Page 1

Anna testamentissasi jotain yksin채isille


Jätä perinnöksi vähemmän yksinäisyyttä Oletko tullut ajatelleeksi, että testamenttilahjoituksella voit tukea auttamistyötä, jota arvostat? Tekemällä testamentin annat jälkipolville ohjeet omaisuutesi jakamisesta ja käyttämisestä. Testamentti varmistaa, että tahtosi toteutuu. Testamentilla voit jättää omaisuutesi tai osan siitä myös hyväntekeväisyyteen. Muistamalla HelsinkiMissiota testamentissasi annat lahjan sitä kipeästi tarvitseville: autat meitä auttamaan yksinäisiä lähimmäisiä. Testamenttilahjoitukset ovat meille tärkeitä työmme jatkuvuuden turvaamiseksi. Yleishyödyllisenä järjestönä HelsinkiMission ei tarvitse maksaa testamentilla saamastaan omaisuudesta perintöveroa, joten se käytetään kokonaisuudessaan toimintaamme. Testamenttilahjoituksen ei tarvitse olla suuri. Jokaisella lahjoituksella on merkitystä. Tässä esitteessä kerromme, mihin kaikkeen voit lahjoituksellasi vaikuttaa. Toivon, että harkitset testamenttilahjoitusta HelsinkiMissiolle, jotta työmme jatkuisi myös tulevien sukupolvien hyväksi.

Olli Valtonen HelsinkiMission toiminnanjohtaja Puh. 040 500 5329

PS Englantilaisen tutkimuslaitoksen mukaan hyväntekemistä testamentissaan muistaneet elävät keskimäärin seitsemän vuotta pitempään kuin muut. Eli hyvä tahto on elämänvoimaa.

HelsinkiMissio kouluttaa vapaaehtoisia tukihenkilöiksi senioreille. Usein tukihenkilösuhteesta muodostuu aito ystävyyssuhde.


Helsinkiläisiä auttamassa jo 130 vuotta Helsingin Kaupunkilähetys perustettiin 130

tehtävä Helsingissä. Vuonna 2005 järjestön

vuotta sitten auttamaan Helsingin hädänalaista

nimeksi vaihdettiin HelsinkiMissio.

väestöä, joka oli lyhyessä ajassa kasvanut rajusti.

Teollistumisen aiheuttama väestön muutto-

virta maalta kaupunkeihin toi mukanaan monia ongelmia: ahtautta, asuntopulaa, työttömyyttä, köyhyyttä ja sairauksia. Julkista sosiaalihuoltoa tai terveydenhuoltoa ei ollut.

Käytännön auttamistyö alkoi, kun joulu-

kuussa 1883 Helsingin köyhimmässä kaupunginosassa Punavuoressa avattiin Kaupunkilähetyksen ensimmäinen lähetysmaja diakonissa Cecilia Blomqvistin johdolla.

Yhdistyksen tavoitteena oli hengellisen

ja ruumiillisen hädän poistaminen Helsingin kurjaliston elämästä.

Sata vuotta perustamisensa ja kahden maa-

ilmansodan jälkeen Helsingin Kaupunkilähetys oli vielä hengissä, mutta sen toiminnan

Tänään taistelemme yksinäisyyttä vastaan Tänään olemme sosiaalialan järjestö, jonka tehtävänä on edelleen taistelu köyhyyttä vastaan. Vuosikymmenten kuluessa köyhyys on muuttanut muotoaan.

Tänään taistelemme suurinta syrjäytymistä

tuottavaa ilmiötä – yksinäisyyttä – vastaan.

Yksinäisyys on taloudellista köyhyyttä

katalampi, koska se kohdistuu kaikkiin ikäja sosiaaliryhmiin. Yksinäisyys piileskelee yhteiskunnan kalleimpien ongelmien takana. Lastensuojelun, masennuksen ja nuorten työkyvyttömyyden. Vanhusten itsemurhien.

Yhteiskunnan viralliset turvaverkot ovat

tämän vitsauksen edessä toimintakyvyttömiä.

jatkuminen oli vaakalaudalla.

Vuonna 1998 järjestön johto ja hallitus

uskoivat, että Kaupunkilähetyksellä oli edelleen

Ruoka-avun antaminen oli tärkeä osa Kaupunkilähetyksen auttamistyötä. Kuvassa vuodelta 1929 valmistellaan lihapaketteja jaettavaksi köyhien helsinkiläisten joulupöytään.


Tahdotko sinä vaikuttaa tulevaisuuteen? Tekomme vaikuttavat tulevaisuuteen. Jos välität

Palvelumme ovat asiakkaille maksuttomia,

siitä, millaisen maan jätämme perinnöksi lapsil-

joten kaikilla on mahdollisuus päästä niiden

lemme, auta meitä auttamaan.

piiriin tulotasosta riippumatta.

Me HelsinkiMissiossa uskomme kansalais-

toimintaan. Ei näet ole virastoa, jonka luukulta

Jotta pystyisimme säilyttämään valmiu-

temme auttaa, tarvitsemme tukea.

kansalainen voisi hakea apua yksinäisyyteensä. Ainoa tepsivä lääke yksinäisyyteen on toinen

Testamentti on tapa auttaa

ihminen.

Siksi tämä aika tarvitsee kansalaistoimintaa

Testamenttilahjoitus HelsinkiMissiolle on

ehkä enemmän kuin mikään muu aika Suomen

lahjoitus yksinäisyydestä kärsiville ihmisille.

historiassa. Eikä sen tarve näytä vähenevän

tulevaisuudessa. Me luomme tapoja auttaa

HelsinkiMission yksinäisyyden vastaiselle työlle

ihmisiä yksinäisyydestä yhteyteen.

tai kohdentaa sen esimerkiksi ensisijaisesti

nuorten tai senioreiden auttamiseen.

Toimimme vanhusten, nuorten, lapsiperhei-

Testamentissasi voit ohjata lahjoituksen

den sekä kehitysvammaisten ja muiden erityis-

ryhmien parissa. Teemme työtä sekä vapaa-

auttaa ja vaikuttaa tulevaisuuteen?

ehtoisten että ammattilaisten voimin.

Onko jokin kohderyhmä tai toimintamuoto

Asiakasmäärämme ovat jatkuvassa kasvussa.

erityisen lähellä sydäntäsi? Seuraavalta

Työmme tuottaa tulosta joka päivä.

aukeamalta voit lukea, miten monenlaisin tavoin

HelsinkiMissio auttaa pääkaupunkiseudulla ja

Toimintaamme ohjaa kolme arvoa:

läsnäolo, suopeus ja uskallus.

Voisiko testamentti olla sinun tapasi

koko maan laajuisesti.

Etenkin pääkaupunkiseudulla asuu paljon lapsiperheitä, joilla ei ole arjen auttajia lähellään. HelsinkiMission äiti- ja isämentorit tukevat yksin jääneitä perheitä.


Näin helsinkimissio auttaa

• Turvallista läsnäoloa, arki- JA keskusteluapua senioreille

heidän tuekseen. Tahdomme ennaltaehkäistä ongelmien kasautumista ja vähentää lasten

HelsinkiMissio tarjoaa senioreille apua arkeen

huostaanottoja. HelsinkiMission vapaaehtoiset

ja toisen ihmisen läsnäoloa yksinäisyyttä

äiti- ja isämentorit toimivat jo useiden

lievittämään.

kymmenien lapsiperheiden tukena pää-

kaupunkiseudulla.

Palvelut senioreille toteutetaan koulutet-

tujen vapaaehtoisten sekä ammattiauttajien voimin. Vapaaehtoiset keikka-auttajat ja tuki-

• Soittotaidon tuomaa osallisuutta

henkilöt toimivat pääosin pääkaupunkiseudulla.

erityisryhmille

Ammattilaisten ohjaamat Senioripysäkki-

Resonaari on ainutlaatuinen musiikin erityis-

keskusteluryhmät lievittävät seniorien yksi-

palvelukeskus. Se mahdollistaa soittamisen

näisyyttä Helsingin lisäksi ympäri Suomea.

ilon kehitysvammaisille ja muille erilaisille oppi-

Aamuvarhaisella päivystävä Aamukorva-

joille. Resonaarissa innovoitujen kuvionuottien

puhelin tarjoaa ystävällisen kuulijan senioreille

avulla kaikki voivat oppia soittamaan. Musiikki

365 aamuna vuodessa.

ja soittaminen tarjoavat osallisuutta ja onnistu-

• ammattiapua ja tukea nuorille

misen iloa. Toiminnalla on myös selkeästi syrjäytymistä ehkäisevä vaikutus.

Nuorten Kriisipiste ja Krisjouren för unga tarjoavat oikea-aikaista ammattiapua, jonka

• Ulospääsy väkivaltakierteestä

ansiosta suurin osa asiakkaista ei tarvitse

Ainutlaatuinen Aggredi-ohjelma on suunnattu

jatkohoitoa. Nuorten tukihenkilötoiminta välit-

kodin ulkopuolisiin väkivaltarikoksiin syyllis-

tää koulutettuja vapaaehtoisia nuorten tueksi.

tyneille ja väkivaltarikoksia suunnitteleville

• Ennaltaehkäisevää tukea lapsiperheille

18−39 -vuotiaille.

Aggredin toimintamalli tarjoaa apua ja

Tuemme huoliensa kanssa kamppailevia

tukea väkivaltakierteen katkaisuun ja

lapsiperheitä kouluttamalla vapaaehtoisia

ennaltaehkäisyyn.

Resonaarin musiikkikoulu antaa musiikin opetusta yli 200 kehitysvammaiselle tai muulla tavoin erilaiselle oppijalle. Soittotaito tuo osaamisen iloa, vahvistaa itsetuntoa ja estää syrjäytymistä.


Miksi tehdä testamentti? Testamentti kertoo jälkipolville, mitä sinä tahdot. Sen avulla varmistat, että

Antero Koponen teki testamentin HelsinkiMissiolle

omaisuutesi käytetään haluamallasi tavalla. Ilman testamenttia lakimääräinen perimysjärjestys määrää, kenelle omaisuus menee. Ellei serkkua läheisempää sukulaista ole, perintö menee valtiolle, mikäli perittävä ei ole tehnyt testamenttia. Vuosittain valtio ja kunnat saavat miljoonien eurojen arvosta perintöjä (vuonna 2014 yli 20 miljoonaa euroa). Perinnönjakoon ja testamenttiin liittyvistä asioista kannattaa ottaa ajoissa selvää. Etukäteissuunnittelulla voit esimerkiksi vaikuttaa alentavasti perintöveroon. Yleishyödylliset järjestöt kuten HelsinkiMissio eivät maksa veroa saamistaan testamenttilahjoituksista.

”Olen ainoa lapsi, eikä minulla ole vaimoa eikä lapsia. Ajattelin, että en halua antaa kaikkea omaisuuttani valtiolle. Kuulun suuriin ikäluokkiin, enkä usko että kaikki vanhustenhoito voidaan ulkoistaa yhteiskunnalle. Halusin tukea sellaista organisaatiota, joka oikeasti välittää siitä, mitä vanhuksille kuuluu ja tekee työtä paremman vanhuuden puolesta. Olin testamenttia tehdessäni jo jonkun verran paneutunut siihen, mitä HelsinkiMissio tekee ja kuinka paljon yksinäisyys aiheuttaa ongelmia. Ajattelin, että vanhustyö on se, mitä haluan tukea. Myöhemmin sain tietää, että HelsinkiMissio tekee paljon myös nuorten ja lasten hyväksi.

Toinen päätökseeni vaikuttanut seikka oli se, että tutustuin joihinkin HelsinkiMission työntekijöihin ja totesin, että tuossa järjestössä on hyvä henki ja hyviä ihmisiä. Monilla tuntuu olevan kummallinen ajatus, että kun tekee testamentin, niin se on askel kohti kuolemaa. Itse en ajattele niin. Mielestäni siinä vaiheessa, kun ihminen on vielä voimissaan, hänen pitäisi miettiä, millaisen jäljen haluaa jättää, ja mihin omaisuus menee. Ymmärrän toki halun jättää perintö lapsille ja lapsenlapsille. Silti voisi miettiä, onko tuo lainsäädännössä oleva kaava se, jota itse haluaa.” Antero Koponen Toimitusjohtaja MDD Terveyspalvelut Oy


Perustietoa testamentista ja sen tekemisestä

Yleistestamentilla saajan oikeudesta omaisuuteen ei määrätä yksityiskohtaisesti. Yleistestamentissa voit antaa jollekin taholle täysin omis-

Testamentti on määrämuotoinen asiakirja, jonka

muksesta muuta johdu, leskellä on oikeus

tusoikeuksin koko omaisuutesi tai osan koko

avulla voit ilmaista tahtosi siitä, kuinka ja kenelle

hallita osittamatonta ja jakamatonta kuolin-

omaisuudestasi. Sen sijaan erityistestamentilla

haluat jakaa omaisuutesi kuoleman jälkeen.

pesää. Sanotusta huolimatta leskellä on aina

sinulla on mahdollisuus määrätä tarkkaan,

Testamentti kannattaa laatia, mikäli perintö-

elinikäinen asumisoikeus viimeiseen yhteiseen

minkä osan omaisuudestasi haluat saajalle

kaaren määräykset eivät johda toiveidesi

asuntoon. On tärkeä tietää, että avopuolisolla ei

antaa. Se voi koskea esimerkiksi jotain esinettä

mukaiseen lopputulokseen.

ole lain mukaan perintöoikeutta.

tai rahasummaa.

Testamentilla voit varmistaa, että omaisuu-

Mikäli aviopuolisoa eikä rintaperillisiä ole,

Aviopuolisot, joilla on rintaperillisiä, voivat

tesi tai haluamasi osuus siitä menee sinulle

vainajan perii toinen perillisryhmä, johon

tehdä keskinäisen hallinta- tai omistusoikeus-

tärkeään tarkoitukseen. Rintaperillisillä on lain

kuuluvat vainajan isä ja äiti sekä heidän jälke-

testamentin omaisuudestaan. Toisen puolison

mukaan oikeus saada perintönä vähintään

läisensä eli vainajan siskot ja veljet, sisko- ja

kuoltua saa leski hallintaoikeustestamentilla

lakiosa eli puolet hänelle kuuluvasta perintö-

velipuolet ja näiden lapset.

yleensä elinikäisen hallintaoikeuden tämän

osasta, muuten testamentilla voi määrätä

omaisuuteen. Keskinäisellä omistusoikeus-

omaisuudesta vapaasti.

najan isän ja äidin vanhemmat. Isovanhemman

testamentilla myös omistusoikeus siirtyy eloon-

osuus menee hänen lapsilleen, toisin sanoen

Perimysjärjestys ja lesken asema

jääneelle puolisolle. Keskinäisellä testamentilla

perittävän sedille, enoille ja tädeille.

ei kuitenkaan saa loukata rintaperillisen lakiosaa.

Perintöä jättävän sukulaiset jaetaan perintö-

Mikäli puolisoilla ei ole rintaperillisiä, leski perii

kaaren määräämiin perillisryhmiin. Lain mukaan

ole eikä testamenttia ole tehty, perintö menee

ensiksi kuolleen omaisuuden, mutta ei voi

ensisijaisia perillisiä ovat rintaperilliset eli lapset

kokonaisuudessaan valtiolle.

määrätä perimästään omaisuudesta testa-

Kolmannen perillisryhmän muodostavat vai-

Mikäli serkkua läheisempää sukulaista ei

ja heidän lapsensa, kuinka monessa polvessa hyvänsä. Ilman testamenttia perintö jaetaan tasan rintaperillisten kesken.

Mikäli rintaperillisiä ei ole, omaisuuden perii

vainajan aviopuoliso. Jos vainajalla on rintaperillisiä, leski ei saa lainkaan perillisasemaa. Ellei testamentista tai rintaperillisen jakovaati-

mentilla. Jos kyseiset puolisot ovat tehneet

Minkälaisen testamentin voin laatia?

keskinäisen omistusoikeustestamentin, leski

Testamentti voi koskea mitä tahansa omaisuut-

saa omaisuuteen suvereenin omistusoikeuden

ta: talletuksia, kiinteistöjä, arvopapereita, jne.

ja voi määrätä siitä myös testamentilla.

Testamentilla voi antaa perittävään omaisuuteensa omistus-, hallinta- tai käyttöoikeuksia, erilaisia ehtoja ja edellytyksiä.

Albertin olohuoneessa yksinäisyys kaikkoaa, kun sukupolvet kohtaavat.


Mitä asioita minun tulee huomioida testamenttia tehdessäni? • Ensiksi kannattaa pohtia, mistä omaisuutesi

• Yleishyödyllisenä yhteisönä HelsinkiMission

koostuu ja miten sen haluaisit jakaa. Ketkä ovat

ei tarvitse maksaa testamentilla saamastaan

sinulle tärkeimpiä ihmisiä tai onko olemassa

omaisuudesta perintöveroa.

yhteisöjä, jotka tekevät sinun arvojesi mukaista työtä?

• Testamentti on tehtävä kirjallisena ja se on allekirjoitettava kahden esteettömän todistajan

• Voit laatia testamentin itse. Suosittelemme

läsnä ollessa.

kuitenkin kääntymistä lakiasiaintuntijan puoleen; väärin laadittu testamentti voidaan julistaa

• Voit muuttaa testamenttiasi tai peruuttaa

pätemättömäksi. Lisäksi asiantuntijat osaavat

sen milloin vain, mutta muutokset ja lisäykset

auttaa niin testamentin muotoseikkojen osalta

on tehtävä testamentin muotomääräysten

kuin esimerkiksi perintöverotukseen liittyvissä

mukaisesti.

kysymyksissä.

• Jos haluat varmistaa testamenttisi • Mikäli haluat muistaa testamentissasi

määräysten toteutumisen kuolemasi jälkeen,

järjestöämme, voimme antaa suosituksia

voit määrätä testamentissasi myös testamentin

lakiasiaintuntijoista, jotka auttavat sinua

toimeenpanijan.

maksutta ja ehdottoman luottamuksellisesti laatimaan testamenttisi. Kohtelemme kaikkia,

• Testamentti kannattaa säilyttää huolella,

niin suuria kuin pieniäkin, järjestöllemme tullei-

esimerkiksi pankin talletuslokerossa. Sen tulee

ta testamentteja kunnioituksella. Arvostamme

kuitenkin olla helposti löydettävissä tekijänsä

päätöstäsi tukea testamentilla työtämme.

kuoleman jälkeen.

Testamentilla voit vaikuttaa tulevaisuuteen

HelsinkiMission auttamisen avainlukuja 2014

Vuosikymmenten kuluessa järjestömme on saanut paljon aikaan. Taistelumme yksinäisyyttä vastaan jatkuu. Siihen tarvitsemme myös sinua.

• 152 senioria sai elämäänsä tukihenkilön

Jos katsot, että testamentin tekeminen HelsinkiMissiolle voisi olla sinun tapasi auttaa, ota yhteyttä:

>

• 477 senioria sai apua yksinäisyyteen

Senioripysäkkiryhmissä ympäri Suomea. tukea ja välittämistä.

• 497 nuorta sai lyhytkestoista keskusteluapua

Nuorten Kriisipisteellä ja Krisjouren för ungassa.

• 66 lapsiperhettä sai tukea arkeensa koulutetuilta

äiti- ja isämentoreilta.

Toiminnanjohtaja Olli Valtoseen, puh. 040 5005329

• 228 kehitysvammaista tai muihin erityisryhmiin

Talouspäällikkö Paula Kotonen-Hautalaan, puh. 045 3410247, paula.kotonen-hautala@helsinkimissio.fi.

• 4256 kohtaamista toteutui Albertin

Kun haluat yhteyden lakiasiaintuntijoihimme, jätä soittopyyntö sähköpostitse: lahjoitus@helsinkimissio.fi

Lisätietoa osoitteessa helsinkimissio.fi/testamentti

>

kuuluvaa oppilasta sai opetusta Resonaarin musiikkikoulussa. olohuonetoiminnassa.

• 13 000 kontaktia seniorien kanssa

Laula kanssamme -yhteislaulutilaisuuksissa.

• 97 henkilöä osallistui Aggredi-ohjelmaan,

jossa etsitään ulospääsyä väkivaltakierteestä.

• 700 koulutettua vapaaehtoista ja

90 ammattilaista mahdollistivat auttamistyön.


Puh. 09 2528 2711 helsinkimissio@helsinkimissio.fi www.helsinkimissio.fi www.facebook.com/HelsinkiMissio Twitter: @HelsinkiMissio

Paino: Redfina 2015 / Taitto: Marke Kaikkonen / Kuvat: Justus Järnefelt, Jani Laukkanen, HelsinkiMission kuva-arkisto, Anna LepistÜ, Helmi Uusitalo.

Albertinkatu 33, 00180 Helsinki

HelsinkiMissio - Testamenttiesite  
HelsinkiMissio - Testamenttiesite  

Testamenttilahjoittamisesta yksinäisyyttä vastaan kertova esite

Advertisement