Page 1

WINNAAR BOUWFONDS-NIROV

PRIJSVRAAG‘09

de eerste linie Het is oorlog in het Groene Hart. De randstedelingen rukken op. De versnippering dreigt. Het waterpeil blijft stijgen en landbouwers vluchten weg. Het land brengt nog weinig op. Struikrovers maken de streek onveilig. Een oorlog is haast onvermijdelijk geworden. Het Groene Hart is echter voorbereid. De verdedigingsstrategie wordt bovengehaald en de troepen verzameld. Er breekt een nieuw tijdperk aan voor het Groene Hart. Ten aanval!

GOOD

RED

SUPER

GREEN

Claire Laeremans, Katherine Engelen en Ellen Steenwegen verklaren de oorlog aan de identiteitsloze bebouwing die het cultuurlandschap Groene Hart (GH) versnippert. Er wordt een algemene strategie naar voor gebracht: De eerste linie, inzetten op de randen van de kernen. Nieuwe bewoners komen terecht op de toplocatie van het GH. In ruil daarvoor investeren ze mee in de versterking van de kwaliteiten van het GH en de toekomstige ontwikkelingen. De nieuwe bewoners worden de ambassadeurs van het landschap door ze collectief eigenaar te maken van de linie. De randen van de kernen worden afgewerkt met een kleinschalig landschap waarin stad en land verweven en de identiteit van de omgeving tot uitdrukking komt. Vanuit de eerste linie start de transformatie van het groene hart. Een groen hart met een duidelijk keuze voor het landschap, waarin terug plaats is voor de boeren. Deze gaan zich verenigen en werken aan hun toekomst door te experimenteren met klimaatsbestendige gewassen die zijn aangepast aan een natter (en zouter) wordende omgeving. Daarnaast wordt het recreatief netwerk verfijnd met ‘peil’paden (accessen) die naar omliggende kernen, historische elementen en naar de mooiste plekjes in het GH leiden. Tijdelijke installaties (pioniers) worden als lokvogels uitgezet en prikkelen de nabij gelegen dorpskern en het recreatief netwerk.

zie ook : www.eerstelinie.com

|

voor vragen en opmerkingen DE_EERSTE_LINIE@YAHOO.COM


WINNAAR BOUWFONDS-NIROV

PRIJSVRAAG‘09

Het project ‘De Eerste Linie’ is het winnende ontwerp van de Bouwfondsprijsvraag 2009 Good Red Super Green en is tot stand gekomen in samenwerking met Hendrik Dekker, BBN Adviseurs en Plant Research International. Voor de tweede ronde van de wedstrijd is de strategie vertaald naar een ontwerp voor het stadje Montfoort gelegen aan de Hollandse Ijssel. Hier bestaat de linie uit drie landschapszones, de woongaard, rietlanden en het neo-agrarische landschap, die door het watersysteem onlosmakelijk met elkaar verbonden zijn. De woongaard, waarin wonen in een boomgaard centraal staat, is een knipoog naar de historische rand van Montfoort en is uitermate geschikt op de zware kleigrond van de oeverwal. Met de rietlanden wordt de duidelijkste ruimtelijke grens gesteld. Hier wordt het (vuile) boezemwater van de Hollandsche Ijssel en het grijze afvalwater van de nieuwe woningen verzameld en door middel van een aantal stappen gezuiverd. Elke stap van het zuiveringsproces levert een bruikbaar nevenproduct op. Het uiteindelijke schone water wordt door de landbouwers gebruikt voor hun nieuwe (waterrijke) teelten in het neo-agrarische landschap.

GOOD

RED

SUPER

GREEN

In het nieuwe landschap prijkt een pionier. Hij verwijst naar de kleurrijke veranderingen die de linie met zich meebrengt. Van hier heb je echt een mooi zicht naar de rand. Je kijkt over de sawa’s naar de boerderijen tegen een rand van riet en bomen. Als je goed kijkt, zie je de rietwoningen en enkele huisjes in de woongaard. Montfoort is klaar voor de toekomst.

de eerste linie

zie ook : www.eerstelinie.com

|

voor vragen en opmerkingen DE_EERSTE_LINIE@YAHOO.COM

Winnaar Bouwfondsprijs 2009  

Winnaar Bouwfondsprijs 2009 met Visie op Randstad

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you