Page 1

Rum fรถr kommunikation

INREDNING / TEKNIK / FUNKTION


Abstracta skapar miljöer för kommunikation och utvecklande möten.

Olika miljöer ställer olika krav. Abstracta hjälper dig med allt från det helhetsintryck som inredningen ger till detaljerna i teknik och design. Vårt mål är att göra din satsning på kommunikation till en lönsam investering.


Abstracta skapar förutsättningar för effektiva möten och utbyte av kunskap.


RUM FÖR KOMMUNIKATION

5

Koncentrera dig på att kommunicera. Så tar vi hand om resten. Kommunikation driver utvecklingen framåt. Miljöer som underlättar och inspirerar till utbyte av tankar, idéer och kunskap är därför en nyckel till framgång i alla verksamheter. Vi på Abstracta är experter på att ta fram totallösningar för kommunikation i alla dess former. Som vi ser det kan alla ytor förvandlas till rum för kommunikation. Det kan vara miljöer för ett personligt möte mellan två människor eller en kreativ presentation för en projekteller konferensgrupp. Det kan också vara lösningar för det representativa styrelserummet eller hörsalen med höga krav på den audiovisuella utrustningen. Vår filosofi är att inredning, teknik och funktion ska fungera tillsammans som en helhet och vara anpassade till användarna. Det betyder att designen ska vara tilltalande och skapa en kreativ atmosfär och att de tekniska hjälpmedlen ska vara driftsäkra, enkla att använda och finnas lätt tillgängliga. Målet är att du ska kunna koncentrera dig på att kommunicera. Resten tar vi hand om


RUM FÖR KOMMUNIKATION

6

Olika rum. Olika behov. Massor av möjligheter. När människor möts måste allt fungera smidigt och vara anpassat till de behov som finns. Det gäller allt från det helhetsintryck som inredningen ger till detaljerna i teknik och design. Eftersom olika rum används på olika sätt skiljer sig behoven åt. I mindre mötesrum ligger fokus på öppen och informell kommunikation. Miljön ska vara lättillgänglig, kreativ och flexibel. Med ökat antal människor ökar kraven på den audiovisuella utrustningen. I hörsalar kan det behövas ett teknikerrum där ljud, bild och ljus sköts. I andra rum, som till exempel styrelserummet, kanske det känns viktigast att miljön känns representativ och stärker verksamhetens varumärke. Det är också viktigt att ta till vara den spontana kommunikation som uppstår i öppna och offentliga ytor som foajéer och fikarum. Ofta används en yta till flera olika saker. Då måste lösningen vara så flexibel att det snabbt går att skifta mellan användningsområdena. Möjligheterna är nästan outtömliga. Vår viktigaste uppgift är därför att hjälpa dig att välja den lösning som du har mest nytta av. Vår utgångspunkt är att din satsning på kommunikation ska vara en långsiktig och lönsam investering. När vi analyserar vilka lösningar som passar dig bäst utgår vi från de fyra typrummen Mötes- och konferensrum, Styrelserum, Hörsal och Öppna rum. På följande sidor går vi in lite mer på rummens olika behov – och på de lösningar som Abstracta kan skapa i dessa.

ENTRÈ / RECEPTION / LOBBY


RUM FÖR KOMMUNIKATION

HÖRSAL

PROCESSRUM

TYSTA RUM

VIDEOKONFERENS

KONFERENSRUM

RESTAURANG / MATSAL

GRUPPRUM

PENTHOUSE

STYRELSERUM

7


MÖTES- OCH KONFERENSRUM

9

En miljö för den som ställer högra krav på bildkvalitet. Den högupplösta plasmaskärmen kan göras interaktiv och skräddarsys efter olika tekniska behov. I bordsbrunnen finns anslutningar för till exempel datorer.

Ett litet utrymme där det kan tänkas stora tankar. Miljön skapar förutsättningar för spontana, kreativa och effektiva möten. I konferensskåpet finns skriv- och projektionstavla. Miljö: Alecta, Stockholm

Miljöer för dynamiska och kreativa möten. Det är ofta i små utrymmen som de riktigt stora tankarna tänks. I alla fall om miljön är rätt utformad. Tysta rum för två-tre personer ska skapa förutsättningar för spontana, effektiva och kreativa möten. Den utrustning som behövs är i första hand olika typer av skrivmöjligheter. När den lite större projektgruppen samlas för ett arbetsmöte behöver man också hjälpmedel som projektorer och lösningar för distansmöten. I grupprummet gäller det att ta vara på dynamiken, energin och de snabba infallen, men också att skapa möjligheter för att göra enklare presentationer. I konferensrummet med plats för upp till 20 personer är mötesformerna ofta mer styrda och det ställs högre krav på kommunikationsutrustningen. Här behövs det mer utvecklade system för ljud, bild, ljus och mörkläggning. Ett tips är att använda en så kallad smartboard. Det är en interaktiv skrivtavla som integreras i ett väggskåp och kan kopplas både till nätverket och till den enskilda datorn. Med en trådlös fjärrkontroll är det enkelt att styra all teknik i rummet. f Ett grupprum där fokus ligger på den snabba och informella kommunikationen med hjälp av bland annat en projektionsoch skrivtavla. Här finns också mycket dold teknik för ljud och bild. I förvaringsskåpen finns plats för både pennor och teknisk utrustning.


Ett bra exempel på genomtänkt samspel mellan inredning, teknik och funktion. Här finns bland annat projektorer, projektions- och skrivtavla och lösningar för distansmöten. Material och teknik förvaras i väggskåpet. Bild: Teracom, Stockholm


STYRELSERUM

12

Höga krav på design, komfort och en representativ helhet. I styrelserummet är kraven på totalmiljön extra höga. Design, komfort och känslan av exklusivitet är prioriterade områden. Här behövs också lättillgängliga tekniska lösningar för presentation, nätkommunikation och dokumentation. Tänk också på säkerhet och sekretess. Syftet är både att skapa perfekt funktion och att miljön ska kännas påkostad och representativ. Det kan till exempel handla om att satsa extra på integrerade tekniska lösningar som enkelt kan döljas när de inte används. Ett tips är att bygga en hel konferensvägg där allt det som kan behövas under ett styrelsemöte får plats – från teknisk utrustning och skrivtavlor till pennor och mineralvatten. Vi kan också komplettera våra flexibla standardmoduler med specialsnickerier för att ge en extra elegant känsla till rummet.

En strikt och avskalad grafisk miljö med mycket inbyggd funktion. Det rena utrycket förstärks av att all teknik i rummet är trådlös. En praktisk lösning är datorn på pelarbordet som kan användas för att skriva protokoll. Miljö: Alecta, Stockholm

g En välbalanserad miljö där de avancerade, trådlösa tekniska lösningarna smälter in i inredningen. Här finns allt från system för perfekt ljudåtergivning externt och internt till motoriserad projektionsduk. Teknik och miljö styrs enkelt med touchdisplayen på bordet.


Komfort och funktion i skönt samspel. Med displayen på väggen sköts all teknik i rummet. Den går också att koppla direkt till nätverket för till exempel övervakning, driftsäkerhet och effektivare energianvändning. Miljö: LRF, Stockholm


En mycket representativ miljö där allt är genomtänkt och matchat in i minsta detalj. Den kompletta tekniska utrustningen döljs bakom den specialbyggda konferensväggen. Bordet är specialdesignat för ett maximalt flexibelt och enkelt användande av tekniken. Miljö: SIF, Stockholm


En lösning där helhetsmiljön har prioriterats. Här har projektions- och skrivytan fått ordentligt med utrymme. De tekniska lösningarna består bland annat av konferenstelefon och trådlöst tangentbord. Miljö: Teracom, Stockholm


f I Hörsalar där många personer ska se och höra bra ökar kraven på ljud och bild. Här behövs sådant som mikrofonanläggning, generösa projektions- och skrivytor och styrsystem för all teknik. Höj- och sänkbara tavlor är en praktisk lösning.

HÖRSAL

Miljö: Högskolan, Jönköping

Lösningar som fungerar när det är många som ska höra och se bra. Det är alltid viktigt att de miljömässiga och tekniska förutsättningarna för ett möte är de bästa. Men när det är fler människor inblandade och ytan på mötesrummet är större ökar kraven ytterligare, inte minst på att tekniken fungerar och är lätt att använda.

Kommunikationen leds ofta av en person från en scen. Då kan det behövas praktiska lösningar som mobilt podium och höj- och sänkbara skrivtavlor. I vissa fall kan det vara aktuellt med ett teknikerrum där en annan person än föredragaren sköter ljus, ljud och bild.

I Hörsalen ska många människor se och höra bra. Här krävs det sådant som mikrofonanläggning, generösa projektionsytor och styrsystem för all teknik. Men glöm inte heller bort enklare hjälpmedel som skrivtavlor och blädderblock.

System för videokonferens och net-meeting ger möjligheter att göra kommunikationen dynamisk och flexibel. För att ta till vara och sprida det som sägs på mötet till fler är det bra med en dokumentationskamera.

En flexibel lösning som enkelt kan anpassas efter situation och behov, bland annat med hjälp av en AV-list. Här finns utmärkta kommunikationsmöjligheter, samtidigt som flexibiliteten gör att lokalerna och tekniken utnyttjas effektivt.

21


g Genom att uppmuntra till spontant tankeutbyte tas organisationens inneboende kraft tillvara. Här har vi skapat en informell arbets- och mötesmiljö med hjälp av en dekorativ och ljudabsorberande avskärmning

ÖPPNA RUM

22

Med hjälp av en så kallad working wall skapas ett tillfälligt processrum för exempelvis några dagars projektarbete eller internutbildning. Det här är en kreativ och utvecklande miljö där goda idéer kan frigöras.

Skapa utveckling genom att ta till vara kraften i spontana möten. Kommunikation, nya tankar och bra idéer kan uppstå överallt där människor möts, inte minst i öppna ytor som foajéer eller fikarum. Genom att på olika sätt uppmuntra och stötta tanke- och kunskapsutbytet på dessa platser tas organisationens inneboende kraft tillvara. Det kan handla om att skapa tillfälliga arbets- och mötesytor med hjälp av skärmväggar, men också om att använda moderna, trådlösa och flexibla tekniska lösningar för kommunikation och dokumentation. Ett tips är att använda en så kallad working wall som är rumsavdelare och digital presentationsyta i ett. Den kan användas för att snabbt och enkelt bygga temporära

processrum för exempelvis några dagars kreativt projektarbete eller internutbildning. De öppna ytorna ger även en möjlighet att ge information i ljud och bild till medarbetare och besökare. Passa på att presentera verksamheten på en plasmaskärm i receptionen eller i restaurangen, och stärk på samma gång ert varumärke. Också i kontorslandskapet behövs det lösningar för spontana möten. Fem minuters kreativt samtal i anslutning till arbetsplatsen kan vara nyckeln som öppnar dörren till en ny spännande utveckling för din organisation.


JESPER DESIGN

FOTOGRAF SAM SYLVÉN

Abstracta AB Box 75, SE-360 30 Lammhult, Sweden Phone +46 472 26 96 00 Fax +46 472 26 96 01 E-mail info@abstracta.se Internet www.abstracta.se

http://www.edsbyninredningar.se/inspiration/motas/teknik_mm/abstracta_rfk  

http://www.edsbyninredningar.se/inspiration/motas/teknik_mm/abstracta_rfk.pdf