Page 1

CENTRO


Centro är ett bordsprogram som du kan kombinera på många sätt. Borden har skivor i MDF, fanerade eller med högtryckslaminat. Skivorna är fasade och har lätt rundade hörn. Centro har runda ben som är separat justerbara i höjd. Tillbehör som t ex bordsskärm, frontpanel eller kabelränna skruvas i bordsskivan. Centro är Svanenmärkt och har Möbelfaktas märkning. Andra skivlayouter, laminat och fanér än vad som angivits kan erhållas. Centro is a table program that you can combine in many ways. The table tops are available with MDF, veneered or with high pressure laminate. The tops have bevelled edges and slightly rounded corners. Centro have round legs which are separately adjustable in height. Accessories as table screen, front panel or cable trays are to be screwed into the table top.

Cento bears the Swedish Swan eco-label and is certified by Möbelfakta. Other tabletops, laminates and veneers than indicated can be obtained.

2.


Centro i vit laminat och med kromade ben. Centro in white laminate with legs in chrome.

3.


Centro i ek, kromade ben med t채ckhylsa. Centro in oak, legs in chrome with cover sleeve.

Centro i vit laminat och kromade ben. Centro in white laminate with legs in chrome.

4.


Centro i vit laminat och silverfärgade ben. Centro in white laminate and legs in silver.

Centro mÜtesbord i ek, kromade ben med täckhylsa. Centro meeting table in oak, legs in chrome with cover sleeve.

5.


Sortiment | Assortment

331 014

Skivprofiler / Top profiles Profil 1

Profil 6

FASAD

RAK

Profil 1 - 23 mm MDF fasad kant. Profile 1 - 23 mm mdf bevelled edge.

Profil 6 - 23 mm MDF rak kant, ABS kantlist. Raka hörn. Profile 6 - 23 mm mdf straight edge,. Edge with ABS strip. Straight corners.

Stativ / Legs Faner / Veneer

Bok Beech

Björk Birch

Ek Oak

Högtryckslaminat / High-pressure laminate

Standard Svart Black

Standard Silver Silver

Krom/svart Krom/hylsa Crome/Black Cover sleeve Chrome

Hjul Wheels

K1040 MAT Vit S 0502-G50Y White

F7927 MAT Ljusgrå S 2500-N Light gray

F7912 MAT Mörkgrå S 6502-B Dark Gray

F2253 MAT Svart S 9000-N Black

Ben alternativ till Centro. Leg options for Centro.

TEKNISK SPECIFIKATION

TECHNICAL SPECIFICATIONS

Skivor Centro bordsskivor består av en 22 mm MDF skiva som kan erhållas med olika ytmaterial såsom faner eller högtryckslaminat. Faneret är 0,6 mm och högtryckslaminatet är 0,7 mm tjockt. Bord med yta av högtryckslaminat har även ett spärrlaminat på baksida. Profil 1. Fasad öppen klarlackad MDF kant. Radie 20 mm i hörn. Standard ytmaterial: Faner alt. högtryckslaminat. Profil 6. Rak kantlist som följer skivans färg. Standard ytmaterial: Faner alt. högtryckslaminat.

Tops Centro tops consist of a 22 mm MDF board that can be obtained with different surface materials such as veneer or high-pressure laminate. Veneer is 0.6 mm and the highpressure laminate is 0.7 mm thick. Table with a surface of laminate has also a barrier laminate on the back. Profile 1 Bevelled open clear lacquered MDF edges. Radius 20 mm the corners. Standard surface: Veneer alt. highpressure laminate. Profile 6 Straight edge that follows the tops colour. Standard surface: Veneer alt. high-pressure laminate.

Ben Centro har runda metallben ø 50 mm med justerbar höjdinställning 650-800 mm inkl skiva. Benen finns lackerade i svart eller silver samt i krom (krom III). Extra höga ben, för bordshöjd 900-920 mm (inkl skiva) kan beställas som tillval i lackerat utförande, silver eller svart lack. Hjul kan beställas separat för enkel montering på ben med höjdinställning 650-800 mm.

6.

Legs Centro has round metal legs 50 mm with adjustable height adjustment 650-800 mm including top. The legs are painted in black or silver and chrome (chromium III). Extra high legs, table height 900-920 mm (including top) can be ordered as an option, painted in silver or black lacquer. Wheels can be ordered separately for easy mounting on legs with height adjustment 650-800 mm.


800

324

330

319

201

320

600

800

357

292

1400

1400

1200

1000

392

800

600

700

600

Fristående/kopplade bord / Freestanding/for connection 1200

1000

294

293

1600

1400

1800

377

372

286

Fristående bord med rundade hörn / Freestanding tables with rounded corners

900

1800

242

Fristående bord med en inre radie / Freestanding tables with inner radius

607

606

1800

1600

1800

900 720

315

1400

1200

900 800

1400

316

800 700

1200

609

608

240 800

Hörnbord / Corner tables

1100

1100

Typ 2

600

600

600

331

1150

1100

Typ 2

600

Skivor Typ 2 kan även erhållas spegelvända - Typ 1. Tops Type 2 are available mirrorr-inverted (typ 1)

Typ 2

332

1080

Typ 2

1070

800

239

236

2400

2200

2200

279

Typ 2

600

1150

1200

371

800

Typ 2

1900

800

308

600

Typ 2

600

800

231

1600

1800

1100

1600

1100

1000

Typ 2

Typ 1 600

Typ 2

600

600

Kombibord / Combi tables

1755

5

20

56

10

120 grader

291 80

1200 800

232 0

800

1938 785

1130 950

1035

1150

83

10

5

05

1950

356 80

307 60

0

13

13

90

80

0

Övriga bord / Other tables

2400

Fällbar

353

1800

1400

600

353

311

800

349

1000

700

1200

237 1300

342

1000

800

600 310

Mötesbord / Conference tables

7.


Box 300

SE-828 25 Edsbyn

Tel +46 271 275 00

edsbyn.com

Marknadskommunikation - Edsbyn - 2011

AB Edsbyverken

Centro  

http://www.edsbyninredningar.se/katalog/edsbyn/Centro.pdf