Page 1

VERSLAG Oudercomité 10 oktober 2011

V.G.B.S. Hemelsdaele Sint­Maartensplein 5 8000 Brugge Tel.: 050/33.34.09 E­mail: basisschool@hemelsdaele.be

Voorzitter Oudercomité An Thomas Augustijnenrei 9 8000 Brugge Tel.: 050/67.52.38 E­mail: an.thomas@pandora.be

Aanwezig : An Dejardin­Thomas, Griet Chinitor­Balduck, Ann David­Tanghe, Christine Lanckneus­ Dupont, Dominique  Zenasni­Savelkoul,  Lies Bossuyt­Vandendriessche, Marie­Séverine de Chimay­Hoare, , Philip Van de Voorde­Dobbels, Ulla Van Trappen, Els  Bernaerts, John Van Acker  Aanwezig voor de school : directeur Piet Coens,  juf Christine en juf Martine  Verontschuldigd : , Hanne Laverge, Patrick Slabbinck­Ramboer, Charlotte Vincke­lesage

Agendapunten :  1.Verslag vorige vergadering  2.Activiteiten die plaatsvonden sinds vorige vergadering  3.Activiteiten die op stapel staan 4. Nieuws van de penningmeester  5. Varia 6. rondvraag 1. Verslag vorige vergadering Het verslag wordt goedgekeurd 2. Activiteiten die plaatsvonden sinds vorige vergadering ° dag van de leerkracht  Het ontbijt heeft gesmaakt en er was genoeg hulp voor de opvang op school.  Dank aan iedereen.

3. Activiteiten die op stapel staan ° Financiële actie dit schooljaar ? ­ de vergadering beslist niet in te gaan op het aanbod van het VCOV ­ de vergadering herhaalt dat dit jaar geen mandarijntjes zullen verkocht worden gezien de traditie dat dit een actie is die we  voeren in het kader van “gezond leven” en niet de bedoeling heeft veel op te brengen ­voorstel voor een “harde financiële actie :   We zullen kaas gaan verkopen.  Dominique en Christine informeren zich omtrent de prijzen.  We gaan voor “opbrengst”

In de brief laten we mensen ook de mogelijkheid om gewoon een “gift” te doen, dit zonder aankoop.  Zo kan  iedereen die dat wil een duit in het zakje doen.

­ Comenius week van 210 oktober komen een aantal leerkrachten van het Comeniusproject op bezoek op onze school.  Donderdag  worden de leden van het oudercomité uitgenodigd mee aan te schuiven aan tafel.  Een vijftal mensen kunnen zich vrijmaken. ­ Bosspel van de kleuters  Moest verplaatst worden naar donderdag 17 november.  Leden van het oudercomité die zich kunnen vrijmaken, melden dit ten  laatste vrijdag 15 oktober zodat de leerkrachten eventueel nog andere mensen kunnen aanspreken. ­ schoolfeest zaterdag 2 juni Het oudercomité zal terug instaan voor de bar op school.  

4. Nieuws van de penningmeester  ­ 2500 euro voor de verlichting in de klas van juf Hilde en de turnzaal werden gestort. ­ lidgelden kunnen gestort worden op 755­4084863­52    5. Varia : 


­ Luizencontrole van 7 november : wie helpt ? : Lies, Claudine, Christine en An T. We merken nogmaals op dat we dit discreet doen. ­ An deelt de lidkaarten uit : kan iedereen zichzelf registreren ? ­ Dominique bezorgt een artikeltje uit weekend Knack “ de groen meester” Een idee ? ­ wat met de bestelde polo’ ?  deze dienen opgehaald te worden in het secretariaat.  Je krijgt er geen bevestiging van dat ze  opgehaald kunnen worden.  Zou men dit toch niet beter doen? ­ Ouderavond : opnieuw zwakke opkomst maar wie er was, was tevreden. ­ 25 oktober : openbare aanbesteding voor de compartimentering ­ de restauratie van de gevel is goedgekeurd, de bouwvergunning is in orde, nu moeten alle betrokken diensten op elkaar  afgestemd raken en dan kan er gestart worden … 2012 ?

6. Rondvraag  ­ Zijn er nog PR ideeën ? Lyceum en basisschool zoeken naar manieren om opnieuw als één school naar voor te komen.  Dit kan de doorstroming naar  het lyceum misschien ook ten goede komen. Er wordt gedacht aan :   een loopcross  een uitnodiging van het oudercomité aan het oudercomité van het lyceum ( nieuwjaarsreceptie )  ­ een kaas­ en wijnavond ?  ­ Bosklasavond op 25 november.  We nemen contact met Carl Pollyn voor tafels en stoelen ifv wat de leerkrachten plannen. ­ Indien ouders willen sponsoren, dan kan dat via een “gift” aan de school.  Op die manier kan een extra activiteit betaald  worden, buiten de maximumfactuur om.  Dit kan zolang de activiteit past in het pedagogisch project van de school.

TO DO

WAT Prijzen opvragen kaas  Contact met carl Pollyn voor tafels en  stoelen  Contact met oudercomité lyceum Luizencontrole 7nov Bosspel 17 nov

WIE Dominique en Christine Piet 

TIMING 07/11 ASAP

An T. An T, Christine, Claudine en Lies Ulla, An T, Els en grietje (?)

ASAP 07/11 17/11

VOLGENDE VERGADERING : 07 november om 20.00 u Agendapunten  ­ goedkeuring vorig verslag Financiële actie  ­ 

Voor verslag, Ann Tanghe

Verslag Oktober  
Verslag Oktober  

OC basisschool Hemelsdaele

Advertisement