Page 1

Vårt erbjudande Inom alla organisationer och myndigheter, oavsett storlek och uppdrag, finns det ett behov av att skydda viktiga dokument, värdesaker och datamedia mot stöld och brand. Ovärderlig information som stjäls eller förstörs av brand kan försätta ett företags existens i fara. Vi har ett brett utbud av produkter inom säker förvaring. Valet av säkerthetsförvaring beror på vad som måste lagras och vilken nivå av skydd som krävs. För att garantera att våra produkter håller högsta kvalitet och säkerhetsgrad, genomgår produkterna strikta brand- och inbrottsprov och certifieras enligt världens främsta standarder. Våra lösningar för säker förvaring inom kontorsmiljöer marknadsförs och säljs främst under varumärkena Chubbsafes, Fichet-Bauche, Rosengrens och SecureLine.     

Förbättrad säkerhet på kontoret Inbrottsskydd för värdeföremål Brandskydd för dokument och datamedia Effektivare lagring Enklare och bekvämare

Kontorsfackhandlarna Rådberg AB Borås (HK): Mariedalsgatan 13 Falkenberg: Varberg: Susvindsvägen 3

503 38 BORÅS 311 32 FALKENBERG 432 32 VARBERG

Telefon 033-447050 Telefon 0346-651900 Telefon 0340-13751

Org.nr 556182-5349

www.edsbyninredningar.se

Fax 033-447059 Fax 0340-13761 Fax 0340-13761


Starkt, lätt, vertikalskåp som skyddar dina viktiga dokument mot brand

The File III B r a n d s k y d d av d o k u m e n t

• 110 % utdragbar låda ger bättre åtkomst av dokument.

IA

TEsTER

N

system och ISO 14001 miljöledningssystem.

• Skåpet är svensktillverkat.

sTR

sA

I

O

• The File III är utvecklat enligt ISO 9001 kvalitets-

N

i kontorsmiljö.

• Varje modell har en ”day-catch”-funktion vilken

• Skåpet är utrustat med högkvalitativt nyckellås. • Ljusgrå färg och rundade kanter smälter lätt in

UKT

V

folioformat.

R

MATE

förhindra damm.

KO

• Modeller finns anpassade för både A4 och

GG

TI

på golv.

• Innerväggen i skåpet är klädd med stål för att

• Testad och certifierad enligt NT Fire 017. • Maximal lagringskapacitet med 2, 3 eller 4 lådor. • Låg vikt ger billig transport och mindre belastning

L

Egenskaper

LTERNA

gör att även olåsta lådor garanterar fullt skydd mot brand.

K

AP

ACITE

T

DOKUMENTskydd


CSSE.5009.R1

Produktspecifikation

Modell

Utvändiga mått (mm)

60 Paper 23" – 2 (A4) 23" – 4 (A4) 31" – 2 (A4) 31" – 3 (A4) 31" – 4 (A4) 31" – 2 (Folio) 31" – 3 (Folio) 31" – 4 (Folio)

Invändiga mått (mm)* Vikt (kg)

Kapacitet (mm)

461 461 660 660 660 660 660 660

92 163 115 158 201 125 171 217

922 1844 1320 1980 2640 1320 1980 2640

660 660 660 660 660 660

153 209 265 167 227 287

1320 1980 2640 1320 1980 2640

Höjd

Bredd

Djup

Höjd

Bredd

Djup

736 1410 736 1073 1410 736 1073 1410

465 465 465 465 465 525 525 525

572 572 771 771 771 771 771 771

288 288 288 288 288 288 288 288

330 330 330 330 330 390 390 390

736 1073 1410 736 1073 1410

465 465 465 525 525 525

771 771 771 771 771 771

288 288 288 288 288 288

330 330 330 390 390 390

120 Paper 31" – 2 (A4) 31" – 3 (A4) 31" – 4 (A4) 31" – 2 (Folio) 31" – 3 (Folio) 31" – 4 (Folio)

* Varje lådas invändiga mått.

Brandtester

Lås The File III är som standard utrustad med ett centrallås. Som tillval kan kombinationslås eller ett individuellt nyckellås monteras på varje låda. Elektroniskt lås kan fås mot förfrågan. Varje modell har en ”day-catch”-funktion vilken gör att även olåsta lådor – som bara skjutits igen – garanterar fullt skydd mot brand.

The File III har testats enligt den Europeiska standarden NT Fire 017 till 60- eller 120-Paper, vilket betyder att skåpet skyddar dokument mot brand i 1 respektive 2 timmar. Certifikationen utgavs av SP (Sveriges provningsoch forskningsinstitut). Test

Steg 1 Skåpet placeras i en stor ugn vilken upphettas till en temperatur av 1000 °C under 120 eller 60 minuter, detta för att simulera processen som infinner sig under en allvarlig brand.

Inredning

Datamediainsats

Bottenplatta

Endast för modell 31"

Steg 2 Skåpet flyttas från ugnen och avkyls. När skåpet därefter öppnas kan man notera att temperaturen inuti skåpet aldrig överstigit 150 °C.

Stöd till bottenplatta

Borås Mariedalsg 13 Tel 033-447050 Falkenberg: Tel 0346-651900 Varberg: Susvindsvägen 3 Tel 0340-13751

www.chubbsafes.se Ingår i säkerhetskoncernen Gunnebo

Rätt till ändring förbehålles

Återförsäljare:


Rosengrens Vertical III – 23"/31" En timmes brandskydd av dokument

Rosengrens Vertical III är en serie extremt lätta vertikalskåp som brandskyddar dina dokument. Skåpens konstruktion ger styrka och stabilitet och varje låda har separat isolering och separata dokumentstöd, vilka ger maximalt utnyttjande. Modell 31" finns med 2, 3 eller 4 lådor och modell 23" med 2 eller 4 lådor. Serien innehåller modeller för förvaring av dokument i A4- eller folio-format i hängmappar. Modell 31" kan också förses med en insats för datamedia för kombinerad förvaring av både dokument och datamedia. Skåpen har testats och och godkänts som brandskydd av dokument under en timme.


RSSE.1064.R1

Rosengrens Vertical III – 23"/31" En timmes brandskydd av dokument

23"

31"

31" 31"

23"

2-23-60

4-23-60

2-31-60

3-31-60

4-31-60

Produktfakta

Inredning

Modell Vertical III

Utvändiga mått (mm) Höjd Bredd Djup

Invändiga mått (mm)* Höjd Bredd Djup

Vikt (kg)

Kapacitet (mm)

23" 2-23-60 A4 4-23-60 A4

736 1410

465 465

572 572

288 288

330 330

461 461

92 163

922 1844

31" 2-31-60 A4 3-31-60 A4 4-31-60 A4 2-31-60 Folio 3-31-60 Folio 4-31-60 Folio

736 1073 1410 736 1073 1410

465 465 465 525 525 525

771 771 771 771 771 771

288 288 288 288 288 288

330 330 330 390 390 390

660 660 660 660 660 600

115 158 201 125 171 217

1320 1980 2640 1320 1980 2640

Bottenplåt Har plats för 14 delare. Lämplig för förvaring av pärmar och stående mappar.

Dokumentstöd som fästs i bottenplåten

* Varje lådas invändiga mått

Brandskydd: Rosengrens Vertical III vertikalskåp har testats och godkänts av SP (Sveriges Provnings- och Forskningsinstitut) enligt standarden NT Fire 017 för brandklass 60 Paper. Testet innebär att skåpet utsätts för temperaturer på nära 1000 grader genom brand under en timme varefter dokumenten i skåpet ska vara oskadda. Om skåpet utsätts för brand och en av lådorna lämnats öppen ska innehållet i de stängda lådorna fortfarande vara helt skyddade.

Insats för datamedia för 31" djup Inv. mått 170x285x490 Utv. mått 265x375x580 Volym: 24 liter

Lås: Vertical III-serien erbjuder en mängd olika låsalternativ. Ett centrallås av hög kvalitet med nyckel ingår som standard. Det låser alla lådor samtidigt. Detta kan kompletteras med ett centrallås av kombinationstyp. Utöver centrallåset kan nyckellås monteras på varje enskild låda. Skåpet kan också, som tillval, förses med ett elektroniskt lås. Som ett extra skydd är vertikalskåpen Vertical III försedda med en särskild spärr för varje låda. Detta garanterar att så länge lådan är inskjuten är dess innehåll fullständigt brandskyddat, även om skåpet inte är låst. Konstruktion: Med tanke på den skyddsnivå vertikalskåpet ger har Vertical III en extremt låg vikt, vilket gör både transport och installation mycket enklare och billigare. De starka men ändå tunna väggarna maximerar också kapaciteten. Skåpet har konstruerats så att det är stabilt med speciella extrastarka glidskenor som gör att lådorna kan dras ut till 110% utan att skåpet tippar. Detta ger mycket bättre åtkomst till innehållet i alla lådorna. Ett förreglingssystem hindrar också att skåpet tippar genom att endast en låda i taget kan vara utdragen. Varje enskild låda är i sig helt isolerad och har en stålklädd innersida, vilket innebär att varje låda och dess innehåll var för sig är skyddad mot eld och damm. Dess mjuka kanter och ljusgrå yta har valts för att Vertical III ska smälta in i kontorsmiljön. Kvalitet & miljöledningssystem: Vertikalskåpen Vertical III är tillverkade enligt ISO 9001 beträffande kvalitet och enligt ISO 14001 beträffande miljön. Rosengrens Product Guidelines: Konstruktionen av vertikalskåpen Vertical III har testats och godkänts enligt Rosengrens Product Guidelines baserade på alla relevanta europeiska normer. Syftet är att kontrollera användarvänligheten, säkerheten och produktens livslängd, och därigenom kunna försäkra kunderna att våra produkter lever upp till högst ställda förväntningar.

Gunnebo Nordic AB Stockholm: Box 315, 192 30 Sollentuna Tel 08-587 677 00 Fax 08-587 677 39 Göteborg: Box 12143, 402 42 Göteborg Tel 031- 727 79 00 Fax 031-727 79 79 Malmö: Box 225, 232 23 Arlöv Tel 040-12 91 10 Fax 040-12 44 30 E-post info @ rosengrens.se www.rosengrens.se Ingår i säkerhetskoncernen Gunnebo

Borås Mariedalsg 13 Tel 033-447050 Falkenberg: Tel 0346-651900 Varberg: Susvindsvägen 3 Tel 0340-13751


Rosengrens Lateral III – 32'' Två timmars brandskydd av dokument

Rosengrens Lateral III är en serie utrymmesbesparande dokumentskåp för förvaring av hängmappar i A4-format. Lateral III är mycket smalare än standardskåp och passar därför i kontor med ont om utrymme. Hängmappar kan ordnas i sidled eller vertikalt inuti lådor och varje låda kan lagra över 73* mappar. Samtliga skåpmodeller har testats och certifierats för två timmars brandskydd av pappersdokument. Lateralskåpet är utrustat med ett centrallås och har även en reglerande funktion som säkerställer att endast en låda kan vara öppen i taget. *Beräknat på hängmappar med en tjocklek på 1 cm.


RSSE.1077.R1

Rosengrens Lateral III – 32'' Två timmars brandskydd av dokument

3-32

4-32

Produktfakta Modell Lateral III 3-32 4-32

Förvaringskapacitet Utv.mått (mm) Höjd Bredd Djup

Inv.mått (mm) Höjd Bredd Djup

Vikt (kg)

1073 1410

971 1308

230 287

825 825

476 476

732 732

369 369

Med horisontell förvaring 3 lådor: 220 hängmappar i A4-format 4 lådor: 290 hängmappar i A4-format

Brandskydd: Rosengrens Lateral III vertikalskåp har testats och godkänts av SP (Sveriges provnings och forskningsinstitut) enligt standarden NT Fire 017 – 120 Paper. Testet innebär att skåpet utsätts för brand och temperaturer på över 1000 °C i två timmar, varefter innehållet i skåpet ska vara intakt. Utöver de krav som ingår i testet har Lateral III en extra funktion, utifall att en låda skulle vara öppen har de övriga stängda lådorna fullt brandskydd, även om de inte är låsta. Design: Lateral III har en slimmad, utrymmesbesparande design för horisontell eller vertikalförvaring av hängmappsfiler i A4 format. Oavsett hur du väljer att förvara mapparna är kapaciteten praktiskt taget densamma, över 73 mappar per låda. Trots att skåpet är konstruerat för brandskydd i två timmar har det fortfarande extremt tunna väggar. Förutom att detta ger maximerad interiör lagringskapacitet, minskar detta också skåpets vikt, vilket gör transport och installation mycket enklare och billigare.

Med vertikal förvaring 3 lådor: 220 hängmappar i A4-format 4 lådor: 295 hängmappar i A4-format

Beräknat på hängmappar med en tjocklek på 1 cm.

Lås: Lateral III har som standard ett centrallås i form av ett högkvalitativt nyckellås. Skåpet har även ett blockeringssystem som endast tillåter att en låda öppnas i taget. Kvalitet & miljöledningssystem: Vertikalskåpen Vertical III är tillverkade enligt ISO 9001 beträffande kvalitet och enligt ISO 14001 beträffande miljön. Rosengrens Product Guidelines: Konstruktionen av vertikalskåpen Vertical III har testats och godkänts enligt Rosengrens Product Guidelines baserade på alla relevanta europeiska normer. Syftet är att kontrollera användarvänligheten, säkerheten och produktens livslängd, och därigenom kunna försäkra kunderna att våra produkter lever upp till högst ställda förväntningar.

Gunnebo Nordic AB Stockholm: Box 315, 192 30 Sollentuna Tel 08-587 677 00 Fax 08-587 677 39 Göteborg: Box 9065, 400 92 Göteborg Tel 031- 727 79 00 Fax 031-727 79 79 Malmö: Box 225, 232 23 Arlöv Tel 040-12 91 10 Fax 040-12 44 30 e-post info @rosengrens.se www.rosengrens.se Ingår i säkerhetskoncernen Gunnebo

Borås Mariedalsg 13 Tel 033-447050 Falkenberg: Tel 0346-651900 Varberg: Susvindsvägen 3 Tel 0340-13751


Rosengrens Vertical Binder – 31'' Två timmars brandskydd av dokument

Rosengrens vertikalskåp för pärmar är en serie extremt lätta vertikalskåp som brandskyddar dina dokument. Skåpen har testats, godkänts och certificerats som brandskydd av dokument i två timmar. Vertical Binder finns med 2, 3 eller 4 lådor och serien är designad för maximal förvaring av pärmar. Skåpens konstruktion ger styrka och stabilitet och varje låda har separat isolering.


RSSE.1068.R2

Rosengrens Vertical Binder – 31'' Två timmars brandskydd av dokument

2-31

3-31

4-31

Produktfakta Modell Vertical Binder 2-31 3-31 4-31

Kapacitetsjämförelse Utvändiga mått (mm) Höjd Bredd Djup

Invändiga mått (mm)* Höjd Bredd Djup

Vikt (kg)

Kapacitet (pärmar)

826 1208 1590

325 325 325

239 328 416

44 66 88

729 729 729

771 771 771

637 637 637

660 660 660

Vertical Binder är designat för maximal förvaring av pärmar. Om man jämför med traditionella brandskyddade dokumentskåp, som är både större och tyngre (se tabell nedan), har Vertical Binder betydlig högre kapacitet.

* Varje lådas invändiga mått

Brandskydd: Rosengrens Vertical Binder för pärmar har testats och godkänts av SP (Sveriges Tekniska Forskningsinstitut) enligt standarden NT Fire 017 – 120 Paper.Testet innebär att skåpet utsätts för brand och temperaturer på över 1000 grader i två timmar varefter innehållet i skåpet ska vara oskadda. Som ett extra skydd, utöver kraven som igår i testet, är Vertical Binder försedd med en särskild spärr i varje låda. Detta garanterar att så länge lådan är inskjuten är dess innehåll fullständigt brandskyddat, även om skåpet inte är låst. Dessutom, omVertical Binder utsätts för brand och en av lådorna lämnats öppen, skall innehållet i de stängda lådorna fortfarande vara helt skyddade.

Dokumentskåp 1 Utv. mått (mm): 1403x890x664 Vikt (kg): 458 Antal pärmar: 37

Lås: Vertical Binder-serien har ett centralt high quality lås som stänger alla lådor samtidigt

Dokumentskåp 2 Utv. mått: 1930x780x620 Vikt: 455 Antal pärmar: 50

Konstruktion: Med tanke på den skyddsnivå produktserien erbjuder, så har Vertical Binder extremt tunna väggar, vilket maximerar skåpets kapacitet. Tunnare väggar ger också lägre vikt och detta gör transport och installation både enklare och billigare. Extra starka glidskenor gör det möjligt att dra ut lådorna till 110% för att ge maximal tillgänglighet till innehållet. För att förhindra att skåpet tippar, kan endast en låda i taget vara utdragen. Dessutom har Vertical Binder designats för att passa in i de flesta kontorsmiljöer.

Vertical Binder Utv. mått: 1208x729x771 Vikt: 328 Antal pärmar: 66

Kvalitet & miljöledningssystem: Vertical Binder är tillverkade enligt ISO 9001 beträffande kvalitet och enligt ISO 14001 beträffande miljön. Rosengrens Product Guidelines: Konstruktionen av Vertical Binder har testats och godkänts enligt Rosengrens Product Guidelines baserade på alla relevanta europeiska normer. Syftet är att kontrollera användarvänlighet, säkerhet och produktens livslängd, och därigenom kunna försäkra kunderna att våra produkter lever upp till högst ställda förväntningar.

Gunnebo Nordic AB Stockholm: Box 315, 192 30 Sollentuna Tel 08-587 677 00 Fax 08-587 677 39 Göteborg: Box 12143, 402 42 Göteborg Tel 031-727 79 00 Fax 031-727 79 79 Malmö: Box 225, 232 23 Arlöv Tel 040-12 91 10 Fax 040-12 44 30 E-post info @ rosengrens.se, www.rosengrens.se Ingår i säkerhetskoncernen Gunnebo

Borås Mariedalsg 13 Tel 033-447050 Falkenberg: Tel 0346-651900 Varberg: Susvindsvägen 3 Tel 0340-13751


Innovativ brandsäker lösning för förvaring av pärmar.

Binder File III B R A N D S K Y D D AV D O K U M E N T

GG

IA

L

R

MATE

Egenskaper

• File III är utvecklat enligt ISO 9001 • Binder kvalitetssystem och ISO 14001 miljöledningssystem.

N STR

SA

Design i ljusgrå färg med rundade kanter.

UKT

I

LTERNA

AP

K

• Varje låda är brandskyddad även om den inte är låst. Även om en låda lämnas öppen under en brand förblir • övriga lådor skyddade mot brand.

lådor är utrustade med högkvalitativa nyckellås • Alla som ett centrallås.

N

• 31” skåpet finns tillgänglig i 2, 3 eller 4 lådor. vikt ger billig transport och mindre belastning • påLåggolv.

innerskåp av stål som skydd mot • Helt isoleringsdamm.

O

för förvaring av pärmar (22st pärmar per låda om pärmbredden är 60 mm)

KO

• Maximerad kapacitet - extra brett skåp konstruerat

TESTER

V

och S 120 P enligt ECB•S prEN 15659.

• 110% utdragbar låda ger bättre åtkomst av dokument. låssystem hindrar att fler än en låda öppnas • Internt åt gången.

TI

Testad och godkänd till två timmars brandskydd av • dokument i brandklass 120 Paper enligt NT Fire 017

ACITE

T

DOKUMENT SKYDD


CSSE.5021.R1

Produktspecifikationer Utvändiga mått (mm)

Invändiga mått (mm)*

Modell

Höjd

Bredd

Djup

Höjd

Bredd

Djup

Vikt (kg)

Kapacitet (Pärmar)

2 lådor 3 lådor 4 lådor

826 1208 1590

729 729 729

771 771 771

325 325 325

637 637 637

660 660 660

239 328 416

44 66 88

*Varje lådas invändiga mått.

Brandtest

Kapacitet Med tanke på sin låga vikt och storlek erbjuder Binder File III avsevärd lagringskapacitet för pärmar. Nedan tabell visar hur många hyllmeter som krävs för att förvara samma antal pärmar som i Binder File III.

Modell

Antal pärmar*

Motsvarande hyllmeter som krävs

2 lådor 3 lådor 4 lådor

44 66 88

2.64m 3.96m 5.28m

Binder File III har testats enligt den Europeiska standarden prEN 15659 i brandklass S 120 P 1 och enligt den Skandinaviska standarden, NT Fire 017, I brandklass 120 Paper2. Detta betyder att vertikalskåpet skyddar dokument mot brand i 2 timmar.

Testprocedur Steg 1 Skåpet placeras i en stor ugn vilken upphettas till en temperatur av 1000 °C under 120 minuter, detta för att simulera processen som infinner sig under en allvarlig brand.

*Pärmbredd 60mm.

Steg 2 Skåpet flyttas från ugnen och avkyls. När skåpet därefter öppnas kan man notera att temperaturen inuti skåpet aldrig överstigit 150 °C. utförd av ECB•S ( European Certification Boards•Security, Fire & Life Safety).

1 Certifikation

2 Certifikation utförd av SP (Sveriges Provnings- och forskningsinstitut).

Borås Mariedalsg 13 Tel 033-447050 Falkenberg: Tel 0346-651900 Varberg: Susvindsvägen 3 Tel 0340-13751

www.chubbsafes.se Ingår i säkerhetskoncernen Gunnebo

Rätt till ändring förbehålles

Återförsäljare:


Rosengrens Canopus 25”/31” Fire protection of documents

Rosengrens Canopus 25”/31” is our most popular fire-tested filing cabinet on the market. The cabinet is available in two depths, 25” and 31”, providing extremely flexible and efficient storage of your valuable documents in any kind of file format. The Canopus 25”/31” filing cabinet also has a substantially reduced weight, which is a great benefit as it means smoother transportation and installation. The cabinet blends in nicely in any modern office environment, and thanks to its flexibility and small external dimensions in relation to capacity, it saves you space.


RSGB.1056.R1

Rosengrens Canopus 25”/31” Fire protection of documents

2-25’’ 60 Paper / 2-31’’ 60 Paper

3-31’’ 60 Paper

4-25’’ 60P / 4-31’’ 60 Paper

Storage features

Product data Model Canopus 25” 2-25 60 Paper 4-25 60 Paper 31” 2-31 60 Paper 3-31 60 Paper 4-31 60 Paper

External dimensions (mm) Height Width Depth

Internal dimensions (mm)* Height Width Depth

Weight (kg)

Vol. (lit)

Storage (mm)

734 1408

544 544

638 638

291 291

387 387

481 481

120 200

108 216

962 1924

734 1071 1408

544 544 544

776 776 776

291 291 291

387 387 387

619 619 619

139 185 230

139 208 278

1238 1857 2476

* Each drawer’s internal dimensions

Fire protection: The Canopus 25”/31” filing cabinet is tested and certified by SP (Swedish National Testing and Research Institute) in accordance with the most common and well-established norm in Europe, NT Fire 017, in fire class 60 Paper, which means 1 hour’s fire protection. Product features: Canopus in both 25” and 31” depths provides a highly flexible storage capacity. The cabinet in 25” depth is available with 2 or 4 drawers, and the cabinet in 31” depth with 2, 3 or 4 drawers. The total available internal height of each drawer is 291mm, which is unique and makes them suitable for all types of file on the world market. The full-height sides of the drawers also make them very stable even when they are fully loaded. Each drawer has a steel-lined inner body which protects the contents from insulation dust. No unauthorised person can access anything in a locked drawer via an open drawer, as there is a separate barrier of insulation material between each drawer. This insulation material also protects the contents in each drawer independently from fire.

In each drawer there are additional suspension bars as a standard feature, which can easily be mounted to reduce the width to suit A4 files. The cabinets include 3 dividers per drawer as standard for increased storage possibilities, and each drawer has slots in the bottom plate for flexible placement of the dividers.

Locks: Rosengrens can offer high-quality locking possibilities and configurations for all needs as standard. The cabinets can be equipped with a central key lock as single locking or as dual central locking, also with a mechanical combination lock. In addition each individual drawer can be fitted with a key lock. If required it is also possible to operate more than one cabinet with the same key. All cabinets have day-catch locking, which means that you just push the knob to release the drawer. Design: The Canopus 25”/31” has a modern, functional design in Rosengrens classic light colour scheme. The filing cabinets are electrostatically powder-coated with a glossy finish, providing an environmentally friendly finish with good scratch resistance. Modern-design handles with an integrated card-holder comprise a unique system for labelling each drawer for easy location of stored documents. Quality and environmental management systems: The Canopus 25”/31” is manufactured in accordance with the ISO 9001 quality management system and the ISO 14001 environmental management system. Rosengrens Product Guidelines: The construction of the Canopus 25”/31” filing cabinet has been tested and approved to Rosengrens Product Guidelines, which are based on all relevant European norms. The aim is to verify user-friendliness, safety and product lifetime, thereby assuring customers that our products live up to the highest expectations.

Borås Mariedalsg 13 Tel 033-447050 Falkenberg: Tel 0346-651900 Varberg: Susvindsvägen 3 Tel 0340-13751

Member of the Gunnebo security group


FILING CABINETS

CRP 42

Fire Protection Solution

Certified Fire-Resistance • EN 1047-1 (ECB•S) S 60 P & S 120 P


CRP 42

Did you know?

Fire Protection Solution Certain documentation cannot afford to be lost by a business. Legal documents and financial records, for example, which are invaluable to a company should never be left unprotected since there is always a risk that a fire could break out. That is why Fichet-Bauche has used its many years of expertise to develop a range of fire-resistant filing cabinets – CRP 42.

Paper combusts at 170 °C, with or without direct contact with flames. The temperature of a fire can easily reach 1 200 °C.

Product Overview

Fire Protection

CRP 42 filing cabinets, available with two, three or four drawers, are constructed to store almost every model of file on the market. The cabinets have been designed for stability, even when all the drawers are completely full. CRP 42 offers excellent fire protection for your documents and since the drawers are built as independent units, one open drawer will not expose the remaining drawers to fire.

CRP 42 meets the requirements of the internationally recognised EN 1047-1 standard and is certified by ECB•S (European Certification Board•Security Systems) in the fire resistance classes S 60 P and S 120 P, indicating one hour and two hours of document fire protection respectively. This guarantees that your documents benefit from the highest level of protection currently available.

Locks As standard, the upper drawer of the CRP 42 is fitted with a central key lock. Additional locks can also be fitted to each individual drawer.

LOCK COMBINATIONS 1 main key lock 1 main key lock +1 key lock per drawer 1 main key lock + 1 combination lock 1 main key lock + 1 combination lock + 1 key lock per drawer

Combination Lock

Key Lock

The CRP 42 4-drawer insulated safe is specifically designed to store and protect your important paper documents from fire.


CRP 42

Fire Testing Procedure In order to obtain certification, CRP 42 has passed fire endurance, thermal shock and impact tests. CRP 42 has proved its exceptional fire resistance in accordance with the EN 1047-1 standard. Exposed to flames hotter than 1000 °C during the testing procedure, CRP 42 successfully protected paper documents which, without protection, cannot survive temperatures more than 170 °C .

the S 60 P test. After being removed from the oven, the cabinet is raised 9.15 metres from the ground and dropped onto a bed of pebbles. Then, after a 20-minute period of natural cooling, the cabinet is placed back inside the furnace for an additional period of heat exposure, this time at a temperature of 840 °C. The final cooling period is the same as that for the fire endurance test.

Fire Endurance Test

Test Verification

CRP 42 is placed in an oven and heated for one hour (corresponding to S 60 P) or two hours (for S 120 P) in accordance with the international time temperature curve. After having been heated, the cooling period begins. From the moment the burners have stopped and the temperature in the cabinet starts to fall, the cooling period is a minimum of 12 hours for S 120 P and one hour for S 60 P.

Once tested, products are analysed by the test laboratory in order to verify that they correspond to the technical drawings delivered prior to the test.

First the oven is heated to 1090 °C and a new cabinet is placed inside for exposure to the extreme heat. The oven is heated to 1090 °C for 45 minutes for the S 120 P test and 22.5 minutes for

Fire endurance test

Fichet-Bauche products are designed and manufactured in accordance with the ISO 9001 standard for Quality Management Systems and ISO 14000 for Environmental Management Systems. All CRP 42 filing cabinet components are tested by the Fichet-Bauche laboratory in compliance with the current European standards.

Removal of cabinet from oven

Impact test

FILING CABINETS

Thermal Shock and Impact Test

Fichet-Bauche Guarantee


FBGB.6001.R1

CRP 42 Technical Specifications

1

0(m)

CRP 42

External height

1504

External width

551

External depth

82

External depth (drawer open)

342

External width of drawer

494

External depth of drawer

618

Internal height of drawer

240

Internal width of drawer

385

Internal depth of drawer

610

Interior capacity (litres)

252

Weight (kg)

Interior capacity Interior capacity of drawer

CRP 42 252 63

1430

External height of drawer

Interior capacity of drawer (litres)

Capacity (linear metres)

63 385

Bor책s Mariedalsg 13 Tel 033-447050 Falkenberg: Tel 0346-651900 Varberg: Susvindsv채gen 3 Tel 0340-13751

Member of the Gunnebo Security Group

This is a non-contractual document. The information provided is not exhaustive and may be subject to change.

Dimensions (mm)


FILING CABINETS

AURORA Fire Protection Solution

Certified Fire-Resistance • NT Fire 017 (SP) 60 Paper & 120 Paper


AURORA

Did you know?

Fire Protection Solution Certain documentation cannot afford to be lost by a business. Legal documents and financial records, for example, which are invaluable to a company should never be left unprotected since there is always a risk that a fire could break out. That is why Fichet-Bauche has used its many years of expertise to develop a range of fire-resistant filing cabinets – Aurora.

Most paper combusts at around 170 °C, regardless of whether it comes into direct contact with flames The temperature of a fire can easily reach 1 000 °C

Product Overview

Fire Protection

Aurora filing cabinets are available with two, three or four drawers and are designed to store A4 or Folio size files. The cabinets have been constructed using a special barrier material which provides fire protection for paper documents (either one hour or two hours). Since this fire-resistant material is also very light, the weight of the cabinet is kept as low as possible. This has obvious cost- and time-saving benefits when transporting and installing the cabinet.

Aurora meets the requirements of the NT Fire 017 standard and is certified by SP (Swedish National Testing and Research Institute) in the fire-resistance classes 60 Paper and 120 Paper. This means Aurora will protect documents from fire for up to one hour and two hours respectively.

The design of each drawer is also extremely significant. Even when all the drawers are completely full, the filing cabinet offers great stability. For easier access to the contents right at the back, each drawer can be fully extended, yet with no risk of the cabinet tipping over. Each drawer is also fitted with a catch to ensure that even if it has been pushed shut, and not locked, its contents are still fully protected in the event of a fire. Futhermore, since the drawers are built as independently insulated units, one open drawer will not expose the others to fire.

Locks As standard, the upper drawer of the Aurora is fitted with a central key lock. This can be complemented by a mechanical combination lock or electronic lock. Additional key locks can also be fitted to each individual drawer.

LOCK COMBINATIONS • 1 central key lock • 1 central key lock + 1 key lock per drawer • 1 central key lock + 1 central combination lock • 1 central key lock + 1 central combination lock

+ 1 key lock per drawer • 1 central key lock + 1 central electronic lock • 1 central key lock + 1 central electronic lock

+ 1 key lock per drawer


AURORA

Interior Fittings

Aurora filing cabinets can be fitted with an optional insert to keep sensitive data media safe from fire for one hour. The cabinets are also available with a bottom plate and tilt support for the bottom plate. 24-litre data media compartment (for 31� Folio models only)

Fire Testing Procedure In order to obtain certification, Aurora has passed a fire endurance test and proved its exceptional fire resistance in accordance with the NT Fire 017 standard.

Fire Endurance Test Aurora is placed in an oven and heated for one hour (corresponding to 60 Paper) or two hours (for 120 Paper) in accordance with the international time temperature curve. During this testing procedure, Aurora is exposed to temperatures in excess of 1000ËšC. The temperature inside the cabinet is measured throughout the test and at no point should it exceed 170ËšC. This ensures that Aurora offers complete fire protection for paper documents.

Test Verification Before and after testing, products are analysed by the test laboratory in order to verify that they correspond to the technical drawings delivered by Fichet-Bauche.

Fichet-Bauche Guarantee Fichet-Bauche products are designed and manufactured in accordance with the ISO 9001 standard for Quality Management Systems and ISO 14000 for Environmental Management Systems. All Aurora filing cabinet components are tested by the Fichet-Bauche laboratory in compliance with the current European standards.

FILING CABINETS

Fire endurance test


FBGB.6021.R1

AURORA Technical Specifications

1

31"

31"

23" 23"

31"

31"

31"

31" 0(m)

60 Paper (1-hour fire protection for documents) 23” A4 Dimensions (mm) External height

2 drawers

31” A4 4 drawers

736

2 drawers

31” Folio

3 drawers

4 drawers

3 drawers

4 drawers

1410

736

1073

1410

2 drawers 736

1073

1410 525

External width

465

465

465

465

465

525

525

External depth

572

572

771

771

771

771

771

771

Internal height

288

288

288

288

288

288

288

288

Internal width

330

330

330

330

330

390

390

390

Interior depth

461

461

660

660

660

660

660

660

Capacity

922

1844

1320

1980

2640

1320

1980

2640

92

163

115

158

201

125

171

217

Weight (kg)

120 Paper (2-hour fire protection for documents) 2 drawers

31” Folio

3 drawers

4 drawers

2 drawers

3 drawers

4 drawers

External height

736

1073

1410

736

1073

1410

External width

465

465

465

465

465

465

External depth

771

771

771

771

771

771

Internal height

288

288

288

288

288

288

Internal width

330

330

330

390

390

390

Interior depth Capacity Weight (kg)

660

660

660

660

660

660

1320

1980

2640

1320

1980

2640

153

209

265

167

227

287

Borås Mariedalsg 13 Tel 033-447050 Falkenberg: Tel 0346-651900 Varberg: Susvindsvägen 3 Tel 0340-13751

Member of the Gunnebo Security Group

This is a non-contractual document. The information provided is not exhaustive and may be subject to change.

31” A4 Dimensions (mm)


Fire Protection Solution

Certified Fire-Resistance • NT Fire 017 (SP) 120 Paper • prEN 15659 (ECB•S) S 60 P

FILING CABINETS

AURORA BINDER


AURORA BINDER Fire Protection Solution Certain documentation cannot afford to be lost by a business. Legal documents and financial records, for example, which are invaluable to a company should never be left unprotected since there is always a risk that a fire could break out. That is why Fichet-Bauche has used its many years of expertise to develop a range of fire-resistant filing cabinets with extra capacity for ring binders – Aurora Binder.

Product Overview Aurora Binder filing cabinets are available with two, three or four drawers and are designed to store ring binders. Each drawer will hold a maximum of 22 binders. The cabinets have been constructed using a special barrier material which provides fire protection for paper documents (either one hour or two hours). Since this fire-resistant material is also very light, the weight of the cabinet is kept as low as possible. This has obvious cost- and time-saving benefits when transporting and installing the cabinet. The design of each drawer is also extremely significant. Even when all the drawers are completely full, the filing cabinet offers great stability. For easier access to the contents right at the back, each drawer can be fully extended, yet with no risk of the cabinet tipping over. Each drawer is also fitted with a catch to ensure that even if it has

Did you know? Most paper combusts at around 170 °C, regardless of whether it comes into direct contact with flames The temperature of a fire can easily reach 1 000 °C

been pushed shut, and not locked, its contents are still fully protected in the event of a fire. Futhermore, since the drawers are built as independently insulated units, one open drawer will not expose the others to fire.

Fire Protection Aurora Binder meets the requirements of the NT Fire 017 standard and is certified by SP (Swedish National Testing and Research Institute) in the fire-resistance class 120 Paper. This means Aurora Binder will protect paper documents from fire for up to two hours. The filing cabinet has also passed the provisional ECB•S1 test for prEN 156592 certification in fire class S 60 P.

Locks As standard, the upper drawer of the Aurora Binder is fitted with a central key lock which locks all drawers simultaneously. 1

European Certification Boards•Security, Fire & Life Safety. Since this is still a provisional standard no certificate has been awarded.

2


Test Verification

In order to obtain certification, Aurora Binder has passed a fire endurance test and proved its exceptional fire resistance in accordance with SP’s NT Fire 017 standard.

Before and after testing, products are analysed by the test laboratory in order to verify that they correspond to the technical drawings delivered by Fichet-Bauche.

Fichet-Bauche Guarantee

Fire Endurance Test Aurora Binder is placed in an oven and heated for two hours in accordance with the international time temperature curve. During this testing procedure, Aurora Binder is exposed to temperatures in excess of 1000 ˚C. The temperature inside the cabinet is measured throughout the test and at no point should it exceed 170 ˚C. This ensures that Aurora Binder offers complete fire protection for paper documents.

AURORA BINDER

Fire Testing Procedure

Fichet-Bauche products are designed and manufactured in accordance with the ISO 9001 standard for Quality Management Systems and ISO 14000 for Environmental Management Systems. All Aurora Binder filing cabinet components are tested by the Fichet-Bauche laboratory in compliance with the current European standards.

FILING CABINETS

Fire endurance test


FBGB.6031.R1

AURORA BINDER Technical Specifications 1

31"

31" 31"

0(m)

Aurora Binder 44

Aurora Binder 66

Aurora Binder 88

External height

826

1208

1590

External width

729

729

729

External depth

771

771

771

Internal height

325

325

325

Internal width

637

637

637

Interior depth

660

660

660

44

66

88

239

328

416

Aurora Binder 44

Aurora Binder 66

Aurora Binder 88

2.64

3.96

5.28

Max. no. of binders* Weight (kg)

Binder Capacity* Linear metres

Bor책s Mariedalsg 13 Tel 033-447050 Falkenberg: Tel 0346-651900 Varberg: Susvindsv채gen 3 Tel 0340-13751

Member of the Gunnebo Security Group

This is a non-contractual document. The information provided is not exhaustive and may be subject to change.

*Using binders with a 60mm-wide spine.

http://www.edsbyninredningar.se/katalog/gunnebo/gunnebo_vertikalskap  
http://www.edsbyninredningar.se/katalog/gunnebo/gunnebo_vertikalskap  

http://www.edsbyninredningar.se/katalog/gunnebo/gunnebo_vertikalskap.pdf

Advertisement