Page 10

  duunissa teksti RITVA-LIISA SANNEMANN kuvat MIRVA KAKKO

n Tarkastusvirastossa tehdään työtä usein tiimeissä tai parityönä. Kuvassa Kirsi-Marie Kaito, Jari Ritari, Liisa Kähkönen, Timo Terävä ja Vilma Lamminpää.

Tarkkuus palvelee koko kaupunkia Tarkastusviraston väki on jo ovella vastassa ja innokkaana kertomaan tehtävistään. Virasto haluaa pöllyttää käsityksiä, joita tiukkailmeisiin reviisoreihin on liitetty viraston yli satavuotisen historian aikana.

S

isäänkäynti tarkastusvirastoon on huomaamaton, vaikka ollaan aivan ydinkeskustassa ja kaupungintalon kupeessa, Unioninkatu 25:ssä. Viraston asema kaupungin organisaatiossa on olla riippumaton, objektiivinen ja palveleva. – Meidän tehtävämme on olla tarkastuslautakunnan työrukkanen, jotta se voi järjestää ulkoisen tilintarkastuksen ja arvioida toiminnan ja taloudellisten tavoitteiden toteutumista. Toimimme kaupunginvaltuuston ja lautakunnan alaisena riippumattomana yksikkönä, viraston päällikkö, tarkastusjohtaja Pirjo Hakanpää kertoo.

10

Virasto on asiantuntijaorganisaatio, joka suorittaa tilintarkastuksen ja tavoitearvioinnin lisäksi uutena tehtävänä kaupungin toiminnan tuloksellisuuden ja tarkoituksenmukaisuuden arviointia. – Käytännössä tarkastusviraston rooli on avustaa ulkopuolista tilintarkastusyhteisöä. Lisäksi teemme kaupungin toiminnan arviointia, ja se voi kohdistua kaikkiin kaupungin toimintoihin ja palveluihin niiden tuottamistavasta riippumatta, arviointipäällikkö Timo Terävä täsmentää.

Arviointi on kuin tutkimus

Arviointia koordinoi kaksi tutkijataus-

Helsingin henki | Maaliskuu 2016

taista työntekijää. Parhaillaan kaupunkitarkastaja Liisa Kähkönen valmistelee lautakuntaa varten arviota sosiaalija terveysviraston yhdistymisen tavoitteiden toteutumisesta. – Lautakunta valitsee vuosittain arvioinnin aiheet, joiden pitää liittyä valtuuston asettamiin strategisiin tavoitteisiin. Pelkästään yhden bussipysäkin toimivuus ei kiinnosta, mutta jonkin kaupunginosan liikennejärjestelyjen toimivuus sen sijaan voisi jo kiinnostaa, Kähkönen antaa esimerkin. Tutkijataustasta on ollut hyötyä, sillä aineistoa pitää kerätä yhtä perusteellisesti kuin tutkimukseen ja laatia myös

analyysi, johtopäätökset ja suositukset. Kähkönen valvoo sosiaali- ja terveysviraston toimintaa.

Mielikuvat uusiksi

Jokaisella työntekijällä on vanhan talon tapaan oma työhuoneensa, mutta ovet ovat auki ja työtoverit tervetulleita piipahtamaan neuvonpitoon. Pieneen työyhteisöön ei pääse katoamaan, sillä työkaverit pitävät huolta, ettei kukaan hautaudu paperipinojen alle. Henkilöstö on käynyt esittäytymässä myös muille virastoille ja todennut, että on hyvä tuulettaa ennakkoluuloja. – Pitää muistaa, että emme tarkkai-

Profile for helsinginhenki

Helsingin henki 1/2016  

Helsingin kaupungin henkilöstölehti

Helsingin henki 1/2016  

Helsingin kaupungin henkilöstölehti

Advertisement