{' '} {' '}
Limited time offer
SAVE % on your upgrade.

Page 1

30/7

-3/8

2014

G R O B G N R I Ø S G L N E HATIONELL HELSI AL N L ATION ESTIVAL INTER RFESTIVA F NTERN

EATE GATUT

I EATER GADET


DUNKERS KULTURHUS Kungsgatan 11 252 21 Helsingborg +46 42 107400 www.dunkerskulturhus.se PROJEKTLEDARE > Irene Grahn PR ANSVARIG > Sophie Giescke Linné PRODUCENTER > Lina Reimers + Fredrik Öjbro TEKNIKANSVARIG > Johan Holmqvist VÄRDAR > Christina Rahmqvist + Caroline Ausmaa + Catharina Callert + Saul Sagnia + Edo Stajerer + Malin Marksell

HELSINGØR TEATER Havnepladsen 1 3000 Helsingør +45 49200811 info@helsingor-teater.dk www.helsingor-teater.dk TEATERLEDER > Jens Frimann Hansen FESTIVALANSVARLIG > Trine Heller PRODUCENTER > Marie Madvig + Line K. Björk + Ann-Jette Caron KOMMUNIKATION + PR > Anita Klein + Eva Høj Andersen + Sarah Garde + Mette Damving TEKNISK ANSVARLIG > Rasmus Haar MAN POWER > Jørgen Mikkelsen + Torben Daugaard

PASSAGE 2014 – International gadeteaterfestival Helsingør/Helsingborg Arrangeres i et samarbejde mellem Dunkers Kulturhus og Helsingør Teater. Tak til Helsingborgs stad, Helsingør Kommune og HH-samarbejdet for uvurderlig opbakning til festivalen.

PASSAGE 2014 - Internationell gatuteaterfestival Helsingør/Helsingborg Arrangeras i ett samarbete mellan Dunkers Kulturhus och Helsingør Teater. Tack till Helsingborgs stad, Helsingør Kommune og HH-samarbetet for ­ovärderligt stöd.


PASSAGE 2014 VÄLKOMMEN VELKOMMEN En festival som samler Helsingborg og ­Helsingør på tværs af sundet i et unikt samarbejde; den samler de perifere ­boligområder, med bykernerne; den s­ amler beboere på tværs af tilhørsforhold, med en broget flok turister og nysgerrige forbi­passerende; og den løfter med sine skæve, sjove, finurlige, overraskende og indsigtsgivende forestillinger, både byer og ­mennesker. Så kom og vær med til at samles om ­festivalen og holde en mangfoldig fest på tværs af sundet.

En festival som slår ihop Helsingborg och Helsingör på båda sidor om ­sundet i ett unikt samarbete; den kopplar ihop de perifera bostadsområdena med stadskärnan, den sammanför boende från alla grupper av tillhörighet med en brokig flock turister och nyfikna ­förbipasserande; och den lyfter med sina skeva, roliga, finurliga, överraskande och ­upplysande föreställningar både städer och människor. Så kom och var med och gör festivalen till en mångfaldsfest tvärs över sundet.

Med venlig hilsen Passagefestival.nu 2014

Med vänlig hälsning Passagefestival.nu 2014


INDHOLD INNEHÅLL PASSAGE 2014 INVIGNING - ÅBNING!

6 D-DAY > LEO BASSI (ES) 8 EN DAG I NØJSOMHED

INTERNATIONELLA - INTERNATIONALE GRUPPER 9 RETOURAMONT (F) 11 RES DE RES (CAT) 12 KAMCHÀTKA (CAT) 14 ETIENNE BORGERS (NL) 16 FADUNITO (CAT) 17 WANDERING ORQUESTRA (CAT) 18 ANIMAL RELIGION (CAT) 19 COMPAGNIE SOUS X (F) 20 JUAN CATALÀ (CAT) 21 MARCEL ET SES DRÔLES DE FEMMES (F)+(CAT) 22 STUDIO ECLIPSE (BE) 23 YMEDIOTEATRO (ES) 24 ADRIAN SCHVARZSTEIN (CAT) 26 CIRKUS KLEZMER (CAT) 27 COMPAGNIE NO. 8 (F) 28 CREATURE FEATURE (UK) 29 TUMBLE CIRKUS (IR)+(S) 30 VARIETÉ > ABIGAIL COLLINS (UK) + JOHAN WELLTON (S) + KATIE WRIGHT (AUS) + PEDRO TOCHAS (PT)


DANSKE + SVENSKA GRUPPER 32 33 34 35 36 37 38 39 40

OBANTEATERN + TEATER FENIX (S) TEATRET BRÆNDENDE KÆRLIGHED (DK) FIGURA ENSEMBLE + DANSK RAKKERPAK (DK) COREACT + MARIE ÖHRN (DK)+(S) STAFFAN BJÖRKLUNDS TEATER (S) BANDIT SAGOR + JOHAN WELLTON (S) MARIA NAIDU + TEATER VARIANT (S) GO PRODUCTION (S) + CASTELLS (DK)+(CAT) RAGNAROCK + APOLONIA (DK)+(S)

MUSIK

41 OVERJIVE + KLEZMERBAND (DK)+(CAT)

WORKSHOPS

42+43 44 JIMBUTS KULTURFORENING (DK)

PASSAGE 2014 AVSLUTNINGEN - AFSLUTNINGEN

44 EN DAG I STADSPARKEN

INFORMATION

46 DUNKERS KULTURHUS + TOLDKAMMERGÅRDEN 46 STADSDELARNA – BOLIGOMRÅDER 47 PASSAGE XL

HELSINGØR

48 KALENDER 51 KORT

HELSINGBORG

52 KALENDER 54 KARTA


PASSAGE 2014

Åbning af Öppning av

30/7 – kl 20 > KULTURHAVNEN HELSINGØR Det bliver en kæmpe fest på h ­ avnen med bar, mad og ikke mindst den spektakulære fore­stilling D-DAY med den i­ nternationale provo­ kateur Leo Bassi. Kom og vær med, når PASSAGE åbner sin 10. festival på tværs af sundet - større, mere vovet, mere favnende, men ligeså fantastisk som altid.

6

Det blir stor fest i hamnen med bar, mat och inte minst den spektakulära föreställningen D-DAY med den internationella provokatören Leo Bassi. Kom och var med när PASSAGE ­öppnar sin 10:e festival på båda sidor om sundet – större, mer ekivok, mer allsidig men lika fantastisk som alltid.


INTERNATIONALE - INTERNATIONELLA GRUPPER

ES

LEO BASSI >

D-DAY LEO BASSI - Er berømt for sine provokerende og ekstra­vagante happenings. En kontroversiel ­karakter der med s ­ atire og ironi, som offeret ofte ikke er i nær­ heden af at kunne forstå, går i rette med politik og religion. Han er sjette generation af en italiensk cirkusfamilie og har rejst ­verden tynd med opsigtsvækkende, ­politiske og humoristiske events.

LEO BASSI – Är berömd för sina provocerande och extravaganta happe­ nings. En kontroversiell personlighet på grund av hans satiriska och ironiska kritik riktad mot politik och ­religion. Han är sjätte ­generationen i en ­italiensk cirkusfamilj och har rest världen runt med spektakulära, politiska och humoristiska events.

HELSINGØR

i

ONSDAG 30/7 - kl 20.00 Pladsen foran Kulturværftet TID > 70 min. MAD > Spisehuset tænder op i grillen og der kan købes lækker tapasbuffet fra kl. 18.00

7


PASSAGE 2014

En dag i Nøjsomhed ONSDAG 30/7 >

Kl 10.00 > COOL FROGS > Etiennes Borgers (s.15) Kl 10 -14 > WORKSHOP > Tyrolian-Retouramont (s.43) Kl 11-13 > WORKSHOP > Castells – byg en menneskepyramide / Människopyramid Castells (s.42) Kl 11-13 > WORKSHOP SKRALDEFIGURER > Stylte Signe (s.42) Kl 13.00 > EXCEPTION-ELLE > Danser de cooleste moves / Dansar de coolaste moves Kl 14.00 > KULTURSUPPE > Dansk Rakkerpak Kl 15.00 > KAMCHÀTKA (s.12) Kl 16.00 > DE KOM VRALTENDE > Figura Ensemble (s.34) Kl 17.00 > CLAIRIÈRE URBAINE > Retouramont (s.9) Kl 18.00 > VISNING AF CASTELLS WORKSHOP Efter sidste forestilling, serveres den lækreste Kultursuppe. Efter sista föreställningen serveras en läcker Kultursoppa. Alle drager ned til åbningen i Kulturhavnen Kl 20.00 8


INTERNATIONALE - INTERNATIONELLA GRUPPER F

RETOURAMONT >

Clairière Urbaine

En site-specific ­koreografi, hvor ­danserne svæver over boligområdet Nøjsomheds høje huse og b ­ liver en integreret del af a ­ rkitekturen, og hvor de udforsker og udfordrer d ­ eres ­bevægelser efter den. D ­ anserne kaster sig ud I deres lidenskab for rum, leger med arkitekturens former og opfinder flyveveje som gentegner den.

HELSINGØR Onsdag 30/7 – kl 17.00 Nøjsomhed – ved Sydvej 10 TID > ca 60 min.

i

Koreografin ­anpassas till platsen, där ­dansarna svävar över bostads­området ­Nøjsomheds høga huse och blir en ­integrerad del av ­arkitekturen och där de ­utforskar och utmanar sina rörelser efter den. Dansarna ­kastar sig ut i sin ­passion för miljön, ­leker med arkitekturens former och ­uppfinner flygbanor som ritar av dem.

9


INTERNATIONALE - INTERNATIONELLA GRUPPER

F

Les ondes > RETOURAMONT gravitationelles

Danserne animerer rummet i flere dimensioner hvor bevægelserne, b ­ illederne og lyden tilsammen skaber et ovenud i­ mponerende og stemningsfuldt værk. Med sig har de fortællinger fra Helsingørs højeste sted, boligområdet Nøjsomhed, som vil være indarbejdet i værket. Dansarna animerar rummet i flera d ­ imensioner, där rörelserna, bilderna och ljuden tillsammans skapar ett ­oerhört imponerande och stämningsfullt verk. Konstnärerna bär med sig berättelser från Helsingörs högsta plats, Bostadsområdet Nöjsamheten, berättelser som inarbetats i ­föreställningen. 10

HELSINGØR Lørdag 2/8 – kl 22.30 M/S Museet for Søfart TID > ca 60 min.

i


INTERNATIONALE - INTERNATIONELLA GRUPPER

CAT

RES DE RES >

(remor) Stykket er en dissektion af et ­parforholds krise og ­destruktive opløsning og behandler ­temaer som frihed, længsel, ­kærlighed og ensomhed, i den helt ­konkrete ramme af et fængsel. Publikum placeres i ­cellen med ­performerne, så deres klaustrofobiske m ­ angel på “flugtmulig­heder” bliver ­absolut ­nærværende.

HELSINGØR Onsdag 30/7 + Torsdag 31/7 kl 14.00 + 14.20 + 14.40 kl 15.00 + 15.20 kl 16.00 + 16.20 + 16.40 Statsfængslet ved Horserød Esrumvej 367 TID > ca 15 min. ENTRÉ > Læs mere side 50

i

Pjäsen är en dissektion av ett ­parförhållandes kris och ­destruktiva upplösning, och tar upp teman som frihet, längtan, kärlek och ensamhet, i en ­konkret ram av ett fängelse. Publiken är placerad i cellen med ­artisterna, så deras klaustrofobiska brist på “flyktvägar” blir absolut ­närvarande. 11


INTERNATIONALE - INTERNATIONELLA GRUPPER

CAT

Kamchàtka

8 karakterer med hver sin kuffert, der er faret vild i byen. Gennemrejsende eller ­immigranter? Naive og nysgerrige, og uden at kende vores regler eller levevis, bliver de et spejl på vores opførsel mod andre, mod fremmede, mod de anderledes. Intenst gadeteater og en subtil parafrase over vores humanitet. 8 personligheter med var sin resväska går vilse i staden. Genomresande eller immigranter? Naiva och nyfikna och okunniga om våra regler och sätt att leva blir de en spegel för vårt uppförande mot andra, mot främlingar, mot det annorlunda. Intensiv gatuteater och en subtil omskrivning av vår humanitet.

HELSINGØR Onsdag 30/7 – kl 15.00 Nøjsomhed Torsdag 31/7 – kl. 13.55 Begynder på Helsingør Station TID > ca 60 min.

12

i


INTERNATIONALE - INTERNATIONELLA GRUPPER

KAMCHÀTKA >

Habitaculum

CAT

En levende installationsforestilling, hvor publikum bliver k ­ onfronteret med det ­usædvanlige i dagligdags gøremål. Et sted hvor man kan røre, a ­ fprøve og undersøge verden omkring sig. Habitaculum spiller på M ­ arienlyst Slot, som med sit strejf af ­storhed og afskårethed skaber den perfekte ramme for forestillingen. En levande installations­ föreställning, där publiken blir konfronterad med det ovanliga i vardagssysslorna. En plats där man kan röra, testa och undersöka världen omkring oss. Habitaculum spelar på Marienlyst Slot, som med sin touch av storhet och avskildhet skapar den perfekta ramen för showen.

HELSINGØR

i

Søndag 3/8 + Mandag 4/8 kl 15.00 + 15.20 + 15.40 kl 16.00 + 16.20 + 16.40 kl 17.00 + 17.20 + 17.40 kl 18.00 Marienlyst Slot – Marienlyst Allé 32 TID > 50 min. ENTRÉ > Læs mere side 50

13


INTERNATIONALE - INTERNATIONELLA GRUPPER

ETIENNE BORGERS >

Fåret Schaop

NL

Schaop er en legende musikalsk forestilling om mod og v­ enskab og masser af brægen! En mand bor i et skab midt i den Store Verden. Lidt derfra bor Schaop, et får der står og gumler glad og tilfreds. Manden vil gerne fejre fårets f­ ødseldag, men hvordan gør man det, hvis man er bange for alting og ikke tør gå ud..? Schaop är en legendarisk musik­föreställning om mod och vänskap och massor av ­brä­kande! En man bor i ett skåp mitt i den ­Stora Världen. I ­när­heten bor Schaop, ett får som står och äter glad och nöjd. ­Mannen vill fira fårets ­födelsedag, men hur gör man det om man är rädd för allt och inte vågar gå ut..? HELSINGØR

i

Torsdag 31/7 – kl 10.00 Ellekildehave Ellekildehavevej – Omgangen 86 Torsdag 31/7 – kl 14.00 Toldkammergården Fredag 1/8 – kl 10.00 Hornbæk – ved Torvet 14

TID > 25 min.


INTERNATIONALE - INTERNATIONELLA GRUPPER

ETIENNE BORGERS >

Cool Frogs

NL

En mand ankommer med en kuffert og en kæmpefrø. Ud af kæmpefrøen kommer yndige, små frøer. Grønne og frække – og totalt uenige med manden om, hvor de skal sidde… Musikalsk frømandsteater for børn i en magisk verden med masser af ­galskab, masser af musik, masser af overraskelser og masser af frøer! En man anländer med en koffert och en jättegroda. Ut ur j­ ättegrodan kommer söta små grodor. Gröna och tuffa – och totalt oense med mannen om var dom ska sitta… Musikalisk grodmansteater för barn i en magisk värld med massor med tokigheter, massor med musik, massor med ö ­ verraskningar och massor med grodor!

HELSINGØR

i

Onsdag 30/7 – kl 10.00 Nøjsomhed – ved Sydvej 10 Fredag 1/8 – kl 14.00 Toldkammergården TID > 25 min.

15


INTERNATIONALE - INTERNATIONELLA GRUPPER

+75

> FADUNITO

CAT

De er alle over 75, gang­besværede og ­skrøbelige, og er lige trådt ud af pleje­hjemmet for at gå en tur i den uvante og hektiske by omkring dem. Men ikke nok med det – de er også kæmpe store! Det går ikke stille for sig, når de kære ældre ­mennesker skal opleve byen og alle dens forhin­ dringer for første gang! De är alla över 75, funktions­ hindrade och bräckliga har de just lämnat vårdhemmet för att ta en promenad i den okända och hektiska staden omkring dem. Men inte bara det – ­problemen är enorma. Det är inte enkelt när kära gamla människor ska ­uppleva staden och alla dess hinder för första gången! HELSINGØR

i

Torsdag 31/7 – kl 11.00 + 13.30 Gågaderne – begynder i Toldkammergården HELSINGBORG Lördag 2/8 – kl 10.00 + 12.00 Kullagatan 16

TID > ca 40 min.


INTERNATIONALE - INTERNATIONELLA GRUPPER

The Wandering Orquestra

F

De ankommer til byen med Mozart og Beethoven i deres tasker og fine gamle ­instrumenter på deres ryg. De fem m ­ usikere fra The Wandering Orquestra skal spille en stor koncert. Eneste problem er, at ingen ved hvor de skal spille, hvor de skal tage hen ­eller hvem de skal tale med… og fra det øjeblik kan alt ske! De anländer till staden med ­Mozart och Beethoven i sina väskor och fina gamla i­ nstrument på ryggen. De fem musikerna från The Wandering Orquestra ska ge en stor konsert. Enda ­problemet är att ingen vet var de ska spela, vart de ska gå eller vem de ska prata med… och från den stunden kan allt hända!

HELSINGØR

i

Torsdag 31/7 – kl 17.00 Begynder ved Stürup Plads HELSINGBORG Lördag 2/8 – kl 14.00 Börjar vid Konsul Olssons Plats TID > ca 40 min. 17


INTERNATIONALE - INTERNATIONELLA GRUPPER

ANIMAL RELIGION >

Indomador

En forsker opdager sine skjulte dyriske sider og beslutter sig for at lave et “animalarium”, hvor det skal undersøges, hvad der er menneskeligt og hvad der er dyrisk. En groteske ­parodi på det moderne ­menneskes kulturelle tilstand, fortalt med akrobatik, hanekamp, masker, kønskritik og rituel dans.

CAT

En forskare upp­ täcker sina dolda djuriska sidor och bestämmer sig för att göra ett “anima­ larium”, där man ska ­undersöka vad som är mänskligt och vad som är djuriskt. En grotesk ­parodi på den moderna ­människans ­kulturella tills­tånd, berättat med akrobatik, ­tuppfäktning, ­masker, könskritik och rituell dans.

HELSINGØR

i

Torsdag 31/7 – kl 14.00 + 19.00 Den Røde Plads

HELSINGBORG Fredag 1/8 – kl 14.00 + 19.00 Dunkers Trappor mot havet 18

TID > ca 60 min.


INTERNATIONALE - INTERNATIONELLA GRUPPER

F

No VISA For This Country > COMPAGNIE SOUS X HELSINGØR

i

Torsdag 31/7 – kl 13.45 + 16.45 Begynder i Scandlines Terminal Torsdag 31/7 – kl 13.45 + 16.45 Begynder på Grønnehave Station Fredag 1/8 – kl 13.45 + 16.45 Begynder i Scandlines Terminal Fredag 1/8 – kl 13.45 + 16.45 Begynder på Grønnehave Station TID > ca 60 min. ENTRÉ > Læs mere side 50

NO VISA FOR THIS COUNTRY er en performativ audiowalk på lokale steder i Helsingør. Ved hjælp af indkomne telefonbeskeder som aflyttes i høretelefoner, ledes publikum ud på jagten efter den mystiske, forsvundne Jeanne. Eneste ledetråd er en cowboyhat og en tom kuffert. NO VISA FOR THIS COUNTRY är en performativ audiowalk på lokala platser i Helsingör. Med hjälp av inkommande telefonmeddelanden som avlyssnas i hörlurar, guidas publiken ut i jakten efter den mystiske, försvunna Jeanne. Enda ledtråd är en cowboyhatt och en tom resväska. 19


INTERNATIONALE - INTERNATIONELLA GRUPPER

Pelat

> JOAN CATALÀ

CAT

En fascinerende og smuk forestilling, som nedbryder grænserne mellem dans, cirkus, teater og performance. Ved hjælp af en høj træstamme og publikums kollektive medvirken i dette fælles ritual, får Joan Català skabt et poetisk værk, fyldt med stilhed, styrke og spænding, bevægelse og kollektiv handling. En fascinerande och vacker föreställning, som river gränserna mellan dans, cirkus, teater och performance. Med hjälp av en lång trädstam och publikens kollektiva medverkan i denna gemensamma ritual, skapar Joan Català ett poetiskt verk fyllt med stillhet, styrka och spänning, rörelse och kollektiv handling.

HELSINGØR Torsdag 31/7 – kl 18.00 Pladsen foran Kulturværftet HELSINGBORG Lördag 2/8 – kl 15.00 Sundstorget 20

TID > ca 40 min.

i


INTERNATIONALE - INTERNATIONELLA GRUPPER

Miss Dolly

F

CAT

> MARCEL ET SES DRÔLES DE FEMMES MISS DOLLY er nonchalant ny­cirkus on the rocks. De fire artister laver vanvittig luftakrobatik under åben himmel med den hårde asfalt som underlag. Går det galt, så går det gruelig galt. – en kærligheds­historie fra en western og en for­ svunden hest.

HELSINGØR

i

Fredag 1/8 – kl 13.00 + 19.00 På pladsen mellem Værftshallerne og M/S Museet for Søfart. TID > 35 min.

MISS DOLLY är nonchalant nycirkus on the rocks. De fyra artisterna gör vansinnig luftakrobatik under öppen himmel med den hårda asfalten som underlag. Går det galet så går det riktigt illa. – en kärlekshistoria från Västern och en för­ svunnen häst. 21


INTERNATIONALE - INTERNATIONELLA GRUPPER

Two Sink > STUDIO ECLIPSE Three Float

BE

En trio som fremfører dans og visuelt teater, med vandet som ukendt, dybde, underbevidsthed, der lader ting flyde eller synke. På denne tynde m ­ embran mellem top og bund, bliver publikum draget ind i en surreel og visuel historie, hvor tre karakterer finder deres balance på en platform midt i elementerne. En trio som framför dans och visuell t­ eater, med v­ attnet som okänt, djup, under­ medvetande, som låter saker flyta eller ­sjunka. På ­detta tunna ­membran mellan topp och botten, dras publiken in i en ­surrealistisk och ­visuell ­berättelse, där de tre karaktärerna finner sin ­balans på en plattform mitt i e ­ lementen. HELSINGØR Fredag 1/8 – kl 18.00 Havnebassinet Kulturhavnen HELSINGBORG Lördag 2/8 – kl 19.00 Norra hamnen vid Dunkers 22

TID > ca 35 min.

i


INTERNATIONALE - INTERNATIONELLA GRUPPER

YMEDIOTEATRO >

SIE7E

ES

En detaljeret miniaturescene ­tryllebinder ­publikum inden i det lille c ­ harmerende 7 kvm ­teater på hjul. Tre dygtige d ­ ukkefører får på o ­ ver­raskende vis ­hverdags­objekter til at blive ­levende, og fortælle os deres s ­ tørste drømme og rørende ­følelsesmæssige historier. Sjovt, for­førende og magisk m ­ icroteater! En detaljerad miniatyrscen trollbinder p ­ ubliken inuti den lilla charmiga 7 kvm ­teatern på hjul. Tre skickliga dockförare lyckas på ett överraskande sätt göra vardags­objekt levande, och berätta för oss sina största drömmar och gripande känslomässiga berättelser. Skojig, förförande och magisk microteater!

HELSINGØR

i

Fredag 1/8 + Lørdag 2/8 kl 13.00-15.30. Hver halve time Kongekajen HELSINGBORG Söndag 3/8 – kl 13.00-15.30 Varje halvtimme Stadsparken TID > 20 min. OBS! Begrænsede pladser max. 15 pub. pr. forestilling­­ ALDER > Fra 5 år og op

23


INTERNATIONALE - INTERNATIONELLA GRUPPER

CAT

ADRIAN SCHVARZSTEIN >

The Bed

En meget stolt karakter, som ikke har andet hjem end sin rullende seng, tager ud I verden i sin slåbrok for at finde et roligt sted at sove. Hvor end han ankommer, b ­ egynder han sit illusoriske ritual med at opbygge sit fantasihus med publikums hjælp. Et virkelig komisk, finurligt og overraskende show!

En mycket stolt karaktär, som inte har något annat hem än sin rullande säng, reser ut i världen i sin morgonrock för att finna en lugn plats att sova. Vart än han kommer, börjar han sin magiska ritual, att bygga upp sitt fantasihus, med publikens hjälp. En riktigt komisk, finurlig och överraskande show! 24

HELSINGØR

i

Fredag 1/8 – kl 12.00 + 15.00 Gågaderne – begynder i Toldkammergården TID > ca 40 min.


INTERNATIONALE - INTERNATIONELLA GRUPPER

Dans

CAT

> ADRIAN SCHVARZSTEIN Den sydlandske dansestjerne Juan leder efter den dansende kvinde fra sine drømme. Byen er hans scene, musikken forførende og du vil elske at blive budt op til dans – om det så er Paso Doble eller Rumba. Men der er den lille detalje, at publikum ikke ved hvilken katastrofe vil udspille sig for øjnene af dem.. Den sydländska dansstjärnan Juan söker efter den dansande kvinnan från sina drömmar. Staden är hans scen, musiken förförande och du vill v­ erkligen bli uppbjuden till dans – o ­ avsett om det är Paso Doble eller ­Rumba. Men så är det den lilla detaljen, att publiken inte vet vilken katastrof som ska ­utspelas inför deras ögon.

HELSINGØR

i

Fredag 1/8 – kl 17.00 Toldkammergården Lørdag 2/8 – kl 11.00 Toldkammergården Lørdag 2/8 – kl 16.00 Hornbæk Havn TID > ca 40 min.

25


INTERNATIONALE - INTERNATIONELLA GRUPPER

CAT

Cirkus Klezmer

I en lille Ø ­ steuro­pæisk by er der h ­ ektisk ­aktivitet med j­ ongle­ring, ­akrobatik og... I dag er nemlig en g ­ anske ­særlig dag: ­Dagen for det store Cirkus K ­ lezmer ­bryllup! Cirkus ­Klezmer er en ­magisk ­syntese af cirkus­discipliner, ­spændende karakterer og plot, alt sammen akkompagneret til live klezmermusic. I en liten Östeuropeisk stad pågår hektisk aktivitet, med jong­lörer, akrobatik och… i dag är det nämligen en speciell dag: Dagen för det stora Cirkus Klezmer-bröllopet! Cirkus Klezmer är en magisk syntes med cirkusdiscipliner, spännande karaktärer och komplotter, allt­ihop ackompanjerat av levande klezmermusik.

26

HELSINGØR Lørdag 2/8 – kl 20.00 Kulturværftet – Store Scene TID > 75 min. BILLETTER > Gratis! Kræver pladsreservation – se side 50

i


INTERNATIONALE - INTERNATIONELLA GRUPPER

F

Monsters > COMPAGNIE NO 8 of Humanity Hvis verden gik under i morgen, hvem ville så overleve? Og hvorfor? Cie 8 har svaret: De rigeste, de største politikere og de mest indflydelsesrige CEO’er. Nej, det bliver ikke sjovt, når verden bliver delt mellem rovdyr og hajer, tyve og advokater, som vil gøre hvad som helst, for at beholde deres magt!

HELSINGØR Fredag 1/8 – kl 16.00 Pladsen foran Kulturværftet Lørdag 2/8 – kl 16.00 Pladsen foran Kulturværftet

i

Om världen gick under i morgon, vem skulle då överleva? Och varför? Cie 8 har svaret: De rikaste, de tyngsta politikerna och de mest inflytelserika direktörerna. Nej, det blir inte roligt, när världen ska delas upp mellan rovdjur och hajar, tjuvar och advokater, som kan göra vad som helst för att behålla sin makt!

TID > 70 min. 27


INTERNATIONALE - INTERNATIONELLA GRUPPER

Gorillaerne

UK

> CREATURE FEATURE

Mød fire ­livagtige og ­fasciner­ende ­bjerggorillaer med ­deres komiske og ­frygtløse opdagelses­rejsende! Gorillaerne er utroligt nysgerrige, og mens den op­dagelses­ rejsende gerne vil fortælle om den truede dyre­art, vil de store og kærlige dyr hellere lege, kramme og undersøge de forbipasserende på gaden. Träffa fyra spralliga och fascinerande bergs­ gorillor med deras komiske och orädde upptäcktsresande! Gorillorna är otroligt nyfikna och när den upptäckts­resande gärna vill berätta om den hotade djurarten, vill de stora, gulliga d ­ juren hellre leka, kramas och undersöka de förbi­ passerande på gatan.

HELSINGØR

i

Torsdag 31/7 – kl 11.00 Ellekildehave Torsdag 31/7 – kl 13.00 Hornbæk – begynder ved Biblioteket Torsdag 31/7 – kl 15.00 Axeltorv Fredag 1/8 – kl 11.00 Espergærde Centret Fredag 1/8 – kl 13.00 Gågaderne – begynder i Toldkammergården Fredag 1/8 – kl 16.00 Gågaderne – begynder i Toldkammergården HELSINGBORG Söndag 3/8 – from kl 13.00 Stadsparken

28

TID > ca. 30 min.


INTERNATIONALE - INTERNATIONELLA GRUPPER

Death or Circus

IR

S

> TUMBLE CIRCUS

Det moderne liv er noget møg! Cirkusguden ­Kenneth Fall og den svenske cirkusheks Tina Machina er begge underkvalificeret men over­ ivrige efter at dele deres absurde og d ­ jævelske ideer til, hvordan verden skal reddes! En vel­ oplagt og ­højtflyvende satire over det moderne liv, krydret med klassiske cirkusfærdigheder. Det moderna livet är skit! Cirkusguden ­Kenneth Fall och den svenska cirkushäxan Tina Machina är båda underkvalificerade men överentusias­tiska för att förmedla sina absurda och djävulska idéer om hur världen ska räddas! En välgjord och högtflygande satir om det ­moderna livet, kryddat med klassiska ­cirkusnummer. HELSINGØR

i

Torsdag 31/7 - kl 19.00 Kulturhuset Bølgen – Jämtlandsvej 1, Ålsgårde Lørdag 2/8 - kl 12.00 Pladsen foran Kulturværftet TID > ca. 60 min.

29


INTERNATIONALE - INTERNATIONELLA GRUPPER

AUS

VARIETÉ >

Gøgl i gaden Gyckel på gatan PASSAGE kan igen i år præsentere en sand perlerække af artister, håndplukket til festivalen. PASSAGE kan även i år presentera ett riktigt pärlband av artister, handplockade till festivalen.

KAT

IE

WRI

GHT

PT

ABIGAIL COLLINS

Sjov og meget fleksibel. Rolig och mycket flexibel.

KATIE WRIGHT

Comedy tilsat rigelige mængder hula hop. Komedi kryddad med massor av hula hop.

PEDRO TOCHAS

Gadeklovn i verdens klasse. En av världens mest originella gatuclowner.

JOHAN WELLTON

Fantastisk boldjonglør. Fantastisk bolljonglör. 30

PEDRO

S

TOCHA

HELSINGBORG

i

Torsdag 31/7 – kl 12.00-16.00 Konsul Olssons Plats + Kullagatan TID > ca 120 min.


INTERNATIONALE - INTERNATIONELLA GRUPPER

Varieté night

– en helt speciel aften i Toldkammergården – en mycket speciell kväll på Toldkammergården Johan Wellton, Abigail Collins, Katie Wright og Pedro Tochas sammensætter deres færdigheder til et ekvilibristisk, fjollet og uforudsigeligt varieté-show. Kom, lad dig imponere og giv lattermusklerne frit løb. Johan Wellton, Abigail Collins, Katie Wright och Pedro Tochas sätter ihop sina talanger till en ekvilibristisk, tokig och oförutsägbar varité­ show. Kom, låt dig imponeras och få ett gott skratt.

S

Torsdag 31/7 – kl 20.00 Toldkammergården TID > ca 120 min.

L

AI

IG

AB

JOHAN

HELSINGØR

UK

S

IN

LL

CO

PT

WELLT

ON

i PE

DR

O

TO

CH

AS

31


DANSKE + SVENSKA GRUPPER S

OBANTEATER >

Jag vill ha min hatt To venner fortæller entusiastisk om bjørnen som vil ha’ sin hat. De misforstår hinanden, lyver en smule og det hele bliver vældigt forvirrende. Två vänner berättar entusiastiskt om björnen som vill ha sin hatt. De missförstår och drar en och annan lögn och allt blir väldigt förvirrat.

TEATER FENIX >

S

Hitta hem

Den russiske dåsesamlende charmør Boris lever sit trygge men ensomme liv i en baggård. En dag op­dager han, at en fin dame er flyttet ind.

Den ryske burksamlande charmören ­Boris lever sitt trygga men ensamma liv på en bakgård. En dag upptäcker han att en fin dam har flyttat in.

HELSINGØR

i

Lørdag 2/8 – kl 11.00 Espergærde Centret HELSINGØR

i

Fredag 1/8 – kl 10.00 Toldkammergården

32

Lørdag 2/8 – kl 15.00 Toldkammergården HELSINGBORG

Fredag 1/8 – kl 17.00 Rolighedsparken – Espergærde

Torsdag 31/7 – kl 13.00 Raus Plantering – vid Träffpunkt Rosenknoppen

HELSINGBORG

Fredag 1/8 – kl 10.00 Dalhemsskolans skolgård

Söndag 3/8 – kl 13.00 Stadsparken

Söndag 3/8 – kl 14.00 Stadsparken

TID > 35 min.

TID > 40 min.


DANSKE + SVENSKA GRUPPER

Hånden

DK

DK

– en komisk krimiparodi > TEATRET BRÆNDENDE KÆRLIGHED Privatdetektiv Dick van Dutch er leder af Bureauet for Intuitiv Investigation. Han er en knivskarp opdager, født med en næse for forbrydelser. Men noget eller nogen modarbejder hans opklarings­arbejde – mystikken breder sig!

Fejl 404

Privatdetektiv Dick van Dutch leder ­Byrån för Intuitiv Investigation. Han är en knivskarp utredare, född med näsa för brott. Men något eller någon motarbetar hans utredningsarbete – mystiken växer!

En komedie om egne fejl og andres ­ulykker, hvor en lille fejl i hverdagen får sat gang ulykkeshjulet. En forestilling med masser af gags, poesi, virtuos fysisk og befriende humor.

> TEATRET BRÆNDENDE KÆRLIGHED

En komedi om egna fel och andras olyckor, där ett litet misstag i vardagen kan sätta igång olyckshjulet. En före­ ställning med massor av gags, poesi, virtuos fysik och befriande humor.

HELSINGØR

i

HELSINGØR

Torsdag 31/7 – kl 12.00 Toldkammergården

Torsdag 31/7 – kl 17.00 Ellekildehave Ellekildehavevej omgangen 86

TID > 25 min.

TID > 50 min.

i

33


DANSKE + SVENSKA GRUPPER

DK

DANSK RAKKERPAK >

DK

Psycho

– en gyselig komedie

De kom vraltende ...

En hyldest til filmgysets mester Alfred Hitchcock, med masser af slapstick, kropskomik, musikalitet og en uover­ truffen finale i slow-motion.

Jeg befinder mig i en by. Der er gader, stræder og folk omkring mig, og nogen som jeg aldrig har set før! Byrummet ­fyldes med march, musik, sang og dans!

En hyllning till skräckfilmernas mästare Alfred Hitchcock, med massor av slapstick, kroppskomik, musikalitet och en oslagbar final i slow-motion.

> FIGURA ENSEMBLE

Jag befinner mig i en stad. Det finns gator, gränder och människor runt omkring mig, och någon som jag aldrig sett förut! Stadsmiljön fylls med marscher, musik, sång och dans! HELSINGØR

i

Onsdag 30/7 – kl 16.00 Nøjsomhed – ved Sydvej 10

34

Fredag 1/8 – kl 14.30 ­– begynder ved ankomsttorvet Helsingør st.

HELSINGØR

Lørdag 2/8 – kl 12.00 + 15.00 ­– begynder ved ankomsttorvet Helsingør Station

Lørdag 2/8 – kl 15.00 Flynderupgård – Agnetevej 9 Espergærde

TID > ca 40 min.

TID > ca 60 min.

i


DANSKE + SVENSKA GRUPPER

> COREACT

DK

Det Rullende Rum - sammenkomst

Kaffen dufter og kagernes kulørte fløde­ skum stråler på sommerhavebordet. Om bordet deles intime hemmeligheder, pinlige taler og virkelige fortællinger. Kaffet doftar och kakornas kulörta grädde lyser på trädgårdsbordet. Runt bordet diskuteras intima hemligheter, pinsamma tal och historier från verkligheten.

HELSINGØR Onsdag 30/7 + torsdag 31/7 kl 14.00 + 14.30 + 15.00 kl 15.30 + 16.00 + 16.30 Statsfængslet ved Horserød Esrumvej 367 TID > 25 min. ENTRÉ > Læs mere side 50 Shuttlebus fra Færgevej v. Scand­lines Terminal kl 13.30 + 14.00 + 14.30 kl 15.00 + 15.30 + 16.00

i

MARIE ÖHRN TEATER >

S

Planteringsperformance Voks flere centimeter på fyrre minutters plantning.Små børn kan vokse op og blive sine favoritblomster. Ældre blomster kan få kontakt med sine rødder. Afsluttes med at blomsterne får vasket sine rødder. Väx flera centimeter på fyra minuters plantering. Små barn kan växa upp till sin favoritblomma. Äldre blommor kan få kontakt med sina rötter. Avslutas med att blommorna får sina rötter tvättade. HELSINGØR

i

Lørdag 2/8 – kl 12-16 Kongekajen HELSINGBORG Fredag 1/8 – kl 12-16 Sundstorget Söndag 3/8 – kl 12-16 Stadsparken TID > 180 min.

35


DANSKE + SVENSKA GRUPPER

Madam Rot

> STAFFAN BJÖRKLUNDS TEATER

S

En äkta Morotsmadam av ädlaste rotfruktstam! Gammelrot, långtifrån ung men knölig, tjock och tung! Här gifts det och skiljs det, hej o hå! För körsången ­Potäterna stå! En ægte gulerods­madamme af ædleste rodfrugtsstamme! Gammelrod, langt fra ung men knoldet, tyk og tung! Her gives der og skilles ad, hej o hå! For kor­sangen skal kartoflerne stå!

S

Morfar och fårmor > STAFFAN

BJÖRKLUNDS TEATER En teaterföreställning efter HC Andersens klassiska historia om gubben som bytte sin häst mot en ko, kon mot ett får, fåret mot ett …. eller hur var det nu? En teaterforestilling efter HC Andersens klassiske historie om manden som bytter sin hest for en ko, sin ko for et får, sit får for en… eller hvordan var det nu? HELSINGBORG

i

Torsdag 31/7 – kl 10.00 Raus Plantering – lekplatsen Wienergatan HELSINGBORG Söndag 3/8 – kl 11.00 + 13.30 Stadsparken

36

TID > 40 min. + Rotfruktsverkstad 30 min.

i

Torsdag 31/7 – kl 14.00 Drottninghög – vid Odlingslådorna bakom Drottninghögkyrkan Fredag 1/8 – kl 10.00 Adolfsberg Amfiteatern vid Vittraskolan TID > 75 min. inkl verkstad


DANSKE + SVENSKA GRUPPER

BANDITSAGOR >

Stora Sören och Lilla Limpan

S

Stora Sören och Lilla Limpan är en ­interaktiv och improbaserad föreställ­ ning om identitet. Är bröderna två tävlingsinriktade och kompromisslösa egoister? ­Eller finns det plats för fler sidor i p ­ ojken..mannen...? Store Søren og Lille ­Limpan er en ­interaktiv og ­improvisations­baseret forestilling om identitet. Er brødrene to­­ ­konkurrencesyge og kompromisløse ­egoister? Eller findes der plads til flere sider i drengen..manden…?

HELSINGBORG Fredag 1/8 – kl 11.00 Raus Plantering – lekplatsen vid Wienergatan TID > 30 min.

S

Johan Wellton Johan serverer ­ekvilibristisk jonglering i verdensklasse og knivskarp komik med et glimt i øjet. Et show der går direkte til sagen, som får ethvert publikum til at gispe efter ­vejret og tabe kæben! Johan serverar ­ekvilibristisk jongle­ ring i världsklass och knivskarp komik med glimten i ögat. En show som går rakt på sak och får hela ­publiken att kippa ­efter andan och tappa hakan!

i HELSINGØR

i

Torsdag 31/7 – kl 10.00 Toldkammergården TID > ca. 30 min.

37


DANSKE + SVENSKA GRUPPER

MISC.

S

S

> MARIA NAIDU

Kom, se och var med! Du är med och ­skapar kort men intensiv koreografi genom att använda din smartphone! Ladda ner appen, sätt i lurarna och följ instruktionerna för att påverka före­ställ­ningen. Kom, se og vær med! Du er med og ­skaber en kort men intensiv koreografi ved at bruge din smartphone! Hent app’en, tag høretelefonerne på og følg instruk­ tionerne for at påvirke forestillingen.

TEATER VARIANT >

Arbetsförnedringen

Arbetsförnedringen är en nyskriven interaktiv musikalföreställning där vi med en stor portion humor får följa “den arbetssökandes” kamp i jakten på ett jobb.

HELSINGBORG Fredag 1/8 kl 12.30 Raus Plantering – lekplatsen vid Wienergatan

38

i

Arbejdsfornedringen er en nyskrevet interaktiv musicalforestilling med en stor portion humor, hvor vi følger “den arbejds­ søgendes” kamp i jagten på et job.

kl 14.00 Sundstorget

HELSINGBORG

HELSINGØR

Torsdag 31/7 – kl 19.00 Dunkers trappor mot havet

Fredag 1/8 – kl 17.00 Axeltorv

TID > 70 min

i


DANSKE + SVENSKA GRUPPER

GO PRODUCTION >

Kejsarens nya outfit

S

Den forfængelige kejser elsker at vise sig. En dag dukker to skræddere op, som hævder at de kan designe et outfit til kejseren, som kommer til at overraske alle! Men outfitet er ikke synligt for hvem som helst…

Söndag 3/8 – kl 11.30 Stadsparken TID > 45 min

DK CAT

At bygge Castells – mennesketårne – er en 200 år gl. ­tradition fra ­Catalonien, hvor grupper af både børn, unge og voksne bygger Castells i helt op til 6-9 mands højde. Kom og oplev et ægte catalansk Castell.

Den fåfänga ­kejsaren älskar att synas. En dag dyker det upp två skräddare som hävdar att de kan designa en outfit till kejsaren som kommer att slå alla med häpnad! Men outfiten är inte synlig för vem som helst...

HELSINGBORG

Castells

Att bygga Castells – människotorn – är en 200 år gammal tradition från Katalonien, där grupper med både barn, unga och vuxna bygger Castells ända upp till 6-9 mans höjd. Kom och upplev ett äkta katalanskt Castell.

i HELSINGØR Torsdag 31/7 – kl 18.40 Pladsen foran Kulturværftet

i 39


DANSKE + SVENSKA GRUPPER

DK

Apolonia

S

Cirkuskonster och sprudlande glädje­ musik för hela familjen, från det stora världsmusikbandet, avslutar vår ­gatu­teaterfestival!

RAGNAROCK >

Nordisk Fenrisungdomsteater

Cirkuskunster og sprudlende glædes­ musik for hele familien fra det store verdens­musikband Apolonia afslutter vor gade­teaterfest!

6 små forestillinger med unge fra Danmark, Finland, Færøerne, Island og Norge, der fortæller hver sin historie om individualitet. 6 små uppträdanden av ungdomar från Danmark, Finland, Färöarna, Island och Norge, som berättar var sin historia om individualitet. HELSINGØR Torsdag 31/7 kl 11.00 Espergærde Centret kl 11.00 Hornbæk Torv kl 15.30 Uventede steder i Helsingør midtby HELSINGBORG

40

Fredag 1/8 – kl 12-14 Kullagatan + Raus Plantering – flera korta uppträdanden

i

HELSINGBORG Söndag 3/8 – kl 16.00 Stadsparken TID > 60 min

i


MUSIK DK

LOS VILNETZ >

Klezmerband

CAT

LOS VILNETZ er et multi-kulturelt klezmer band med base i Barcelona. De begyndte at spille jiddisch kabaretmusik og har senere udvidet deres repertoire til også at omfatte mere traditionel klezmermusik og andre stilarter fra Østeuropa.

OverJive

OverJive spiller en energisk omgang neo-swing. Med en perlerække af danse­ venlige jivehits på repertoiret, er det umuligt for både ung som gammel at stå stille, når bandet går på scenen.

LOS VILNETZ är ett mångkulturellt ­klezmerband baserat i Barcelona. De ­började s ­ pela jiddisch kabarémusik och har senare utökat sin repertoar till att också omfatta mer traditionell klezmermusik och andra stilarter från Östeuropa.

OverJive spelar en energisk omgång neo-swing. Med et pärlband dans­ vänliga jivehits på ett repertoaren, är det omöjligt för såväl ung som gammal att stå stilla, när bandet är på scenen. HELSINGØR Fredag 1/8 – kl 20.00 Toldkammergården ENTRÉ > 20 kr

i HELSINGØR Lørdag 2/8 – kl 13.00 Toldkammergården

i 41


WORKSHOPS

CASTELLS > Vær med til at bygge mennesketårne

DK

I Catalonien findes en tradi­tions­­ rig sport hvor hold af ­CASTELLS ­bygger menneske­tårne i op til flere etager. Med ­instruktører fra ­Catalonien bygger vi så høje m ­ ennesketårne som muligt. En disciplin der kræver at man samarbejder og at man har en lille akrobat i maven.

HELSINGØR ALDER > 7-12 år TID OG STED > 29/7 – kl 10.00-12.00 Vapnagård – mødested foran Biblioteket 30/7 – kl 11.00-13.00 Nøjsomhed – mødested ved Aktivitetshuset PRIS > Gratis

42

TILMELDING > info@helsingor-teater.dk OPVISNING > Onsdag 30/7 – kl 18.00 Nøjsomhed Torsdag 31/7 – kl 18.40 Helsingør –Kulturhavnen

DK

STYLTE-SIGNE > Skraldefigurer Kom og byg med STYLTE­-SIGNE – to t­ imer i ­fantasiens tegn. Beredt med gaffatape og ­ståltråd, vækker vi affald til live og bygger finurlige, fjollede og helt fantastiske skralde­figurer.

i HELSINGØR

i

ALDER > fra 6 år TID OG STED > Tirsdag 29/7 – kl 11.00-13.00 Ved Vapnagård Bibliotek Onsdag 30/7 – kl 11.00-13.00 Nøjsomhed – Nordvej ved Aktivitetshuset Fredag 1/8 – kl 11.00-13.00 Fritidsklubben PUK – Hornbæk PRIS > Gratis PRAKTISK INFO > En madpakke og noget at drikke, er godt at have med. TILMELDING > Ikke nødvendigt


WORKSHOPS

DK RETOURAMONT > Tyrolean – se verden ovenfra

Du kan blive hejst op i luften for at ­fotografere og opleve din by fra oven. Nogle af billederne vil indgå i forestillingen LES ­ONDES GRAVITATIONELLES, som bliver vist på gade­teaterfestivalen. Work­shoppen vil blive afholdt af det franske kompagni ­Retouramont, som er profes­sionelle luft­artister/dansere.

TEATERBØTTEN > Sommer workshop

Kom og vær med, hvis du kunne tænke dig et forløb med teater og dramaøvelser i selskab med andre unge. Vi arbejder i dagene op til PASSAGE med dramatik og teatersport, og afslutter forløbet med at optræde på festivalen med en lille fore­ stilling vi selv finder på.

HELSINGØR

HELSINGØR

i

ALDER > 10 år og op TID OG STED > 30/7 kan man komme forbi mellem kl 10.00-14.00 I skovstykket for ende af Nordvej PRIS > Gratis PRAKTISK INFO > Der vil fore­ komme ventetid, da man bliver hejst op en og en TILMELDING > Ikke nødvendig

DK

i

ALDER > 6.-9. klasse (fra kommende skoleår) TID OG STED > Mandag 28/7 – fredag 1/8 kl 10.00-14.00 Teaterbøttens lokaler på Egevænget 6, Snekkersten Skole PRIS > 50 kr. PRAKTISK INFO > Kom i tøj du kan bevæge dig i. Husk madpakke TILMELDING > teaterboetten@hotmail.com FORESTILLINGEN VISES > Fredag 1/8 kl 12.30 Toldkammergården

43


DANSKE + SVENSKA GRUPPER

DK

Box’en > NYDANSKEREN JIMBUTS KULTURFORENING

HELSINGØR

i

Søndag 3/8 – kl 20.00 PREMIERE Værftshallerne / Hal 19 Helsingør 44

ENTRÉ > Læs mere side 50

Et dokudrama om arbejde og migration i et globalt og generelt perspektiv. Forestillingens grundmateriale består af en række virkelige historier om arbejdsmigration i Beijing, Kina og København, Danmark. Publikum bevæger sig omkring i scenekunstinstallationen og får en oplevelse af forholdene i arbejdslejre og i bofællesskaber for migrant-arbejdere, deres liv og drømme, i henholdsvis Kina og Danmark. Ett dokudrama om arbete och migration i ett globalt och generellt perspektiv. Föreställningen bygger på en rad verkliga händelser om arbetsmigration i Beijing, Kina och Köpenhamn, Danmark. Publiken förflyttar sig runt i scenkonstinstallationen och får en upplevelse av förhållandena i arbetsläger och gruppboenden för gästarbetare, deras liv och drömmar, i främst Kina och Danmark.


PASSAGE 14

En dag i Stadsparken SÖNDAGEN 3/8 > STADSPARKEN – HELSINGBORG

Final – och familjedag

Kl 11.00 startar vi på Stads­ parkens gröna gräsmattor mitt i stan. Här möter du allt från ­Dockteater i husvagn, till skön ­musikalisk cirkus och poetisk plantering! Dessutom rör det sig en och annan överraskning i p ­ arken du säkert aldrig ­träffat ­innan! Ta matsäck med och ­stanna ända tills vi stänger ­festivalen för i år vid ca 17 tiden. Kl 11.00 begynder vi på Stads­ parkens grønne ­græsplæner midt i byen. Her møder du alt fra ­dukketeater i en husvogn til m ­ usikalsk cirkus og poetisk plantning. Desuden kan du støde på en eller anden overraskelse i parken, som du helt sikkert aldrig har mødt før! Tag madkurven med og bliv helt indtil vi lukker ­festivalen for i år omkring kl 17.

MEDVERKANDE GRUPPER > Kl 11+13.30 > MADAM ROT + WORKSHOP > Staffan Björklunds Teater (s.36) Kl 11.30 > KEJSARENS NYA OUTFIT > GO production (s. 39) Kl 12-16 > ROTKÄNNING PLANTERINGSPERFORMANCE > Marie Örhn & co (s.35) Kl 13-15.30 > SIE7E > YMEDIOTEATRO (s.23) Kl 13.00 > JAG VILL HA MIN HATT > OBANteatern (s.32) Kl 13.00 > GORILLORNA > Creature Feature (s.28) Kl 14.00 > HITTA HEM > Teater Fenix (s.32) kl 16.00 > APOLONIA ORKERSTER & CIRKUS (s.40)

45


TOLDKAMMERGÅRDEN Under Gadeteaterfestivalen vil Told­ kammergården være det centrale samlingssted på Helsingør-siden. Her kan du få lækker mad og drikke fra Toldkammer­cafeen, blive underholdt og få ­information om forestillingerne – alt sammen krydret med ­internationale ­performere og rigtig skøn sommer­ stemning! Vi ses til i Toldkammergården.

DUNKERS KULTURHUS Dunkers kulturhus är gatuteaterns nav på svenska sidan av vår festival. Här kan du få svar på de flesta frågor i vår reception eller turistbyrå. Varje kväll under festivalen upplever du något nytt från trappan mot havet. Njut av sunds­ utsikten eller en god bit mat. Du är också välkommen till våra utställ­ ningar.

VÄLKOMMEN TILL STADSDELARNA! - BOLIGOMRÅDERNE Ett av målen för PASSAGE 2014 är att festivalen ska vara en del av stadsdelarnas sommar­program. Stadsdelsutvecklarna bjuder i år framför allt på ett program för barn och ungdomar men alla åldrar är naturligtvis välkomna. Föreställningarna äger rum under torsdagen & fredagen. Nätverken på ­Drottninghög, Dalhem, Adolfsberg och Raus ­Plantering hälsar alla sina boende och alla ­besökare varmt välkomna! 46

Gadeteaterfestivalen har et mange­årigt samarbejde med bolig­områder og arbejder forsat med at skabe rum for menings­ fulde og inkluderende møder mellem publikum og kunstnere. Oplev PASSAGE både i Vapnagård, Nøjsomhed, Ellekildehave og ­Rolighedsparken.


PASSAGE 14

XL

– är ett regionalt öresundssamarbete mellan Passagefestivalen och kommuner i Nordvästra Skåne och Nordsjälland. 2014 deltar Höganäs, Landskrona och Gribskov i samarbetet. – er et regionalt øresundssamarbejde mellem Passagefestivalen og kommuner i Nordvästra Skåne og Nordsjælland. I 2014 deltager Höganäs, Landskrona og Gribskov i samarbejdet.

LANDSKRONA FREDAG 1/8 > 11.30 HUSBANDET > Rådhustorget 12.00 KATIE WRIGHT > Rådhustorget 13.00 PEDRO TOCHAS > Rådhustorget 14.00 ABIGAIL COLLINS > Rådhustorget 15.00 JOHAN WELLTON > Rådhustorget 16.30 CYKELORKESTERN > Ängen vid Emaljgatan 17.00 PELAT > Ängen vid Emaljgatan (s.20) 20.00 VARIETÉGATAN > Teaterparkssccenen LÖRDAG 2/8 11-14 MUSIC CORNER >Centrala Landskrona 12.00 INDOMADOR > Slottsparkscenen (s.18) 10-14 MEDELTIDSMARKNAD > Citadellet > Projekt Boulevard

HÖGANÄS TISDAG 29/7 12+17 THE ALMIGHTY > Vi vill bara vara söta + The Dijay Mustang street show > Nymbergs Plats, Bibliotekstorget ONSDAG 30/7 12+16 +75 > Nymbergs Plats, Bibliotekstorget och Köpmansgatan (s.16) 22.00 WANDERKINO – stumfilmsbio med levande musik > Nymbergs Plats, Bibliotekstorget

HELSINGE TIRSDAG 5/8 10.00 COOL FROGS > – på plænen ved gadekæret (s.15) 11.00 GORILLAERNE > Helsinge gågade – begynder ved Østergade 33 (s.28) 12.00 + 75 > Helsinge gågade – begynder ved Østergade 33

GILLELEJE 14.00 COOL FROGS > Haven / Det Gamle Hus, Hovedgaden 49 (s.15) 15.00 GORILLAERNE > Gilleleje – begynder i Møllegade (s.28) 17.00 + 75 > Gilleleje Havn (s.16) 19.00 MISS DOLLY > Gilleleje – Torvet på Vesterbrogade (s.21) 47


HELSINGØR TIRSDAG 29/7

TORSDAG 31/7

11-13 WORKSHOP STYLTE-SIGNE > Vapnagård (s.42) 11-13 WORKSHOP CASTELLS > Vapnagård (s.42)

10.00 JOHAN WELLTON > Toldkammergården (s.37) 10.00 FÅRET SCHAOP > Ellekildehave (s.14) 11.00 GORILLAERNE > Ellekildehave (s.28) 11.00 +75 > Gågaderne (s.16) 11.00 FENRIS > Espergærde Centret (s.40) 11.00 FENRIS > Hornbæk Torv (s.40) 12.00 HÅNDEN > Toldkammergården (s.33) 13.00 RAGNAROCK > Gågaderne (s.40) 13.00 GORILLAERNE > Begynder ved Hornbæk Bibliotek (s.28) 13.30 +75 > Gågaderne (s.16) 13.45 NO VISA FOR THIS COUNTRY > Grønnehave st. (s.19) 13.45 NO VISA FOR THIS COUNTRY > Scandlines Terminal (s.19) 13.55 KAMTCHÀTKA > Helsingør St. (s.12) 14.00 FÅRET SCHAOP > Toldkammergården (s.14) 14.00 INDOMADOR > Den Røde Plads (s.18) 14-16.40 (REMOR) > Statsfængslet ved Horserød (s.11) 14-16.30 DET RULLENDE RUM > Statsfængslet ved Horserød (s.35) 15.00 GORILLAERNE > Axeltorv (s.28) 15.30 FENRIS > på uventede steder i Helsingør midtby (s.40) 16.45 NO VISA FOR THIS COUNTRY > Grønnehave st. (s.19)

ONSDAG 30/7 10.00 COOL FROGS > Nøjsomhed (s.15) 10-14 WORKSHOP TYROLEAN > Nøjsomhed (s.43) 11-13 WORKSHOP STYLTE-SIGNE > Nøjsomhed (s.42) 11-13 WORKSHOP CASTELLS > Nøjsomhed (s.42) 13.00 EXCEPTION-ELLE > Nøjsomhed (s.8) 14.00 KULTURSUPPE > Nøjsomhed (s.8) 14-16.40 (REMOR) > Statsfængslet ved Horserød (s.11) 14-16.30 DET RULLENDE RUM > Statsfængslet ved Horserød (s.35) 15.00 KAMCHÀTKA > Nøjsomhed (s.12) 16.00 DE KOM VRALTENDE > Nøjsomhed (s.34) 17.00 CLAIRIÈRE URBAINE > Nøjsomhed (s.9) 18.00 CASTELLS -OPVISNING > Nøjsomhed (s.42) 20.00 OFFICIEL ÅBNING / OFFICIELL ÖPPNING > Kulturhavnen (s.6) 48


16.45 NO VISA FOR THIS COUNTRY Scandlines Terminal (s.19) 17.00 FEJL 404 > Ellekildehave (s.33) 17.00 THE WANDERING ORQUESTRA > Stürups Plads (s.17) 18.00 PELAT > Pladsen foran Kulturværftet (s.20) 18.30 FENRIS > Kulturhuset Bølgen (s.40) 18.40 CASTELLS > Pladsen foran Kulturværftet (s.39) 19.00 INDOMADOR > Den Røde Plads (s.18) 19.00 DEATH OR CIRCUS > Kulturhuset Bølgen (s.29) 20.00 VARIETÉ > Toldkammergården (s.31)

FREDAG 1/8 10.00 JAG VILL HA MIN HATT > Toldkammergården (s.32) 10.00 FÅRET SCHAOP > Hornbæk Bibliotek (s.14) 11.00 GORILLAERNE > Espergærde Centret (s.28) 11-13 WORKSHOP STYLTESIGNE > PUK – Hornbæk (s.42) 12.00 THE BED > Begynder i Toldkammergården (s.24) 12.30 TEATERBØTTEN > Toldkammergården (s.43) 13.00 GORILLAERNE > Begynder i Toldkammergården (s.28)

13.00 MISS DOLLY > Bag Værftshallerne (s.21) 13-15.30 SIE7E > Kongekajen (s.23) 13.45 NO VISA FOR THIS COUNTRY > Grønnehave st. (s.19) 13.45 NO VISA FOR THIS COUNTRY > Scandlines Terminal (s.19) 14.00 COOL FROGS > Toldkammergården (s.15) 14.30 DE KOM VRALTENDE > Helsingør Station /ankomsttorvet (s.34) 15.00 THE BED > Begynder i Toldkammergården (s.24) 16.00 GORILLAERNE > Begynder i Toldkammergården (s.28) 16.00 MONSTERS OF HUMANITY > Pladsen foran Kulturværftet (s.27) 16.45 NO VISA FOR THIS COUNTRY > Grønnehave st. (s.19) 16.45 NO VISA FOR THIS COUNTRY > Scandlines Terminal (s.19) 17.00 DANS > Toldkammergården (s. 25) 17.00 MICS > Axeltorv (s.38) 17.00 JAG VILL HA MIN HATT > Rolighedsparken – Espergærde (s.32) 18.00 TWO SINK THREE FLOAT > Havnebassinet – Kulturhavnen (s.22) 19.00 MISS DOLLY > Bag Værftshallerne ( s.21) 20.00 OVERJIVE KONCERT > Toldkammergården (s.41) 49


HELSINGØR

50

LØRDAG 2/8

SØNDAG 3/8

11.00 DANS > Toldkammergården (s. 25) 11.00 HITTA HEM > Espergærde Centret > (s.32) 12.00 DEATH OR CIRCUS > Pladsen foran Kulturværftet (s.29) 12.00 DE KOM VRALTENDE > Helsingør Station / ankomsttorvet (s.34) 13.00 LOS VILNETZ > Toldkammergården (s.41) 13-15.30 SIE7E > Kongekajen (s.23) 12-16 PLANTERINGSPERFORMANCE > Kongekajen (s.35) 15.00 HITTA HEM > Toldkammergården (s.32) 15.00 PSYCHO > Flynderupgård (s.34) 15.00 DE KOM VRALTENDE > Helsingør Station / ankomsttorvet (s.34) 16.00 MONSTERS OF HUMANITY > Pladsen foran Kulturværftet (s.27) 16.00 DANS > Hornbæk Havn (s. 25) 20.00 CIRCUS KLEZMER > Kulturværftet Store Scene (s.26) 22.30 LES ONDES GRAVITATIONELLES > M/S Museet for Søfart (s.10)

15-18 HABITACULUM > Marienlyst Slot (s.13) 20.00 BOX’EN > Værftshal 19 (s.44)

MANDAG 4/8 15-18 HABITACULUM > Marienlyst Slot (s.13) 20.00 BOX’EN > Værftshal 19 (s.44)

i VEDRØRENDE FORESTILLINGER MED ENTRÉ ENTRÉ > 50 Kr / GRATIS adgang med ­Helsingør Teaters Årskort BILLETBESTILLING > www.helsingor-teater.dk På spilledagen bliver der dog kun solgt ­billetter i døren! CIRKUS KLEZMER > GRATIS adgang til forestillingen, men forudgående plads­reservation på Helsingør Teaters ­Billet­center er nødvendigt. SHUTTLEBUS > Shuttlebusen til Statsfængslet ved Horserød er GRATIS frem og tilbage.


KORT HELSINGØR GRØNNEHAVE STATION Ny

Sc t.

bo

All é

ga

An

na

Kr on

rg ve j

M/S MUSEET FOR SØFART

de

Ga

Kronborg

de

Lu

KULTURVÆRFTET

eg

nd

Al lé

e

ad

ga

MARIELYST SLOT

de

e

ad

eg

vn Ha

AXELTORV g rge

Bje

jer

St

e

ad

KONGEKAJEN

e

d ga

ne de

e vn Ha

HELSINGØR STATION SCANDLINES TERMINAL

St ra

nd ga

de

de

lga

STÜRUPS PLADS

træ ss

Fio

en St

de

ga

am Br

e

d ga

Kortet er udlånt af Helsingør Kommune

51


HELSINGBORG TORSDAG 31/7

FREDAG 1/8

10.00 MORFAR OCH FÅRMOR + WORKSHOP > Raus Plantering – lekplatsen Wienergatan (s.36)

10.00 MORFAR OCH FÅRMOR + WORKSHOP > Adolfsberg – Amfiteatern vid Vittraskolan (s.36)

12.00 -16.00 VARIETÉGATAN > Konsul Olssons Plats + Kullagatan (s.30)

10.00 HITTA HEM > Dalhemskolans skolgård (s.32)

13.00 HITTA HEM > Raus Plantering Gräsmattorna vid Wienergatan/ Rosenknoppens Träffpunkt (s.32)

11.00 STORA SÖREN OCH LILLA LIMPAN > Raus Plantering – lekplatsen / Wienergatan (s.37)

14.00 MORFAR OCH FÅRMOR + WORKSHOP > Vid odlingslådorna bakom Drottninghögkyrkan (s.36)

12 -14 FENRIS > Raus Plantering – lekplatsen Wienergatan (s.40)

19.00 ARBETSFÖRNEDRINGEN > Dunkers trappa mot havet (s.38) 20.30 BOOSTHBG:S > Creators Cave

12 -14 FENRIS > Kullagatan (s.40) 12-16 PLANTERINGSPERFORMANCE > Sundstorget (s.35) 12.30 MISC > Raus Plantering – lekplatsen Wienergatan (s.38) 14.00 MISC > Sundstorget (s.38) 14+19 INDOMADOR > Dunkers trappa mot havet (s.18)

52


LÖRDAG 2/8

SÖNDAG 3/8

10+12 75+ > Kullagatan (s.16)

11.00+13.30 MADAM ROT + WORKSHOP Stadsparken (s.36)

14 .00 WANDERING ORQUESTRA > Konsul Olssons Plats (s.17) 15.00 PELAT > Sundstorget (s.20) 19.00 TWO SINK THREE FLOAT > Norra Hamnen vid Dunkers (s.22)

11.30 KEJSARENS NYA OUTFIT > Stadsparken (s.39) 12-16 PLANTERINGSPERFORMANCE > Stadsparken (s.35) 13-15.30 SIE7E > Stadsparken (s.23) 13.00 GORILLORNA > Stadsparken (s.28) 13.00 JAG VILL HA MIN HATT > Stadsparken (s. 32) 14.00 HITTA HEM > Stadsparken (s.32) 16.00 APOLONIA ORKESTER & CIRKUS > Stadsparken (s. 40)

53


KARTA HELSINGBORG ttn Dro DUNKERS TRAPPOR MOT SUNDET

AN AT -G GÅ ALL KU

an gat ing SUNDSTORGET

KONSUL OLSSONS PLATS

or St

t ge tor

n

ta ga

gs

vä rn Jä n ata

g rds

gå Träd

STADSPARKEN

54


TAK / TACK PASSAGE 2014 ARRANGERAS I SAMARBETE MED > Helsingborgs Stad + Helsingør Kommune + Landskrona Stad + Höganäs Kommun + Utvecklingsnämnden + Fritid HBG + Stadsbyggnadsförvaltningen + Skol- och fritidsförvaltningen + Helsingborgshem + Kultur i stadsdelarne + ­IDEAStadsdelsutveckling + Salongen + Halmstads Internationella Gatuteaterfestival + BOOST HBG + Kulturværftet + Toldkammeret + Børnekulturcentret + børnekulturkonsulenten + HamletScenen + Helhedsplanen Nøjsomhed + Boliggården Ellekildehave + Rolighedsparken + Helsingør Kommunes Biblioteker + Flynderupgårdmuseet + M/S Museet for Søfart + Horserød Statsfængsel og museum + Kulturhuset Bølgen + Espergærde Centret + Helsingør Dagblad + Hornbæk Havn + Hornbæk Bibliotek + Helsingør Havn + VisitNordsjælland + Forsyning Helsingør + Skov- og Naturstyrelsen + Ragnarock + Teater Bøtten + Gribskov Teater + Xiquets + SO festival

INTERNATIONALE - INTERNATIONELLA GRUPPER

TAK TIL / TACK TILL > Statens Kunstråd + Hornbæk - handels- håndværker - industriforening + Hornbæk Turistforening + Helsingør City forening + Boliggården + Elværket +Helsingør Rådhus + Fritidsklubben PUK + Sensus + ABF+ Helsingørs Stiftsøvrighed og Menighedsråd +Scandlines + Den tværkulturelle kvindeklub i Nøjsomhed + Klub Tetriz + Helsingør By Center + Abildvængets Bibliotek + Gertrud Sigsgaard Andersen + Helsingborgs Citysamverkan + Stampus & Campus Helsingborg + Norra Hamnen Marina + Helsingborgs Stadsbibliotek + Dunkers Bar- och Matsalar + Öresundskraft + MusicAcademi + Dalhems Skola + Vittraskolan Adolfsberg + Drottninghögskolan + Raus Planterings skola + Sensus + ABF+ FU+ Medborgarskolan + NBV+ Sjöräddningssällskapet Råå + alla ideella & frivillge krafter som deltagit i årets festival på båda sidor sundet.

FOTOKREDIT > Vincent Vanhecke, ­Christopher ­Gurszynski, Ecxeption-elle, ­Kamchàtka, Philppe Deutsch, Rebecca Pinos, David Navarro, ­Kamchàtka, La Strada, Carla Kogelman, Fadunito, Sonia Nieto, Animal Religion, Jean-Pierre Estournet, Marti Fradera Bohera, Marcel et ses drôles de femmes/Lativoli, Jan ­Dierckx, Luis Antonio Barajas, ­Adrian Schvarzstein, Cirkus Klezmer, Vincent Vanhecke, Creature Feature, Tumble Cirkus, Katie Wright, Raquel Viegast, David Hamp, Abigail Collins, Obanteatern, Teater Fenix, Søren Kløft, Figura E ­ nsemble, Tomas ­Bertelsen, CoreAct, Elin Horbeck, Staffan Björklunds Teater, Banditsagor, David Hamp, iStockphoto, TeaterVariant, Kanghe Chen Huajun, Chris Senn, Go Production, Irene Humet Serentil, Janus Langhorn, OverJive, Klezmerband, Irene Humet Serentill, Helsingør Teater, Retouramont, Teaterbøtten, Dunkers Kulturhus, Søren Damving.

Miss Dolly præsenteres i s­ amarbejde med KIT med støtte fra Cirkus Work Ahed/ EU Culture og Statens Kunstråd. Leo Bassi D-DAY præsenteres som et led i projektet PIIGS i et samarbejde med CCTAR i Portugal Forestillinger på Marienlyst Slot præsen­ teres i samarbejde med Marienlyst Slots Venner og støttes af Nordeafonden. Box’en er støttet af projektstøtteudvalget for Scenekunst og Statens Kunstfond

GRAFISK DESIGN > L / LINE THORNBERG TRYK > NOFOPRINT

55


#PASSAGE14

Profile for Helsingør Teater

Passage 14  

En festival som samler Helsingborg og Helsingør på tværs af sundet i et unikt samarbejde; den samler de perifere boligområder, med bykernern...

Passage 14  

En festival som samler Helsingborg og Helsingør på tværs af sundet i et unikt samarbejde; den samler de perifere boligområder, med bykernern...

Advertisement