Page 1

LOGISTIKPOSITION LÄGESRAPPORT FRÅN BRINOVA

”Så sparade vi kilometrar, pengar och miljön” NYA RÖN:

Läget är avgörande för effektivt godsflöde

Närmare till Asien via Karlshamn

Katrineholm blir

torrhamn till Göteborg


Bästa läge.

Allt är inte vad det ser ut att vara. Vi ser potentialen i lokaler som andra avfärdar som hopplösa. Och vi har förmågan att förädla dem till guldkorn. Ta fram vaskpannan och ring oss!


Det här är logistikposition.com

Så sparade vi kilometrar, pengar och miljön

Läget är avgörande för effektivt godsflöde Närmare till Asien via Karlshamn

Brinova är ett av landets ledande fastighetsbolag inom logistikområdet. Den positionen har vi uppnått genom att noga undersöka vad våra kunder efterfrågar, och erbjuda just det: Moderna och ändamålsenliga lokaler på bästa läge. DET ÄR INTE EN SLUMP ATT VI FINNS DÄR VI FINNS Våra logistikanläggningar ligger på strategiskt utvalda platser intill de viktigaste vägarna, järnvägarna och hamnarna. Nu projekterar vi ett antal nya logistikpositioner i Stockholm, Katrineholm, Karlshamn och Helsingborg. Ett nätverk vi kallar logistikposition.com Välkommen att läsa mer på följande sidor.

Katrineholm blir torrhamn till Göteborg Anders Silverbåge VD

Lysande läge blir snart ännu bättre


”Så sparade vi kilometrar, pengar och miljön” Uttalandet är vår vision för hur kunderna i våra Logistikpositioner kommer att berätta, när de har varit på plats en tid. Det är nämligen precis de faktorerna som är drivkraften bakom vårt koncept Logistikposition.com: Ett strategiskt läge som effektiviserar logistiken genom kortare och mer direkta transportvägar, så godset inte behöver åka omvägar. Därmed sparar våra kunder pengar och transporterna blir en mindre belastning på vår känsliga miljö. Men det är naturligtvis inte det enda vi lägger vikt vid. Vi har även en annan viktig vision, nämligen att våra kunder ska känna att vi tar väl hand om dem. Att de får stöd och vägledning. Dels genom att vi hjälper till att hitta optimala lokaler för deras behov, dels att vi är lyhörda över tiden när de flyttat in och är våra hyresgäster. Därför är vi noga med att erbjuda moderna och ändamålsenliga lokaler, och om behoven ändras har vi både resurserna och viljan att anpassa lokalerna. Om det skulle vara så att kunden växer ur lokalerna eller vill expandera på annan ort kan vi också hjälpa till, eftersom vi är en av de ledande aktörerna inom logistikfastigheter i Sverige. Prova oss! Vi älskar utmaningar.

Visionärerna på bilden fr. v. Göran Jönsson affärsområdeschef Bostäder/Kommersiellt, Mikael Halling vice VD affärsområdeschef Logistik, Anders Silverbåge VD och Peter Andersson Ekonomi – och Finansdirektör.


NYA RÖN:

Läget är avgörande för effektivt godsflöde Har du någon gång funderat över var allting du har omkring dig kommer ifrån? En hel del är tillverkat på andra sidan jorden. Annat kommer kanske från Sydeuropa, och naturligtvis finns det saker som tillverkats här i landet. Men gemensamt för alla dessa saker är att de har transporterats – en kort eller lång väg – innan de hamnade hos dig. I dagens globaliserade värld är vi vana vid att produkter kommer långväga ifrån. Vi upplever inte elektronikprodukter från Asien eller kaffe från Sydamerika som något exotiskt. Faktum är att vi oftast inte ens tänker så mycket på varifrån det kommer. Dessutom har vi vant oss vid att det ska gå snabbt.

Att sakerna kommer från fjärran länder är ingen ursäkt för förseningar. Det här kräver naturligtvis effektiv logistik. När produkterna väl har kommit till Sverige, ofta till någon av våra hamnar, ska de vidare till något centrallager för att lastas om och slutligen distribueras ut till butiker och kunder. I hela denna kedja spelar Brinova en viktig roll. Vi har etablerat ett antal logistikpositioner i Sverige, på strategiskt utvalda platser vid de viktigaste vägarna, järnvägarna och hamnarna. Det är helt enkelt det bästa sättet att att minska miljöpåverkan och minimera tiden från tillverkning till slutkund.

Närmare till Asien via Karlshamn Den expansiva utvecklingen i östra Europa och Asien ställer helt nya krav på våra möjligheter att hantera gods via Östersjön. Därför planerar vi nu, tillsammans med Karlshamns kommun, Logistikposition Karlshamn. För att möta den ökande godstrafiken på järnväg ska hamnområdet ha en bangård som kan hantera fullängdståg rationellt. Förprojektering är genomförd

i EU-projektet East-West och delfinansiering kommer att ske genom EU-programmet Motorway of the Sea. Hamnområdet, strax väster om Karlshamn, kommer att vara ett av regionens mest expansiva etableringsområden under de närmaste 10-15 åren, med utbyggnad av verksamheter inom såväl transport- och logistik som varuförädling, livsmedel och energi.


Katrineholm blir torrhamn till Göteborg

Idag är det vanligt att en stor del av ytorna vid våra hamnar tas upp av lager av olika slag. Det kan naturligtvis vara praktiskt, men för att optimera effektiviteten i hamnarna bör man prioritera lastning och lossning i hamnområdet. Därför har man numera börjat tala om begreppet torrhamnar. Det är områden som är avsedda för just lagring av gods, och kan ligga ganska långt ifrån hamnen. Huvudsaken är att det finns goda förbindelser. På så sätt frigör man ytan vid hamnen och godsflödena blir effektivare.

Katrineholm ligger där södra och västra stambanorna möts. De perfekta järnvägsförbindelserna gör att Katrineholm blir en torrhamn till Göteborg, och en del av Railport Scandinavia. Här utvecklar Brinova Katrineholms Logistikcentrum, i samarbete med Katrineholms Kommun.


Lysande läge blir snart ännu bättre Ett stenkast från Stockholm City väntar en fantastisk möjlighet på rätt hyresgäst: Logistikposition Stockholm Syd. Det är en fastighet med en totalyta på 48.000 kvadratmeter och över 6 meters fri höjd. Förutom de stora ytorna finns här även konferens- och mötesrum, gym, omklädningsrum och bastu. Eftersom fastigheten erbjuder goda in- och utlastningsmöjligheter tror vi att någon form av lager och logistik kommer att passa bra här, men även grossistverksamhet inom till exempel el eller VVS.

forts. nästa sida


forts. från föregående sida

Vid den planerade Södertörnsleden Fastigheten ligger där vägarna 226 och 259 möts, i Huddinge16 km söder om Stockholm City. Inom ett par år kommer den planerade Södertörnsleden att passera utanför knuten, med smidig anslutning till E4 och E20 ett par kilometer bort. En perfekt bas för gods till och från huvudstaden. Eller som sagt, en smidig och lättillgänglig plats för att förse olika yrkesmän med förnödenheter. Flexibel användning Byggnaderna är isolerade och planlösningen är mycket flexibel. Lokalerna kan delas upp i mindre ytor – från ca 3.500 kvadratmeter upp till 14.000 kvadratmeter eller mer. De preliminära planerna är att halva fastigheten kommer att användas för logistik, och andra halvan för grossistverksamhet. Men om någon skulle behöva hela ytan är det naturligtvis också möjligt.

Fakta om Logistikposition Stockholm Syd Total yta: ca 48.000 kvm. Delbar från ca 3.500 kvm upp till 14.000 kvm eller mer. Takhöjd:

Fri höjd 6,20 m. Goda in- och utlastnings- möjligheter.

Läge:

Där väg 226 och 259 möts, vid den planerade Södertörnsleden.

Avstånd:

Stockholm C Göteborg Oslo Malmö Köpenhamn

Övrigt:

Anläggningen innehåller konferens- o ch mötesrum, gym, omklädningsrum och bastu.

16 km 485 km 525 km 603 km 640 km


Hur är läget?

Dags för en förändring? Som får fart på affärerna? Ibland kan nya lokaler vara skillnaden mellan kräftgång och succé. Vi bidrar gärna till er succé.


TH O R N R E K L AM BYR Å

Rätt väg Väl fungerande och effektiva lokaler är en fråga om läget. Därför ska du titta lite närmare på var vi har placerat våra fastigheter. Precis där du behöver finns exempelvis våra logistikanläggningar, som infrastrukturen kräver, vid de viktigaste vägarna och järnvägarna. Så om du söker Sveriges bästa lägen ska du söka dig till Brinova. Då är du på rätt väg.

Logistik, bostad, projekt och kommersiella fastigheter www.brinova.se

Brinova Magasin  

Brinova Magasin

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you