Page 1


En lugn och stilla sommarkv채ll i skogen: ca 30-35 dB(A)

2


3


Innehållsförteckning

4

Målet är en lugnare arbetsplats Konsten att balansera ljudnivån Skärmarna var ett stort lyft Produkter

5 6 8

Golvskärm Offizz

12

Golvskärm Dezibel

16

Bordsskärm Offizz

18

Bordsskärm Dezibel

20

Receptionsdisk Entré

22

Väggelement Dezign

24

Om ZilenZio

28


Grundare Marie Lindqvist-Pahlstad och Jenny Helldén

Målet är en lugnare arbetsmiljö Upplevelsen av harmoni och balans gör att varje individ kan prestera bättre. Det finns forskning som styrker detta och det är precis det här som utgör ZilenZios drivkraft. Vi vill bidra till en mer tyst och lugn miljö. ZilenZio erbjuder lugn i form av ljudabsorberande design. Vi är måna om att du som kund hittar den lösning som passar dig. Samma lösning kan nämligen fungera olika bra i olika typer av arbetsmiljöer. Därför guidar vi dig gärna genom vårt sortiment. Målet är att erbjuda den mix av produkter som ger bäst effekt. Vad passar bäst hos er; golvskärmar eller bordsskärmar? Behöver de kompletteras med väggabsorbenter? ZilenZios tränade öron har förvandlat många arbetsplatser till

goda akustiska miljöer. Vi kan detta. De som träffat på någon av våra säljare kan säkert intyga att vi verkligen brinner för det här.

i varje nordisk huvudstad. Sedan öppnar vi dörrarna mot världen. Vår vision är en balanserad ljudmiljö på varje arbetsplats. Hjälp oss nå den visionen.

Vi vet att efterfrågan på ljudabsorberande produkter är stor runt om i världen. Därför vill vi nu berätta om hur väl vårt sortiment fungerar. Det visar dels de internationellt standardiserade mätningar som gjorts, dels slutresultatet hos våra kunder. Vi kommer snart att ha ett försäljningskontor 5


DECIBEL Den allmänna ljudnivån mäts i dB(A) där A är en korrektion för att anpassa mätningen till hur örat uppfattar det. Man delar in absorbenter i klasserna A-E beroende på absorbentens effektivitet.

6


PONTUS THORSSON

» Teknologie doktor i akustik » Driver Akustikverkstan » Testar ljudisolering och rumsakustik

Konsten att balansera ljudnivån Målet är inte tystnad utan en balanserad ljudnivå. För att uppnå detta i en kontorsmiljö krävs rätt antal absorbenter, utvärderade enligt internationella standarder. Men det krävs också en förståelse för helheten. Pontus Thorsson från Akustikverkstan delar med sig av sina kunskaper. Vi befinner oss i ett litet rum. Från det höga taket hänger tunna laminatskivor och en bit upp på betongväggarna sitter mikrofoner placerade. Rummet är ett så kallat efterklangsrum. Ljudet förstärks av laminatskivorna som slår isär ljudvågorna. Det märks tydligt. Det ekar av minsta hostning. Pontus Thorsson är teknologie doktor i akustik. Han visar golvskärmen som står mitt i rummet. Han ska testa hur pass bra skärmen fungerar som absorbent. Det gör han genom att sända ut ett brusliknande ljud och sedan mäta hur lång efterklangen blir. Generellt kan man säga att ju mer yta, desto kortare tid tar det för ljudnivån att falla. Han poängterar hur viktigt det är att arbeta på ett kontrollerat sätt och att följa de internationella mätstandarderna. Alla mätvärden måste vara relevanta och jämförbara. Pontus Thorsson berättar att den allmänna ljudnivån oftast mäts i dB(A). En normal samtalston ligger till exempel på 60-70 dB(A) medan nivån i ett klassrum

kan ligga på 75-80 dB(A) eller mer. Det är på gränsen för vad som är godtagbart enligt Arbetsmiljöverket. Ljudnivån får aldrig överstiga 85 dB(A) som medelvärde under en arbetsdag. Höga ljudnivåer kan påverka oss mycket negativt menar Pontus Thorsson: - Humöret påverkas, liksom stressnivån. Det kan leda till allvarliga konsekvenser.

av en perforerad träskiva som klätts med ljuddämpande mineralull och tyg. Vad är då viktigt att tänka på för att man ska kunna uppnå en balanserad ljudnivå? Akustiken påverkas självfallet av andelen ljuddämpande material, men också av möbleringen och hur man placerar personer. Det gäller också att komma ihåg att olika typer av arbetsplatser har olika behov av dämpning, menar Pontus

Men vilka material är då bäst för att dämpa ljud? Ett vanligt fyllnadsmaterial är mineralull. Som ytmaterial fungerar tyg bäst. Trä reflekterar ljud och gör att absorptionen sjunker. Det är därför viktigt att det är ordentligt perforerat. Pontus kommenterar tjockleken på ljuddämpande skärmar:

Thorsson:

- Man kan tycka att de är för tjocka, men det är helt enkelt så att det krävs en viss tjocklek för att talets hela frekvensområde ska absorberas effektivt.

Det är viktigt att kontorsmiljön fungerar på alla sätt. Glas är till exempel ett material som ofta används men som inte är absorberande. Samtidigt kan glaset vara en kompromiss för att arbetsmiljön inte ska bli för mörk.

Han visar på skärmen som just håller på att testas. Den är 53 mm tjock och består

- Det är den upplevda ljudnivån man ska hänsyn till. Vissa behöver ett stort mått av avskildhet. Andra tillåter en högre ljudnivå. Man kan till exempel inte jämföra ljudmiljön på ett bibliotek med den på en tidningsredaktion.

7


Marie Wedar och Barbro Boija i det tysta kontoret i Täby.

Skärmarna var ett stort lyft Ett öppet kontorslandskap eller flera mindre rum? När Swedish Tool Holding-gruppen planerade för en utökning av arbetsstyrkan prioriterade man en lösning för att få in mer ljus i lokalerna.

8


”Vilket lyft! Den gamla inredningen ersattes mot en ny som bättre stämmer överens med företagets profil.” Marie Wedar, kvalitetsansvarig

Swedish Tool Holding-gruppen är en av Skandinaviens och Baltikums ledande leverantörer av maskiner, verktyg, service och support till verkstadsindustrin. I Täby norr om Stockholm sitter över 50 personer och arbetar med försäljning, ordermottagning, service och administration. Speciellt för arbetsmiljön är att alla sitter i samma stora rum. Ljudabsorption och ljusinsläpp är därför avgörande.

Vi träffar Barbro Boija och Marie Wedar på Swedish Tool som var ansvariga för upprustningen av arbetsmiljön. De är helt överens om hur stor skillnaden blev.

- Ja, tack vare glasöverdelen på skärmarna fick vi dessutom en ljusare miljö. Och trots glaset så dämpar de nya skärmarna faktiskt bättre än de gamla.

- Vilket lyft! Den gamla inredningen ersattes mot en ny som bättre stämmer överens med företagets profil. Vi valde tyget Gaja till både stolar och de golvskärmar som kommer från ZilenZio.

Medarbetarna på Swedish Tools huvudkontor i Täby har nu fått en lugn och harmonisk arbetsmiljö. Samtidigt är arbetsplatsens öppenhet viktig för verksamheten.

9


Snรถ har samma absorptionsfรถrmรฅga som mineralull

10


11


V책ra produkter

12


Golvskärm Offizz En A-klassad och flexibel kontorsskärm för lugnare arbetsplatser i en balanserad ljudmiljö.

Standardutföranden HÖJDER 1100/1500/1900 mm BREDDER 600/800/1000/1200 mm

De översta 400 mm går att få i glas. SVÄNGDA MODULER

45°, 890*380 mm

90°, 620*620 mm

textileR Cara/Event/Gaja

Ni kan även själva skicka in tyg till oss. Laminat/FÄRG

Ek

Bok

Björk

Vit lack

Du kan även välja en valfri NCS-kulör. Tillval

Klädkrok

Namnskylt

Hyllplan

Golvskärmen Offizz har utformats för att dämpa den allmänna ljudnivån och skärma av i kontorslandskap. Syftet är att skapa en lugn arbetsmiljö. Genom att möblera med Offizz skapar ni en rumskänsla samtidigt som ni behåller rummets öppna karaktär.

Offizz finns i flera standardutföranden för att passa olika typer av miljöer. Välj mellan olika format och typer av ytskikt. Skärmarna finns till exempel i olika typer av träslag eller färger med blank eller matt yta.

Komplettera med delar av skärmen klädda i en passande textil och glas för att skapa variation och en ljusare arbetsmiljö. Målet är en balanserad ljudmiljö i enlighet med organisationens verksamhet och profil.

13


Skärmens uppbyggnad Offizz är ett resultat av en lång erfarenhet av ljudabsorberande produkter och tester genomförda enligt internationell standard.

Tyg Mineralull (60 mm) Ram i folierad MDF

Perforerad skiva i melamin (8 mm)

Tyg

Polyester (40 mm)

Ingela Pettersson, produktionsansvarig Frendins Snickeri AB 14

Perforerad skiva i melamin (8 mm)

De standardiserade mätningar som gjorts visar att golvskärmen Offizz kan dämpa den allmänna ljudnivån med upp till 19 dB(A). Det beror på skärmytans storlek, konstruktion och placering.

Sedan sker monteringen och den slutliga kvalitetssäkringen. Alla skärmar kontrolleras noga. Det är till exempel viktigt att det inte finns några veck på det monterade tyget.

Ingela Pettersson, produktionsansvarig vid tillverkningen av skärmarna på Frendins Snickeri, berättar hur produktionen går till:

Produktionen baseras på lång erfarenhet av liknande produkter. Alla nya modeller som ZilenZio utvecklar utvärderas genom att man tar fram en prototyp som lämnas för akustikmätning enligt de internationella standarderna.

- Efter att beställningen kommit in tar vi fram allt material och limmar det beställda tyget på mineralullen med vattenbaserat lim.


Skillnaden mellan isolering och dämpning: » Ljudisolering handlar om avskärmning, att sätta upp en vägg som avskärmar ljudkällan från mottagaren. » Ljudabsorption handlar om att absorbera ljud för att minska efterklangen i rummet. » Dämpning är ofta en kombination av både ljudisolering och ljudabsorption.

15


16


Golvskärm Dezibel En ny A-klassad miljöskärm för ett tystare och mer harmoniskt arbetsklimat.

STAndardutföranden Höjd 1350 mm inklusive fot

(enbart skärmen är 1200 mm hög) Bredd 600/1200 mm Textilier Cara/Event/Gaja

Ni kan även själva skicka in tyg till oss.

Detta är en golvskärm designad för att förkorta efterklangstiden i allmänna miljöer. Genom att placera skärmen i utrymmen där människor ofta befinner sig, som till exempel foajéer och fikarum, uppnår ni en mer balanserad ljudnivå.

ZilenZios miljöskärm Dezibel är klädd i tyg och består av mineralull med en stabil kärna av perforerad mdf. Den speciella konstruktionen innebär att absorptionsfaktorn är hög på båda sidor av skärmen.

Dra nytta av skärmens textila yta och välj det tyg som bäst passar in i den aktuella miljön och er verksamhet. Målet är att utforma allmänna miljöer som är harmoniska både för ögat och örat.

17


18


Bordsskärm Offizz En A-klassad bordsskärm för ljudabsorption i flexibla arbetsmiljöer.

Standardutföranden HÖJDER 400/500/600 mm BREDDER 600/800/1000/1200/1400/

1600/1800 mm textiler Cara/Event/Gaja

Ni kan även själva skicka in tyg till oss. Laminat/FÄRG

Ek

Bok

Björk

Vit lack

Du kan även välja en valfri NCS-kulör.

ZilenZios bordsskärm Offizz passar öppna kontorslandskap där det inte finns behov av en helt avskärmad arbetsmiljö. Bordsskärmen tar mindre plats än golvskärmar och kan användas på höj- och sänkbara bord.

På grund av ytans storlek har bordsskärmar inte samma ljudabsorptionsförmåga som golvskärmar. Men genom att de placeras nära ljudkällan får de ändå en positiv effekt på det den allmänna ljudmiljön.

Bordsskärmen Offizz monteras enkelt på alla typer av skrivbord. Den finns i flera standardutföranden för att passa olika typer av miljöer. Välj de format och ytskikt som passar er unika arbetsmiljö. 19


20


Bordsskärm Dezibel Smidig A-klassad bordsskärm för en balanserad ljudnivå i en modern arbetsmiljö.

Standardutföranden

Sidoskärmens bredder

600/800/900 mm FrontskärmENS BREDDER

1600/1800/2000 mm Höjd 800 mm (180 mm under bordsskivan) Textilier Cara/Event/Gaja

Ni kan även själva skicka in tyg till oss. Tillval Funktionslist på frontskärm som kan kombineras med följande tillhör:

Magnettavla

Avlastningshylla

ZilenZios nya bordsskärm Dezibel är utformad för den moderna arbetsplatsen. Den är ljudabsorberande samtidigt som den kan ha flera funktioner. Eftersom den fästs på bordets utsida tar den dessutom minimalt med plats. Dezibel är en relativt tunn ljudabsorbent. Men dess konstruk-

Pennställ

Laptophylla

Arm med armfäste

tion gör att den ändå får en mycket positiv effekt på den allmänna ljudmiljön. Visserligen har bordsskärmar på grund av sin storlek inte samma ljudabsorptionsförmåga som golvskärmar, men dess placering nära ljudkällan gör att de ändå får en bra effekt.

Det har varit viktigt för ZilenZio att hitta en ändamålsenlig design. Därför kan bordsskärmens kläs i det tyg som önskas. Dessutom innebär skärmens placering på sidan av bordet att eventuella sladdanordningar döljs. Det här gör att skärmen passar väldigt bra i öppna kontorslandskap.

21


22


Receptionsdisk Entré Flexibel utformning för att tillgodose era behov.

Standardutföranden HÖJD 1100 mm Toppskivans DJUP 320 mm Stommens djup 70 mm Bredd Per löpmeter

SVÄNGDA MODULER

45°, 890*380 mm

90°, 620*620 mm

textiLer Cara/Event/Gaja

Ni kan även själva skicka in tyg till oss. Laminat/FÄRG

Ek

Bok

Björk

Vit lack

Du kan även välj en valfri NCS-kulör.

ZilenZios receptionsdisk är utformad för företag och organisationer som önskar en flexibel lösning för sin entré. Konstruktionen är enkel och stilren för att passa många typer av inredningar och behov.

Receptionsdisken Entré består av en lös front och en laminerad toppskiva. Det innebär att ni får en reception som kan möbleras efter behov. Entré finns i en standardhöjd. Bredden och formen anpassas för er specifika miljö.

Konstruktionen har samma ljudabsorberande effekt som ZilenZios golvskärm Offizz. Välj mellan olika format och typer av ytskikt. Entré finns till exempel i olika typer av träslag eller färger med blank eller matt yta. 23


Väggabsorbent Dezign Designade väggabsorbenter för alla smaker och miljöer.

24


STANDARDUTFÖRANDEN (bredd * höjd * tjocklek) Cirkel platt kant ø 565*80-110 mm Cirkel rundad kant ø 750*80-110 mm Cylinder vägg ø 140*790 mm Cylinder tak ø 274*790 mm Triangel 600*515*60 mm Kvadrat 600*600*53 mm Kvadrat 1200*1200*53 mm Rektangel 1200*600*53 mm Textilier Cara/Event/Gaja

Ni kan även själva skicka in tyg till oss. ø = Diameter

Ett flexibelt sätt att förkorta efterklangstiden i allmänna miljöer är att sätta upp väggabsorbenter. Dessa är dessutom ofta ett bra komplement till andra typer av ljudabsorberande skärmar och åtgärder. ZilenZios väggabsorbent Dezign består av

formpressad mineralull som har en erkänt ljudabsorberande förmåga. Tanken bakom designen är att den ska fungera i många olika typer av miljöer. Väggabsorbenterna finns därför i flera olika storlekar och former. Syftet är att de ska kunna kombineras för ni ska nå den effekt som önskas.

Möjligheterna är många. Använd Dezign enbart för ljudabsorbering eller kanske som anslagstavla. Dra nytta av den stora variationen vad gäller form och storlek. Välj också det tyg och mönster som bäst passar den aktuella miljön och er verksamhet. 25


Dezign i egen design Mönster och motiv för en specialdesignad arbetsmiljö med balanserad ljudnivå.

Skicka in egen bild SERIE: Träd

SA-2

SA-1

STANDARDUTFÖRANDEN

SA-3

SA-4

SA-5

SA-6

SERIE: Vit tulpan

Träd 1200*1200/600*600 mm Vit tulpan 1200*450 mm Röd Tulpan 700*700 mm BJÖRK 1200*1200 mm STENAR 1200*600 mm

ZilenZio sätter stort värde på att kunna leverera högkvalitativa ljudabsorbenter. Men vi vill också att våra kunder ska kunna skräddarsy sin arbetsmiljö efter behov och smak. En väggabsorbent kan därför ha nästan vilket mönster eller motiv som helst. 26

Konstnären Susanne Arvidsson har på uppdrag av ZilenZio målat akvareller som sedan fotograferats och tryckts direkt på tyg. Välj bland olika modeller och mönster i serierna Träd och Tulpan.

Skicka in er önskade miljöbild, logotyp eller kanske bild på produkt så trycker vi detta på tyget. Den absorberande funktionen är den samma men designen blir er egen.


SA-12

SA-13

SA-14

SA-15

SA-16

SA-17

SA-7

SA-8

SA-9

SERIE: Bjรถrk

SERIE: Stenar

SA-10

SERIE: Rรถd tulpan

27


Om ZilenZio Välkommen till ZilenZio. Vi erbjuder ljudmiljödesign av hög kvalitet för lugnare och mer harmoniska miljöer. ZilenZio AB är ett företag som utvecklar och levererar ljudabsorberande design av hög kvalitet. Våra produkter är ett resultat av lång erfarenhet av ljudmiljödesign och tester genomförda enligt internationell standard. Designen anpassas för den unika

arbetsmiljön. Målet är att kunna erbjuda våra kunder och återförsäljare den mix av produkter som ger bäst effekt. Våra medarbetare har därför mycket goda kunskaper om ljudabsorption och olika typer av material.

ZilenZio expanderar och kommer snart att ha ett försäljningskontor i varje nordisk huvudstad. Oavsett var du befinner dig vill vi gärna att du ska känna dig välkommen att diskutera olika möjligheter eller alternativa designförslag med oss.

Marie Lindqvist-Pahlstad Västra och norra Sverige marie.lindqvist@zilenzio.se 070-618 97 56

Jenny Helldén Östra Sverige jenny.hellden@zilenzio.se 070-618 97 57

Malin Nordin Södra Sverige malin.nordin@zilenzio.se 070-618 97 50

Aida Hassan Norge aida.hassan@zilenzio.no 0047-405 575 50

Christopher Axelsson Säljsupport christopher.axelsson@zilenzio.se 019-670 17 54

Mia Holmberg Säljsupport mia.holmberg@zilenzio.se 019-670 17 53

Kontakta våra säljare

28


Tv책 personer samtalar med normal samtalston: ca 65 dB(A)


www.zilenzio.se


TRYCKERI: TRIOTRYCK AB KONCEPT&DESIGN: Addlove COMMUNICATION

Telefon Fax E-post Webb

019-672 17 00 019-18 97 60 info@zilenzio.se www.zilenzio.se

FOTO: Magnus Wahman, TERESÉ ANDERSSON OCH IVICA PRGOMET

ZilenZio AB Hjalmar Bergmans Väg 7 703 58 Örebro

http://www.edsbyninredningar.se/inspiration/arbeta/avskarmning_ljudabsorbenter_bilder/zilenzioljudbr  

http://www.edsbyninredningar.se/inspiration/arbeta/avskarmning_ljudabsorbenter_bilder/zilenzioljudbroschyrsvenskalow.pdf

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you