Page 1

december 2017 schoolkrant van HEMELVAART

AANZET


Onderonsjes tussen de eerstejaars HOE VOELDE JE JE TOEN JE JE NIEUWE SCHOOL BINNENSTAPTE? EARNIE ZEGT

Ik had een beetje kriebels in de

buik! MINION

Ik voelde me echt klein.

NAPOLEON Het is hier juist een doolhof. Als ik

hier maar m’n weg vind … D-DAY Nu begint een nieuw verhaal. SHERLOCK Pfff, nog een jaar of zes …

WAAROM KOOS JE PRECIES VOOR HEMELVAART?

Die eerste schooldag, die eerste toets, die eerste sportdag, die eerste flater … Intussen hebben onze eerstejaars het allemaal meegemaakt, met vallen en opstaan misschien. Benieuwd als we zijn, gin­ gen we bij hen eens polsen hoe ze die eerste we­ ken op Hemelvaart hebben ervaren. Onze enquête leverde enkele klassieke, maar ook originele ant­ woorden op die we in een anonieme chat hebben gebundeld. Benieuwd? Let’s have a look ...

EARNIE ZEGT Ik ben naar hier gekomen omdat ik géén Tommy Hilfiger draag! HOT BOX Er is hier geen ochtendstudie! BUSTER Hemelvaart lag me beter dan andere scholen. Ze hebben hier de richting die ik wil volgen. BEARNIE Internaat is top! OLYMPUS Ik wist het gewoon. Geen betere school dan Hemelvaart! PICASSO Koor is een en al sfeer!

HEB JE INTUSSEN AL EEN ECHT GÊNANT MOMENT MEEGEMAAKT?

INE CLAUS 4G4 EN LOTTE TERRYN 4L5

HOT BOX ZEGT

Ik vond m’n klas niet in de

H-blok. JUNK Het was echt gênant: gevallen op de eerste schooldag! BERREL Ik zei voor de grap tegen meneer Eggermont dat ik in mijn broek geplast had. OLYMPUS Gaat je niks aan, dat zijn mijn zaken! SAM Nee, tot nú toe nog niks …

WAT HAD JE VAN ONZE SCHOOL VERWACHT? SPY ZEGT Ik had verwacht dat ik versteld zou staan van de mooie nieuwbouw! THE DUDE Een school waar het niet alleen om leren draait, maar waar van alles wordt georganiseerd. SUB Dat ik graag naar mijn nieuwe school zou komen, zelfs liever dan vakantie hebben! SNICKER Veel activiteiten zoals ‘Dag van de jeugdbeweging’! PEEP Ik had verwacht dat het net als in de film ‘High School’ zou zijn. CAKE Zoals het nu is (leuk)! REED Ik wist het eigenlijk al een beetje van mijn zus!

WAT VERRASTE JOU OP DE ‘GROTE’ SCHOOL?

Het dessert is overheerlijk! De zesdejaars, onze meters en peters, zijn heel vriendelijk! BROWNIE Pfff, al die gebouwen en lokalen. BLONDIE En al die boeken dan … LOVERGIRL Nog veel jongens hier … AGENT 007 ZEGT MINION

NIEUWJAARSBRIEF VAN DE 6ES AAN DE 1ES

Lieve eerstejaars Het eerste trimester is officieel voorbij, wees allen maar zeer blij. We hopen dat jullie de weg niet te vaak verloren en dat jullie leerkrachten jullie konden bekoren. Jullie allereerste proefwerken zitten er eindelijk op. We duimen voor een prima rapport en anders, kop op! Wat de rest van het schooljaar brengen zal? Een boel verrassingen, we schatten zo’n honderdtal! Het wordt een jaar vol vriendschap, goeie punten en plezier, wij garanderen het jullie op papier! En zit het dan toch wel eens tegen, denk dan aan de goede raad die jullie van ons kregen: veel lachen en geen gemor, dan zit het voor de rest van het schooljaar wel snor! We wensen jullie zes fijne jaren op Hemelvaart, want jullie zijn het stuk voor stuk meer dan waard! Gelukkig Nieuwjaar! Jullie fijne meters en peters MADELINE HOUVENAGHEL 6WW & LOUISE PLATTEAU 6STA

HOEVEEL ZIN HAD JE IN JE EERSTE SCHOOLDAG? (1 = GEEN ZIN, 5 = VEEL ZIN)

1: 3% 2: 7% 3: 18% 4: 34% 5: 38%

HEB JE SLECHT GESLAPEN OF EEN NACHTMERRIE GEHAD VOOR DE ‘BIG DAY’?

2

Ja: 25%

Nee: 75%


Onlangs kreeg ik de vraag of ik het verhaal van Karel ende Elegast nog kende. Verder dan dat Karel de Grote de opdracht kreeg om te gaan stelen, kwam ik niet. Uit de lessen literatuurgeschiedenis die ik in het vijfde jaar van de humaniora kreeg, bleef van dit ridderverhaal duidelijk niet veel over. Mijn fout. COLOFON

Woord vooraf

REDACTIE – LEERLINGEN 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

Rhanna Coopman 4E4A Laura Vandendriessche 6EE Sandra Bahloul Lozano 6EE Seppe Manderick 3G4 Anne-Sophie Manderick 3G4 Elvira Simoens 3G4 Wout Cappelle 3G4 Sara Claus 6EI Julie Vande Velde 6CM Helena Van Tichelen 4G5 Jenny Vanhoecke 4HW5 Nina Anckaert 4L5 Marie-Julie Lambrecht 4L4 Helena Van Damme 5WW Margot Vandenbroucke 5LE Louise Platteau 6STA Madeline Houvenaghel 6WW Ine Claus 4G4 Marie Dooms 2MEc Margot Van Goethem 2GLAc Lotte Terryn 4L5 (niet op de foto) Eline Vermeire 6HA (niet op de foto) REDACTIE – LEERKRACHTEN

Elke Ballois Elke Coussement Hannelore Debaere Mieke Debaere Nathalie Debaere Elien Demeulemeester Jan Depoortere Kristien Nijs Lien Verhamme FOTOGRAFEN

Ingeborg Beerlandt Carmen Coussement Hannelore Debaere Karen Decock Jeroen Degrijse Wim Ducatteeuw Aline Roseeuw Linda Van Braekel HOOFDREDACTIE

Carine Carton VERANTWOORDELIJKE UITGEVER

Dona Beunens algemeen directeur VORMGEVING

Verzetsels, Nick DRUK

Cassochrome

Eén zin uit een ander verhaal, het mirakelverhaal van Mariken van Nieumeghen, kruiste na mijn humanioratijd wel nog een paar keer mijn pad. Door d’onkonstige gaat die konste verloren. Door diegenen die er niets van kennen of kunnen, gaat de kunst achteruit.

INHOUDSOPGAVE 2 Onderonsjes

tussen de eerstejaars

3 Inhoudsopgave 3 Colofon 3

Woord vooraf Kunst en cultuur in Antwerpen 4 Pastoraal 5 CLILL c’est CHILL 6 Je décris mon voisin! 6 Hemelvaart kiest voor talent 7 De oorlog is nog niet voorbij 8 Europa heeft een toekomst 8 Wie weg is, is gezien 9 Donuts en dekkleedjes 10 STEM op Hemelvaart 11 Blokken voor dummies 11 Recipe for a perfect friendship 12-13 Wij sporten 14 De perfecte cirkel 14 De mooiste vijf dagen ooit 15 Zoektocht naar de acteur in jezelf 16 Samen op internaat 17 Van achter den toog tot in de kinderopvang 18 Werk in uitvoering 19 Als jongeren de wereld omarmen 20 Bingo! 20 Dagelijkse kost 21 Meer leesplezier, meer lezers 22 Kalender 22 Familienieuws 23 Gespot 4

Onderwijs is een job waarin je moet groeien. Je moet gaandeweg ervaring verwerven. Die ervaringskennis laat zich niet in een cursus optekenen. Ze is niet overdraagbaar via instructies en korte stages. Een degelijke opleiding is dus wel belangrijk, maar vormt op zich geen garantie op succes. Dit levenslang groeien in een onderwijsopdracht hou je enkel vol als je vertrekt vanuit intrinsieke motivatie. Wie intrinsiek gemotiveerd is, wie met passie en toewijding in onderwijs actief is, ontleent arbeidsvreugde aan werk dat goed wordt uitgevoerd, aan leerlingen die leerwinst boeken en openbloeien. Er hangt een onderwijshervorming in de lucht. Zinvolle wijzigingen en aanpassingen zijn welkom. Echter, een stortvloed aan regels zoals dat in het verleden al ooit gebeurde, blijft best uit. Overdreven en zinloze regelgeving opgesteld door d’onkonstige is niet aan gepassioneerde onderwijsmensen besteed. Dergelijke regels werken demotiverend. Ook Mariken zou het spijtig gevonden hebben indien bij de komende hervorming door d’onkonstige die konste verloren zou gaan. Of Moenen, de duivel die Mariken zou inwijden in retoriek, musiceren, logica, grammatica, geometrie, rekenkunde en alchemie, een getalenteerd en gepassioneerd leermeester was, weet ik niet. Wat ik wel weet, is dat Hemelvaart steeds met passie zal kiezen voor kwaliteit. De ons toevertrouwde jonge mensen verdienen het om maximale ontplooiingskansen te krijgen. In deze Aanzet vind je een bloemlezing uit ons rijke schoolleven. Geniet van die konste waarmee de redactieploeg dit nummer heeft geschreven en samengesteld.

CONTACT Hemelvaart Keukeldam 17 8790 Waregem +32 56 60 63 43 +32 56 62 55 86 info@hemelvaart.be

Zalig Kerstmis. WIM DUFOURMONT TECHNISCH DIRECTEUR

V.L.N.R. 1 –20

3


Kunst en Cultuur in Antwerpen Met de trein is altijd een beetje reizen … Voor de leerlingen van de 3e en 6e humane begon de uitstap naar Antwerpen met een serieuze hindernis. We stapten in Waregem op de trein, maar moesten door spoorwegproblemen in Lokeren overstappen in Sint-Niklaas. Daardoor kwamen we pas na drie uur reizen in Antwerpen aan. JANA STRUYVE 6HWIA

De leerlingen van 3HW bezochten er de Joodse wijk en het Plantin-Moretus Museum. 6HW ging naar Borgerhout en bezocht een tentoonstelling van Joseph Beuys in het M HKA (Museum voor Hedendaagse Kunst).

DE GEDROOMDE BRUIDSJURK Door de vertraging haastten de laatstejaars zich naar het Atlasgebouw. Atlas zorgt voor de integratie en

inburgering van nieuwkomers in Antwerpen. In deze grootstad wonen niet minder dan 169 nationaliteiten. De gidsen voor onze Marokkaanse wandeling waren al aan het wachten. Wij werden rondgeleid door een vrouw die in België geboren is, maar bijna haar hele leven in Marokko heeft gewoond. Pas sinds kort werkt en woont ze weer in België. Eerst brachten we een bezoek aan de bruidswinkel van ziana Samira. Het huwelijk is voor de Marokkanen zeer belangrijk. Daarvoor huren de vrouwen meestal een ziana in. Zij doet de volledige styling van de bruidsmeisjes. Op een Marokkaans huwelijk worden er zeker zeven trouwjurken gedragen. Bij ziana Samira hingen enorm veel bruidsjurken die je kon huren of kopen. Goedkoop waren ze niet, maar ze waren wel enorm mooi. Mocht ik ooit de kans krijgen, dan ga ik daar mijn bruidsjurk halen!

Daarna liepen we door een winkelstraat waar bijna elke nationaliteit een winkel had. Je kon er werkelijk van alles vinden.

GROETEN VAN BEUYS Voor de les esthetica bezochten we het M HKA. Daar mochten we vrij rondkijken, maar tegelijk moesten we een opdracht maken rond het analyseren van kunstwerken. Centraal stond de tentoonstelling ‘Groeten Van De Euraziaat’ van Joseph Beuys, een Duitse kunstenaar. Na het museumbezoek vertrokken we richting station Antwerpen. Het was al druk geworden in de straten en de regen verpestte ons humeur een beetje. Gelukkig geraakten we thuis zonder problemen onderweg.

Pastoraal is meer dan het topje van de ijsberg Er is kracht en moed nodig om in de huidige sa­ menleving het christelijke geloof ter sprake te brengen en te beleven. Binnen Hemelvaart wordt het schoolteam hierin ondersteund door PAWER, de pastorale werkgroep met een naam die niet toe­ vallig refereert aan het Engelse ‘power’ (kracht). MARLIES HUYGHEBAERT LEERKRACHT

Hoe aanwezig pastoraal in het dagelijkse schoolleven is, maken we met de symboliek van de ijsberg duidelijk.

EEN STEVIGE BASIS Wist je dat het de onzichtbare onderkant van de ijsberg is die de bovenkant rechthoudt? Die solide basis is het hart van pastoraal op school en omvat alle belangrijke christelijke waarden die we levend proberen te houden: naastenliefde, opkomen voor de ‘zwakke’, solidariteit met de armen en zieken … Wij geloven dat de kracht van pastoraal op school vooral schuilt in kleine gebaren iedere dag zoals zorg besteden aan een zieke leerling of collega en respectvol omgaan met medeleerlingen en collega’s. We tonen begrip voor de ander en spreken met ons hart.

Ieder jaar krijgt pastoraal op school vorm dankzij het jaarthema van Leeftocht. Het thema van dit jaar is ‘Dwars door alles heen – allemaal schatten’. Om de drie weken verschijnt op onze rolkrant een spreuk over schatten. Tijdens de novemberbezinning staan de leerkracht godsdienst en de leerlingen via gebed en lied stil bij moeilijke momenten van afscheid nemen in een mensenleven. Het is mooi om te zien hoe de leerlingen elkaar op zo’n momenten bemoedigen en troosten. In de adventsperiode dragen we ons steentje bij voor de armen in eigen land en verkopen we op de speelplaats een kop warme soep voor Soep op de Stoep, een actie van Welzijnszorg. Tijdens de vasten krijgt Broederlijk Delen ruim aandacht en Saved by the bell vestigt de aandacht op de vele kinderen wereldwijd die niet naar school kunnen. Bepaalde klassen steunen de daklozen in de Marollen, andere werken samen met zorginstellingen enz.

ILLUSTRATIE JULIE VANDE VELDE 6CM

EEN KRACHTIGE TOP Opvallender zijn de vele activiteiten die duidelijk maken dat onze school een katholieke school is en dat we het liturgisch jaar volop be-leven. In de vieringen komt de Bijbelse inspiratie aan bod, de vele acties voor goede doelen focussen op solidariteit.

4

Wij willen de schat van het evangelie beleven op school, dag na dag, jaar na jaar. Omdat we geloven dat het evangelie kostbaar is, omdat we geloven dat het evangelie voeding is voor de geest en omdat we geloven dat het evangelie een echte schat is. Een schat met veel POWER/ PAWER.


“Je moet wel goed opletten, anders begrijp je het niet. Goed opletten = veel bijleren.”

“De lessen CLIL worden zeer rustig aangepakt en je wordt tot niets gedwongen. Je bent niet verplicht om Frans te spreken als je nog onzeker bent, maar het is natuurlijk wel de bedoeling om het te proberen. De leerkracht geeft les in het Frans, maar vertaalt als de leerlingen iets niet begrijpen. De cursussen zijn ook in het Frans, maar de vertaling staat er altijd bij. Op een toets of taak mag je in het Nederlands antwoorden als het niet lukt in het Frans. De leerkrachten vroegen de leerlingen onlangs naar hun mening over de lessen en er waren bijna enkel goede commentaren en zeer veel complimentjes. Et vous, parlezvous déjà le français?”

ALIX & ARNO

MARGOT

LEERDOELEN ZAAKVAK BEHALEN

#EIGENMENING

SPREEKDURF AANMOEDIGEN

“In het begin vond ik Frans spreken moeilijk, maar het gaat al vlotter.” #CLIL=SUPER!

#MOOIECURSUS

#CLILC’ESTCHILL

#TRAVAILENGROUPE

#CLIL=TOF#CHOUETTE

MARGOT

#PARLERENFRANÇAIS

TAALVAARDIGHEDEN VERBETEREN

“Mijn Frans is al beter, vooral het begrijpen.”

ACTIVERENDE WERKVORMEN

CAITLIN

“Het is leuk en leren tegelijk.” KAAT

“We krijgen les op een andere manier. Het is niet zomaar zitten en luisteren.” LARA

“Er is veel variatie. Je leert van alles!” CAMILLE

CLIL c’est CHILL “Ik ben dankbaar voor de grote inzet van mijn CLIL’ers!” MARLIES HUYGHEBAERT (GODSDIENST)

“Ik ben superblij met het enthousiasme van mijn leerlingen!” IRIS VAN BOUWEL (HANDEL & SEI)

“Fijn om te zien hoe de leerlingen in het CLIL-project groeien!” SOFIE DEBLAUWE (HANDEL & SEI)

5


2GLA EN 2GLAC "La prof nous a demandé de décrire notre voisin(e): ses vêtements, son caractère, son physique, ses loisirs ... Il n'y avait qu'une seule condition: déguisez-vous!"

FÉ “Mais Madame, je vois que vous portez un beau sac à main bleu. Vos escarpins orange sont très cool! Vous aimez les paillettes? Vous êtes riche, je vois!”

LARA “Oh, mais toi, tu n'es qu'une mendiante ordinaire. Tu es grosse et costaude. Tu portes des bas verts et un bonnet rouge et blanc.”

Je décris mon voisin! KAAT “Ma copine porte une chemise blanche et une cravate verte: très chic! Cette fille dessine bien. Elle est sociable!”

ELISSAH “Voilà ma voisine! Son chapeau gris lui va très bien. Et quelle jolie écharpe! Elle joue du piano et elle est marrante.”

GUDRUN SABBE LEERKRACHT

Hemelvaart kiest voor talent WAARDERENDE AANPAK WERKT De eerste dag van de opleiding startte met een ‘talentenreceptie’. We kozen een talent dat bij ons past en gaven toelichting aan collega’s. Ongelooflijk hoe wij allemaal straalden! We leerden wat een talent is, wat er gebeurt als je een talent overdrijft en we kregen tips om hefboomvaardigheden te ontwikkelen zodat we meer uit ons talent kunnen halen. We voerden talentgesprekken en voelden hoeveel deugd het doet om op het positieve te focussen. We stonden ook stil bij storend gedrag van jongeren en leerden om te kijken naar wat er zich achter dat gedrag kan verbergen. Af en toe mochten we ook positief roddelen over elkaar … Na deze opleiding zijn we allemaal overtuigd van een talentgerichte aanpak. Jongeren ontwikkelen hierdoor namelijk een positiever zelfbeeld, krijgen meer veerkracht en een grotere weerbaarheid.

WIST JE DAT … OO

‘Inzetten op talent’ is een langlopend pedagogisch project op Hemelvaart. In het kader hiervan gaf Luk de Dewulf – pedagoog en auteur van diverse boeken over talent – vorig schooljaar op de peda­ gogische studiedag een lezing. Met zijn lezing inspireerde en motiveerde hij leerkrachten en directie om op een talentgerichte manier naar jongeren te kijken. ELKE COUSSEMENT EN KRISTIEN NIJS LEERKRACHTEN

6

Een aantal initiatieven (o.a. het talentenproject bij de zesdejaars, de talentenfluisteraars op de infodag vorig schooljaar) leidden ertoe dat Hemelvaart zich een ‘talentgerichte school’ mocht noemen. Maar het engagement van Hemelvaart stopte daar niet. Dit schooljaar kregen achttien leerkrachten de kans om – onder leiding van Luk De Wulf en Els Pronk – een tweedaagse opleiding tot (kinder)talentenfluisteraar te volgen. Hieronder een kort verslag van deze boeiende opleiding.

OO

OO

Hemelvaart de eerste middelbare school in Vlaanderen is die het label talentenfluisteraar zal krijgen? Luk De Wulf samen met Els Pronk (en Peter Beschuyt) een referentiekader van 39 talenten ontwikkelde? Misschien ben jij wel een doordenker, een creatieve maker, een sfeervoeler, een rots, een aansteker, een foutenspeurneus, een groepsdier of een trouwe vriend? talent hebben niet betekent dat je uitblinkt in een bepaalde activiteit, maar wel dat je dingen doet die je leuk vindt, die je voldoening geven en die maken dat de tijd vliegt.


Geschiedenislessen zijn heel wat boeiender als historische namen en feiten ook tastbaar worden. Daarom gingen de vijfdejaars aso vorig school­ jaar bij familie en buren op zoek naar verhalen uit de Eerste Wereldoorlog. Een van die verhalen wekte de interesse op van Christopher Sims, een autoriteit op het vlak van WOI in Vlaanderen. En dankzij de contacten van Chr. Sims werken leer­ lingen van 5HWi nu samen met een Amerikaanse school rond die ‘grote oorlog’. Hoe een dubbeltje rollen kan! SANDRA BAHLOUL LOZANO 6EE, SARA CLAUS 6EI & LAURA VANDENDRIESSCHE 6EE

MEDAILLES UIT EEN VAAG VERLEDEN Jessie Schelstraete (6HWIa) schreef over haar betovergrootvader Marcel Rogge uit Olsene. Tijdens de Eerste Wereldoorlog streed hij aan de IJzer als gewoon soldaat. Na zijn dood kreeg hij een speciale begrafenis omdat hij zijn leven op het spel zette tijdens de bittere oorlog. Zijn oudste zoon, de grootvader van Jessie, kreeg de acht medailles van Marcel in handen. Die vele medailles riepen heel wat vragen op bij de familie. Waarvoor kreeg hij die medailles? Waar ontving hij ze? Van wie? Toen Christopher Sims Jessies oorlogsverhaal las, ging hij in het archief van het Belgisch Leger in Evere op zoek naar documenten over Marcel. Zo ontdekte de familie dat Marcel onderscheiden werd met de drie nationale orden: de Kroonorde, de Orde van Leopold II en de Orde van Leopold I, de belangrijkste en hoogste Belgische onderscheiding. Daarnaast ontving hij de Herinneringsmedaille 1914-1918, de Oorlogsherinneringsmedaille en de Overwinningsmedaille 14-18. Het Oorlogskruis 19141918 werd verleend voor daden van moed tegenover de vijand en het Vuurkruis werd uitgereikt aan alle soldaten die aan het front onder vuur gelegen hadden.

V.L.N.R. MEDAILLE 1: OVERWINNINGSMEDAILLE 14–18 MEDAILLE 2: GESCHENK VAN DE KROONORDE MEDAILLE 3: HERINNERINGSMEDAILLE 1914–1918 MEDAILLE 4: OORLOGSKRUIS 1914–1918

NIET AFGEBEELD MEDAILLE 5: GESCHENK VAN DE ORDE VAN LEOPOLD II MEDAILLE 6: GESCHENK VAN DE ORDE VAN LEOPOLD I MEDAILLE 7: VUURKRUIS 1914–1918 MEDAILLE 8: OORLOGSHERINNERINGSMEDAILLE

CHRISTOPHER SIMS (L) TIJDENS EEN HERDENKING BIJ KEMMEL AMERICAN MONUMENT

De oorlog is nog niet voorbij ACHTER ELK KRUIS SCHUILT EEN GEZICHT Christopher Sims werkte gedurende 40 jaar op het Flanders Field American Cemetery in Waregem en deed onderzoek naar elke Amerikaanse gesneuvelde soldaat op het kerkhof. Sims werd geboren in Nottingham, Engeland, maar verhuisde op 11-jarige leeftijd naar België. Hij is al vanaf zijn geboorte gefascineerd door de oorlog. Hoe dit komt, is heel duidelijk voor hem: “8 november 1953 was naast mijn geboortedag ook Remembering Sunday, de dag waarop de Commonwealth zijn gesneuvelden uit WOI en WOII gedenkt.” Hij legt uit dat de Britten hun gesneuvelden gedenken op de zondag het dichtst bij 11 november. “Bij aankomst in België woonde ik eerst zes jaar in Ieper. Ik was gefascineerd door de dagelijkse plechtigheid aan de Menenpoort en de vele militaire begraafplaatsen in de regio. Mijn vader was een Britse soldaat bij de Royal Army Service Corps tijdens de Tweede Wereldoorlog. Zo leerde hij tijdens de bevrijding van België mijn moeder kennen.” “Als zoon van een oud-strijder voel je een dichte en meer directe band met de oorlog,” voegt hij eraan toe.

VIRTUELE UITWISSELING MET VS Het onderzoek van Chr. Sims naar het oorlogsverleden van de betovergrootvader van onze leerlingen, is niet de enige interessante uitloper van de geschiedenislessen rond de Eerste Wereldoorlog. De Amerikaanse professor Geschiedenis Dr. Libby O’Connell contacteerde Hemelvaart voor een virtuele uitwisseling met een school uit Brooklyn (New York City). Dr Libby O’Connell won als documentairemaker verschillende Emmy Awards voor haar werk voor History Channel. Zij werkt voor de World War I Centennial Commission die de ‘forgotten war’ in de VS weer onder de aandacht wil brengen. Tijdens een recente rondreis bezocht zij plaatsen die van belang

waren voor de Amerikanen in WOI en bracht zo ook een bezoek aan het Flanders Field American Cemetery en onze school. Ze hield een uiterst boeiende lezing over de Amerikanen in WOI en lanceerde het uitwisselingsproject voor onze leerlingen van 5HWi en de leerlingen van Hamilton High, een school in Brooklyn. Voor die Amerikaanse leerlingen is WOI iets heel onbekends en via gesprekken met onze leerlingen zullen zij antwoorden over de Groote Oorlog vinden. Deze virtuele gesprekken zullen plaatsvinden in het bezoekerscentrum van het Amerikaans Kerkhof. En wie weet, mogen we het woordje virtueel binnen een bepaalde tijd schrappen?

Over het waarom van zijn opzoekwerk naar de achtergrond van de gesneuvelde Amerikanen vertelt Sims: “Hoofddoel is om een stukje geschiedenis te schrijven dat anders verloren gaat. Zo wordt iedere individuele soldaat weer tot leven gebracht en is het niet louter een kruis op een militaire begraafplaats.”

DR LIBBY O’CONNEL (MIDDEN, BLAUWE JAS)

7


Europa heeft een toekomst Op uitnodiging van de ouderraad gaf Herman Van Rompuy een realistische, maar hoopvolle lezing over de vooruitzichten en uitdagingen van de Europese Unie. Wij geven u graag zijn visie op Europa mee. MARLEEN CALLENS LEERKRACHT

De Europese Unie is een vrij jong project, pakweg 70 jaar oud, dat ontstaan is vanuit drie bekommernissen: de vrede handhaven, de welvaart vergroten en de democratie bevorderen. Inmiddels heeft de EU twee belangrijke existentiële crisissen overleefd. De eerste was de crisis van de Eurozone in 2009-2010, de tweede de vluchtelingencrisis van 2015-2016.

HOOPVOLLE TOEKOMST

“Vertrouwen is iets wat te paard weg gaat, maar te voet terugkeert.”

Wanneer we vooruitkijken, zien we een aantal factoren die ons hoopvol stemmen voor de toekomst van de EU. Sinds kort groeit de economie binnen de EU opnieuw met meer dan 2 procent. Het vertrouwen van consumenten en producenten bevindt zich op het hoogste niveau sinds 16 jaar. De meeste lidstaten hebben hun publieke financiën onder controle, mede dankzij de historisch lage rentevoet. De verkiezingen in belangrijke lidstaten als Frankrijk en Duitsland hebben pro-Europese politici aan de macht gebracht. Al die factoren creëren een ‘window of opportunity’ om de EU te versterken. Het momentum is er. Europa verstevigen is trouwens noodzakelijk als we een eiland van politieke standvastigheid willen vormen tegenover de VS, waar politieke instabiliteit voor het ogenblik troef is. De Brexit is uiteraard wel een tegenslag voor het Europees project, maar ook niet meer dan dat. Sommigen dachten dat de Brexit het einde van de EU inluidde. Dit is echter niet gebeurd. Toch blijft

de Brexit te betreuren, want hierdoor lijkt het alsof de EU omkeerbaar geworden is. Maar misschien is de Brexit zelf ook omkeerbaar?

CRUCIALE THEMA’S Als we de toekomst van de EU veilig willen stellen, moeten we vooral inzetten op drie thema’s: voorspoed, veiligheid en ‘fairness’. Voldoende economische groei is noodzakelijk om de financiering van onze sociale zekerheid ook voor de toekomst te verzekeren. Om nog meer voorspoed te brengen, moeten we verder inzetten op de eengemaakte markt. Ook de Eurozone moet verder versterkt worden. Meer veiligheid is het tweede belangrijke werkpunt. We moeten onze buitengrenzen beter beschermen. Illegale immigratie moet beperkt worden zodat er meer begrip komt voor de legale migratie die noodzakelijk wordt in landen met een dalende beroepsbevolking. Ook qua defensie kan de Europese samenwerking veel beter. Er moet ten slotte ingezet worden op meer ‘fairness’. Het succes van een populistische president als Trump moet binnen die context van te grote ongelijkheid tussen burgers gezien worden. Als we in Europa de populisten willen tegenhouden, moeten we die ongelijkheid aanpakken. Binnen de EU is er nood aan een nieuw evenwicht tussen openheid en bescherming. Aan de ene kant hebben we nood aan open democratieën en open markten om tot meer welvaart te komen, maar aan de andere kant ook nood aan bescherming tegen werkloosheid, tegen illegale migratie, tegen terrorisme, tegen sociale dumping, tegen corruptie. We moeten door de bomen altijd het bos blijven zien. Ondanks crisissen en tegenslagen is de EU nog steeds de beste garantie op een Europa zonder oorlog.

Wie weg is, is gezien HOE GROOT IS DE DODE HOEK?

In de week van 18 tot 23 september was een ver­ keersweek gepland voor eerste- en derdejaars. Professionele lesgevers van de Vlaamse Stichting voor Verkeerskunde informeerden jongeren op een leuke manier over de verkeersregels. WOUT, SEPPE, ELVIRA EN ANNE-SOPHIE 3G4

(NIET) ZIEN IS GELOVEN

De derdejaars begonnen met een verkeersquiz over thema’s als vriendelijkheid in het verkeer, voorrangsregels en de dode hoek. Daarna mochten sommigen in een bestelwagen stappen om te ondervinden dat uiteindelijk elk voertuig een dode hoek heeft. Sommige leerlingen moesten een kegel zetten waar zij dachten zichtbaar te zijn, anderen zaten in de bestelwagen en controleerden met behulp van een gewone en een speciale achteruitkijkspiegel of de leerling met de kegel duidelijk zichtbaar was. Een goede tip voor fietsers is dat, als je bij een vracht­ wagen of een groot voertuig bent, je er beter altijd achter gaat staan! Onze eerstejaars fietsten op de speelplaats tussen hindernissen. In een simulatieoefening moesten ze opschrijven wat ze op de weg gezien hadden terwijl ze aan het bellen of sms’en waren. Achteraf vergeleken ze die resultaten met wat ze zagen zonder gsm. Je kan al raden dat ze heel wat meer opmerkten zonder.

8

Deze interessante week heeft onze Hemelvaarders van het eerste en derde jaar veel bijgebracht. Zo zullen we absoluut onthouden dat je niet met oortjes mag fietsen omdat je dan veel minder zaken op de weg ziet. Vergeet ook niet: ieder voertuig heeft een dode hoek!


6 LATIJN-GRIEKS ANNO 1980: 'DEZE FOTO IS VAN TOEN WE IN HET VIERDE ZATEN EN REBELS WAREN (HA!

) DOOR ONZE SCHORT UIT TE DOEN.'

6 LATIJN-GRIEKS ANNO 2017: HILDE UITERST LINKS, KATRIEN STREEPJESJAS

Donuts en dekkleedjes Vrijdagavond 6 oktober 2017. 35 jaar geleden stu­ deerde ik hier af, ik ben 30 jaar weg uit Waregem en het is ook 10 jaar geleden dat ik hier nog kwam. Ik wil, net als toen, binnenstappen via de poort achter de kerk. Maar dat blijkt niet meer dé ingang van de school te zijn.

Intussen vloeit de drank: wat bubbels, een wijntje en wat we verder maar willen. We worden verwend met broodjes en nadien ook met een dessertje. We beslissen dat de donuts het minst calorieën bevatten, alvast in het gaatje in ’t midden. Dat is het niveau van onze humor.

Katrien, klasgenote van toen en blijvende vriendin, komt er net ook aan. ’t Is in de Keukeldam te doen. We volgen de andere vrouwen die dezelfde richting uit gaan. Ze zijn er in alle leeftijden, maten en gewichten. En er zijn zowaar ook mannen die naar de oud-leerlingenavond komen. Dat kan toch niet? Dat is hier toch een meisjesschool?! Ach, in onze perceptie blijft onze school een meisjesschool.

Marleen Annemans, leerkracht muziek nu en jaargenote van toen, komt er ook bij en leidt ons rond door de school. We vertrekken uit een nieuwe sportzaal, we steken de Keukeldam over en we komen aan de officiële ingang. Daar bevinden zich een aantal klaslokalen en een heus auditorium voor vergaderingen, vieringen, speciale gelegenheden. We leren dat elk lokaal uitgerust is met alle moderne elektronica. We zoeken tevergeefs naar een groen bord, krijtjes en bordenwissers. Bestaat allemaal niet meer. We zoeken ook naar blauwe schorten en dekkleedjes, maar die blijken niet te vinden. We zien een open, gezellige lerarenkamer waar er naar verluidt nogal wat afgekletst wordt (hoe zouden we zelf zijn?), maar er is er ook eentje waar leraren in stilte kunnen verbeteren of voorbereiden.

We herkennen de Keukeldam ook al niet meer. Wij hebben er in onze eerste jaartjes onze broek (met schort erover!) versleten in de gebouwen van de oude kliniek. Een gebouwtje met donkere gangen, smalle trappen en lokalen in haast onvindbare hoekjes. En zuster Marie-Médard beneden in haar kantoor. Ze had iets strengs en gemoedelijks tegelijk. Ze heeft meerdere pogingen ondernomen om ons aan het verstand te brengen hoe je handmatig (d.w.z. met potlood en papier en verder alleen je brein) de vierkantswortel kan trekken. Ik heb er niets van onthouden en ik heb het nooit meer nodig gehad, maar ik herinner we wel de lessen nog.

35 JAAR! WAAR IS DE TIJD? We lopen binnen in de nieuwe gebouwen, we krijgen een klevertje met onze naam erop. De lettertjes hadden groter mogen zijn. Of willen onze ogen niet meer mee? We zoeken het tafeltje voor afstudeerjaar 1982. Sabine, Maureen, Ingrid en Hilde zijn er al. Marie-Paule komt een beetje later ook. Dat zijn de goede bekenden, we komen nog regelmatig samen. En wie er nog is? Ah, Ann en nog een Sabine en Ingrid en Veerle. We zoeken in ons geheugen naar het gezicht van toen en ja hoor, we herkennen elkaar. We zijn het roerend eens: wij zijn niet veranderd, alleen de school en de omgeving zijn veranderd. We tonen foto’s en we zoeken namen van vroegere leerkrachten, we praten ook met enkele van hen en we halen herinneringen op.

WAT EEN RAMP Verder in het gebouw begint het te dagen: oh … hier hadden wij fysica van zuster Vera, maar de anderen hadden die man, die van ’t college, hoe heet hij nu ook al weer? En chemie van … en hier, hadden we hier geen aardrijkskunde en esthetica? De muziekklas met de trapjes naar beneden. ‘Oh wat een ramp en wat keek ik uit naar de turnles die erna kwam,’ zegt iemand. En voor de ander was het net omgekeerd. Van de muziekklas naar de turnzaal: ik zie touwen, balken, bok en paard en ik voel het klamme zweet zo weer opkomen. ’t Was mijn ding niet. En is het nu inbeelding of ruikt het er nog altijd zoals vroeger? De grote apotheose komt in de studiezaal. Hier voelen we ons thuis. Hoeveel tijd hebben we hier niet doorgebracht? Er zijn een paar diehards onder ons die van jaar 1 tot en met jaar 6 elke avond in de studie bleven. De ijverigen studeerden er en hadden hun werk af, de dromers zaten briefjes te schrijven naar de vriendinnen, schreven al een keer een taak af en zwoegden uiteindelijk ook op die wiskundebewijzen of een vertaling. Maar in dat uurtje tùssen de lessen

en de studie, in dat uurtje hebben wij gelachen en plezier gemaakt, voldoende voor al die keren dat het lachen je later in het leven eens vergaat …

WAT HEBBEN WE VANDAAG GELEERD? Dat er zo’n 1600 leerlingen zijn (allicht het dubbele van toen). Dat er geen aparte gebouwen meer zijn voor a-, b- en tso-leerlingen. Dat er een gloednieuwe refter (ik denk dat ik nu schoolrestaurant moet zeggen) is, waar de leerlingen in shifts eten wat ter plaatse bereid wordt. Dat er zorgleerkrachten zijn zodat de jongeren bij iemand terechtkunnen als het allemaal tegenzit. Die mensen hebben vast de handen vol. Het leven met al zijn impulsen en snelle veranderingen is er niet bepaald eenvoudiger op geworden. Dat … Ik vrees dat ik het niet allemaal meer weet. Na nog een koffie zit onze schoolavond erop. We zijn weer mee met de verhalen en eerlijk, we werden geconfronteerd met het feit dat we geen 3 x 7 meer zijn, ook al voelen we ons soms nog zo.

WAT ER TOEN NOG GEBEURD IS? In de nadagen wordt een WhatsApp-groepje gestart. Man, man, man, wat daar allemaal verteld en getoond is! Maar dat is enkel voor de ingewijden. Foto’s van toen, herinneringen, grappen en grollen … Over vijf jaar zijn we opnieuw van de partij! TEKST HILDE COUCKE 6 LATIJN-GRIEKS 1982

9


ENTHOUSIASTE BEGELEIDERS

FIRST LEGO LEAGUE

STEM op Hemelvaart Een piano stemmen, je stem laten gelden, stem­ men op een politieke partij … Het woord ‘stem’ heeft heel wat betekenissen en gebruiken. Tegenwoordig wordt STEM ook als verzamelnaam gebruikt voor vier vakgebieden: Science (weten­ schap), Technology (technologie), Engineering (Techniek) & Mathematics (wiskunde). TIM PATTYN LEERKRACHT

BOUWEN EN PROGRAMMEREN

STEM is een aanpak waarbij leerlingen proberen om wetenschappelijke problemen op te lossen. Hierbij is de rol van de leerkracht iets anders dan in een gewone les. Als coach probeert de leerkracht de leerling te begeleiden zonder zelf antwoorden te geven. De leerlingen gaan dus zelf aan de slag en proberen op een creatieve manier een probleem op te lossen.

CRIME SCENE INVESTIGATION CSI is een eerste STEM-project waarmee de leerlingen op onze school in contact komen. Wanneer blijkt dat onze drones gestolen zijn, moeten wij op zoek naar de dader. Gelukkig liet de dief een heel aantal sporen achter! Door gebruik te maken van forensisch onderzoek kunnen we achterhalen wie met de drones gaan lopen is. We onderzoeken een glas waarvan de dader dronk. Op de plaats delict werden ook haren, vezels en bloed teruggevonden. Dit eerste project kon op heel wat bijval rekenen. In hun poging de dader te ontmaskeren, ontdekten de eerstejaars microscopen, chemische reacties en zelfs hun eigen DNA, een ervaring die veel verwondering uitlokte.

FIRST LEGO LEAGUE Voor het eerst namen we dit schooljaar deel aan de wetenschapswedstrijd ‘First Lego League’. Negentien enthousiaste leerlingen uit de eerste, tweede en derde graad werkten een project uit rond waterzuivering en programmeerden een robot om missies uit te voeren. Met de hulp van drie vijfdejaars leerden onze leerlingen programmeren zonder enige hulp van een leerkracht. Onze doelstelling was onze robot twee tot drie missies te laten uitvoeren, maar uiteindelijk werden dat er vier! Ook het theoretische project rond waterzuivering leverde mooie resultaten op! We voerden proefjes uit om onzuiver water uit het park een stuk reiner te maken en maakten een opstelling om water te zuiveren. Onze PowerPoint over het zuiveren van water presenteerden we op de dag van de wedstrijd voor een jury. Het enthousiasme van de leerlingen voor dit vrijblijvende project was aanstekelijk. Gedurende anderhalve maand kwamen we elke middag samen en zelfs in de herfstvakantie werkten we er een hele namiddag aan. Op zondag 26 november, de dag van de wedstrijd, oefenden we nog een laatste keer voor we naar Kortrijk vertrokken. We traden drie keer op om de robotmissies uit te voeren en verschenen drie keer voor een jury. Naast het project stelden we onze robot voor en de leerlingen bewezen hun samenwerkingscapaciteiten. We behaalden prachtige resultaten en beleefden een fantastische dag! “Het STEM-project is een supertof en interessant project. Het programmeren van de robot was erg leuk en de proefjes voor het theoretische project waren zeer leerrijk.”

“Ik vond het CSI-project erg leuk! Vooral toen we met vuur mochten ‘spelen’.” MELANA PAREIT (1MA) PROGRAMMEREN KUN JE LEREN

WIE STAL DE DRONES?

“Ik vond het leuk in elkaar gestoken. Het waren leuke proefjes! Ik kijk al uit naar het volgende project.” DRIES DECALUWÉ (1MC)

10

STEM IN HET TWEEDE JAAR Ook in het tweede jaar zal STEM aan bod komen! Naast een uitstap bieden we de leerlingen de kans om op wetenschappelijke wijze problemen op te lossen waarbij de leerkracht hen coacht.


Tringgg! De laatste schoolbel van het trimester. Eindelijk vrij, eindelijk verlost van een ellenlan­ ge reeks taken en toetsen. Het is vakantie en dat betekent kerst- en nieuwjaarsfeestjes, cadeautjes uitpakken, gezellig binnen naar een film kijken … Het leven is heerlijk relaxed en niemand denkt nog aan studeren of huiswerk maken. TEKST: NINA ANCKAERT 4L5 ILLUSTRATIE: HELENA VAN TICHELEN 4G5

Dan is daar plots die gevreesde maandag en is het weer ‘back to reality’. De leerkrachten strooien met toetsen en taken en jij weet niet wat eerst te doen. Hier zijn enkele tips om je te helpen.

Blokken voor dummies

1 Plan je werk. Plannen is een essentieel deel van het studeren. Je kan dit doen in je plannings­ agenda, maar je kan ook je eigen (digitale) planner maken. Een goede planning bevat per dag een precieze omschrijving van wat je moet studeren en de geschatte duurtijd. 2 Verdeel het werk voor grote taken over verschillende dagen. Zo vermijd je dat je op één avond veel te veel werk hebt. 3 Studeer 50 minuten en neem dan een korte pau­ ze van 10 minuten. Dat komt je concentratie ten goede. 4 Grijp niet naar je gsm tijdens je pauze, maar ga eens naar buiten. De sportievelingen kunnen zelfs een rondje lopen. Je kan ook je muziek luid zetten en losgaan op je lievelingsliedje. Maak je geest even helemaal leeg en dan kan je weer aan het werk.

6 Maak geen kleurboek van je cursus. Recent wetenschappelijk onderzoek wees uit dat alles markeren niet helpt om te onthouden. Je kan natuurlijk wel enkele kernwoorden fluoresceren. 7 Vraag jezelf op. Schrijf enkele vragen neer op een blaadje en los ze op nadat je alles gememoriseerd hebt. 8 Vertel de leerstof aan jezelf of leg alles wat je geleerd hebt uit aan je huisgenoten. 9 Herhaal, herhaal, herhaal. Herhaling is een van de beste manieren om iets te onthouden. Al die moeilijke formules of definities leer je dus best al van tevoren en je herhaalt ze kort voor de toets. 10 Kies voor een rustige en ordelijke werkomgeving met zo weinig mogelijk afleiding. Leg die gsm dus maar aan de kant. Studeer ook het liefst altijd op dezelfde plek.

5 Honger tijdens het studeren? Kies voor gezonde tussendoortjes en maaltijden. Ongezonde voeding zorgt voor onvoldoende energie in je hersenen en dat is nefast voor je concentratie. Drink ook voldoende water.

Recipe for a perfect friendship TEKST: SARAH LAMBRECHT 5ST ILLUSTRATIE: JULIE VANDE VELDE 6CM

PREPARATION Let’s start with a good base. Put 2 cups of patience and 5 cups of sweetness in a bowl. This will make your friendship last forever. Add a pinch of tenderness and mix everything until smooth. Otherwise the dough will be too sticky. Pour this mixture into another bowl and beat in 4 cups of love and 3 cups of forgiveness. This will make it taste heavenly. Perfect! Now the base is ready, we can start with the filling. You’ll need 1 cup of loyalty, 1 cup of hope and ½ cup of laughter. Whip until strong and solid.

INGREDIENTS OO OO OO OO OO OO OO OO OO OO OO OO

2 cups of patience 1 cup of hope 4 cups of love ½ cup of tolerance 3 cups of forgiveness a pinch of tenderness 5 cups of sweetness 1 cup of loyalty 5 tablespoons of understanding ½ cup of laughter 500 ml of secrecy compliment sprinkles

Now, let’s start the topping! First of all, take a bowl. Combine ½ cup of tolerance and 500 ml of secrecy. That will make it extra appealing. Try not to spill too much envy. That could ruin everything. Reduce heat to low, and cook for about 10 minutes, stirring constantly. Remove from the heat and let it cool until it is fresh and fruity. To finish this recipe, combine everything into a strong and unbreakable unity. Put the base on a plate, add the filling and finish with the topping. Excellent! Now we only have to bake it for 40 minutes on 180 degrees and you’ll have the perfect friendship! Oh, don’t forget! Adding some compliment sprinkles on top will bring extra joy!

11


Wij sporten NATTE BROEK SPORTDAG 2ES

Dinsdagochtend 12 september vertrokken alle tweedejaars vrolijk en blij naar Advanco in Aalbeke voor de avontuurlijkste dag van het schooljaar. We waren volledig klaar om er eens goed in te vliegen. De ene groep begon met paintball en een hoogteparcours, de anderen konden zich ontplooien op het modderparcours en deden aan teambuilding. Alle activiteiten waren in een avontuurlijk jasje gestoken. Iedereen gaf het beste van zichzelf, ook de leerkrachten! Na een leuke en toch al vermoeiende voormiddag was het tijd om onze boterhammetjes op te eten. De maagjes konden al één en ander verteren. Na een stevige lunch waren we weer paraat om aan de activiteiten te beginnen. Tegen het einde van de dag was de ene toch al wat vuiler dan de andere. Hier en daar werd een natte out­fit gespot. Omdat we zo de bus niet op mochten, trokken we een verse plunje aan. Het was een leuke en sportieve dag! MARIE DOOMS 2MEc

LEKKER VUIL! SPORTDAG 3ES

De derdejaars en hun leerkrachten trokken naar de IJsmolenhoeve in Ronse voor hun sportdag. Niet iedereen had hoge verwachtingen, maar we werden compleet verrast door het mooie domein: een schitterend decor voor allerhande sportactiviteiten. Zo stonden er paintball en lasershooting op het programma. Oefening baart kunst, mocht er oorlog uitbreken, maar daar hopen we niet op! Voor de echte sportfanaten (lees: voor hen die graag ravotten) was er een mangrove, dat is een parcours over houten palen. Als je niet oplette en eraf viel, kreeg je een heerlijk modderbad, zomaar gratis! De echte ‘vuil­makers’ konden zich volop uitleven in het water, de modder of met andere nattigheden. En voor ruige kerels en meiden waren er zowaar de Highland Games! Op het hoogteparcours moest je wel je angsten overwinnen. Conclusie? Een dag met een mix van leute, lol en veel plezier! WOUT, SEPPE, ANNE-SOPHIE EN ELVIRA 3G4


NIET ZONDER GEVAAR! SPORTDAG 4ES

Een van de tofste activiteiten voor de vierdes was het hoogteparcours enkele meters boven de begane grond. Daar liepen we van band naar band, klauterden van paal naar paal en overwonnen onze schrik op enkele deathrides. Gouden tip voor een van de deathrides was dat je je best zo klein mogelijk maakte, anders stopte je ergens halverwege of kwam je zelfs helemaal vast te zitten! Dan zat er niets anders op dan jezelf voort te trekken om toch maar aan het einde van de kabel te geraken. Nog een tip voor alles wat met kabels te maken heeft: kijk uit waar je je handen plaatst. Metalen kabels kunnen flinke brandwonden achterlaten en je wilt uiteraard niet met je vingers ergens tussen zitten. Toch bloedende vingers? Dan kon je met een frisse duik in het (koele!) water het bloed wegspoelen! JENNY VANHOECKE 4HW5

12 SEPTEMBER 1917 SPORTDAG 6ES

Het is nu al dagen aan het regenen. We zitten tot onze knieën in de modder. Mijn vriend en ik hebben de gasaanval van gisteren overleefd, maar nu zitten we als ratten in de val. De vijanden komen alsmaar dichter. Ik word geraakt in mijn arm. Mijn vriend is enkele meters verder voor zijn leven aan het vechten. Dan wordt alles zwart. 100 jaar later. “3, 2, 1 start!” De kogels vliegen ons om de oren. We zoeken zo snel mogelijk beschutting achter boten, stukken hout of kruipen op de loopgangen die ons een mooi beeld geven van het gebied rond ons. We schieten in het rond. Pang! Iemand van ons team is eraan. Zo snel mogelijk proberen we de vijand uit te schakelen. Na enkele minuten wordt het stil. We proberen zo snel mogelijk aan de overkant te geraken. Er vallen nog meer slachtoffers. We blijven met drie over. Mijn munitie raakt op. Dan wordt er afgefloten. Het spel is gedaan. Na nog een paar spelletjes paintball kruipen we allemaal op een bakfiets om de Westhoek te verkennen. Luidkeels zingen we “Who we are! Where we come from! Pretty pretty Belgium …” ELINE VERMEIRE 6HA


De perfecte cirkel Eén specifieke afbeelding rond het gegeven ‘cirkel in de natuur’ vormde voor de leerlingen Creatie en Mode de inspiratiebron om een hedendaagse claudine­-kraag te ontwerpen en uit te werken in baalkatoen. Het eindresultaat verpakten ze in een doos voorzien van een bijpassend label, uitgewerkt met het tekenprogramma Illustrator. EFFIE DECLERCK LEERKRACHT

De mooiste vijf dagen ooit … Deelnemen aan een modekamp in Antwerpen on­ der begeleiding van échte modeontwerpers, sty­ listen, marketing professionals en persoon­lijke coaches? Daar moesten Aimeé Vincke (5MRV) en Britt Delmulle (oud-leerlinge 4MRP) niet lang over nadenken! Ze konden zich niet snel genoeg inschrijven én werden allebei geselecteerd. Het werd een ervaring om nog lang te koesteren! CARINE CARTON LEERKRACHT

Nog nagenietend doet Aimée haar verhaal. “Nieuwsgierig en enthousiast, maar ook wat bang voor wat komen ging, vertrokken we vorige zomer naar de Junior Argonauts, een mode-ondernemingskamp. We verbleven in de mooie en moderne jeugdherberg Pulcinella. De eerste avond maakten we kennis met de monitoren en de andere meisjes en we gingen samen pizza eten in de stad. Na twee uur voelde ik mij al helemaal thuis. De moni’s waren super en de meisjes werden al snel vriendinnen.”

14

HOE CREATIEVER, HOE LIEVER! “Op onze eerste ochtend in het atelier ontving onze begeleidster Anita Evenepoel ons hartelijk. Zij werkte in Hollywood waar ze kostuums ontwierp voor dansers en bekende artiesten zoals Paula Abdul en is nu docent aan de Mode Academie Antwerpen. Er lag een grote berg kleren van de Kringwinkel te wachten waarmee we aan de slag mochten. Anita leerde ons allerlei technieken om T-shirts te bedrukken: ze leerde ons werken met de drukpers en met speciaal papier om op T-shirts te strijken.”

DRIES VAN NOTEN “Elke dag waren we in het atelier te vinden om kleren te ontwerpen en te pimpen. We mochten zelfs werken met stof van de beroemde Belgische ontwerper Dries Van Noten en daar heb ik natuurlijk gebruik van gemaakt! Zo heb ik een jurk uit zijn rollen stof gemaakt. We kregen bezoek van professionals Tanguy Ottomer (stylist en BeroepsBelg) en Giancarlo Angeletti (ontwerper van het modelabel VIER). Zij hielpen ons met ontwerpen en gaven enkele goede tips en ideeën.


Zoektocht naar de acteur in jezelf Koop eens heel boos een taart, tik eens heel bang de code van je bankkaart in of beweeg eens alsof je een harde steen of vrolijk zandkorreltje bent. Dit zijn slechts enkele voorbeelden van de improvisa­ tieoefeningen waarbij de leerlingen zelf doen, zelf spelen en zelf ontdekken.

“Het begin was wat raar, maar toen hadden we het door: de man ‘kon niet spreken’. Hij maakte met gebaren duidelijk wat hij bedoelde. Dat maakte het soms wat moeilijk, maar dat was ook heel erg leuk.” LAURA, MARIE EN JIBRIL

“Bij het binnenkomen zei hij niets en hield dat een uur lang vol. Dat vonden we superleuk. We leerden elkaar beter kennen en zijn daardoor nu een heel hechte klas. Het was een geslaagde dag!” EVA EN INDIA

ELKE BALLOIS LEERKRACHT

Alle eerstes spelen onder professionele begeleiding van Gifant een volledige dag theater. Lesgever Hannes Goffin (meester in de Audiovisuele kunst optie animatiefilm) laat hen erop los improviseren en activeert al hun expressietentakels. Ongelooflijk wat een acteur allemaal niet kan vertellen met slechts één gebaar, één woord of één geluid.

“Een ‘dikke duim’ voor deze dag. We hebben heel erg gelachen en de klassfeer is beter geworden. We mochten grappig zijn en we leerden elkaar en onszelf beter kennen. We leerden hoe wij zijn.” JELENA EN LAURA

“We vonden het een leuke ervaring. We moesten improviseren en je kon echt alles doen. We hebben ons erg geamuseerd.” ADAM EN THOMAS

We wandelden ook door de chique Antwerpse winkelstraten en bezochten de winkels van Dries Van Noten, Nicky Vankets, Karl Lagerfeld, Elisabetta Franchi ... Op onze voorlaatste dag kwamen we de zanger Ian Thomas tegen! ‘s Avonds trokken we met heel de groep de stad in om een ijsje te eten of om gezellig samen aan het water te zitten. Ook een tentoonstelling in de kunstacademie Sint Lukas stond op het programma.”

POP-UP SHOP “We kregen ook een workshop van Unizo over marketing en ondernemen. Zo leerden we hoe we een kledinglijn groot moeten maken, hoe we klanten binnenhalen en hoe we een winkel draaiende houden. Die kennis konden we meteen in de praktijk omzetten voor de grote dag, de dag waarop we alle zelfgemaakte en gepimpte kleren voor een goed doel zouden verkopen. We maakten flyers, borden en schakelden Facebook in om volk te trekken. Het was een drukke dag: kleren ophangen, mensen iets te drinken aanbieden en hen informatie geven over onze zomerstage, verkopen … , maar iedereen was dol­ enthousiast. Op het einde van de dag kregen we ons diploma en toen zaten de mooiste vijf dagen ooit erop.

AIMÉE MET TANGUY OTTOMER (1)

FOTO © KLAAS DE SCHEIRDER

Bedankt mevr. Beunens en mevr. Bruneel om ons van deze stage op de hoogte te brengen. Ik ben zo dankbaar dat ik deze unieke kans heb gekregen!”

15


Welkom op ons internaat! Graag nemen we jullie mee in de leefwereld van onze internen. Er zijn twee campussen op onze school waar 47 internen van het eerste tot en met het zesde middelbaar verblijven. Campus Keukeldam biedt plaats aan 35 leerlingen, Campus Guido Gezellestraat biedt plaats aan de 12 oudsten. De internen worden begeleid door het internaatsteam: internaatsbeheerder Veronique Vanderghinste en internaatsverantwoordelijken Nadine Christiaens, Lize Vandewalle, Ellen Jacobs en ikzelf, Elien Demeulemeester.

Samen op internaat SAMEN LEVEN We streven naar een kwaliteitsvol internaat met daarin centraal onze zorg op maat en onze aandacht voor waarden als respect, begrip, geduld en liefde voor elkaar. Ook de open communicatie met onze internen en ouders, oog voor orde, stiptheid, beleefdheid en respect voor de infrastructuur dragen bij tot een goede leefsfeer en warm klimaat. We willen dat de internen zich hier echt thuis voelen en zich in een veilige en gestructureerde omgeving verder kunnen ontwikkelen en leren samenleven.

ALTIJD IETS TE DOEN! Het afgelopen trimester konden de internen zich uitleven en ontspannen tijdens de startactiviteit in de Transfo in Zwevegem, teambuilding, trefbalspelen, een fotoshoot, schaatsen, gezelschapsspelen, Halloween enz. Een onvergetelijk moment was toen de mama’s langskwamen voor een heerlijk kopje koffie met taart en een gezellige babbel. Nadien mochten de mama’s met hun dochter eventjes de stad in. Een echt mama-dochter moment!

EEN DAG OP INTERNAAT De internen worden gewekt om 6.55 uur. Ze maken zich klaar en nemen daarna het ontbijt in ons schoolrestaurant. Van ’s morgens 8.20 uur tot ’s avonds 18.30 uur delen ze het schoolleven met de externen. Na het vieruurtje zijn er voor hen verschillende studiemogelijkheden. Voor de eerstejaars is er de internenstudie, een kleine groep leerlingen die we optimaal begeleiden. Tweedejaars maken de keuze: de internenstudie of de gewone avondstudie. Vanaf de tweede graad studeren internen in de avondstudie bij de externen. We staan klaar om internen individueel te ondersteunen. We bekijken samen hun resultaten en sturen waar nodig hun studiehouding bij. We leren de internen ook om hun studiewerk te plannen aan de hand van een weekplanning. Na het avondmaal is er ontspanning tot 20 uur. De internen kiezen zelf hoe ze die invullen. Ze kunnen deelnemen aan één van de aangeboden activiteiten (start to run, dans, de wekelijkse sportactiviteit door Clint ...) of ze kunnen gebruikmaken van de computer-, zit- en tv-hoek in Acesoir. Als de internen op hun kamer zijn, krijgen ze de kans om te telefoneren, nog wat studiewerk te doen en zich te douchen. Tweemaal per week mogen de internen een halfuurtje op elkaars kamer. Op beide campussen is er draadloos internet voorzien. Om 21.30 uur gaan de lichten uit voor de eerste graad, voor de tweede graad is dat 22 uur en de derde graad volgt een halfuurtje later. Op woensdagmiddag is er na de studie telkens een ontspanningsactiviteit voorzien voor de eerste en tweede graad. De derde graad mag de vrije tijd in Waregem doorbrengen als de ouders hiervoor de toestemming hebben gegeven.

Wil je meer ontdekken over ons internaat, neem dan een kijkje op de website van onze school!

16

ELIEN DEMEULEMEESTER INTERNAATSVERANTWOORDELIJKE


Ik zag het eigenlijk niet zitten om in het rusthuis te gaan werken, maar uiteindelijk viel het heel goed mee.

YOUCA ACTION DAY “Mevrouw, echt waar. Ik heb gisteren tien­ duizend keer naar werkgevers gebeld om te vragen of ik op donderdag 19 oktober bij hen aan de slag kan. Telkens tevergeefs. Er is niet genoeg werk, zeggen ze. Of ze willen me geen € 50 betalen.” SARA CLAUS 6EI EN CARINE CARTON LEERKRACHT

ARNO DE VREESE (6EE)

SARA MARIE KATOO

ALEXINE

FREDERIK

Van achter den toog tot in de kinderopvang Pfff … Wat was het voor sommigen moeilijk om een job voor één dag te vinden, maar het vele (zoek) werk werd uiteindelijk toch beloond. De Youca Action Day werd een leuke herinnering, een leerrijke en aangename ervaring! De Youca Action Day is een dag waarop jongeren in Vlaanderen en Brussel een dag aan de slag te gaan voor een bedrijf, een organisatie, een overheid of een particulier. Het loon dat ze daarmee verdienen gaat naar projecten van geëngageerde jongeren in het Zuiden en naar een aantal projecten in België. Benieuwd naar de ervaringen van enkele werknemers-voor-een-dag?

SARA CLAUS (6EI) Administratieve dienst AZ Oudenaarde Wat spannend was het … Wat zou mijn werkgever bedoelen met ‘administratief medewerker’? Met welke mensen zou ik in contact komen? Ik moest het grote bord met de verschillende diensten en dokters dat in het onthaal hangt, vernieuwen. Dat bleek een arbeidsintensief werk dat heel wat concentratie vereiste. Stel je voor dat je een dokter bij de verkeerde dienst plaatst … Ik had ook interessante gesprekken met een student Facilitair Management die stage liep in het ziekenhuis en met een hygiëniste, een beroep waarvan ik niet eens wist dat het bestond.

ALEXINE COEMAN (6EE)

MARIE & TESSA

SANDRA

MARIE & TESSA (6EE)

Boomkwekerij Coeman

Bekaert Deslee Innovation in Waregem

Ik werkte bij mijn papa in de boomkwekerij. Ik heb me niet met de plantjes of bomen moeten bezighouden, maar wel met allerlei andere klusjes zoals de poort schilderen, blaadjes harken enz. Het was dus niet zo’n speciale dag, maar de Youca Action Day is wel een leuke actie om geld in te zamelen voor het goede doel.

Tessa en ik werkten op de afdeling design waar we kleurstalen maakten van allerlei soorten stoffen. Het was een leuke activiteit die in de namiddag evenwel wat saai werd. Toen we klaar waren, voerden we nog verschillende kleine taakjes uit zoals kleerrekken monteren. Een hele dag werken met slechts een halfuurtje middagpauze, dat was wel even wennen.

FREDERIK DE WAELE (6EM)

KATOO DEBOSSCHERE (6EM)

Barco

Winkelmedewerker Okay in Zulte

Na een groepsfoto met de andere studenten en een welkomstdrankje trokken we naar de dienst Animatie. In de cinemazaal keken we naar een video die dankzij de allernieuwste Barco-projector op drie schermen tegelijk geprojecteerd werd. Na de rondleiding moest ik de databank herorganiseren. De uitleg was in het Engels aangezien de voertaal er Engels is en dat was toch eventjes slikken. Ik kon gelukkig wel altijd hulp vragen. Toen mijn werkdag erop zat, kreeg ik een zak vol met spullen. Het was een hele ervaring één dag deel uit te maken van een team.

Voor ik aan de slag kon, moest ik de gepaste outfit aantrekken (best grappig!). Daarna kreeg ik nog wat algemene informatie en tips over het aanvullen van de rekken, het inchecken van de voorraadkarren enz. Ik voelde me meteen op mijn gemak en geraakte al snel in ‘de drive’, mede door de goede ondersteuning van het personeel. Ik leerde ook een woordje winkeljargon zoals ‘facen’: zorgen dat alle producten in het rek op een mooie rij staan met het etiket naar de klant gericht. Het was de eerste keer dat ik echt op het werkveld kwam en dit is me goed bevallen.

MARIE SPILLEBEEN (6EM) De Brasserie in Waregem De Brasserie in Waregem kon nog wat hulp gebruiken tijdens de voetbalwedstrijd tegen Vitesse. Klasgenoot Arnaud en ik mochten de leuke Hollandse supporters bedienen. En of het grappig was! We hielpen broodjes frikandel, broodjes kroket en broodjes ham-kaas maken. Ook frituurhapjes waren in de aanbieding. We zetten drank klaar, tapten pintjes, maar ontsnapten ook niet aan de afwas. Er was een heel leuke werksfeer en ik heb die dag beseft dat werken in de horeca niet onderschat mag worden.

SANDRA BAHLOUL LOZANO (6EE) Stadhuis Waregem Ik hielp bij het klaarzetten voor de presentatie rond 11.11.11 en hoorde een aangrijpende getuigenis van een Irakees vluchteling. Verder moest ik stickers knippen en cadeaus verpakken. Ik had ook een gesprek met Jo Neirynck, schepen van Onderwijs. Deze dag was een leerrijke ervaring. Ik heb vastgesteld dat we veel zaken rondom ons gewoon niet opmerken. Soms is het goed dat we achter de schermen kijken ...

17


Werk in uitvoering VLAJO STUDENTENBEDRIJF

Pas 16 en al je eigen bedrijf uit de grond stampen? Het kan! En dat nog wel tijdens de schooluren. De minionderneming is al jaren een vast gegeven op Hemelvaart, maar Vlajo ondersteunt nog an­ dere projecten. Dit jaar starten onze leerlingen uit 5 Handel een eigen bedrijfje op in het kader van het integraal project. Belangrijk facet hierbij is ‘learning-by-doing’: de leerlingen voeren hun businessplan uit zoals ze het zelf hebben bedacht. MARLEEN CALLENS EN NELE DEVOLDERE LEERKRACHTEN

DYNAMISCHE DOE-FORMULE Elk studentenbedrijfje telt maximaal vijf leerlingen, dus één zaakvoerder en enkele medewerkers. Net als in een echt bedrijf moet het studentenbedrijf op zoek naar startkapitaal. De leerlingen verzamelen dit kapitaal door aandelen ter waarde van € 10,00 te verkopen. Elk team opent een eigen bankrekening en registreert zich bij Vlajo dat de rol van ondernemersloket op zich neemt. De leerlingen stippelen een marketingstrategie uit, werken een huisstijl uit, zorgen voor verkoopmomenten en -locaties, maken hun eigen webshop enz. Kortom: iedereen steekt de handen uit de mouwen en springt bij waar nodig. Elk bedrijf zorgt voor minstens één verkoopactiviteit zodat de theorie rond de boekhoudkundige cijfers heel concreet wordt. Elke boekhoudkundige verrichting wordt ingegeven in een online boekhoudplatform ‘Vlajo Rapportering’. De Vlajo-dossierbeheerders kijken maandelijks de ingegeven verrichtingen na en geven feedback waar nodig. Na de afsluiting van de onderneming wordt de winst aan de aandeelhouders uitgekeerd. U hoort nog van ons!

LITTLE TEDDY Pampertaarten en babyverzorgingsproducten “Na wat wikken en wegen is onze slogan geworden: ‘Met een cadeau van hier, heb je altijd plezier.’ Het is leuk dat we alle geziene theorie van de voorbije jaren nu ook in de praktijk kunnen brengen.” JILL VANTIEGHEM, LITTLE TEDDY

CAPS Petten “We zijn blij met deze kans. We krijgen een grote verantwoordelijkheid en zullen zeker een mooie ervaring rijker zijn.” MARIE PEERS, CAPS

BOORDEVOL AMBITIE Ondertussen telt Hemelvaart zes ambitieuze studentenbedrijfjes. De zaakvoerders en medewerkers zien het project helemaal zitten!

SABÃO Badproducten

CESTINO Mandjes met wereldproducten “We zien nu wat het inhoudt om een onderneming op te starten.” ELYSE DELBEKE, CESTINO

SELFCARE

PERFF Snoepboxen

18

Relaxatieproducten “Eline is een zeer goede zaakvoerder. “We hebben veel positieve reacties We zitten op dezelfde golflengte. op ons marktonderzoek gekregen en Vanaf de prille start van onze onder- dat heeft de sfeer in de groep sterk neming kwam het project ‘SelfCare’ bevorderd. Nu is iedereen er nog ook buiten de lessen ter sprake. We meer van overtuigd dat ons concept willen niet alleen goede punten sco- echt wel kan werken en we krijgen er ren, maar ons vooral inzetten voor meer en meer zin in. Nu er wat schot een goede afloop voor de onderne- in de zaak komt, wordt het steeds ming. We kijken nu al uit naar veel leuker om eraan te werken.” winst en de trotse gezichten van ELINE VAN GOETHEM, SELFCARE onze aandeelhouders.” LOUISE DE WILDE, SELFCARE


IN EEN KLEIN STATIONNETJE

Als jongeren de wereld omarmen SCHAATSEN, MET VALLEN EN OPSTAAN EN OPSTAAN

PARIJS

Het uitwisselingsproject met onze ZuidAfrikaanse partnerschool Outeniqua uit George betekende voor vele gezinnen een kennismaking met een totaal andere wereld. Wat brengt de komst van een Zuid-Afrikaanse gast nu precies teweeg in een Belgisch gezin? Een getuigenis van de families Coene en Vandriessche. JAN DEPOORTERE LEERKRACHT

UITWISSELINGSPROJECT ZUID-AFRIKA 5 SCHENKT € 4500 AAN GOEDE DOELEN Vorig schooljaar brachten onze leerlingen en leerkrachten een bezoek aan verschillende organisaties in Zuid-Afrika. Die bezoeken lieten een diepe indruk na bij de leerlingen en ook bij de ouders. Daarom besloten we om drie doelen te steunen. Carpe Diem is een school voor kinderen met zware beperkingen. Zij zetten in op rolstoelsporten en kunnen de steun voor extra faciliteiten goed gebruiken. Life Community Services zorgt voor naschoolse opvang van kinderen die in extreme armoede leven. Elke dag krijgen 1000 kinderen er een avondmaal aangeboden. Thembalethu is een township, een gemeenschap waarin mensen toegang krijgen tot zorgverlening en betere infrastructuur. Elke organisatie kreeg € 1500. Deze som werd door leerkrachten van onze partnerschool in George aan de instanties overhandigd. Dank aan iedereen die zich hiervoor inzette!

Het hele gezin leeft mee. De band tussen de kinderen wordt versterkt. Zowel de oudste als de jongste kinderen waren heel enthousiast. Iedereen probeerde zoveel mogelijk betrokken te zijn, zodat het een echt gezinsgebeuren werd. Het is een intensieve periode die planning en organisatie vergt. Je moet het verblijf tenslotte combineren met de eigen dagelijkse gezinsactiviteiten, maar gelukkig word je gedragen door een sterke groep. Uiteraard zijn er aanpassingen noodzakelijk aan je dagelijkse leven: vroeger opstaan, een slaapkamer delen, koken, lunchpakketten klaarmaken … TRANSFO ZWEVEGEM

De communicatie vormt hoegenaamd geen enkel probleem. De voertaal was Engels, hoewel we probeerden Afrikaans en Nederlands te spreken, maar dat viel niet altijd mee. Wel word je beetje bij beetje vertrouwd met de Afrikaanse klanken en leer je enkele leuke en grappige woorden. Dankzij de open houding van onze gast spraken we over studeren in Zuid-Afrika, de werkomstandigheden, inkomens, reizen, vrije tijd, politiek (zelfs over apartheid) en uiteraard: de familie. De openheid van onze gast, die zich snel aanpaste, liet alles natuurlijk aanvoelen. En de persoonlijke verhalen waren altijd het meest boeiend en emotioneel. Heel veel verschillen met onze jongeren en levenswijze hebben we niet vastgesteld. Het was onze indruk dat Zuid-Afrikanen, die misschien meer structuur hebben, vrolijker door het leven gaan, minder druk kennen, meer kind mogen zijn. Sportclubs of jeugdbewegingen kennen Zuid-Afrikanen niet. Er is alleen de vriendenkring op school, maar die is dan ook heel hecht. Het groepsgebeuren is er duidelijk veel sterker. Wat een verrijking en fantastische ervaring met een groepje jonge, enthousiaste mensen die de wereld omarmen.

Met grote dank aan het gezin van Anthonie Coene en Aagje Vandriessche!

IJZERTOREN DIKSMUIDE

19


Heel herkenbare uitspraken voor leerkrachten en (oud-)leerlingen van alle leeftijden! Hoor jij één van deze citaten tijdens de schooldag? Duid ze aan en probeer op die manier zo snel mogelijk ‘bingo’ te halen!

BINGO!

MARGOT VANDENBROUCKE 5LE EN HELENA VAN DAMME 5WW ILLUSTRATIE: JULIE VANDE VELDE 6CM

Kunnen de mensen van de studie ook zwijgen?

Weet iemand wat er vanmiddag te eten is?

Ja, dat is te laat, hé! Ga maar naar het secretariaat.

Pff … die eerste- en tweedejaars mogen al naar huis.

Welke vakken neem jij allemaal mee naar huis?

Enkel afgeven als het in een toetsenmapje zit!

Er volgt nog een mededeling.

In welk lokaal zitten we?

Mevrouw, mijn turngerei ligt nog in de Lost & Found.

*bel gaat* Ik moet nog naar mijn locker!

Begin op tijd te studeren!

Vorm jullie rijen!

“Elke dag eet ik twee stukken fruit en twee porties groenten.”

Dagelijkse kost Gezond eten, wie weet nog wat dat inhoudt? Iedereen lijkt vandaag wel een expert te zijn. Is jouw dagelijkse kost die van Pascale Naessens, Sandra Bekkari of Jeroen Meus? En in hoever passen hun gerechten binnen de ultranieuwe voedingsdriehoek? MARIE-JULIE LAMBRECHT 4L4 EN RHANNA COOPMAN 4E4A

De projectdag Walking Dinner maakt alle vierdes duidelijk hoe belangrijk het is om gezond te eten en te bewegen. Dit gebeurt aan de hand van sportieve activiteiten (de beep- en conditietest), een kookmoment, een zoektocht in park Casier en informatie over de voedingsdriehoek. Naar aanleiding van die dag hadden we een gesprekje met een aantal vierdejaars over hun eetgewoonten.

20

Ellen Polfliet (4HB): Ik eet drie keer per dag. Ik let wel een beetje op, ik wil niet té ongezond eten. Daarom probeer ik elke dag zeker één of twee stukken fruit te eten, maar soms lukt dat niet. Het belangrijkste in een maaltijd vind ik de groenten, omdat die het gezondst zijn. Hanne Crepieux (4E4a): Het liefst eet ik kip aan het spit met frietjes of een slaatje. Ingewanden zoals lever of nieren, champignons, witloof en popcorn lust ik niet. Ik zie mezelf geen insecten eten, net zomin als dieren die je als huisdier kan hebben. Ik let op mijn voeding. In de week drink ik geen frisdrank en een keer per week ligt er vis op mijn bord. Elke dag eet ik twee stukken fruit en twee porties groenten. Pauline Mestdag (4L5): Ik nuttig drie maaltijden per dag en twee gezonde tussendoortjes. Meestal eet ik ook twee stukken fruit. Een perfect middagmaal bestaat voor mij uit vlees met groenten en aardappelen. De vernieuwde voedingspiramide vind ik beter, want nu staat wat je niet mag eten buiten de piramide in plaats van helemaal bovenaan.

Charlotte Vermeirsch (4WEB): Ik eet elke dag een stuk fruit en één tot drie porties groenten. Een goede maaltijd moet voor mij vlees bevatten omdat dat het lekkerste is. Mijn lievelingseten is pizza, maar witloof en asperges lust ik absoluut niet. Ik sta niet open voor ongewone voedingswaren en hou er ook niet van om bijvoorbeeld een nieuwe groente te proberen. Trees Persyn (4HB): ’s Middags en ’s avonds liggen er groenten op mijn bord en ik eet minstens één stuk fruit per dag. Ik sla ook mijn ontbijt niet over. Een goede maaltijd bestaat uit groenten en vlees. Mijn lievelingseten is biefstuk met frietjes en groentjes. Safae Kasmi (4CM): Ik eet vier keer per dag en neem ook een tussendoortje. Ik probeer op mijn voeding te letten. Spinazie met puree en fishsticks is mijn lievelingsgerecht. Ik eet geen witloof, ajuin en avocado. Mosselen wil ik ooit wel eens proeven, maar tot nog toe heb ik dat niet gedurfd.

V.L.N.R. HANNE, ELLEN, TREES, SAFAE EN CHARLOTTE


Vlaamse 15-jarigen scoren volgens de resul­ taten van een PISA-onderzoek naar lees­ vaardigheid hoog op goed lezen, maar erg laag op graag lezen. HANNELORE DEBAERE LEERKRACHT

Wetenschappelijk onderzoek in binnenen buitenland over o.a. leesattitude, leesmotivatie, afhaakgedrag en leesklimaat laat er geen twijfel over bestaan: op leesplezier moet maximaal worden ingezet. Jongeren die graag lezen, doen dat vaker en beter. Al jaren wordt – ook in het leerplan Nederlands eerste graad – meer aandacht voor leesplezier gevraagd. De bezoeken aan de nieuwe bibliotheek in Waregem en de Boekenbeurs in Antwerpen kaderen in ons leesbevorderingsproject waarin we onze leerlingen sensibiliseren rond het belang van lezen. In ons project maximaliseren we ook een andere vorm van literatuurbeleving.

ARCHITECTUUR EN BOEK Een woord. Een zin. Een fragment. Soms is het voldoende om je compleet van je stuk of in vervoering te brengen … Hoe enthousiast of euforisch je als leerkracht Nederlands ook over boeken of lezen bent, onze leerlingen zijn niet altijd overtuigd dat boeken je leven écht kunnen veranderen of verrijken. Niets mooier dan jongeren via jeugdliteratuur die nuances in taal of de kracht van het woord te laten ontdekken. In het architecturaal prachtige kader van de nieuwe bibliotheek maakten de leerlingen van het eerste jaar kennis met de wondere wereld van het boek. Naar jaarlijkse gewoonte werden we hartelijk ontvangen en kregen een boeiende rondleiding. Daarna konden de leerlingen de bib verder ontdekken aan de hand van een spel op tablets. Deze vernieuwde aanpak was een schot in de roos. De leerlingen vonden het aangenaam vertoeven in de bib en vonden het bezoek leerrijk, interessant en te kort! “Een medewerker gaf ons een heel toffe en interessante rondleiding waarbij de werking van de bibliotheek duidelijk werd uitgelegd. Nu weten we waar we boeken, cd’s, dvd’s en games kunnen terugvinden. We vonden het een leuk bezoek omdat we met een tablet door de bib op speurtocht gingen. Op het einde werd een superleuke klasfoto genomen!”

Meer leesplezier, meer lezers!

BOEK EN BEELD Omdat leesplezier als rode draad door de lessen leesvaardigheid loopt, planden we ook dit jaar voor onze tweedejaars een bezoek aan de Boekenbeurs. Voor de eerste keer begeleidden de leerlingen van 5HA samen met de leerkrachten Nederlands onze leerlingen tijdens hun belevingstocht. De indrukwekkend gevulde hallen vol leesvoer openden de ogen voor een enorme diversiteit aan literatuur. De ontmoeting met de aanwezige auteurs was een heel aangename ervaring. Het enthousiaste verhaal van een auteur kan vaak beter overtuigen dan een boekrecensie of bestsellerlijst. De verlanglijstjes voor kerstgeschenkjes werden wel degelijk met verschillende titels aangevuld. “Het bezoek aan de Boekenbeurs was echt de moeite waard. We ontdekten hoeveel verschillende boeken er bestaan. Als opdracht moesten we een selfie nemen met een boek dat we zeer graag wilden krijgen en lezen. Hoewel we onszelf vooraf als niet-lezers bestempelden, was het best moeilijk een keuze te maken uit het uitgebreide aanbod. Louise heeft zelfs een tiental titels op haar gsm opgeslagen van boeken die ze graag zou willen lezen. De dag is echt voorbijgevlogen!”

THOMAS HERREWEGHE EN MARIEKE PAUWELS 1HA

THIBAULT DE WAELE EN LOUISE DE WILDE 5HA

EEN AL OOR VOOR DE SCHRIJVER DIRK BRACKE


Kalender 2E TRIMESTER 2017-2018 JANUARI

rijbewijs op school voor de 6es medisch onderzoek voor 1HB 11 Franse film ‘Un monstre à Paris’ voor 1es bso/tso Bezinning voor 6es aso 16 film ‘Daens’ voor 5es aso theater ‘Oe ist?’ voor 1es aso/tso workshops ‘Knappe koppen’ voor 5BI en 6BI 17 medisch onderzoek voor 1HC toneelproject over een Griekse mythe voor 2GLA, 2GLAc en 2GLBc 18 workshop ‘De toekomst van ons geld’ voor 6EM en 6EI advocaat in de klas voor 6LE, 6LM, 5WWg en 6WWg 19 SID-IN voor 6es aso/tso 20 concert Sjaloom 22 drugstories voor 5HW, 5HWi, 5EMA, 5KA, 5CM, 5HA en 5ST 23 film ‘Captain Fantastic’ voor 5es aso en 6HW 24 bezoek rechtbank voor 5WWg, 6LE, 6LM en 6WWg medisch onderzoek voor 1CVA voordracht ‘Sociale media, leven in een glazen huis’ voor enkele klassen 2es 25 Franse film ‘La guerre des boutons’ voor 2es bso/tso ouderavond Italiëreis bso/tso 26 drugstories voor 5EMB-LM-ME, 5LE-LI, 5KB, 5WW, 5WWi, 5WWg, 5HB, 5EE-EI, 5BI en 5MRV 27 Hemelvaartquiz 29 ondernemer voor de klas voor 5BI, 5HA en 5HB Franse film voor 4es aso 30 voordracht over jongeren in het verkeer voor 6es en 7es J&M ‘Music teachers band’ voor 3G4, 4E4A/B, 4E5, 4HW4A/B/C, 4L4, 4L5 en 4WEA/B 31 medisch onderzoek voor 1CVB voordracht ‘Sociale media, leven in een glazen huis’ voor enkele klassen 2es

FEBRUARI

‘Le Nerd’ voorstelling rond cyberpesten voor 1es en 2es aso/bso/tso onze leerlingen op bezoek naar Zuid-Afrika 05 medisch onderzoek voor 1BA 05-09 onthaal 6de leerjaren 07 workshopvoormiddag Italiëreis voor alle lln tso en bso die meegaan 08 ondernemer voor de klas voor 6HA en 6HB Franse film ‘Les intouchables’ voor 4es bso/tso 09 Italiëreis bso/tso 19 vaccinatie DiTePer voor alle 3es Franse film voor 2es aso 21 medisch onderzoek voor 1BB 22 project ‘ComingWorldRememberMe voor 5ST, 5CM en 5HB theater ‘Ongekende evidenties’ voor 3es aso/tso en 7es 23 Dag van de zesdes 26 Franse film voor 6es aso 28 medisch onderzoek zieke leerlingen

08

01

10

03

MAART

Franse film ‘Qu’est-ce qu’on fait au Bon Dieu?’ voor 5es bso/tso studiereis Brussel voor 4es aso 05 oudercontact 6es aso/tso en 7es bso 06 oudercontact 6es aso/tso en 7es bso 07 medisch onderzoek voor 3E5 08 Franse film ‘Bienvenue chez les Ch’tis’ voor 3es bso/tso 12 Franse film voor 5es aso 14 medisch onderzoek voor 3G4-G5 15 Ecoman voor 6HA en 6HB 29 Italiëreis voor 6EE, 6EM, 6HWiA, 6LM en 6ME 01

02

APRIL 02

Italiëreis voor 6EI, 6HW, 6HWiB, 6LE, 6WW, 6WWi en 6WWg

KRISTIEN NIJS LEERKRACHT

Familienieuws 1E TRIMESTER 2017-2018 OVERLIJDENS 02-06-2017 29-06-2017 07-07-2017 24-07-2017

25-07-2017 03-08-2017 13-08-2017 25-08-2017 27-08-2017 29-08-2017 30-08-2017 02-09-2017 03-09-2017 04-09-2017 07-09-2017 20-09-2017 20-09-2017

22-09-2017 24-09-2017

24-09-2017

02-10-2017

03-10-2017

09-10-2017 10-10-2017 13-10-2017 18-10-2017

Monique Vanden Berghe, grootmoeder van Evy Callens, 3E4 Kathleen Cabbeke, moeder van Sien Lagrange, 5HB Maurice Dewever, vader van Katrien Dewever, leerkracht Paul Coucke, grootvader van Magalie, 5HWI, en Marte Moerman, 2HCc Gilain Pouseele, grootvader van Tine Pouseele, leerkracht Joseph Coussement, grootvader van Britt Hofman, 3E4 Catharina Eggermont, zus van Agnes Eggermont, leerkracht Joseph Tiebout, schoonvader van Greet Cattoor, leerkracht Johan Dhaene, grootvader van Marie Mauroo, 4E4A Madeleine Cremelie, overgrootmoeder van Femke Dewulf, 6KB Danny Martens, oom van Florien Van de Maele, 3WE Victor Vanveerdeghem, vader van Annie Vanveerdeghem, opvoedster André Beirnaert, overgrootvader van Dean Claeys, 2MA Rita Vandendriessche, moeder van Romanie De Clerck, leerkracht Roger Deruyter, overgrootvader van Amy Deruyter, 3HW4B Juliette Demeyere, moeder van Jeannick Deconinck, opvoedster Jacques Huyghebaert, grootvader van Marlies Huyghebaert, leerkracht Eddy Dewaele, vader van Danishia Dewaele, 6BI Marie Madeleine Vanwehaege, overgrootmoeder van Timon Laus, 1HC Denise Goessaert, grootmoeder van Marie, 4E4A, en Arthur Vanlerberghe, 1ME Paul Derycke, grootvader van Kimberly Derycke, 2MVV, en Yorben Vanheulenberghe, 2KVVVB Maria Vandevoorde overgrootmoeder van Margot, 3HW4B, en Nathan Coeman, 1ME Gilbert Clarysse, overgrootvader van Kato Verleyen, 1LC Eliana Tremerie, grootmoeder van Rhanna Coopman, 4E4A Ria Deblaere, schoonzus van Greet Deprez, leerkracht Maria Duyvejonck, grootmoeder van Ariana Godarzi, 1ME

22

21-10-2017

22-10-2017 24-10-2017

Jacques De Temmerman overgrootvader van Jessie De Temmerman, 4CM Marcel Decock, grootvader van Marieke Van Wynsberghe, 3HW4A Ivo Van Bossuyt, schoonvader van Jashua Eggermont, leerkracht

GEBOORTEN 28-06-2017 16-07-2017 02-08-2017 13-08-2017 24-08-2017 15-09-2017 18-09-2017 26-09-2017 03-10-2017 03-11-2017 06-11-2017

Cyriel en Felix, zoontjes van Karen Van Laere, leerkracht Louise, kleindochtertje van Christine Platteau, dienstpersoneel Andreas, zoontje van Tine Pouseele, leerkracht Andreas, zoontje van Judith Callens, leerkracht Margaux, kleindochtertje van Martine Dewulf, leerkracht Maurice, zoontje van Nele Devreese, leerkracht Alexis, zoontje van Charlotte Moreels, leerkracht Lina, dochtertje van Jashua Eggermont, leerkracht Wout, kleinzoontje van Viviane Dooms, leerkracht César, kleinzoontje van Nadine Defossez, leerkracht Nestor, zoontje van Daphne Bossuyt, leerkracht

SPORTDAG


CAMILLE VANDE VELDE 6LE

KATOO DEBOSSCHERE 6EM MAYA DE VAERE 5HWI

Gespot

“We leren op school lezen en schrijven, maar een tekening lezen en ontcijferen, dat wordt niemand geleerd”, zo sprak de overleden Charlie Hebdocartoonist Charb over de soms ongemakkelijke reacties op zijn cartoons. CARMEN COUSSEMENT LEERKRACHT

In de geschiedenisles maken we heel dikwijls gebruik van cartoons om de leerstof te verduidelijken of om te evalueren. Een tekenaar hekelt, vaak op een humoristische manier, een maatschappelijke situatie via beeldtaal. We leerden dat landen vaak als een persoon worden afgebeeld: Uncle Sam voor de Verenigde Staten, John Bull voor het Verenigd Koninkrijk, de Marianne voor Frankrijk. Dieren staan dikwijls symbool voor iets anders: een inktvis staat voor iets of iemand die anderen via zijn tentakels in zijn macht wil krijgen, een duif symboliseert vrede, een bulldog is het symbool voor het Verenigd Koninkrijk, een slak staat dan weer voor traagheid. Gewapend met die kennis haalden onze vijfdes en zesdes zelf de potloden boven om een spotprent te tekenen. Een greep uit het aanbod.

HANNE VERVAEKE 5HWI

JOLIEN NIJS 6EI

GIOVANNA MERVILLIE 5HWI

23


Wij zijn hemelvaart!

Profile for hemelvaart

AanZet * december 2017  

leerlingenmagazine hemelvaart Waregem www.hemelvaart.be

AanZet * december 2017  

leerlingenmagazine hemelvaart Waregem www.hemelvaart.be

Advertisement