Page 3

Voorwoord Beste vrienden, Sinds de vorige nieuwsbrief is er veel gebeurd in Brazilië. Inmiddels vordert de verbouwing van de crackkliniek en wordt hard gewerkt aan de financiering om de kliniek te kunnen openen. Zoals Robert schrijft is het in Brazilië, BRIC land of niet, nog steeds ontzettend moeilijk om steun vanuit het land zelf te krijgen. Uit zijn brief, maar ook uit de verhalen van vrijwilligers blijkt dan ook dat het werk van Sparta en REMER meer dan ooit nodig is. Dit keer is er veel nieuws van -vertrekkende- vrijwilligers. Ze hebben de afgelopen periode veel op hun eigen weblogs geschreven. In de nieuwsbrief vertellen ze over hun laatste ervaringen. Op Facebook vallen ook regelmatig ervaringen te lezen van mensen die REMER hebben bezocht. We zijn erg blij dat er steeds meer geïnteresseerden zijn die op deze manier het mooie werk van REMER en Sparta uitdragen. Tot slot is er ook nieuws te melden over bestuursleden: We hebben een vertrekkend, een komend en een gedecoreerd bestuurslid! Kortom, ook deze nieuwsbrief staat weer boordevol nieuws. De redactie wenst u veel leesplezier!

Bestuursmededelingen Bestuurswisseling Onlangs maakte Bart van Asten bekend zijn functie als bestuurslid neer te willen leggen. In de afgelopen jaren zette Bart zich met veel succes in bij fondsenwerving. Dankzij zijn enthousiasme en inzet wisten we diverse nieuwe donateurs te werven. Het bestuur zal Bart niet alleen missen om zijn bestuurlijke inzet, maar zeker ook om de bijzonder prettige samenwerking. Gelukkig heeft Bart aangegeven het bestuur graag te willen ondersteunen bij fondsenwerving. Hij blijft dus betrokken bij het werk. We danken Bart voor zijn grote inzet en zullen zijn directe inbreng missen. Margaritha van Overbeeke, sinds enige tijd betrokken bij fondsenwerving en communicatie (en onze Facebook redacteur), hebben wij bereid gevonden om Bart op te volgen. Margaritha werkt als vastgoed conceptontwikkelaar bij de WPM groep en heeft een bijzondere band met Rio de Janeiro. Vorige maand bracht ze een bezoek aan het werk van REMER. In deze nieuwsbrief treft u haar verslag aan. We zijn erg blij met haar komst! Accountant gevonden Onze oproep in de nieuwsbrief voor een nieuwe accountant heeft resultaat gehad. Cees van der Leek uit Bleiswijk heeft heeft aangeboden om de accountantscontrole vanaf 2012 op zich te nemen. We verheugen ons op een prettige samenwerking! Marieke Oostenbrink, voorzitter Stichting ‘Help mij leven’ helpt Braziliaanse straatkinderen bij hun dagelijkse strijd om het bestaan.

3/24

Nieuwsbrief mei 2012  
Nieuwsbrief mei 2012  

Dit is een kwartaaluitgave van stichting 'Help mij leven'. Meer informatie? Bezoek onze website!

Advertisement