__MAIN_TEXT__

Page 1

OIKEUDENMUKAINEN SUOMI

EI HARVOILLE Helsingin vasemmistoliiton eduskuntavaaliehdokkaat 2019


ZAHRA ABDULLA

MONINAISEN ARJEN ASIANTUNTIJA ”Kaikilla on oikeus ihmisarvoiseen elämään, myös vammaisilla, vanhuksilla ja köyhillä lapsiperheillä”, toteaa Zahra Abdulla.

Miksi juuri sinä olisit hyvä kansanedustaja? Tuon valtakunnan politiikkaan niiden ihmisten näkökulman, jotka muuten helposti jäävät näkymättömiin. Tällaisia ihmisryhmiä ovat esimerkiksi pakolaiset, sairaat, vanhukset ja vammaiset. Olen myös moninaisten perheiden arjen asiantuntija sekä ammatiltani kätilö. Työni kautta näen, miten hyvinvoivat perheet tuottavat hyvinvointia myös muualle yhteiskuntaan. Toivon tätä kaikille Suomessa.

Olet vasemmistoliiton eduskuntavaaliehdokas. Miksi juuri vasemmistoliitto? Syy on yksinkertainen: vasemmistoliitto taistelee sekä ympäristön että hyvinvoivan yhteiskunnan puolesta.

Maailma on ennennäkemättömien haasteiden edessä, kun ilmaston lämpeneminen uhkaa muuttaa suuria osia maapallosta elinkelvottomaksi. Miten Suomen pitäisi mielestäsi muuttaa ilmastopolitiikkaansa? Suomen ilmastopolitiikkaa pitää muuttaa nykyistä oikeudenmukaisemmaksi. Jokaisen kansalaisen pitää voida tehdä oma osuutensa. Pienetkin teot vaikuttavat suuressa kokonaisuudessa.

Mihin muihin yhteiskunnallisiin epäkohtiin tulevan hallituksen tulisi mielestäsi erityisesti tarttua? Lasten ja nuorten huonovointisuus pitää saada kääntymään laskuun ja hyvinvointi kasvuun. Lapsissa ja nuorissa on meidän kaikkien tulevaisuus, ja jos meillä ei ole hyvinvoivia nuoria, meillä ei ole tulevaisuutta. Koulutuksesta ja osaamisesta ei saa tinkiä, ne ovat pienen maan menestykselle elinehto. Haluan myös hallituksen, joka tekee oikeudenmukaista sosiaalipolitiikkaa tarttumalla köyhyyteen kunnolla. Jokaisella on oltava mahdollisuus elää ihmisarvoista elämää, ja tämän on koskettava aivan kaikkia, myös esimerkiksi vammaisia, vanhuksia ja köyhiä lapsiperheitä. Meille kaikille tärkeitä palveluja, kuten terveydenhuoltoa tai julkista liikennettä ei saa myydä voittoa tavoitteleville yrityksille. Ne kuuluvat meille kaikille.

Helsinki kasvaa ja kansainvälistyy vauhdilla. Mitä yksittäistä Helsinkiin liittyvää asiaa ajaisit erityisesti kansanedustajana eduskunnassa? Helsingin kasvun on perustuttava ekologiseen ajatteluun, ja Helsingin tulee toimia ekologisuudessa esimerkkinä muulle maailmalle. ●

Zahran vahvuuksia ovat hänen tarttuva elämän­ myönteisyytensä ja r­ ohkeus tehdä asioita, joihin hän itse uskoo. Hän näkee asiat ­taustansa ansiosta monesta eri näkökulmasta ja on aina pienen ihmisen asialla. VIRVA MUOTKA KOULUTUSPÄÄLLIKKÖ

ZAHRA ABDULLA ●●

IKÄ:

●●

KOTIKAUPUNGINOSA:

●●

TYÖ JA LUOTTAMUSTEHTÄVÄT:

50 Koillis-Helsinki Kätilö/sairaanhoitaja

(AMK), varavaltuutettu ●●

MITÄ TEEN MIELELLÄNI:

Autan ihmisiä.

zahra.abdulla@gmail.com vasemmisto.fi/ehdokas/zahraabdulla/


OUTI ALANEN

PELASTUSALAN PUOLESTAPUHUJA ”Helsinki tarvitsee vahvaa pelastusosaamista, jota tuotetaan parhaiten Helsingissä ja puolustetaan eduskunnassa”, sanoo Outi Alanen.

Miksi juuri sinä olisit hyvä kansanedustaja? Olen rehellinen, ahkera, sitkeä, rohkea, epäitsekäs ja myötätuntoinen. Minulla on laajaa elämänkokemusta ikävistäkin asioista ja pystyn asettumaan esimerkiksi vähävaraisen tai kärsivän ihmisen asemaan. Minulla on monta ammattia, ja työkenttäni ja osaamiseni on laaja. Olen aina viihtynyt eliitin sijaan ruohonjuuritasolla. En mielistele ketään saavuttaakseni jotakin. Työtoverina olen pidetty, ja töissä puolustan aina heikompia ja kiusattuja, vaikkei se olisi oma etuni.

Olet vasemmistoliiton eduskuntavaaliehdokas. Miksi juuri vasemmistoliitto? Liityin vasemmistoliittoon muutama vuosi sitten täysin uutena politiikan suhteen. Kyllästyin ympärillä näkemääni vallan väärinkäyttöön. Muistan, kuinka istuin kirjoituspöytäni ääressä ja selailin vasemmistoliiton verkkosivuja. Eteeni pompahti sana oikeudenmukaisuus, ja se oli siinä. Liityin vasemmistoliittoon vuonna 2014 ja seuraavana vuonna istuin jo Kantakaupungin Vasemmiston johtokunnassa. Sen jälkeen olen tullut valituksi Helsingin vasemmistoliiton piirihallitukseen ja sen työvaliokuntaan. Viime kunnallisvaaleissa minusta tuli Helsingin vasemmistoliiton varavaltuutettu ja pelastuslautakunnan jäsen.

Maailma on ennennäkemättömien haasteiden edessä, kun ilmaston lämpeneminen uhkaa muuttaa suuria osia maapallosta elinkelvottomaksi. Miten Suomen pitäisi mielestäsi muuttaa ilmastopolitiikkaansa? Kaikkien on kyettävä luopumaan jostakin ja tehtävä enemmän kärsivien ihmisten, eläinten ja luonnon eteen. On osattava vähentää muun muassa matkustelua, kuluttamista ja lihan syöntiä sekä ymmärrettävä, että kohtuuden aika on koittanut. Ei enää pelkkiä sanoja vaan tekoja.

Mihin muihin yhteiskunnallisiin epäkohtiin tulevan hallituksen tulisi mielestäsi erityisesti tarttua? Yksinäisyyteen, eriarvoisuuteen, mielenterveyteen ja työhyvinvointiin. Erityisesti heikossa asemassa olevia on autettava.

OUTI ALANEN ●●

IKÄ:

●●

KOTIKAUPUNGINOSA:

●●

TYÖ JA LUOTTAMUSTEHTÄVÄT:

●●

MITÄ TEEN MIELELLÄNI:

52 Eira

Näyttelijä, lähihoitaja, ensihoitaja (AMK), varavaltuutettu, ­pelastuslautakunnan jäsen Autan avun tarpeessa olevia ihmisiä, urheilen ja ulkoilen koirani kanssa.

lerpa@saunalahti.fi www.outialanen.fi

Helsinki kasvaa ja kansainvälistyy vauhdilla. Mitä yksittäistä Helsinkiin liittyvää asiaa ajaisit erityisesti kansanedustajana eduskunnassa? Helsingin pelastusopistoa ei saa siirtää Kuopioon, se vaarantaisi helsinkiläisten turvallisuuden. Maakunnissa opiskelevat pelastajat menevät töihin kotiseuduilleen eivätkä muuta kalliiseen Helsinkiin, mikä aiheuttaisi meille merkittävää työvoimapulaa. Helsingissä on myös metro- ja raitiovaunuliikennettä, joka vaatii aivan omanlaistaan osaamista onnettomuustilanteissa. Helsingin pelastusopistolla on pitkät perinteet ja se on tunnettu ympäri maailman laadustaan, siitä luopuminen olisi järjetöntä ja heikentäisi helsinkiläisten saaman ensihoidon laatua. Yksittäisenä asiana ajaisin myös palomiesten eläkeiän laskemista 55 vuoteen. ●

Outilla on vahva ­oikeustaju ja hän uskaltaa ­rohkeasti ­taistella ­epäoikeuden­mukaisia asioita ja tilanteita ­vastaan, silloinkin kun siitä voi ­aiheutua hankaluuksia ­ hänelle itselleen. AARO CANTELL HALLITUKSEN PUHEENJOHTAJA, NORMET GROUP OY


PAAVO ARHINMÄKI

KOKENUT KAIKEN KANSAN EDUSTAJA ”Kaikessa päätöksenteossa on otettava huomioon kaksi asiaa: ilmastovaikutukset sekä päätösten seuraukset köyhiin ja heikossa asemassa oleviin”, muistuttaa Paavo Arhinmäki.

Miksi juuri sinä olisit hyvä kansanedustaja? Olen toiminut 12 vuotta kansanedustajana, joista kolme myös ministerinä. Näistä tehtävistä kertynyt kokemus mahdollistaa sen, että saan asioita edistettyä ja muutoksia aikaan. Vaikka olen jo suhteellisen kokenut kansanedustajana, eivät into ja palo politiikkaan ole hiipuneet, päinvastoin – Sipilän hallituksen politiikka on saanut sen suorastaan roihuamaan.

Olet vasemmistoliiton eduskuntavaaliehdokas. Miksi juuri vasemmistoliitto? Kaikissa päätöksissä pitää miettiä niiden vaikutus köyhien ja heikossa asemassa olevien arkeen. Jokaisen päätöksen vaikutukset myös ilmastoon ja ympäristöön pitää selvittää etukäteen ja minimoida haitat – tai jättää haitalliset päätökset kokonaan tekemättä. Tavallisten pieni- ja keskituloisten työtätekevien palkoista, työehdoista ja jaksamisesta tulee huolehtia. Moni puolue pitää huolta joistain näistä asioista, mutta vain yksi huomioi ne kaikki. Vasemmistoliitto on ainoa aidosti punavihreä puolue, ja siksi olen aikoinani valinnut sen.

Maailma on ennennäkemättömien haasteiden edessä, kun ilmaston lämpeneminen uhkaa muuttaa suuria osia maapallosta elinkelvottomaksi. Miten Suomen pitäisi mielestäsi muuttaa ilmastopolitiikkaansa? Jotta voimme pysäyttää ilmaston lämpenemisen alle 1,5 asteen, pitää kaikkialla ja kaikissa asioissa tehdä ilmastopolitiikkaa. Suomessa erityisen suuri merkitys on energiantuotannolla, lämmityksellä ja liikenteellä. Fossiilisten polttoaineiden käytöstä pitäisi luopua sekä energiantuotannossa että liikenteessä suunniteltua nopeammin. Toisaalta pitää huolehtia siitä, että Suomen hiilinielut säilyvät. Metsien liikahakkuita pitää rajoittaa ja soita ennallistaa.

Mihin muihin yhteiskunnallisiin epäkohtiin tulevan hallituksen tulisi mielestäsi erityisesti tarttua? Viiden viime vuoden ajan eläkeläisiltä, työttömiltä ja sairailta on leikattu indeksijäädytyksillä. Se on lisännyt köyhyyttä ja huono-osaisuutta. Pienimpiin eläkkeisiin ja perusturvaan on tehtävä tasokorotus. Hoito- ja hoivapalveluissa on liian vähän henkilökuntaa. Henkilökunta väsyy työtaakan alla, ja lapset tai vanhukset eivät saa riittävän hyvää hoitoa. Hoitoon ja hoivaan tarvitaan lisää työntekijöitä, tiukempia henkilöstömitoituksia ja aiempaa parempaa valvontaa. Lasten ja nuorten harrastuskustannukset ovat nousseet 10 viime vuoden aikana niin paljon, että jo 30 prosenttia vanhemmista nimeää lasten harrastamisen esteeksi liian kalliit hinnat. Harrastaminen pitäisi kytkeä koulupäivän jatkeeksi ja yhteiskunnan tukea sitä voimakkaasti. Kulttuurielämyksiä pitää tarjota kaikille, taidetta kouluihin ja lähiöihin.

Helsinki kasvaa ja kansainvälistyy vauhdilla. Mitä yksittäistä Helsinkiin liittyvää asiaa ajaisit erityisesti kansanedustajana eduskunnassa? Helsingin ehkä suurin yksittäinen ongelma on asumisen kohtuuttoman korkea hinta. Valtion on tuettava huomattavasti nykyistä voimakkaammin kohtuuhintaista asuntotuotantoa pääkaupunkiseudulle. Se tarkoittaa muun muassa valtion osallistumista suurten joukkoliikennehankkeiden rahoitukseen ja käynnistystukien lisäämistä kohtuuhintaiselle vuokra-asuntotuotannolle. ●

Paavo on saanut ikänäön myötä uutta näkökulmaa politiikkaan. Nyt kun rillitkin on hankittu, on Paavo valmis skarpille uudelle kaudelle. VILMA MELASNIEMI, NÄYTTELIJÄ

PAAVO ARHINMÄKI ●●

IKÄ:

●●

KOTIKAUPUNGINOSA:

●●

TYÖ JA LUOTTAMUSTEHTÄVÄT:

●●

MITÄ TEEN MIELELLÄNI:

42 Herttoniemenranta

Kansanedustaja, kaupunginvaltuutettu, kaupunginhallituksen varapuheenjohtaja Leikin lasteni kanssa.

paavo.arhinmaki@eduskunta.fi www.paavoarhinmaki.fi


MIRA-VEERA AUER

OPTIMISTINEN AKTIVISTI ”Köyhyys lamaannuttaa ja vie mahdollisuuden hyvään elämään, mutta yhdessä meillä on voima rakentaa hyvä tulevaisuus kaikille”, sanoo Mira-Veera Auer.

Miksi juuri sinä olisit hyvä kansanedustaja?

Mihin muihin yhteiskunnallisiin epäkohtiin tulevan

hallituksen tulisi mielestäsi erityisesti tarttua? Olen omassa elämässäni kokenut, millaista on pienituloisen pätkätyöläisen arki. Millaista on elättää itsensä 17-vuotiaasta, Köyhyyden poistaminen. Tarvitaan inhimillisen elämän mahlukea ylioppilaaksi ja olla samalla dollistava perusturva ja työstä iltavuorossa hampurilaisravintopalkka, joka riittää elämiseen. lassa. Millaista on nukkua koditEdullisia vuokra-asuntoja pitää tomana kavereiden ja sukulaisten rakentaa lisää. Asumisen kohsohvilla, kun ei ole varaa oman tuuton hinta ajaa köyhyyteen Mira-Veera on ­hyväsydäminen asunnon takuuvuokraan. Olen myös osan työssä käyvistä. ja oikeudentajuinen ­köyhien aina asunut pääkaupunkiseudun Tuhannen euron perustulo lähiöissä ja nähnyt, miten köyantaisi ihmisille mahdollisuuden puolustaja, joka tahtoo tehdä hyys voi lamaannuttaa ja viedä päättää omista asioistaan ja pysyviä ­muutoksia paran­ ihmisiltä mahdollisuuden hyvään lopettaisi luukulta luukulle pomtaakseen ihmisten ­elinoloja. elämään. Silti olen optimistinen pottamisen. Parhaimmillaan se aktivisti, enkä koskaan luovu mullistaisi koko yhteiskunnan, Hän on jo pitkään ­toiminut ajatuksesta, että yhdessä voimme kun ihmisten ei olisi pakko ­arvojensa mukaisesti ay- ja rakentaa paremman tulevaisuuden suostua työnantajien nöyryyttäkaikille. miseen tai byrokratian rattaisiin. kansalaisliikkeissä ja omaa

Olet vasemmistoliiton eduskuntavaaliehdokas. Miksi juuri vasemmistoliitto?

tarvittavan tietotaidon ­edustamaan kansalaisia ­eduskunnassa

Helsinki kasvaa ja kansainvälistyy vauhdilla. Mitä yksittäistä Helsinkiin liittyvää asiaa ajaisit erityisesti kansanedustajana eduskunnassa?

Vasemmistoliitto on ainoa puolue, ANNA KONTULA joka rakentaa hyvinvointia kaiSOSIOLOGI, KIRJAILIJA JA VASEMMISTOLIITON KANSANEDUSTAJA kille ja tuo uusia luovia ajatuksia perinteiseen politiikkaan. Puolueen toiminta perustuu oikeudenmukaisiin arvoihin. Kukaan ei Edullisia vuokra-asuntoja pitää rakentaa lisää. Asuntojen, koulujen ole oman onnensa seppä, vaan rakenteet ja olosuhteet tuottavat ja työpaikkojen on oltava kunnossa myös sisäilman osalta. ● köyhyyttä ja eriarvoisuutta. Olen toiminut pitkään vasemmistoliiton jäsenenä eri rooleissa. Vuoden 2017 kuntavaalien myötä minut valittiin vasemmistoliiton edustajaksi sosiaali- ja terveyslautakunnan jaostoon.

Maailma on ennennäkemättömien haasteiden edessä, kun ilmaston lämpeneminen uhkaa muuttaa suuria osia maapallosta elinkelvottomaksi. Miten Suomen pitäisi mielestäsi muuttaa ilmastopolitiikkaansa? Emme saa tehdä maapallosta asumiskelvotonta erämaata, jossa ihmiset taistelevat vedestä ja ravinnosta. Mikään maa ei saa välttää vastuutaan – olipa maa sitten suuri tai pieni. Pienet ja suuret teot ovat tärkeitä, eikä ole yhtä ratkaisua. Muutos on aloitettava heti.

MIRA-VEERA AUER ●●

IKÄ:

●●

KOTIKAUPUNGINOSA:

●●

TYÖ JA LUOTTAMUSTEHTÄVÄT:

●●

MITÄ TEEN MIELELLÄNI:

33 Jakomäki

Palvelualojen ­pätkätyöläinen, sosiaali- ja terveyslautakunnan jaoston jäsen, vuokralais- ja ay-aktiivi Seikkailen vauvan kanssa kaupungilla, kahviloissa ja metsässä.

auermir@gmail.com www.miraveera.fi


ILPO HAAJA

TYÖLÄISTEN JA TYÖTTÖMIEN ÄÄNI ”Vasemmistoliitolla on parhaat edellytykset korjata työelämän ja työnmurroksen kipupisteet”, tietää Ilpo Haaja.

Miksi juuri sinä olisit hyvä kansanedustaja? Olen rasvanahkaduunari sanan perinteisessä merkityksessä, työskentelen laivalevyseppänä Helsingin telakalla. Mielestäni tällaista pohjataustaa tarvitaan eduskuntaan. Minulla on myös laaja kokemus niin ay-puolelta kuin kunnallisistakin luottamustehtävistä ja järjestöistä. Haluan taistella kikytettyjen palkansaajien, aktiivimallin runtelemien työttömien, leipäjonoissa riutuvien köyhien, hoivavajeesta kärsivien vanhusten sekä syrjäytettyjen nuorten puolesta.

Olet vasemmistoliiton eduskuntavaaliehdokas. Miksi juuri vasemmistoliitto? Vasemmistoliitolla on parhaat edellytykset korjata työelämän kipupisteitä, jotka ovat käsillämme olevan työnmurroksen keskellä suorastaan polttavia. Vasemmistoliitossa ymmärretään myös, kuinka suuri ongelma meriin kertyvät muovit ovat. Koskikalastajana koen suurta huolta vesistöistämme niin ravinnon kuin virkistysarvojenkin kannalta. Vasemmistolaiset kantavat myös sekä huolta että vastuuta ilmastosta ja puhtaan, uusiutuvan energian tuotannosta.

Maailma on ennennäkemättömien haasteiden edessä, kun ilmaston lämpeneminen uhkaa muuttaa suuria osia maapallosta

elinkelvottomaksi. Miten Suomen pitäisi mielestäsi muuttaa ilmastopolitiikkaansa? Puhtaan ja uusiutuvan energian tuottaminen on ihmiskunnan kohtalonkysymyksiä. Energia-alan tutkimiseen pitää satsata aiempaa enemmän. Tuulta, vettä ja aurinkoa pitää hyödyntää energiantuotannossa mahdollisimman paljon.

Mihin muihin yhteiskunnallisiin epäkohtiin tulevan hallituksen tulisi mielestäsi erityisesti tarttua? Terveydenhuolto on säilytettävä julkisena palveluna ja riittävän edullisena aivan kaikille, myös pienituloisille ja köyhille. Noin 6000–7000 vailla vakinaista asuntoa olevalle ihmiselle on järjestettävä koti välittömästi – vaikka valtion tuella, jos muu ei onnistu. Kikyttely ja aktiivimalli tulee kieltää lailla. Toisen asteen koulutusjärjestelmälle on annettava riittävät resurssit toimia.

Helsinki kasvaa ja kansainvälistyy vauhdilla. Mitä yksittäistä Helsinkiin liittyvää asiaa ajaisit erityisesti kansanedustajana eduskunnassa?

Eduskuntaan ­tarvitaan ­työelämän ­asiantuntijoita. Lainsäätäjien on ­ymmärrettävä, miten ­lakiin tehtävät ­säädökset tai ­muutokset ­koskevat työ­ elämää ­käytännössä. ­Pitkän pää­luottamusmiesuran ­ansiosta Ilpo on paras ­ehdokas ­valvomaan ja ­parantamaan työn­tekijöiden etuja edus­kuntaan. TERHO LAITILA

Haluan, että valtio tukee aiempaa enemmän Helsingin asuinalueiden eriytymisen vastaista työtä. Kukaan ei toivo slummeja Helsinkiin. Niiden syntyminen estetään huolehtimalla siitä, että kaikilla asuinalueilla vuokra-asumista on vähintään 35–40 prosenttia asuntokannasta. Helsingissä asuville maahanmuuttajille haluaisin mahdollisuuden kielikylpyihin. Suomessa syntyvyys on alhaisella tasolla, ja tarvitsemme lisää työperäistä maahanmuuttoa. Ilman sitä emme pärjää tulevaisuudessa. ●

ILPO HAAJA ●●

IKÄ:

●●

KOTIKAUPUNGINOSA:

●●

TYÖ JA LUOTTAMUSTEHTÄVÄT:

●●

MITÄ TEEN MIELELLÄNI:

60 Malminkartano

Laivalevyseppä, pää­­luottamusmies, Helsingin vasemmistoliiton piirihallituksen jäsen, vasemmistoliiton puoluehallituksen jäsen Politikoin, luen, penkkiurheilen, koskikalastan ja agitoin.

ilpo.haaja@luukku.com vasemmisto.fi/ehdokas/ilpohaaja/


VERONIKA HONKASALO

ROHKEA ERIARVOISUUDEN TORJUJA ”Hauraimmassa asemassa olevien oikeuksia on puolustettava tinkimättömästi”, sanoo Veronika Honkasalo.

Miksi juuri sinä olisit hyvä kansanedustaja? Politiikka kaipaa kipeämmin kuin koskaan tutkittuun tietoon perustuvaa päätöksentekoa ja ihmisiä, jotka osaavat arvioida päätösten kauaskantoisiakin vaikutuksia, koko yhteiskunnan kannalta. Olen osoittanut rohkeuteni ja vahvuuteni tutkijataustaisena poliitikkona sekä kaupunginvaltuutettuna että vasemmistoliiton puoluejohdossa. Kansanedustajana teen kaikkeni sen eteen, että ilmastonmuutoksen hillintä ja eriarvoisuuden torjuminen nousevat politiikassa ykkösprioriteetiksi.

Olet vasemmistoliiton eduskuntavaaliehdokas. Miksi juuri vasemmistoliitto? Vasemmistoliitto on puolueista ainoa, joka seisoo tinkimättömästi hauraimmassa asemassa olevien puolella ja yhdistää kunnianhimoiseen ilmastopolitiikkaan sosiaalisen oikeudenmukaisuuden. Vasemmistoliittoa äänestämällä tietää, ettei ole mitään oikeaa laitaa, jonne ääni voisi valua.

Maailma on ennennäkemättömien haasteiden edessä, kun ilmaston lämpeneminen uhkaa muuttaa suuria osia maapallosta elinkelvottomaksi. Miten Suomen pitäisi mielestäsi muuttaa ilmastopolitiikkaansa? Seuraavaan hallitusohjelmaan on kirjattava, että Suomi tavoittelee hiilinegatiivisuutta vuoteen 2030 mennessä. On myös luotava selkeä aikataulu fossiilisista polttoaineista luopumiselle. Lisäksi on satsattava päästöttömään liikenteeseen ja tehtävä mittavia investointeja raideliikenteeseen. Maa- ja metsätalous ovat ratkaisevassa roolissa hiilinielujen kasvattamisessa, siksi maanviljelijöitä ja metsänomistajia on tuettava tässä työssä. llmastopolitiikan varjolla ei saa kuitenkaan unohtaa muita ympäristöongelmia, kuten Itämeren heikkoa tilaa. Ilmaston lämpeneminen on erityisen nopeaa Itämeren alueella, ja lämpeneminen vaikuttaa herkässä meriekosysteemissä nopeasti.

Mihin muihin yhteiskunnallisiin epäkohtiin tulevan hallituksen tulisi mielestäsi erityisesti tarttua? Perusturvan tasoa on nostettava. Koulutusleikkaukset on peruttava, ja tutkimus-, kehitys- ja innovaatiorahoitus on nostettava viiteen prosenttiin bruttokansantuotteesta. Subjektiivinen päivähoito-oikeus on palautettava ja ympäristölle haitallisia tukia

VERONIKA HONKASALO ●●

IKÄ:

●●

KOTIKAUPUNGINOSA:

●●

TYÖ JA LUOTTAMUSTEHTÄVÄT:

●●

MITÄ TEEN MIELELLÄNI:

43 Tapulikaupunki

Nuorisotutkija, VTT, kaupunginvaltuutettu, kaupunginhallituksen jäsen, vasemmistoliiton varapuheenjohtaja Herkullisia aterioita.

veronika.honkasalo@gmail.com www.veronikahonkasalo.fi

karsittava. Sote-maksuja on alennettava ja jokaisella on oltava mahdollisuus päästä lääkärin vastaanotolle viikon sisällä.

Helsinki kasvaa ja kansainvälistyy vauhdilla. Mitä yksittäistä Helsinkiin liittyvää asiaa ajaisit erityisesti kansanedustajana eduskunnassa? Lisää kohtuuhintaista asumista ja sulavia joukkoliikenneyhteyksiä pääkaupunkiseudulle, muun muassa Pisara-rata. Lisäksi Helsingin seudun eriarvoisuuteen, kuten nuorten asunnottomuuteen ja alueiden väliseen eriytymiseen, pitäisi puuttua aiempaa paremmin valtion tasolla. Vanhuspalveluiden huolestuttava tilanne on asia, jonka resurssointi ja henkilöstömitoitukseen liittyvät kysymykset pitäisi turvata valtion tasolla nykyistä huomattavan paljon paremmin. ●

Veronika on niitä ­ihmisiä, jotka ovat osanneet ­säilyttää ­nuoruutensa ­sydämen ­lämmön, innostuksen, ­kiinnostuksen maailmaa ja muita ihmisiä ­kohtaan sekä kyenneet kartuttamaan tätä hyvää ­aikuisen ­kokemuksella, tutkijan viisaudel­ la ja ­muutosvoimalla. ­Tämmöisen ­ihmisen elämänkulkua on ollut hyvä seurata ja häntä on ilo ­äänestää. EVA HAVO LUKION KIRJALLISEN ILMAISUTAIDON OPETTAJA


SIRKKU INGERVO

YMPÄRISTÖN JA IHMISTEN PUOLELLA ”Lapsiperheköyhyys synnyttää lasten luokkayhteiskunnan, ja sen voimme estää politiikan keinoin”, toteaa Sirkku Ingervo.

Olet vasemmistoliiton eduskuntavaaliehdokas. Miksi juuri vasemmistoliitto? Vasemmistoliitto on ainoa puolue, jossa ihmisen ja ympäristön suojelu kulkevat käsi kädessä. Tasa-arvoinen ja maksuton koulutus ratkaisee elämän suunnan. Lapsiperheköyhyys on totta. Ihmisarvo on jakamaton. Muissa puolueissa näitä asioita ei ole tajuttu yhtä selvästi.

Maailma on ennennäkemättömien haasteiden edessä, kun ilmaston lämpeneminen uhkaa muuttaa suuria osia maapallosta elinkelvottomaksi. Miten Suomen pitäisi mielestäsi muuttaa ilmastopolitiikkaansa? Meillä on kiire tukea uusiutuvia energianlähteitä ja vähentää päästöjä. Aurinkoenergian nopea, laaja ja valtion tukema käyttöönotto kannattaa tehdä heti. Joukkoliikenteeseen ja erityisesti raideliikenteeseen pitää panostaa paljon nykyistä enemmän. Tietullit ruuhka-aikoihin ovat vaihtoehto, jota kannattaisi kokeilla henkilöautoilun ja erityisesti yksin ajamisen vähentämiseksi. Samoin kannatan matkan pituuteen perustuvan lentoveron käyttöön ottamista.

hankaluuksia on myös vuorotyössä olevilla yksinhuoltajilla, joiden osalta pienten koululaisten hoitotilanne on kestämätön. Pitääkö yksinhuoltajan lopettaa työt, kun lapsi menee kouluun? Vai jättää lapsi yksin illoiksi ja öiksi? Pienten koululaisten hoitoratkaisut on saatava lakisääteisiksi siinä missä varhaiskasvatuskin.

Helsinki kasvaa ja kansainvälistyy vauhdilla. Mitä yksittäistä Helsinkiin liittyvää asiaa ajaisit erityisesti kansanedustajana eduskunnassa? Aivan olennaista on tukea kohtuuhintaisten vuokra-asuntojen rakentamista viihtyisyydestä ja laadusta tinkimättä. Haluaisin myös saada palautettua vuokrakaton, jotta asuntojen kysynnän kasvaessa vuokralaisten riistäminen loppuisi. Maahanmuuttajien kotoutumista pitää tukea turvaamalla riittävän suomen kielen opiskelun mahdollisuudet sekä opiskelu- tai työpaikan saaminen. Joukkoliikenteeseen ja erityisesti raideliikenteeseen pitää panostaa nykyistä enemmän. ●

Mihin muihin yhteiskunnallisiin epäkohtiin tulevan hallituksen tulisi mielestäsi erityisesti tarttua?

Olen tuntenut Sirkun pitkään. Arvostan hänen ­aktiivisuuttaan lasten, nuorten ja heidän ­perheidensä tukijana. Sirkku ottaa selvää asioista ja tekee hyvää työtä nuorten kasvatta­ jana. Meillä on pitkä yhteis­ työsuhde ja yritämme parantaa lasten ja perheiden selviytymistä maailman muutoksissa.

Eriarvoistuminen on suuri yhteiskunnallinen uhka. Tämän päivän päätöksillä joko lisäämme tai vähennämme eriarvoistumista tulevaisuudessa. Myös tasa-arvoinen koulutus on uhattuna. On tärkeää saada kaikki koulutusasteet maksuttomiksi. Ylioppilaskirjoitusten painoarvo korkeakouluvalinnoissa on kohtuuton ja teini-ikäisiä uuvuttava. Lapsiperheköyhyys on Suomessa valtava ongelma. Kaikilla eivät riitä rahat edes ruokaan, harrastuksista ja koulutuksesta puhumattakaan. En halua lasten luokkayhteiskuntaa! Arjen

KATI PELTOLA ENTINEN SOSIAALIJOHTAJA, VALTUUTETTU JA KANSANEDUSTAJA HELSINGISTÄ

SIRKKU INGERVO ●●

IKÄ:

●●

KOTIKAUPUNGINOSA:

●●

TYÖ JA LUOTTAMUSTEHTÄVÄT:

●●

MITÄ TEEN MIELELLÄNI:

59 Käpylä

Erityisopettaja, s­ osiaalityöntekijä, opinto-ohjaaja, varavaltuutettu, rakennusten ja yleisten alueiden jaoston jäsen. Laulan, tanssin ja kävelen koirien kanssa Taivaskalliolla.

ingervo.sirkku@gmail.com www.sirkkuingervo.fi


MAI KIVELÄ

PERIKSIANTAMATON ILMASTONSUOJELIJA ”Tekemällä todellisia ilmastotekoja emme vain luovu asioista, vaan saamme tilalle parempaa: puhtaampaa energiaa, aiempaa terveellisempää ruokaa sekä uutta työtä”, muistuttaa Mai Kivelä.

Miksi juuri sinä olisit hyvä kansanedustaja? Olen erittäin sitoutunut torjumaan ilmastonmuutosta ja edistämään radikaalia yhdenvertaisuutta. Minulla on 15 vuoden kokemus yhteiskunnallisesta vaikuttamisesta ja olen järjestöjohtajana oppinut, miten saada aikaan yhteiskunnallisia muutoksia. Olen aikaansaava ja periaatteellinen, mutta minulla on myös hyvät yhteistyötaidot. Näitä ominaisuuksia tarvitaan, jotta saa politiikassa asioita tapahtumaan.

Olet vasemmistoliiton eduskuntavaaliehdokas. Miksi juuri vasemmistoliitto? Näen, että vasemmistolainen yhteiskunta-analyysi on välttämätön, mikäli haluamme ottaa ilmastonmuutoksen tosissamme. Tämä tarkoittaa muun muassa keskittymistä valtarakenteisiin sekä siihen, mitkä voimat estävät meitä muuttamasta yhteiskuntaamme ekologisesti kestäväksi. Lisäksi vasemmistoliitto puolustaa kaikessa päätöksenteossa johdonmukaisimmin yhdenvertaisuutta.

Maailma on ennennäkemättömien haasteiden edessä, kun ilmaston lämpeneminen uhkaa muuttaa suuria osia maapallosta elinkelvottomaksi. Miten Suomen pitäisi mielestäsi muuttaa ilmastopolitiikkaansa? Meidän pitää ottaa ilmastonmuutos sillä vakavuudella, jonka se vaatii. Olen tosissani, kun sanon, että aikaa ei ole hukattavana enää yhtään. Tämä tarkoittaa muutosta lähes kaikessa – konkreettisesti koko energia- ja liikennejärjestelmämme irrottamista pikaisella aikataululla fossiilisista, hiilinielujen ja -varastojen, kuten metsien, kasvattamista ja suojelemista, sekä ympäristölle haitallisten tukien alasajoa. Lisäksi se tarkoittaa, että meidän on laskettava lihan ja muiden eläinkunnan tuotteiden tuotanto ja kulutus radikaalisti alaspäin. Tekemällä kaiken tämän emme vain luovu asioista, vaan saamme tilalle parempaa: puhtaampaa energiaa ja ilmaa, nopeita raideyhteyksiä, monimuotoista luontoa, aiempaa terveellisempää ruokaa sekä uutta työtä tämän suuren rakennemuutoksen toteuttamiseen.

Mihin muihin yhteiskunnallisiin epäkohtiin tulevan hallituksen tulisi mielestäsi erityisesti tarttua? Työelämän muutokseen liittyvien kysymysten ratkaiseminen, kuten työajan lyhentäminen ja tasa-arvoisen perhevapaauudis-

MAI KIVELÄ ●●

IKÄ:

●●

KOTIKAUPUNGINOSA:

●●

TYÖ, KOULUTUS JA LUOTTAMUSTEHTÄVÄT:

●●

MITÄ TEEN MIELELLÄNI:

36 Arabianranta

Animalian toiminnanjohtaja, Master in Environment and Development, kaupunginvaltuutettu, kaupunki­ ympäristölautakunnan jäsen. Ja liikun luonnossa.

mai.kivela@gmail.com www.maikivela.fi

Vasemmiston vaalivoiton!

tuksen toteuttaminen. Köyhyyden vähentäminen ja ihmisten vapauden lisääminen perustuloa edistämällä sekä varmistamalla laadukkaan varhaiskasvatuksen ja koulutuksen resurssit. Ihmisten itsemääräämisoikeuden lisääminen kuten translain uudistaminen. Yksittäisenä nostona turkistarhauksen kieltäminen.

Helsinki kasvaa ja kansainvälistyy vauhdilla. Mitä yksittäistä Helsinkiin liittyvää asiaa ajaisit erityisesti kansanedustajana eduskunnassa? Asumisen hinnan laskeminen on keskeinen Helsinkiin liittyvä tavoite, joka linkittyy myös köyhyyden torjuntaan, segregaation ehkäisyyn ja mahdollisuuteen muuttaa työn perässä tai elämäntilanteen muuttuessa. Lisäksi asunnottomuus on häpeäpilkku, joka pitää poistaa. ●

Mai on osoittanut ajamallaan ­politiikalla suurta humaaniutta ja vastuullisuutta niin ihmisoikeuksien kuin ympäristönsuojelun puolesta­ puhujana. Mai vaikuttaa yhteis­ kunnallisiin epäkohtiin periksi­ antamattomuudella ja älykkyydellä. Hänen asenteensa on yhdistelmä suoruutta, lempeyttä, nöyryyttä ja vahvuutta. MEERI KOUTANIEMI, VALOKUVAAJA JA KUVAJOURNALISTI


HEIKKI KUULA

SUOMEN KANSAN TUNTIJA ”Köyhyys, eriarvoistuminen ja syrjäytyminen ovat kasvaneet koko sen ajan, kun politiikkaa on tehty oikeiston ehdoilla. Suomen suunnan on vihdoin muututtava”, vaatii Heikki Kuula.

Miksi juuri sinä olisit hyvä kansanedustaja? Suomea 200 päivää vuodessa kiertäessäni tapaan paljon ihmisiä ja minulla on kattava kuva siitä, miten Suomessa voidaan. Ei voi sanoa, että hyvin.

Olet vasemmistoliiton eduskuntavaaliehdokas. Miksi juuri vasemmistoliitto? Vasemmistossa tehdään töitä oikeudenmukaisen, tasa-arvoisen ja vapaan yhteiskunnan puolesta. Siksi.

Maailma on ennennäkemättömien haasteiden edessä, kun ilmaston lämpeneminen uhkaa muuttaa suuria osia maapallosta elinkelvottomaksi. Miten Suomen pitäisi mielestäsi muuttaa ilmastopolitiikkaansa? Suomen täytyy sitoutua tavoitteisiin, jotka tekevät maastamme hiilinegatiivisen vuoteen 2030 mennessä. Se edellyttää ilmastopäästöjen merkittävää vähentämistä, hiilinielujen kasvattamista sekä yhteiskunnan rahavirtojen ohjaamista tukemaan tätä siirtymää. Ilmastotalkoiden tulee koskea jokaista suomalaista, mutta muutokset tulee toteuttaa sosiaalisesti oikeudenmukaisesti. Suurituloisimpien pitää kantaa köyhiä suurempi vastuu, sillä he tuottavat myös enemmän päästöjä.

Mihin muihin yhteiskunnallisiin epäkohtiin tulevan hallituksen tulisi mielestäsi erityisesti tarttua? Köyhyys, eriarvoistuminen ja syrjäytyminen ovat kasvaneet koko sen ajan, kun politiikkaa on tehty oikeiston ehdoilla. Nämä asiat täytyy ottaa vihdoin vakavasti. Suomen suunta pitää muuttaa.

Helsinki kasvaa ja kansainvälistyy vauhdilla. Mitä yksittäistä Helsinkiin liittyvää asiaa ajaisit erityisesti kansanedustajana eduskunnassa? Asumisen hinta on suuri köyhyyttä aiheuttava asia Helsingissä. Tarvitsemme lisää julkista asuntotuotantoa! ●

Heikki on selvä valintani ­eduskuntavaaleissa. Heikki hoitaa aina homman kotiin! DJ VELKAKIERRE

HEIKKI KUULA ●●

IKÄ:

●●

KOTIKAUPUNGINOSA:

●●

TYÖ:

●●

MITÄ TEEN MIELELLÄNI:

36 Kruununhaka

Graafikko, muusikko

heikki.kuula@gmail.com www.heikkikuula.com

Vietän aikaa perheeni kanssa.


LAURI LINNA

IDEALISTINEN OIKEUSTIETEILIJÄ ”Tulevan hallituksen on tehtävä kaikkensa, jotta koulutusjärjestelmämme säilyttää kykynsä vähentää yhteiskunnallista eriarvoisuutta ja toisaalta synnyttää osaamista ja sivistystä”, vaatii Lauri Linna.

Miksi juuri sinä olisit hyvä kansanedustaja? Minulla on vuosien kokemus päätöksenteosta opiskelijaliikkeen puolelta, mutta ei vielä pisaraakaan kyynisyyttä. Tuon esiin meidän alle 30-vuotiaiden aliedustettua ääntä, jossa on sopiva sekoitus idealismia ja näkemystä siitä, kuinka saada asioita eteenpäin. Kansanedustajana hyödyntäisin oikeustieteilijän koulutustani yhteisten arvojemme ja oikeudenmukaisen Suomen edistämiseen.

Olet vasemmistoliiton eduskuntavaaliehdokas. Miksi juuri vasemmistoliitto? Vasemmistoliitossa yhdistyvät sosiaalisen oikeudenmukaisuuden ja yhdenvertaisuuden tavoittelu sekä ymmärrys ilmastonmuutoksen hillitsemisen tärkeydestä. Me pyrimme ajattelemaan kaikkien hyvää ja pidämme arvoistamme rohkeasti kiinni. Vasemmistossa toimintaa ohjaa näkemys siitä, että kaikki ovat arvokkaita – me uskomme ihmisten hyvyyteen. Tällaiseen joukkoon on ilo kuulua.

Maailma on ennennäkemättömien haasteiden edessä, kun ilmaston lämpeneminen uhkaa muuttaa suuria osia maapallosta elinkelvottomaksi. Miten Suomen pitäisi mielestäsi muuttaa ilmastopolitiikkaansa? Ilmastonmuutoksen torjunnan tulee ohjata paljon nykyistä vahvemmin kaikkea päätöksentekoa. Kokonaispäästöjen laskutavoitetta on kiristettävä ja Suomen kokonaispäästöt ilmakehään saatava alle nollan 2030-luvun alussa. Ilmasto on otettava huomioon myös veropolitiikassa aivan uudella tavalla esimerkiksi luopumalla ympäristölle haitallisista yritystuista. Kaiken kaikkiaan ilmastopolitiikan on perustuttava tieteeseen, joka edellyttää meiltä niin merkittäviä päästövähennyksiä kuin hiilinielujen kasvattamista.

Mihin muihin yhteiskunnallisiin epäkohtiin tulevan hallituksen tulisi mielestäsi erityisesti tarttua? Nykyinen translaki on yksi tämän hetken räikeimmistä ihmisoikeusongelmista Suomessa. Translakiin on tehtävä itsemääräämisoikeuteen perustuva kokonaisuudistus, lisääntymiskyvyttömyyden vaatimisen lopettaminen ei riitä. Sosiaaliturva on uudistettava niin, että tähtäimessä on elämiseen riittävä, yksilökohtainen ja vastikkeeton perustulo. Riittävän toimeentulon tulee olla itsestäänselvyys eikä taistelua byrokratiaa vastaan.

LAURI LINNA ●●

IKÄ:

●●

KOTIKAUPUNGINOSA:

●●

OPINNOT JA TYÖ:

●●

MITÄ TEEN MIELELLÄNI:

25 Kallio

Oikeustieteen opiskelija, ­vapaaehtoistoiminnan koordinaattori Kirjoitan runoja, luen kirjoja ja vietän aikaa ystävien kanssa.

lauri.l.linna@helsinki.fi www.laurilinna.fi

Myös koulutukseen pitää panostaa. Kaikilta koulutusasteilta on leikattu sietämättömiä määriä. Tulevan hallituksen on tehtävä kaikkensa, jotta suomalainen koulutusjärjestelmä säilyttää kykynsä vähentää yhteiskunnallista eriarvoisuutta ja toisaalta synnyttää osaamista ja sivistystä.

Helsinki kasvaa ja kansainvälistyy vauhdilla. Mitä yksittäistä Helsinkiin liittyvää asiaa ajaisit erityisesti kansanedustajana eduskunnassa? Kohtuuhintaista asuntotuotantoa on tuettava, jotta kaikilla olisi mahdollisuus asua Helsingissä. Tämä tarkoittaa esimerkiksi ARA-tuotannon kasvattamista korkotukea lisäämällä. Erityistä huomiota olisi kiinnitettävä siihen, että opiskelija-asuntoja on riittävästi. ●

Lauri on takuuvarma valinta ­tuomaan eduskuntaan ­osaamista ja oikeustajua. Laurilla on erin­ omainen kokonaiskuva yhteis­ kunnasta ja eri ihmisten tarpeista – hän lähtee ­yhteistyökykyisesti hakemaan parempaa ­huomista konkreettisten parannusten ­avulla. MIA HAGLUND POHJOISMAISEN VIHREÄN VASEMMISTON PÄÄSIHTEERI


AJAK MAJOK

RÄVÄKKÄ AKTIVISTI ”Tulevan hallituksen tulee tarttua kovalla kädellä nuorten syrjäyttämiseen. Nuoret on myös osallistettava heitä koskevaan päätöksentekoon”, vaatii Ajak Majok.

Miksi juuri sinä olisit hyvä kansanedustaja? Kansanedustuslaitos on vieraannuttanut etenkin nuoret ja vähemmistöt päätöksenteosta. Se, että meitä ei juuri näy valtakunnan politiikassa, on johtanut demokratiavajeeseen. Monikulttuurisena, kolmoistutkinnon suorittaneena nuorena aktivistina olen nähnyt ja kokenut paljon sellaista, mikä tuo valtakunnan päätöksentekoon kaivattua näkökulmaa. Siksi olisin hyvä kansanedustaja.

Olet vasemmistoliiton eduskuntavaaliehdokas. Miksi juuri vasemmistoliitto? Olen sitoutumaton eduskuntavaaliehdokas. Halusin kuitenkin juuri vasemmistoliiton listalle, sillä koen, että vasemmistoliitto on ainoa puolue, joka tarttuu sinnikkäästi niin eriarvoisuuden poistamiseen kuin ilmastonmuutoksen hillitsemiseen sosiaalisesti oikeudenmukaisella tavalla. Vasemmistoliitto on myös ajanut määrätietoisesti itselleni tärkeitä arvoja.

Maailma on ennennäkemättömien haasteiden edessä, kun ilmaston lämpeneminen uhkaa muuttaa suuria osia maapallosta elinkelvottomaksi. Miten Suomen pitäisi mielestäsi muuttaa ilmastopolitiikkaansa?

Mihin muihin yhteiskunnallisiin epäkohtiin tulevan hallituksen tulisi mielestäsi erityisesti tarttua? Tulevan hallituksen tulee tarttua nuorten syrjäyttämiseen. Yhteiskunnan ulkopuolelle jäävien nuorten määrä on kasvanut lyhytnäköisen poliittisen päätöksenteon seurauksena. Toisen asteen tutkintotodistus on yksi tärkeimmistä syrjäyttämisen ehkäisyn keinoista. Siksi ajan erityisesti ammattiopistojen 190 miljoonan euron leikkausten perumista. Tulevan hallituksen tulee palauttaa myös subjektiivinen päivähoito-oikeus ja panostaa peruskouluun sekä toisen asteen opintoihin muun muassa nostamalla oppivelvollisuusikää.

Helsinki kasvaa ja kansainvälistyy vauhdilla. Mitä yksittäistä Helsinkiin liittyvää asiaa ajaisit erityisesti kansanedustajana eduskunnassa? Kansainvälistyvässä ja kasvavassa Helsingissä on tärkeää tarjota palveluita ja koulutusta useilla kielillä. Muuta kuin suomea äidinkielenään puhuvien ihmisten suuri huolenaihe on lasten koulutus, kun englanninkielisiä päiväkoteja ja kouluja on vain vähän. Kansanedustajana panostaisin siis julkisiin englanninkielisiin päiväkoteihin ja peruskouluihin. ●

Suomen tulee päättäväisesti asettaa aikarajat päästötavoitteille: luovutaan energiantuotannossa turpeenpoltosta, kivihiilestä ja öljystä vuoteen 2027 mennessä. Vuoteen 2050 mennessä meidän on oltava hiilinegatiivisia. Suomen tulee kasvattaa hiilinieluja suojelemalla metsiä, soita ja maaperää. Siirretään julkiset sijoitukset fossiilisia polttoaineita tuottavista yhtiöistä uusiutuvaa energiaa tuottaviin yhtiöihin. Siirrytään ripeästi kestävään liikennepolitiikkaan investoimalla raiteisiin ja raidetukiin, lisäämällä joukkoliikennetukea ja ottamalla käyttöön ruuhkamaksut. Suunnataan määrätietoisesti kohti kiertotaloutta.

Arvostan suuresti Ajakin kykyä ­ajatella laajasti samaan ­aikaan ­yksityiskohdat huomioiden. Ajak ajaa nuorten ­vahvempaa ­osallistamista heitä ­koskevaan päätöksentekoon. Tätä ­tarvitaan. Ajak suhtautuu kahteen asiaan intohimoisesti: tanssiin ja ­politiikkaan, mikä on ­minusta ­luonteva yhdistelmä Arkadian­ mäelle. MARYAN ABDULKARIM VAPAA KIRJOITTAJA

AJAK MAJOK ●●

IKÄ:

●●

KOTIKAUPUNGINOSA:

●●

TYÖ:

●●

MITÄ TEEN MIELELLÄNI:

21 Kallio

Tanssiohjaaja

hauskoja meemejä.

ajak.majok@hotmail.com www.ajakmajok.com

Tanssin, luen, laulan ja etsin


PETRA MALIN

PEREHTYNYT PÄÄTÖKSENTEKIJÄ ”Valtion on huolehdittava, että aivan jokaiselle helsinkiläisnuorelle riittää toisen asteen koulutuspaikka. Oikeus opiskelupaikkaan kuuluu kaikille”, toteaa Petra Malin.

Miksi juuri sinä olisit hyvä kansanedustaja? Olen Helsingin kaupunginvaltuutettu ja kunnallispolitiikassa saanut usein kiitosta yli puoluerajojen siitä, että olen aina hyvin perehtynyt asioihin, joista päätämme. Minulle on tärkeää, että päätöksenteko perustuu tietoon. Valtuutettuna olemisen ansiosta politiikka on minulle myös jo tuttua, samoin sen realiteetit. Teen politiikkaa suurella innolla, palolla ja intohimolla – minulle politiikka on sydämen asia.

Olet vasemmistoliiton eduskuntavaaliehdokas. Miksi juuri vasemmistoliitto? Tälle ajalle tyypillistä on, että monia asioita ajatellaan yksilön valintoina. Vasemmistoliitolla on selkeä visio ja kirkas ymmärrys siitä, että monien suurten asioiden ratkaisemiseksi tarvitaan yhteistä toimintaa ja poliittisia päätöksiä, muuten suuret rakenteelliset kysymykset eivät ratkea. Pidin myös todella kiinnostavana tutkimusta, jonka mukaan juuri vasemmistoliiton äänestäjät ovat kaikkein empaattisimpia ja asenteet ymmärtäväisimpiä erilaisissa elämäntilanteissa olevia ihmisiä kohtaan. Tässä puolueessa ei ketään syrjitä siksi, että olisi kohdannut elämässään vaikeuksia tai koska poikkeaisi taustaltaan valtaväestöstä.

Maailma on ennennäkemättömien haasteiden edessä, kun ilmaston lämpeneminen uhkaa muuttaa suuria osia maapallosta elinkelvottomaksi. Miten Suomen pitäisi mielestäsi muuttaa ilmastopolitiikkaansa? Ympäristölle haitallisten toimintojen tukeminen on lopetettava, mutta se on tehtävä oikeudenmukaisesti. Kaivoslainsäädäntö on uudistettava, tällä hetkellä meillä on kaivosyrittäjien vapaat markkinat. Tarvitsemme myös verotusta lentomatkustamiseen sekä vastaavasti aiempaa enemmän tukea raideliikenteelle.

Mihin muihin yhteiskunnallisiin epäkohtiin tulevan hallituksen tulisi mielestäsi erityisesti tarttua? Suomi on saanut toistuvasti huomautuksia siitä, että perusturvan taso on liian matala, ja sitä on nostettava. Yksi tärkeimmistä kysymyksistä onkin köyhyyteen puuttuminen. Kasvatuksen, hoivan ja sosiaalipalveluiden alalla pitäisi puolestaan kieltää voitontavoittelu. Tämä koskee niin varhaiskasvatusta kuin vaikkapa vanhuspalveluita. Lisäksi subjektiivinen oikeus varhaiskasvatukseen pitää palauttaa ja translaki uudistaa.

PETRA MALIN ●●

IKÄ:

●●

KOTIKAUPUNGINOSA:

●●

AMMATTI JA LUOTTAMUSTEHTÄVÄT:

●●

MITÄ TEEN MIELELLÄNI:

38 Sörnäinen

Sosiaali­työntekijä (VTM), väitöskirjatutkija, kaupungin­valtuutettu, kasvatus- ja koulutuslautakunnan jäsen Laulan, käyn uimahallissa, kuuntelen musiikkia, katson hyviä TV-sarjoja.

www.petramalin.fi petra@petramalin.fi

Helsinki kasvaa ja kansainvälistyy vauhdilla. Mitä yksittäistä Helsinkiin liittyvää asiaa ajaisit erityisesti kansanedustajana eduskunnassa? Yksi iso kysymys ovat toisen asteen koulutuspaikat. Helsingissä on koko ajan enemmän ja enemmän lapsia ja nuoria, joista kaikille ei riitä ammattikoulu- tai lukiopaikkaa, sillä koulutuspaikkoja ei vain ole tarpeeksi. Tämä on asia, josta kaupunki ei voi itse päättää, vaan valtio myöntää järjestämisluvat. Kaikilla nuorilla on oikeus opiskella toisella asteella, ja siksi tämä pitää saada kuntoon. Suuren lapsimäärän vuoksi Helsingin kannalta olisi tärkeää myös säätää laissa ryhmäkoista. Esimerkiksi peruskouluun pitäisi säätää maksimiryhmäkoot, etteivät luokkakoot räjähdä käsiin. ●

Petra on asioihin ­perusteellisesti perehtyvä poliitikko, jolle on ­tärkeää, että päätöksenteko ­perustuu tutkittuun tietoon. Ihailen hänen tunnollisuuttaan ja horjumatonta oikeudentuntoaan. TOMMI KOKKONEN FILOSOFIAN TOHTORI, OPPIMISEN TUTKIJA, AMMATTIYHDISTYSAKTIIVI


SILVIA MODIG

INTOHIMOINEN ILMASTOASIANTUNTIJA ”Ilmastopolitiikan kunnianhimon tasoa on nostettava merkittävästi. Resepti on lopulta yksinkertainen: päästöt alas, nielut ylös, ja rahavirrat tukemaan ekologista jälleenrakentamista”, sanoo Silvia Modig.

Miksi juuri sinä olisit hyvä kansanedustaja? Olen ollut kaupunginvaltuutettu kymmenen ja kansanedustaja kahdeksan vuoden ajan. Sitä ennen toimin pitkään järjestökentällä. Tänä aikana minulle on kertynyt suuri määrä tietoa, osaamista sekä laajoja verkostoja, jotka ovat aivan olennaista pääomaa, kun haluaa saada asioita eteenpäin. Kaikista tärkeintä on kuitenkin se palo, jolla poliittista työtä teen. Politiikka on minulle intohimo, jonka avulla koen tekeväni oman osuuteni oikeudenmukaisemman maailman puolesta.

Olet vasemmistoliiton eduskuntavaaliehdokas. Miksi juuri vasemmistoliitto? Minulle tärkeintä politiikassa ovat yhdenvertaisuus ja oikeudenmukaisuus, jotka ovat vasemmistoliitossa läpileikkaavia arvoja. Me kiinnitämme kaikessa päätöksenteossa huomiota siihen, millaisia vaikutuksia ratkaisuilla on heikossa asemassa oleviin. Ilmastonmuutoksen hillintään tarvitaan punavihreää politiikkaa, jolla ei ainoastaan uudisteta rakenteita, vaan tehdään se sosiaalisesti oikeudenmukaisesti. Vasemmistoliitolla on tässä työssä ainoana punavihreänä puolueena aivan olennainen rooli.

Maailma on ennennäkemättömien haasteiden edessä, kun ilmaston lämpeneminen uhkaa muuttaa suuria osia maapallosta elinkelvottomaksi. Miten Suomen pitäisi mielestäsi muuttaa ilmastopolitiikkaansa?

sillä ilman sitä eivät mitkään päästövähennykset riitä. Suomen on oltava hiilinegatiivinen 2030-luvun alussa, ja puhun nimenomaan hiilinegatiivisuudesta, sillä neutraalius ei riitä. Niin turpeen kuin muidenkin fossiilisten polttoaineiden käytöstä on luovuttava.

Mihin muihin yhteiskunnallisiin epäkohtiin tulevan hallituksen tulisi mielestäsi erityisesti tarttua? Seuraavan hallituksen on pidettävä huolta siitä, että sote-uudistus toteutetaan oikeudenmukaisesti. Lähtökohtana on oltava, että aivan kaikille suomalaisille taataan pääsy laadukkaisiin sosiaali- ja terveyspalveluihin silloin, kun apua tarvitaan. Lisäksi on palautettava subjektiivinen päivähoito-oikeus ja panostettava koulutukseen leikkausten sijaan. Seuraavan hallituksen on myös uudistettava translaki itsemääräämisoikeutta kunnioittavaksi.

Helsinki kasvaa ja kansainvälistyy vauhdilla. Mitä yksittäistä Helsinkiin liittyvää asiaa ajaisit erityisesti kansanedustajana eduskunnassa? Helsingissä asumisen hinta on karannut käsistä, ja moni joutuu turvautumaan asumistukeen, vaikka kävisi täyspäiväisesti töissä. Erityisesti kohtuuhintaisia vuokra-asuntoja on rakennettava enemmän, ja tässä valtion tukemalla tuotannolla on merkittävä rooli. Asumisen hinta ei ole luonnonlaki, vaan siihen voidaan vaikuttaa – se vain vaatii vahvaa tahtoa. ●

Ensinnäkin on ymmärrettävä, ettei ilmasto ole muista poliittisista kysymyksistä erillinen asia. Ilmastovaikutuksia on arvioitava kaikessa päätöksenteossa rakentamisesta ruoantuotantoon. Itse ilmastopolitiikan kunnianhimon tasoa on nostettava merkittävästi. Resepti on yksinkertainen: Päästöt alas, nielut ylös, ja rahavirrat tukemaan ekologista jälleenrakentamista. Hiilinieluja on vahvistettava niin metsien kuin maatalouden osalta,

Silvia on aito, rehellinen ja ­luotettava. Hänellä on periksiantamaton ­luonne ja sydän paikallaan. Kun Silvia ­havaitsee jossakin epäoikeuden­ mukaisuutta, hän tekee töitä, kunnes epäkohta on korjattu. AINO-KAISA PEKONEN VASEMMISTOLIITON EDUSKUNTARYHMÄN PUHEENJOHTAJA

SILVIA MODIG ●●

IKÄ:

●●

KOTIKAUPUNGINOSA:

●●

TYÖ JA LUOTTAMUSTEHTÄVÄT:

●●

MITÄ TEEN MIELELLÄNI:

42 Kantakaupunki

Kansanedustaja, ympäristö­valiokunnan varapuheenjohtaja, kaupungin­ valtuutettu, kaupunkiympäristölautakunnan jäsen Intohimoni on jalkapallo kaikissa sen muodoissa. Musiikki on taiteenlajeista läheisin ja merkityksellisin. Vapaapäivää vietän mielelläni ystävien ja perheen kanssa.

silvia.modig@eduskunta.fi www.silviamodig.fi


SAMI ”FRANK” MUTTILAINEN

KULTTUURIN SANANSAATTAJA ”Heikossa asemassa olevia ei saa asettaa vastakkain, vaan kaikkia on kohdeltava hyvin – niin mitataan yhteiskunnan sivistys”, sanoo Sami ”Frank” Muttilainen.

Miksi juuri sinä olisit hyvä kansanedustaja? Olen päässyt kiinni politiikan juonesta Stadin kaupunginvaltuustossa. Minulla ei ole roolivaatteita politiikassa eikä toisaalta sen ulkopuolellakaan. Sen sijaan minulla on kosketus todellisuuteen sekä kiinnostusta ja halua perehtyä asioihin lisää.

Olet vasemmistoliiton eduskuntavaaliehdokas. Miksi juuri vasemmistoliitto? Vasemmistoliitto on ainoa puolue, joka ajaa vähäosaisten ja heikkojen asiaa. Moni muu puolue sen sijaan asettaa heikossa asemassa olevat vastakkain. Yhteiskunnan sivistys mitataan sillä, miten se kohtelee heikossa asemassa olevia. Vasemmistoliitto ottaa heikot huomioon kaikessa päätöksenteossaan, mikä on minulle tärkeää.

Maailma on ennennäkemättömien haasteiden edessä, kun ilmaston lämpeneminen uhkaa muuttaa suuria osia maapallosta elinkelvottomaksi. Miten Suomen pitäisi mielestäsi muuttaa ilmastopolitiikkaansa? Voiton tavoittelun sijaan pitäisi tavoitella tasapainoa ihmisten ja luonnon välillä.

Mihin muihin yhteiskunnallisiin epäkohtiin tulevan hallituksen tulisi mielestäsi erityisesti tarttua? Ihmisten eriarvoistumiseen ja kasvaneisiin tuloeroihin. Resurssoidaan omaan palvelutuotantoon. Friikuille ja niin sanotuille pöytälaatikkolafkoille pitää luoda aiempaa paremmat toimintaedellytykset. Haluan myös, että tuleva hallitus huomioi nykyistä paremmin kulttuurin ja liikunnan hyvinvointivaikutukset ja satsaa niihin.

Helsinki kasvaa ja kansainvälistyy vauhdilla. Mitä yksittäistä Helsinkiin liittyvää asiaa ajaisit erityisesti kansanedustajana eduskunnassa? Jokaisella ihmisellä on oikeus asuntoon. Stadia rakennetaan enemmän kuin koskaan, mutta siitä huolimatta asumisen hinta on karannut jo ajat sitten handusta – mikäli asunnon sattuu ylipäänsä saamaan. ●

SAMI ”FRANK” MUTTILAINEN ●●

IKÄ:

●●

KOTIKAUPUNGINOSA:

●●

TYÖ JA LUOTTAMUSTEHTÄVÄT:

●●

MITÄ TEEN MIELELLÄNI:

38 Puotinharju

Nuoriso- ja ­kulttuuri­työntekijä, kaupunginvaltuutettu, ­kulttuurilautakunnan jäsen Aloitan aamun ­kuuntelemalla musiikkia, juon kupin vihreää teetä ja lähden kirpparille.

sami.muttilainen@gmail.com www.samifrankmuttilainen.com

Frank on ansiokkaasti pitänyt ­esillä lähiöiden asiaa ja ­puolustanut ­liikunta-, kulttuuri- ja nuoriso­ palveluita – eli elämää byrokraat­ tien leikkausuhkaa vastaan. Vahva suositus.” DAN KOIVULAAKSO KAUPUNGINVALTUUTETTU


TUOMAS NEVANLINNA

RADIKAALI INTELLEKTUELLI ”Usein sanotaan, ettei vasemmiston ajamiin asioihin ole varaa. On päinvastoin: meillä ei ole varaa leikkauksiin, tukien kierrättämiseen suuryrityksille, mittaviin veronalennuksiin ja ihmisten heitteillejättöön”, toteaa Tuomas Nevanlinna. Miksi juuri sinä olisit hyvä kansanedustaja? Ajattelen radikaalisti, mutta toimin sovittelevasti ja ratkaisuja etsivällä tavalla. Oikeisto tekee jatkuvasti ratkaisuja, erityisesti työvoiman kyykyttämiseen liittyen, joiden se luulottelee olevan pelkkien teknisten ja taloudellisten näkökohtien sanelemia. Tällainen ideologinen politikointi ei minua hämää. Suomesta ollaan tekemässä vanhan ajan luokkayhteiskuntaa, jossa osallisuus perusasioista, kuten terveydenhoidosta ja koulutuksesta, riippuu entistä enemmän syntyperästä ja varallisuudesta. Tarvitaan poliittinen suunnanmuutos. Se edellyttää vahvaa ja selkeää näkemystä.

Olet vasemmistoliiton eduskuntavaaliehdokas. Miksi juuri vasemmistoliitto? Vasemmistoliitto on aina kaikkein johdonmukaisimmin puolustanut niitä asioita, jotka ovat suomalaisten suuren enemmistön mielestä yhteiskunnallisesti kaikkein tärkeimpiä: rakenteellisen eriarvoisuuden vastaista taistelua, sukupuolten tasa-arvoa, toimivia ja edullisia julkisia palveluita, työntekijöiden ääntä poliittisessa päätöksenteossa. Usein sanotaan, kuinka vasemmiston ajamiin ”kaikkiin hyviin asioihin” ei ole varaa. On päinvastoin, Kokoomus käy kalliiksi. Meillä nimenomaan ei ole varaa leikkauksiin, valtion omaisuuden alemyyntiin, tukien kierrättämiseen suuryrityksille, mittaviin veronalennuksiin, infran kurjistamiseen ja ihmisten heitteillejättöön.

Ilmastopolitiikka ei oikeastaan ole erilliskysymys, vaan läpäisee kaikki politiikan alueet. Siksi se on otettava huomioon kaikissa päätöksissä. Fossiilisten polttoaineiden käyttö tulee ajaa alas askel askeleelta, mutta ripeästi. Usein ilmastopoliittisiin puheenvuoroihin hiipii kielteinen ja rajoittava sävy – kaiken kivan on loputtava, koska ilmasto. Pitäisi korostaa niitä myönteisiä mahdollisuuksia, mitä ilmastonmuutoksen hillitseminen avaa, oli sitten kyse luotijunista, raikkaasta ilmasta tai vaikka myrkyttömästä ja laadukkaasta ruoasta.

Mihin muihin yhteiskunnallisiin epäkohtiin tulevan hallituksen tulisi mielestäsi erityisesti tarttua? On luotava vaihtoehto terveydenhuollon rajulle yksityistämiselle pörssiyhtiöiden haltuun. Pätkä-, silppu- ja vuokratyöläisten kollektiivista neuvotteluasemaa on parannettava sekä ilmaistyö kitkettävä. Koulutuksen ja tutkimuksen resursseja on ­nostettava ja kulttuurityöläisten asemaa parannettava merkittävästi.

Helsinki kasvaa ja kansainvälistyy vauhdilla. Mitä yksittäistä Helsinkiin liittyvää asiaa ajaisit erityisesti kansanedustajana eduskunnassa? Kaikki tietävät, että asuminen on liian kallista Helsingissä. Miksi tilanne ei ole parantunut? Tämänkin asian korjaamiseksi vaaditaan yhtenäistä vasemmistovoimien rintamaa. ●

Maailma on ennennäkemättömien haasteiden edessä, kun ilmaston lämpeneminen uhkaa muuttaa suuria osia maapallosta elinkelvottomaksi. Miten Suomen pitäisi mielestäsi muuttaa ilmastopolitiikkaansa?

Uskon, että viisaana ja ­empaattisena ihmisenä ­Tuomas löytäisi keinon ­siihen, että ­vanhuksiamme ei ­jätetä ­heitteille. Hän näkisi mahdot­tomana sen, että veroeurot ­menisivät pörssi­yhtiöiden tukiin ja veroparatiiseihin, eivätkä ­ihmisten ­auttamiseen. Suosittelen Tuomasta. MINNA KOSKELA, NÄYTTELIJÄ

TUOMAS NEVANLINNA ●●

IKÄ:

●●

KOTIKAUPUNGINOSA:

●●

TYÖ:

●●

MITÄ TEEN MIELELLÄNI:

58 Pohjois-Haaga

Vapaa kirjoittaja, opettaja, puhuja ja suomentaja Soitan kitaraa.

tuomaskamppis@gmail.com, vasemmisto.fi/ehdokas/tuomasnevanlinna/


IRJA REMEKSELÄ

TINKIMÄTÖN HEIKKOJEN PUOLUSTAJA ”Eriarvoisuuden poistamisen on oltava poliittisten päättäjien tärkeimpiä tavoitteita”, sanoo Irja Remekselä.

Miksi juuri sinä olisit hyvä kansanedustaja? Olen tinkimätön heikkojen puolustaja. Ajan asioita pitkäjänteisesti eteenpäin ja pystyn hahmottamaan laajoja kokonaisuuksia, mikä on taito, jota tarvitaan käsiteltäessä valtakunnallisia, toisiinsa vaikuttavia asioita. Otan myös aktiivisesti selvää asioista, joita en entuudestaan tunne.

Olet vasemmistoliiton eduskuntavaaliehdokas. Miksi juuri vasemmistoliitto? Tein muutama vuosi sitten päätöksen liittyä puolueeseen. Tutkin silloin muutaman muunkin puolueen ohjelmat, mutta totesin, että vasemmistoliiton arvomaailma on lähimpänä omaani. Olen vasemmistossa vasemmalla. Eriarvoisuuden poistaminen on minulle aivan olennainen tavoite.

Maailma on ennennäkemättömien haasteiden edessä, kun ilmaston lämpeneminen uhkaa muuttaa suuria osia maapallosta elinkelvottomaksi. Miten Suomen pitäisi mielestäsi muuttaa ilmastopolitiikkaansa? Suomesta löytyy teknologista osaamista teollisuuden kehittämiseen ympäristöystävällisempään suuntaan. Tätä osaamista pitäisi viedä myös maailmalle. Julkista liikennettä pitää kehittää. Kansainvälistä vaikuttamista on lisättävä niin, että olemme mukana vaikuttamassa maailman suurimpien saastuttajamaiden asenteisiin ja toimintaan.

Mihin muihin yhteiskunnallisiin epäkohtiin tulevan hallituksen tulisi mielestäsi erityisesti tarttua? Koulutuksen rahoitus on palautettava tasolle, jossa kaikilla on mahdollisuus saada tarvitsemaansa opetusta ja tukea oppimisessa. Asunnottomuus on saatava vähenemään. Työn vastaanottamista pitää helpottaa kannustimilla ja aktiivimalli on kumottava. Julkista terveydenhuoltoa on kehitettävä ja sosiaaliturvaa yksinkertaistettava.

Helsinki kasvaa ja kansainvälistyy vauhdilla. Mitä yksittäistä Helsinkiin liittyvää asiaa ajaisit erityisesti kansanedustajana eduskunnassa? Erityisesti Helsinkiä koskevana asiana ajaisin julkisen asuntotuotannon lisäämistä. Asunnottomuus on saatava niin alas kuin mahdollista ja vuokrataso kohtuulliseksi. ●

IRJA REMEKSELÄ ●●

IKÄ:

●●

KOTIKAUPUNGINOSA:

●●

TYÖ:

●●

MITÄ TEEN MIELELLÄNI:

61 Siltamäki

Työtön, lyhytaikaisia alakoulun opettajan sijaisuuksia Teen käsitöitä ja vietän aikaa ulkoilmassa kävellen.

irjaeduskuntaan@gmail.com www.irjaremeksela.home.blog

Irja on ahkera ja ­aktiivinen sekä selvittää asioiden ­taustat. Hän vie ­sinnikkäästi asioita eteenpäin. Irjalla on kokemusta ja tietoa useilta eri aloilta ja elämäntilanteista. ANNA-LIISA OJANSUU TEKSTIILIHUOLTAJA


SAID AHMED

TAVALLISEN IHMISEN ÄÄNI ”Nuorten syrjäytyminen ja mielenterveysongelmat on otettava vakavasti”, vaatii Suldaan Said Ahmed.

Miksi juuri sinä olisit hyvä kansanedustaja? Mielestäni eduskuntaan tarvitaan aivan tavallisia ihmisiä, jotka tietävät kokemuksesta yhteiskunnan epäkohdat ja jotka haluavat puolustaa hyvinvointivaltiota – siis sitä, mikä tekee yhteiskunnastamme tasa-arvoisen. Minä olisin rohkea kansanedustaja, joka rakentaisi Suomea seuraavaa sataa vuotta ajatellen.

Olet vasemmistoliiton eduskuntavaaliehdokas. Miksi juuri vasemmistoliitto? Minulle on tärkeää, että puolueeni on aidosti punavihreä – siis pitää kiinni sosiaalisesta oikeudenmukaisuudesta samaan aikaan ympäristöarvojen kanssa. Tämä kriteerini rajaa kaikki muut puolueet ulkopuolelle, vain vasemmistoliitto tekee juuri näin.

Maailma on ennennäkemättömien haasteiden edessä, kun ilmaston lämpeneminen uhkaa muuttaa suuria osia maapallosta elinkelvottomaksi. Miten Suomen pitäisi mielestäsi muuttaa ilmastopolitiikkaansa? llmastonmuutoksen hillintä on ihmiskunnan suurin haaste, johon on vastattava kunnianhimoisesti ja rohkeasti. Samalla se on historiallinen mahdollisuus luoda uusi yhteiskunta, tasa-arvoon ja kestävään hyvinvointiin panostava Suomi. Vastaukset siihen, miten tämä tehdään, ovat jo tiedossa: päästöt alas, hiilinielut ylös, ja rahavirrat kestävän hyvinvoinnin tueksi panostamalla perustuloon, asumiseen ja tasa-arvoon. Nyt tarvitaan rohkeutta tehdä isoja päätöksiä ja mahdollistaa muutos parempaan. Suomi on saatava hiilineutraaliksi vuoteen 2030 mennessä.

Mihin muihin yhteiskunnallisiin epäkohtiin tulevan hallituksen tulisi mielestäsi erityisesti tarttua? Nuorten syrjäytyminen ja mielenterveysongelmat on otettava vakavasti ja sosiaaliturvaa parannettava kohti perustuloa.

Helsinki kasvaa ja kansainvälistyy vauhdilla. Mitä yksittäistä Helsinkiin liittyvää asiaa ajaisit erityisesti kansanedustajana eduskunnassa? Helsinki on koko Suomen talouden veturi. Tänne muutetaan paitsi maailmalta, myös Suomen muista kunnista, joten Helsingin pitäisi olla kaupunki, jossa myös pienipalkkaisilla on mahdollisuus asua ja elää. Enemmän kohtuuhintaisia asuntoja. Tämän kannalta avainasemassa on valtion tukema kohtuuhintainen asuntotuotanto. ●

Suldaan on ­maahanmuuton asian­ tuntija. Hän tekee ­arvokasta työtä ­suurella ­sydämellä epäkohtien ­poistamiseksi. MARJA PENTIKÄINEN VTT, YTL

SAID AHMED ●●

IKÄ:

●●

KOTIKAUPUNGINOSA:

●●

TYÖ JA LUOTTAMUSTEHTÄVÄT:

●●

MITÄ TEEN MIELELLÄNI:

26 Kontula

Yhteisötyöntekijä Helsingin Diakonissalaitoksen Vamos Nuoret -hankkeessa, kaupunginvaltuutettu, elinkeinojaoston jäsen, vasemmistoliiton puoluevaltuuston varapuheenjohtaja ja sarjoja katsellen.

suldaan.said@gmail.com www.suldaan.fi

Rentoudun kotisohvalla leffoja


GALIA SUARÉZ KATAINEN

YRITTÄJIEN ÄÄNITORVI ”Kaikki ihmiset eivät tule toimeen tuloillaan, ja tämä koskee erityisesti pienyrittäjiä ja itsensätyöllistäjiä. Politiikan on tehtävä yrittämisestä nykyistä turvallisempaa”, sanoo Galia Suaréz Katainen. Miksi juuri sinä olisit hyvä kansanedustaja? Uskon, että olisin hyvä kansanedustaja, sillä pystyn tuomaan esiin omakohtaista kokemusta ravintola-alan arjesta ja sen toiminnan haasteista. Yrittäjänä pistän päivittäin likoon tietoni ja taitoni hyvän lopputuloksen puolesta. Olen myös sinnikäs taistelija. Samaa asennetta sovellan kaikkeen. Periksiantamattomalla työllä ja yhteistyötä tekemällä saan asiat loksahtamaan paikoilleen.

Olet vasemmistoliiton eduskuntavaaliehdokas. Miksi juuri vasemmistoliitto? Minulle oikeudenmukaisuus ja heikkojen puolen pitäminen ovat aina olleet tärkeää. Olen perinyt arvomaailmani äidinmaidosta ja nuoruuteni poliittisen ilmapiirin vaikutuksesta. Vasemmistoliitto edustaa niitä arvoja, joita haluan tässä maailmassa edistää.

Maailma on ennennäkemättömien haasteiden edessä, kun ilmaston lämpeneminen uhkaa muuttaa suuria osia maapallosta elinkelvottomaksi. Miten Suomen pitäisi mielestäsi muuttaa ilmastopolitiikkaansa? Ilmastonmuutos pitää huomioida kaikessa päätöksenteossa, se kytkeytyy suoraan arkeemme ja elintapoihimme. On tärkeää, että lisäämme ihmisten tietoisuutta ilmastonmuutoksen aiheuttamista uhista, mutta meidän pitää myös asettaa rajoitteita ja kannustaa konkreettisiin toimiin ilmaston lämpenemisen hillitsemiseksi. Tällaisia konkreettisia toimia ovat esimerkiksi fossiilisten polttoaineiden käytön lopettaminen porrastetusti sekä hiilinielujen säilyttäminen metsien hakkuita rajoittamalla.

Mihin muihin yhteiskunnallisiin epäkohtiin tulevan hallituksen tulisi mielestäsi erityisesti tarttua? Tulevan hallituksen on pysäytettävä hyvinvointivaltion alasajo ja eriarvoisuuden lisääntyminen. Nykyisen hallituksen tapa leikata eläkeläisiltä, opiskelijoilta, työttömiltä ja sairailta on sietämätön. Tämän päivän Suomessa on valtava joukko ihmisiä, jotka eivät tule toimeen tuloillaan, edes työllistettyinä, mikä on aivan valtavan surullista.

GALIA SUARÉZ KATAINEN ●●

IKÄ:

●●

KOTIKAUPUNGINOSA:

●●

TYÖ:

●●

MITÄ TEEN MIELELLÄNI:

44 Itä-Pasila

Ravintola-alan yrittäjä

Matkailen, luen ja katson hyviä elokuvia.

galiask@outlook.com

Helsinki kasvaa ja kansainvälistyy vauhdilla. Mitä yksittäistä Helsinkiin liittyvää asiaa ajaisit erityisesti kansanedustajana eduskunnassa? Haluaisin edistää pienyrittäjien ja itsensätyöllistäjien asemaa. Meidän pitää tehdä näkyväksi ne olosuhteet, jotka ajavat tämän päivän duunareita yrittäjyyteen vailla sosiaaliturvaa. Pienyritykset ovat merkittäviä työllistäjä ja verojen maksajia. Meidän tulee tehdä yrittämisestä turvallisempaa parantamalla pienyrittäjien ja itsensätyöllistäjien sosiaaliturvaa, ottamalla käyttöön työttömyysturvan ennakkopäätösjärjestelmä ja yhdistelmävakuutus sekä muuttamalla kilpailusäädäntöä siten, että se mahdollistaa kollektiivisen neuvotteluoikeuden. Näin myös esitämme vasemmistoliiton eduskuntavaaliohjelmassa. ●

Tunnen Galian pitkältä ­ajalta. Hän on aatteellinen, oikeuden­ mukainen ja ­tarmokas, ja siksi sopiva hoitamaan yhteisiä asioitamme. MIKKO CORTES TELLEZ ERIKOISSUUNNITTELIJA, OPETUSMINISTERIÖ


HETA TUURA

OIKEUDENMUKAINEN OSAAJA ”Sosiaali- ja terveysalalla työskentely on saatava terveelliseksi ja turvalliseksi, ja kaikkien tarvitsevien on saatava hoitoa ja hoivaa”, toteaa Heta Tuura.

Miksi juuri sinä olisit hyvä kansanedustaja? Olen oikeudenmukainen, osaava ja tulevaisuuteen suuntautunut.

Olet vasemmistoliiton eduskuntavaaliehdokas. Miksi juuri vasemmistoliitto? Vasemmistoliitto edustaa selvimmin inhimillisiä arvoja ja sosiaalista oikeudenmukaisuutta.

Maailma on ennennäkemättömien haasteiden edessä, kun ilmaston lämpeneminen uhkaa muuttaa suuria osia maapallosta elinkelvottomaksi. Miten Suomen pitäisi mielestäsi muuttaa ilmastopolitiikkaansa? Kotimaassa Suomen pitäisi kiirehtiä siinä, että turve -ja hiilivoimasta päästään eroon jo vuonna 2025. Globaalissa ilmastopolitiikassa Suomen on nykyistä kiinteämmin tehtävä yhteistyötä kansainvälisten ilmastotoimijoiden kanssa. Suomen on nykyistä

aktiivisemmin vietävä ilmasto-osaamista, kuten teknologiaa ja ympäristökasvatusta, niitä tarvitseviin maihin. Kun suomalainen yritys siirtää tuotannon ulkomaille, on sen oltava vastuullinen ympäristötoimija myös muualla, vaikka kyseisen maan ympäristölainsäädäntö ei asettaisi korkeita vaatimuksia.

Mihin muihin yhteiskunnallisiin epäkohtiin tulevan hallituksen tulisi mielestäsi erityisesti tarttua? Työ ja sosiaaliturva on yhdistettävä ja kohtuulliset palkat ja eläkkeet turvattava. Yksityisille hoivapalvelujäteille on ryhdyttävä toteuttamaan tehotarkastuksia ja peruutettava tarvittaessa toimilupia. Sosiaali- ja terveysalalla työskentely on saatava terveelliseksi ja tulokselliseksi: kaikkien on saatava hoitoa ja hoivaa, ja myös työskentelyn on oltava turvallista ja terveellistä. Kaikki toiminta on oltava myös läpinäkyvää. Asumisen osalta asumiskustannukset on saatava kohtuuhintaisiksi. Toisen asteen koulutus on saatava aidosti maksuttomaksi ja opintotukijärjestelmä remontoitava. Kaikkien opiskelijoiden on voitava opiskella täyspäiväisesti sen sijaan, että osa joutuu työskentelemään sillä seurauksella, että opiskelu hidastuu.

Helsinki kasvaa ja kansainvälistyy vauhdilla. Mitä yksittäistä Helsinkiin liittyvää asiaa ajaisit erityisesti kansanedustajana eduskunnassa? Kohtuuhintaista asumista. ●

”­

Työväenluokkaista edun­valvontaa parlamenttiin! On aika ­vaihtaa naamat ­Arkadianmäellä. Heta Tuura tuntee ­pienituloisen ­duunarin haasteet yhteis­kunnassa. Hän on lahjomaton ja t­ aatusti vasemmalla. Siksi ­äänestän Hetaa eduskunta­ vaaleissa. MATTI MAMIA JHL:N ALUETOIMITSIJA

HETA TUURA ●●

IKÄ:

●●

KOTIKAUPUNGINOSA:

●●

TYÖ JA LUOTTAMUSTEHTÄVÄT:

●●

MITÄ TEEN MIELELLÄNI:

56 Ruoholahti

Työsuojeluvaltuutettu (ympäristösuunnittelija AMK) Retkipyöräilen

hetatuura@hotmail.com www.hetatuura@wordpress.com


WALLU VALPIO

AINA HYVÄN PUOLELLA ”Tasa-arvoinen, kaikkia kunnioittava politiikka tukee yleistä hyvinvointia ja takaa turvallisen yhteiselon kaikille”, muistuttaa Wallu Valpio.

Miksi juuri sinä olisit hyvä kansanedustaja? Olen kadunmies, tennarit vahvasti kiinni maassa – ja aina hyvän puolella. Politiikassa se onnistuu parhaiten olemalla rehellinen. Ahneudelle ja oman edun tavoittelulle ei saa antaa tilaa. Kansa äänestää kansanedustajat tehtäviinsä, ja sitä on kunnioitettava. Eriarvoisuudelle ja postfeodaalisuudelle pitää näyttää keskisormea ja edustuksellisen demokratian puolesta taistella loppuun asti! Jokaisella suomalaisella on oltava luottamus siihen, että häntä kunnioitetaan siinä missä muitakin.

Helsinki kasvaa ja kansainvälistyy vauhdilla. Mitä yksittäistä Helsinkiin liittyvää asiaa ajaisit erityisesti kansanedustajana eduskunnassa? Mielestäni Helsingin pitäisi olla kaupunki, jossa jokainen pääsee toteuttamaan omia ideoitaan ja jossa kaupunki auttaa niiden toteuttamisessa. Osallistava asukas kokee Helsingin omakseen ja kohtelee sitä arvoisellaan tavalla. Stadi on buli, mutta snadi. Kaikkien on saatava olla mukana. Kaupunkilaisten ääntä on kuunneltava enemmän kaupunkia koskevissa päätöksissä. ●

Olet vasemmistoliiton eduskuntavaaliehdokas. Miksi juuri vasemmistoliitto? Politiikassa minulle tärkeintä on yhteisten asioiden eteenpäin vieminen. Tasa-arvoinen, kaikkia kunnioittava ja arvostava politiikka tukee yleistä hyvinvointia ja takaa turvallisen yhteiselon kaikille iästä, sukupuolesta, uskonnosta tai seksuaalisesta suuntautumisesta riippumatta. Minulle politiikassa tärkeintä on antaa, ei ottaa. Jos otetaan, se otetaan yhteiseen hyvään, kaikkien kansalaisten hyväksi. Siksi vasemmistoliitto on minun puolueeni.

Maailma on ennennäkemättömien haasteiden edessä, kun ilmaston lämpeneminen uhkaa muuttaa suuria osia maapallosta elinkelvottomaksi. Miten Suomen pitäisi mielestäsi muuttaa ilmastopolitiikkaansa? Fossiilisten polttoaineiden aika on ohi. On pyrittävä nopeammin kohti kestävää kehitystä myös ilmastokysymyksissä. Luonnon suojeleminen on loppujen lopuksi poliittinen päätös, siksi päättäjillä on suurin vastuu, vaikka toki kansalaisilla itselläänkin on velvollisuuksia ympäristöään kohtaan. Ympäristöä vahingoittavia yrityksiä ja kulutusta on verotettava rankemmin, ja niistä saatuja verotuloja johdettava enemmän uusiutuvien energioiden käyttöönottoon. Kansalaisille on tosissaan painotettava, että koskaan ei ole liian myöhäistä halata ympäristöään.

Mihin muihin yhteiskunnallisiin epäkohtiin tulevan hallituksen tulisi mielestäsi erityisesti tarttua? Terveydenhuollon ongelmiin, sosiaaliseen eriarvoistumiseen, koulutuksen kallistumiseen sekä kaupunkien korkeisiin asumiskustannuksiin.

WALLU VALPIO ●●

IKÄ:

●●

KOTIKAUPUNGINOSA:

●●

TYÖ JA LUOTTAMUSTEHTÄVÄT:

●●

MITÄ TEEN MIELELLÄNI:

46 vuotta Töölö

Kulttuurin tuottaja, varavaltuutettu, kulttuurilautakunnan varajäsen Istun kylpyammeessa ja luen Suomen Kuvalehteä.

wallu.vasemmisto@gmail.com vasemmisto.fi/ehdokas/janivalpio/

Olen tuntenut ­lapsuudesta saakka Wallun ja hänen ­a­rvomaailmansa. Tiedän, että hän jaksaa aina ­taistella tasa­vertaisemman ja oikeuden­­mukaisemman ­yhteiskunnan puolesta ­suurella tarmolla. ALEKSI PAHKALA YSTÄVÄ


ANNA VUORJOKI

SITKEÄ SOTEASIANTUNTIJA ”Sote-uudistuksen tärkeimmiksi tavoitteiksi on nostettava tasa-arvoinen ja sujuva hoidon ja palveluiden saaminen. Erityisesti mielenterveyspalveluita on oltava tarjolla helposti ja riittävästi”, vaatii Anna Vuorjoki. Miksi juuri sinä olisit hyvä kansanedustaja? Sekä ammatissani psykologina että sosiaali- ja terveyslautakunnassa ja HUS:n hallituksessa olen saanut vahvan osaamisen sosiaali- ja terveyspolitiikasta ja sote-uudistuksesta. Ennen kaikkea minulla on vahva palo muuttaa maailmaa parempaan suuntaan. Ensimmäinen vahva poliittinen muistoni on rauhanmarssilta, jolle osallistuin viisivuotiaana. Kokemus oli voimakas ja lievitti sodan pelkoa. Minulle paras tapa ylläpitää toivoa paremmasta onkin toimia ja vaikuttaa. Kykenen myös omaksumaan laajoja asiakokonaisuuksia nopeasti, ja olen hyvä kuuntelija, minkä lisäksi olen jo karaistunut politiikan tekemiseen Helsingin valtuustossa.

Olet vasemmistoliiton eduskuntavaaliehdokas. Miksi juuri vasemmistoliitto? Vasemmistoliitto tarjoaa selkeän ratkaisun tämän hetken suurimpiin yhteiskunnallisiin ongelmiin: eriarvoistumiseen, julkisten palveluiden heikentämiseen sekä ilmastonmuutoksen hillintään. Politiikan keskiössä on kaikkien ihmisten hyvinvointi, ja ilmastotavoitteiden kunnianhimossa vasemmistoliitto on puoluekentän kärjessä.

Maailma on ennennäkemättömien haasteiden edessä, kun ilmaston lämpeneminen uhkaa muuttaa suuria osia maapallosta elinkelvottomaksi. Miten Suomen pitäisi mielestäsi muuttaa ilmastopolitiikkaansa?

tava myös sosiaalinen oikeudenmukaisuus – ilmastopolitiikan kustannuksia eri väestöryhmille pitää tasapainottaa esimerkiksi tulonsiirroilla.

Mihin muihin yhteiskunnallisiin epäkohtiin tulevan hallituksen tulisi mielestäsi erityisesti tarttua? Ihmisten eriarvoistuminen on pysäytettävä, mikä vaatii sekä tulonsiirtoja että hyvinvointipalveluiden vahvistamista. Sote-uudistuksen tärkeimmiksi tavoitteiksi pitää nostaa tasa-arvoinen ja sujuva hoidon ja palveluiden saaminen. Tämä tarkoittaa esimerkiksi asiakasmaksujen alentamista ja sitä, että apua saa juoksematta luukulta luukulle. Erityisen tärkeää on parantaa mielenterveyspalveluita, jotta apua saa helposti, oikeaan aikaan ja riittävästi. Koulutukseen täytyy panostaa ja tällä vaalikaudella tehtyjä koulutusleikkauksia on korjattava.

Helsinki kasvaa ja kansainvälistyy vauhdilla. Mitä yksittäistä Helsinkiin liittyvää asiaa ajaisit erityisesti kansanedustajana eduskunnassa? Valtion pitää tukea liikkumisen painopisteen siirtymistä yksityisautoilusta joukkoliikenteeseen, erityisesti raideliikenteeseen. Ruuhkamaksujen käyttöönotto ja niiden käyttäminen joukkoliikenteen maksujen alentamiseen edellyttäisi valtion päätöstä. Helsingille on myös tärkeää, että valtio tukee tärkeitä raideinvestointeja. ●

Suomen tulee olla hiilinegatiivinen viimeistään 2030-luvun alussa. Tähän päästään päästöjä vähentämällä ja hiilinieluja eli metsien osuutta kasvattamalla. Päästöjen vähentämiseksi tarvitaan useita eri toimenpiteitä kuten fossiilisista polttoaineista luopumista energiantuotannossa, liikenteen ohjaamista vähäpäästöiseen suuntaan sekä ruoantuotannon ilmastovaikutusten pienentämistä. Ilmastonmuutoksen hillinnässä on huomioi-

Annan toiminta sote-lauta­ kunnassa on ollut parasta, mitä olen ­luottamustehtävissä ­nähnyt. Hän ottaa selvää ja etsii ­rakentavia ­ratkaisuja. Toimintaa ajaa ­syvällinen yhteiskunnallinen ­näkemys ja korkea moraalin taso. JOUKO KAJANOJA YHTEISKUNTAPOLITIIKAN DOSENTTI

ANNA VUORJOKI ●●

IKÄ:

●●

KOTIKAUPUNGINOSA:

●●

TYÖ JA LUOTTAMUSTEHTÄVÄT:

●●

MITÄ TEEN MIELELLÄNI:

42 Oulunkylä

­Koulupsykologi, ­kaupunginvaltuutettu, vasemmistoliiton ­valtuustoryhmän puheenjohtaja Luen, kirjoitan runoja ja draamaa, kuuntelen ja lauleskelen, rentoudun kuvataiteen äärellä, inspiroidun teatterista.

anna@annavuorjoki.fi www.annavuorjoki.fi


MIKA VÄLIPIRTTI

TINKIMÄTÖN LUONNONSUOJELIJA ”Ilmastopolitiikan on oltava kaiken keskiössä. Meillä on vain yksi maapallo, ja sitä on suojeltava”, sanoo Mika Välipirtti.

Miksi juuri sinä olisit hyvä kansanedustaja? Haluan tehdä Suomesta paremman paikan elää, varsinkin heikossa asemassa oleville. Uskon myös kansalaisyhteiskunnan voimaan ja yhteiskunnallisten liikkeiden mahdollisuuksiin tuoda yhteiskunnallisia epäkohtia esiin ja nostaa ne osaksi poliittista päätöksentekoa. Kuuntelen kansalaistoimijoita ja ympäristöasiantuntijoita ja vien heidän viestiään poliittiseen päätöksentekoon.

Olet vasemmistoliiton eduskuntavaaliehdokas. Miksi juuri vasemmistoliitto? Arvomaailmani on vasemmistolainen ja pidän vasemmistolaista maailmankatsomusta järkevänä tapana elää ja toimia. Köyhyyteen ja ilmastonmuutokseen puuttuminen ovat kaksi tärkeintä asiaa, ja vasemmistoliitto ajaa näitä molempia.

Maailma on ennennäkemättömien haasteiden edessä, kun ilmaston lämpeneminen uhkaa muuttaa suuria osia maapallosta elinkelvottomaksi. Miten Suomen pitäisi mielestäsi muuttaa ilmastopolitiikkaansa? Ilmastonmuutos on oltava kaiken päätöksenteon keskiössä. Suomen on oltava proaktiivinen kansainvälisissä ilmastoneuvotteluissa ja näytettävä esimerkkiä rohkeilla päätöksillä. Allekirjoitan vasemmistoliiton vaaliohjelman: ”Ilmastonmuutosta pitää hillitä sosiaalisesti oikeudenmukaisella tavalla. Saastuttaja maksaa -periaatteen toteuttamisen pitää näkyä myös niin, että suurituloiset kantavat pienituloisia suuremman taloudellisen vastuun. Lentoveron avulla ohjaamme ilmastonmuutosten kustannuksia erityisesti suurituloisille paljon lentäville.” Myös kiertotalouteen on panostettava rohkeasti.

Mihin muihin yhteiskunnallisiin epäkohtiin tulevan hallituksen tulisi mielestäsi erityisesti tarttua? Luonnon monimuotoisuus on turvattava. Meillä on vain yksi maapallo, ja nyt olemme väärällä tiellä. Lajien sukupuuttoon kuoleminen on pysäytettävä. Puhdas vesi ja puhdas ilma ovat kaikkien perusoikeuksia. Ekologisesti kestävä päätöksenteko on priorisoitava ja asetettava kaiken keskiöön. Työelämään ja toimeentuloon taas tarvitaan reformi, jolla pystytään ehkäisemään köyhyyttä. Tarvitsemme vähintään 800 euron perustulon. Ter-

MIKA VÄLIPIRTTI ●●

IKÄ:

●●

KOTIKAUPUNGINOSA:

●●

TYÖ JA LUOTTAMUSTEHTÄVÄT:

●●

MITÄ TEEN MIELELLÄNI:

52 Toukola/Vanhakaupunki

Projektipäällikkö, Helsingin luonnonsuojeluyhdistyksen puheenjohtaja, ­kaupunkiympäristölautakunnan varajäsen Retkeilen luonnossa perheen kanssa ja vietän hyvää arkea ja kotielämää.

mika.valipirtti@gmail.com www.vasemmisto.fi/ehdokas/mikavalipirtti

veyskeskusmaksuista pitäisi luopua koko maassa. Tarvitsemme myös 760 euron vuosittaisen maksukaton lääkkeille, terveyspalveluille ja Kelan korvaamille matkakustannuksille. Maahanmuuttoa on kehitettävä, sillä tarvitsemme lisää työperäistä maahanmuuttoa. Osaava työvoima tukee Suomen kasvua, kun sen rinnalla on toimivat kotoutuspalvelut, perheenyhdistäminen on helppoa ja ihmisarvoa kunnioittavaan julkiseen keskusteluun panostetaan eikä rasismia sallita.

Helsinki kasvaa ja kansainvälistyy vauhdilla. Mitä yksittäistä Helsinkiin liittyvää asiaa ajaisit erityisesti kansanedustajana eduskunnassa? Ympäristöasiat ovat minulle tärkeitä. Ympäristölainsäädäntö on saatava sellaiseksi, että se turvaa ympäristön monimuotoisuuden ja mahdollistaa ekologisesti kestävän yhdyskuntarakentamisen. Lainsäädännön kautta voimme myös vaikuttaa Helsingissä viheralueiden säästymiseen kaupungin kasvaessa. ●

Ihmisten hyvinvointia, ympäristöä samalla suojellen – Mika on on­ nistunut edistämään tätä monin tavoin kansalais- ja ympäristö­ järjestöissä sekä -liikkeissä. Olen varma, että hän pystyy samaan sisukkaalla toiminnallaan myös eduskunnassa. Hän on sitä paitsi jo nyt: kansan edustaja. SOFIA LAINE VTT, DOSENTTI, ERIKOISTUTKIJA


SINÄ PÄÄTÄT, KETKÄ PÄÄTTÄVÄT ASIOISTASI.

KÄYTÄ ÄÄNTÄSI! Ennakkoäänestys 3.–9.4.2019 Vaalipäivä 14.4.2019

HELSINGIN VASEMMISTON VAALILEHTI

Julkaisija: Helsingin Vasemmistoliitto ry Päätoimittaja: Meri Valkama Osoite: Helsingin Vasemmisto Lintulahdenkatu 10, 00500 Helsinki meri.valkama@vasemmisto.fi helsinki.vasemmisto.fi

Kuvat: Noon Kollektiivi Ulkoasu: Berry Creative Paino: Botnia Print Painos: 10 000 Julkaisu on painettu FSC-­sertifioidulle paperille.

Profile for Helsingin vasemmisto

Helsingin vasemmiston vaalilehti  

Oikeudenmukainen Suomi kaikille, ei harvoille – Helsingin Vasemmistoliiton eduskuntavaaliehdokkaat esittäytyvät

Helsingin vasemmiston vaalilehti  

Oikeudenmukainen Suomi kaikille, ei harvoille – Helsingin Vasemmistoliiton eduskuntavaaliehdokkaat esittäytyvät

Profile for helvas
Advertisement