Page 1

Fredagslunsj

SS FOR TE MØTEPLA TERESSER IN S G IN K FORS Husk matp

De

akka!

får

kaffi

PROGRAM VÅR 2011 4. feb:

Marcin Fojcik

11. feb:

Sara Osland

18. feb:

Namn kjem

4. mars:

Rolf Horne

18. mars: 18.mars:

Villy Våge Villy Våge

1. april:

Anne Marie Sandvoll

15. april:

Christian Moltu

29. april:

Namn kjem

13. mai:

Prekonferanse Istanbul

27. mai:

Namn kjem

10. juni:

Namn kjem

24. juni:

Namn kjem

Villy Våge er overlege og postdoc ved Kirurgisk avdeling i Helse Førde og ein sentral person i den strategiske forskingssatsinga innan sjukleg overvekt. Førstkommande fredag vil han fortelje meir om forskingsaktiviteten i avdelinga. Velkomen til ein hyggeleg og uformell forskingslunsj:)

ser

Senter for helseforsking

LETTBYGGET 200 M KL 12 - 13, FREDAGAR

ver t

Ph.d. John Roger Andersen skreiv si dokotrgradsavhandlinga med utgangspunkt i data frå fedmeoperasjonar i Helse Førde. Villy Våge var medrettleiar på prosjektet

Fredagslunsj 18. mars  

forskningslunsj

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you