Page 1

V

2V /

loop

\

U

fr Ig.

3JWLLJJLLr:

ok

L

/ VS

\•

V

a.!

•V

LVS

;i V

VVV_

% fr-

ojq o1 6

1 p0-:0 Lb ...w J-0 LJJIJ..ö -

ä•i n'J rj.1JI WjL Iq.I &ii..oJ w.i.j.oJI i3U &I.j -


L'C IC)' Jl

l4&)

Li Jl5

1S U

J Zy Lii

1 rmJ

Y'

J-&Iq j k è Là Ll

SI

JJLojJI 9-Lc 3J

jJI JCL1j ij n'iiI

Jko

o

qjJ I o

'i w

LJJ1

UI

LU Li, Ij

• )1& L&, 3~.4 &i)

Jj_4U JI y 4I)

LJL jJ•Il

IlluJ._4 LI

a

iI

I

La'II

J

,_;_4•_

LJI

U

fZI 1aI aiI

El-Nady

JI

~I

___I

J-,

lLI


5LJJI &L3J i:.5j— JI9

iAi cji_w_

JJL1

U

.

..

j6k CjLthL.i1iI U.

U

iL$ 4•,.d9

tt.4i$ 4.1 U tSL2i.4 )U

M

.0

I

L-A

I LL__t

AM

3,>O

.. (

)

j$

I 4io

t

pU

t.ai

I

OWN

.tXLofl .L2 Lij .,3 lLa *11

J

.

In

1

' '

tt p U - '-'! 4 1 JL

'9-

9.114Xt

4..ioj

j-

IWtw9w

ii

•At

1iLI L V

S k& 093

TL

4?

jLal

1L4J

I

Lti ô3Li1J

LtMt .

3

t

it.aii

~

t~

LaXI

_'

diIi

XtaXt L

.

F

9& L)tI —L4lJ LZ LS t-L-A

El-Nady

t1L

jIj. $ $

J9XIJ

L~ Ut

IiI

t.5j..

T.

i

L.21

40

a


VA

jctn

J.cI

p

J

(Q..CJ

4-

iI iLJI JI JIJtjI4

44

'I

U-o JL2-i

WIjLJ! L

9 L

QJ0JL2J1 6LJJI9 dyj

oI&

j JI Cw 9JQJI

4_.w

4-

3I

J1)--4

)-4.4

LI ,~.i

•4'•

L

.$at,5

iLXljI

4-XLaXI 4-

3,.iI3

c

t4

)3)

iL JJ) Ji J.

JJ

A.Jq 4.4..ab

66

L! JjJl

LA

sl Ail

L.LO.Z. ).~4

U.5

t.i

JI L91L •

jL4 U

o.

L

L)

L

~l L.

J~5

4-

Lc)

1Lil U

JLl L LLb L LI

L!

LI

ç4~.

B!

4

C 4

JJ4

94

ci

.

d--

J!

Li3 IL—

4-

L

••

3l )3

u!

)J 4-)!

- . :9 '~ t u3J )I9JI

LaJ

L

L ':

-4-

L)

j

LI

Lit

&U! 1 (Ui!

)

U

J

c__U JSL

•k1

Lc

ju4 L4s J9.);I49 4LL

L

I3 4J L

l

ll ,5l

u JLj

~ El—Nady

4I LiI U

c7"&

LU! LAIJ4

)

Li

,LS L.3.. u

L LJ

JJ!

lL i.

4i Li.

)

flJ! ;PL

L

Ll3 LJ

~ Jj.)j

_!)_

:

Lt.Ld!

JA

U

1 Ai " -

L

)-


iJ 9t3 _uI

"j.).

4j U l

UI L6i flLJi4- iI

..

1

j6

c4

L U Ua JLl

U.

J9 L

44~

L—•• L

'L

r

4 JI444 J.L14

aLJI

ç

,JI

LLi

JL4.A

4-

L)1)

J

44)1

U

JI

J

_=U UI4ki

L 4492l

-L.

UI b5i

L>

J-<

4- L 4-

4J •

1-..J

rL

J

ai

J.1iL

c

J 4I .QL~J

171

LJIJ.4J CJ21J J.

4.&Jjl I I

L

qit.4

-

L.JI

J5

J

iJL4J

i

JI

UI l

4-

~1

Ji

JLJI L

.,

L

&I

k)1d4

.

LA

A

..L44

L

JU.

V ot"

J~

)1'--

34 4

l çJLJi L

jA >—-

J ~i

L.3LIA

'Jj JI

LI ytUI

?'

0

4- t~jL4I

.

U

Lc-

!~L2I

A)J" I

U

tL 'i9

)9443

.

L_,t l hI US $j J.

JI

U

L)

ii

4-

LIJ JA

I

B'

. I

El-Nady

-

T. 4k

P


.L4U.II

)Ji 9

t4 L)J-

'

4I

I

JL4 i

W

)Jl

U-

5

i4.5I L 3L<

(

L

L

L,~JI LA

4L

iiI

JL~.JJI L

4- LJLI

I

J I LB

I LII JI

LiI

JI

_iiI

Ui,15

,I)J

b

jJ.J J6JI .J jJI

L

4

4-

&44jI

i -"~-

L4.:t4

4

LJL

Lfl

LI

LI 3

VA

4L449

4

W

)

IJI JI JJI

J

JI

L*

JI

UJL

W

J ~ LJ

JII

JLi 4)L4

I)4

J

4

L

t

YO

4-

) jiI

JI

i •_

.LL.II J4 L* • LJI

AA k -5I

UI

)-9

~JI

J4.t4

t.4JLl4-

j'2I L

-

LI

.L1.JI 4- JJI

)L

'

J

j L_I 4 L~

AL

JJI

3U1aLLA.

UI


CLLZL&o c.IjUj V

(

sm

U.

m

11 v b ji LO a

U.

on

&L U4 a )

J

-

3i. _9Jl

9 ~jJl &Ul .)l9iJ LJ 1 J)J .

LA La

JJ

J

G

+Jl LS

L

Jj

i

LiB 1J4:

JI L.)

)Ll jJ Jii )i

)iJl

INas.Ly

J

kj4 il

-

I

.L4J

3_

iU

JI Li j.

L4. Oi9*

I LLLJI L

J

JI

J

L

* i 4

L

j1

Ii

Ly L 3iJ

3LA1J

Jl )L JL4i)

ii

ii

V

JsJ cJl LJ

&U.4

JS3

J~ -. J L.Ji

.i

Jl

)&'

Jl

ii

BUl

&)L

.Ji

. )_l )LJl LLl

ul

eL

L4

çL1

J

ii 4:a4

4


LI

J.iL 41!!

-k'

3i LJl Jie LLJ

3

I 9 aAL

S) L7L-

I

LLIIt L Jt

J=a z

y LIJI

ILail

&>

LJ: AA

1

.ujI4

LJI

iU5

JL

J_

L7

-L.-2 41

)c\A

L,J4

l:

ç 1e

L

ç Jl

L

L,Jl

&4)

i~Jl

1~ J.I

L7

IL

~ UI L,.: L4 LQ

I

)

J.!.JIJ

.Jj'

JI

4 I4LJit 4 L7i

31

iL.I JJl

J)-*

,i

.&iil Ubl

i1 JiI

J

3'I ç1

J.A

,:3txi 6Jt.4

JI3U L-5

(JL

141 1-~ LJI3

LJI LJl i.1 JI IL

.

LUL

çJl

J jJl

L )I

334JJ LLJI

L'

JLiI

)S,JI

JL !JI L

OtI U

4c 1S

4I

L4~ij L7

JJII

i~.Il

L L.4

1

L4j

JJl I

L L4.1

J

Lc.

cI JL

U Ll

l L9

ç Jl

Jl

__

VA

4L.0

El-Nady

J-

ULU

çJ

21

4w

LJ I

I

L4L4

41!!

L

t.JI

JL WL i LiQ3

LJI

UL

41!!

I

J:.4 L Jl

41!!

L IJIJ j

iLXI

.çJI

4;1 ::.4c

LLiLLA .

L7)

JI

La

t

4i.!l ULj LJt

L

L l. diiI

:iJ

Il,iI3I

JJ

UJIUUIUI


al

1

9

JJlj

LJI

- Li

LLj

L L

รงJ

LJ

4JI

l)

L

J---II

Ji

ZILI

LJi

la.Aj L5 jJ

LJ

LJi รง L OKA

Li4L

L7L

i:a L

:

LJ Lc -- t

L,L1l >QQ)L1.Ji

.aLi

::iLY

U3,

Jl I444 )&U13

)*JIj &L4

.LL4

4ij

-Q

Jl L

j1

: &)L j6,JI L now

Lt.

)L

U.AJ L Ll L

JQ รง4J

El-Nady

UI

JI

I)LA

c) 5 15JL

.JI LU JL 3

I

Li'

'-'

121 aL-

L4L4

Ty

15

k2i-w-WI JI

4S1j

t, J1 L)t;uI

tI

ai


y

2 9_JI

L )

*4

Ji

(1,LJI )

at-

L9iJ J

J.I$ J_9.,. 6S L 'J.A JJ I jjt

I

LtIj

3jJL $

&L

U.4i

OJ 0

4IJ

L—La

JI

JI4

j JI

ç J*o

J)-I tJI

L

El-Nady

ill 't_I.A


IWi

1J wo.W;

J

L6.II

JS I

-

.JJJI

UJI 4-

L. SI J) JiJ

1

t.AL

4-

W~'

&L;.4

J 3IiI

J3-J

Lj'

JJ

-

t

JI

L3..

J, O.

4-

:i

'

A

L4.J

3j.L4

94y.14

öj

-'I'1I

El-Nady

ç4.

..

JI

JjJI

)..1 &I2L1.4

4-

*U1.JI LJi JJI

&L4 L''

iJi4

SI 3IJI 4- JJI JI41

J

JI J LAUii

i j..

tA

LàqjLJI

LII LLJJ

I9Ji

Li

J

7ikiI

&Lfl

.4 j

Jqj 0

94I

Ja

LA)J

:rAj•/•

IJLJI j>.

_).,jj

j.L5 LaJj J:4

LJI

4UiI

iI 3.1.4 &U

3 U6W3

L4~

4

:,i Jj• IJj JI 4-

4

J13.4

iIiI

L

4-

JJI

ç,11. d42I

-

4jJI 4UiI

.49

J

2J

LJ

I J1

4-

L)JJI ..Ll.C..j

iIJ


รง4j

L6J

iiIjJiIj

~~6 W=jl UL U.

'

t.4

(4+L3

4.La

i

4

, LW

4..tL4 + jl

Ui

.

Jl

J

รง,..L 9

iW+ U J J9i3

j

L

~4~iI

-

&4e

1

L7

3j

~

4L5

+

Lk-

El-Nady

Y.

UiI:

JJ

L

4., ij

0

ill 't_I.A


_tjI

U)

1

&9)4

d

-

L

-

Jg

x

t4

)~jI

+

jX

+

) (Ji.JI9 i.L >L

9b 0

—))

33

Jl

-

L4

*4

L

39J -1e L. L.J rLJI

El-Nady

Y

I

l

(4.6

L--

I

+JJI

L-JI ,J 1I

I LA

L >

I

e

I ;JI


..9

J.C.iI J9J.>. 4.&JJ O

-9 j.4J Lb

I

Li

)4 L)L L

:JI I

U .jII4

U-4

L4 i,

รงl

UJi4i

LY

:OJJJIjJI

t.:Lj Lp iI

Lj!

รง

Lil 444:.: l.dL4 UL4 I

2I

:L4.i

I JI

JI k

4 Lk)I รง4J L,l J. L1 .9 JUJiJ._e)..LJI 4-..L. 3JL6_4

)I .I

Ji_JI 4-

J 4L

JI

L14 Ji

'-'--

33.414

LLiI

JI

Ji

4 fl

4- t4Jj .UJI 4LI U4

.!LLii Li

LLL4

4~.Iij &JJ L

,j

~JI

i L4 J9---i L-)

LL )Ij j

) LL

:3II L))

JI

I

biI

j ,4J.JI L,4'2i

LLi.9

_91

Li4I

1Ji

U

Uil

L j9'

JI J

)t;JI

JI jJ I

kw

i-4I

.9 .JI i UL JA LI

4..i4)JiI I4-4.t

"4-I

_4

lJ__

.J)JiI

oa

I a. UJI

I 4-

94

t.LJi

L4 El-Nady

I

aJI 4-

j*49.J

ji

Li

LJI JL.i

&LiI JI

JI l LJI

4I

LUJI


S

I U &I W1 Is

Li

I

Ak

L.L&j L L tX h...4_tS

U -j

a


7

-:' Lil

LJi

'L44I

JAU

J

()jLJl ç

LL

')

-

L4

J2l

Li.ii

4J

JI aJuI

Wl

a~iJl l L.4l

4-

1JI 4.J42I

LJI IiJI

1 LaJ

l

ii

t.d:J t*il

IU Iji "

-co L41

1

&)

L

.i

JAL CA

ii

aiI

J~I 4

JI

J4tJI

L9

J14

4,$4

L

I

]E

ii

L JI

f'I

iJI

:4

: jl

LJI 42I

J

IiJb

II

LLI

4-uJi

JjI &L

-

j..UJ

.

iI L

t._

&.

JI.4 I

SI

.i.'2I

iI)

Lk1

I

JI

t.6J

JI

Jj•

:jI

L.J. L7 I) .L4J 9

LiI

:

Li Lii

—e L iJ

VA

Ut Y O k&

J.*J

)..4

4-

iI

L

L

_

L.JI

fl

d9-'-i I

jI

)n

k9.1i '-

1JjI

L

I 4- LiJI

I ~l 3'

El-Nady

Y.

4

J3 ,JI LIPI

J


e JI

LIIJII

4ij.LI

,JI

LU

Jt4

k9-> JLC,11 j

-'k

fx)11

IIJ

4-

ajIiI

'ill J 0J

Ig

4iiJ

4t.l

II ödLo

Li I"

L2I

L4I

Li 0.-,;;

L1J

dUJl

'

Ji4iI

:rk

UI%JI

L

a.a1W.:iljj

-'s'

J!

JJI LL 9JI

i 4- 6

t1i

I &LJI

J!

9L.JIJ.II i dLSI

JJ LJi

jJL.1I 4- S

k

~i

jJJ

LJI

LtI J

L4.A _i:

JI

1~

I 9~jI

! 3!

JI J JJI

L!

li!Y fl 13b*J! tt! J! k. 4-LAi!

LJI 1Lt.I 4-JiI 4-,JI

LiI 1

~iI

Wi

U! J °

4-

4i

iI

14I

°

-

I

4-

LJIkaLzi

LUiii J! i LU.

El-Nady

UI

I

jJI I

4-

Lc)1

'

4-

iI

°VO -1

Y

(4.3

3J1

I)iI Jl

!)

LJ I I

i!

iI _J.


J3) 3 3' zJ

L& WI

j9.ui

Ll Uta

j

kaLclt

4Ui

49~.JL ._i

L&I

.JL2I

LJL,.

aUJl

4Ul

JI jL4 fl

L4 LI

k

_Il JL.l

4-

_iI JL4SL

JI

t14J L33

I

LUI l 4- Li 4- LiJl

JJLI

aL~

Jl JL & •)

4- L

11,L_JI LL

Li..

i

aL.1LJI

4 L )J.LiI iJ

Li4

JLUI 1 ~.JI

49~.J

AV

JI

L7il LY

1.Lil

Lfl

9

i .iI 4

Uj

'-

e 4- L6.LJI

j

jL4

I

31

LJIL

4 )L4 )

UlI lLaJI &43~.> JL4

4i

-

JLI 1 JL.4I 1

°Cv)UJ.il

L.Jl JL! Li

I JLI

LJI

( jU

11JI 3

1U

lJl

fr;.ZJI

I)L).JI

LJI

I

LI

J )

El-Nady

JI UL,

.J .0

)

LJI UJL L43~.JL

U 4-1!.


mw jJI J1J

t.1 Y

L4l

L)&)JI

ç4LJl

iI

4

J.3 ).4~4

J .3ii

9L

ii i.iI iLU

Lil

ai

&I

J 4.uL.I

.UJ jJI

J

L)

1IAL

l.l.4J1

iIj 4.;JI iUU U jliI

L

LA.

LI

I

a'i .J)iJI

3.L.Jt 1lt

L7'

4'I

U1

J'

J LJI

LLI.

4- J—AI I1I L,' 4U ie L.LJI

II.iIi j )4

;UJL

Lafl

L

çJI j J.4~A.I

jUiI 4(t.iI "

JLj

ç-.JI ~JI

wt

iI

3j.LiI

C"21

1

1tI

I J

ui

1JI

JI JI 1

ç~Jt b

.yI )L-.I

çI

)iI 449:

J

ç4~.Jt

it

JI j LLJI

El-Nady

iI

1I

L

LaJI L))

iI

L~ JI

I1I


____th

Ut

I'm a Muslim & I'm Proud http://www.facebook.com/IamMuslimAndProud L.Lo,óto.H

fl ôq j-o'"J

&Lw!d

iu&JI

H9 O4ii JJqJ QiJ

9.JJJO

I., ALLAH

LoI

http://www.facebook.com/zewailcityfriends 0-13-

I

j

V%

p•• (oJ5JL!

Moez Masoud

.2.o

http://www.facebookcorn/MoezMasoud aj.cI.JJ

o.wjJlaiail _lliQ o LLiJI

I

V1

I iiii

II

A

http://www.facebook.com/asaVpe.1/info QQSj J—&q.. ö?Ji 03A &Li 'J-Nady

RTJ


4J) LiI

ç44

L93

-

çleL4J

4

LI

:i.L_iI

)

LSLa4

-

)).JI I9

i

L4 L

xjJI

L4~

UI

2I4)

bI

I

Li

JI

&4

3iJI U31

Lt.J

1J 4 .1

U U9

UI ).4I A¼UI4-k

)J

*.

Li1.I l9.L5

4L

41

1

iJ.A

ii

Jj

I

IL SI~JI

_9 JL.3t.4 .1I I j J.

U4

I

39iI

U.Iii eiUI ~J.I L4 4 WI 4-

.J$JI

qjLoJ'viq g.JJ9J(JJJ

~JI ç U

ç4~.JI

:)e)• *J

£I.I

j't.G

jI

ai.iI

uI 4.L4

LI

II

4I

L

L

I I L

4-

I 4JI

ILL

LJ

JLi

Ifl LL

.

,,

4I

L LI L

El-Nady

L,JI

JI JI

-9

__________ji ai


gfl •t.I

3

L+

•:-4

L,Ji 3L2L ) 3Ji jL.I .b_i J).~l 9i

44

JL4

L: 4JI L.

iL'k~tJI )~Ji .3L41 J L71 L L

i

I

LaI ZdiiI

1Jlj

93

JJ

L--:-J L I

).~JI

/vWL4I U 'U1

ç3

JI L9J

L

JI

J

II 4tL LJ1 '

-

W'

t; .tj4

I

1)9$ .j.4k4

~a

r-

r

, .3N.Al t4)u

At

L

I

J$j1.C$ jU At

1

jI

LLiUI

3IL4I L)

L79

'

j 3)U2I

ei.*JI L 349

Aj

UJ2I

J

J

uJ _i JJJI

JIjJ

JJ~JI ,Lc L4

14AL 4 IjL

j I)4 0

4II LT9I 4J.

Ii• L7

L4

I

L L

•,L-ii,ti -iiL-II J -J -.; -'

)IJ3I L71

UI JI JLi L3134

Jt )4

p JUi L3I J.JI

LJ1 .JL).4

fl'

YA/VV14.94 W /A

çj

-'-''

L

LULJI 1LG1

L5)

qJId La J~JIj 4U1

VA

':

L )UI I

I9.3

4kJiI

L;e

iI JI;I Ma.J

I I

L7 LULI L I

L

I Y L44 LAI bL5_9 iJI bL53

El-Nady

VA

tji JJI


Ui Jw

L4

-.il JJI

&JL

I

&J (.:).;.LJI eI 4)

43_JI c L4I

JI

4.4JI

4)4 4.,JJI (•

JJL

El-Nady

,I

4.

UI

A

L

L

iJ.UiJ

L.JJ-' 4.L

.

L.)e

L.5 ',L~

I

i UJI L4Jj

JI L;AW

ii


L"Ul a.6 jqJ &jqJI - .Jl &k )1L L .I J

L

1J

LJi

1JI

L t15

;-

UI

Jl

P-A-1I1

'19 U131 4-

JLJL

_JJI W

IJi 1

L

ji

LU L4i AS ç

3W

Q.L1I

LJ

4 ç4'69.

O).Atii

L~j 4j,

(

akJ.

~J3

b~J

UJi

Th 4J1 J

Li

L

i&

LI

Lii ti

'•:

LJI JLLJIJ

ytJ)LJI

L2

U.iJI Uft

aii011tj..o

JUi

&

ç

JJI j9

E-A-1I1

fiJt)1Y1

L

4iL dLI

&t

L4I

J3 C'i ).J.L43

aa

JI

JI .L.

: 4'k1111 tjJffSiIyWI..fDLJI(D..IJJ O-A-1If

L1 J LÔJ.L,Ji

jLi

L.Ui L

LL

''

IL-

1LUI 3I

I

I)iJ 4J.J.4 'tL LL4-J t.JL Ja

i.JI AL<I

~I O aA

iL1 i.JI t4 L,AJ.iI

i.

.kL L

ç4

&1SI 3JI

J

iI 4~I)

El-Nady

JI 1~I

I

JM.dJI ç ~JI LL

LI J JUJI


I

'- A

i-

.. tjhJJ öJ.jLi' j..thq &L.Ld.i LL0L.i :LLL2JI djq.Lw.JI I-A-1I1 1ii

jJl 4-

1I jUl

Ui 'JA JJi

it

LLi4-

iJl

4--4 I L4 t. II ,JL -

9

4- Lai .IjJJIj

II

L4~ 1I 'L

L4 L6J jLt

q~Li J~Ij

JtL W Ij Ij 1

L

ji

.ii3I

,jio ciui±i U9IQJJJ üthJI &iJIq UqJ?i illiI 1- A -1I1 L.JI

L1 )I L

JI

UuI jJ.I9

JI

L..LJI _JI ..!I

I ) .1I

I LILIAOJI.I I.j

a>.

,J_9 JJ.iI 4II

4.1

jI JLII &JI

El-Nady

4JJI

J)

I


i " p J..c1 A-A-rIr

O-Lin JLLLo &jj LthJLo.wIjq.LqiwI Ikà &rjqJJ

cu.o.wj öjUj jq1 .j..à j..b..ö öJq. J.i.oI äJ1iJ

Cu

joJI II-A-1I1

OJLL±JI!J3J?JQJ ji

) LJi

j LLil

.

j

'•:

jU )

bLl

iI jI

L45..

L-

uJl

4 J- lj

II c1..o.LöJI iji.uijJl öjLij ;eJLz tx.iL 11-A-1I1

OIjLoiI.wJI öLijJ &jó JI

'

Lfl

,zAL4fl

..SI

iL LJi

Jl

LlD3Li

C)l ujjjLiiU UIqJI tjl 1o9.iJI :3J 'Sill JI tj..o.i IE-A-1I1 111

j

:,I,Jl U

E1Nady - -

&LjJI £LLc aaj

I JLL

jI


g

ALLn glcLLqth Li.wJ .JJq..O.

OJ

!z jI Wl cL.JJLJ ojidi :o, "JI

I-A-1i1

OLI9.0JI d

I

JI

)JI

fljLJ

J ..L U

iJL

j3u, &tJ L

4I Lfl

JI

II:)4j5 LJ

j

)

V

Ll II

~JL

W tJI

•ç 1

ç JI )~JI I

OL0LJLj JpiLIi &LJWI &Lj.oJI

)

ç4.

"I' 0 "i I LJILC! V-A-1I1

:1oqjJI

_TTTm'ir'

',JUJI ç4JJI )j

L

LJ

JI

-

/---

ç~iI

.LL,JI ALJ

U

LJL

)4

jau O'

c

\ffl

q 0LL.0JI 01 h -% o Uc JLoth t---J

oi.iJ

Ujo\ II

:IJU3oJIq0ftPJJiiJJioJI I

-

U_4

JL.>I

LjJi9 LJl

-

L4I

.1lJ_JJ J_Jl

jL&

ij

ULOAJ LojL6 4jLnL

IqJbc

Ji 9

jiiJ A-A-1I1

.irUaJ Q.Llgz .Ij..o cI9JJI &JL!q &0L2JI 0IJJL&I

I9JJl 9

JI

JJ

-I

II

JLL L4 C

JI

lJI


bUiwb JJ jo (,Jo L4hLLo

öj' ii' 0rE-A-rIr

t o OJ

;QJ9JIQJqIfOC9UJJ)JOLPJJiJJI

1Ll

L7

L

'-

-

çJ

L

LJI

L' i

~ Ji IUl

31 JJjJL

l) *.II UI

t_._ 1I

j

-i~ 94 ç

j--9 4I

L4

1l

I) L14

Yi

LJI LI 4JJ

Jl

L

3~J

14l

LI j çj

b

.•<

UI 3JI

l

LSI L la L1

L4

uJ.LJ[iJJI ..öLbJI 0-or LjU1±I p3 t,j3JI Ciii

3u

ii

II clo.wl IV-A-1.I1

L)J lL

LJ'

JP ._JI L Jj

JI

J1

Ll

j

IJi j

.

)9+Q.Jl u•) LL4 jLJl

Jl

~jJl

Jl

1i

4LJl

JLQ.I 1iJI 1J&3114m

JJI

-)I

J

..J

L

L

JI

ISl

w

.

.4JJI •:

bLiLi4J iiJ jo 0-o bLLo öc QJq..JI

oii

JI

-

6juiio1E-A-1I1

oj9i oc q wJo Uul, jjJl

il 4 )

I zi Liz.. U

*JIbi L,-J,4

k.. J4

LJiI Ls

4l

-

LSI

L7;I

LUJI L)U)JI

',.4

I

El-Nady

L) :J1

J LJi

LJI tJI

Y. \

JI LJI

L4,Jl


jjq1w.JI

I .ö]ii jU..cq ql hi h äJL! I0-A-1l1

wJ..o ..LàJJ Ipjq u

tJjq.D.oJI uJiJiJJ liiU %O LL

oo j2J9 LJ-O--OJ'

,L1 I Ll

.+4_JI I.aU

)L~I

(JLk

SI JI

ULi 1,Ji bSI

&J o j.cq oJWI

5J'% ill QJI c Lj6

)

'I I biLö j"" r 1)-I\-1.I1

iiu 1I

J.I I4I JWI

Ji

1J It

4Ll ..i

ç

i4

Iy

JL

Ij A

JI Lj

oVi

ii

L.LjI

&

LI j

LI

ei.aII L.LIk9JI fl LL4

LJI

ijii

jji

l

)-.

4J.A3

j''

LSI 4

.

LI

-

.7 LJI

L4

UI

La 4ifl

-v -

:

ijUI

&LLL)JIL

LI

)~

Ojj

(D.o.iiLJLJ LJLk1O l LJJJ.IJJIOLL.o L

J4I JIoLA

jLiJ..o E.ALJ ijàjo

Jq

odLiii .JbXJ

t.0 )_4

I

)

J. Q JI

]]J

U,)

JI

II 1lA1I(

A.O J

hull &thgiJL

_

&ft .i&I

ft-A-1.I1

-61

.L44

W jj.ii :)i

jJI 4


~+7

U a.

ala

2JJ

i!iJl

ç

JL4.4

'e1 41iI UliI

'—k9-1

4

4

4J.! U1)L 4Lr-21

__

aJI

:It1 flIcIJ 1 1

L14

al

JI 4-,JLi JJj

Zu LLI

9

L4 il CA

El-Nady

.LJ

(JLO aij.0ji No c.jIjLoii "IJI

41.Jl L4i

.

4

Jl

ILJl

ii

..

..q.0LöJI


1iIQ.O.WtJ.JII

V,

Li p

•?

•. :.

,,


Irl

-' -4

4J:4

iT LJ LS.c

L-3 3)

J4

LJJ


k ((•

4~1,JI

LJI ,)L.1i

7L I)J4

l9)Ij L4LiI

LiI

LJ

J

jJI

JI

JLJI

L4y

,LJI J1J L

U

~)Lll

IJI

JI

çQAL

J19

4- ;LI9 4

JL4

jJ J

1JI

IJI

IL ;iS ;~JI 4JJJ4J1

o 1I

jJL.JS

1IJ 3 ;i1S

cA

>

l

,L4

JI u1il 4L

i..Ij,iljJI 3LJ (

l )L4 li'Jl &4

j4

DJ

34 Jj >j

L;J11O 41J

L

at LU

JJJI

"o14 oL"

~

atL,JI 34

L41 ;L

JojJS OJ4 L JW

L

LSI)

J~i.4

LiiI

~4

&)

d-'

9J..O1I 34 JIQiJ L_43131 JUS

t3 i..JI 9 4J1AiI

)4

J

L4U.

LLSL

jj

1Li4

at

J 4iUi

L4I

L

4i01 çl eu:;jl 34

4 9JI Li

LL

41 )I 3

L;&)

L)

tJ

)4

LI -

ItU iNWI .1;;3J

JL4

4J ÔiL I

U-

J4

.LJI

)L

I )iI 'J

L?k

J144I

LUJ

L4S

(:,-

3

au L

Lj l 915—

4t

L0 /4 7d4I

L4iI ,k

,-0* wIo:JI

L4)J 3Ui4

JjI

-

~I 9.LJI

j

LLBJ

A

£) J LJ4I

1k4

3L

j L4

LY

)LJ c.!.

J3taLI

I

LI 1LJI

~3

L4aJI J

'uJLLJI

jJ

I )L4 a0I L

-u.c.

4g.3t231

IiLJIL

JL4.i."2i

(J5J I4iit

4i4

oJjLoa I

L'

J)t;

3JJ.

4513.11

)4

t3

l

L)

1t~.L)S

lj3Jl

34JLdj

L

-

LL1l L-

3JI L .

)

jI

~U LOLLJL

LLL4JJI

J-

I.L& Li )4 )

?•P9*

1

LL

aiJl

3 ,LLLl

LA.Jl )LA3 L4.i Li).

4-

'tjJ

L?

3Jj

I4

LJI

Lj

dl i

SJ aJ JJA.iI

I

jL

JI JiL

L9L*

V

IjL.JI

,JL4

)4

LJ

)UI ai i I

aii

LJ)

.l~lLJS

JI Y -0

LI 4-LJL4I k

(:)J

).4

JjJI

JJ 4.

)

4-J- pLi4. 4j

j

Lti

l

LthJ13 aILL Y

2L - , v

d4.L

jJ.

L4

la-Jl

,iI

a~j

JiI

1JL4

LL4U

L)

ILJI

S LiJl ,41at,

LIJLG

J.4iJJ J-.3- LJS" •

Z&W

1JJl

JJJA

iI 4.JI

O)LQil )A

iLl

LJ 1t_3.JS 114

4--

.S1,

J.

)4

I o S

AL3 Ll)L4JJl

ai1.t

.0Lai

•atti*1;I

Ji

C11L

1SJV

4

.)4JJ,Lovr L,ii

El-Nady

(jJ

ç4ilS

31


I

-

kjrr

.

-

JJJJJthIIJIWJJL

.

!!1hhh1 UqJI UJJ-oJ-J W-L0JI UL .oq

I

Euci 1oi i1)LJI In

JIqoqoJ Ijiiiio

WJo JgI qi IA ojuj\JI JqJo

O

:jJLQ0JI jJJItJo9 Ig lqg IA cjIjij\JI JqJo

LOLàI9 öJIj

tj.ij45J tJLO±I1 UJLJJ (ro

.

-

0j-4o

-

5J.LJLIJI JJuoJ Ojo

cjL±iLo juJIq 1oJócI (ço.i lfl9

jJIq

-

qJo 6j4Qo 'l1 2a C JqioJl,,521cp.--Lpc)j. j.j.iJI

Q±i0JJ 5jiUJI J-2-oJI qd3 :j.LJI j_

JLiJI Lu1oi2J.6L69

-

o

-

.LiJL JLogJI CJq thq J--o jjLUI 'i - i & eJ.LJI .UL1&

JWI yHd pI UqcjJJ ,5j5LLJI .oJI i.ij-o 0J Lo

LJJI

ljaja W LoLoI .öq jio 1q,1 LodLo .IqJI

O.49 0 öjo OLoJI b

O jLoJI

djJI J2J äpc &oJ WJjJI :JJjJl .JL2..o

aJJI OgLp

jt oqi

Iq

o LJt.±.LoJI

IJ0IJ40JIöJ1J0 —JWIUII.! iii

oJI &Qjg UqoI

.i .109 ij.iLtJI jjJj jO\JI .J2obJJJ.J9 jo\JI oJo O

9 &b yj 1gof QJJI öLJ .oJI In

J1 JwgJI dJ9.JI 1oi (ro. ri

.(ro

-

flA -IVA) dLILiJI öj.u.iJI ±üo

IOV. )äii.-JI&J9.JI d4io Lj1

L10JI b UI1jT :fojJI 5j.x.oJI

Qi yjsz

QOUIiI±! ioLo

.109 .jI\JI

c

LJJ"

tLo &±

ju

ic jaiLLog iq oii

&iI

.cJLdJ\JIq &üIJ\JL Ji0JI &oXLc LJ-O-' &Jl±io U..o CiJLiJI LJJJ..u.uoJ J.J.oJI öii :WcpLcb QJJ...o .L-O Oj9j JoJ jJà Lo Qqj.g di Ij

J.e jwg I ojwiiI LfigLo

YL2JJI Ui-& 5I9 Q4p JbftoQ bwjqioJI J.4JIJ92JL I.JJIUJic" CLIjo g

U9LWtbL XLi jLoJI

Jft0 J

q :Ij.wJI

j

- LUJI

6J4o JJLQ0JI o öjio

jdui i LLOQ JUJI QJ9.JI Jc O Qjjb\JI

j joj ÔJjo

-

-

Ijqo Ej ôjjo

Ii

(jc LIg LOU11 jLoJI o L>JJI b.O ro

O.JI öj

-

CiJojo

-

o4o1 L'

19V0 roLc

QgoJI jUJJ JLoJI QWI jjiJ jWI 1

I

Qg .&igJI 5JI 1oI-i jib JUTUÔJ 2J IJ vp 19A9 LcjjW iiO Ldiic iJI roJ L,JJI jO\JI .1Jp cq.JJIq

.jqJI i..j..c

EbJIH O diLc OjpqJ ,&jjjjqo QJLku oqJU tjJI 1oUJI L3qJ..o 6J4uJ9 &b

jio Iqo

jU piö

JJI ObJI OIgo ,>J! jL1óJJI ±i

Lo-L) COJL2JI I9LLu9

L1g LLJI9

i-]I eJJ.

qJI C)c

LoJI Lo JiLJI

O Ogjj

Jj jiio óc O &o5i0JI JJiLouJI9 6.1acJI

&uiiJJIg du. ILL.i jJlq ajjjJI U~i jJl 6.10 jmj9

CjI.1 &-ü

OjJ WJ\JI9

&jJLhi\JIg d.jJljLjJIg &jJLoJJIg

LidoJI LLw

Log

jJI 1oJiq

OW

k

9 QcL.tij

.UJil9UCLLJfO.1QJI .5j--oJI jLUI

Iq)

:(iJg.LoJI Uq-J

b

j.JI j.JL

JqJo öjLLI

jLiJI LJ.3JI 9bU.o öJ5JI U- Lu

j-JoJI 9i

Lip

ig :OJJ..oJI pa J.!Lio

Lo JL02J1 roJI!L OIJJiJI JJLcLo

/42JJI LJIqJig QLioJ I LdJJÔLLp9 dJ.pJI

I9LÔj Q LLULJJI9 LJJJILQJI

JL9o9 jJLQo

o P15 JJuJ Lo

( Inijii

o.L pQoJIoi ji1g JJI (Ui.10JI

LLIjJC roLO

ip

LuJLnjHiI LoiHip .jjo ojLoo yjLLLoJII

JJIQ.o

cUcLo1JI &ujIj.J L0Lth Ipo JuiJg &ijoJI oLtJI Eqjó

JJ j.öJI I 0

19 jiLJI ULo cI diii &bJ0J L

jJI Lo :eJJj.JI JgJo t.jo JUJI juJJi±oJ LLoJI öiii :(O' "pjJI :J2o

O LJI gjoJI L0T

Oqo jLo jjj OIjloqW± pj

jl j±JU

O±doJI o

:Oq.Lo.o iRloi g CiJWI

UiiII

°.!.!

1E9.)

i J--o u1i-c CLQJJI .bq

L)-o 1ijLj q]qj 569 tjo JqI

Lo

IIEA) , 00 -01

.j.injUj jqJgJI

LW.WUJI UJJ4U-LoJOJo - Jöpo dj.0L I9iiroLr

.ojLjJJ

-

cgJ--oJI LL.JI (ro Ilir 19) ojLIJI Ui4LLi-oyl clio.Jl O..JI 5 Ojui.uIg LobI CJjLd JI iU.iic 19 jJIg 0b4o

ill IUI9(r o.IIDIDV

QJIjJjJIq &Jo J9

rrv

JLo.2J1

UJJLJI9 .19 -1 U4iJuJ\JI (Ji

ii

LSI a ..L41

ULJ'*j4


i LO

.. .. . J.D.aJJI ,w .. .o U4.J &-°.

..foJL9.JI &1i

&.0 Lew

oii

jJIic '.'ö I kIiJI £ wJILL2Jq..IqCthq à jLJlq ià1oJI

fi

Ojj

jLJgJI &ioq jqJJI &Ljoq tju.o.iüJI cW.oq iiLi ciiL0JI &iio LO)j Ii )JJI .joJ oLwiI albLJI ä.jI.ai 6-o jö

Iq

5jJI -u. jJ..e &jJqcjJI IA opJI Wq±o

.jOIH

:(jbJI (rt

cp E

fl\I

qoI k CiqJ

Jb

jWI I '-,La g

1

jJjL .jIq

j4JJI

o) ojJI jJ1i uLLLJI LJJI

In.-Irqv) CJ.JWI

JJ\JpI W_LOJI ..L2.oJI

b1io Luijl

bU j.iI ij

JLJ.J19 öjuLJI JIjbui

El -N id y

jIgj --o

1ni

ULO

o QJJ oJI OgU

JgcjJI Jgc?JI uLdojuiJI jJI LJL .JLJI JJJI jJ

IjoJIg LJgio.Jl jqOg QipJI LoJI

LiJI &ipo dJ.c

jcjLI &oLcg UbgoJIg Ui_II Cigq OIJLQJIq OjIjgJIg

jLoJI

CIqoI Qjj

Ojk 6IJai 0ujJI JI IDLE Lo--') .dj.LLJ I jLoJ Ig

(ro. IEfl - Eq.) :iJ1iJI j.uojj...t1üJI &116 (o ioLöl .ög Jc Ogi .iJoJI roLa Lo LjuoJI dJ OqJ

'jLi

jbiiI :fo..wJI Ith LJJ..2J1 LANA I e. Olh Iq

"I' 1 t-63iii au.1.0ii Jö juj&I Loi &oi tLLoJI OjLQo LÔLñJJ± 0J-

tn

b 0-0 9-011 L,, ju5 J

aii. -LO

:d.LO q.QJI .Li..cJI


lI L &4

)JI J

iULJI

J W

W'

,.& i

JI Y

Lc)- .Ll

-4

ftQijàI ULb.I k5iga

jJI

'/A/: 4J1JI 0ILI

s)3

L

3WJJI3..I

jj.iJ

L)'

JI 1~JI

LJI

LL

L J

IL

LJl jI 9JI ULJI

&I

YY/V/A :)jI

ALJ L

Lg.

SJ I L

dLJI

JI

4Jl_ LJI

L &l

L )I

4Jl ,LLI

)..4

L'

l .)Ll

LJI

JJI

JI

&Jl &JL LULL 3JI

I

L

34;j 3L4J..

JI

jJI )3

L

)-—J

Jj

LJI &LJI iuJ

_q!

-

IiI UJ

UJI

L;.J)JI

ULJI : 4I,JI

)Y/A/

L21

ILI

Y/Y/Y .

41JI IL.JI , L&Y

J'2I JJI

'i/'i

L7

31 da

J.UJI I

LJI t44 4_)iI

II

JI

4JI

Lg~j

VA

4 9.4 Y/A/°:

IL

&.IJl

eL

\

LLttL4i1 )$9.4

:i4ts jL.&JI Y

El-Nady

JI

UI

L -1 L5

34

L

J JJI

j.ALiL

JI LL 4iJI

--k

4.iI

L7 L71

LI

/\//\/

lI

I


•. .a•••.. a•••.

:1

El-Nady

Y

)

4iu

S'


--

..,.

รง

7_

7 !

Isar,

-

'II , 7 ,,jJ11,fl1flVtt

Al

โ€ข1


j9j.0

JL9- 4-)J- - L,LJi 4I.JI

J- 1

L5&

L,.±L4

L7 1

.LflU

L)

_

L)LU

ôUfl

L7

).JL&

9...

(j).J

C*"J

jJ

L

Q~J 4

)-4 o4D L7

I •,. JLI_L

)

L (

J

4.L4 &JJi.

)Ij)-

LLtI ..L44

*14

-

JI

&JL iLI

9

LI J91

LJJ L7J L

L7 L'

43JiI

)J

U-4 £LL t*._ JI

L4 JI

I J)L

)

L7

CIC 0j .Lu.oJqI

L19

.Lf9

, Lt1

1 ja

II Le

c-

L'

'L*

-,,.UL4 _~jl

L7

34 J~:4

IJL4 *Lj 4.L4 JI

Lc).iI L743

4J•9

1

4.LiJ

LLW

JL L

)

J

-/ra

L4 JI

JI

L,.LLJI

JI

L7iJI

LB

4_ifl

Ij

L49I 0-0 J9.9.fl

ij

Y/

L L

J

L74 L5-91 L4I

4L-J1

LIA 112= L

j3vl J 9 iI

J_9 •r jI) JI k4I4 L9I

U

I

-J L' JjI L

L)'4

UL!UJ1JI J-p I" I I LUJL LSJ

C P/A/C

IC

L4

4.JI

L

4

ILJJ L

' L LI

*)L4I

El-Nady

4;_


1

-;•.____

..-

I mmhmllk~~ JAW

"NoW ~ I ,,'7'hh1,11rIT

ILL

I.:

T


S.

Jan

.. ili ojgiJ çuno oai1 0juin bi1 ..

..

'

7A ow

-

J3iJI L

$M~ i3hJ

jt

L,Jt 6Jklt

J)L

l

L

iIL7)1

L1

ut

'

JJ1 c 1 W

fkIl

% LcLLJI 2J

L,4 J)L J1 5ILI~3 1)L41

J-I~

)SAL

~ &J

L

4

JL 49bJ

ÔA

A~)LJI

1

L .JI ô4It

WLI 1

4 &C

LO LL&JI 9)~

J1399 ó L

L

1L

$)3Jt3).

J)L

Ls LI9

1

oLJL L

) J.6Jl

•L3JHA

/biI 0L4 oLI ) Lo4 ) J9

J

&LuI £i

UbJt iiU

I

)

U JL o11

UI ,4 ~

iI

JI

,.Lc

o

,LJI

&i

JJ

39J 1

'i9 h

I

al

iL &Lc.0 'I

46

L

9:JI9 &iI 1419 dJ

biI J6

Le

LJJt)IJI bJL 1)L

iJL ttJ&IuL~ tA &kU

•'LI


F Li

ó32i 3i9

)

.......

LJ 3) il CW J9) &- 1 L5II

b3

V

L J 1)3 JI t )

.

Jc

3J

Jlo, J

'-

ULô.u.ULoc&o1L 99 L 7i9 &t3 )I

cLbi1

JLll

&LJt

uLj~3 )LAI.3 )13.i19

J)14.

11 lÀ o,

J

tiI3L

&~it 3L &.ii LLj

ç,1

flJll

4 Ji&

-<iI ,til

)94b

ii& oi

~

JI ,I~A &i

LL~i

il

b4i

&i

&ii .LJ1 4-iI i

CU L6 09.;1.43 )L:1 i9

.53

J~

ÔJ 4U T 0 J1

04LC J

,.Lc

LL

L

c%JA )U~

izioog ( ii) JJl aalu LJLO C,, Lj

JJI £

J &11,311134L

1

:JL

J

Jl J101,

£t J

jS

L

ti

•'

:"

J9.,') JUJ1 59)

p

:J1 L3LI :J1

J J

.L :JL cu

:JLj L5AJI

J19 LA9

:L &J.

:J1 .<il

:J1

L3L

~6, 4 i~ L,-4

c 4t J9. ) L 134

£t

L

i1

:JU

i1i

:JU

)L1j cLLL &d I

Jl

IJ

L :JL 94 LL

, :J1

J19


;ii

10 &

.il

Ji

£V )

J

JLJ .139iE

• jJj1

:~9 'T1 L TL.I3

3I19

J

J

J9-

JL p..

-L

J

J--,.,J ~Lil Mg o loLc LA,9 :dJ 412 y4LwV JI

JI ~)U q'Jl 634 cjbUl

J

owl

I JI cU

io

JJ

To~LwV

cLJ. 4I

I

CO9fl LJt J1 L.IUI

14t

-L

-

L

o)

.FL 3 -o-c 9

oil

l9

J9

£l

J13 &I Jt i

L

Lll

j4el.!~ a.L--IL ó3

&JI

rig cU

!~9 &LJ

.4.L o.k bl

a.LjL,01 ,Ic rI.,Iq

LS

JA9 )~ JI9 i"..':

,t,- J

J3 )i &9

L1IJ 3~

Li

&9

:J1

)

4c 2Jt

)!~ L9

iJL.fl tRI

3) ALL 3L9

LblLcl :I~3 LhJt

c

L9

L

W1 J~L )Lil;

'

-

L 4j J9• L)

9

J9

j3Ui 4J

JLW 1

449 9it

1_J9 cA• I L Lc Q4q

-?L

it I~J

l:

Ô) JI Q

J1

Ji

Lit t J

Ulh j43

.

ãlL

IA

&ILI

• tJ

-J-

)

Acl


Lz, , &Lo

Lai Zj

ZUJ

t

3L

LL,)i

!ljJiJi

LLJ J J~Ji jf

Jji

lj J j JJ

j

L

jy)ij s5 j u

I

i.'

"I jLQJI a.Le jgLJJ Q.o.L2JI Ocqwq.oJI: j_''oil 4

-

I


j'"1

t.>j

(01 "II ijàjJl

[5'1

Vj_V]

J

"Earth Speaks

)

,

3i7ç

3J

1S Ji Jj;

LJ

L'- 3fl

L 7

L)L

LE

:]

L'-

Zi

:ijJ

.Ur) dj "

IDL

JI

tJ www.space.com

LJ"

J j~

LiB •5,-U I L

L

)

j

L L-j j3 j

1

31

j

L 3 J 3i

JL

L

Li

jij1 A1s•

!L

j

-

U

Li

fbb

iJ —}i JJ El-Nady

J

j

L

Ji

"

LJi3

j

k, 3L

Lfr j L-

J

twww.discoverrnagazine.corn

j

j-L

Li

Y.

4

infrasound

Ji


/

jjJo j L

jqIiJI j qdLIà 1OJ 0-o g ro Lu±0J I

ajjj(iu j° jiJLsaJ ciJ

.L-)j-)-J

dcuII

Jio JbjjI

JIL

I. q E

iii9 drII

&oh\JI

jL

b4i Lo öLcq di. Ls-,D &uUi Ug-J 0J16 j-L'L 0-H -XiJ CiJ

U-o9 .JLiJi ,Jc bióJi :IP q II iI UijIq

CLQJ1

oic J9JJJI

bLLoJ!

ILb

LbJJi b~ 1 .

t5JI

Lo 0.ii

CJLI9jJIIOJ1 Li I J9 öjbq CJLLoJLoJi jituiii LLd og ii Jo

jqdiià

0- HJU&rZ.Th

jO dLq0Ji °JJqojdJI CiI' I

1JJ LLL0

JjHiq AjjfliIl ojqI

OI

J

á

LiIg 1D9JJJiJLJi 0-a j LL, Th 0-c jliJIg

:Ag9...bLLoJI

0-Ui

öj±bJ I djLLJIg 6j..u5JI ULthiiI d2iJ2 CiJL

O

0uaJoJI

.Ulj-uj\iI dmri

ULJnXJI9 Io.QJtJ GiylI OJLL2JI 0-UJJ9 QbLLQJIq CiIqIj

- iIJgUJ

o CiULduJiJI g jgiiJI jULi I "5JJlLJiLojbgJIUJlLoJ-b" -

b.ojjiJJthJbJI QjQjJJI O9yJ±iJIjLcJ

U9-

dw'I j-oj ioiuJI ioUo djqJ &oLc WJ LJLdLLJI 99

WD3 k,5-) jj

09

&iuL bjqi

J Lo L,JQL1J .bginJI CiXJLdJI jLun Ig 0-iJI

jJc Jo2J JJ. á -°9 IlJJJUi

J9-oJ

jJn

jq:b jHi ab .5JjoJI ki~aióJ I

Jc .iiii

jiji ni -IIg JiQQJ I jib

I 1oLIÔJJI

U.i 0

0 -

UI £LOJI 0-c LJIqJ A 0-c LL .roiJUroqoJI dJIj!

.JI

O.LJI

I III igl djj•gojJI

.roL2 bJI0-oEgJL5SJ

cuo IjcJ j i HI ioJjiJ I cLIUc JoJ

o çiJ5J Li

0-UI QgJI 0-0 V

CiLoXic ol &hXLo bJL .L5!JJ I itujiJI &LicJ &olLc

0gJ

ö a±bI LJ9

d0gL0J bJb.j ögqoJI &ujJI ioLui\JIq od

.L0JI I-ipg ij

Jc jjI

dU2JI JLodLo WJI9 QqJI 0-o Ljuja0JI k . j. i jgIUI jgb

L44J U9-

.-°

b LL0J I

&LO LJ I &iwiJj I

j

oid

Ls

LoLL

iobj QQbicJI

o .LJJUIiJI9 LJJI O jqIUI qI jIjoJJ

ioJI b2ió roLhI CLo

.

iJiq

iouijJU B Joj

LLLLJ Q9J 0-UI £IJoJI ioqJJI 0-0 JjJJJIg di

b jgliJI cL±4 01c cUJJJ 9Jo2JI äjojii bjiki. &U-JI

jO

I Ir

l Lu0 gJI Uqdl: JqUl

Ujii

.UóIioiI cjq

tVfuU.QJJJi9 £LjJjJJ.iI

i5 iQQ_b

b LJ1 0JI

CiIpJJI k 'w yvlI ftb Lo äji

V

&b\Ji.

.jijLLoJi UàLij.Ji

,O LJLJJI9 0U

JI

dli jii

II 0-o 0-iJLsaJ J 0iJioJI

UJJUIJ

jiiJI ciLqJI

Lj\i

)JL- ioLhJ 614J

LAóJ.sJ j1\JI rtxd pJI

Ljo CLJ±I I.g .±iiI jqliJ

o

jj1q jii±ioJI QI gH-LLnj bJ

bjo

J9UJ Jc

jJc jqijJl jLiJJl

bjqnHILi

a

CLo Lk:) &oL Lb O Lb IJo

U-o Ld1.5XL 9 L))

pIjoL 6J.5Li .±JI

OLJI

L dujI' i - II od Ci Lo XLc()Lb ajtsLo ro kkai

J.\iI

LL)JJJQJJI jLdiI

.1oJJi2JI

b

jUl

.0JqxjJI QLC9XJIQ LJJQJI L)àIj.cI CJ9 UJig L.QJJI OJJJJJ 1. 0J

jqiI U-o ji rou

O Luau

Q2JLL0 J4C jflI LJJL

OJJg QQL20 • J4, 'Iii ULoJI

ic LDlj ioUnoJI 0

bJIjl ron-c 01 Cii -

y

LL09 o

bqjiiJI


I

. j4i1I

44U

r'gIt,bLLoJl QqJ I Qhj

r 91 g-L Lo O jqUJI g= q (dn-iI ) öjqiJI O ö4o

JJC

Jftd QI ,Jsj

QisJ Ci&JLoJI 91

ijLdJUdIii p

o

Qo2bUI WJ9UJJ 1cvñj

OjiI 0

ó JQJJJI jqIó QI uhil CiLuIpJI á1 OJJ9pJdLJI CJIjJJJI joUI çLL2JJ

IL,JcjqbJIcJLoxtc

S

JJJJJ QJ LJ I o çiqjJI Qo jLi

fthU I

I- Y

J LUJ

JIg ftoJJl jb QgJI &uiJ

LniJIg LoJI LL0 öJJ

LJJJJJ9 uJ 0 LJI

Cifto

DJJ1pJI

0

o 09JJJJI CftqJIq öJjI öjJJI

JU

QJ öJJI UÔIJoUI OJJ1QJJ face

0JJ20

LL0 oIg J

JJI

i

JJ

QhJjJ

,

mapping

b CiJ

ituJiJI dJLb

IjoJI

UOXLC

QJ

jo U I

JJ u.gJI LO

&hfto

0 jguJI jqh u9-9

L)JC bLJIg io.ióJI OJJo c J •ioiii•il i±JI

öjjp

LLO PJI.QJJ DJ LLO roJiJiJ LJJJJLLpJI L±LhJJJI

jJiJI 2I Qoo

.aögqpJI iogouJJI

IThiij jiuiu U QqJI

Ojójo

öJU.

QJ

hftoJI

o

5JI IOLhJJI hJ LQO99

J aqJI iowaiJ loW

a

oJJI öIi I JoLoJI

o_o Qt±I. öjdL Li Lduo J± LkaJJ C &&bJoH

I -Nady

I

1 O.1C' c4C LOIC

-loLbJJ

jI jà CLJ H J--)j

I

'UIL

. LJI

oJ

u-o. oi

O jgiJI jgIó .joig oiJI

hi :JLJI 9JJI jJC tU.g

c S


Oq4.LJJIq cUjjjJlq cW9.iJI ojI! 1'ath -

•QLOJ LJI cJujq LOIt 1oc.J CLoo 0JJIg

r

-o

:OL0a.JI

IjiJI CLO jjO U-o L5Jb JigjJLoJI itujiJI LJJ•

äjbl rtuiiO 61 QESAJI Ldiokuj OiJI oIjjJI JXL U-a

jLLc &OL3 JJ±ig QJj.0 .jIqo OiLcLoq 01JLoJI G-0 Ld.2bqW UI CjoJ jJJI 0J10J19 ôijb\iI L,Jc bLJi

jJJoJI

kt ii &i.c Loin iI Ugj.tiJlg QujJJI9 cUcqiii

Jr1U-LOTJ jJ.e QESA jj rni" .JLoil jil roJJ9IJLJ

.Ji&LoJLcajojL1 ,Jr aOLjg djo :óIj.oJI 1oqJJI CJ1j4 OIQJbj '\

JLoJI Jj

I 4jJI

aJJi &öLJJI i.j1cL jI öj± çLSzJo I - Q.LbJIg ji1JjjJI elLsziJ jqJLo j±j-o io.b äi çJ-9J-o I—( -o-wjJI ujjLoJ1i) -tO CJIj!ni

L5J-

1

LuJi öijJJig

OUQJJJIOJI

oJLJi rtuJiJICwUjIqiJI

Ij.oJi" uoàJj rtuJjJJJio ôjbJ JiLwgj 1oqjjg yLbJI &Ij ,Jr

QL14JI JLo 0j-JI LJ.!J—:J j4xo ELJju1I j4 OI0JI jil gJgjjiJI j4 I ägJI JiJJ ...j1ig JgJiJ\JIg

jiiiig

I IqoJI &OL

o (io 1) gO LJL2JI jLoào I

lJigJJI —JJILJJO — jftoJJ QcLO— uibJIg

gJg L\

.jJ3 LJJJI LoqLoJI U

jjJ

ioc.JLig JdLO..fl

9J..±.JQ J q4o.JI (UJJ

-P

ajbJIg UtjJJ ioc.JI 04011! ICU.LLQJI b..th mgs?4uJ CiI JJ

CLO ijicljJlg jJLJIg uj.iJI ciiig

L,JJJLLJI U 4"! uiiJI In uidu CJ1igJgThiII UqJgi±J 3I.io oQj UJ

jLiiJ1g .ii1JI ciiiii jJI

1L

og .cijUJI CjLogJoJI

1ñi1 Jj t ull q LLwóLijJ CL0JI jJg±o3JI ioJJJ..O .ojJJJLJ0jàLJjJk.Jôt I .&oLJI LJlö).L2JIQ t9J)"' II (DJILD - E

UszJo - öjjLoJJ cL10 - (••J! gJgU uJr &0L2JI UL62_2JIQ gjgjjWI io-ui-ö

jO

i

QmjL±iJI CjIjioi1I cth.Jig q.iógJUtuniJ(JLaiI gI) &jJIgJ CJJOgJ uIi9JU 0

cI i H xJI LUIL2JU 1) 1oO oj± cLciLo V

LL9J0 I - ooJI uJijL çii jU &Uiio I —(tthi

JLw ftcqo LLIqJ CJIg±b J

.yoJI6JJU9io —ôjJJjLoo I — QJJJI&OL!JJ

ajblg qbJg gJ

iii III

OI L

:.I._c!

U-c JJg jgoJI U-c

.Lb U-c jgUI L ro La 4JL.Lg

&Laj .LJLi ä jLJIg &zJ± bJI LIgJJI CiIgI&Iag


öjkiö ca0j LT

O sz öjóUj djj ciI

u djo .LJI

0LL4JiI y j.iJI JoLthq

LiJI o±i

• 4ö Ij LLoAc 3 gijijo

LIcqij

. ,_b LLLi9 CLO U4Jgi'-i1I öoJL2JI JUgUJIOJI OLp L4c1 L,O 1oJ2J Q.ojXiJI jUJL0I

ii qWI 5Uu

2J L,Jc

&iàUJI oLhUiiJJI IOJJIO

Joc j±jJj q,LJJIg IoJI LL1àOT

Lo)---) l -~ rlg uJ L2J

i1

nil

A

CLhqJ Lo à1dI-oJg

OJI Jo Q!- UJ UU

uii

-oIg

j-LpA OJ-OJ LI CJI9I

LI OjJgJI OLnthLL0JI

ioT

UjJI LuJ.iJI Cw öjojLJI

oUjjg

a

JOU

[niir

&OWI 4ijóQjJl

I

0-og Qb

CJIJLdLOJI

oUjJg

Lo jrLoII ojLf oJJ

LoIjIJi&I L4C

jjJJ

U± ,jhö

o-

J9QJJ Loljgn LLai0-iii CiLoqJI

:LijJIr"°'I 1

pbjiil

a JzLw

CLO-ml oJL

:LdJ jaiIii jJJI QJJJLJJJJI JflLL2iI UOO aJi Lijil

• LJJIg jgJJ JgLLj OJJI CjLoqoJI

jjUJi oLcJg djLthJlg jiUjJJI e3I2JIg L, qJq.jJI

:jjlniil QioJ.LI L&o.&i 0JJI OL0JI

•LJ.dIQoJI LóI 1' i i'Ig

LjJLioq.jJIg QJ.12JJIg

oJLcg Lo1iJ ipJ oJ

Ios?i

L

UiL

oil &o 6610 ögil öjiLc Oibj ctThio

th LL

QJ giJI LUnótJJii

IoiI 6j-!S CJJLIO jo LuhUJ

LJI cjhj

&uJgJ S-og ô.Lo CiLóL ög oog gJI LJL2JIg

.j LoLc &LOLóJ CJLôLjj LdL24LUJ

ioLc

d1jiI EIqJJI QoL 1oJLc

Oj

El -Nady

,ig Lc5b thj .LiI

LJI

±oii &

f&ig

-

-r o0WI UbJJiI

giQ0• Y1ICJXJb-2JI £Liif &LILJJCJIJ

"o

-

E

cUqJI

iiiJJiig

•&ó1jiI

uo

UIL-10

jhLiu1J! UJOWi JL1iJI JgH Vr

-

(DLLLLDJI LL21J Lgiij 09iO2JLjj0i

IA


T

A1hI

I

•• 7_6_c JJ ._' 4iiI '---'-1-

ijJI CaUJLUJJJI 61JI 0-O Ijjij LcJg Ldxo liu.i CJUj.Lo.1XJi JIg.iJI Ci[ '

'j--O

UIJ-J UI&!

kThi 'ii

uJ1 fqij U-o ACP OJUaJgô u &JgijjioJI J..oJ 0k j. Lt jrg QÔU ajtj j LiLiii kg--ô i UI Iq.IjIuJ 5.1iIg J-- U-a

Ig

J.jciJIg5JI LaJI ô ruro1oJC1

daylys Qig XJJ Jg.uJI AnQ ,jag

JiôqJIU-5JJg

I J rcJg ..JdLiiIg 1tJ9J10JI ill! fl) LJXLaL JJJ CL5J .L9J.UJJ4JI CLo'.JJJJI UIoJICLodJLJCI i vI LJJLLoJI U LAôoJJJ4O

i[jg U-JLog C4404M U-a JioLiiLoJI ij.o ..q±5 gIJIg.o thJ.IJJLLO..J i' iojqdio

..ioLc U iii CiJjJJ\JI CLog JJ.IJ o-.ó-o UXJ Wq LwJI bLbi UI Ojj..O j n't II Id &oJó2Jg ..Li-o QIiJ-O iLã. J1 Qi-oLi ULkôoJ (OLJiiI 00 O9J 0-ojL5 5JI rIjiOXJI IDJL2JI bJ 6411J i 9± 69JJJ ybOi5 1oLUI QJuJ Jl.L2JO Cna LJJ-QJ

iii ill c1g 01c

Ijo CJjdJI OjgJJ ,Jglu öjlj JJIQI0 Ci IhiIgj.iioJIcig JiIyLJJJJL1I

LauLlJJLJJJJ &Ojso öJgLog jLiij.0 ing d,LzW Ob CDLalrdl 1DJi2oJ jjO 63Lc1 0-ojni tv4 iogOI j 0JJb aQ ..awl CiJ± Loo IgJJJI J1 j

JI Cig

yLujiJIgUIgu..ig.±W

Jb Wig

JJJJJ 5ig ..çJt4thJI J9Qc ulic LdJ1JU 5o9 LJLOIriog LthJLgJg j00 9J IgjjjI0Jc LQg ! IoJJIQJjJIUQo' l iii JJ..OJIUICJg

L

OJJl

ii gt1dLo gIäJ \ III ñQ Ucg p taiJ0 U-C U9 2 óIJ [DUO pD li JI 0-O Qic 0 gOIu

Ci24J Why COD V&S tyk t,240Q JJC QVQ 0111ao±g

UXLLI gd jiol oo l.Lo ajH 0-CIJJiI nJLoC 0-C2IjJiI :L0 CiHJ JT0 _JJ..LJL

p U-a .

J-othJJI

Q2-ri LJ-J roJO

O 0 2o ftlJ±l LoiotJiLcULh I iiiQg O an &o15 ULOUO UgTLoJhg jaj OqiiiJ LaOd3 OI24o U-a db

.1JjJI oJIpiJJloi Ô Ik5iCJ 9JU bLO ..LXUà ji±iQijJIg L2J iuiI jqoJLO

1I

..UjI0IcLhJl thjLdJJJl X1iiIg..Laop

g CO jJlçuLJI0-O Lal

liii n o OLJJJFQ4CIb I Vu La

ojjlI [DUjj0Jil

oj

5ll g ohjnij ojJô &g Lo aJOogoJJ1 UIU.. LJg4l gI0cljJ Uc L0 i . U-a ljIgT oiJ UI Io olqil Q-i- gill) Uig oo_kic dJgo 0J4 UI JJ9J 01c OJIj9J JU n U-a aJL54g

udc L RJLLJc& oiiiig..oxLkJigj cil gd 0 cljJl jg .iJIULJ2iIiJ Lajsu U-a LJ jLOIU-o JJ JkjJI ..UJ.aö jJC 0J L0J öjçb 'i'I0cljiJIja jhLiiIg OjJgg öjnJc &oj.ãg QJjiiJ 0JJg joj qrO ..Q Lo.Lda gI 0 cljJi yIJ 1J12Jg pU.ulI

O U-5J ii in OiL±

IgoJI t.Ai

ll U-ujlaJlI QhuJt5ll j*iuolIL5d1oil JqTh-JI U-c ELO.JI qd Udi

o JgJ öL jJc LH qg pJL2JI O 0L5-a o I O 5jo 5I aJ L)LJJJIJ igOLkJIU-a Lg12oilJJJJa LJJLJJJJJ9QJJIJL±Ogil

Qiijqi UIg JI &Li oJr J We k5qwj &iiJl U590", 11 U-1- oKb UIaioJI cUgjj oc

.UgJJXJ± COD hO EOj UXJ U-a CuIgJ.Jl &Ln

06 JJqJ ãiiL

JLJU2J (O..JI&UJJCiJ10 ulg QLhgi 042J

UI qJJ4ll O

"i'.! J-2QJLJ.

5JJoJI

U-c jgaJIQJ9thJUiOi gi EjUflll Omb m1b U- 0-1c - -Jli ..5uô Lag 2p CLIL01bJJJg

uJg OJ±LÔ IloLoJJIUqj L±aojgiilJOoilJthiiUL

O J-aXIJJJiJIg oJLoI2llg0JIJill ftaIiU-5 / .gsJ ¼J..diO Jjn pJdig ..94c.lJl1g UgLiiaJIg q4JJJJ.olIg qJLiIg UgojHiIg 0JgIJIg lilIg 0JIgilg igt LuuLJlu &Uia i)pJaJI OWIg - UIJ jjjo liui i Ja QJJi LJ La 0JJ L51 aja U-a Là XLi Xi I & Lijia

V

El-Nady


r

L-Q UjLpcj

•.,,

eL

L

L0J

J99CJ ...

JJJJOL

6 OLJ

&J. jjiJI q UiJ 1 0 g-ch

ici oIji

0J1oO-o5JOI rogjjl l

ft

JLJJgJJI IOIjjic0JIgJ.qI

jHiiiLhjLijjil \J g

JJJS2J I

9J LLi

10 LIOIjI ...

roiJ19 JJJ I

iiI

jJ

J

j

j pJ I q ' i i H ii j*ic q Lu Qt.o e gI J\JJJ119JLUI00J9JJJU1H!JIJ L20 Ujq ii. ..JLl0J I 9th a Lm..a ui± Liaui oljT q

joJI q iJJI

rOi Lagj QJJJ La I ± I

J

jUcL1IqJIwjJIjIj IqJj_ UI roqJI JgQc CiJjg La I:I I q aJi I Ji... Ij0 aJj

gJLo ,J

jJ

[tLdU I... xr 61 n II I±Ld Jia 0J 9

i - II Luz) iji I 6 xiii ro-c j

El-Nady

T

;JI

tL4


,

p.iLiJLL3th EJ-''-6 iujJI UjjJ JJ iôi o oIj L0J aLiiig & jO jJJI" JLö Lo -) if- roJJJJJUI

O UL oili hOo)roWjig cUkOiJhJoOiJIJg.jjijJLO

Ig ãXLioJI LóO I cUic

(

Ji in! oJj

1piofJ1oaJ

.5..0jiJI olqj i2

QJIj

OJb ULLaw I0JLb 5±JI 3j-.oJI LjJi L± äL

jjiaoiI

U yLpij ioLO £0J20 01c ocLiiolIg jlI

&o-J oll ioi Lr j LhOi Qio-n jJ..c Josd L jbO j.ó oJI ULoj o oWi jIgg Q4cLLriJi Q

IqoJi a0JI rocp. qg OJUJI I ijpLo ding JJJIC Q2JJJJ9 oiL0

LQJU qdg J I jJn Ci.in LfJU-o)

'a.! I! ii' Jig &c LuJ I

JcLilLo 5jJ Lour iojc joI LoIjJg LIgJg LJQJJI oj±J I j o' iii II L

O j4oiJJioJI IW

Lii Ig

LIJJ±

0JOgg UJLocI LoLj jo'iII L1d Lo JjJI 1ouUI U11 jJLoJioLtJJ .cdiILjU.o LcLW9J..oLI

0LI

ajjj 2111I 0JI yLiuiil Hg jc cdii Uj jJI

oJ0-JI o±

rojjauJLi IgoLO .iiiug pJ.uiio 1oJjjioJI

1oJ Loo LLoJI Li pUJJ Q0jXIJI

OIgoJI Q2oJI gag JgXJI ioq1iil

JI

1oij_JI j c i II b.d LLLójJ UI J ii II tDq .lo2J I LIJ IcLdJJ I

.I1cLhó Lin IgjIyjLJJg LLqIO

gjjg jJI Loc 5qJ 5JI yLuliJI o jj1I LdJ

I UOJJ

O IgoLO à

U LoJ I ,Jr Wg ugJJ10 cSJJQJJ 1DJJJ I j n 11111 äJ± &IaLoJ1j jjIgloJI Ui0JJJi0JI U-o d41cg i.jJJjioJI jig ctc LuJ I j Ig. QQ}1L0J. o

I gioJ Ig &tc LLiuJ I

Lb jo UjIg LJLuiJ Cjc oUg L5JI LJJJL0JI

.I gii jJjUiLoiI .1C .bjj jij Iji ijL5 Ló1JL0JI .JlI

yJJI LsjLo , &jgUI O q CD

1 -

I O ocUjioJb


JL Lwg2JI uAng 04c

U eLkaji i1J So Ail kJ 10J 1oqJ o U-Q-01 Lo Jr

.L5U±CaI2JLh LaJ9I .J±UIJ thLL: jJ

LuoJ Hi I

i 3J

1

90J.c&QLJJJWI

ó ijLLoJ± JjiW LoJ LóJ..cIXJ

JHJIöJJóJJkJJJ.L,J o• L5Q LJIJi2JI

L) CJ

LijjJj\JIdfl'

.kflaT Lo .1ñLOj y

Log UIhJ LoJ.Jjjj q1iJLo

LJio LiJqc i4jt1rJ

.ju

LWQL2JI LJjT

.LJ4O 0 eLiJI I-ooil UiUg. 5Joi U-o EUÔ La

LJ-OJU

Lir iiuo &n 0L3 GJT SJI 1LojjjJI CLC U1Jo111J1 YLJ1q 9JI 6.39J ocj .ö.L2JJJq ejo jó

IJJgO qjJIO

• foJI Jr ic jLö Jo LLoLiJJ4

.Lu

LLJO

L

LoJ-c

ag

Lo.JIdjxJq y QJL*I5LLO UILO.IJJI 2J.IJlJIiii]

j. Lo

• JLi3!Ô L\I U LdJQLJCLJJJJ9 . S.

.LULLL j.LO .LJJI9 oIjJIg 0

r'i k r19 0Jq JLbiJI o-I UI L)JC pLO

JJJq.oJI uJJgp

•i

.ijiiL yiii jcjJ

11ii (D9..dIJ p...d3jLthI UI L)--

iIOIJq

o ioOb jqOjjg QLTJ

gITyJcpLO

a0uui o ui 1 9.p. I

TUT01c pLO alOJ.i2 LLIn\9

.JJJ dU13 .çoXJjjjJI --2-o 0J5 IoJL2JI1oJcI uI LYJC pLO

Lo.J.c

JiUgj- XLOOJIJII

9TygJm

.IIJJg L:) 4.

LJ- ioh1L) L)J).J-0t O'

• jJJiJ__cIg iIgJI .JJJc9 L1n 6J-6j L.JJ.Ld I

r' kiygJJI LL± o IJoC JI


IgJJIjLoJ g- -i i'i1g6j1iJl La)jz LLLL!41 OLw Ip0Jclq±cii ii' ôJJIOjJJoJIgLibiJIg LoJ-JILoCjLio 0J LhiU I JJ . cUjsai I g.oJui. g cu LduiJ I

I g.o liii i iiii Ip oJJ±J I

I pg U LuS1iJ I t.jo pi II S'g.jUgiJo.JIgdiiii- Lo

.c'cuJJg I JJJ U çL.0J I U4.! Q6 XLc J LLd d-di Xi joJI Cl - i

j OJ0L± Lo) gg Q2JiXJ ojj djjjIj.j CuE WIg £LoJJI WLJ uLL 0jgJ 1oJLJ1 jóJI wjiJ eJ

&JLnJI iJ

uiUULQj

-o &c9oo ioLö

JLocII 0 O CJI9±Lu

IDJJ bjijgioJI jJI JQ.I Lrp Y" \9 bJJJ9JI piJI &c ki ip CW Z S\JJ. L,JsJ bLOÔ

LjJJIJL4± j.o o.JIgg ops.O &0.L CiJL± cUJIg (j\J Jd ' caiJ cpIi p

g.jUqJ ti)L± I.LoJ

.JJ2JIbJIUo LD9 big jlc U-o LdJ\J Lojro1 oJI cwu. Lowj 03J1 g.jUg.iJ ojg .LoJJI LI .O IjiJUgoJI ai-og-D. pJUg.4J &öXLc uc Lol .JoJJ4 0JJ1&

LJIOoUiji\iI&jjb O &iL± I ii

°'n' UL Lo.jj iJ16 Ldj.uJ

t

ili -,

roJq &gJJI odJ J.!

I AJ jr

LjLbJ Iggg IJjJU90JI cUgJ

1 co Gjjjôj rowJ JgL g.jUgJ jL LO) QjL••JJ OPSi IDLOjI9 IJgoj Igg bo.di! .UijIoJv

eq

VA

iI S'UgIp.UbJ jijió I ojsjjj oIja


wis~M-61 .LuLJIquJJLiJIEIqJIJ± '.!"Jq-fl-oJI •i 1 ioJ 1 31 u• LJ1Ld U-JJ4J

Ill

Xi46 uJLqJ Ji roLLuj 1oL0T iiT

40

t

o e gjJ I

I

I I

-

•iojJJji I

I IgJJJJfl

' 4

I I

)

i

-

Lo OJc LuuJ I dLLLj

roJ OIjLJ\JI y[ -rl UI

UjiI

JJ

J LoiLe á

J

LJ c LijiJI Iqc.iiJ

.Lg.2JiuJ IqjS oo

Jqi ãJgJJ

lJI Ilc IOLJJJJ 5I U-Jg

uLoL'~JLJ;ii-q-1l

r

oq j

cJIjLJJI U-c

.\J .J4±imJI UqJ jcLioJI ö j ni' 0J1

.lg

oJIUo JJiQJl W ili

TjLdu

.SpJJJ

oc pö 0Jc

un ql jl jcLi.L llg

ljI o Iqnj ii1iôulCjLiJIq1oLijjjJlcU

EjJ±ioi I5)

jli •

j±JI LiJJI LtL1

U-UI 0wm

j

OJL0cT tfjjj.g I ili r

LmJI UjJI cUI

JI iJJ±

cLc

IjiJUgoJIg JJI9 JJJp!InIL CWLoJI U-c

J2JJ

g

CLoioiJI

JI jJI Ujjalo oJl

.CiggjJIg Jj QujJI CithJIq ojL4oJIg cIjiLhJIg U . IjiiiJl

J Lcgijjj

gqdjLi_Lo döjajJI JIUi

II J95J1

1JJJJI 1OJ LC Q1

JI öjdJI U-c 5I diloj UiUq äjgJIq

i0J1iJ

IH jig QLig QJc

EU±g L.IJLhI Jh UL

Qo\Jtg Qogo

UI li_U 5liI Lfjj

£wJ U- U-c LO2JJg )).LJQoILQJ

J

pJiici I '- jj±Jg iitck' '- rod-szj

cj ojic

oLij jJI U-c

I '-

Jocg

1 8o CuiJJJ

ijLc U-to U-iJIg aJH9J ioJócIioJJJja gjUgJ ocL

0JLJ

JIgb" JLO OiJi go

u H1IUiii bg V

olIg ioLnjJi I

.o±oJj 6IJI 6IJ LOaIC iojJI U-c k J Lo ULcji 1oJ Lfij ioJJñiJ Lii Lo a li -iyoj

J2i

O1ojJkuJ LiJj i e i J.Iro

I gI ijJUqo aJ2iiJ - iiiiIo gjUgiJUJ(lb

UL

Lio1

gJ cuT

bJJJth Lo J! jI

øj


Q.Q.JL..ULO

&.j I J.) I a

SJ1 JM JJ1

G8 Ji

JI,tJ1

.çJ1

S

Lt99

L —i

LJ1 JJ1

?i1oj.* L

J1

-

J1

L -

tfi1 .,ljLJ1

1

BMW _tJS

-

Lv j..x..l

-

L

JJL..1 j9...11

L03

j"A $jJ JL rJ' Mk

iJ1

J1

L

—V

J1 $hLJ1 4..A Lo —A

LI 1 L1 J1 J ,J$ JLU1

— i•


jI iiii

&JJq4.oLJI UJ.UiJ LJJU J±Lo

cuc ciLoqJoJI yi tiJI

...

0JIJLö9UJI&ov'ñ L)6

jn.iijJl t.iiU jc JLo JLuu oJ

jIJiiiiii oJI 9..0 1Jo

LLJU

UOUlo oJIq QQJ2 JjLo 0Jr io±cJJ

c & jgoJI uij

JJJJ.J LJiU q

UJJI a-o±o CiILIgoIgIijodoJtb gJIji UJ QoLiiiiiIq [0±LdI

Lyt3Qi roi

qJq ajJ.±I.JI

.OLIJJJI ijJC JjLo

cth1 dJqJI

dJJI

Li

ojI UI

JLJI JJi jjjq

o--o" JLoq JLLIJJJJ±OIJ

JJI dJJjc L6 ci iii rLQJ cUI4JI9 J2ic11

eLkicIjC CjsaiJc IjqJI

QjI0JI oj d JIq Jii jc

jq rojOg k--b\jjl 1oJ9

JLj d..ijjJ

JU. JJ

5I

J.nIij.o CJUkj H ii i\JIq Cii adiiaojIq

o

ci'r

çLJUJJJI fDLhJJI j qw Jj La

j

JIqii JJIq öJJI yiJJ &oL Lo q QjJI Lill:

LLJ I

OeIJj Iqj La hI 10

I jLii'iioJI

>6 öjJpHiiI QQöIq.o

10 LI±LJ o Lto

ro Ltu gdq CiLJLiJ\JI

yr1JIJ L9J2J

öJi i

.JXtJJJJ\JI jLiJ J_aj

QJJJJWJJJI L59-J' U-2JJ

JFJLJJlUI bOLio

U4°

-

1011

10J

U-a

iio 0JqJJ

cw9m19

cUiLq aJgäJ IjJi OnjLn qjj9jj

öji± bi I b Lu q Qjjnij tJj Li.o q t-Jj Lo ioñJ OJJI JXth1JJ\J16 U= O±j j.ijLI1oJI I qLQJ rcx..dq 1adjJgi rcu LJJJI

0

JJIq ~jLin

1

jjji0

61 öLIQJI CJLLLö IJo J44±

q cij I

-

1.0

1oLij o ,jjjLiii jii oil irxii

.JLij 0Jc ioii

Uq

j-.j.

Uij

i c Ujj q bfj Cd tjLq


0-0 jiLoJ L0 .6j4J1 4i Money

I

RightMinr

-fl jqiJIjf' Lb L6 Ci6.jTq

Lin jàIqJI

rwo previously unknown sets of heavily worn down pyramids discovered in Egypt by 3oogle Earth Discovery made by American researcher Angela Micol, who studied satellite images 5,000 away in North Carolina

One site spotted on satellite is three times the size of Great Pyramid at Giza

1OIJdILdU!JJJ

U

j.oq Ld'iJiiÔi 0-c

j42ög0JJ U-oJ Lo

0JI &L J JL-ch

010-c

0-Jg

ajic

uJJJ djL0

.LoIj1oIgJI O

JJi

XJ UI JIjLo\JI ULJI"

DAILY MAIL REPORTER

I

]SHED, 18:13G!,1T 13 August 2012 UPDATED, 07:03 GMT. 11 August 2012

UJ rodo tJögoJI

&LO-n

American scientist has discovered two new possible pyramid sites in Egypt, after spending 10 ars studying Google Earth c

rcheology researcher Angela Micol has pinpointed two areas along the Nile basin, 90 miles apart: tIi containing unusual shaped mounds

CJJñqJ9oJICJLoIJI g_'-Lo

One site includes a 62011-wide triangular plateau that's almost three times the size of the Great dza

LR_6 g-o oIoLJIJg

.9JJI00L2J Lob Loji JQJ

QQjJI Cij LjJjI g

.L2J .\J LbIJiJi\\JI Io UI 0JI

UI

LZ

yQb Jpc

1

I iii I UqI

aJJ

!LLLQ U

i LoJ I roLszjl 0-c gi.Lo

JLjU aJUJJ Oj±uj.o\JI &LLJI

.KqsQo Lj Lcwc t5zi

IV 0Jc

:.I.cI

VA _LJl


J--o-

:

pj.'

"J~o 4.J Ii

Uj4JI pJ-

thLàl di±j oI jUl &0JLc

.Jb\JI JC JpL.jp

cjJLöq

Jii1ii1I

JLJL2.J 6' IY'°

Qoö CJI

JY\JI OLd

[ui 0

\ViiJq

QiLJJ

L••iôiJ•i•i'I

U4oJ--o U- CL9öq0 LJJg QJJ-o ioIjdXJ

2J QjjJ Ij

ci I gJjjj I LDi L5.oI

. oC

&içjiiiip

JI J--'..0 LthLi10

j4-

"

" u40 0j

5-bgo

."

UI LIJJT cUjjiu äJ yb jcJq jUXJI &0JLc

.LLÔqJI jgjo 5-0

OJCUJIQkII.O JWI 5-og0JI

L5JI

O! U0

añg

01 C 6-QJ

cUj

LJJIgJI

\ViIi

? it

LJO

UL--1J JjJJI U2ögo J2JU UuiloJ Lo JI UL .oJb 1oIj...dJ

JLoiLJI

.L0 _o I El. 0Ji cUcjc JLaJ

öI

O JJJI

iii

[

vIq Lsjo Ij- jo djiWI

JJLJOJLJJ [jcj4.

gj5 öJj

U-a Xo

II

9 LJC

JI

[ii-aI

.UjJIOjjjJXjJoJc

Lio.i 0J gJ I QQhtoJI 5-J g

nJI io.ióJ" UO.!o CiJLoq joJI

jLiJI &0JLc

O! 6j:

°

I

L 'J- J..rLJ J

rojd

L\

JJ

JIoj

.LbL2T

1°40-iii Up'p

I rod).

aJfl ,ir Ljq1c 0JI cJUIq

V.

Cu iU-ojSJ Loi Loj4I

q

-° ° LJI jhJJ

9

iii]I (11J.I

qQJq Lo

u LOLLC J

ro

qoJ I

-io QOLiIii

IioJ

LQJ

HViq

LiiJgjL CJjqJ Oiq

LiJL

U-a .xl1U U2bg0JI ojljji

iii


TIIII

Pilo l

IIII11111

1110111111 1111 1

111

I ('•. V .'l çJLJi

)JL.J

:J )U.4 J L~1 3L

'-L

JiL .

% %

~1

4..

JU4 JL

j.. 1-1

J

i&:_

lL,.111 I

Bugatti

"

Veyron Ja

y El-Nady

.L_4

..

jsJ

fr

..

I

..

/

LL.L

Y

JU.. L. / IJJS


11111111 mil

l,

00 o"

0

V4 V4 V4

JL

CJ44

j.&9

:)- L4J16 OM

t7,il

U1L

tJJ.iI

4

V

SI

4-

7Jlj

6J

--i

L9

r

JA .à'2i

LsI

LJI

UI L41

1000,

1.0 V4 V4 0 V4 I

JI

i.iI ..

j)

4-

iL

4I

çI

V4 V4 0 VA V4 V4

jiI

u,JI

aI u_j

i5y jl

~)

JLJI

iLiI

U

UJI LLIJ

(J JJJ

JI

JJ

.

العدد الرابع من مجلة النادي الإلكترونية  

العدد الرابع من مجلة النادي الإلكترونية - التى تصدر عن جروب نادي المصريين فى قطر وتختص بأمور وأخبار الجالية المصرية فى دولة قطر.

العدد الرابع من مجلة النادي الإلكترونية  

العدد الرابع من مجلة النادي الإلكترونية - التى تصدر عن جروب نادي المصريين فى قطر وتختص بأمور وأخبار الجالية المصرية فى دولة قطر.

Advertisement