Page 32

01

Helsingin henki @KjJu

kuva TOMMI TUOMI

2015

s

si Huhtikuussa kuntien kannalta itsenäisyyden ajan tärkeimmät vaalit. Miten käy itsehallinnon? Uusi eduskunta päättää. #demokratia

helmikuu–huhtikuu 2015

{ uusi duuni }

Nuorten keskellä

32

KUKA: Hanna Peltola AMMATTI: Ohjaaja TÖIHIN: 11.11.2014 TOIMIPAIKKA: Läntinen nuorisotyöyksikkö, nuorisoasiainkeskus

Mihin asioihin olet tarttunut ensimmäisenä? Aivan aluksi olen hahmottanut hankkeen kokonaisuuden ja tutustunut kohdeluokkien oppilaisiin. Kohdeluokkien oppilaat ovat tavallisia 8.-luokkalaisia tyttöjä ja poikia, jotka on valittu hankkeeseen yhdessä nuorisoasiainkeskuksen ja opetusviraston kanssa. Oppilaita, joiden kanssa teen töitä, on noin 40.

Mitkä ovat ydintehtäväsi? Toimin Hyvä vapaa-aika -hankkeen nuoriso-ohjaajana. Työtä tehdään nuorten parissa niin kouluissa kuin vapaa-ajan paikoissa. Hankkeen tavoitteena on saada tietoa laadukkaan vapaa-ajan vaikutuksesta nuoren hyvinvointiin, oppimiseen ja peruskoulun jälkeisiin valintoihin sekä kehittää nuorisotyötä yhdessä nuorisoasiainkeskuksen, koulujen ja nuorten kanssa. Tarkoituksena on myös tukea nuoria näiden omien vahvuuksien ja kiinnostuksen kohteiden löytämisessä. Hanketta koordinoi nuorisoasiainkeskus.

Mihin suuntaan työtänne voisi kehittää? Hanke itsessään on tutkimus- ja kehittämishanke. Toivon, että sen loputtua on saatu pysyviä, toimivia työmuotoja esimerkiksi nuorisotyön ja koulun välille.

Mitä teit aiemmin? Kolme viime vuotta olen ollut kotona lasten kanssa. Sitä ennen olin nuoriso-ohjaajana nuorisotalolla pohjoisessa nuorisotyöyksikössä.

Mikä on kivaa työssäsi? Nuorten kanssa toimiminen ja yhdessä tekeminen on aina mukavaa. Yksikään päivä ei ole samanlainen.

Millainen on työyhteisösi ja -verkostosi? Työyhteisöni on laaja. Siihen kuuluu esimerkiksi läntisen nuorisotyöyksikön nuoriso-ohjaajia ja opettajia. Lähimpiä kollegojani ovat hankkeen projektipäällikkö, tutkija ja hankkeen kaksi muuta nuoriso-ohjaajaa. Lisäksi työverkostooni kuuluu ihmisiä järjestöistä ja eri virastoista sekä muita nuorten kanssa tekemisissä olevia ihmisiä.

Mitä teet vapaa-aikanasi? Vapaata vietän touhuamalla perheeni kanssa. Käyn myös jumpassa työn vastapainoksi.

Helsingin henki | Helmikuu 2015

Mitä haasteita tehtävässäsi on? Olen päivittäin tekemisissä nuorten, nuorisoohjaajien, opettajien ja monen muun toimijan kanssa. Tämä vaatii muuntautumiskykyä ja joustavuutta. Nuorten kanssa toimiessa pitää reagoida nopeasti.

Missä asut ja miten kuljet töihin? Asun Vantaan Kivimäessä. Kuljen töihin julkisilla tai autolla tilanteesta riippuen.

20.2.–31.5. SUVUN PERINTÖ

Virka Galleriassa avautuu Perintö-näyttely, jossa seitsemän nykytaiteilijaa rakentaa sukunsa perinnön uudelleen. Kaupungintalo, Pohjoisesplanadi 11–13. virka.fi

7.3.

MADSADGLAD – TANSSIN JA MUSIIKIN TUNNETILOJA Yli 13-vuotiaille tarkoitetussa tanssin ja musiikin yhteisillassa nähdään teokset Rytmikäyrä ja Too Close For Comfort. Annantalon juhlasali, Annankatu 30. Vapaa pääsy. annantalo.fi

11.3.

VAIN PAHAA UNTA -KUVITUSNÄYTTELY Aino ja Ville Tietäväisen Vain pahaa unta -teos syntyi isän ja tyttären yhteisenä projektina. Kuvitusnäyttely Annantalon kahvilassa, Annankatu 30, klo 9–20. Vapaa pääsy.

26.3.

MAHTIKÄSKYLLÄ TYHJÄSTÄ SYNTYNYT KAUPUNKI Vanhankaupungin historialuennot alkavat maaliskuussa. Useita aiheita, luennoitsijana dosentti Seppo Aalto. Luennot torstaisin klo 18.15–19.45 Stoan luentosalissa, Turunlinnantie 1. hel.fi > tyovaenopisto > luennot ja tapahtumat

15.4.

HELSINGIN HENKI ILMESTYY Aiheina monimuotoisuuden johtaminen, mediakeskuksen tiimi, Skidi-kirjastoauton kyydissä, nuorisotyön suunnantarkistus, Kunta10-tulokset ja UP! – Aktiivisempi päivä -hanke.

Helsingin henki 1/2015  
Helsingin henki 1/2015  

Helsingin kaupungin henkilöstölehti

Advertisement