Page 1

Help mij Leven Nieuwsbrief

(AJUDE ME A VIVER)

Jaargang 26, nr. 102: september 2012

De reproductie van deze nieuwsbrief werd mogelijk gemaakt door KuiperCompagnons en Repro C5


Nieuwsbrief

Colofon en inhoudsopgave

Inhoudsopgave

Colofon De nieuwsbrief is een uitgave van stichting ‘Help mij leven’ en verschijnt drie keer per jaar. Oplage ca. 1200 stuks ISSN: 211-4270

Redactie

Aldo Golja André van der Eijk Marco Kalverda Yke Meindersma

Correspondentie

E-mail: mail@helpmijleven.org Portokosten gesponsord door Bon-Physics

Voorwoord ..............................3 Bestuursmededelingen ................3 Brief uit Brazilië ......................5 Uw gift voor 20 jaar Sítio Shalom! .....11 Financieel verslag 2011 ................12 Verslag Braziliëgroep 2012 ...........20 Airmiles sparen beeïndigd ............21 Gezocht: contact met serviceclubs ..21 Contact ................................22

Stichting ‘Help mij leven’ geniet het CBF-keur, uitgegeven door het Centraal Bureau Fondsenwerving (CBF). Alle instellingen met een CBF-keur zijn door het onafhankelijke CBF langs dezelfde meetlat gelegd. Ook ‘Help mij leven’ vindt het belangrijk om regelmatig te worden getoetst door een onafhankelijke en betrouwbare instantie. Zo kunt u als donateur er zeker van zijn dat wij voldoen aan de criteria van transparantie en goed bestuur.


Voorwoord Beste vrienden, Zoals u dat van ons gewend bent, treft u in deze editie van de nieuwsbrief ons financieel jaarverslag over 2011 aan. Met de aanhoudende economische malaise zijn we dankbaar dat we ook in 2011 een aanzienlijke bijdrage konden leveren aan het werk in Brazilië. Maar de komende periode blijft onzeker. We moeten dan ook alle zeilen bijzetten om onze steun te kunnen blijven geven. Dat kunnen we uiteraard niet zonder u! In Brazilië is het vooral een feestelijke tijd geweest. Hoewel de afkickkliniek nog niet volledig gefinancierd is, is het gebouw inmiddels verbouwd en opgeleverd. Daarnaast werd uitbundig gevierd dat de Sítio Shalom 20 jaar bestaat. Robert doet daarvan uitgebreid verslag. En mocht u naast, of in plaats van een financiële bijdrage, het werk van ‘Help mij leven’ willen steunen, dan kunnen we uw hulp hier in Nederland goed gebruiken. Kortom, ook deze nieuwsbrief staat weer boordevol nieuws. De redactie wenst u veel leesplezier!

Bestuursmededelingen Vrijwilligers in Nederland gezocht! Vorig jaar hebben we met succes een oproep gedaan voor vrijwilligers die het bestuur kunnen helpen bij onze activiteiten in Nederland. Diverse vrijwilligers zetten zich inmiddels met enthousiasme in voor zaken als fondsenwerving en communicatie. Maar we kunnen extra hulp goed gebruiken. Daarbij willen we graag gebruik maken van de kennis, expertise en motivatie om aan het werk bij te dragen, die veel mensen uit ons netwerk hebben. We realiseren ons dat mensen vaak drukbezet zijn en we willen dan ook geen grote tijdsinvestering vragen. We werken op dit moment met drie teams: Team Fondsenwerving, Team Relatiebeheer en Team Media. In elk team is een bestuurslid actief, dat via de (maandelijkse) bestuursvergaderingen de coördinatie met bestuur en andere teams verzorgt. Teamleden overleggen onderling over hun activiteiten en voeren deze samen uit. Ook komen de teams eens in de zoveel tijd langs in de bestuursvergadering om gezamenlijk te brainstormen, te overleggen over de doelen en de te volgen aanpak en om verslag te doen van hun activiteiten. Op de volgende pagina vind je een overzicht van de teams: Stichting ‘Help mij leven’ helpt Braziliaanse straatkinderen bij hun dagelijkse strijd om het bestaan.

3/24


Team Fondsenwerving

Team Relatiebeheer

Team Media

Doel: benaderen van (voornamelijk) nieuwe organisaties/particulieren

Doel: onderhouden / activeren van bestaande contacten

Doel: boodschap van HML wervend, informatief en effectief overbrengen

Taken: • Indienen van verzoeken om steun bij fondsen, zowel nieuwe als bestaande • Nieuwe contacten leggen met: - Kerken - Scholen - Serviceclubs - Vermogende particulieren • Acties, bijvoorbeeld: - Statiegeldbussen - Babybox - Kringloopwinkels

Taken: • Communicatie met donateurs (bellen, schrijven, events) • Contact met vrijwilligersgroepen (Gouda, Grou, Obrigado) • Beïnvloeden van geefgedrag • Onderhouden van bestaande contacten, met bijvoorbeeld: - Kerken - Scholen - Serviceclubs - Vermogende particulieren

Taken: • Ontwikkeling en onderhouden website • Ontwikkelen en onderhouden van contact met pers/media • Schrijven, redigeren en lay-out nieuwsbrief • Opzetten van social media (facebook, linkedin, etc.) • Nieuws en blogs vanuit Brazilië realiseren

Wij zoeken mensen die in één van deze teams zou willen meewerken. Heeft u interesse? Bel of e-mail dan met Marco Kalverda via kalverda@helpmijleven.org of 06-52085752. Bij voorbaat dank!

4/24

Nieuwsbrief jaargang 26, nr. 102: september 2012


Brief uit Brazilië Beste vrienden, In 1992 hadden wij een woonhuis voor straatkinderen in het centrum van Rio de Janeiro. Dit huis was te klein voor al die straatkinderen. Eén keer per jaar namen wij de kinderen mee naar een vakantiekamp in de bossen. Ver weg van alle herrie, vuil en gevaar van Rio. Daar in de natuur zagen wij kinderen veel sneller weer kind worden. Ik geloof dat kinderen per definitie goed zijn, maar dat ze slecht kunnen worden door de omstandigheden. We wisten het zeker: wij wilden een groot stuk grond hebben buiten de stad om meer woonhuizen op te bouwen en op die manier meer kinderen een kindwaardig bestaan te kunnen geven. Maandenlang hebben wij gezocht. Het ene terrein was te duur, het andere te klein en weer een ander terrein lag te dicht bij het geweld. We dwaalden steeds verder van Rio af. Op zekere dag reden mijn schoonouders en Janine door het dorpje Pequeri. Zij bezochten daar een kale vlakte met één boom. Janine vond één boom te weinig om door zoveel kinderen beklommen te laten worden, maar toch wilden ze dat de rest van de werkgroep daar ook een kijkje zou nemen. Met 3 auto’s zijn we daarheen gereden. We hebben rondgekeken en op een gegeven moment keken we elkaar aan en we wisten het: dit is de plek. Bomen die planten we wel! Dit jaar, in 2012, hebben wij ons 20-jarig bestaan gevierd. Meer dan 200 kinderen hebben hier in al die jaren gewoond!

REMER-Rio Jacarézinho In deze wijk, waar de drugsdealers nog de baas zijn, neemt het geweld toe. Dit heeft te maken met het feit dat een maand geleden vijftien zwaarbewapende dealers hun chef uit het politiebureau bevrijd hebben. Het bureau was op dat moment vol met agenten en burgers. Gelukkig werd er niet geschoten. Voor de politie is het een erezaak om deze vijftien bandieten op te pakken. Dit betekent vaak: dood te schieten. Bijna elke dag dringt de politie de wijk in met het daarbij horende geweld. De onderwijzeressen van het schooltje waar bijlessen worden gegeven, merken dat de kinderen vaak niet naar buiten durven of mogen. Stichting ‘Help mij leven’ helpt Braziliaanse straatkinderen bij hun dagelijkse strijd om het bestaan.

5/24


Het schoolbezoek neemt af. Juan is 11 jaar. Hij komt uit een gezin met zes kinderen. Alle kinderen zijn jonger dan 18 jaar. Alleen hij en zijn jongere zusje gaan naar school. De rest hangt op straat rond en de kinderen knappen soms karweitjes op voor de bende. Juan zit nu in de tweede klas van de lagere school. Hij kan niet zo goed leren, hij heeft problemen met zijn concentratie. Hij doet zo ongelofelijk zijn best, want hij wil niet blijven zitten! Hij wil dokter worden om zijn oma te helpen die kanker heeft. Veertig kinderen maken dagelijks gebruik van dit schooltje. Straatwerk Marcelo, een donkere magere jongen met nog maar twee tanden in z’n mond, sprak Nando aan: ‘Vrijdagavond gaan we een favela binnenvallen om daar een andere bende te verjagen. Ik krijg daar R$ 80,00 (€ 34) voor en ik krijg een pistool in mijn handen’. Hij klonk dan wel trots, maar hij sprak met een angstige ondertoon. Nando deed er alles aan om de jongen ervan te overtuigen niet mee te doen. Deze straatkinderen worden gebruikt als lokaas. Het vuur wordt op hen geopend, zodat de anderen weten waar ze moeten aanvallen. Dit kost levens, maar kinderen die niemand kent en waar toch niemand om geeft, wie mist die? Nando heeft Marcelo niet meer teruggezien!! In Jacarézinho en Manguinhos, de wijken waar REMER aanwezig is, leven honderden crackverslaafden. Door druk van de overheid worden de kinderen daar door de gemeente krachtig van straat geplukt. De aandacht van media en politie heeft tot een opmerkelijk besluit geleid van de drugsdealers: er mag wel crack worden gekocht, maar de crack mag niet meer in de buurt worden gebruikt! Dus in Jacarézinho en Manguinhos zijn geen crackgebruikers meer. Waar zijn ze nu dan wel? Ze leven nu in kleinere groepjes onder bruggen, tunnels, pakhuizen,enz. Voor het straatteam is het veel moeilijker geworden, want de kinderen zijn niet meer allemaal bij elkaar. Het kost veel tijd om hen op te sporen en de afstanden zijn ook groter geworden. Weer een andere groep kinderen zit in een andere favela, waar we eerst afspraken moeten maken met de bewonersraad om daar te kunnen werken. In de afgelopen zes maanden hebben wij 895 kinderen benaderd van wie 45 kinderen zijn doorgestuurd naar de kinderbescherming. Twaalf kinderen zijn in zeer zorgwekkende toestand naar een ziekenhuis gebracht. Isaque is net 16 jaar geworden. Twee jaar geleden is zijn vader vermoord. Zijn moeder nam na korte tijd haar nieuwe vriend in huis, met wie Isaque niet kon opschieten. Hij is toen op straat gaan wonen. Hij ging van de terpentine, die hij op Copacabana gebruikte, naar de crack in Manguinhos. Soms ging hij naar zijn huis om zijn moeder te zien van wie hij hield. Het was een grote schok voor hem dat hij, toen hij na twee maanden zijn moeder weer wilde zien, thuis 6/24

Nieuwsbrief jaargang 26, nr. 102: september 2012


aangekomen hoorde dat zijn moeder een week daarvoor overleden was. Isaque heeft het zo moeilijk met het feit dat hij geen afscheid van haar heeft kunnen nemen. REMER heeft hem tweemaal doorverwezen naar een kliniek, waar hij het niet langer dan tien dagen heeft uitgehouden. Het feit dat zijn zwangere vriendin ook crackverslaafd is en op straat leeft, helpt natuurlijk niet. Isaque weet één ding zeker: als de kliniek van REMER open gaat dan zal het hem lukken! Jonas, de jongen over wie ik de laatste keer schreef, is gelukkig nog steeds thuis. Hij woont onder een viaduct in een krotje samen met de andere tien leden van het gezin. Het straatteam bezoekt hen een aantal keer in de week om hem te begeleiden met voeding, studie en cursussen. Hun krot ligt naast een snelweg waar alle toeristen dadelijk langs rijden op weg naar de sportevenementen. Hier zie je niets van, want de gemeente heeft daar prachtige gekleurde platen geplaatst om vooral de mooie kant van Rio te laten zien. Huize Betânia De kinderen die van straat willen en worden doorverwezen naar familie, kinderbescherming, arts of tandarts, worden eerst meegenomen naar dit huis. Hier krijgen zij te eten; ze krijgen kleren en ze krijgen verzorging. De meeste meisjes op straat doen aan prostitutie om aan drugs te komen. 80% van hen wordt zwanger. De kinderen die geboren worden zijn dan ook al verslaafd. Sinds 2011 leeft Vanessa op de crackvuilnisbelten. Zij is 16 jaar. Na maanden toewijding van het team heeft zij eindelijk het aanbod aangenomen om naar een organisatie voor zwangere meisjes te gaan. Na vijf maanden kon zij afgekickt en wel weer terug naar haar familie. Zij woont nu nog steeds thuis met haar vriend. Crackkliniek Nieuwe Hoop Met de verbouwing van het pand is in maart begonnen. Half juni had de verbouwing klaar moeten zijn. De aannemer had beloofd om constant twaalf mensen aan het werk te zetten. Nadat wij ongeveer 70% hadden betaald, dunde hij zijn team uit naar vier mensen. Dit werd steeds erger. Als wij niet betaalden, zette hij het werk stop. Betaalden we weer wat, dan begon hij de week met acht mensen en eindigde hij met twee. Dit alles betekende dat we de opening naar 26 juli moesten verplaatsen. Het werd nog gekker: hij is de laatste twee weken niet meer komen opdraven. Wij willen via justitie proberen een gedeelte van ons geld terug te krijgen, omdat hij zijn afspraken niet is nagekomen. Om de klus te klaren moesten we een groep mensen inhuren om de verbouwing af te maken. Twee dagen voor de opening kwam ook de ingehuurde schoonmaakploeg niet opdraven, zodat we dat zelf moesten doen. Stichting ‘Help mij leven’ helpt Braziliaanse straatkinderen bij hun dagelijkse strijd om het bestaan.

7/24


Gelukkig waren er vier Hollandse vrijwilligsters die keihard hebben gewerkt! Op 26 juli werd dan eindelijk het huis officieel gepresenteerd en geopend. Het echte werk met de kinderen kan pas beginnen als de gemeente Rio het beloofde geld op onze rekening zet. Het is natuurlijk te gek voor woorden dat een prachtig ingericht pand niet gebruikt kan worden en moet wachten op geld van de officiële instanties, terwijl kinderen op straat sterven!!! Wij kunnen nu in ieder geval zeggen: ‘Van onze kant is het klaar, nu jullie nog!’

Er waren gelukkig veel mensen bij de opening. Zij hebben het werk in hun hart gesloten. Het pand is ons geleend door de Nederlandse Stichting ‘Huize Buitenveldert’. Er werd een gedenkplaat onthuld door mijn zus Cora en door Janine. Kort daarna werd het lint doorgeknipt door het ex-straatmeisje Vanessa over wie ik hierboven schreef. Daarna kon iedereen het huis bewonderen. Veel mensen wisten niet hoeveel zweet, tranen, geduld, belemmeringen en extra geld dit alles heeft gekost. Vanessa zei treffend: ‘De kinderen die hier dadelijk zullen komen hebben het verdiend!’

REMER-Minas Vier augustus jongst-leden. was het dan zover: de Sítio Shalom bestond 20 jaar. Een paar dagen daarvoor had REMER in het gemeentehuis van Bicas een presentatie gehouden voor burgemeesters, rechters en mensen van de kinderbescherming uit de omliggende dorpen en steden om hen te bedanken. Zij werden bedankt voor hun hulp. Ik heb zelf de historie van 20 jaar Sítio Shalom in het kort verteld. Belangrijk is het feit dat nog maar enkele jaren geleden 97 % van onze inkomsten uit Nederland kwam. Momenteel is dat 55%. Ik heb daar verteld dat wij in de toekomst steeds meer hulp uit Brazilië nodig zullen hebben. Het grote feest werd op zaterdag gegeven. Er was van alles te doen: een volleybaltoernooi, 8/24

Nieuwsbrief jaargang 26, nr. 102: september 2012


verschillende kraampjes met eten, speeltuin en apparaten voor de kinderen, een goochelaar, clowns, dans- en muziekoptredens. Om 12 uur werd alles stilgelegd voor een korte dankdienst. Wij hebben veel mensen bedankt, maar God is degene die tijdens alle mooie momenten en ook tijdens sombere en zware perioden altijd bij ons was. Hem komt alle lof toe. Er werd geen preek gehouden, maar Monique voerde het woord. Monique, die vroeger op straat geleefd heeft en die alle fases van REMER heeft doorlopen. Ademloos luisterden de honderden aanwezigen naar haar verhaal. Hoe zij op straat door mensen als oud vuil werd behandeld, hoe zij voor het eerst van haar leven in een echt bed mocht slapen, hoe dankbaar zij was, en hoe het nu met haar gaat. Monique is een gelovige jonge vrouw met een kindje van drie jaar die haar weg bewandelt naast God. Haar grootste geschenk van de Sítio. Bij velen stonden de tranen in de ogen. Waar ik erg van genoot die dag was de aanwezigheid van tientallen jongeren die vroeger op de boerderij hebben gewoond. Bij weer een bekend gezicht vlogen zij elkaar in de armen en werden vele verhalen verteld. Eigenlijk was een dag veel te kort. Heel speciaal was de aanwezigheid van mijn zus Cora, en vooral ook de aanwezigheid van mijn 87-jarige moeder. Zij woont in een verzorgingshuis, heeft gezondheidsproblemen en van een straatje lopen wordt zij dan ook erg moe.

Stichting ‘Help mij leven’ helpt Braziliaanse straatkinderen bij hun dagelijkse strijd om het bestaan.

9/24


Eind juni nam zij het besluit, om vergezeld van een maatschappelijk werkster van het verzorgingshuis, het 20-jarig bestaan van de Sítio bij te wonen. Soms denk ik wel eens aan onze eigen barrières. Als het tegenzit dan stoppen we vaak. Maar mijn moeder vloog 10.000 km en reisde nog 3 uur met de auto. Zij had in haar hoofd om erbij te zijn en bereikte haar doel. Geweldig toch!! Tja, het was een echte feestmaand. Jacoline, onze Nederlandse vrijwilligster, trouwde met Silvinho die uit Pequeri komt. Het was een mooie bruiloft op de grasmat bij het meer op de boerderij. Tegelijkertijd waren er ook negen Nederlandse vrijwillig(st)ers die allerlei klussen deden in de kliniek en op de boerderij. Lof voor deze mensen die in hun vakantie drie weken de mouwen opstroopten om REMER zo te helpen. Gilberto van negen jaar is nog maar kort op de boerderij. Hij is samen met zijn twee broertjes bij ons gekomen. Zij zijn uit huis geplaatst vanwege lichamelijke mishandeling. In het begin liepen ze veel weg. Hun moeder helpt ook niet echt, want zij belt de kinderen en zij belooft steevast dat de kinderen binnenkort weer thuis mogen komen. Nou ja, na twee dagen geen bericht verlaten Gilberto en Pedro de boerderij om naar hun moeder te gaan die in een andere stad woont. Gilberto is ook vrij jaloers. Alle aandacht moet naar hem uitgaan, vindt hij. Als dat niet gebeurt dan gaat hij de boel slopen. Meer dan 30 ramen zijn inmiddels verwisseld. Bankstellen en andere inboedel worden ook niet ontzien. Een dag voor het feest kwam ik bij het kantoor van de Sítio. De ruiten lagen eruit en Gilberto had met de tuinslang het kantoor onder water gezet. Inclusief Janine, die hem inmiddels kletsnat toesprak. In zijn woonhuis op de boerderij wonen maar vijf kinderen, want hij telt voor vier. Zijn agressiviteit is ook niet zo gek als je hoort dat hij thuis als straf ook wel elektrische schokken kreeg. Het is triest als je hoort wat voor wantoestanden hier plaatsvinden met kinderen die zo dicht bij ons wonen. Gilberto heeft eigenlijk een adoptiegezin nodig waar hij alle aandacht kan krijgen. Ik wil deze brief weer beëindigen met iedereen te bedanken voor alle steun in welke vorm dan ook. Ik wens jullie allen Gods Rijke Zegen toe!! Met zeer vriendelijke groet, Oetsia, Janine, Moises en Robert 10/24

Nieuwsbrief jaargang 26, nr. 102: september 2012


Uw gift voor 20 jaar Sítio Shalom! Zoals u in Robert’s brief kon lezen werd deze zomer het 20-jarig bestaan van Sítio Shalom gevierd op traditionele wijze: Met een sporttoernooi en een mooi feest! Om het feest compleet te maken, overhandigde Cora Smits een checque van € 5.150, die donateurs met de acceptgiro actie uit de vorige editie van de nieuwsbrief hadden opgebracht. Een fantastisch cadeau. We danken u van harte voor uw bijdrage!

Robert Smits op de Nederlandse televisie! Voor de opnames van een nieuw televisieprogramma van de Evangelische Omroep, dat gaat over Nederlanders die al jaren in het buitenland wonen, zochten de programmamakers Robert Smits op in Brazilië om hem te interviewen over zijn ervaringen als Nederlander in Brazilië en het werk van REMER. De uitzending is gepland op 16 november 2012, om 21.30 uur op Nederland 1. Kijken dus!

Stichting ‘Help mij leven’ helpt Braziliaanse straatkinderen bij hun dagelijkse strijd om het bestaan.

11/24


Financieel verslag 2011 Algemeen De rekening is opgemaakt conform de Richtlijn 650 Verslaggeving Fondswervende Instellingen ten behoeve van het Centraal Bureau Fondsenwerving (CBF). Grondslagen voor waardering Uitgaven en inkomsten De uitgaven en inkomsten zijn toegerekend aan de periode waarop zij betrekking hebben. Materiële vaste activa Er zijn geen materiële vaste activa. Overige activa en passiva De overige activa en passiva worden opgenomen tegen nominale waarde, waardering van vorderingen geschiedt onder aftrek van een bedrag van oninbaarheid, gebaseerd op een individuele beoordeling van de vorderingen. Toelichting staat van baten en lasten Inkomsten In het boekjaar 2011 zijn de baten uit fondsenwerving € 69,650 hoger dan begroot en € 17.429 hoger dan in 2010. Het verschil met de begroting in 2010 komt met name door ontvangen bestemde giften ad € 97.959, ca 70.000 hoger van vorig jaar, waarvan € 50.000 met een eenmalig karakter. De ‘bijdragen van organisaties’ is € 6.806 boven de begroting uitgekomen en € 17.429 hoger dan in 2010. Donaties in het kader van de opening van “Casa Terapeutica” voor de behandeling van crackverslaving hebben hierbij een rol gespeeld. De onderliggende trend qua geefgedrag blijft onveranderd: organisaties steunen graag eenmalige projecten (zoals de aanschaf van een auto, bouw van een huis, etc.) maar in veel gevallen geen dagelijkse kosten, terwijl juist dat laatste voor een kwalitatief goede hulpverlening duurzaam nodig is. Een analyse van de giften van particulieren over de afgelopen jaren laat een daling zien met circa een derde. De incasso’s en machtigingen daarvan zijn constant. De incidentele giften variëren van jaar tot jaar en lagen in 2011 op een veel lager niveau dan 2010 en 2009. Oorzaken hiervan zijn moeilijk te bepalen. De kosten van fondsenwerving zijn 1.9% van de baten. Het beleid van het bestuur is om dit percentage onder 5% te houden. We zitten daar dus meer dan de helft onder en op een tiende van het CBF maximum van 25%. In totaal hebben circa 85 organisaties en circa 700 donateurs HML gesteund. Daarvan geven 336 donateurs (€ 57.029) via een automatische incasso hun bijdrage en enkelen via een notariële akte (€ 9.160). 12/24

Nieuwsbrief jaargang 26, nr. 102: september 2012


Daarnaast zijn er nog enkele individuele vrijwilligers geweest die ook een flink steentje hebben bijgedragen. Alle gevers hartelijk bedankt! Bestedingen Met de donaties worden in Brazilië twee organisaties ondersteund: 1- De vereniging REMER, die zich inzet voor het lot van de straatkinderen. 2- Sportclub Sparta, die een preventieve rol speelt Zowel REMER als Sparta hebben ook andere inkomsten. REMER wordt door meerdere organisaties en ook Braziliaanse donateurs gesteund. Daarnaast ontvangt REMER bijdragen van lokale en regionale overheden. In veel gevallen betreft dit wettelijk voorgeschreven bijdragen. De bijdrage van stichting ‘Help mij leven’ omvat ongeveer 85-90 % van de totale inkomsten van REMER. Sparta ontvangt een geringe contributie van de eigen leden maar is in feite voor 100% afhankelijk van Help Mij Leven. Het bestedingspercentage in 2011 is uitgekomen op 105%. Het beleid hieromtrent is een percentage tussen de 95% en 105% dat wil zeggen: ‘Help mij Leven’ draagt al haar inkomsten af aan de doelstelling (REMER en Sparta). Conform de richtlijn worden alle baten en kosten bruto verantwoord. Er vindt geen saldering plaats. REMER Het bestuur van HML laat zich bij het vaststellen van haar eigen jaarlijkse begroting leiden door de informatie van REMER en Sparta uit Brazilië over de lopende activiteiten, de voorgenomen nieuwe initiatieven en het verwachte geefgedrag van de donateurs.De verdeling van de begroting over de activiteiten is zoveel mogelijk pro rata, maar daarvan kan worden afgeweken op basis van de werkelijke ontwikkelingen gedurende het jaar en bijstelling van prioriteiten. In 2011 is de koers van de real begonnen met 2.2 en met wat fluctuaties geëindigd rond de 2.4. Gemiddeld genomen 2.32, iets hoger dan de begrotingsaanname van 2.25. Conform de CBF bepalingen registreert HML bestemde giften zowel bij de inkomsten als bij de uitgaven. Grote giften zijn veelal gekoppeld aan specifieke projecten en hebben daardoor een incidenteel, wisselend karakter. Aan de inkomstenkant kunnen daardoor van jaar op jaar schommelingen ontstaan. REMER – Algemeen Onder organisatie en coördinatie vallen onder andere de kosten van aansturing, de coördinatie, de administratie en het secretariaat van REMER. Hieronder vallen ook de fondsenwervende activiteiten, die REMER aan het ontwikkelen is. De uitgaven voor organisatie en coördinatie zijn in 2011 iets boven de begroting uitgekomen. Stichting ‘Help mij leven’ helpt Braziliaanse straatkinderen bij hun dagelijkse strijd om het bestaan.

13/24


REMER – Rio de Janeiro De kosten voor het straatwerk omvatten onder andere de salarissen van medewerkers van REMER. Twee medewerkers bezochten regelmatig kinderen in de krottenwijken Manguinhos em Jacarezinho. Het inloophuis Casa Betania is in 2011 gewoon doorgegaan zoals de vorige jaren. Het opvanghuis Casa Nova Esperança is verkocht omdat het niet geschikt was voor de opvang van aan crack verslaafde kinderen. Dat vergt een gebouw met een specifiek programma van eisen qua accommodatie, personeel, manier van werken. In 2011 zijn de plannen uitgewerkt en is een huis beschikbaar gesteld door Stichting Buitenveldert. De bijlesschool in Jacarezinho heeft wederom goed gedraaid. REMER – Minas De afdrachten zijn conform begroting gedaan. De gelabelde giften ad €91.000 omvatten voornamelijk afdrachten uit de bestemmingsfondsen alsmede gelabelde giften die in 2011 ontvangen zijn en ook bij de baten uit fondsenwerving zijn verantwoord. Deze giften zijn in overleg met Remer bestemd voor dagelijkse kosten van de woonhuizen op de Sítio en onderhoud en aanschaf en inrichting van Casa Terapeutica. In de loop van 2011 werd duidelijk dat de begrote inkomsten van donaties niet gehaald zouden worden en is besloten het niveau van afdrachten aan Remer bij te stellen. Sparta – Rio de Janeiro Met de bijdrage vanuit Nederland kan Sparta de school in Pedra Lisa bemensen, een sportleraar in dienst houden voor de voetbalclub en is er een gering bedrag beschikbaar voor de organisatie van wedstrijden, toernooien en het onderhoud van materialen. In 2011 is wederom de collecte opbrengst van de Franse en Nederlandse RCN campings beschikbaar gekomen voor financiering van Camp Clay, een traditionele vakantieweek voor kinderen uit de krottenwijken waar Sparta actief is. Samen met het saldo dat in 2010 al bijeen was gebracht werd het mogelijk om Camp Clay weer te organiseren. Veel dank RCN voor deze mooie steun. Voor veel kinderen is dit een van de weinige hoogtepuntjes die zij kunnen beleven. Toelichting bij de balans Activa - De post ‘Leningen aan werknemers REMER’ is afgewikkeld. - De post “liquide middelen” omvat de saldi per eind december 2011 van de rekeningen bij Rabobank en Postbank. - Buiten de gemelde posten heeft de stichting nog te vorderen schenkingen uitstaan, die per notariële akte zijn toegezegd. Passiva Het beleid ten aanzien van de continuïteitsreserve is als volgt: de hoogte ervan bedraagt minimaal 3 maanden afdrachten aan Remer en Sparta (momenteel ongeveer € 70.000). Voorts worden daar de resultaten van het boekjaar aan 14/24

Nieuwsbrief jaargang 26, nr. 102: september 2012


toegevoegd c.q. onttrokken. We streven er naar om de jaarlijkse afdrachten aan Remer op tenminste hetzelfde niveau te houden als het voorgaande jaar om het lokale beleid in Brazilië bestendig te kunnen financieren. Eventuele tegenvallende inkomsten bij Help mij Leven worden daardoor zoveel mogelijk eerst opgevangen en meevallers worden niet direct volledig uitgegeven. Het tekort van 2011 bedraagt -€ 28.155. Een bedrag van € 10.510 komt ten laste van de bestemingsfondsen. Derhalve wordt € 38,665 ten laste van de continuïteitsreserve van de stichting gebracht. De continuïteitsreserve neemt af van € 110.584 tot €71.919 per 31 december 2012. Het bestemmingsfonds is met € 10,510 toegenomen tot € 26.180 per 31 december 2011 en bestond uit de nog te besteden collectes ten behoeve van Camp Clay en een vrijwilligersfonds. De post ‘kortlopende schulden’ bestaat voornamelijk uit vooruit ontvangen donaties en daarnaast de nog te betalen kosten. Om de aanschaf van Casa Terapeutica en beschikbaarstelling aan REMER door St. Buitenveldert mogelijk te maken heeft Help Mij Leven zich mede garant gesteld voor de verplichtingen voortvloeiend uit het gebruik van het pand. Toelichting op de lastenverdeling Het bestuur van de stichting is onbezoldigd en ontvangt geen vergoeding anders dan voor gemaakte onkosten voor de uitvoering van de fondswervende activiteiten. Er zijn geen bezoldigde toezichthouders of personeelsleden. Er zijn geen leningen, voorschotten of garanties verstrekt aan bestuurders of toezichthouders. De stichting voert zelf geen projecten uit in Brazilië, maar zorgt voor financiële steun van de Braziliaanse stichtingen REMER en Sparta. In 2011 is minder aan publiciteit uitgegeven dan in 2010. De publiciteitskosten bestonden voornamelijk uit de kosten voor de verzending van de nieuwsbrief. De productie van de nieuwsbrief werd kosteloos verzorgd door Kuiper Compagnons en Repro C5. Wij danken hen hartelijk daarvoor. De post “bezoeken aan Nederland” bevat onder andere de kosten van een vriendendiner gehouden tijdens het bezoek van Robert. Deze kosten zijn door de aanwezigen zelf opgebracht en verantwoord bij de inkomsten. De bijeenkomst was zeer geslaagd en heeft extra donaties opgeleverd. De notariskosten zijn gemaakt in verband met een notariële akte. De post “kantoorkosten” bevat een eenmalige post voor juridische bijstand voor de gebruikscontracten die opgesteld zijn met betrekking tot Casa Terapeutica. Het kostenpercentage van de fondsenwerving is daarmee uitgekomen op 1,9 %. Dit is binnen onze doelstelling (5%) en ruim binnen de voorwaarden van het CBF (25%). Namens het bestuur, Victor van Haeren, penningmeester Stichting ‘Help mij leven’ helpt Braziliaanse straatkinderen bij hun dagelijkse strijd om het bestaan.

15/24


16/24

Nieuwsbrief jaargang 26, nr. 102: september 2012

Werving baten Kosten eigen fondsenwerving Publiciteitskosten Notariskosten Bezoek(en) aan Nederland Beheer en administratie Kosten beheer en administratie Kantoorkosten CBF Keurmerk

429,141

2,200 500 1,200 900 900

1,071 1,041 166 1,392 4,120 875

334,200

3,220 -25

1071 -1,159 -334 192

94,941

-4 4

-5,916 0

447 1,725

3,343 166 3,364

411,796

192,040 17,913

9,250

22,685 61,462

Totaal besteed aan doelstelling

180,000 18,000

174,084 18,000

-4

4 -4

16,829 21,967

10,000

9,996

16,000 20,000

20,000 34,000

20,004 33,996

45,300

26,370 199,115 149,773 15,305 1,658 392,221

15,996 20,004 8461

36,200

37,600

1,400

69,650

97,520 -35,208 7,245

Werkelijk 2010

22,100 2,250

340,000

95 409,650

ѐ

91,000 0

180,000 160,000

Begroting 2011

97,520 144,792 167,245

Werkelijk 2011

Besteed aan doeslstellingen REMER - Algemeen Organisatie en coordinatie Professionaliseringstraject REMER - Rio de Janeiro Straatwerk Casa Betânia Casa Nova Esperanza Jacarézinho REMER - Minas Woonboerderij Studiehuis Bijdrage studiehuis vanuit best fonds PR 2007 Gelabelde giften Verblijf vrijwilligersgroepen Sparta - Rio de Janeiro Sportclub Pedra Lisa Vacantie kamp Sparta

Lasten

Baten uit eigen fondsenwerving Mailingacties Bestemde giften Giften en schenkingen particulieren Giften en schenkingen organisaties Nalatenschappen Overige baten Som der baten

Baten

Staat van baten en lasten 2011

621 3,640

2,082 177 1,150

449,011

15,476 10,073 6,500

37,519 10,400

194,509 10,104

25,476 40,056 41,856 7,500

42,973 6,569

6,161 472,001

0 28,444 219,616 217,780

Werkelijk 2009


Stichting ‘Help mij leven’ helpt Braziliaanse straatkinderen bij hun dagelijkse strijd om het bestaan.

17/24

Resultaatbestemming 2010 Toevoeging/onttrekking aan Continuiteitsreserve Bestemmingsreserve Overige reserves Bestemmingsfonds

Bestedings percentage Kosten Fondsenwerving in % van de baten

Som der lasten bijzondere baten en lasten Resultaat

Werving baten Kosten eigen fondsenwerving Publiciteitskosten Notariskosten Bezoek(en) aan Nederland Beheer en administratie Kosten beheer en administratie Kantoorkosten CBF Keurmerk

Totaal besteed aan doelstelling

Vacantie kamp Sparta

-28,344 28,444

-38,665 10,510

98% 1.7%

100

-28,155 105% 1.9%

339,900

900 900

4,120 875 437,806

2,200 500 1,200

334,200

1,071 1,041 166 1,392

429,141

8461

-28,255

97,906

3,220 -25

1071 -1,159 -334 192

94,941

-12,774

-90,833

105% 2.3%

420,840 74,988 -103,608

447 1,725

3,343 166 3,364

411,796

28,444

-13,124

95% 1.6%

15,320

456,680

621 3,640

2,082 177 1,150

449,011

6,500


18/24

Nieuwsbrief jaargang 26, nr. 102: september 2012

Totaal

Voorzieningen Langlopende schulden Kortlopende schulden

Fondsen Bestemmingsfondsen

PASSIVA Reserves en fondsen Reserves Continuiteitsreserve Bestemmingsreserve Overige reserves

Voorraden Vorderingen en overlopende activa Overlopende activa doelstelling Overlopende activa bedrijfrsvoering Effecten Liquide middelen Vlottende activa Totaal

Immateriële vaste activa Materiële vaste activa Financiële vaste activa Leningen aan werknemers

ACTIVA

Balans 2011

26,180

71,919

118,365

20,265

26,180

71,919

156,946

30,692

15,670 15,670

110,584

110,584

156,946

143,447

118,364

3,074 10,425 9,000 1,425

118,364 118,364

0

Werkelijk 2010

0 0 0

0

Werkelijk 2011

244,561

14,699

28,444 28,444

201,417

201,417

158,373 241,250 244,561

82,877 77,283 5,594

3,310 3,310

Werkelijk 2009

286,123

71,582

0

214,541

214,541

201,767 282,606 286,123

80,839 75,842 4,997

3,517 3,517

Werkelijk 2008


Stichting ‘Help mij leven’ helpt Braziliaanse straatkinderen bij hun dagelijkse strijd om het bestaan.

19/24

Doelstelling

28,444

15,670

10,510 26,180

-12,774 15,670

Werkelijk 2009

Werkelijk 2011

Bestemmingsfonds

Stand 1 januari

Toevoeging/onttrekking Standper ultimo december

110,584

201,417 -90,833

Werkelijk 2010

Werving Baten

71,919

110,584 -38,665

Stand

Werkelijk 2011

Continuiteitsreserve

Stand 1-1-2010 Overschot 31-12-2010

Verloop Reserves stichting Help Mij Leven 2011

aan bestuurders en toezichthouders

Leningen, voorschotten en garanties verstrekt

Totaal bezoldiging bestuurders en toezichthouders

Gemiddeld aantal personeelsleden in full time arbeidsplaatsen

3,670

Eigen fondsenwerving

Totaal

44,461

44,461

Sparta & Pedra Lisa

3,670

384,680

384,680

Remer

Kantoor- en algemene kosten Afschrijving en rente

Huisvestingskosten

Personeelskosten

Publiciteit en communicatie

Uitbesteed werk

Aankopen en verwervingen

Afdrachten

Subsidies en bijdragen

Lasten

Bestemming

Toelichting Lastenverdeling 2011

28,444 28,444

0

Werkelijk 2009

201,417

214,541 -13,124

Werkelijk 2009

-

-

-

Gezamenlijke acties

-3,990.00 0

3,990.00

Werkelijk 2008

214,541

105,909 108,632

Werkelijk 2008

-

-

-

Acties derden

-

-

-

Subsidies

-

-

-

4,995

4,995

Beheer en administratie

-

-

-

437,806

8,665

429,141

Totaal 2011

-

-

-

339,900

5,700

334,200

Begroot 2011

420,840

9,045

411,796

Totaal 2010


Verslag Braziliëgroep 2012 Lieve mensen, Met dankbaarheid en veel plezier kunnen wij terug kijken op drie weken werken en feestvieren samen met de kinderen en medewerkers van woonboerderij Sítio Shalom! Wat wij hebben kunnen en mogen doen met úw geld, úw ‘oranje’ artikelen, úw cadeautjes voor de kinderen en niet te vergeten met úw ‘oude’ laptop leest u hieronder. Ik kan mij zo voorstellen dat u hiernaar wel benieuwd bent. Van uw geld werd voor de verfklussen materiaal gekocht: kwasten, verfrollers, verfbakjes, schuurpapier, terpentine en héél veel verf voor het voetbalveld, volleybalveld, speeltoestel, kantine, eetzaal, één woonhuis, 3 slaapkamers, een plafond en een badkamer. Naast alle schuur - en schoonmaakwerkzaamheden en de verfklussen hebben wij ook nog leuke dingen mogen doen met de kinderen. Zoals uit eten gaan bij een plaatselijk restaurantje. De kinderen mochten kiezen uit het eten van een pizza, broodje hamburger, tosti of patat. De rekening (alleen die van de kinderen!) betaalden wij met het geld van u! De laatste avond van ons verblijf hebben wij nog voor zo’n 35 kinderen wel 200 pannenkoeken gebakken waarvan er geen één is overgebleven! De ingrediënten kochten wij van uw geld inclusief 2 nieuwe koekenpannen! Eveneens werd van uw geld door ons ook nog voor ieder woonhuis (5 in totaal) een sapcentrifuge, snelkookpan en een DVD speler aangeschaft. U kunt begrijpen dat de kinderen met dit laatste erg blij waren! Er is geld gegaan naar de afkickkliniek in Rio de Janeiro en uw geld was ook nodig voor het grote feest i.v.m het 20 jarig bestaan van de woonboerderij in Pequeri. Maar liefst 13 laptops! hebben wij mogen overvliegen waarvan er 5 in Rio de Janeiro zijn achtergebleven (voor op kantoor en de afkickkliniek) en 8 op de woonboerderij! Véél ‘oranje’ artikelen hebben wij van u gekregen en meegenomen. Deze hebben wij verdeeld onder de kinderen. Niet alleen zij waren hiermee blij, ook volwassenen stonden er graag voor in de rij. Hoe blij kun je wezen met iets kleins!? Alle andere cadeautjes door u gegeven zoals: zelfgemaakte pennenzakjes, potloden, balpennen, boerderijbeestjes, kettinkjes, armbandjes, bellenblazen, autootjes, blokken en voetbalshirts, hebben wij aan de begeleiders van de kinderen op de Sitío Shalom gegeven. Zij weten precies welke kinderen zij hier blij mee kunnen maken en wat bij ieder kind past! Lieve mensen, nogmaals héél hartelijk bedankt! U heeft gehoor gegeven aan onze oproep; iets te willen geven in welke vorm dan ook aan de kinderen van REMER. Onze betrokkenheid met de kinderen van REMER houdt bij deze 3 weken niet op. Voor u hopelijk ook niet! Mogen wij (lees de kinderen) in de toekomst nog steeds rekenen op uw steun? Een hartelijke groet, Siem en Ria van Bueren-Blonk namens de Braziliëgroep Voor foto’s en andere verhalen kijk op: www.brazilie2012.reismee.nl 20/24

Nieuwsbrief jaargang 26, nr. 102: september 2012


Airmiles sparen beeïndigd Airmiles heeft aangegeven dat het vanaf 14 juli 2012 niet langer mogelijk is om Airmiles in groepsverband te sparen. Jarenlang spaarden donateurs Miles, die wij konden omzetten in pretpark kaartjes voor scholen en groepen. Daaraan is nu helaas een einde gekomen. Het tegoed dat we hadden opgebouwd hebben we laten uitkeren in geld. Dat leverde 656 euro op! Bent u één van die vele Airmiles spaarders voor ‘Help mij leven’ en wilt u Airmiles blijven sparen? Dan raden we u aan om een eigen Airmiles kaart aan te vragen en de ‘Help mij leven’ kaart door te knippen. We danken alle spaarders van harte voor hun gespaarde Miles!!!

Like onze pagina! www.facebook.com/helpmijleven

Gezocht: contact met serviceclubs Regelmatig ontvangen we giften van serviceclubs verspreid over het land. Het gaat daarbij meestal om Rotary of Lions clubs, die geld inzamelen met diverse acties. Leden van een club kunnen ieder jaar een doel voordragen, waaraan het geld wordt overgemaakt. Wij zijn hard op zoek naar donateurs, of vrienden en bekenden van donateurs, die lid zijn van een serviceclub en ‘Help mij leven’ als doel voor hun giften willen voordragen. Kunt u ons helpen? Bel of mail dan met ons secretariaat (mail@helpmijleven.org of tel: 0182-634730). We bespreken graag met u wat de mogelijkheden zijn en op welke manier wij u daarbij kunnen helpen met bijvoorbeeld een presentatie of actie suggesties. Alvast bedankt! Stichting ‘Help mij leven’ helpt Braziliaanse straatkinderen bij hun dagelijkse strijd om het bestaan.

21/24


Contact

Informatie en adresgegevens

Bestuur ‘Help mij leven’

Secretariaat

Mw. C.M. Oostenbrink- Pronk (voorzitter) Mw.T.C. van der Ent (secretaris) Dhr. V.N. van Haeren (penningmeester) Dhr. A.A. Golja Dhr. A.P. van der Eijk Dhr. M.B. Kalverda Mw. M. van Overbeeke

Postbus 155 2665 ZK Bleiswijk Telefoon: 0182-634730

Giften

Coördinatie vrijwilligers

t.n.v. Stichting ‘Help mij leven’

Mw. G. Bakker Mosstraat 32 2802 KW Gouda Telefoon: 0182-520174

Rabobank

10.76.14.642

E - m a i l : mail@helpmijleven.org Website: www.helpmijleven.org

E - m a i l : vrijwilligers@helpmijleven.org

Postadres REMER

Sítio Shalom Estrada Pequeri-Bicas km2 cep. 36.610-000 Pequeri (MG) Brazilië 22/24

© Copyright 2012 Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt door middel van druk, fotokopie, Internet of welke andere wijze dan ook, zonder uitdrukkelijke toestemming van stichting ‘Help mij leven’. Nieuwsbrief jaargang 26, nr. 102: september 2012


Gemakkelijk geld overmaken Graag maken wij u attent op de mogelijkheid om periodiek een vast bedrag naar de stichting over te maken. Het voordeel daarvan is dat u er geen omkijken meer naar heeft. Met de onderstaande machtiging kunt u aangeven op welk bedrag Robert en zijn medewerkers maandelijks kunnen rekenen. Robert, de medewerkers en de kinderen doet u daar een groot plezier mee! Als vaste donateur van stichting ‘Help mij leven’ ontvangt u (indien u daar prijs op stelt) drie keer per jaar onze nieuwsbrief. Ook blijft u via onze website op de hoogte van de actuele ontwikkelingen in Brazilië. Wilt u het werk onder de straatkinderen van Rio de Janeiro structureel ondersteunen, vul dan de machtiging onderaan deze pagina in en stuur die naar het secretariaat van de stichting. U kunt uw betaling uiteraard altijd stopzetten wanneer u dat wenst: een briefje aan het secretariaat is voldoende. Wat kunnen wij doen met uw steun? € 5,-

Een maandvoorraad kleurpotloden

€ 40,- Een maandvoorraad medicijnen voor het straatwerk

€ 10,-

Kleurboeken voor het straatwerk

€ 90,- Een maand brood met beleg uitdelen op straat

€ 37,-

Een maand lang drinken uitdelen op straat

€ 460

Een maandsalaris van een straatwerker

Afschrijvingen Maandincasso: Rond de 30e van de maand Kwartaalincasso: 30 maart, 30 juni, 30 september en 30 december Halfjaarincasso: 30 juni en 30 december

Sturen aan: stichting ‘Help mij leven’ - Postbus 155 - 2665 ZK - Bleiswijk

Ik ondersteun het werk in Brazilië met een financiële bijdrage, daarom stuur ik de onderstaande machtiging op. Ik ontvang ieder kwartaal de nieuwsbrief van stichting ‘Help mij leven’. Ondergetekende, Naam en voorletters

________________________________________________

Adres Postcode & woonplaats

________________________________________________

(Email-adres)

________________________________________________

Bankrekeningnummer

________________________________________________

Postbanknummer

________________________________________________

________________________________________________

verleent hiermee tot wederopzegging machtiging aan stichting ‘Help mij leven’ om € ______ (euro) eenmalig/per maand/kwartaal/jaar* van zijn/haar* bovenvermelde rekening af te schrijven.

De nieuwsbrief ontvang ik graag per post/digitaal* Datum: _________________________ *) Doorhalen wat niet van toepassing is

Handtekening: ___________________________


DRUKWERK

www.helpmijleven.org

Onjuist geadresseerd?

Wilt u dan onderstaande gegevens invullen en de omslag van deze nieuwsbrief retourneren naar het onderstaande adres? Verhuisd, adres onbekend Verhuisd, nieuwe/juiste adresgegevens:

_______________________________________

_______________________________________

 

Adres:

Naam:

______________________

Postcode & woonplaats:

Bedankt!

Stichting ‘Help mij leven’ - Postbus 155 - 2665 ZK - Bleiswijk

Nieuwsbrief september 2012  

Dit is een kwartaaluitgave van stichting 'Help mij leven'. Meer informatie? Bezoek onze website!

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you