Page 1

LOGISTIKPOSITION Nr2

LÄGESRAPPORT FRÅN BRINOVA

”Hur ser dina logistikplaner ut?” Omsorgsfastigheter: Fokus på äldre- och seniorboenden.

Kundspecifikt eller skräddarsytt om du så vill. Helsingborg östra Knutpunkten 1


T HORN REK L AMBYR Å

Lägesförändring?

Lägesförändring?

Det kanske är dags för en förändring? Som får fart på affärerna? Ibland kan nya lokaler vara den avgörande faktorn för framgång. Vi bidrar gärna till er succé.

Logistik, bostad, projekt och kommersiella fastigheter www.brinova.se


Nr2

4 6 8 9 10

Hur ser dina logistikplaner ut?

Kundspecifikt eller skräddarsytt om du så vill.

Brinova etablerar kombiterminal i Torsvik

Omsorgsfastigheter

Nytt nummer av logistikposition.com Brinova är ett av landets ledande fastighetsbolag inom logistikområdet. Den positionen har vi uppnått genom att noga undersöka vad våra kunder efterfrågar, och erbjuda just det: Moderna och ändamålsenliga lokaler på bästa läge. DET ÄR INTE EN SLUMP ATT VI FINNS DÄR VI FINNS Våra logistikanläggningar ligger på strategiskt utvalda platser intill de viktigaste vägarna, järnvägarna och hamnarna. Nu projekterar vi ett antal nya logistikpositioner i Stockholm, Katrineholm, Karlshamn och Helsingborg. Ett nätverk vi kallar logistikposition.com Välkommen att läsa mer på följande sidor.

Anders Silverbåge VD

Helsingborg östra 3


Hur ser dina log

4


gistikplaner ut? På Brinova har vi en klar strategi inför morgondagens utmaningar på infrastruktur- och logistikområdet. Vi jobbar långsiktigt med att ytterligare stärka vår position som ett av landets ledande fastighetsbolag inom logistik, genom att alltid kunna erbjuda moderna och effektiva lokaler på strategiska lägen utmed de viktigaste kommunikationslederna och knutpunkterna. Har du mark till salu? I vår strävan att alltid kunna erbjuda effektiva och ändamålsenliga lokaler ingår ett offensivt arbete med nya utvecklingsprojekt och för

det behöver vi exploateringsbar mark på lämpliga platser. Du är mer än välkommen med tips om tillgängliga platser. Söker du logistiklokaler? Då är du välkommen att höra av dig till oss. Troligtvis har vi något som fyller dina behov annars bygger vi det. Stockholm syd Just nu etablerar vi nu Logistikposition Stockholm Syd. En modern anläggning för effektiv logistik, och en perfekt bas för gods till och från huvudstaden.

5


Kundspecifikt eller skräddarsytt om du så vill Brinova är ett fastighetsbolag som genomför många egna projekt. Vi är duktiga på det. Att vi lyssnar på kundens behov, gör en analys, kopplar in arkitekter, ger förslag och slutför det hela skulle vem som helst kunna säga. Så arbetar de flesta. Det som gör Brinova unikt är att vi har kompetensen i huset. Vi ser till att omfördela resurserna och försöker tillgodose dina behov. 6

Finns det inte - bygger vi det. Ja, så tänker vi. Vi har många bra lägen på våra fastigheter men många är redan uthyrda. Då skapar vi fler bra lägen. Fundera på hur du skulle kunna göra din verksamhet bättre och kanske till och med effektivare genom att låta oss titta på möjligheterna utifrån dina idéer.


VÅRA LEDORD

Läge, Flexibilitet, Trygghet, Säkerhet och Engagemang Ledorden guidar oss i vårt arbete när vi bygger fler moderna och ändamålsenliga logistikanläggningar runt om i Sverige. Läget är naturligtvis A och O för en effektiv och väl fungerande logistik. Nära de viktiga transportlederna, med bra tillfarter.

Säkerheten syftar tilll att ge våra hyresgäster ett fullgott skydd mot såväl inbrottsförsök som brand, översvämning eller andra obehagligheter.

Flexibiliteten har stor betydelse för att göra våra anläggningar attraktiva även på lång sikt.

Engagemanget har sitt ursprung i vår strävan att vara bäst på logistikfastigheter. Som ledande inom området vilar ett tungt ansvar på oss att fortsätta utveckla vår del av kedjan för att Sverige ska ha en väl fungerande varuförsörjning.

Tryggheten bygger på vetskapen om att Brinova är en kunnig och ansvartagande hyresvärd.

OPTIMERADE LOKALER

Modulbyggen som tillgodoser dina behov Vi bygger nya logistikcentra på flera ställen i landet. Exempel i Karlshamn, Katrineholm och Stockholm syd. I Helsingborg projekterar vi i första fasen att bygga moderna logistikbyggnader. Modulbyggnaderna är av olika slag, för att kunna tillgodose alla behov.

7


Brinova etablerar kombiterminal i Torsvik Det första spadtaget för uppförande av kombiterminal i Torsvik, några mil söder om Jönköping är taget. Kombiterminalen har en markyta om 30 000 kvadratmeter med direkt anslutning för transport via järnväg och europaväg E4. Brinova hyr ut kombiterminalen under 10 år till Torsvik Terminal AB som är ett helägt bolag av Jönköpings kommun och beräknas vara färdigställd den 1 november 2010. ”Området strax söder om Jönköping ingår i Brinovas nätverk för logistikfastigheter. Läget har stor betydelse för godsflödet i landet och på så sätt bidrar det till en bättre miljö och snabbare omlastning. En av de största fördelarna för våra kunder är att ingå i vårt omfattande nätverk med bra logistiklägen” säger Brinovas VD Anders Silverbåge i en kommentar.

För ytterligare information vänligen kontakta:

Anders Silverbåge, Verkställande direktör, tel 042 - 449 22 22, 0730-70 22 22 Mikael Halling vice Verkställande direktör, tel 042-449 22 11, 0730-70 22 11

På plats för etableringen fanns Brinovas VD Anders Silverbåge, VD Torsvik Terminal AB Ewert Friberg, Skaraslättens Transport representerades av David Strid, stadsdirektör Martin Andreae, Jörgen Andersson från Skanska och Agne Bengtsson från Transab.

8


Omsorgsfastigheter

Fokus på äldre- och seniorboende Detta är vårt yngsta affärsområde, där vi fokuserar på äldre- och seniorboenden. Hur konstigt det än kan låta ser vi stora likheter med vår verksamhet inom logistikfastigheter. Båda har stabila kunder med långa avtal. Dessutom handlar det om specialfastigheter, med så kallade enanvändarhus, det vill säga fastigheter där vi bara har en hyresgäst att ta hand om. Därmed kan vi sätta tydligt fokus på kundens behov. Här blir alltså våra kunskaper och erfarenheter från logistikfastigheterna värdefulla. Vår unika kompetens, och vår vana att arbeta med kommuner, gör att vi ser detta som ett mycket intressant område med goda tillväxtmöjligheter.

Vi håller redan på att färdigställa projekt utanför Malmö och i Löddeköpinge etablerar vi ett modernt äldreboende där vi uppför en omsorgsfastighet för 24 boende. Vill du veta mer? Kontakta Affärsområdeschef Henry Fors, 0738-48 78 18 9


Helsingborg östra:

Kanske ett av Sveriges bästa logistiklägen Strax utanför Helsingborg, där Sverige möter kontinenten - i knutpunkten mellan E4, E6 och E20 - växer en av landets mest intressanta logistikanläggningar fram. Området är 60 hektar stort. Byggnaderna är av olika slag, för att kunna tillgodose våra blivande hyresgästers behov. Placering som ger miljövinster Brinova är miljöcertifierat enligt ISO 14001 och miljöfrågorna har en central roll i alla våra projekt. Placeringen av logistikanläggningen i Helsingborg innebär vissa direkta miljöfördelar. Placeringen alldeles intill motorvägen innebär korta tillfartsvägar med minskad inverkan på miljön.

10

Samtidigt kan anläggningen avlasta en del av trafiken som nu går genom centralare delar av Helsingborg. Markanvändningen innebär att en viss skogsavverkning måste genomföras. Ny skog i samma omfattning kommer därför att planteras öster om anläggningen. Fakta om Logistikposition Helsingborg Östra Läge:

Intill korsningen av Europavägarna E4 och E6/E20 strax utanför Helsingborgs centrum.

Total markyta:

276 000 kvadratmeter

Inflyttning:

Planerad till början av 2011


H책ll dig alltid uppdaterad med v책r webbversion av 책rsredovisningen.

www.brinova.se


T HORN REK L AMBYR Å

Logistik position.com Logistik leda och kontrollera materialflöden för att

Analysen av namnet ökar förståelsen för vad vårt koncept

uppnå högsta möjliga effektivitet genom bra service

Logistikposition.com är: Moderna logistikanläggningar

och låga kostnader, för att därigenom tillfredsställa

på strategiskt utvalda lägen i Sverige.

olika parter i en flödeskedja. Vi inser nämligen att ett optimerat godsflöde sparar kiloPosition läge; ortsangivelse med hjälp av koordinater

metrar, pengar och miljö. Låt det bli din konkurrensfördel.

i ett referenssystem.

Tolkning: Brinova

Källa: NE

Logistikposition Nr 2  

Lägesrapport från Brinova

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you