Historisk stadsvandring - Till fots med bruksägaren Eric Ruuth.

Page 1