vierde en laatste onderdeel zijn de designproducten. Bij de designproducten hebben wij perforators, nietjesmachines, memohouders (in twee modellen) en plakbandafrollers. Deze producten ogen niet alleen mooi als ze een bureau staan, maar blijven ook het praktisch. Naast deze vier onderdelen hebben wij ook nog de balpen met onze eigen opdruk namelijk onze slogan: “Work in Style”. Na een tijdje zijn wij ons productassortiment nader gaan bekijken. Dit wil zeggen dat we elk product even apart hebben bekeken en de verkoop ervan geanalyseerd. Hier zien we dat bepaalde producten heel goed verkopen, bij de volgende bestelling mag hiervan wat mee meerr aangekocht worden. Hier kan dan ook even gekeken worden naar gelijkaardige producten die wij ook zouden kunnen verkopen. Bij andere producten uit ons assortiment zagen we dat ze wat minder verkochten. Deze producten worden minder of zelf niet meer aangek aangekocht. Ook blijven wij het hele jaar door op zoek naar nieuwe, toffe, aantrekkelijke producten. Wat rondsurfen op het internet, even rondlopen bij de leverancier en wat catalogussen doorbladeren helpt ons daarbij.

De prijsbepaling. Een onderdeel dat uiteraard niet altijd zo evident is. Met ons product hebben wij namelijk heel wat concurrentie. Net daarom zijn we de prijs van ons productassortiment even nader gaan bekijken bij de concurrenten. We hebben toen de prijz prijzen en vergeleken. Met al deze informatie in ons achterhoofd hebben wij een zo scherp mogelijke prijs bepaald. De strategie cost-plus-pricing pricing speel hierbij natuurlijk ook een hele grote rol. Uiteraard zullen wij nooit de allerlaagste prijs hebben, we zijn en b blijven lijven een minionderneming.Desondanks zitten we volgens mij zeker niet slecht qua prijs. Een echte stuntprijs hebben wij niet, maar dat is dan

GIP: Hendrik Opstaele

Prijs

1 5


ook niet de bedoeling, wij richten ons niet op dat deel van de markt waar alleen het goedkoopste telt. Heel wat mensen die bij ons aankopen doen dat niet omdat wij de goedkoopste zijn maar omdat ze sympathie hebben voor ons initiatief, omdat ze bepaalde producten tof vinden. Het verkoopmoment de donderdagvoormiddag is ook heel belangrijk, leerlingen hebben nog vlug een cursusblok nodig, of markeerstiften of om het even wat, het is direct bij de hand en dan wordt er niet op een cent gekeken. Plaats Cartouche is gevestigd in het Sint-Jozefsinstituut Handel & Toerisme zilverstraat 26, 8000 Brugge. Hier hebben wij enkele donderdagen een verkoopmoment. Dit verkoopmoment is in de voormiddag, tijdens de eerste speeltijd (10.15u.), in het oud onthaal op de kleine speelplaats. Ons eerste verkoopmoment was op de aandeelhoudersvergadering. Toen hadden we een stand in de kapel van de school waar de vergadering plaats vond. Ook op de volgende vergadering zullen wij een verkoopmoment hebben. Daarnaast staan wij ook op elke oudervergadering met een stand. Nu de periode van kerstmarkten weer in zicht is zullen wij ook daar aanwezig zijn. Ook hebben wij reeds een verkoopmoment gehad bij New Holland te Zedelgem. Dit was een netwerk event en ook wij stonden daar tussen. Misschien zal dit evenement in de loop van het jaar nogmaals georganiseerd worden door UNIZO. Dit verkoopmoment hebben wij te danken aan onze CEO Nathan Calus. In de toekomst zullen wij ook verkopen tijdens ons uitwisselingsproject met Zweden, ook in Kuurne is er nog een verkoopsmoment geplant. Ook VLAJO voorziet enkele verkoopmomenten voor mini-ondernemingen, zoals de kerstmarkt in Kortrijk. Ook via onze website kan er besteld worden (www.cartouchebrugge.be). Op de website is de catalogus te zien, met bij elk artikel het artikelnummer. Mensen die wensen iets te bestellen kunnen een mail sturen naar het op de website vermelde e-mailadres, (cartouche@sintjozefbrugge.be).

Promotie is heel belangrijk voor een bedrijf. Als niemand weet wie je bent en wat je doet, zal je ook niet veel verkopen, met andere woorden je moet je bedrijf bekend maken voor je doelgroep. Overal en zoveel mogelijk reclame maken is de boodschap zou je denken. Reclame kost handen vol geld, je moet je product bekend maken voor de potentiële koper. Bijvoorbeeld: reclame maken voor pampers bij bejaarde mensen heeft weinig zin, de doelgroep hier is hoofdzakelijk jonge koppels. Bij Cartouche proberen wij dit dan ook toe te passen. Wij leggen bijvoorbeeld geen brochures in een Limburgs café want daar zitten hoogst waarschijnlijk geen potentiële kopers voor ons product. Voor onze verkoopmomenten op school maken wij reclame via de televisie aan het secretariaat en ook door enkele affiches op te hangen op school. Telkens als wij ergens met de stand staan ligt er ook altijd een brochure voor het grijpen. Bij New Holland werd, na de rondleiding door het bedrijf, een zakje met een aantal spullen met de mensen meegegeven, ook onze brochure zat daar tussen. Boven onze stand hangt er altijd een grote banner op, zodat onze stand altijd goed zichtbaar is en de naam “Cartouche” met

GIP: Hendrik Opstaele

Promotie

1 6


GIP: Hendrik Opstaele

daaronder de zelf uitgevonden sloga slogan n “Work in Style� misschien wel bij de mensen in het geheugen blijft hangen. Naast dit alles hebben wij ook een eigen website (www.cartouchebrugge.be). Op deze website vindt men alle medewerkers en hun functie, de catalogus, de contactgegevens en onze spon sponsors. Daarnaast is er natuurlijk ook de mond aan mond reclame, iets wat je zelf niet in de hand hebt. Je kunt alleen maar hopen dat mensen met veel lof over je spreken want het is en blijft de beste reclame, en de beste manier om je naambekendheid fors tee vergroten. En boven alles het is gratis. Voor ons is het vooral belangrijk dat leerlingen en leraars in de school praten over ons, zodat we bekend geraken in de hele school. Want zij zijn voor ons, zeker met dit product, zowat de belangrijkste doelgroep.

1 7


1.7 Uitwisseling met Zweden 1.7.1

E-mailcontacts

From: miss_muylle@hotmail.com To: johanssonnathalie_@hotmail.com Subject: first contact Date: Mon, 12 Oct 2009 14:19:38 +0200 Hello I'm Hanne and am 17 years old. I am a student of Sint-Jozef Institute. We will come to Sweden in January. And looking forward to it. It's kind of weird to send an e-mail to you because I don't know you. maybe you can send a picture of yourself. Next time I will send also a picture of myself, now it's not possible because we are in a classroom. Is it cold in January when we come to you? so I hope you can give me more information about you...

I am Hendrik, I live in Leffinge that’s a village near by the sea. I go to school in Bruges, every morning I have to wake up at 6 o'clock, then I drive 13km with my bike to the station were I take the train together with Stephanie, she lives in Ostend. Before I went to school in Bruges I went to school in Ostend, there I was also in the same class of Stephanie. In the fifth year we decide to go to Bruges to another course. Now something about my family. I have 2 sisters, 1 sister is older then me, she is 20, my other sister is younger, she is 14. I love going out in the weekends with my friends. When I come to Sweden I am already 18 so I able to drink Oke this was something about me

kind greets and hope hearing from you soon. Hanne and Hendrik

GIP: Hendrik Opstaele

My hobby is going out in the weekends a lot. but in Sweden I can't go out because then I' m 18. that's kind of sad. But when you come to us you can go out a lot. I like doing some sports like snowboarding in the winter and during the year some regular sports like swimming, running just that kind of things.

1 8


Powerpoint Presentations for the Swedish students

GIP: Hendrik Opstaele

1.7.2

1 9


2 0

GIP: Hendrik Opstaele


2 1

GIP: Hendrik Opstaele


Powerpoinr Presentation feedback Sweden

GIP: Hendrik Opstaele

1.7.3

2 2


2 3

GIP: Hendrik Opstaele


1.8 Sollicitatiebrief Brugge 2009-11-25 Hendrik Opstaele Langkoeistalstraat 11 8432 Leffinge 059 27 84 37 Cartouche Mevrouw Demeyer Zilverstraat 26 8000 Brugge Sollicitatie Technisch directeur Geachte heer/mevrouw Ik heb vernomen dat de functies binnen de minionderneming zullen veranderen. Aangezien alle mogelijkheden voor de functies nog openstaan zou ik mij graag willen engageren voor de functie technisch directeur. De taak om de verantwoordelijkheid te dragen voor de producten, de levering en de opslag ervan boeit mij heel erg.

Ik heb nu meerdere malen een vakantiejob gedaan bij hetzelfde bedrijf. Daar ben ik gedurende een periode van drie weken in juni verantwoordelijk voor alles wat met logistiek te maken heeft. Gedurende het hele jaar werk ik in het bedrijf van mijn ouders waar ik geleerd heb zelf beslissingen te nemen en daar de eventuele gevolgen van te dragen. In januari 2010 heb ik een uitwisselingsproject met de school naar Zweden. Daar zullen we een rondleiding krijgen in enkele bedrijven, dit uiteraard in het Engels. Verder ben ik ook lid van de jeugdbeweging KLJ waar ik gevraagd ben om bestuurslid te worden, wat toch bewijst dat mensen zien dat ik gevoel voor verantwoordelijkheid heb, een kwaliteit die zeker nodig is bij de functie die ik graag zou uitvoeren. Persoonlijke gegevens en meer inlichtingen vindt u in het bijgevoegde curriculum vitae. Ik hoop dat u deze brief positief beantwoordt zodat ik de kans krijg om mezelf aan u voor te stellen.

GIP: Hendrik Opstaele

In juni beĂŤindig ik het zesde leerjaar Handel aan het Sint-Jozefsinstituut Handel & Toerisme in Brugge. Als eindwerk hadden wij het geluk een minionderneming te mogen oprichten. Daar heb ik al enige ervaring opgedaan over de werking het bedrijfsleven. Ik ben ervan overtuigd dat mijn kennis, mijn enthousiasme en mijn gevoel voor verantwoordelijkheid deze uitdaging aankunnen.

2 4


Met vriendelijke groet

Hendrik Opstaele

GIP: Hendrik Opstaele

Bijlage (2): curriculum vitae

2 5


GIP: Hendrik Opstaele

1.9 Voeren van sollicitatiegesprek

2 6


1.10 Verslag bestuursvergadering minionderneming

Datum Plaats Aanwezig

Verontschuldigd Aantal pagina’s Notulist

27/10/2009 Lokaal 50 Annabelle, Stephanie, Guillaume, Steven, Korneel, Nathan, Robrecht, Faye, Vincent, Hélène, Mathieu, Pieter, Hanne / 2 Hendrik Opstaele

Verslag vergadering Cartouche Agenda: -Aankoop niet in orde ringmappen -Alternatieve producten bekijken -vervoer van banner, panelen, producten naar Zedelgem (New Holland) -Afspraken hoe laat en waar in Zedelgem -Prijskaartjes voor de producten -Stiften? Bij wie aankopen

-Korneel is naar Danneels geweest op maandag 26/10/2009. Hij heeft gekeken voor stiften, bij Danneels zijn ze van het merk Bic maar ze zijn veel te duur. Hij heeft ook gekeken voor ringmappen van Esselte, er moest gekeken worden naar mappen van 70mm maar hij heeft gekeken naar mappen van 50mm. Hij zou 25 rode en 25 blauw bestellen. -Het bekijken van alternatieve producten is uitgesteld naar volgende week. Er is blijkbaar nog altijd geen bankkaart om bankafschriften af te halen, Annabelle is hiervoor al een paar keer naar de bank geweest maar tevergeefs. Facturen die al betaald zijn: - Viking direct (printpapier) - Danneels (tipp-ex) - Danneels (grote factuur) Facturen die nog niet betaald zijn: enkel IGO POST (balpennen met opdruk) Deze zijn bovendien van slechte kwaliteit, normaal zou iemand een aangetekende brief sturen naar IGO POST maar dit is niet gebeurd. Wie dit zou doen was niet helemaal duidelijk. -Nathan stelde voor om tegen volgend verkoopmoment nieuwe prijskaartjes te maken. Steven zal hiervoor zorgen. -Er werden afspraken gemaakt rond het verkoopmoment bij New Holland.

GIP: Hendrik Opstaele

Uitwerking:

2 7


GIP: Hendrik Opstaele

- Vervoer: Steven zorgt hiervoor, zijn mama zal met een bestelwagen de banner, panelen, tafels (eventueel) en producten naar Zedelgem brengen. - Kledij: deftige stadskledij - Wie zal er verkopen: Annabelle, Nathan, Hanne, Steven, Robrecht -verloop van het verkoopmoment: -17.45u-18.45u, ontvangst rondleiding 1 -18.00u-18.45u, niet druk, mensen worden rondgeleid in de fabriek -18.45u-19.15u, ontvangst rondleiding 2 -19.15u, toelichting creatief ondernemen -20.00u, ontvangst mensen -21.00u, receptie Dit alles in de showroom van New Holland. ’s Avonds moeten de kas en het sponsorgeld geteld worden. Ook de voorraad moet nagekeken worden. Ook moet tegen donderdag de voorraad bekeken worden om nog eventuele bestellingen te plaatsen bij Danneels, dit ook in het kader van het oudercontact vrijdag. De banner ligt eindelijk terug op z’n plaats. Nathan heeft contact opgenomen met de directeur om te vragen of we elke donderdag voormiddag tijdens de speeltijd het oude inlichtingen mogen gebruiken om daar een vast verkoopmoment te organiseren.

2 8


1.11 Verkoopfacturen Zie bijlage (3)

1.12 Boekhoudkundige verwerking van de verkoopfacturen 40 000 70 402 70 400 45 110 74 600

Factuur 1 05/05/2010 Handelsdebiteuren HK op verkopen Verkopen HG Verschuldigde BTW Doorgerekende kosten

A+D O-D O+C P+C

40 000 70 402 70 400 45 110

Factuur 2 05/05/2010 Handelsdebiteuren HK op verkopen Verkopen HG Verschuldigde BTW

Factuur 3 05/05/2010 A+D 40 000 Handelsdebiteuren O+C 70 400 Verkopen HG P+C 45 110 Verschuldigde BTW

A+D O+C P+C O+C

40 000 70 400 45 110 74 600

Factuur 4 05/05/2010 Handelsdebiteuren Verkopen HG Verschuldigde BTW Doorgerekende kosten

Factuur 5 05/05/2010 A+D 40 000 Handelsdebiteuren O+C 70 400 Verkopen HG P+C 45 110 Verschuldigde BTW

D 37,30 1,17

C

23,40 5,07 10,00

5,68 0,25 5,00 0,93

115,35 97,50 17,85

274,11 216,00 43,11 15,00

174,24 144,00 30,24

GIP: Hendrik Opstaele

A+D O-D O+C P+C O+C

2 9


1.13 Telefoongesprek Frans (le commerce par téléphone) 1.13.1

Prijsaanvraag (une demande de prix)

A: Bonjour, ici … de la firme Cartouche. Je suis bien chez la firme Danneels à Bruges? B: Bonjour, je peux vous aider? A: Oui, je vous téléphone à propos des agrafeuses vues sur le site. Je voudrais avoir quelques renseignements concernant cet article. B: Un instant, je vous passe le responsable du Service des Ventes. C :( le responsable du Service des Ventes): Bonjour Monsieur, Madame je peux vous aider? Il s’agit de quoi? A: Bonjour, j’aimerais avoir des renseignements sur les agrafeuses que j’ai vu sur sur votre site. C : Qu’est-ce que vous aimeriez su exactement sur les agrafeuses ? A: Je voudrais su le prix pour une commande de 100 agrafeuses. C : Je vais noter votre demande. A : J’aimerais su le délai de livraison aussi. C : Toutes les commandes ont livrées dans les 2 semaines. A : Vous pouvez m’envoyer une offre ? C : vous aurez de nos nouvelles dans les prochains jours . A : à bientôt. C : Au revoir et merci.

Offerte (une offre)

A : Bonjour, je suis … du Service des Ventes de la firme... B : …, bonjour … A : vous avez eu le temps de considérer l’offre ? Vous êtes intéressé par des articles ? B : Oui, je m’intéresse à quelques articles. Vous pouvez m’envoyer un représentant ? Vu la quantité que j’envisage de commander j’aimerais avoir une réduction. A : Nous pouvons vous accorder une réduction de 9%. … Nous vous consulteriez le plus vite possible pour faire un rendez-vous. B : Merci, vous êtes très gentil. Je vous donne mon numéro de téléphone. C’est le 059/278437 A : 059/278437, c’est noté. B :Merci et au revoir. A : Au revoir.

GIP: Hendrik Opstaele

1.13.2

3 0


1.14 Interview oud-leerling 1.14.1

Interview met Goedele Devreese

In welk jaar nam u deel aan het uitwisselingsproject met Zweden Hoe dacht u op voorhand over het uitwisselingsproject? Eerst ging u een weekendje naar Stockholm, wat vond u van deze typisch Zweedse stad? Hebt u daar veel interessante bezienswaardigheden gezien in Stockholm? In Stockholm sliep u in een jeugdhotel, wat vond u daarvan? Wat vond u van het Zweedse eten? Na de uitstap in Stockholm ging u naar Tibro, daar verbleef u in een gastgezin, wat vond u van uw gastgezin? 8. Men vertelt dat het leven in Zweden heel erg duur is, hoe ervaarde u dat? 9. Wat vindt u van de regels in Zweden rond het alcohol gebruik en het uitgaansleven? 10. Wat vindt u van het schoolsysteem in Zweden? 11. Welke bedrijven bezocht u zoal in Zweden en wat vond u ervan? 12. Indien u opnieuw zou deelnemen aan het project wat zou u veranderen? 13. Hebt u nog enig contact met de Zweedse leerlingen? 14. Zou u ooit nog terugkeren naar Zweden? 15. Voldeed de reis aan u verwachtingen?

1. 2007-2008 2. Ik had geen zo’n grote verwachtingen van de studiereis, maar die is mij zeker heel goed bevallen. 3. Stockholm vond ik een prachtige stad. Er waren veel bezienswaardigheden en winkeltjes. Op deze manier konden we de typisch Zweedse cultuur opsnuiven. 4. In Stockholm zelf hebben we heel wat interessante bezienswaardigheden gezien. Onder andere zagen we het stadhuis en een opkomst van de Koninklijke Wacht. Het was zeker en vast de moeite om dit alles te mogen zien. 5. Het jeugdhotel was leuk, enkel wat aan de kleine en zeer oude kant. Het was origineel daar we in een boot sliepen. De plaats van de boot was goed gelegen, we zaten overal dichtbij. 6. Het Zweedse eten vond ik niet zo veel verschillen van het onze, alleen wordt het vaak op een andere manier bereid en daar smaak je de verschillen dan wel goed. Het was goed voor een week, maar niet zozeer voor herhaling vatbaar. 7. Met het gastgezin hadden wij heel veel geluk. Het waren hele vriendelijke mensen en we hadden er zeker niets tekort.

GIP: Hendrik Opstaele

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.

3 1


8. Ik vond niet dat het prijsverschil België – Zweden zoveel was. Ik vond alles redelijk overeenkomen. Er waren natuurlijk producten die in België goedkoper waren, maar die had je omgekeerd ook. 9. De alcohol- en uitgaansregels in Zweden vind ik te streng. Zweedse jongeren laten hun ouders of oudere vrienden dan naar de supermarkt gaan om alcohol te kopen, om het ergens anders op te drinken. Ik vind dat ze de minimumleeftijd in Zweden toch mogen verlagen, want de jongeren raken aan alcohol en geven dan voornamelijk ‘homeparty’s’. 1)

GIP: Hendrik Opstaele

10. Het schoolsysteem in Zweden hebben we niet ten volle kunnen meemaken, maar het zag er aangenaam uit. De band met de leerkracht was tussen de Zweedse leerkracht en zijn/haar leerlingen veel losser. Dat vond ik wel een pluspunt. Op deze manier kreeg de leerkracht veel respect, en had hij/zij ook veel respect voor zijn/haar leerlingen. 11. Wij bezochten Swedwood. Dit is een bedrijf die zicht ontwikkeld heeft tot een IKEA-leverancier. Dit bedrijf verwerkt, snijdt en levert hout op de afgesproken plaatsen. Een tweede bedrijf die wij bezochten was Prisma Teknik. Dit bedrijf was heel wat minder interessant, doordat de gids nogal Gods getint was. Daardoor was de aandacht niet optimaal. 12. Het was een fijne studiereis en alles was in orde. Er moet niet meteen iets verandert worden, want tenslotte is het maar voor een week. 13. Ik heb enkel nog sporadisch contact met de Zweedse leerlingen. 14. Zweden, en dan in het bijzonder Stockholm, zou ik later zeker nog eens willen bezoeken in de winter. Het is een prachtige stad met vele mooie bezienswaardigheden. 15. De studiereis was zeker de moeite waard en voldeed aan mijn verwachtingen.

3 2


1.15 Assortiment 1.15.1

L’assortiment

GIP: Hendrik Opstaele

Zie bijlage(4)

3 3


1.16 Analyse van de jaarrekening 1.16.1

Otto-office

Wij hebben gekozen om OTTO Office te analyseren, omdat dit een bedrijf is dat onder andere online verkoopt, en valt te vergelijken met Viking express, ze verkopen allebei kantoorartikelen. Bovendien hebben wij nog getwijfeld om bij hun bestellingen te plaatsen. Algemene ratio’s Liquiditeit in de ruime zin 1.372.883/1.054.944=1,3014… Conclusie: Hun liquiditeitspositie is sterk, ze hebben ruim genoeg vlottende activa om un schulden op korte termijn af te lossen. Liquiditeit in de enge zin (529.473+279.162)/ 1.054.944=0,7665… Conclusie: Volgens de liquiditeit in de enge zin heeft OTTO niet genoeg middelen om op korte termijn hun schulden af te lossen. Solvabiliteit 350.190/1.405.135=0,2492… Conclusie: Het eigen vermogen van een bedrijf zou zeker 1/3 van het totaal vermogen moeten bedragen, in dit bedrijf is het slechts ongeveer een vierde, en dit is negatief. Rentabiliteit (-3.370.875/350.190)*100=-962,5846…% Conclusie: Vanaf 0% rentabiliteit heb je een breakeven, bij 100% verdubbel je je kapitaal. Volgens deze rentabiliteit vond er dus een verlies plaats met een omvang van bijna tien maal het kapitaal. Dit moet echter met een korreltje water genomen worden; ze hebben gewoon veel leningen genomen en hun opbrengst is tegenover het vorig boekjaar meer dan vertiendubbeld. Ebit -3.322.974 Conclusie: Dit is de winst voor de aftrek van intresten en belastingen. Een verlies van 3 miljoen is enorm voor een bedrijf met een balanstotaal van anderhalf miljoen. Conclusie alle ratio’s: Dit is een bedrijf met goede verkoop, maar volgens mij moeten ze eerst hun schulden wat aflossen voor ze verdergaan, momenteel hebben ze te weinig controle, en bij laagconjunctuur loert het faillissement om de hoek.

GIP: Hendrik Opstaele

Analyse van de jaarrekening

3 4


Verticale analyse Activa Vaste activa: 2,30% van activa ImmateriĂŤle vaste activa:3,72% van vaste activa MateriĂŤle vaste activa: 96,28% van vaste activa Vlottende activa: 97,70% van activa Vorderingen op ten hoogste 1jaar: 38,57% van vlottende activa Liquide middelen: 20,33% van vlottende activa Overlopende rekeningen 41,10% van vlottende activa

Persoonlijke beoordeling: Dit bedrijf heeft op kleingeld na slechts een vierde van het bedrijf zelf in handen, driekwart van het bedrijf bestaat uit schulden. Let wel: deze schulden zijn allemaal op korte termijn, en daarvan het grootste deel handelsschulden, dus moeten ze ook op korte termijn over een grote som geld beschikken. Deze som geld vinden we terug in het eigen vermogen, hun geplaatst kapitaal bedraagt bijna vijf miljoen, wat ruim drie, zelfs bijna vier keer het balanstotaal is. Nog merkwaardiger is dat hun overgedragen verlies bijna evenveel is. Ze hebben dus wel een grote som geld beschikbaar, ze moeten blijven herinvesteren om hun kosten en rente aan te kunnen. Volgens mij is dit bedrif minder goed bezig, wat niet wil zeggen dat het onmiddelijk failliet zal gaan, zoals ik eerder al bemerkte, en moeten wel gaan opletten dat ze eerst hun schulden gaan afbetalen nu, voordat ze er nog meer maken.

GIP: Hendrik Opstaele

Persoonlijke beoordeling: Dit bedrijf heeft verbazend weinig vaste activa, maar dit valt enkel te wijten aan het feit dat het een internetverkoopbedrijf is, waardoor vaste activa overbodig is; een kantoor (of bureau thuis) volstaat om de website op te stellen. Een voorraadplaats en producten hebben ze uiteraard wel nodig, vandaar het overwicht van de vlottende activa. Hun vlottende activa zien er positief uit, gezien ze het meeste in handen hebben, of op korte termijn terug kunnen verwachten. Passiva Eigen vermogen: 24,92% van passiva Kapitaal: 1389,25% van eigen vermogen Overgedragen verlies: -1289,25% Schulden: 76,08% van passiva Schulden op ten hoogste 1jaar: 100,00% van schulden - Handelsschulden: 60,85% van schulden - Schulden m.b.t. belastingen, bezoldigingen en sociale lasten: 18,14% - Overige schulden: 15,81%

3 5


Horizontale analyse (2008 t.o.v. 2007) Activa: 124,75% gestegen Vaste activa: 3,28% gestegen Materiële vaste activa: 0,65% gedaald Inmateriële vaste activa: van €0,00 naar €1200,00 (een stijging van 3,72% t.o.v. alle vaste activa) Vlottende activa: 140,23% gestegen Vorderingen op ten hoogste 1jaar: 97,28% gestegen Liquide middelen: 204,84% gestegen Overlopende rekeningen 141,13% gestegen Persoonlijke beoordeling: Over de vaste activa valt niet veel te vertellen, er is een minieme stijging vastgesteld van de waarde van de materiële vaste activa en er is €1200,00 immaterieel geworden. Over de vlottende activa al niet veel meer, alles zeer sterk gestegen, met cijfers die variëren van dubbel zoveel tot driedubbel zoveel. Passiva: 124,75% gestegen Eigen vermogen: 132.46% gedaald Kapitaal: 7384,62% gestegen Overgedragen verlies: 294.67% gestegen Schulden: 38,10% gedaald Schulden op meer dan 1jaar: 100,00% gedaald Schulden op ten hoogste 1jaar: 109,26% gestegen - Handelsschulden: 44,52% gestegen - Schulden met betrekking tot belastingen, bezoldigingen en sociale lasten: 208,15% gestegen - Overige schulden: 100% gestegen

GIP: Hendrik Opstaele

Persoonlijke beoordeling: Bij de passiva is het al wat ingewikkelder; we bekomen bij het kapitaal een monsterachtig cijfer, maar dit is omdat ze hun handelsschulden nog niet hebben afgelost voor het opstellen van de jaarrekening, en dit geld dus als kapitaal meetelt. Hun verlies is verdrievoudigd, wat duidt dat het op lange termijn doodbloedt.

3 6


Reeds vorig schooljaar waren we begonnen met de voorbereiding van onze minionderming. Om na te gaan welk product we konden verkopen en of er vraag naar dit product zou zijn deden we een marktonderzoek. Na de productkeuze kwam de naamkeuze, we kozen voor de naam “Cartouche”, het Franse woord voor inktpatronen die men gebruikt in printers. Mijn eerste functie binnen de minionderneming was technisch directeur. Ik koos voor deze functie omdat ik het wel zag zitten om de verantwoordelijkheid te hebben over het technisch departement. Binnen deze functie zorgde ik er voornamelijk voor dat er op tijd producten besteld werden en dat alles correct geleverd werd. Samen met mijn medewerkers heb ik deze taak zo goed mogelijk tot zijn einde gebracht. Hierna vond een sollicitatiegesprek plaats, deze werd beoordeeld door de leerkracht de begeleidende leerkracht van de minionderneming en de leerkracht Nederlands. Graag was ik technisch directeur gebleven. Maar omdat het beter was dat iedereen veranderde van functie en omdat er veel kandidaten waren voor mijn functie kon dit niet. Mijn tweede en laatste functie was aankoper, een job binnen het technisch departement. Binnen deze taak moest ik goederen bestellen en de leveringen controleren. Een goede communicatie binnen het departement was hier noodzakelijk, maar ook met de andere departementen en zeker met de gedelegeerd bestuurder. Hier heb ik geleerd dat het noodzakelijk is om je werk op te volgen. De minionderneming was een zeer educatieve ervaring. Je maakt kennis met het bedrijfsleven en de problemen die zich hierbinnen kunnen voordoen. Je leert samenwerken met andere mensen en je verantwoordelijkheden op te nemen. Ik heb ook geleerd dat goede communicatie heel wat problemen kan voorkomen. Natuurlijk werden ook fouten gemaakt, door iedereen. Maar alles voor de eerste keer perfect doen kan niemand. Naast deze mooie ervaringen konden we toen ook nog genieten van een mooie en educatieve reis naar Zweden. We konden er ons Engels bijschaven en kennismaken met hun cultuur, ook onze sociale vaardigheden werden uitgebreid getest. Leuke activiteiten en interessante bedrijfsbezoeken stonden op het progamma. Tijdens de eerste dagen in Zweden verbleven hebben we in Stockholm. Daar logeerden we op een oude boot die omgebouwd was tot een mooi jeughotel. Stockholm is een stad met een zeer mooie cultuur waar we ook uitgebreid van genoten hebben. De rest van de dagen brachten we door in gastgezinnen. Deze mensen zijn heel gastvrij en vriendelijk. Ze zouden er alles aan doen om het ons zo aangenaam mogelijk te maken. In de maand mei kwamen de Zweden naar België. Hopelijk was dit ook voor hen een mooie ervaring. Mij zal het jaar ondernemen me altijd bijblijven, het is een zeer unieke kans om op 18-jarige leeftijd zo goed kennis te kunnen maken met het bedrijfsleven. Cartouche was een heel mooi studieproject. Ik hoop dat we onze minionderneming in schoonheid kunnen afsluiten en dat iedereen tevreden is en dat we er met mooie herinneringen aan kunnen terugdenken. Volgens mij was dit een kans die we met beide handen gegrepen hebben en er het beste uit gehaald hebben. Dank je wel aan iedereen die dit hielp realiseren voor ons.

GIP: Hendrik Opstaele

1.17 Eindverslag minionderneming

3 7


2.

Doorlopende opdrachten

2.1 Logboek

GIP: Hendrik Opstaele

Bijlage 1

3 8


Logboek Cartouche

Hendrik Opstaele

Week

Datum

Uur

Activiteit

39

2009-09-22

13.00-15.00 u.

Definitieve productkeuze gemaakt. Opdracht gegeven aan Korneel te bellen naar Danneels

2009-09-22

17.30-19.00 u.

Uitnodiging aandeelhoudersvergadering gemaakt

2009-09-22

17.30-19.00 u.

Maken organogram

2009-09-22

19.30-22.00 u.

Met papa en mama gepraat over het product van de mini

2009-09-25

20.30-21.15 u.

Met Goedele Devreese gesproken over Cartouche

40

2009-10-1

19.30-22.00 u.

Gevraagd aan mijn ouders of ze aandeelhouder willen zijn en of ze willen sponsoren

41

2009-10-5

17.00-19.00 u.

2009-10-6

10.00-12.00 u.

Bericht gezonden naar Robrecht met de boodschap dat hij zeker zijn fototoestel moet mee hebben om de catalogus te kunnen maken Foto’s voor de catalogus helpen maken

2009-10-7

08.30-10.15 u.

Verdere afwerking speech in les van mevrouw Kenis

2009-10-7

17.45-19.00 u.

Maken uitnodiging aandeelhoudersvergadering (digitaal)

2009-10-10

00.00-04.00 u.

2009-10-11

13.00-15.00 u.

Gesproken over Cartouche met Brenda Vanlandschoot en haar uitgenodigd op de aandeelhoudersvergadering Begonnen aan speech voor op de aandeelhoudersvergadering

2009-10-13

13.00-15.00 u.

Gebeld voor bestelling printpapier en folders helpen plooien die op de stand zullen liggen

2009-10-15

13.00-16.00 u.

Voorbereiding aandeelhoudersvergadering: de stand opgezet en speech geoefend

2009-10-15

23.00-00.00 u.

Met mijn ouders gesproken over verloop van de aandeelhoudersvergadering

2009-10-16

11.05-12.00 u.

Evaluatie van aandeelhoudersvergadering met meneer Decock

2009-10-19

15.00-15.15 u.

Gebeld naar Joris om te vragen naar de benner, ik heb hem dan in het magazijn gelegd

2009-10-20

13.00-15.00 u.

Evaluatie aandeelhoudersvergadering+telling verkoop

42

43

Bijlage


44

46

47

2009-10-20

17.00-18.00 u.

Verslag aandeelhoudersvergadering gemaakt

2009-10-20

18.00-19.00 u.

Uitnodiging aandeelhoudersvergadering gemaakt

2009-10-27

13.00-15.00 u.

2009-10-28

13.30-16.30 u.

Gezegd tegen de mensen die moeten verkopen op de oudervergadering dat ik wel wil meehelpen met de opzet van stand Briefhoofd met userform gemaakt

2009-10-30

16.00-18.00 u.

Geholpen bij verkoopmoment op oudervergadering

2009-11-9

17.30-18.00 u.

Verslag aandeelhoudersvergadering afgewerkt

2009-11-10

17.30-18.45 u.

Maken marktonderzoek

2009-11-11

13.30-18.15u.

Voorbereiden powerpoint presentatie Engels (Zweden)

2009-11-12

10.00-12.00 u.

2009-11-13

10.00-11.00 u.

Geholpen op verkoopmoment op de kleine speelsplaats, daarna alle producten weggedaan en voorraad geteld samen met Guillaume Powerpoint presentatie gedaan voor Engles (Zweden)

2009-11-13

18.00-18.15 u.

Mama vroeg als we goed verkocht hadden op de oudervergadering

2009-11-13

18.15-19.00 u.

Gewerkt aan logboek

2009-11-17

10.15-12.00 u.

2009-11-18

13.30-15.45 u.

Voorraad nogmaals geteld met Guillaume en gekeken welke producten opnieuw besteld moesten worden Maken marketingmix

2009-11-19

10.00-12.00 u.

2009-11-23

17.30-18.45 u.

Geholpen bij verkoopmoment op kleine speelsplaats en samen met Guillaume alle producten terug weg gebracht naar magazijn Maken sollicitatiebrief +cv (Nederlands)

2009-11-24

17.30-18.45 u.

Maken sollicitatiebrief +cv (Nederlands)

2009-11-24

17.15-18.00

Ontwerp verkoopfactuur maken (informatica)

2009-11-25

17.15-18.00

Ontwerp verkoopfactuur maken (informatica)

2009-11-25

18.00-19.10 u.

Maken sollicitatiebrief+ CV Frans

2009-11-26

17.00-19.05 u.

Maken sollicitatiebrief+ CV Frans


48

04

05

08

09

2009-11-26

10.15-12.00 u.

Stock gecontroleerd met Guillaume

2009-11-26

15.00-10.15 u.

De doos met mappen voor Hélène gaan halen naar het magazijn

2009-11-26

17.15-18.30 u.

Logboek verder afgewerkt om voorlopige versie in te dienen

2009-12-19

13.00-19.00 u.

Verkoop kortrijk geholpen

2010-01-12

13.05-14.45 u.

Bezoek droomcoach: Sabine van Menen

2010-01-19

13.30-18.00 u.

Verkoopmoment in Zweden

2010-01-26

13.05-14.30 u.

Sollicitatie gesprek

2010-01-27

13.30-17.40 u.

Sollicitatiebrief+CV gemaakt (digitaal)

2010-02-02

13.00-14.35 u.

In orde zetten magazijn, tellen investaris

2010-02-04

10-15-12.00 u.

Voorbereiding functiewissel, bestelling uitvoeren

2010-02-04

13.00-15.15 u.

Wisselen van functie, omschrijving maken van eigen functie

2010-02-06

08.00-13.00 u.

Verkoop ‘Ten Briele’ geholpen

2010-02-11

10.30-12.00 u.

Tellen binnengekomen producten, bestellingen samenstellen

2010-02-23

13.00-15.00 u.

Introductie, algemene regels departementen

2010-02-25

08.30-09.10 u.

Opstellen vragen interview oud-leerling

2010-02-24

13.30-15.15 u.

Tekst telefoongesprek Frans gemaakt

2010-02-24

09.15-10.10 u.

Het verkoopsgesprek

2010-02-25

17.30-18.10 u.

Tekst telefoongesprek Frans van buiten geleerd

2010-02-25

10.15-12.00 u.

Stock tellen, afspraken verkoopsmomenten

2010-02-27

18.00-19.00 u.

Interview oud-leerling afgenomen

2010-03-02

13.00-15.00 u.

Algemene vergadering

2010-03-04

10.30-12.00 u.

Bespreking laatste verkopen


2010-03-09

13.00-15.00 u.

Tellen stock, opmaken wat er nog besteld moet worden

2010-03-11

10.15-12.00 u.

Bestellingen volledig gemaakt

2010-03-11

17.30-19.15 u.

Analyse jaarrekening

2010-03-16

13.00-15.00 u.

Algemene vergadering, afspraken verkoopmomenten

2010-03-18

10.15-12.00 u.

Bespreken nieuwe producten

2010-03-21

13.35-17.45 u.

Productassortiment Frans gemaakt

2010-03-23

13.00-14.35 u.

Afspraken maken teambuilding

2010-03-24

13.30-15.45 u.

Productassortiment Frans helemaal afwerkt

2010-03-25

08.00-18.00 u.

Teambuilding

2010-03-30

13.00-14.30 u.

Nieuwe producten prijzen

2010-04-01

08.30-10.00 u.

Verbetering gip factuur

2010-04-01

10.00-12.00 u.

Afspraken extra verkopen

2010-04-02

14.00-15.30 u.

Tent helpen opzetten voor oudercontact

14

2010-04-08

18.00-19.00 u.

CV met digitaal component afwerken

16

2010-04-20

13.00-15.00 u.

Afspraken verkoopmomenten

2010-04-21

08.30-10.15 u.

Werken aan gip taken: woord vooraf, bibliografie, eindverslag

2010-04-26

08.30-17.00 u.

Bezoeken Europees parlement

2010-04-27

08.30-10.15 u.

Werken aan gip-taken : woord vooraf, bibliografie, eindverslag

2010-04-29

08.30-12.00 u.

Bedrijfsbezoek Vitalo

2010-04-29

12.30-16.00 u.

Sweden fair

2010-04-30

17.30-18.10 u.

Verslag schrijven Vitalo

2010-04-04

08.30-10.15u

Werken aan de gip, eindverslag+bibliografie

11

12

13

17


2010-04-05

08.30-09.15 u.

Werken aan de gip, bibliografie

2010-05-07

15.00-15.35 u.

Goederen helpen klaarzetten voor de verkoop in het weekend

2010-05-08

08.00-09.00 u.

Ik stond klaar om te vertrekken naar bruggen om te verkopen, alles was geregeld maar de verkoop werd afgelast door een fout van de organistatie van ‘Ten Briele’.


Bijlage 2

Curriculum vitae PERSOONLIJKE GEGEVENS Naam Adres Telefoon GSM E-mail Nationaliteit Geboorteplaats Burgerlijke staat Rijbewijs

Hendrik Opstaele Langekoeistalstraat 11, 8432 Leffinge 059 277 84 37 0498 98 39 50 86 hopstaele hopstaele@hotmail.com Belg 12 januari 1992 Ongehuwd G en B rijbewijs

OPLEIDING 2004-2008

2008-2010

Sint--Andreasinstituut Steensedijk 151 8400 Oostende Studierichting: economie Sint--Jozefsinstituut Handel & Toerisme Zilverstraat 26 8000 Brugge Studierichting: handel

ERVARING 2009

Technische directeur van de minionderneming Cartouche

Vakantiejobs Juni 2007 Juni 2008 Juni 2009 Door de jaren heen

Pregras BVBA, verwerking en groothandel van graszaden Pregras BVBA, verwerking en groothandel van graszaden Pregras BVBA, verwerking en groothandel van graszaden Bedrijf van mijn ouders, akkerbouw bedrijf

VAARDIGHEDEN Organisatie en verantwoordelijkheid Bij Pregras moet ik dikwijls zelf mijn werk organiseren, zelf beslissen welke taak ik het best eerst uitvoer. Hetzelfde geldt als ik op het bedrijf van mijn ouders meewerk. Sport Ik heb twee jaar aan wielrennen gedaan. Ondertussen ben ik gestopt wegens tijdgebrek en medische reden maar conditioneel ben ik nog in orde. Talen Moedertaal: Nederlands Goede kennis van Frans en Engels Meer weten over mij? http://www.facebook.com/#!/profile.php?id=1189122031


Bijlage 3


Bijlage 4 L’assortiment


Bijlage 5: Speech technisch directeur Goedenavond beste aandeelhouders,

Ook ik heet u graag welkom op onze eerste aandeelhoudersvergadering. Ik ben Hendrik Opstaele, technisch directeur van Cartouche.

U stelt zich misschien de vraag hoe wij nu tot dit product gekomen zijn. Vorig schooljaar zijn we reeds gestart met de productkeuze. We hebben toen in kleinere groepjes een aantal ideeën aan elkaar voorgelegd. Om te weten welk idee het best uit de bus zou komen, hebben we een marktonderzoek uitgevoerd hier in Brugge. Met deze verzamelde gegevens hebben we een analyse gemaakt, gebaseerd op volgende criteria: ‘Zijn er wel potentiële kopers? Is er veel concurrentie? Zijn er leveranciers bereid aan ons te leveren? En is het haalbaar om dit product in de realiteit te verkopen.’ Toen kwamen we klassikaal tot een besluit: De kantoorartikelen scoorden het best. En zo werd Cartouche geboren.

Nadat we beslist hadden welk product we zouden verkopen, zijn we over gegaan tot het zoeken van leveranciers. Ook in het vijfde jaar hadden we al enkele leveranciers gezocht en gevonden. Bij de start van het nieuwe schooljaar hebben we onmiddellijk contact opgenomen met een aantal van hen. Voor ons was vooral de prijs-kwaliteitverhouding, het productassortiment en de ligging heel belangrijk bij het kiezen van een geschikte leverancier. We leerden al gauw dat de leverancierskeuze één van de meest uitdagende doelen was. Niet elk bedrijf wenst nu eenmaal te verkopen aan een minionderneming… Dankzij de nodige wilskracht vonden we een prima leverancier hier te Brugge nabij het Waggelwater. De daaropvolgende stappen verliepen vrij snel en eenvoudig. Een bezoekje aan onze leverancier leverde ons volgend assortiment op: Eerst en vooral verkopen we schrijfwaren met onder andere de talloze bic balpennen die hier op de stand mooi uitgestald staan op onze display. Daarnaast horen ook de potloden, geodriehoekjes, gommen enzovoort… tot onze schrijfwaren.


Tweede onderdeel zijn de papierwaren. Hierbij rekenen wij de curcusblokken, atomaschriftjes, papernotes en printpapier. Het derde onderdeel zijn ordners. Een in het oog springend kleurenpalet van mappen‌ Het vierde en laatste onderdeel zijn de designproducten waaronder wij moderne, leuke design artikelen hebben die mooi ogen maar ook praktisch blijven zoals het nietjesmachine en de perforator.

Laatste stap was de prijsbepaling. We beseffen uiteraard dat we met ons product heel wat concurrenten hebben. Daarom zijn we de prijs van onze productassortiment bij heel wat van onze concurrenten gaan bekijken. We hebben toen de prijzen van de concurrenten even naast elkaar gelegd en met al deze informatie in ons achterhoofd hebben wij een zeer scherpe prijs bepaald.

Tot zover de voorstelling van ons productassortiment. Ik dank u voor uw aandacht en geef nu graag het woord aan onze gastspreker en ervaren Ondernemer Stef Dejonghe.

GIP Hendrik Opstaele  
GIP Hendrik Opstaele  

GIP Hendrik Opstaele Sint-Jozefsinstituut Handel en Toerisme Brugge schooljaar 2009-2010

Advertisement