Page 1

Help mij Leven Nieuwsbrief

(AJUDE ME A VIVER)

Jaargang 32, nr. 119: april 2018

Stichting ‘Help mij leven’ biedt kinderen in extreme risicosituaties de kans op een beter bestaan.


Nieuwsbrief

Colofon en inhoudsopgave

Colofon De nieuwsbrief is een uitgave van stichting ‘Help mij leven’ en verschijnt drie keer per jaar. Oplage circa 1.100 stuks ISSN: 2211-4270

Redactie

André van der Eijk Allard Gunnink Yke Meindersma

Correspondentie

E-mail: mail@helpmijleven.org

Inhoudsopgave Bestuursmededelingen ................ 3 Brief uit Brazilië ........................ 4 Bericht Team Noord ..................... 11 Mountainbike-evenement .............. 12 Uitkomsten vragenlijst 2017 ............. 13 Contact .................................... 14 Gemakkelijk geld overmaken ......... 15

Stichting ‘Help mij leven’ geniet het CBF-Certificaat voor kleine goede doelen, uitgegeven door het Centraal Bureau Fondsenwerving (CBF). Stichting ‘Help mij leven’ vindt het belangrijk om regelmatig te worden getoetst door een onafhankelijke en betrouwbare instantie. Zo kunt u als donateur er zeker van zijn dat wij voldoen aan de criteria van transparantie en goed bestuur.


Bestuursmededelingen Beste donateur,

In deze nieuwsbrief willen we u graag op de hoogte brengen van de ontwikkelingen rond stichting Help mij Leven en haar Braziliaanse partnerorganisatie REMER. In de afgelopen maanden is er veel media-aandacht geweest voor Brazilië – en dan met name voor de situatie in Rio de Janeiro. Erg bemoedigend klonken die berichten niet. De veiligheidssituatie in Rio is – naar verluidt – dermate verslechterd dat de Braziliaanse overheid gemeend heeft het leger te moeten inzetten om de golf van geweld te beteugelen. Daarnaast is er politieke onrust: het proces tegen en de gevangenneming van de voormalige president Lula houden de gemoederen in Brazilië enorm bezig, evenals de op handen zijnde presidentsverkiezingen. In deze nieuwsbrief praat Robert Smits u bij over de situatie in de favela’s in Rio de Janeiro waar REMER actief is. Natuurlijk komt ook het werk van REMER op de woonboerderij Sítio Shalom in Pequeri aan bod. Verder in deze nieuwsbrief: aandacht voor verschillende projecten die vanuit Nederland op touw zijn gezet om het werk van REMER te ondersteunen. Wat te denken van de reis naar Brazilië die een groep vrijwilligers (Team Noord) deze zomer gaat maken? We zijn blij dat deze mensen heel concreet een steentje willen bijdragen aan specifieke projecten ten behoeve van REMER. Last but not least: Stefan Hameeteman (Stichting Kinderfonds Admiraal Siqueira) is druk bezig met het opzetten van een heuse mountainbike-tocht in de omgeving van Pequeri. De deelnemers aan deze tocht willen daarmee geld ophalen voor REMER. Een prachtig initiatief, waarover Stefan u in deze nieuwsbrief meer vertelt. Het zijn spannende tijden in Brazilië. Maar we zijn blij dat het werk van REMER in Rio en Pequeri doorgaat en dat er zowel daar als in Nederland mooie projecten worden gelanceerd om Braziliaanse kinderen in nood te helpen. We danken u als donateur dan ook hartelijk voor uw steun! Met vriendelijke groet, Namens het bestuur van stichting Help mij Leven, Marieke Oostenbrink, voorzitter

Stichting ‘Help mij leven’ biedt kinderen in extreme risicosituaties de kans op een beter bestaan.

3/16


Brief uit Brazilië Beste vrienden, Het afgelopen jaar heb ik veel geschreven over het almaar toenemende geweld in Rio. In 2017 werden 6700 mensen vermoord onder wie 137 politieagenten. Een toename van 40% in vergelijking met het WK-jaar 2014. De president sprak de woorden: “Een kankergezwel dat zich verspreidt over de stad. Het leger moet nu de rust herstellen.” Voor het eerst sinds de militaire dictatuur (1964-1985) is er een militaire interventie, vanaf februari dit jaar. Dit betekent dat tot het eind van het jaar alle politie en inlichtingendiensten, de brandweer en de bewaking van alle gevangenissen in Rio onder gezag staan van een legergeneraal die de taak van de veiligheidsminister heeft overgenomen. Wat heeft de interventie tot nu toe opgeleverd? Een aantal favela’s is binnengevallen, met weinig resultaat. Er zijn slechte herinneringen aan eerdere militaire acties. Het leven van de bewoners in de favela’s werd er niet veiliger op. Integendeel. De bewoners werden vaak slachtoffer van geweld en martelingen. Grote verkeerswegen en de mooie zuidelijke zone van de stad worden steeds vaker beveiligd, terwijl daar vaak al voldoende politie is. Dit in tegenstelling tot de meer dan 1000 favela’s die op zichzelf zijn aangewezen. Positief is dat de corruptie onder agenten harder wordt aangepakt. Waar het mij om gaat, is om het geweld te verminderen. Mijn oplossing: help de mensen aan werk en aan een opleiding en zorg ervoor dat er degelijke scholen en ziekenhuizen zijn.

4/16

Nieuwsbrief jaargang 32, nr. 119: april 2018


REMER Rio - Samenwerkingsverband met Sparta Esporte Clube (Favela Morro da Providência) Petroleo is ruim 20 jaar trainer bij Sparta. Vroeger voetbalde hij zelf jaren bij de club en hij hielp met het fluiten van verschillende wedstrijdjes. Hij is met de studie voor sportleraar begonnen en hij werd steeds actiever bij de club. Na 3 jaar studie is hij in 1997 begonnen als trainer en hij maakte overdag zijn studie af. Het is ongelofelijk om te zien hoe respectvol de kinderen en jongeren naar hem luisteren. Tijdens de lessen zitten 80 kinderen na twee fluitjes in drie seconden op de grond om te zien hoe de oefeningen gedaan moeten worden. Van maandag tot vrijdag zijn er trainingen van 17.30 tot 21.30 uur en op zaterdag worden er wedstrijden en toernooien gespeeld in de hele stad. Ongeveer 330 kinderen maken deel uit van de club Sparta. Verschillende kinderen spelen tegenwoordig in jeugdelftallen bij bekende profclubs in Rio. Het is soms moeilijk om te concurreren met de plaatselijke drugsbende. Laatst kwam een 15-jarig talent, dat intern woonde en trainde bij Flamengo, weer terug in de Morro da Providência. Zijn moeder had haar baan verloren en Davi werkt nu als drugssoldaat om zijn vijf broertjes en zusjes te helpen. De zoon van Petroleo studeert in de VS op een universiteit waar hij ook voetbalt. Zo zie je maar hoe het leven van een voetballertje bij Sparta een ommekeer kan maken.

Stichting ‘Help mij leven’ biedt kinderen in extreme risicosituaties de kans op een beter bestaan.

5/16


REMER Rio – Samenwerkingsverband met Sparta (Favela Pedra lisa) Begin dit jaar is Julio, de voetbaltrainer in Pedra Lisa, opgestapt. Wij konden niemand vinden die in zijn eentje het werk aandurfde. Totdat ik iemand uitnodigde, vanwege een voetbaltoernooi in Pedra Lisa, om voor een paar dagen de jochies van 9 jaar te trainen, zodat zij niet voor gek zouden staan. Pedro deed dit met heel veel plezier en hij had direct charisma en overwicht op de kinderen. Er was echt een klik tussen hem en de kinderen. Het toernooi werd gewonnen door dat elftal van Pedro. Ik heb hem toen het voorstel gedaan om vier dagen in de week 65 kinderen te komen trainen. Met een grijns van oor tot oor nam hij mijn voorstel direct aan. Ook hij komt van de Sparta Esporte Clube.

REMER Rio - Samenwerkingsverband met Metodistenkerk ( Favela de Jacarezinho) De computercursus van Pedra Lisa is verhuisd naar de tweede grootste favela van Rio. Wij hebben ervoor gekozen om hier na vijf jaar terug te keren. Langs de spoorlijn van Jacarezinho leven honderden crackverslaafden. Voordat ik met de dominee ging praten kwam ik langs uitkijkposten van de drugsbende en onder bedreiging van een pistool werd ik zorgvuldig gefouilleerd. Op dit moment worden de computers in elkaar gezet en per 1 mei begint de cursus voor 60 kinderen. 6/16

Nieuwsbrief jaargang 32, nr. 119: april 2018


REMER Rio - Samara Esporte Clube (Favela de Antares) Het is gelukkig rustig in Antares, mede doordat 150 leden van de militie (soort paramilitairen) in de omgeving van de favela gearresteerd zijn, zodat die dreiging even is afgenomen. Het lijkt wél een stilte voor de storm, want plotseling zijn hier en daar vele liquidaties waar de bewoners niet over willen praten. Men heeft het over een grote schoonmaak! Michael is één van de jongens die sinds dag een bij ons voetbalt. Op 16-jarige leeftijd sloot hij zich aan bij de drugsbende. Steeds wanneer ik hem zag tussen de gewapende jongens, ging ik naar hem toe. Zijn hoofd van schaamte naar beneden en zachtjes wisselden wij wat woorden, maar dat kon nooit zo lang, want hij was aan het werk. ”God en wij houden van jou,” zei ik altijd en dan was er even die glimlach. Hoe groot was de verrassing toen ik Michael deze week aan de arm van Vinicius, de voetbaltrainer, ons veld zag betreden. Het team heeft een cursus voor hem gevonden waar hij nu een half minimum salaris verdient. Goodbye drugsbende, Hello world! Van de 180 leden zijn er 30 meisjes in de leeftijd van 13 tot 17 jaar. Nou.. alles behalve stilte tijdens hun wedstijdjes. Er werd op los gescholden en als het lichamelijk contact teveel wordt, liggen er al snel twee meiden slaand en haartrekkend op de grond, met de andere 28 er omheen al aanmoedigend. Het lijkt wel of iedereen dat weet want de tribune zit tijdens hun training meestal verdacht vol. Het is zo jammer dat wij geen andere vrouwenelftallen kunnen vinden waar zij tegen kunnen spelen, dat zou erg helpen. Vinicius en de maatschappelijk werkster hebben met het meidenelftal elke woensdag anderhalf uur een praatgroep, “só delas”, waarin verschillende onderwerpen worden besproken. In een wereld waarin de vrouwen steeds meer dezelfde rechten krijgen als de man is nog geen plaats voor de vrouwen uit Antares en daar werkt REMER hard aan.

Stichting ‘Help mij leven’ biedt kinderen in extreme risicosituaties de kans op een beter bestaan.

7/16


8/16

Nieuwsbrief jaargang 32, nr. 119: april 2018


REMER Rio - Universo cultural (Favela de Antares) Er komen nu gemiddeld 160 kinderen naar de vier verschillende activiteiten op deze plek. Het is zo belangrijk dat de kinderen blijven komen tot aan het eind van het jaar. Velen haken af door allerlei omstandigheden thuis. Om deze kinderen beter te begeleiden - niet alleen in ons wijkcentrum, maar ook thuis - hebben wij een psychologe en een psychopedagoge aangenomen. Valeria is een moeder die elf kinderen heeft. De oudste is 17 jaar. Zij moet haar krot verlaten omdat zij geen geld heeft om de huur te betalen. De twee vaders zijn verdwenen en de laatste betaalt sinds een maand geen alimentatie meer. Het REMER- team helpt haar aan een advocaat zodat zij de strijd aan kan gaan. Om het gezin op de been te houden moeten sommige kinderen geld verdienen en weer andere moeten op de jongste kinderen letten, zodat zij niet naar school kunnen gaan. Zo zijn er zoveel problemen en vaak zo weinig tijd. Er wordt elke maand een thema behandeld. Deze maand ging het over rassendiscriminatie. Zo geweldig om de kinderen/jongeren hiermee aan de gang te zien gaan. Vol hoop geloven zij in een betere wereld.

REMER Minas - Sítio Shalom (Pequeri) Er zijn de laatste tijd zeven nieuwe kinderen bijgekomen op de Sítio, waaronder Miriam van twee en Davi met zijn vijf jaar. Beiden hebben verschillende vaders. De overeenkomst is dat beide vaders bandieten zijn, van wie één nu in de gevangenis zit. De moeder van 22 is één van de bekendste drugsdealers uit de omtrek. Haar leven lang is zij in elkaar geslagen door haar vader, vaak werd zij daarbij vastgebonden. Niemand uit de buurt durfde iets te zeggen, net zoals niemand de moeder nu durft aan te klagen. Als zij geen drugs verkoopt dan verhuurt zij haar lichaam, vaak in nabijheid van haar kinderen. Zij heeft nog twee kinderen die nu bij een tante wonen. Voordat de rechter de kinderen naar ons toestuurde, hadden zij al twee dagen niet gegeten. De moeder is razend en doet er alles aan om haar kinderen bij ons weg te halen. Een reden waarom onze hekken boven en beneden op slot zitten. Toch was het haar gelukt om op een zondag het terrein te betreden. Zij ontdekte een wondje bij haar zoontje (hij was gevallen) en ze heeft ons nu aangeklaagd bij de kinderbescherming. De kinderen bloeien helemaal op de laatste weken. De andere vijf nieuw geplaatste kinderen hebben een bijna identiek verhaal. De jonge moeders prostitueren zich om zichzelf te voorzien van crack. Afgelopen dagen zijn alle kinderen naar een groot circus in Juiz de Fora geweest, dit werd betaald door een plaatselijke ondernemer. Wat hebben zij genoten. Dit lijkt misschien niet zo bijzonder, maar denk dan even aan deze zeven kinderen die nog kort geleden in al die ellende thuis en op straat woonden. Twee kinderen zijn teruggegaan naar hun opa en oma. Eén van hen was de 11- jarige Diogo, ons voetbaltalent. Ons jeugteam is er wel wat zwakker op geworden omdat hij verantwoordelijk was voor 90% van alle doelpunten. Hij speelt nu bij het plaatselijke jeugdelftal in zijn nieuwe stad.

Stichting ‘Help mij leven’ biedt kinderen in extreme risicosituaties de kans op een beter bestaan.

9/16


Wat voetbal betreft: voor het eerst in jaren werd het elftal van de SĂ­tio kampioen tijdens een toernooi op de SĂ­tio. Ik stond harder te juichen dan toen Nederland Spanje versloeg met 5-1 op het laatste WK. Ik eindig deze brief weer met jullie heel hartelijk te bedanken voor alle steun in welke vorm dan ook. In de naam van alle kinderen en medewerkers wens ik jullie Gods Zegen toe. Met zeer vriendelijke groet, Oetsia, Moises, Janine en Robert

10/16

Nieuwsbrief jaargang 32, nr. 119: april 2018


Bericht Team Noord Groepswerkvakantie 2018 De vrijwilligersgroep is compleet en de tickets zijn geboekt! We gaan deze zomer naar Brazilië om het werk van REMER te ondersteunen! Iedereen is druk met acties bezig om geld op te halen voor het project van komende zomer. Zo zijn er flessenbonacties op touw gezet en doen we op 22 april mee aan een braderie in Grou. En als klap op de vuurpijl hebben we bij Dekema Fair ook een stand gekregen op 28 april! We gaan op de stands onder andere darten met waterballonnetjes. Van de plaatselijke middenstanders hebben we al diverse prijzen en leuke dingen toegezegd gekregen. Ook gaan we veel Wilhelmina-pepermunt verkopen – hopen we! En wellicht wordt er nog een tafeltennistoernooi met feest georganiseerd in de zomer. Gerard Rinsma heeft bovendien een optreden beloofd in Assen; de gehele opbrengst daarvan – zoals hij altijd heeft gedaan – doneert hij aan Help mij Leven! We vertrekken dinsdag 24 juli richting Rio en hopen op mooie, bijzondere en fijne weken bij Robert en zijn team en de kids. De terugreis is gepland op 11/12 augustus. Voor alle donaties hebben we een speciale pagina aangemaakt op www.PIFword.com: http://pif.one/groepfriesland. Daar kan iedereen zijn donatie geven. Elke euro gaat rechtstreeks mee naar het project deze zomer. Alvast hartelijk dank voor jullie bijdrage! Hoe meer we inzamelen, hoe meer we samen kunnen doen! We houden jullie op de hoogte van onze acties en hopen op een mooie, gezegende reis! Groet, Ellen van Duijvenbode, Jan Kloosterman, Jantine Leegstra, Kira Parlevliet, Klaas Stelma, Lydia ten Broek, Marijke Leegstra, Marjolein Barendrecht, Sanne Leegstra, Wisse van der Meer en Matty Kloosterman matty@helpmijleven.org 06 53 52 33 37

Stichting ‘Help mij leven’ biedt kinderen in extreme risicosituaties de kans op een beter bestaan.

11/16


Mountainbike-evenement voor REMER in Pequeri!

Stichting Kinderfonds Admiraal Siqueira (SKAS) ondersteunt al vele jaren twee huizen op de Sítio Shalom in Pequeri. Als penningmeester van SKAS had ik in oktober de mogelijkheid om, samen met de andere bestuursleden van SKAS, Robert en REMER in Brazilië te bezoeken. Tijdens zo’n bezoek gaat het goede werk van REMER pas echt bij je leven. De bestedingen van onze stichting komen voornamelijk voort uit het bestaande kapitaal en eventuele renteopbouw. Al snel na het bezoek aan Brazilië besefte ik dat we op deze wijze nog slechts enkele jaren REMER kunnen ondersteunen. Het wegvallen van de SKAS bijdrage zou een behoorlijk gat in de begroting van REMER slaan. Dat wil ik niet op mijn geweten hebben! Als fanatiek mountainbiker, zag ik de omgeving rond Pequeri. En dacht bij mezelf: “Hier moet je prachtig kunnen fietsen”. Toen Robert bevestigde dat er in de regio veel gemountainbiked wordt, groeide het idee om een fundraisingfietsevenement te organiseren. Samen met Aldo Ridder, die van oorsprong uit Brazilië komt, hebben we onderzoek gedaan naar de mogelijkheden. Als voorbeeld hebben we de Africa Classic genomen; een mountainbike-evenement rond de Kilimanjaro. Robert heeft in Pequeri contact gezocht met een lokale mountainbiker, Lamartine. Samen hebben zij een geweldige rit uitgezet, waarvan ik zelf onlangs enkele stukken heb gefietst. Wat een schitterende natuur en wat een prachtige omgeving! Dit belooft een onvergetelijk evenement te worden. De eerste editie van deze mountainbiketocht – die gepland staat voor eind september/begin oktober – willen we beperken tot 12 deelnemers. Maar het is de bedoeling er een terugkerend evenement van te maken. Meer informatie over dit evenement vind je op www.bbchallenge.nl. Stefan Hameeteman Penningmeester SKAS 12/16

Nieuwsbrief jaargang 32, nr. 119: april 2018


Uitkomsten vragenlijst 2017 In 2017 is aan donateurs en belangstellenden over het onderwerp ‘communicatie’ een vragenlijst verstuurd. Hiernavolgend worden puntsgewijs de belangrijkste conclusies weergegeven. 1.

Meer dan 60% van de respondenten is woonachtig in Zuid-Holland. Uit enkele provincies (Zeeland, Limburg) kwam een enkele of geen reactie.

2.

Meer dan 60% van de respondenten is 56 jaar of ouder. De categorie 20-40-jarigen wordt vertegenwoordigd door 15%.

3.

Ongeveer 40% van de respondenten geeft aan in contact te zijn gekomen met HML door familie, vrienden en bekenden. 22% van de respondenten geeft hierbij de kerkelijke gemeente aan. Slechts 7% noemt de website of social media.

4.

Respondenten geven aan HML te willen steunen, omdat het geld direct ten goede komt aan de kinderen. Er is veel persoonlijke waardering voor Robert Smits (ook wordt hierbij regelmatig de naam genoemd van Jacoline Groenendijk Do Nascimento, van het TFT-fonds). Ook komt in de reacties terug dat men zelf betrokken is geweest bij het werk van HML, of in ieder geval het werk in Brazilië met eigen ogen heeft gezien. Kleinschaligheid van de stichting wordt ook door respondenten regelmatig genoemd als reden om het werk van HML te willen steunen.

5.

Ruim 80% van de respondenten ontvangt de nieuwsbrief per post, ongeveer 20% digitaal.

6.

Bijna 60% van de respondenten zou de nieuwsbrief in de toekomst digitaal willen ontvangen, ongeveer 40% blijft voorkeur houden voor de papieren versie per post.

7.

Ongeveer 50% van de respondenten leest de nieuwsbrief volledig, de andere 50% leest een aantal rubrieken en bladert de nieuwsbrief door.

8.

Ruim 90% van de respondenten is tevreden met de huidige frequentie van de verspreiding van de nieuwsbrief.

9.

Op de vraag hoe vaak men informatie over HML wenst te ontvangen, antwoordt ongeveer 40% van de respondenten elk kwartaal en ongeveer 50% geeft aan 2 maal per jaar ook voldoende te vinden.

10.

Ongeveer 70% van de respondenten geeft de voorkeur aan de nieuwsbrief om informatie over HML te ontvangen.

11.

Bijna 90% van de respondenten geeft aan tevreden te zijn over de frequentie waarin men informatie ontvangt over HML.

Stichting ‘Help mij leven’ biedt kinderen in extreme risicosituaties de kans op een beter bestaan.

13/16


Like onze pagina! www.facebook.com/helpmijleven

Contact

Informatie en adresgegevens

Bestuur ‘Help mij leven’

Secretariaat

Mw. C.M. Oostenbrink•Pronk (voorzitter) Mw. M. van der Wenden (secretaris) Dhr. R. Overkamp (penningmeester) Dhr. P.G. van Baalen Mw. M. Kloosterman Mw. C. Th. Smits Dhr. A. Kievit

Postbus 155 2665 ZK Bleiswijk Telefoon: 010-4209181

Giften t.n.v. stichting ‘Help mij leven’

Coördinatie vrijwilligers

IBAN NL 23 RABO 0 1076 14 642

Dhr. B. van Workum E-mail: vrijwilligers@helpmijleven.org

Postadres REMER

© Copyright 2018 Niets uit deze uitgave mag worden verveel•voudigd en/of openbaar gemaakt door middel van druk, fotokopie, Internet of welke andere wijze dan ook, zonder uitdrukkelijke toestemming van stichting ‘Help mij leven’.

Sítio Shalom Estrada Pequeri-Bicas km2 cep. 36.610-000 Pequeri (MG) Brazilië

14/16

E-mail: mail@helpmijleven.org Website: www.helpmijleven.org www.facebook.com/helpmijleven

Nieuwsbrief jaargang 32, nr. 119: april 2018


Gemakkelijk geld overmaken Graag maken wij u attent op de mogelijkheid om periodiek een vast bedrag naar de stichting over te maken. Het voordeel daarvan is dat u er geen omkijken meer naar heeft. Wilt u het werk van REMER en Sparta structureel ondersteunen, vul dan de machtiging onderaan deze pagina in en stuur of e-mail deze naar het secretariaat van de stichting. U kunt uw betaling uiteraard altijd stopzetten wanneer u dat wenst: een bericht aan het secretariaat is voldoende. Als vaste donateur van stichting ‘Help mij leven’ ontvangt u (indien u daar prijs op stelt) drie keer per jaar onze nieuwsbrief.

Afschrijvingen Maandincasso: rond de 30e van de maand Kwartaalincasso: 30 maart, 30 juni, 30 september en 30 december Halfjaarincasso: 30 juni en 30 december

Sturen aan: stichting ‘Help mij leven’ - Postbus 155 - 2665 ZK - Bleiswijk

Ik ondersteun het werk in Brazilië met een financiële bijdrage, daarom stuur ik de onderstaande machtiging op. Ik ontvang drie keer per jaar de nieuwsbrief van stichting ‘Help mij leven’. Ondergetekende, Naam en voorletters

________________________________________________

Adres ________________________________________________ Postcode & woonplaats ________________________________________________ Email-adres ________________________________________________ IBAN Rekeningnummer

NL _____________________________________________

verleent hiermee tot wederopzegging machtiging aan stichting ‘Help mij leven’ om € __________ (euro) eenmalig / per maand / per kwartaal / per jaar* van bovenvermelde rekening af te schrijven. De nieuwsbrief ontvang ik graag per post/digitaal*

Datum: ________________________

Handtekening: ________________________________

*) Doorhalen wat niet van toepassing is Door ondertekening van dit formulier geeft u toestemming aan: • stichting ‘Help mij Leven’ om doorlopende incasso-opdrachten te sturen naar uw bank om een bedrag van uw rekening af te schrijven voor het werk onder de straatkinderen in Brazilië; • uw bank om doorlopend een bedrag van uw rekening af te schrijven overeenkomstig de opdracht van stichting ‘Help mij Leven’. Als u het niet eens bent met deze afschrijving kunt u deze laten terugboeken. Neem hiervoor binnen acht weken na afschrijving contact op met uw bank. Vraag uw bank naar de voorwaarden. Incassant ID stichting Help mij Leven: NL29ZZZ411734790000

Kenmerk machtiging: HML - < donateursnummer >


DRUKWERK

www.helpmijleven.org

Onjuist geadresseerd?

Verhuisd, adres onbekend Verhuisd, nieuwe/juiste adresgegevens:

Wilt u dan onderstaande gegevens invullen en de omslag van deze nieuwsbrief retourneren naar het onderstaande adres?  

Adres: _______________________________________

Naam: _______________________________________

______________________

Postcode & woonplaats:

Bedankt!

Stichting ‘Help mij leven’ - Postbus 155 - 2665 ZK - Bleiswijk

Nieuwsbrief april 2018  
Nieuwsbrief april 2018  
Advertisement