Page 1

Hammarshøj Udvalgte fotografier med tekster

Helsingør Kommunes Museer Lars Bjørn Madsen 2012


Med nedlæggelsen af Den Nordsjællandske Jernbane i 1891, hvor Kystbanen blev taget i brug, blev baneterrænet langs den nuværende Trækbanen og I.L. Tvedesvej ledigt. Restauratør August Julius Hammar fandt på at ombygge den gamle lokomotivremise til restaurant og hotel, og 1. Pinsedag 1895 kunne han åbne sin nye virksomhed, »Hotel Hammarshøj«, for publikum. Hammar udvilkede Hammarshøj til et populært forlystelsesetablissement, som i skarp konkurrence med Sommerlyst i Sct. Annagade kunne tilbyde publikum et væld af arrangementer i sommermånederne. Konkurrencen fra andre virksomheder, bl.a. den nyåbnede biograf, fjernede interessen for Hammarshøj, og Hammar måtte give op i 1910. Ejendommen blev solgt ved tvangsauktion på begæring af pantog udlægshaveren »De forenede Bryggerier«. Køber blev kommunen, der efter lange forhandlinger kunne overtage ejendommen for 40.000 kr. Tanken var at indrette et tiltrængt alderdomshjem herude i stedet for det gamle i Hestemøllestræde 6, der så kunne sælges. I 1914 kunne kommunen anmode arkitekt Poul Holsøe om at forestå ombygningen af den gamle lokomotivremise til et tidssvarende alderdomshjem. Det blev indviet i marts 1915, og de gamle kunne flyttes fra Hestemøllestræde til den nye fine bygning på Trækbanen.


Her ses det nyopførte alderdomshjem, tegnet af Poul Holsøe. Fotografierne er optaget få år efter opførelsen og viser bygningen set fra Trækbanen. Haveanlægget var en væsentlig del af institutionens herligheder.


I 1940 indså man, at det gamle alderdomshjem ikke længere var i stand til at efterkomme kravene om alderdoms- og plejehjemspladser, hvorfor man, trods krigen, besluttede at udvide alderdoms­hjemmet. Projektet kunne dog ikke realiseres før efter krigen, og i 1948 stod den bygning langs Murergade, man kaldte afdeling C, klar. Den var opført vinkelret på Holsøes gamle bygningsværk, der således stadig var en del af institutionen. Med den nye bygning var plejehjemmets kapacitet øget med 69 pladser til gamle og kronisk syge. Højhuset var oprindelig tegnet af Jørn Utzon; dog færdigprojekteret, tegnet og fuldført i 1966 under ledelse af arkitekt Birger Schmidt. Det karakte­ristiske højhus midt i anlægget skulle imødekomme behovet for yderligere forbedring af byens alderdomsforsorg. Med højhusets 7 beboelsesetager med 9 enkeltværelser på hver etage og øverst en fælles dagligstue med altan og prægtig udsigt over byen til Sverige, havde »Helsingørs Pleje- og Sygehjem« fået den fornødne kapacitet. I 1976 fik institutionen navnet »Plejehjemmet Hammershøj«. Hvorfor navnet Hammarshøj er blevet til Hammershøj vides ikke, men det kan være sket ved navneskiftet i 1976, da man oprindelig ikke benyttede det gamle navn Hammarshøj, men mere praktisk kaldte institutionen for Helsingør Kommunes Alderdomshjem, eller blot Alderdomshjemmet.


Det tidligere alderdomshjems afdeling C med facade ud mod Murergade var opført i 1948 efter tegninger af arkitekt Volmar Drosted i Strandgade 91. Her ses bygningen fra haven, hvor man ser forbindelsen til Poul Holsøes oprindelige bygning til venstre. Det var her hovedindgangen fra Trækbanen fandtes. I en erindring fortalt af Kirsten Jacobsen, der blev ansat som husassistent på plejehjemmet i 1946 får man følgende beskrivelse af Afdeling C: »På anden sal var der 6 pigeværelser, 3 ud for hver trappeopgang. Der fik vi lov at flytte over og fik eneværelser med håndvask på værelset, en sofa og en klubstol, et spisebord og et par stole, samt et indbygget skab helt for sig selv. Der var toilet og bad på den anden side af gangen. Jeg tror at der kom til at bo 50 pensionister i denne nye afdeling. På anden sal boede der kun mænd. De var forholdsvis raske, men de skulle jo også kunne klare de mange trapper. Der var et fint vaskeri med maskiner og rulle- og strygestue. Inden da blev beboernes tøj vasket i hånden i et lille vaskehus med zinkbaljer og vaskebrædt og bagefter båret ud i kurve på en tørreplads.«


Helsingør Sundhedscenter  

Her er Helsingør Sundhedscenters historie

Helsingør Sundhedscenter  

Her er Helsingør Sundhedscenters historie

Advertisement