Page 1

Mitab Collection
Meetings

Möten

Let’s talk about meetings.   At the very point you open your eyes, leaving that nocturnal dream world behind you, you are already into your first meeting or encounter. The encounter between sleeping and waking. The feeling of reluctance is often immense. You have no wish whatsoever to be involved in this encounter. You quite simply want to stay in bed.   Work is stressful. Or calm. The only thing you can be sure of is that you are involved in a whole series of meetings and encounters.   You meet colleagues and customers. You encounter enquiries, challenges, orders and demands. Often you are faced with technology in the form of telephones, computers and fax machines.   You almost certainly interact between all these meetings and encounters without blinking. They are so self-evident you do not even notice them. They are simply part of your day-to-day life. At Mitab we try to think in a way that is the opposite to day-to-day life.   We seek to find the meetings that generates a spark. That is electric. That evokes feelings. Boy meets girl. Cold meets hot. The pulse of city life meets the calm of the countryside. You know what we mean.   Contrasts. That’s what it’s all about. Few encounters arouse stronger feelings than encounters full of contrasts. We want this meeting of contrasts in our choice of materials to be filled with desire.   Almost all our items of furniture have frames made of shaped metal tubing. This is a part which many people could consider hard and cold. It doesn’t matter whether it is painted or chrome – it is dead and detached. It is difficult to arouse any warm feelings for it.   What is required is contrast. We must add warmth and life to create sympathy.   This is achieved by working with natural materials. Wood, fabric or leather. Brush your hand over the surface and feel the encounter between coldness and warmth. Soft and hard. Smooth and abrasive. A subtle bonus is the comfortable feeling of simplicity and elegance, which in a way always feels contemporary.   But as you know the surface alone is not enough for a relationship to function. There must be content if it is to work in the long run.   That is why we have worked a great deal with function. It should be possible for chairs to be stacked to minimize space. Tables should be easy to keep clean. Sofas should have a seat and back support that fulfil their function and permit long encounters with people.   And in order for you to see and feel that you have seen and experienced furniture from Mitab the design must be clear in its message. It should be obvious that we enjoy meetings, both short and long.

Låt oss tala om möten.   Redan när du öppnar ögonen efter nattens drömmar är du delaktig i det första morgonmötet. Det emellan att sova och att vakna. Känslan av ovillighet är ofta stor. Man vill inte vara med på mötet. Man vill ligga kvar.   På jobbet är det stressigt. Eller lugnt. Det enda du kan vara säker på är att du deltar i många möten.   Du möter arbetskamrater, kunder och den ofta använda kaffekoppen. Du möter förfrågningar, uppmaningar, ordrar och du möter krav. Mycket ofta möter du teknik i form av telefoner, datorer och faxar.   Säkert interagerar du mellan dessa alla möten utan att blinka. De är så självklara att du inte ens ser dem som möten. De är bara en del av din vardag.   På Mitab försöker vi tänka motsatsen till vardag.   Vi vill hitta det där mötet som det gnistrar om. Möten som är laddade. Som väcker känslor. Pojke möter flicka. Kallt möter varmt. Storstadspuls möter landsortsidyll. Ja, du förstår säkert.   Kontraster. Det är det det handlar om. Få möten väcker starkare känslor än kontrastfyllda möten. Det är då ljuv musik ofta uppstår. Vi vill att mötet mellan kontrasterna i våra materialval ska kännas lustfyllt.   Nästan alla våra möbler har ben av bockade rör. Detta är en detalj som för många kan tyckas hård och kall. Det spelar ingen roll om den är lackerad eller i krom – det är en död och kall tingest. Svår att hysa några varma känslor för.   Alltså måste vi tillföra en kontrast. Vi måste tillföra värme och livfullhet för att kreera ett sympatiskt möte.   Detta gör vi genom att jobba med naturmaterial. Trä, tyg eller skinn. Stryker du med handen över ytan ska du uppleva möten mellan kyla och värme. Mjukt och hårt. Halt och strävt. Och som skön bonus en behaglig känsla av enkelhet och elegans. Som på något vis alltid känns aktuell.   Men nu räcker det som bekant inte med yta för att en relation ska fungera. Det måste finnas ett innehåll som fungerar i längden.   Därför har vi jobbat mycket med funktionen. Det ska vara enkelt och smidigt att umgås med oss. Stolar ska gå att stapla för minimal plats. Bord ska vara lätta att hålla rena. Soffor ska ha en sits och ett ryggstöd som fyller sin funktion och som tillåter långa möten med människor.   Och för att man ska se och känna att man möter en möbel ifrån Mitab måste den tala sitt tydliga formspråk.   Det ska synas att vi gillar möten. Korta som långa.


10


11


12


13


14


15


16


17


18


19


20


21


22


23


24


25


26


27


28


29


30


31


32


33

References 34–39

Referenser  34–39

sotra videregående skole, norway

sotra videregående skole, norge

At high school, students, teachers and knowledge meet in superb symbiosis. It is important that the environment is inspirational to help thoughts reach new heights and to give body and soul a moment’s rest between lessons.   The “Chain” easy chair was chosen because of the lightheartedness in its design. But also for the potential to combine colours and furnishing arrangements.

På ett gymnasium möts elever, lärare och kunskap i en härlig symbios. Det är viktigt att miljön är inspirerande för att hjälpa tankarna att flyga högt och för att ge kropp och själ en stunds vila mellan lektionerna.   Fåtöljen »Chain« valdes på grund av den lekfullhet som finns i formen. Men också för möjligheten att kombinera färger och möbleringar.

34–35

34–35

GOTHENBURG CONCERT HALL

göteborgs konserthus

The Gothenburg Concert Hall brings together people and music. The architecture is characterised by its simplicity and distinct absence of flamboyance. In order not to detract from, rather than reinforce, the architectural expression, the ‘Highway’ chair is the seating of choice in the outdoor eating area.   ‘Highway’ may appear almost fragile but it is an attractive piece of furniture in every sense. Stackable, with a stainless steel construction (outdoor version) and removable needle felt cushions that breathe and yet repel moisture. 36–37 FORMER KOCKUMS SHIPYARD, Malmoe

Submarines and surface vessels are no longer built at the former Kockums Shipyard but the stone walls still have a great deal to say. With their stunning, salt-stained patina they appeal to the senses and perhaps in particular to one of our design partners.   The exhibition venue ‘Xhibit’ has been designed by Swedish Ninja; a design ninja working next door to the old shipyard, perhaps explaining why the shipyard’s past has been allowed to leave its mark in the powder-painted design.   It must surely be the famous Kockums Crane that lies behind such an exciting and remarkable phantasmagoria on the brick walls? Or perhaps the bow of a ship carving a geometric path through the surface of the water?

I Göteborgs konserthus möts människor och musik. Arkitekturen andas enkelhet och avsaknad av flärd. För att inte störa, utan snarare förstärka det arkitektoniska uttrycket, valdes stolen »Highway« som sittplats på uteserveringen.   »Highway« ser snudd på ömtålig ut, men den är en riktig önskemöbel. Stapelbar, rostfri (utomhusvarianten) och med löstagbara nålfiltsdynor som andas och inte suger upp fukt. 36–37 gamla kockumsvarvet, malmö

Det byggs varken ubåtar eller fartyg på gamla Kockumsvarvet längre, men nog talar stenväggarna fortfarande. Med sin härliga, saltstänkta patina påverkar de våra sinnen, och kanske en av våra designpartners i synnerhet.   Exponeringsstället » Xhibit « är formgivet av Swedish Ninja. En designerninja som arbetar vägg i vägg med det gamla varvet, och som kanske just därför har låtit varvets historia få komma till tals i pulverlackerad form.   Visst är det den berömda Kockumskranen som skapar så spännande och effektfulla skuggspel på tegelväggen? Eller kanske en fartygsför som med geometriskt manér klyver vattenytan? 38–39

38–39

Mitab range 40–47

Mitab sortimentsöversikt 40–47

You will meet our range on the following pages. If you would like further information about each product you can visit www.mitab.se. There you can download product sheets and find more pictures and more information about each item of furniture.

Vårt sortiment möter du på nedanstående sidor. Vill du ha mer information om respektive produkt kan du gå in på www.mitab.se. Där kan du ladda ner produktblad och hitta fler bilder och mer information om varje möbel.

chairs & armchairs Bar stools easy chairs & sofas tables coat hangers miscellaneous

40–41 42 43 44–45 46 47

Stolar och karmstolar Barstolar Fåtöljer 0ch soffor bord klädhängare övrigt

40–41 42 43 44–45 46 47


34

Sotra Videreg책ende Skole, Norway


35

Sotra Videreg책ende Skole, Norge Sotra Videreg책ende Skole, Norway


36

Konserthuset, Gรถteborg The Consert Hall, Gothenburg, Sweden


37

McDonald´s, Fredsgatan, Gothenburg


38

Gamla Kockumsvarvet, Malmรถ Kockums Shipyard, Malmoe


39


40

Stolar & Karmstolar Chairs & Armchairs

Agenda H85 W46 D54 S45

Agenda H85 W52 D54 S45

Amanda H83 W51 D44 S44

Cream H79 W50 D51 S45

Dino H86 W48 D59 S45

Dino H86 W56 D59 S45

Highway H83 W50 D54 S44

Highway H83 W50 D54 S44

Kvadrat H85 W43 D55 S44

Kvadrat H85 W43 D55 S44

Toro H74 W56 D46 S44

Ving H75 W58 D50 S48


41

Alonso H82 W42 D49 S44

Alonso H82 W51 D49 S44

Montoya H82 W47 D47 S44

Montoya H82 W47 D47 S44

Saga H97 W45 D64 S45

Saga H97 W56 D64 S45

Saturnus H80 W56 D53 S46

Tuff H79 W52 D54 S45

Zelma H78 W47 D47 S45

Click H77 W54 D50 S46

Mickey H80 W48 D46 S45

Lunett H80 W48 D50 S45


42

Barstolar Bar stools

Barney H78/45 W39 D39 S78/45

Fred H79 W38 D38 S79

Toro H96 W47 D40 S77

Toro H96 W47 D40 S77

V책gen H96/76 W43 D43 S76

V책gen H83/63 W43 D43 S63

Stack H81 W42 D40 S81

V책gen H47 W43 D43 S47


43

Fรฅtรถljer och soffor Easy chairs & sofas

Chain H76 W97 D65 S44

Director H84 W198 D73 S39

Director H71 W81 D68 S39

Grand H69 W61 D66 S41

Groove H82 W55 D68 S45

Kvadrat H91 W63 D78 S38

Ocean H76 W70 D65 S44

Ritz H72 W62 D68 S40


44

Bord Tables

Bistro H55/72/96/105

Bistro T H72

Highway H72 W80 D80

Dandy H72/105

Dandy H72 W120/142 D50/60

Eva H50 W40 D40

Chain H54 W95 D60

Island H54 W80 D52

Miform H55/72


45

Unit H45/60/70/90/110

Plaza H56 W55/80/100 D55/80

Spider H72 W150/180 D100

Visit H72 W90-480 D90/120

Springlegs H72 W110-180 D70-110

Spread H52 W124 D59

Trio H53 W90 D90


46

Kl채dh채ngare Coat hangers

Stick to me H190 W72

Jack H181 W59 D59

Mia H180 W73 D73

Blossom H186 W32

Blossom H17 W90 D35

Blossom H17 W35 D35

Duplo H164 W39 D39

Jack H22 W13-209 D16


47

Övrigt Miscellaneous

Anywhere 58 H58 W54 D31

Anywhere 78 H78 W54 D31

Paper H120 W20 D11

Xhibit H34 W75/125 D8

Vågen H40-45 W39 D40

Vågen H47 W131 D37

Button H39 Ø102/67


48

Index

6-7 Production meets the finished product Montoya – white stained veneer/ white frame 8-9 Highway, chair Chrome/Black frame Seat in black needled felt

Innehåll

26-27 Grand, easy chair White Elmo leather/ chrome frame Plaza, table White laminated table top with a border in oak (55x55cm)/ chrome frame

Highway, table Ø80 white compact laminate table top/chrome frame

28-29 Director, easy chair Bogesund Mecano upholstery/ chrome frame

10-11 Montoya, trolley Zinc frame/20 chairs

Trio, table Ø90 birch table top/ chrome frame

Montoya F1, chair White stained veneer/Bogesund Spectra upholstery/white frame

30 Anywhere, waste basket White lacquered veneer/ silver metal parts

12-13 Material meets material Oak meet chrome 14-15 Saga, (arm)chair Oak veneer/Väveri1 Arabesque upholstery/chrome frame 16-17 Director, sofa Väveri1 Cross upholstery/ chrome frame 18-19 Design meets design Blossom with chrome meets Paper in oak 20-21 Jack, coat hanger Blue lacquered veneer/ chrome frame 22-23 Stack, bar stool White perforated Elmo leather upholstery/chrome frame Bistro103, table Ø70 white lacquered table top/ chrome frame 24-25 Visit, table Oak veneer table top (240x90cm)/ chrome frame/electrical socket Dino, armchair Ox red Elmo leather/ chrome frame

31 Paper, wall storage White lacquered veneer 32 Ritz, easy chair Beige Elmo leather upholstery/ chrome frame 34-39 References Introduction on page 33. 40-47 Mitab Range Introduction on page 33. Photo Jocke de Rooy Lars Hoflund Fredric Grönbäck Øystein Klakegg Karl Westin

6-7 Produktion möter färdig produkt Montoya – vit bets/stativ vit

26-27 Grand, fåtölj Vit Elmo läder/stativ krom

8-9 Highway, stol Stativ krom/svart Dyna svart nålfilt

Plaza, bord Skiva i vit laminat med ek kantlist (55x55cm)/stativ krom

Highway, bord Ø80 skiva i vit kompaktlaminat/stativ krom 10-11 Montoya, vagn Zink stativ/20 stolar Montoya F1, stol Vit bets/Bogesund Spectra/ stativ vit 12-13 Material möter material Ek möter krom 14-15 Saga, (karm)stol Ek fanér/Väveri1 Arabesque/ stativ krom 16-17 Director, soffa Väveri1 Cross/stativ krom 18-19 Design möter design Blossom med krom möter Paper i ek 20-21 Jack, klädhängare Blå lackerad fanér/stativ krom 22-23 Stack, barstol Vitt perforerat Elmo läder/ stativ krom Bistro103, bord Ø70 skiva vit lackerad/stativ krom 24-25 Visit, bord Skiva i ek fanér (240x90cm)/ stativ krom/elbox Dino, karmstol Oxröd Elmo läder/ stativ krom

28-29 Director, fåtölj Bogesund Mecano/stativ krom Trio, bord Ø90 skiva björk/stativ krom 30 Anywhere, papperskorg Vit lackerad fanér/metalldetaljer i silver 31 Paper, väggförvaring Vit lackerad fanér 32 Ritz, fåtölj Beige Elmo läder /stativ krom 34-39 Referenser Introduktion på sid 33. 40-47 Mitab Collection översikt Introduktion på sid 33. Foto Jocke de Rooy Lars Hoflund Fredric Grönbäck Øystein Klakegg Karl Westin


Mitab Produktion AB Box 426, SE-573 25 Tran책s Sweden Tel. +46 (0)140 530 00 Fax. +46 (0)140 530 50 info@mitabprod.se www.mitab.se

2008

http://www.edsbyninredningar.se/katalog/mitab/mitab_collection_2008  

http://www.edsbyninredningar.se/katalog/mitab/mitab_collection_2008.pdf

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you