Page 1

1


2


3


Inhoud 7 Voorwoord

de donkere dagen

9 Opgelet

ooievaar en rode kool

10 Gespartel

kwik kwek en kwak

11 Rapport

met een lekker smaakje

13 Cryptogram Vul hem in en surf

4


14 Vogelvrij op het veld

16 Pintsiet de zak van

18 Record

geeft het kleur

28 Voorgesteld

Jaargang 15, De Tam Tam verschijnt 5 nummer 5, keer per jaar en wordt aan december alle leden van Buurtschap 2009 Helpt Elkander toegestuurd Uitgever Oplage Redactie

briljant me blauwe ogen

36 Pijlers in het cafĂŠ

Buurtschap Helpt Elkander 515 exemplaren Rudy van Steen, Bjorn Verheijen, Bianca Damen, Ronald Deckers, Chantal Dobbe,

Dank aan veldcommissie, HEAC E-mail redactie@helptelkander.nl Vormgeving Ridwan Nasruddin www.ridwan.nl Drukwerk Bergamo & Havando Website www.helptelkander.nl Bestuur Helpt Elkander

Ralf Maas (voorzitter) Heidy Gommers (secretaris) John Haast (penningmeester) Patrick van Ostaaijen Krisjan van Ostaayen Rudy van Steen Dion Gommers Adri Balemans Erik de Jongh

Secretariaat Buurtschap Helpt Elkander Prinsenstraat 17 4881 VA Zundert

5


6


Voorwoord Oeps, de deadline voor dit voorwoord is niet gehaald. Het zal vast komen door het feit dat de Sinterklaassurprise met rijm deze dagen ook nog moest worden afgemaakt. Laat ik maar eens op tijd beginnen met een recept voor kerst. Het Sinterklaasfeest ligt inmiddels al even achter ons, evenals de deadline voor het inleveren van een ontwerp voor het aankomende corso. Maar goed, sommige mensen presteren beter onder druk. “In de praktijk komt die planning vaak niet overeen met wat de theorie voorschrijft: dan blijkt de student of werknemer de belasting onjuist te hebben ingeschat, of de hand te

hebben gelicht met de planning. Zijn activiteiten vertonen dientengevolge een piek bij het naderen van de deadline.” (Wikipedia) Dat is dan weer het onontkoombare feit van corso: de wagen zal de eerste zondag in september klaar moeten zijn. Of zoals de beroemde filosoof Mart Smeets in de zomer afsluit: ‘De Tour wacht op niemand.’ Overigens in deze Tam Tam een sportieve uitdaging in de vorm van een cryptogram en verder o.a. verslagen van diverse activiteiten, een update van het bloemenveld, het juryverslag en een interview. Veel leesplezier! De redactie

7


8


Opgelet Ooievaar Op 13 oktober werd Thomas geboren. De zoon van Laura Jochems en Arjan van der Kloot slaapt al weer twee maanden in zijn eigen bed nadat mama “de huur had opgezegd”. Laura en Arjan, proficiat!

Jaarvergadering Het corsojaar van 2009 zal op 19 januari 2010 besproken worden tijdens de jaarvergadering in café ‘t Zonneke. Goud Zaterdag 21 november waren Toon en Riet Hereijgers-van Nispen 50 jaar getrouwd. De redactie feliciteert het jubileumpaar nogmaals van harte!

Rode kool Na 4 dagen nadenken heeft Dieke haar keuze gemaakt: geen Achtmaal maar Helpt Elkander! Trotse papa Martin Straver stuurde de Tam Tam deze foto. We feliciteren Martin en Sandra met de geboorte van hun dochter Dieke. Dubbel Op 28 november zijn Fauve en Jolie geboren. We feliciteren Roel en Ingrid Wassenaar met hun prachtige dochters.

9


Gespartel Voor de jaarlijkse zwemavond van Helpt Elkander was het hele zwembad afgehuurd voor alle buurtgenoten. Dat deze activiteit erg geliefd is, blijkt wel uit het feit dat deze avond niet minder dan 110 personen hun weg vonden naar zwembad De Wildert. Na een ontvangstcomité van de activiteitencommissie gepasseerd te hebben was het snel omkleden en maken dat je het water in kwam. Een hoop kleine en grote kinderen, al dan niet onder begeleiding van hun ouders of opa/oma, lagen al snel in het bad. Veel valt er over deze activiteit niet te schrijven, want zoals elk jaar werd er weer veel gesprongen, gedoken, gegooid, gedobberd, gekletst, gespeeld en gegleden. Er zijn een aantal leuke foto’s gemaakt, onder andere met een onderwatercamera. Op moment van schrijven is nog niet bekend of deze foto’s gelukt zijn, maar als dat het geval is, verschijnen ze, naast de gewone foto’s, op de website. Na afloop werd het kantinepersoneel flink aan het werk gezet. Na twee uur zwemmen gaan een ijsje, frietjes of een zakje chips er altijd wel in. Tussen 19.30 en 19.00 uur vertrok iedereen lekker moe weer naar huis.

10


Rapport Onder leiding van juryvoorzitster Lia Voermans velde een achtkoppige jury het oordeel over ‘een bijzonder mooi corsojaar’. Na een inleidend stukje waarin kwaliteit, lef en artistieke uitwerking werden geprezen volgde op 20 pagina’s de toelichting op de rangschikking van de corsowagens van 2009. Het hele document is op de website terug te vinden. Hieronder volgt de beoordeling van ‘En Passant’. “Buurtschap Helpt Elkander speelde met het oog van de toeschouwer. Zij wisten een mooie surrealistische voorstelling te creëren. Fragmentarisch ‘versneden’ bomen en ruiters die vanuit een bepaalde invalshoek weer een eenheid vormden. Mooi was het contrast van de lichte bomen en de warme kleuren van de ruiters en paarden. Ook de vondst met

mooi. De paarden en figuren anatomisch goed uitgewerkt. Het idee van de fragmentarisering vond de jury een sterk idee. De hiaten in het beeld – stukken boom, of paard of ruiter – die met opzet horizontaal of verticaal uitgesneden waren, werkten prachtig. Het effect was goed. Zeker aan de voorkant. Aan de achterkant werd het wat minder. Daar was naar

witte dahlia’s op stokjes werd gewaardeerd. De waas van geheimzinnigheid en de wat sprookjesachtige sfeer die werd gesuggereerd waren

de mening van de jury het ‘weglaten’ te sterk doorgevoerd en miste het zijn effect.”

11


Cryptogram

12


13


Vogelvrij Op woensdag 4 november stond het jaarlijkse veldavondje op het programma. Ook werd er dit jaar weer besloten om ‘s middags op eigen kosten nog iets te gaan doen. Veldwerker en vrijwilliger bij het Vogelrevalidatiecentrum Theo van Nederkassel, had een middag georganiseerd bij het Vogelrevalidatiecentrum. Vogels Op woensdagmiddag werd er om 14.00 uur verzameld bij het Vogelrevalidatiecentrum. Er waren 46 veldwerkers aanwezig. De middag werd geopend door Charel Brosens. Hij vertelde op een leuke manier hoe het Vogelrevalidatiecentrum tot stand is gekomen en wat ze er allemaal doen. Na een heel uitgebreid verhaal en een kopje koffie of thee met een stuk cake werd de groep in drieën gedeeld en werden we door een drietal vrijwilligers rondgeleid. We zagen daar toen heel veel verschillende vogels en heel veel broeiplaatsen. Er zaten ook diverse roofvogels in hele grote kooien. Het was heel interessant om dat een keer te zien. Rond 16.30 uur werd de middag afgesloten. Gezelligheid Om 18.00 uur konden we weer verzamelen bij William Gommers. De voorzitter opende de avond met een toespraak en bedankte iedereen voor hun inzet. Daarna konden we gaan genieten van een overheerlijke koffietafel. Onder het eten kon iedereen ook nog kijken naar foto’s van dit corsojaar, die op een scherm te zien waren. Nadat de buikjes vol gegeten

14

waren en alles weer opgeruimd was nam Rinus het woord. Hij vertelde hoe het jaar verder verlopen was. Ook hij bedankte namens de veldcommissie iedereen voor zijn of haar geweldige inzet van dit jaar. Aan het einde van zijn toespraak werden de cijfers van dit jaar gepresenteerd. Na de toespraak van Rinus werd er onder het genot van een drankje nog gezellig nagebuurt. Tussendoor werden er op het scherm nog de foto’s van het veld en het velduitje gepresenteerd en hier werd vol bewondering naar gekeken. Rond 22.30 uur keerden de meeste mensen weer huiswaarts. De veldcommissie


15


Pintsiet Er waren dit jaar meer dan 50 kinderen naar de Sinterklaasmiddag van Helpt Elkander gekomen. Ziek? De kleinste kinderen werden in 2 groepen gedeeld. De eerste groep mocht naar de poppenkast kijken en de andere groep mocht eerst naar Sinterklaas. Bij de poppenkast was een zieke Piet die teveel pepernoten had gegeten en Jan Klaassen had cadeautjes ingepakt, maar er een zooitje van gemaakt. Bij Sinterklaas mochten de kinderen vertellen en werd er gezellig gekletst. De kinderen hadden mooie tekeningen gemaakt waarmee de Zwarte Pieten cadeautjes kunnen inpakken. Op een van de tekeningen stond een groen paard dat ziek geworden was door de bootreis. Ook werden er vragen gesteld zoals: “Zijn Zwarte Pieten ook wel eens ziek en moeten die ook wel eens overgeven?”. Een van de Pieten antwoordde dat er wel eens Pieten ziek worden op de boot.

16

Toen beide jongere groepen bij Sinterklaas geweest waren mochten zij dierenbingo gaan doen. Lian en Mieke kwamen speculaasjes tekort, maar gelukkig waren er in de grote

zaal nog genoeg ‘veldkoekjes’ (zoals een van de kleinkinderen van Rinus speculaas noemt) over. Tijd te kort In de grote zaal waren spelletjes opgesteld en werd er ganzenbord gespeeld. Kinderen gooiden om de beurt met een dobbelsteen en moch-


ten in tweetallen spelletjes doen. Er waren kinderen die telkens dezelfde spellen wilden doen. Zo was het racen op de computer erg populair bij de jongens. Krisjan heeft de hele middag hard gewerkt, want naast het begeleiden van 2 spelletjes heeft hij ook het memory spel gerepareerd met plakband. Het sjoelen en ontdek de verschillen duurde erg lang waardoor het erg moeilijk was om een volle kaart te halen. Wel werd er regelmatig getringeld door Mark en Dion, omdat een tweetal uitgespeeld was door precies op 63 te eindigen. Aan het einde van de middag mochten ook de oudste kinderen bij Sinterklaas komen en werden er nog wat liedjes gezongen. Langs deze weg willen wij iedereen bedanken die op welke manier dan ook heeft meegeholpen aan deze Sinterklaasmiddag. Wij hopen wij ook volgend jaar weer op al deze steun te mogen rekenen!

17


Record De laatste dagen van het jaar breken weer aan en de dagen worden wel erg kort. Het wordt dan ook weer tijd dat er een nieuw jaar aanbreekt. Maar eerst krijgen we toch nog de feestdagen. We kunnen weer terugkijken op een heel goed jaar. Nu kunnen we weer wat rustiger aan doen, maar we hoeven zeker niet stil te zitten. Op de jaarvergadering zullen we alles uit de doeken doen en de cijfers presenteren. Opruimen Toen op 1 oktober de laatste pluk was geweest moest alles op het bloemenveld weer worden opgeruimd. Van tevoren hadden we de regenbuizen er al een keer uitgehaald. Toen we op 1 oktober klaar waren met het plukken, zijn we gelijk begonnen met het uithalen van de haken en de tussenpalen. De week erna werden in recordtempo de touwen er uitgehaald en de palen op de karren gelegd. Deze klus was nog nooit zo vlug geklaard. Vervolgens hebben we eerst de vreemde dahliasoorten en de enkele rijen uitgestoken, anders komen er wel erg veel soorten door elkaar te zitten. Toen dat klaar was is Wim begonnen met het wegfrezen van een aantal soorten die aan vervanging toe waren. Ook dit jaar mochten we weer knollen rooien

18

bij buurtschap Achtmaal. Omdat buurtschap Klein-Zundert ook zijn knollen niet uitdoet, werd daar ook gevraagd of we wat uit mochten doen, want daar hadden ze ook een aantal soorten staan waar wij wel interesse in hadden. We mochten bij Klein-Zundert ook knollen uitdoen. Eerst zijn we met een groepje mensen naar Achtmaal gegaan om daar de vreemde soorten uit te halen en daarna zijn Wim en Frans achter ons aan gekomen om de soorten weg te frezen die we niet uitdoen. Toen dat allemaal gebeurd was kon Adrie gaan klepelen. Na het veld van Achtmaal werd ons veld geklepeld. Hier hadden we toch nog een paal over het hoofd gezien waardoor de klepelmaaier wat averij op liep, maar dat was weer snel verholpen. Als laatste werd er met de klepelmaaier naar


Klein-Zundert gereden. Hier werden de soorten geklepeld die we uit wilden doen. Ook Klein-Zundert wilde nog een paar soorten uitdoen en ook deze werden geklepeld. Langs deze weg willen wij de buurtschappen Achtmaal en Klein-Zundert bedanken dat we dit jaar ook bij hen knollen mochten rooien. Achtmaal en Klein-Zundert bedankt! Ander stuk grond Volgend jaar willen we weer terug gaan naar het stuk veld waar we voorheen altijd zaten. Hier heeft nu een paar jaar maïs gestaan en daardoor is er in de afgelopen jaren weinig groenbemesting op gekomen. Toen de maïs er af was is er besloten om er winterrog op te zaaien, dan krijgen we weer wat groenbemesting in de grond. Corné heeft eerst met de grove cultivator het veld goed open getrokken en daarna hebben Wim en Frans het verder ingezaaid en nog een keer gecultiveerd. Het is ondertussen al een flink groen tapijtje. Knollen rooien Dit jaar konden we wat vroeger rooien dan het voorgaande jaar, het opruimen was wat sneller klaar. Op dinsdagmorgen 20 oktober trokken

19


we met de veldwerkers richting Achtmaal, om daar de knollen te gaan rooien. Ook van buurtschap Achtmaal waren er een aantal mensen om te helpen. Het was alleen jammer dat ze de knollen niet van tevoren konden schudden, want er was nog kans op nachtvorst. Daarom waren Adrie en Corné pas rond 8.00 uur begonnen met schudden. Het liep als een trein. We hadden ons alleen verkeken op het aantal kisten, want er kwamen wel wat meer knollen af dan verwacht. Rond 11.00 uur zat alles in de kisten en konden we alles gaan laden. Op zaterdag 24 oktober zijn we verder gegaan in de knollenschuur met het schoonmaken van de knollen. Omdat ze geen nachtvorst voorspelden is Corné op zondag 25 oktober de knollen gaan schudden bij buurtschap Klein-Zundert. Deze knollen zijn we op dinsdagmorgen 27 oktober gaan rooien. Ook hier liep het weer als een trein. Deze keer zouden ze ons niet hebben en hadden we zeker genoeg kisten meegenomen. Om 12.00 uur stonden de karren met knollen weer bij de knollenschuur. Op woensdag 28 oktober werd er doorgegaan met het schoonmaken van de knollen. Het was deze week wel erg goed weer en de week erna hielden ze erg slecht weer. Die woensdag werd er toch maar besloten om ons eigen veld ook nog die week te rooien. Er werden snel wat mensen geregeld die de knollen konden gaan schudden. Op woensdagmiddag werd er nog een spoedoproep de deur uit gedaan met daarop de tekst dat we op vrijdag 30 oktober de knollen van ons eigen veld

20

wilden rooien. In grote getale werd er gehoor gegeven aan deze oproep. In een recordtempo werden de knollen gerooid. Om 11.30 uur zaten alle knollen in de kisten. ‘s Middags zijn de knollen afgevoerd. Zaterdag zijn we verder gegaan met het schoonmaken van de knollen. Zo’n anderhalve week later zaten alle knollen in de gaasbakken. In tegenstelling tot vorig jaar waren de knollen dit jaar wel droog. We hebben weer een recordaantal gaasbakken binnen zitten: maar liefst 1652 gaasbakken vol met knollen. Ondertussen had Corné het veld er weer netjes bij gelegd. De kisten werden weer opgeslagen in de schuur bij Cor van Hasselt. Klussen De komende maanden staan er nog enkele kleine klusjes op het programma. Onder andere willen we de karren gaan opknappen, een nieuw touw-oprol-machine maken en kijken of we een palenboor voor achter de tractor kunnen maken. De veldcommissie bedankt iedereen die zijn of haar steentje heeft bijgedragen aan het werk op en rondom het bloemenveld. Langs deze weg willen wij iedereen alvast prettige feestdagen en een gelukkig Nieuwjaar toewensen. Als u meer wilt weten en inzicht wilt krijgen in de cijfers en resultaten van het bloemenveld, kom dan naar de jaarvergadering. Wilt u graag meehelpen en meewerken in een gezellige veldgroep, neem de contact op met Rinus Talboom of Krisjan van Ostaayen.


21


22


Bedankt 38 adverteerders was de Tam Tam rijk afgelopen jaar. De Tam Tam kan niet bestaan zonder de bedrijven die een advertentie plaatsen. Vandaar dat we in de laatste editie van 2009 graag de gelegenheid nemen dit nog een keertje aan te stippen. Wij als redactie hopen dat u in de afgelopen jaargang naar tevredenheid heeft geadverteerd en dit ook komend jaar zult blijven doen. Uw contactpersoon zal in het begin van het nieuwe jaar langskomen. Niet alleen zouden we het liefst horen dat u blijft adverteren, we vernemen ook graag uw wensen wat betreft de advertentie, seizoensgebonden acties, want de Tam Tam is tegenwoordig ook op www.helptelkander. nl te zien. Voor nu, alvast een prettig Kerstfeest en een gelukkig Nieuwjaar!! uw redactie: Fazantstraat 23 4881 WH Zundert redactie@helptelkander.nl De adverteerders van de Tam Tam jaargang 15 / 2009 waren: Albert Heijn Haest Autodemontagebedrijf Joko Autoschade Herstel van Hasselt B-J Zundert Bakkerij Raats Bakkerij Van Oers Bergamo & Havando Bink Installatie Groep BV Boomkwekerij Jos Willemsen Boomkwekerij Leenaerts-Halters Bouwbedrijf John Havermans B.V.

Bouwbedrijf Winand van Iersel Café ‘t Zonneke Café 2 – Café-Zaal Het Wapen van Zundert Café de Kèrel Café Den Bels Cafetaria ‘t Vrouwke CLTV Zundert De ICT Oom Delcroix Elektrotechniek Drive-In Show Frans van Gorp E. Sloot AutoRestyling Freson Producties Gilmar Gommers Grondwerken BV Grieks Restaurant Athos Hendrikx Keurslagerij Ho-Mei Löwensteijn IT Nelemans Sportief Nouws Mechanisatie Peeters Vlees BV Peter de Hoon Autorijschool Stan van Eekelen BV Teletronika BV Verdonk verkeersopleiding Volant Interieur confectie W. Jochems Elektrotechniek We zijn ook altijd nog op zoek naar nieuwe sponsors en mensen met mooie foto’s zodat we de Tam Tam alsmaar mooier en leuker kunnen maken.

23


24


25


26


27


Voorgesteld Het aan het einde van het vorige interview gekozen ledennummer, 364, bracht ons deze keer bij misschien wel het beste ‘Veilingzicht’ van Zundert: hoek Lijsterstraat / Wernhoutseweg. Bij André (76) en Marie (74) Michielsen-de Meijer. De vijftigjarige bruiloft is inmiddels al maanden achter de rug. “Dankzij deze gunstige locatie is op corsozondag de kamer altijd goed gevuld.” Bloemenveld “We wonen hier sinds 1999 hoor, daarvoor altijd aan de Achtmaalseweg, naast het huidige bloemenveld. Toen kon ik met m’n hakske zo naar het veld.” Op de Achtmaalseweg werden ook hun kinderen Lydia, Ad en Carola geboren. Het corsovirus is her en der verspreidt onder deze kinderen, maar ook onder hun acht kleinkinderen. “Toen de opa van Marie, Kees de Meijer, 100 jaar werd, was een gedeelte van onze familie nog figurant.” (Herinneringen, 1972). Op de Achtmaalseweg hadden André en Marie een eigen bedrijf in tuin- en potplanten. “We maakten ook boeketten voor trouwerijen en begrafenissen.” Toen de kinderen nog klein waren, “in de tijd van Jan de Bruijn”, hielp André mee met de bouw en “plukten we aan de Moststraat bij de gebroeders van Aert. Daarnaast werden ook nog bloemen gekocht hoor.” Marie herinnert hem nog aan het feit dat Jan de Bruijn in het corsoweekend wel eens om vier uur ’s nachts voor de deur kon staan om bij te plukken. “Jaren geleden zijn we met enkele Helpt Elkander mannen met een bus in Noord-Holland gaan plukken. Via de Afsluitdijk zijn we

28

ook nog in de buurt van Groningen op een veld geweest.” Actief In de jaren dat André werkzaam was als werkmeester groenvoorziening in Breda verschoof het corso wat naar de achtergrond. Tegenwoordig is hij al jaren op het bloemenveld te vinden. Dit jaar, omdat zijn gezondheid het niet altijd toe laat, minder. “Het werken in de knollenschuur, stekken, vind ik mooi, ’t is eigenlijk mijn vak hè. Het corso … het is een mooie happening. Ik heb er nog steeds een hoge pet van op. En daarbij dat uitzicht hier, de sfeer in de straat op die dagen.” Tijd voor de stellingen. Publiek- of juryprijs? “Een samenspel van deze twee zou mooi zijn. Men kan het niet altijd eens zijn met de jury, maar de wagens veranderen ook met de tijd.” En dan haalt André meteen een andere stelling aan. Dahlia of alternatief materiaal? “Bloemen. Een bepaald percentage ander materiaal kan, maar toch eigenlijk geen wagens met veel hout of ijzer.”


Entree heffen of commercieel? “Sponsors zullen bij die laatste optie kenbaar moeten worden gemaakt. Reclame in de optocht? Aalsmeer is daardoor verloren gegaan.” Tikken of prikken? “Ik heb beiden gedaan. Ik kan me nog nachten herinneren dat ik ben blijven tikken.” Het grote corso of kindercorso? “Het kindercorso duurt langer, ha, maar de bedoeling erachter is goed.” Na dit interview kan André nog aan de slag met zijn Sinterklaassurprise. Morgenavond komt de familie langs. Tenslotte mag hij nog een nummer uit het Helpt Elkander bestand kiezen. André en Marie bedankt!

29


30


31


Noordelijk Dit jaar bleef het bouwersweekendje van Helpt Elkander binnen de grenzen van het land. Op de grens van de Noordoostpolder en Overijssel bracht een groep bouwers van Helpt Elkander dit jaar drie dagen en twee nachten door in Kuinre. Een vissersplaatsje op het droge. Op pad Met een drietal busjes, elk voorzien van navigatie en eentje volgeladen met eten en drinken, vertrokken we vrijdagmiddag naar Kuinre. De eerste avond daar werd er thuis gekookt. De verdere avond werd er, aan de verschillende tafels in de woonkamer van groepsaccommodatie ‘de Waker’, gekaart, spelletjes gespeeld en ook een puzzel gemaakt. Stapelen De volgende dag gingen we in de middag op weg naar een gepland programma. Eerst een wandeling door het centrum van het kleine dorpje en een ommetje door het bos en even verder kwamen we bij een café-restaurant. Na ontvangst met koffie en gebak werd de groep in twee gesplitst voor de activiteiten. Een groep ging boogschieten en de andere bierkratjes stapelen. Bij het boogschieten bleek het maar goed te zijn dat in het weiland achter de doelen geen koeien stonden. Ondanks een scherm presteerde menig schutter het zelfs hier naast te schieten. Bij het kratjes stapelen lukte het Mireille van Doremalen bovenop 13 kratten te staan. Op zo’n 6 meter hoogte was

32

ze ondanks het tuigje vol adrenaline. ‘s Avonds werd voor het eten bekend gemaakt dat Erik de Jongh de beste schutter was en Mireille van Doremalen, ondanks dat ze doodsangsten had uitgestaan, het stapelen won. Apen Zondag werd onderweg naar huis een bezoek gebracht aan de Apenheul.


Kienen 28 November werden de bingoboekjes en de pennen weer uit de kast gehaald. Een half uur voor aanvang begon ’t Zonneke zich goed te vullen met de oudere buurtleden.

Concentratie Zo’n 50 personen hadden weer eens zin in een gezellige middag. Er werd volop gekletst en bij gebuurt, behalve tijdens de bingo zelf. Omdat er mooie prijzen te winnen waren, werd er geconcentreerd geluisterd naar Bjorn, die de nummers oplas. Herinneringen Naast bingo werd ook teruggekeken naar de ouwe tijd. John had dia’s van Piet van Trijp kunnen lenen en zo werd teruggekeken naar de jaren 1971 tot en met 1974. Herinneringen werden opgehaald aan

de hand van de verschillende wagens en figuranten uit die tijd. Na een tweede bingoronde, met een dubbele bingo voor Coby en Stan, werd opnieuw teruggekeken in de tijd. Nu door middel van een filmpje uit 1970 waar wederom veel oude bekenden voorbij kwamen. Net als bij de dia’s zorgde Johan voor commentaar bij de film, waarbij hij regelmatig aangevuld werd door verschillende buurtgenoten. Na een laatste bingoronde, wederom met dubbele bingo, werd nog even wat gedronken waarna iedereen terug huiswaarts keerde.

33


34


35


Pijlers Op 10 oktober stond het jaarlijkse darttoernooi van buurtschap Helpt Elkander weer op de kalender. Een darttoernooi dat alleen toegankelijk is voor leden van Helpt Elkander. Voor de beginnerpoule waren 9 belangstellenden naar ‘t Zonneke gekomen en er waren 13 gevorderden aanwezig. Beginners De deelnemers werden opgedeeld in 2 poules. In de eerste poule was er een strijd tussen de familie Bastiaansen en de familie Leenaerts. De tweede poule was gevarieerder, daarin zaten René, Stan, Krisjan, Christel en Erik. De beginnerpoule staat altijd garant voor veel gezelligheid en vermaak. Soms vergeten de deelnemers gewoon te darten. De meeste darters hadden 5 minuten voordat ze richting ‘t Zonneke kwamen de pijlen weer opgezocht, waarschijnlijk op de plek waar ze deze vorig jaar hadden weggelegd. Strijd In de eerste poule was het een pittige strijd, waar uiteindelijk Tim en Cindy doorgingen naar de halve finales. Omdat de tweede poule uit vijf mensen bestond, duurde deze langer dan de andere poule. Uiteindelijk waren het twee veldwerkers die doorgingen naar de halve finale: Stan en René. In de halve finale liet Stan aan Cindy alle vakjes van het bord zien en werd Tim uitgeschakeld door René. Stan was degene die uiteindelijk met de beker aan de haal ging.

36

Gevorderden Bij de gevorderden werd er tac-tics gegooid, echter hier moesten alle 3 de leg’s gegooid worden, zodat je misschien toch nog een waardevol puntje kon pakken. Er werden 3 poules gevormd: 2 poules van 4 personen en 1 poule van 5 personen. De poule van 5 was gelijk de poule des doods, zoals dat weleens genoemd wordt als er veel goede spelers in 1 poule zitten. Voorrondes Nadat de poules waren gegooid gingen er 8 personen door naar de volgende ronde. Etienne tegen Ralf, Mark tegen Pascal, Adrie tegen Bjorn en Niels tegen Peter. Hier werd gegooid om de best of three. Daarna waren er nog maar vier over en speelde Ralf tegen Mark en Adrie tegen Peter. Zij gooiden een best of five. Finale Mark won van Ralf en Adrie won wederom van Peter, de finale kon dus gegooid worden. Waar het in de poule nog een ruime overwinning was voor Adrie, werd het in de finale wel spannend. Er werd gegooid om de best of five. Mark gooide met de


toss het dichtste bij de bull en mocht beginnen. Adrie nam brutaal de leiding door de eerste leg te winnen. Alle twee zetten ze een tandje bij, zodat het 2-2 werd. De laatste leg bracht uitsluitsel. Hier was het Adrie die net wat sneller de vakjes dicht had en zodoende de partij winnend

wist af te sluiten. Voor het tweede jaar op rij won Adrie het HE-darttoernooi. Beginners en gevorderden, bedankt voor je deelname en graag tot volgend jaar.

37


38


Tijd: van 13.30 uur tot 17.30 uur Locatie: Café ‘t Zonneke

18 februari Carnavalsmiddag

Kalender

12 januari Tentoonstelling Tentoonstelling Van Gogh en Van Vught bij het Vincent van GoghHuis Tijd en locatie: 19.00 uur bij de bouwplaats, van daaruit lopen we naar het Vincent van GoghHuis Kosten: € 3,50 voor de rondleiding en 1 consumptie 39


40

Tam Tam 2009 editie 5  
Tam Tam 2009 editie 5  

Helpt Elkanders Tam Tam

Advertisement