Page 1

1


2


3


inhoud

7 voorwoord

verzin je flauwe woordgrap

8 opgelet

leeftijdsgrenzen

10 vincent

het huis van de schilder

12 gierig

charles over de vogels

14 opgesomd

het afgelopen jaar

4


Jaargang 16, De Tam Tam verschijnt 5 nummer 1, keer per jaar en wordt aan maart alle leden van Buurtschap 2010 Helpt Elkander toegestuurd Uitgever Oplage Redactie

Buurtschap Helpt Elkander 515 exemplaren Rudy van Steen, Bjorn Verheijen, Bianca Damen, Ronald Deckers, Chantal Dobbe,

Dank aan veldcommissie, HEAC E-mail redactie@helptelkander.nl Vormgeving Ridwan Nasruddin www.ridwan.nl Drukwerk Bergamo & Havando Website www.helptelkander.nl

17 sultan

met carnaval

20 wintersweer in de lente

21 ontwerp dit jaar

26 voorgesteld

let op de spelling

31 kalender

de komende tijd

Bestuur Helpt Elkander

Ralf Maas (voorzitter) Heidy Gommers (secretaris) John Haast (penningmeester) Patrick van Ostaaijen Krisjan van Ostaayen Rudy van Steen Dion Gommers Adri Balemans Erik de Jongh

Secretariaat Buurtschap Helpt Elkander Prinsenstraat 17 4881 VA Zundert

5


6


voorwoord Zie hier natuurgebied ‘de Rutven’. Op de foto nog met de bevroren ‘Rutvense plas’, want dat het winter is geweest hebben we gemerkt. Een anonieme buurvrouw van het natuurgebied, E. van P., beloofde ons om volgend jaar bij deze omstandigheden een Koek en Zopie kraam te beginnen. Een aantal jaar geleden nog spontaan ontstaan, maar inmiddels bezoeken vele vogelspotters dit gebied in de Zundertse vogeltjesbuurt in afwachting van een hete zomer. In de hoop dat heuse vale gieren het natuurgebied als broedplaats zullen gebruiken. Helpt Elkander kent wel wat slagers, dus met het zoeken naar kadavers moet ook wel lukken (zie het artikel ‘Gierig’ in deze Tam Tam). Laten we wat duidelijker zijn: in januari is het corso ontwerp voor dit jaar gekozen. ‘Vulture Valley’ van Ad Hereijgers. Een reis naar de

Pyreneeën, het leefgebied van de vale gieren, het landschap maar ook een jeugdherinnering aan een opgezette gier bleken de inspiratiebronnen. Maar misschien zit er dit jaar ook een werkersuitje naar de Efteling in? Genoeg informatie en beeldmateriaal van dit ontwerp, maar de Tam Tam is ook nieuwsGIERIG naar de activiteiten van de AC of de jaarvergadering, een buurtlid of het bloemenveld (in ruste?). Veel leesplezier! De redactie

7


opgelet 25 jaar activiteitencommissie Dit jaar viert de Helpt Elkander Activiteiten Commissie (HEAC) haar zilveren jubileum. De komende edities van de Tam Tam zullen er stukjes geweid worden aan dit speciale jaar voor de activiteitencommissie. De klok horen luiden Het verslag van het bloemenveld uit de vorige editie kenden interessant woorden: klepelen, geklepeld, klepelmaaier. Dit vroeg om uitleg. Een klepelmaaier wordt gebruikt om het bloemenveld kort te maaien, zodat alleen 5 Ă 10 cm van de steel over blijft. Een klepelmaaier maait dus het bovenste gedeelte, de rest van de dahlia wordt verpulverd. Nu weet u waar de klepel hangt. 25 jaar op bouwplaats In 1986 werd voor de eerste keer op de hoek van de Patrijsstraat en de Leeuwerikstraat een wagen gebouwd. In 2010 wordt dus voor het 25e jaar aan op dezelfde plaats gebouwd. Leeftijdsgrenzen Het stichtingsbestuur van Bloemencorso Zundert heeft regels met betrekking tot leeftijden die een leidraad vormen voor alle buurtschappen. Deze regel is erg simpel en luidt als volgt: Personen onder de twaalf jaar mogen niet werken aan

8

de wagen. Echter, vorig jaar al zijn we als buurtschap in de tent gestart met eigen nieuwe regels die zeggen dat kinderen van 10 – 12 jaar wel mogen werken aan de wagen. Zowel op de steiger als op de grond. Dit mag, maar (!) uitsluitend onder begeleiding van een ouder. Vanaf 12 jaar mag er zelfstandig op en aan de wagen gewerkt worden en vanaf deze leeftijd mag er ook gelast worden. Kinderen onder de tien jaar mogen niet werken op of aan de wagen. We gaan proberen om deze groep tegemoet te komen door werk te creÍren in een aparte plakhoek. Aandacht Door jeugd tussen 10 en 12 te laten werken aan de wagen komen we tegemoet aan jonge en enthousiaste corsobouwers. Het is niet nodig uit te leggen dat jongere kinderen gemakkelijk aan de aandacht van bouwers of ouders ontsnappen. Deze jonge kinderen zien de gevaren op en onder een corsowagen nog niet en daarom doen we een beroep op iedereen om onze toekomst te beschermen tegen deze gevaren. Avifauna De HEAC bereid een uitstapje voor waar we eens goed de gier kunnen bestuderen. Zet 30 mei alvast in de agenda.


9


vincent De eerste activiteit van 2010 startte op dinsdagavond 12 januari op de bouwplaats. Na een korte wandeling door Zundert werden we op de plaats van het voormalig geboortehuis van Vincent verwelkomd door Eva Geene. Techniek Iedereen kreeg een apparaatje en een koptelefoon om de hoorspelen in het Huis te kunnen beluisteren. We waren klaar om de eerste zaal te betreden. Door middel van moderne techniek kregen we een rondleiding in het eerste gedeelte van het museum. Er waren beamers die presentaties projecteerden en iedereen kon luisteren naar de presentaties die hij/zij zelf graag wilde horen. Vincent van Gogh is in 1853 geboren in Zundert en was de zoon van een dominee. Je kunt in het Van GoghHuis luisteren naar gedeeltes uit zijn brieven die hij richtte aan zijn broer Theo. Ook hangen er gedichten van Henriette Roland Holst (18691952). Van Vught Na een halfuurtje waren we toegekomen aan het 2e gedeelte van het museum. Hier vertelde Eva ons alles over de kunstenaar Reinout van Vught. Er zijn veel overeenkomsten tussen Van Gogh en Van Vught. Dat

10

bloemen de grootste overeenkomst is, was een grote verrassing voor de meesten van ons. Van Vught schildert vele lagen verf over elkaar heen en gaat heel erg experimenteel te werk. Er was 1 werk dat bij velen van ons de aandacht trok, omdat er veel dieren in te ontdekken waren.

Nabuurt Na afloop hebben we met zijn allen nog een lekker bakje koffie gedronken. De buurtgenoten gingen tevreden naar huis en kletsten op de terugweg volop verder over de avond, Van Gogh en het corso van 2010. Hopelijk zien wij ook u op een van onze activiteiten in 2010.


11


gierig Informatie over gieren is er voldoende via de computer te vinden, maar een gesprek met vogelkenner en corsoman Charles Brosens (Raamberg) slaat twee vliegen in één klap en maakt het onderwerp ook levendiger. Bovendien had Charles al in november de veldwerkers in het Vogelrevalidatiecentrum verwelkomd. Charles: “Met 85 vrijwilligers die komen en gaan lijkt het hier wel altijd corso.” Lijn De ‘corsolijn Brosens’ start tegelijkertijd met het corso zelf. Charles Brosens sr. zat met de start van het corso indertijd in het Oranjecomité, gevolgd door de vader van Charles als secretaris bij Raamberg en Charles zelf als o.a. voorzitter en ontwerper van Raamberg. Dan volgt de ‘Vogellijn´. Interesse en kennis van de natuur kreeg Charles via de wandelingen en jachten met opa mee. Maar ‘Vogelijn’ (Tiggelaar) was ook letterlijk een corsowagen uit 1978 van ontwerper en vogelliefhebber Tjeu van Mierlo, welke Charles aanhaalt als een vogelwagen uit het corso. Corsovogels Zelf ontwierp hij in 1973 de wagen ´Wij sterven uit´, met stervende vogels. “De wagen ‘Het oog, spiegel van de ziel’, van Harry van de Broek, met z´n twee gestileerde, strakke arendkoppen had ook geslaagde spitse roofvogelogen en verder werd Raamberg, in die jaren altijd in concurrentie met Wernhout (met ‘Pinguins’), nog tweede. Het is de hand van de ontwerper die met de vormgeving van vogels doet wat hij wil. Hoewel ik moet bekennen dat bij de wagen ‘Nestwerk’ (1995,

12

Wernhout) velen misschien zagen dat de lengte van de vleugels veel te kort waren. Ik heb zelf ook wel eens een ontwerp proberen te maken van vogels met volledige spanwijdte. Maar de verhoudingen van een corsowagen blijven dan moeilijk. Ad Hereijgers heeft dat slim opgelost door een grote gier schuin te plaatsen.” Lui “Het lijf van de gier stelt, in verhouding, eigenlijk niks voor, maar die spanwijdte van zijn vleugels heeft hij hard nodig om op de warme opstijgende luchtlagen (het woord ‘thermiek’ valt) te zweven. In wezen is een gier dan ook een luie roofvogel. Het zweven, op zoek naar kadavers, rottend vlees, vraagt weinig inspanning net zoals de buizerd. Men zou de buizerd ‘de gier van de Lage Landen’ kunnen noemen. Voorheen kostte het zoeken naar kadavers ook weinig moeite. In Spanje, in de Pyreneeën, gooiden de boeren bv. de koeienkadavers voor hen in de wei. Door nieuwe Europese wetten is dit sinds jaren verboden. Het blijkt dat de gieren het daar moeilijker hebben. Het sterftecijfer loopt op. Inmiddels is er ook in Zuid-Frankrijk, in de Ardèche, een populatie uitge-


zet. In 2007 zijn er zelfs hier in Brabant gieren gespot. Gewoon omdat de gieren hun territorium dachten uit te breiden, maar een gier overleeft hier simpelweg niet. Een gier hebben we trouwens nog nooit op moeten vangen.” Gierspotten Zelf is Charles met Zundertenaren in het plaatsje Jacca, in Noord-Spanje, geweest. Een bekend vakantieadres voor vogelliefhebbers met name vanwege de gieren. “Daar zie je dan inderdaad wel 100 gieren in de lucht. Soms ging de wandeling langs een ravijn. Het broedgebied van gieren zijn de rotsen, kliffen. Je mag wel een hele goeie bergbeklimmer zijn om bij de nesten te komen. In ieder geval, met een wandeling gingen we doodstil op een steen liggen en inderdaad … de gieren kwamen al boven ons zweven. In India worden trouwens, door aanhangers van de religie Parsisme, echte mensenlijken in ‘Torens van Stilte’ gelegd om door gieren te worden opgegeten. Een geloof om zo weer in de kringloop van het leven te komen. Magnifiek Ik vind de gier een magnifiek beest, zijn zweven, zijn imposant voorkomen, zijn typische manier van lopen en door het opruimen van kadavers

om zo ziektes niet te laten verspreiden, erg nuttig. Toch wordt hij geassocieerd met de dood: zijn kale nek (die juist erg functioneel is om in de lijken te graven, waarbij de oudste gieren als eerste mogen) en hij zit ook niet mooi ‘strak in het pak’. Ken je de uitdrukking ‘de gieren zitten

al op het dak’? De familieleden komen al snel na het overlijden om de erfenis te kunnen opeisen. Of denk aan de gieren in de stripverhalen van Lucky Luke.” Aan Helpt Elkander om dat negatief imago te veranderen. Heel erg bedankt voor je verhaal Charles!

13


opgesomd De jaarvergadering start op 19 januari 2010 met een welkomstwoord van de voorzitter. Voorafgaand aan de vergadering stelt Ralf Maas vast dat het een heel mooi corsojaar geweest is, bekroond met een mooie prijs. Goedkeuring notulen jaarvergadering 20 januari 2009 De notulen worden op de beamer gepresenteerd en door de aanwezigen gelezen. Er zijn geen opmerkingen en de notulen worden vastgesteld. Jaaroverzicht door secretaris Heidy Bastiaansen Het jaaroverzicht wordt door Heidy voorgelezen en er worden ook foto’s getoond van het afgelopen corsojaar. Omdat er geen vragen zijn wordt het jaarverslag goedgekeurd. Dank aan alle bestuursleden voor het aanleveren van de informatie. Terugblik op het bloemenveld door Krisjan van Ostaayen en Rinus Talboom Ook Rinus leest een jaarverslag voorzien van foto’s voor. Het corsojaar van de veldgroep is duidelijk voor alle aanwezigen en wordt goedgekeurd. Financieel verslag van corsojaar 2009 door penningmeester John Haast John vertelt dat er dit jaar meer boekingen geweest zijn dan in andere jaren. Namelijk 900 boekingen tegenover 600 normaal. Dit heeft

14

o.a. te maken met het vaandelfeest. Aan de inkomstenkant is de bloemenverkoop heel goed gegaan en ging ruim over het begrote bedrag heen. Veel buurtgenoten die verhuizen blijven lid, zodat de opbrengst van de contributie licht stijgt. Ondanks de crisis blijven de meeste bedrijven gelukkig wel sponsor. De redactie van de Tam Tam heeft veel werk gestoken in het vernieuwen van advertenties en dit heeft geleid tot een kostendekkende Tam Tam. Aan de uitgavenkant is het bouwen van de wagen een gemiddelde kostenpost geworden. De investeringenpost is wel overschreden, maar dit vinden we niet zo erg, want investeringen heb je voor meerdere jaren. Voor knol- en stekaankoop geldt hetzelfde verhaal als bij de investeringen; knollen en stek koop je ook voor meerdere jaren. De kosten voor elektra, water, maar ook verzekeringen en administratie stijgen. De inkomsten en uitgaven voor het vaandelfeest worden naast elkaar gelegd. We zien dat mede door de aparte sponsorgroep de kosten te overzien zijn gebleven. Peter Dictus en Johan Verheijen hebben deze sponsors benaderd. Beiden, maar zeker ook de sponsors, worden hiervoor hartelijk bedankt.


Kortom: financieel is Helpt Elkander is een gezonde buurtschap. Maar met een verhuizing in het vooruitzicht kan het snel gaan. Verslag kascommissie De kascommissie heeft de kas van de buurtschap en de kas van de activiteitencommissie gecontroleerd. RenÊ Maas vertelt namens de kascommissie dat de boekingen er goed uit zagen en complimenteert zowel John als Christel voor de goede boekhouding van de buurtschap en de activiteitencommissie. Mieke Onstenk heeft zich aangemeld om zitting te nemen in de kascommissie. Jaaroverzicht van de activiteitencommissie Een DVD met het jaaroverzicht van de activiteitencommissie wordt op de beamer getoond. Het verslag is van tevoren ingesproken bij Freson producties. Foto’s vatten alle activiteiten van het jaar samen. Bjorn Verheijen, voorzitter van de activiteitencommissie, bedankt Freson voor de mooie presentatie en staat nog even stil bij het afscheid van Willem Noorland, die 19 jaar deel uit maakte van de

15


activiteitencommissie. Bestuursverkiezing De drie bestuursleden Adri Balemans, Ralf Maas en Rudy van Steen zijn herkiesbaar. Er zijn geen tegenkandidaten. De vergadering stemt in met nieuwe termijnen voor deze drie bestuursleden. Plannen voor 2010 Dit jaar willen we de verlichting in de corsotent verbeteren en de achteras van het onderstel meestuurbaar maken. Het belangrijkste doel is om de goede sfeer op het veld en in de tent te behouden en weer een goede wagen te maken die bij de top vijf gaat rijden. Bouwplaats Vorig jaar zijn er plannen gepresenteerd waarvan we dachten dat deze binnen het afgelopen corsojaar gerealiseerd zouden worden. Helaas is dit niet het geval gebleken. In september 2009 is er door een raadsbesluit een bedrag vastgesteld voor de aankoop van de grond en inrichting van deze grond. Helaas is er geen bedrag voor de vaste bebouwing meegenomen. Het beleid hiervoor ontbrak en ontbreekt nog. Het bestemmingsplan is vastgesteld zodat de grond echt aangekocht kan gaan worden en klaar kan worden gemaakt voor bebouwing. Onze intentie is om dit jaar de tent vroeg te zetten zodat we zeker zijn

16

van de huidige bouwlocatie dit jaar. Overleg met gemeente en Thuisvester moet uitkomst bieden op het behoud van de materiaalberging voor 2010. Vaststellen begroting corsojaar 2010 John heeft van de begroting een staafdiagram gemaakt met de kosten van verschillende posten van afgelopen jaren en de begroting voor komend jaar. Dit overzicht wordt in gekleurde staven duidelijk op de beamer. Rondvraag Ad Hereijgers heeft geen vraag maar een mededeling. Tijdens de ontwerppresentatie was er nog geen titel bekend. Hij heeft na de ontwerppresentatie allerlei ideeĂŤn binnengekregen. De titel: Vulture Valley, bedacht door John Haast, heeft Ad meegenomen als definitieve titel. Tot slot wordt iedereen bedankt voor de aanwezigheid en wordt iedereen veel plezier in het komende corsoseizoen toegewenst.


sultan Vanaf 13.30 uur stroomden de kinderen binnen in het gezellig aangeklede cafÊ ’t Zonneke. Kostuum De 50 aanwezigen waren verkleed als Toby, zuster, militair, boerinneke, beer, stewardess, noem het maar op. Een gezin kwam zelfs verkleed als vertegenwoordiging van de Efteling. De moeder was verkleed als Roodkapje inclusief mandje met koek, haar man als wolf/grootmoeder, de dochter als Pardijntje en de zoon als Pardoes. Hoog bezoek Er werd gespeeld met de confetti en serpentines. De kinderen hadden bij binnenkomst 2 consumptiebonnen gekregen en even later ook een

zakje chips. Tegen 15.45 uur kwam Prins Roger met zijn aanhang binnen en zij sloten aan bij de polonaise. Daarna nam Prins Roger de microfoon in de hand om de 3 best verklede meisjes en jongens bekend te maken. Verkleed Bij de meisjes won Yentl als Pardijntje en bij de jongens Lars als sultan. Zij kregen uit handen van een dansmarieke een prijsje uitgereikt. Tevens konden de kinderen daarna een snoepzak halen. Rond 17.30 uur gingen de meeste kinderen en hun ouders weer huiswaarts.

17


18


19


wintersweer De lente is eindelijk in aantocht. In de wintermaanden was het ook dit jaar erg koud, maar gelukkig stond er een goede kachel in de knollenschuur. Begin januari hebben we het ontwerp voor 2010 gekozen. Het zal een hele uitdaging worden om dit te kunnen maken en in de goede bloemen te krijgen. Op dinsdag 19 januari werd tijdens de jaarvergadering nog 1 keer teruggeblikt op het corsojaar 2009 en hieruit bleek wel dat het een heel goed jaar is geweest. Ook dit jaar hopen we een topveld te krijgen en dat we wederom voldoende bloemen mogen en kunnen leveren. Knollenschuur Begin december zijn alle knollen nog een keer nagekeken. Over het algemeen zagen de knollen er toen heel goed uit. Enkele soorten waren nog wel een beetje nat, maar deze werden dan een paar dagen voor de kachel gezet. Met de rotte knollen viel het wel mee. We kwamen er al snel achter dat we de gaasbakken voortaan niet zo vol moesten doen, dan kunnen de knollen beter drogen. Gelukkig hadden we een goede kachel in de knollenschuur staan, die alles goed vorstvrij hield. De gaten en kieren in de knollenschuur werden allemaal dicht gemaakt, waardoor er minder kou naar binnen kon komen. De winter duurde dit jaar wel erg lang. Half januari zijn de knollen nog een keer nagekeken. Toen was het voornamelijk zaak om de gaasbakken voller te doen, want de meeste soorten waren allemaal nog goed. Een paar soorten waren wat minder, maar het viel over het algemeen mee. Toen bleek al snel dat we veel te veel knollen hadden en er werden er alvast wat in de

20

verkoop gedaan. Eind februari en begin maart zijn we begonnen met het scheuren van de knollen. Ondertussen zijn er ook al wat nieuwe knollen binnen gekomen. Andere werkzaamheden Doordat de vorst en de sneeuw erg lang aan hielden, konden we weinig doen op het bloemenveld. Met de werkzaamheden die we nog moeten doen, kunnen we daarom pas in maart starten. In de wintermaanden hebben we ook nog een tweetal karren opgeknapt. We hopen dat we nu weer jaren vooruit kunnen. Heeft u interesse en wilt u ook een handje komen helpen of heeft u vragen? Dan kunt u contact opnemen met Rinus Talboom (076-5973536) of Krisjan van Ostaayen (076-5976745). We hopen dat we weer een topveld krijgen dit jaar en hopelijk een mooi corsojaar. Graag tot ziens in de knollenschuur of op ons bloemenveld. De veldcommissie


ontwerp Dinsdag 5 januari 2010 werd in café ’t Zonneke het ontwerp voor 2010 gekozen. Er was keuze uit twee ontwerpen. Maquettes Het nieuw geformeerde ontwerperstrio Ronald van Loon, Martin Straver en Dave Roelands presenteerde de creatie “Quotum”. Ad Hereijgers presenteerde een tot dan toe nog ongetitelde creatie. Landschap Inmiddels is duidelijk dat Helpt Elkander gieren gaat maken het komende corso. Wat daar de uitdaging aan is verwoord Ad Hereijgers als volgt: “De uitdaging van het ontwerp was het uitbeelden van een natuurlandschap, dus weidsheid en diepte op een wagen van (nog altijd) 4,5 meter breed. Vooral het creëren van twee mooie kanten was een probleem, totdat ik op het idee kwam om het landschap in te kaderen met vogels, aasgieren wel te verstaan.”

Gieren “Mijn fascinatie voor deze grimmige dieren stamt al van 25 jaar geleden, tijdens een schoolbezoek aan het Natuurhistorisch Museum in Oudenbosch. Afgelopen zomer zag ik een troep vale gieren in hun natuurlijke habitat (Spanje), cirkelend door de lucht op zoek naar eten en duwend en trekkend rond een kadaver. Beide verschijnselen kregen een plek op de wagen: de vretende gieren vormen aan hun achterkant het landschap waar de gieren aan de andere kant van de wagen overheen zweven, en andersom.” Titel “Omdat het niet alleen om de dieren gaat, maar ook om het landschap waarin ze leven, was het vinden van een goede titel niet gemakkelijk. Ondertussen heeft een buurtgenoot (John Haast) een mooie oplossing in het Engels bedacht: Vulture Valley.”

21


22


23


24


25


voorgesteld Aan het einde van het vorige interview mocht André Michielsen een nummer kiezen uit de Helpt Elkander ledenlijst. Het werd … nummertje 58. Het ledenbestand werd weer open getrokken en de TomTom werd ingesteld op de Leeuwerikstraat: naar Ria van Nederkassel. Dankzij haar kritisch oog door haar werk als lerares Nederlands zal dit stukje eens een keer geen spellingsfouten kennen! Buurtschap Allereerst wordt haar corsocarrière onderzocht. Het gezin van Nederkassel, met 2 dochters en een zoon, groeide op aan de Wernhoutseweg. “Waar nu de brandweerkazerne is, zat vroeger transportbedrijf Verkooijen en daarnaast woonden wij. Het gebied achter de Wernhoutseweg met o.a. de Leeuwerikstraat waren velden en weilanden. Ons huis lag redelijk op de grens Wernhout-Helpt Elkander. Als kind konden we bij Wernhout niets doen. Ik heb dan ook bij diverse buurten geholpen met het prikken in de tikweekenden: bij Helpt Elkander, maar ook een paar keer bij Tiggelaar. De rest van de familie had weinig met het corso hoor, niemand was fanatiek.” Corso “Nu woon ik al zo’n 16 jaar hier in de Leeuwerikstraat en ben bij Helpt Elkander blijven hangen: papiermachén (buurvrouw Agatha Godrie speelt haar wel door als er iets te plakken is) en in het tikweekend is de verdeling: vrijdag prikken en zaterdag tikken … maar niet tot diep in de nacht hoor. Laat de jongeren het maar afmaken.” Ria is dus de laatste 2 of 3 corsowe-

26

ken vaak in de tent te vinden. “Met name in het begin was het wel grappig dat je na het corso bekende gezichten uit de tent, in de buurt of in het dorp terugziet. Ik geloof wel dat men via het corso mensen kan leren kennen.” Werk Ze werkt al zo’n 27 jaar als docente Nederlands aan het Prinsentuin College in Breda. “Mijn praktijkcollega heeft op onze school een Bloemenproject opgestart waarbij de leerlingen een dahliatableau uitwerken. Het kent zelfs een heraldiek met eenzelfde vormgeving als alle andere corsoheraldieken. Bovendien kent onze school nogal wat leerlingen uit Zundert. Weken voor het corso is de sportieve competitie tussen verschillende buurtschappen waar ze helpen al te horen. Dat leeft dan ook op onze school. Verder heb ik er ook voor gestreden dat die Zundertse scholieren recht hebben op een vrije corsomaandag.” Haar hobby’s zijn tennis (“In de winter hoef ik maar over te steken naar de Leeuwerik.”), fitness, op vakantie gaan en ze heeft ook een beetje groene vingers.


Samen Treffend aan het corso vindt Ria de saamhorigheid en betrokkenheid met elkaar. Als we vragen naar haar mooiste wagen blijkt dat Evenbeeld te zijn. De maquette van dit jaar zal ze pas met de Aardbeienfeesten zien. “De ontwerpverkiezing vind ik meer voor de echte, fanatieke bouwers.” Stellingen De stellingen worden deze keer al pratend aangehaald, zoals publieksprijs of juryprijs? “De jury heeft er de beste kijk op. Het publiek is toch een bonte verzameling met meningen. Overigens kijk ik het corso al

jaren liever op de Markt.” Volgens Ria hoeven alternatieve materialen niet zo nodig of het moeten zaden of groen blad zijn. Groot corso of kindercorso? “Het grote corso. Ik heb wel diverse malen met het kindercorso meegedaan. Ja, ook ik heb ooit als bloemenmeisje rondgelopen.” Vervolg En toen werd dit interview beëindigd, maar meteen is het volgende opgestart dankzij het door haar gekozen nummer … 333! In de volgende editie kunt u lezen over de persoon met dit lidnummer.

27


28


29


30


Tijd: van 10.00 uur tot 12.00 uur Locatie: Café ’t Zonneke

3 april Paaseieren zoeken

kalender

31


32

Tam Tam 2010 editie 1  

Helpt Elkanders Tam Tam

Advertisement