Page 2

Nieuwsbrief

Colofon en inhoudsopgave

Colofon De nieuwsbrief is een uitgave van stichting ‘Help mij leven’ en verschijnt drie keer per jaar. Oplage ca. 1200 stuks ISSN: 211-4270

Redactie

Aldo Golja André van der Eijk Marco Kalverda Yke Meindersma

Correspondentie

E-mail: mail@helpmijleven.org Portokosten gesponsord door Bon-Physics

Jaargang 26, nr. 101, mei 2012

Inhoudsopgave Voorwoord.................................. 3 Bestuursmededelingen ................ 3 Brief uit Brazilië........................... 4 Reisverslag .............................. 14 Sponsoractie Braziliëgroep 2012 ... 16 Vrijwilligers in Brazilië................. 17 Statiegeld voor straatkinderen......21 Contact.....................................22

Stichting ‘Help mij leven’ geniet het CBF-keur, uitgegeven door het Centraal Bureau Fondsenwerving (CBF). Alle instellingen met een CBF-keur zijn door het onafhankelijke CBF langs dezelfde meetlat gelegd. Ook ‘Help mij leven’ vindt het belangrijk om regelmatig te worden getoetst door een onafhankelijke en betrouwbare instantie. Zo kunt u als donateur er zeker van zijn dat wij voldoen aan de criteria van transparantie en goed bestuur.

Nieuwsbrief mei 2012  
Nieuwsbrief mei 2012  

Dit is een kwartaaluitgave van stichting 'Help mij leven'. Meer informatie? Bezoek onze website!

Advertisement