Page 1

. g n i n d l i Utb 2014/2015

1


Din framtid i sikte Tycho Braheskolan är en gymnasieskola med fullt fokus på lärande inom natur, teknik och omsorg. Här erbjuds du välutrustade laborationssalar, bärbara datorer, datoriserade system och full uppbackning av lärare med djupa ämneskunskaper. Hos oss får du som elev de bästa förutsättningarna att lära för framtiden. När Tycho Braheskolan invigdes 1947 var det för att ge Helsingborg ett tekniskt gymnasium och sedan dess har teknikprogrammet funnits här. Begreppet tekniskt gymnasium har idag fått en ny innebörd. Det kan du se i våra välutrustade laborationssalar som både naturvetare och tekniker kan använda och som ger bästa möjliga förberedelse för framtida studier. På skolan finns även särskilda metodsalar som ger eleverna på vård- och omsorgsprogrammet den miljö de behöver för att lära och förbereda sig för sitt framtida yrkesliv. LÄRARE MED HÖG KOMPETENS Gemensamt för alla program, och ett av Tycho Braheskolans kännetecken, är lärare med mycket hög kompetens inom sina ämnen. De vet vad du som elev behöver kunna för att vara väl förberedd för det som kommer efter gymnasiet. Lärarna här har mycket goda kontakter med högskola, universitet, branschoch vårdorganisationer, vilket naturligtvis blir viktiga inslag i din utbildning. Skolan ligger inbäddad i lummiga villakvarter och ett parkområde i centrala Helsingborg. På somrarna samlas gärna eleverna på någon av gräsmattorna och när vädret inte bjuder in till utomhusaktiviteter är biblioteket och elevcaféet naturliga samlingsplatser. Fritt trådlöst nätverk, bärbara datorer och datoriserade system hjälper dig att planera och kommunicera, och ökar dina möjligheter att lära och nå dina mål. Tycho Braheskolan har din framtid i sikte!

2


Innehåll Din framtid i sikte

2

Så arbetar vi

4

Program läsår 2014/2015

6

Naturvetenskapsprogrammet 7 inriktning naturvetenskap inriktning naturvetenskap och samhälle särskild variant musikinriktning profil medicin

7 7 9 9

Teknikprogrammet 11 inriktning samhällsbyggande och miljö - arkitektur inriktning teknikvetenskap inriktning design- och produktutveckling inriktning informations- och medieteknik

12 12 12 12

Vård- och omsorgsprogrammet

15

Vårt bibliotek

16

Mer än bara undervisning

18

Förverkliga din idé - starta UF-företag

20

Hållbara Tycho Braheskolan

21

fördjupning akutsjukvård och räddningsmedicin fördjupning barn- och ungdomssjukvård

15 15

Studievägledning 22 Poängplaner 24

Innehåll

3


SÅ ARBETAR VI Hos oss är kunskap och personlig utveckling viktigast. Vi vill på bästa sätt rusta dig för livet efter gymnasiet, vare sig det handlar om fortsatta studier eller arbete, i Sverige eller utomlands. Framtidens arbetsmarknad ställer nya krav. Initiativförmåga, kreativitet och motivation betraktas som allt viktigare kompetenser. Det handlar också alltmer om att arbeta med ett hållbart förhållningssätt. Allt detta får du hos oss.

kreativ miljö På Tycho Braheskolan ser vi informations- och kommunikationsteknik (IKT) som en naturlig del av undervisningen. Studerar du hos oss får du en egen bärbar dator. Du får också studera i en kreativ och IKT-anpassad miljö. Här har du som elev tillsammans med dina lärare en möjlighet att utveckla metoder för lärande oberoende av tid och rum. Du får hos oss dagligen arbeta i digitala miljöer, och du använder dig av dagens och morgondagens kommunikationsteknik.

Det är helt enkelt en förutsättning för att du ska kunna vara en del av ett demokratiskt samhälle.

nyfikenhet, ger dig inspiration till kreativa idéer och ger dig också möjlighet att förverkliga dem.

Vi förutsätter att teknikutvecklingen fortsätter i snabb takt och arbetar för att du ska vara väl förberedd för att möta en föränderlig värld. Här skapar du nätverk och får verktyg för att kommunicera, producera, hämta information, lagra och redovisa ditt arbete. Vi ger dig också träning i att hantera ett stort informationsflöde med kritisk blick. Studiemiljön uppmuntrar dig till

Företagsamhet Ett viktigt uppdrag för gymnasieskolan är att lyfta fram elevernas entreprenörskap. Du stimuleras till att hitta dina drivkrafter och utveckla din initiativförmåga, din ansvarskänsla och din förmåga att samarbeta. Vi kommer att ställa allt högre krav på dig att ta ansvar för ditt lärande allt eftersom du är redo för det. Därför är våra lärare inte bara lärare, utan också coacher, handledare och mentorer.

Elev och lärare i samspel

4

Så arbetar vi

Hållbarhet I samhället talas det allt mer om en hållbar utveckling. Att det vi gör idag ska tillgodose dagens behov utan att äventyra kommande generationers möjligheter. Självklart har vi detta förhållningssätt hos oss i allt vi gör. Samarbeten Genom att skapa goda samarbeten med olika aktörer i samhället ger vi dig möjligheter att ta del av erfarenheter och kunskaper från den akademiska världen, från näringslivet och omvärlden. Vi samarbetar med bland annat Stadsteatern, Dunkers kulturhus, Lunds Tekniska Högskola, Helsingborgs Lasarett och vård- och omsorgscollege.


Från klassrummet till omvärlden Om du är intresserad av att få en global profil på ditt program så kan du läsa till en global kurs på 100 poäng. Här utvecklar du din kompetens och förståelse för globala frågor och andra kulturer. Läs mer om detta på www.helsingborg.se/ tychobraheskolan

Campus Helsingborg En av våra viktigaste samarbetspartners är Campus Helsingborg, som är en del av Lunds Universitet. Det innebär att du har möjlighet att besöka en del av deras föreläsningar och få en försmak av universitetsvärlden. Vi genomför också hela kurser där lärare från Campus Helsingborg håller i undervisningen tillsammans med våra egna lärare.

Forskningsnätet Skåne Tillsammans med fem andra skånska gymnasieskolor driver vi Forskningsnätet Skåne. Här för vi in forskningsvärlden i gymnasieskolan, och det ger dig möjlighet att möta ledande forskare, ja rentav en och annan nobelpristagare, inom olika områden. Läs mer på www.forskningsnatet.se.

Så arbetar vi

5


PROGRAM

18 6

Naturvetenskapsprogrammet


Högskoleförberedande

Naturvetenskapsprogrammet Gillar du att göra experiment i kemi och fysik? Tycker du om matematik och biologi? På naturvetenskapsprogrammet får du ägna dig åt de naturvetenskapliga ämnena och hitta svar på många spännande frågor om hur vår värld fungerar. Du får också veta mer om naturvetenskapens idéer, hur de påverkat vår nutid och hur aktuell forskning ser ut. Här får du utveckla din förmåga att tänka kritiskt, hitta logiska förklaringar och arbeta med naturvetenskapliga metoder. Matematiken genomsyrar flera av programmets ämnen.

Inriktning Naturvetenskap Här går vi på upptäcktsfärd i universum och i de små cellerna som är livets byggstenar. Vi lägger tyngdpunkten på matematik, biologi, fysik och kemi. Det ger dig en mycket god grund att stå på om du ska fortsätta studera naturvetenskap och teknik. Inriktning Naturvetenskap och samhälle Här lägger vi ett samhällsvetenskapligt perspektiv på naturvetenskapen, till exempel miljöpolitiska frågor. Du får en förståelse för hur politiska, ekonomiska, geografiska och sociala förhållanden har format och påverkar vårt samhälle. Vi tittar närmare både på den lokala politiken, och på internationella maktcentra som EU och FN och dess beslutsvägar.

Naturvetenskapsprogrammet

7


8

Naturvetenskapsprogrammet


Särskild variant med musikinriktning För dig som vill läsa naturvetenskapsprogrammet, men också har ett stort musikintresse erbjuder vi från och med läsåret 2013/2014 i Tycho Brahe-huset en särskild variant av programmet med inriktning mot musik. Det innebär att du som programfördjupning får läsa tre musikkurser – ensemble, estetisk kommunikation och musikproduktion. Denna variant söker du redan från årskurs 9. Fördjupning och profiler När du går på naturvetenskapsprogrammet kan du årskurs 2 och 3 välja mellan en rad olika programfördjupningar, inom till exempel naturvetenskap, språk och samhällsvetenskap, ekonomi och arkitektur. Medicinprofilen måste du söka från årskurs 9. Läs mer om profilen här nedan. PROFIL Medicin Tänker du dig en framtid inom det medicinska området? Hos oss på Tycho Braheskolan kan du sedan ett år tillbaka söka en medicinprofil på det naturvetenskapliga programmet. Den är till för dig som vill bli t ex läkare, tandläkare, veterinär eller vill arbeta med tekniska tillämpningar inom det medicinska området. Vi vill redan under gymnasiet ge dig en inblick i vad dessa yrken innebär och i samarbete med Helsingborgs lasarett kommer du att få ta del av föreläsningar, göra studiebesök samt möta läkare och andra som arbetar på lasarettet. Denna profil kommer att ge dig en bra start på en fortsatt medicinsk utbildning.

Naturvetenskapsprogrammet

9


10

Teknikprogrammet Estetiska programmet


Högskoleförberedande

Teknikprogrammet – Ingenjörsgymnasiet Är du en idéspruta och entreprenör som gillar tekniska lösningar? Tänker du dig en framtid som ingenjör? Brinner du för hållbar utveckling och är nyfiken på framtidens teknik? Då passar Teknikprogrammet dig.

Samspelet mellan människa, natur och teknik är kärnan i utbildningen. Hos oss får du lära dig hållbar teknisk utveckling, för i framtiden måste tekniska lösningar vara bra för hela jorden, inte bara för människan. Genom att se den tekniska utvecklingen i ett historiskt perspektiv, får du redskap att skapa framtidens teknik. På Teknikprogrammet jobbar vi med teknikutveckling från idé till färdig produkt, kreativt skapande och kreativ återvinning. Vi labbar mycket, bygger tekniska modeller, åker ofta på studieresor och exkursioner. Vart vi åker beror på ditt och dina studiekompisars intressen. Varvat med teori ger det dig en bred och allsidig grund att stå på. Arbetsmarknaden både i Sverige och utomlands skriker efter duktiga

tekniker. Men en framgångsrik tekniker behöver ofta ha flera kompetenser. Du behöver ha språket med dig för att kunna förklara och sälja in dina tekniska idéer. Därför är samhällsvetenskapliga och humanistiska ämnen viktiga inslag i utbildningen. Det ger dig verktyg att kunna argumentera för och kommunicera om dina tekniska lösningar. När ditt tekniska kunnande kombineras med entreprenörsanda och kreativ företagsamhet, får du omgivningen med dig. Humanistiska och demokratiska värderingar hjälper dig att använda tekniken på ett ansvarsfullt sätt. I samarbete med Lunds Universitet/Campus Helsingborg har vi tagit fram gymnasiekurser i hållbar utveckling som leds av forskare från Campus Helsingborg. Vi har också samarbete med Forskningsnätet

Skåne, för att du ska få känna på intressant och spännande spetskompetens inom forskningens värld. Teknikprogrammet ger dig en bred behörighet om du vill studera vidare på högskola och universitet, och det ger dig många ingångar till ett spännande arbetsliv. Du kan till exempel arbeta som ingenjör, arkitekt, med design eller IT. Redan i årskurs 9 väljer du den inriktning du vill läsa. Du kan välja mellan Samhällsbyggande och miljö (Arkitektur), Teknikvetenskap, Design och produktutveckling samt Informations- och medieteknik. Om du efter första året skulle känna att du inte valt rätt, kan du göra ett nytt inriktningsval. På nästa sida kan du läsa mer om våra inriktningar.

Teknikprogrammet

11


Inriktning Samhällsbyggande och miljö – Arkitektur Design och konstruktion, Arkitektur - hus och Arkitektur - rum, Hållbart samhällsbyggande, Miljö- och energikunskap och CAD är några av de spännande kurserna du får läsa på den här inriktningen. Dina kunskaper, idéer och förslag får du användning för direkt, när vi jobbar praktiskt med skapande och modellbyggande. Perspektivet är både historiskt, nutida, nationellt och internationellt. Teknikvetenskap Vill du bli ingenjör, men vet inte inom vilket område? Då är detta inriktningen för dig. Här får du känna på och lära känna skillnaden mellan byggteknik, datateknik, teknisk fysik, maskinteknik och kemiteknik. En utmärkt förberedelse för vidare studier på teknisk högskola. Design- och produktutveckling Här behövs det teknisk uppfinningsrikedom och entreprenörsanda. Nya produkter efterfrågas alltid, och inriktningen ligger rätt i tiden. Inriktningen fokuserar på processen från idé till färdig produkt, när en ny produkt skapas. Här får du läsa konstruktion, datorstyrd ritteknik, modellteknik, designmetodik och företagande. En riktig uppfinnarinriktning! Informationsoch medieteknik Inriktningen ger dig fördjupade kunskaper i datorkommunikation, digitalt skapande och webbutveckling, samt kännedom om programvaror för Windows och Linux, både för operativsystem och för nätverk. Inom programmering lär du dig grunderna för applikationsprogram med möjlighet för utveckling av dataspel. 12

Teknikprogrammet


Teknikprogrammet

13


14

V책rd och omsorgsprogrammet


Yrkesförberedande

Vård- och omsorgsprogrammet Vill du arbeta med människor, är intresserad av människokroppen och hur de vanligaste sjukdomarna behandlas och förebyggs? Efter vård- och omsorgsprogrammet kan du arbeta med barn, äldre och personer med funktionsnedsättning som undersköterska, skötare eller vårdare. Du får också en bra grund för fortsatta studier med vårt högskolepaket.

praktik hela vägen Här på vård- och omsorgsprogrammet tränar du patientvård, omsorgsarbete, injektionsteknik och omläggning av sår. Vi prioriterar vårt samarbete med verksamheterna inom vården. Under utbildningen får du 20 veckors yrkeserfarenhet, på Arbetsplatsförlagt lärande (APL). Ditt Arbetsplatsförlagda lärande (APL) i åk 1 och åk 2 ligger inom äldrevård, funktionshinder, hemsjukvård och rehabilitering. I åk 3 gör du din APL i sjukvården, psykiatrin och barnomsorgen.

Diplomerad utbildning Utbildningen ingår i ett certifierat vård- och omsorgscollege. Om du går ut med minst betyget E i alla ämnen får du ett diplom som bevis på att du gått en kvalitetssäkrad utbildning. Med diplomet blir det lättare för dig att få jobb efter utbildningen. Det finns ett stort behov av välutbildad vård- och omsorgspersonal i hela Öresundsregionen, och här på vård- och omsorgsprogrammet får du den kunskap som behövs för ett utvecklande, stimulerande och utmanande arbete bland människor.

Högskolepaketet Under det andra studieåret hos oss kan du välja ”högskolepaketet” som individuellt val för att få högskolebehörighet. Efter tredje året på vård- och omsorgsprogrammet kan du avlägga både yrkesexamen och studieförberedande examen. Du kan, med andra ord, välja att arbeta i ditt nya yrke innan du går vidare med fortsatta studier. Du som väljer högskolepaketet kan sedan läsa vidare till sjuksköterska, socionom eller polis.

Fördjupningar Inom vård- och omsorgs-programmet kan du välja en av våra fördjupningar. Akutsjukvård och räddningsmedicin Akutsjukvård, ambulanssjukvård och räddningstjänst är ofta den första vård som når fram vid till exempel en olycka. Det är intensivt och du behöver kunna ta snabba beslut. Med den här inriktningen får du Arbetsplatsförlagt lärande (APL) inom akutsjukvården och du får

göra fältstudier hos ambulans- och räddningstjänst. Yrkesverksamma poliser, brandmän, ambulanssjukvårdare och specialistutbildade sjuksköterskor deltar i utbildningen. Barn- och ungdomssjukvård Här lär du dig om både friska och sjuka barns och ungdomars behov och utveckling. Du får Arbetsplatsförlagt lärande (APL) bland annat inom barnsjukvård, barnomsorg och med barn och vuxna med funktionsnedsättning. I åk 3 kan du dessutom välja att specialisera dig inom psykiatri. Lärlingsutbildningen Lärlingsutbildningen riktar sig till dig som lär bäst genom praktiskt arbete. I lärlingsutbildningen är du ute på arbetsplatser inom vård och omsorg under halva studietiden, och utbildade handledare följer ditt lärande i arbetet. På skolan läser du de gymnasiegemensamma ämnena samt de teoretiska delar du behöver i vårdkurserna för att kunna delta i arbetet på din arbetsplats.

Vård och omsorgsprogrammet

15


16

V책rt bibliotek


Vårt bibliotek I Tycho Braheskolans bibliotek finns gott om litteratur, både facklitteratur och skönlitteratur. Du har dessutom fri tillgång till miljoner artiklar från både svenska och internationella databaser. Här samsas dagens lokala tidning med digital information om vad som händer i världen just nu. I Tycho Braheskolans bibliotek finns allt du behöver för att kunna utforska världen.

Informationssökning Det kan kännas överväldigande med all information som finns runtomkring oss idag. I början av terminen får du därför handledning i konsten att söka information, att hitta rätt både bland böcker och digitalt material. Vi visar också hur vi tack vare vårt samarbete med Helsingborgs stadsbibliotek kan hjälpa dig att snabbt låna böcker och hitta uppgifter om media från i stort sett hela Sverige. Internationella databaser Tycho Braheskolans bibliotek har tillgång till de stora nationella och internationella databaserna. Det innebär att du enkelt kan

söka information och fakta via din bärbara dator. Det är databaser som innehåller miljontals artiklar, bilder, statistik, tabeller och länkar som du kan använda när du ska lösa dina uppgifter. Alla databaser är fria att använda för dig som är elev hos oss. Från vår lärplattform hittar du också länkar till Nationalencyklopedin, Författarlexikon, Landguiden och Britannica. Du är välkommen att använda biblioteket som ett lugnt och tyst utrymme där du kan studera, arbeta på ditt projekt eller bara sitta och läsa. Vi använder också biblioteket för författarbesök, utställningar och andra aktiviteter som du är välkommen till.

Vårt bibliotek

17


ELEV

18 Skolstadens elevh채lsa


ELEV Mer än bara undervisning När du går hos oss på Tycho Braheskolan får du mer än undervisning. Vi vill att du ska lyckas. Därför finns flera olika yrkeskategorier hos oss som ger dig hjälp och stöd om du behöver det. Du kan även påverka din skolgång genom att själv engagera dig i olika frågor i vår elevkår.

DIN HÄLSA För att du ska kunna göra bra ifrån dig i skolan är det viktigt att du mår bra. Hos oss på Tycho Braheskolan finns ett elevhälsoteam bestående av skolsköterska, kurator, skolpsykolog och skolläkare. Deras största uppgift är att jobba förebyggande så att du som elev kan må bra under din studietid hos oss. De arbetar för att du ska bevara och förbättra både din kroppsliga och själsliga hälsa, och ger dig råd och stöd så att du skapar dina egna sunda levnadsvanor. Tycho Braheskolans elevhälsoteam träffas varje vecka för att följa upp våra elever. Detta arbetssätt har gett mycket goda resultat eftersom olika professioner kan samverka kring samma elev. Du som elev är välkommen till elevhälsoteamet om du har funderingar kring din fysiska och psykiska hälsa, om du har problem med kompisar, lärare eller familj, om du känner oro för din skolsituation, eller om livet känns tungt. Elevhälsoteamet hjälper dig med din hälsa när den påverkar dina studier.

DINA STUDIER På Tycho Braheskolan vill vi att alla ska lyckas och nå sina mål. Därför vill vi ge våra elever ett bra stöd genom hela studietiden. Detta stöd ges bland annat i form av läxhjälp och extra handledning av ämneslärare. De flesta dagar har vi schemalagd läxhjälp i vårt skolbibliotek. Du kan också få hjälp av din mentor att prioritera när prov, läxor och uppgifter hopar sig. På skolan finns specialpedagoger som på olika sätt kan stötta dig i dina studier. Du kan få hjälp både enskilt och ute i klassrummet. Vi ser alltid till att du får tillgång till de digitala lärverktyg som gör skillnad för dig. De stöttar inte bara dig som elev utan också dina lärare, så att du säkert får det stöd du behöver, i alla sammanhang. Oavsett om det handlar om att nå ett godkänt betyg, eller det där högre betyget. Att du når dina mål är vårt uppdrag. DITT INFLYTANDE Vill du vara med och påverka din egen skolgång? Tycho Braheskolans elevkår verkar för att på olika sätt

skapa en mer givande skoltid för skolans alla elever. Elevkåren är en fristående organisation, vilket innebär att du själv väljer om du vill vara medlem. Genom olika möten och forum bestämmer elevkåren vilka frågor som ska drivas, och vilka aktiviteter man vill genomföra. Viktigt att veta är att elevkåren har ett nära samarbete med skolans ledning och lärare, och via din elevkår kan du påverka både undervisning och arbetsmiljö. Elevkåren är också engagerad i att skapa tillfälle för fest och avkoppling. Det handlar om allt från filmkvällar, sport och bullbak till att planera insparkar, tävlingar, konserter och mycket annat. Det bästa med elevkåren är att det som du vill skall hända händer. Det enda du behöver göra är att engagera dig. Ta chansen att vara delaktig i elevkåren under din tid på gymnasiet och det kommer att ge dig fantastiska upplevelser, nya vänner och fina minnen från din utbildning.

Mer än bara undervisning

19


OMVÄRLD Förverkliga din idé – starta UF-företag Vill du ta vara på din kreativitet och entreprenörsanda? På Tycho Braheskolan får du möjligheten att starta UF-företag som gymnasiearbete i årskurs 3.

VÄRDEFULL KUNSKAP INFÖR FRAMTIDEN UF är förkortningen för Ung Företagsamhet. Du kan under din gymnasietid starta ett UF-företag som gymnasiearbete. Det ger dig en unik möjlighet att på ett tryggt sätt förverkliga en affärsidé och starta ett företag under så verkliga omständigheter som möjligt. Du lär dig att fatta beslut, kommunicera och samarbeta. Det är en personlig utmaning som ger dig värdefull

20

Förverkliga din idé - starta UF-företag

kunskap inför framtiden vare sig du blir egenföretagare eller inte. Du utvecklar din samarbets- och organisationsförmåga, vidgar ditt kontaktnät och det kan till och med bli starten på din framtida karriär. Vad innebär UF? Du får helt enkelt chansen att förverkliga en affärsidé du tror på med en produkt eller tjänst som har en koppling till ditt program. Produkten kan både vara något

ditt företag köper in eller själv producerar. Under ditt UF-år får du utveckla din nyfikenhet, självtillit och mod att ta risker. Ditt företag får möjligheten att delta i flera mässor och tävlingar, lokalt, regionalt och nationellt.


Hållbara Tycho Braheskolan Vi vill erbjuda dig en utbildning som är hållbar för dig, för naturen och för samhället. Vår ambition är att stödja dig till kunskap och färdigheter som varar, och som också är till nytta för andra – en kunskap som tar hänsyn till både naturen och samhället i framtiden.

På Tycho Braheskolan engagerar vi oss mycket för en hållbar utveckling och ett hållbart samhälle. Vi erbjuder specifika kurser inom detta område, men vi strävar också efter att perspektivet ska genomsyra alla ämnen och program som vi erbjuder. Engagemang för framtiden En ökad medvetenhet kring att göra hållbara val är viktigt i sig, men det kan det också vara ett engagemang som växer ut till ett karriärsval. Det kommer sannolikt att skapas många arbeten, inom vitt skilda yrkeskategorier, med anknytning till just hållbar utveckling. Hållbar utveckling handlar om att vi ska kunna leva bra idag, men också

imorgon. Det handlar om en hänsyn till naturen och till jordens resurser, men även om en hänsyn till människan lokalt och globalt. Hållbar utveckling inbegriper demokratifrågor och rättvisefrågor, sociala och ekonomiska perspektiv. Det handlar om att vi måste använda och förvalta våra tillgångar på ett klokt sätt – både när det gäller det som är naturens och det som är människans tillgångar. Detta är ett engagemang för framtiden. engagera dig i aktiviteter Tycho Braheskolan har många olika aktiviteter som är knutna till hållbar utveckling. Direkt i årskurs 1 kommer du att få vara med om

det vi kallar Framtidsjakten, som är en tävling mellan alla ettor på skolan. Varje klass får lösa ett antal uppdrag som är kopplade till hållbar utveckling. Dessutom får varje klass ett Hållbarhetskonto där ni får poäng för varje uppdrag. Den klass som efter höstterminen i årskurs 3 samlat ihop flest poäng kommer att få Tycho Braheskolans utmärkelse för extraordinärt hållbarhetsarbete. Du kommer också att få delta i tvärvetenskapliga temaarbeten som handlar om hållbar utveckling och kanske driva ett UF-företag med denna inriktning. Tycho Braheskolan har också ett hållbarhetsråd där du kan påverka vårt arbete med hållbar utveckling i både stort och smått.

Hållbara Tycho Braheskolan

21


22


FRAMTID Studievägledning Tycho Braheskolan har en studievägledare som är ”din egen” och som har som huvuduppgift att hjälpa och vägleda dig genom din gymnasietid. Studievägledaren står för kontinuitet genom studietiden och jobbar tillsammans med din rektor. Du får hjälp med alla sorters frågor och funderingar du har kring studieval, yrkesval och karriär.

Individuell vägledning Med din vägledare kan du boka ett enskilt samtal och få hjälp med dina frågor kring studier vid högskola och universitet, utbildningar vid yrkeshögskola och karriärvägar. Du kan få hjälp med allt från ren information till att sätta upp personliga mål på lång och kort sikt. Studievägledaren finns på plats på skolan varje dag. Klassinformation Din studievägledare kommer ut i din klass för att informera om olika val du ska göra inom ramen för din utbildning men också för att informera om olika studieformer efter gymnasiet, som t ex folkhög-

skola, yrkeshögskola, högskola och universitet i Sverige och utlandet. Du blir lotsad rätt bland ansökningstider, behörighetskrav och annat som krävs för att studera vidare. samarbete och vidareutbildning I samarbete med vägledarna på Nicolaiskolan och Olympiaskolan bjuder vi under läsåret in olika aktörer som exempelvis arbetsförmedlingen, olika skolor och internationella utbildningssamordnare så att du har möjlighet att ställa frågor och få svar. Vägledarna har förutom användbara länkar på skolans lärplattform också en

stor mängd informationsmaterial i form av kataloger och trycksaker från både Sverige och utlandet. Tillsammans erbjuder vägledarna flera olika specialistkompetenser, t ex kan du få hjälp med information om studier utomlands. DU SOM FÖRÄLDER Du som förälder är naturligtvis också alltid välkommen att träffa vägledaren. Enklast får du kontakt med vår studievägledare via telefon eller mejl. Studievägledaren hjälper till med svar på alla frågor om ditt barns fortsatta studier och/eller yrkesval.

Studievägledning

23


RÄTTELSE poängplanen för teknikprogrammet är fel i den tryckta katalogen. Denna poängplan gäller

TEKNIKPROGRAMMET GYMNASIEGEMENSAMMA ÄMNEN, 1100 p Engelska 5

100

Engelska 6

100

Historia 1a:1

50

Idrott och hälsa 1

100

Matematik 1c

100

Matematik 2c

100

Matematik 3c

100

Religionskunskap 1

50

Samhällskunskap 1b

100

Svenska 1 eller svenska som andraspråk 1

100

Svenska 2 eller svenska som andraspråk 2

100

Svenska 3 eller svenska som andraspråk 3

100

PROGRAMGEMENSAMMA KARAKTÄRSÄMNEN, 400 p Fysik 1

150

Kemi 1

100

Teknik 1

150

INRIKTNING INFORMATIONS OCH MEDIETEKNIK, 300 P

Bild och form 1A1

50

Datorteknik 1a

100

Arkitektur - hus

100

Fysik 2

100

Cad 1

50

Programmering 1

100

100

Matematik 4

100

Design 1

100

Webbutveckling 1

100

Hållbart samhällsbyggande

100

100

100

Miljö- och energikunskap

Teknik 2

Konstruktion 1

PROGRAMFÖRDJUPNING, 400 P Cad 2

50

Cad 3

50

Designmodeller

100

Programmering 1

100

Teknik - specialisering

100

INDIVIDUELLT VAL, 200 P GYMNASIEARBETE, 100 P

24

INRIKTNING TEKNIKVETENSKAP, 300 P

DESIGN- OCH PRODUKTUTVECKLING, 300 P

Poängplaner

INRIKTNING SAMHÄLLSBYGGANDE OCH MILJÖ, 300 P

PROGRAMFÖRDJUPNING, 400 P

PROGRAMFÖRDJUPNING, 400 P

PROGRAMFÖRDJUPNING, 400 P

Dator- och nätverksteknik

100

Arkitektur - rum

100

Konstruktion 1

100

Gränssnittsdesign

100

Cad 1

50

Matematik 5

100

Programmering 2

100

Cad 2

50

Programmering 1

100

Webbutveckling 2

100

Design 1

100

Teknik - specialisering

100

Konstruktion 1

100


RÄTTELSE poängplanen för vård- och omsorgsprogrammet är fel i den tryckta katalogen. Denna poängplan gäller.

VÅRD- OCH OMSORGSPROGRAMMET GYMNASIEGEMENSAMMA ÄMNEN, 600 p Svenska 1 eller svenska som andraspråk 1

100

Engelska 5

100

Matematik 1a

100

Idrott och hälsa 1

100

Samhällskunskap 1a1

50

Naturkunskap 1a1

50

Religionskunskap 1a

50

Historia 1a1

50

PROGRAMGEMENSAMMA KARAKTÄRSÄMNEN, 1100 p Hälsopedagogik

100

Medicin 1

150

Etik och människans livsvillkor

100

Psykiatri 1

100

Psykologi 1

50

Samhällskunskap 1a2

50

Specialpedagogik 1

100

Svenska 2 eller svenska som andraspråk 2

100

Vård- och omsorgsarbete 1

200

Vård- och omsorgsarbete 2

150

PROGRAMFÖRDJUPNING AKUTSJUKVÅRD OCH RÄDDNINGSMEDICIN, 500 P

PROGRAMFÖRDJUPNING, BARN- OCH UNGDOMSSJUKVÅRD, 500 P

PROGRAMFÖRDJUPNING, BARN- OCH UNGDOMSSJUKVÅRD OCH PSYKIATRI 500 P

Akutsjukvård

200

Barnsjukvård

200

Barnsjukvård

200

Räddningsmedicin

100

Barnhälsovård

100

Barnhälsovård

100

Människans säkerhet

100

Specialpedagogik 2

100

Psykiatri 2

200

Medicin 2

100

Medicin 2

100

INDIVIDUELLT VAL, 200 P GYMNASIEARBETE, 100 P

Poängplaner

25


NATURVETENSKAPSPROGRAMMET GYMNASIEGEMENSAMMA ÄMNEN, 1150 p Engelska 5

100

Engelska 6

100

Historia 1B

100

Idrott och hälsa 1

100

Matematik 1c

100

Matematik 2c

100

Matematik 3c

100

Religionskunskap 1

50

Samhällskunskap 1b

100

Svenska 1 eller svenska som andraspråk 1

100

Svenska 2 eller svenska som andraspråk 2

100

Svenska 3 eller svenska som andraspråk 3

100

PROGRAMGEMENSAMMA KARAKTÄRSÄMNEN, 450 p Biologi 1

100

Fysik 1

150

Kemi 1

100

Moderna språk

100

INRIKTNING NATURVETENSKAP (NA), 400 P

INRIKTNING NATURVETENSKAP OCH SAMHÄLLE (NAS), 300 P

Biologi 2

100

Geografi 1

100

Fysik 2

100

Samhällskunskap 2

100

Kemi 2

100

Biologi 2

100

Matematik 4

100

PROGRAMFÖRDJUPNING, VÄLJS SOM PAKET A-E, PRELIMINÄRT UTBUD 200 P A: Entreprenörsskap

Naturvetenskaplig specialisering

100

Matematik 5

100

PROGRAMFÖRDJUPNING, MUSIKPROFIL, 300 P (KAN BÅDE LÄSAS PÅ INRIKTNING NA OCH NAS

PROGRAMFÖRDJUPNING, VÄLJS SOM PAKET A-C, PRELIMINÄRT UTBUD 200 P

Estetisk kommunikation 1

100

A: Entreprenörskap

100

Ensemble 1

100

A: Entreprenörskap och företagande

100

Musikproduktion 1 (för inriktning NAT istället för en inriktningskurs eller som utökat program

100

A: Internationell ekonomi

100

B: Engelska 7

100

B: Historia 2a

100

A: Entreprenörsskap och företagande

100

B: Matematik 5

100

B: Fysik 3

100

C: Engelska 7

100

C: Filosofi 1

50

B: Filosofi 1

50

C: Psykologi 1

50

B: Psykologi 1

50

D: Konstrukltion 1

100

C: Konstrukltion 1

100

D: Hållbart samhällsbyggande

100

C: Hållbart samhällsbyggande

100

E: Bioteknik

100

C: Miljö- och energikunskap

100

E: Naturvetenskaplig specialisering

100

INDIVIDUELLT VAL, 200 P GYMNASIEARBETE, 100 P

26

100

PROGRAMFÖRDJUPNING MEDICINPROFIL, 200 P

Poängplaner


Š 2013 SFF och Tycho Braheskolan. Foto: Anna Olsson

tycho braheskolan Studievägen 4 252 47 Helsingborg 042-10 57 38 27

Tycho Braheskolans utbildningskatalog  

Det här är en skola med fullt fokus på lärande inom naturvetenskap, teknik och omsorg.

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you