Page 1

Help mij Leven Nieuwsbrief

(AJUDE ME A VIVER)

Jaargang 27, nr. 106: december 2013

De reproductie van deze nieuwsbrief werd mogelijk gemaakt door KuiperCompagnons en Repro C5


Nieuwsbrief

Colofon en inhoudsopgave

Colofon De nieuwsbrief is een uitgave van stichting ‘Help mij leven’ en verschijnt drie keer per jaar. Oplage ca. 1200 stuks ISSN: 2211-4270

Redactie

Inhoudsopgave Bestuursmededelingen ................ 3 Brief uit Brazilië .......................... 4 Bericht Team Noord .................... 13

Aldo Golja André van der Eijk Marco Kalverda Yke Meindersma

Pousada Sítio Shalom ................. 14

Correspondentie

Contact .................................... 18

E-mail: mail@helpmijleven.org

Favelacup 2014 ............................ 16 Gemakkelijk geld overmaken ......... 19

Stichting ‘Help mij leven’ geniet het CBF-Certificaat voor kleine goede doelen, uitgegeven door het Centraal Bureau Fondsenwerving (CBF). Stichting ‘Help mij leven’ vindt het belangrijk om regelmatig te worden getoetst door een onafhankelijke en betrouwbare instantie. Zo kunt u als donateur er zeker van zijn dat wij voldoen aan de criteria van transparantie en goed bestuur.


Bestuursmededelingen De andere kant van het WK voetbal Het zal u niet zijn ontgaan. De loting voor het WK 2014 heeft plaatsgevonden en de voorbeschouwingen en voorbereidingen op het grote voetbalevenement breiden zich steeds meer uit. Robert heeft u de afgelopen jaren al veelvuldig bericht over de voorbereidingen op het WK in Brazilië en specifiek de gevolgen voor de straatkinderen en inwoners uit verschillende krottenwijken in Rio de Janeiro. Dankzij Robert zijn vasthoudendheid om ook de andere kant van het verhaal te blijven vertellen, merken we dat Help mij leven en Robert de laatste tijd steeds vaker benaderd worden door de Nederlandse media om te berichten over de achtergronden waartegen het WK zich afspeelt. Zo was Robert begin december al met een correspondent van de NOS in de wijk Antares op pad, waarbij het zelfs voor de verslaggever schokkend was om te merken dat vanwege het drugsgevaar zijn opnameapparatuur niet mee de wijk in mocht. Nu het Nederlandse voetbalkamp neerstrijkt in Rio de Janeiro verwachten wij dan ook regelmatig samen met Robert in de media ruimte te krijgen om dit verhaal te blijven vertellen. Als tegenhanger van het WK voor professionals organiseert REMER de Favelacup, waarover u in deze nieuwsbrief meer kunt lezen. Wij hopen dan ook niet alleen op een succesvol en sportief WK, maar willen deze gelegenheid graag benutten om aandacht te blijven te vragen voor de benarde positie van de vele kinderen in deze samenleving. Robert laat in zijn brief de vele kanten van het werk weer uitgebreid zien. Mocht u naast deze nieuwsbrieven vaker informatie willen, dan nodigen wij u graag uit om de berichten te volgen op onze website, Facebook en Robert’s twitteraccount (@robertinrio).

Bericht aan onze donateurs met een incasso-machtiging U steunt het werk in Brazilië met een financiële bijdrage, die periodiek van uw bankrekening wordt afgeschreven. Met ingang van de incasso per 30 december 2013 gaat stichting Help mij Leven over op de euro-incasso met IBAN rekeningnummers. U hoeft daar niets voor te doen. De incasso’s gaan voortaan plaats vinden onder het zogenaamde incassant-ID van Help Mij Leven: NL29ZZZ411734790000. Daarnaast wordt een machtigingskenmerk bij de incasso vermeld dat uniek is per donateur en bestaat uit de tekst ‘HML-<donateurnummer>’, waarbij < donateurnummer > gelijk is aan het nummer zoals dat nu bij de huidige incasso op uw afschrift vermeld wordt. Marieke Oostenbrink, voorzitter

Stichting ‘Help mij leven’ helpt Braziliaanse straatkinderen bij hun dagelijkse strijd om het bestaan.

3/20


Brief uit Brazilië Beste vrienden, Ik ben net drie weken in Nederland geweest. Deze keer heb ik eens ruim de tijd genomen om de eerste dagen bij mijn moeder te zijn. In bijna 30 jaar Brazilië heb ik haar natuurlijk niet zo veel gezien en nu zij in een verzorgingshuis woont, is mijn verlangen om haar te zien alleen maar groter geworden. Ik dank God dat zij nog steeds in ons midden is. Verder heb ik in die eerste week een aantal vrienden ontmoet en met hen bij kunnen praten. Daarna ben ik vijftien dagen hard aan de slag geweest om bij scholen, kerken, kloosters en organisaties over het werk te vertellen. De twee vriendenavonden waren geweldig. Leuk om oude bekenden te zien en er waren ook drie zangers die mij zeer geraakt hebben. Niet altijd waren er heel veel mensen, maar als ik naar de kwaliteit kijk van de vrienden om mij heen, dan moet ik zeggen dat ik een gezegend en gelukkig mens ben. Cora, Matty en Jan hebben weer geweldig voor mij gezorgd toen ik bij hen logeerde. Het bestuur van de Stichting Help mij Leven wil ik ook ontzettend bedanken. Ondanks de drukte met werk en gezin, zetten zij zich in als vrijwilligers en maken altijd weer extra tijd vrij om mij te begeleiden. Dit is voor mij zo belangrijk, omdat ik door jullie gestimuleerd word. Ik kan me zo weer volledig opladen voor een nieuw jaar. Doordat ik al met al maar een korte periode in Nederland geweest ben, heb ik ook bezoeken moeten afzeggen. Ik hoop dat jullie mij dat vergeven en dat jullie mij eind 2014 een nieuwe kans willen geven.

REMER-Rio Jacarézinho Deze wijk heeft nu een UPP (vredespolitie) en er is inderdaad geen oorlog meer. Het is er rustiger geworden. De drugsbazen en hun lijfwachten zijn naar krottenwijken vertrokken waar geen UPP is. De kleinere drugsjongens (tussen de 13 en 17 jaar) lopen nog wel met een rugzak met drugs en een pistool door de wijk en zij zijn erg achterdochtig en vrij agressief. Vooral de jongeren staan nog erg vijandig tegenover de vredespolitie en mishandelen mensen die goed spreken over de UPP. In sommige vredeswijken ontwikkelen kleine ruzies zich gemakkelijk tot gevechten tussen politie en inwoners van de wijk. De drugsdealers hebben in verschillende wijken het vuur geopend op UPP-agenten en enkelen van hen zijn gestorven. Het is belangrijk om niet teveel krottenwijken te voorzien van een UPP, maar juist te kijken naar 4/20

Nieuwsbrief jaargang 27, nr. 106: december 2013


de kwaliteit. Verder moeten samen met de UPP ook de sociale werken de favela’s binnenkomen. Een gewapende drugsdealer vervangen door een gewapende politieagent is niet genoeg! De wijken hebben allereerst elektriciteit, drinkwater en riolering nodig, daarnaast scholen, ziekenzorg, etc. Met het schooltje waar wij in samenwerking met de methodistenkerk bijlessen geven, is het goed gegaan. Van de kinderen gaat 95% hoogstwaarschijnlijk over naar het volgende jaar. Half december is het weer zomervakantie en pas na carnaval (ergens in februari) begint de school weer.

Straatwerk In de ochtenduren gaan de straatwerkers van REMER naar de straatkinderen dichtbij het plein Central. Zij gaan voor achten, want rond half negen komt de gemeentepolitie om de kinderen te verjagen zodat het busstation weer zogenaamd ‘netjes’ wordt. Als je niet snel genoeg uit je slaap komt heb je grote kans dat je geraakt wordt door de knuppel van ‘oom agent’. Om die reden zijn de kinderen nu uitgeweken naar een plaats 500 meter verderop. Daar is het rustiger en kunnen ze uitslapen. David is 14 jaar. Hij woonde vier jaar geleden in het centrum van Rio op straat. Nadat hij een moord had gezien, werd hij erg bang. Hij ging bij een broer in een krottenwijk wonen. Dat ging een hele tijd goed, totdat zijn broer voor een drugsbende ging werken. Op een morgen trapte de politie de deur van hun huisje in. David was alleen, de politie was op zoek naar wapens en drugs en haalde alles overhoop. Ook sloegen zij David, want zij wilden weten waar zijn broer was. Uit angst ging hij voor de tweede keer terug naar de straat. Op straat werd hij verdacht Stichting ‘Help mij leven’ helpt Braziliaanse straatkinderen bij hun dagelijkse strijd om het bestaan.

5/20


van het stelen van een fiets en hij werd door jongens van een naburige krottenwijk in elkaar geslagen. De straatwerkers bezochten hem in het ziekenhuis en hij werd door hen naar een opvanghuis in Rio gebracht waar hij nog steeds is. Nadat ze bij het busstation geweest zijn, gaan de straatwerkers naar de wijk Nova Holanda (Nieuw Holland) waar veel crackgebruikers leven. In een achterafstraatje leven daar honderden crackverslaafden onder en op elkaar in een mensonwaardige situatie. Wij zetten de autobus op een afstand van 300 meter en nodigen de kinderen op de cracolândia (crackplaats) uit voor een boterham en limonade bij de bus. Als zij op dat moment crack gebruiken, dan hebben zij geen aandacht voor ons, maar gaan zij volledig op in de crack. Sommige kinderen keren ons uit schaamte de rug toe. Degenen die net uit een diepe slaap komen en ongelofelijk hongerig zijn, gaan wel naar de bus. Tijdens het eten probeert het team (groepsleider, psychologe en maatschappelijk werker) het kind ervan te overtuigen om de straat te verlaten. In sommige gevallen worden kinderen doorverwezen naar de gemeenteklinieken. Het REMER-team onderhoudt contact met deze kinderen als zij in de kliniek zitten. In de middaguren houdt het team zich bezig met familiebezoek. Meestal komen de kinderen na een maand of drie terug uit de kliniek. Vanuit de gemeente is er bijna geen nazorg, zodat meer dan 85% van de kinderen weer op straat terechtkomt. Wij proberen om bij een aantal kinderen de juiste nazorg te geven, in de meeste gevallen doen we dit samen met andere familieleden dan de eigen ouders. Crackwoonhuis Nieuwe Hoop Wij hebben geen toestemming gekregen van de gemeente om de kliniek ‘Nieuwe Hoop’ te openen. De secretaris van infrastructuur, die daar over gaat, hield haar poot stijf. Ik ben hier zwaar ziek van geweest. Hoeveel tijd, geld, energie, bloed, zweet en tranen (heel veel) heeft dit ons gekost? Twee jaar werk!!!!! Ik heb hier het volgende van geleerd. Niemand vindt het leuk om een crackkliniek naast zijn deur te krijgen. Overal waar REMER de afgelopen 25 jaar een huis of boerderij op wilde zetten, was er in het begin gedoe met de buurtbewoners. Maar wij hebben ze er altijd van kunnen overtuigen dat het goed kan gaan. Dit lukt in normale wijken waar de gemeente de baas is. In een krottenwijk doe je dit anders: daar ga je praten met de wijkpresident en de drugsbende die daar de baas zijn. 6/20

Nieuwsbrief jaargang 27, nr. 106: december 2013


Wat ik niet wist is dat de militie de baas is in het wijkje waar onze kliniek ligt. De militie bestaat meestal uit ex-politieagenten die ervoor zorgen dat de wijk drugsvrij is. Verder kunnen de bewoners goedkoper internet en kabel-TV krijgen. Natuurlijk staat daar ook een prijs tegenover. De buurt heeft over onze kliniek bij de militie geklaagd en de militie zal ongetwijfeld mensen van de plaatselijke gemeenteafdeling ‘infrastructuur’ geld aan geboden hebben of misschien zelfs bedreigd. Van dit systeem hebben wij niet kunnen winnen. Het huis staat nu te koop en dat doet heel veel pijn!

Samara Sportclub in Antares Zoals ik in de laatste Nieuwsbrief al schreef: er is in deze krottenwijk heel veel armoede en geweld. De jongetjes staan in de rij om drugssoldaat te worden. Er zijn in die wijk drie groepen waar wij mee willen werken: de verslaafde straatkinderen in de wijk, de verslaafde kinderen die nog wel in de wijk/thuis wonen en de jonge drugssoldaten die drugs verkopen. Nou, hoe bereik je die kinderen? Juist, door middel van sport! We hebben van de wijkpresident een grote hal gekregen en wij zijn begonnen om in die hal op de grond een veld te schilderen. Al snel kregen wij hulp van mensen die van alles aanboden. Zo kwamen wij aan oud metaal van de schroothoop, dat omgetoverd werd tot twee doelen. Op zoek naar een geschikte naam kwamen wij op ‘Samara’, wat betekent: beschermd door God. Dus officieel heet de sportclub Samara Esporte Clube. De club ligt werkelijk midden in de wijk, dus dat is een prima locatie. Op 20 oktober zou de club geopend worden om 14.00 uur. In de ochtend hebben wij alles klaargezet en daarna zijn wij op zoek gegaan naar een geschikt tentje om warm te eten. Nou hadden wij een leuk plekje gevonden, maar voordat het eten op tafel kwam, zag ik op tien meter afstand een groot gat in een muur. Ik stond op en keek door het gat. Ik zag het plein van de school. Tijdens het eten kwam een zestal jongens tussen de 12 en 15 jaar bij het gat. De jongens rolden een kleed uit voor het gat waar zij verschillende drugs op legden. Vrij snel kwamen de schoolkinderen en zij kochten drugs. Ik was zo kwaad dat dit gedaan werd, maar ik besefte ook weer dat dit hun terrein is. Als wij kinderen willen helpen dan moeten wij af en toe onze oren en ogen sluiten en dat is zo moeilijk. Nando, onze straatwerker, heeft bijna zeven jaar op straat gewerkt. Hij was doodmoe en kon dit allemaal niet meer aan. Hij heeft ontslag genomen en hij werkt nu als conciërge op een school. Je ziet zoveel ellende waar je vaak Stichting ‘Help mij leven’ helpt Braziliaanse straatkinderen bij hun dagelijkse strijd om het bestaan.

7/20


niets aan kan doen. Het was inmiddels 13.00 uur en over een uur zou het feest beginnen. Er waren nog bijna geen kinderen. Ons volkswagenbusje uit Minas Gerais met het bestuur van REMER en andere belangstellenden was ook gearriveerd. De mensen hadden honger en we liepen naar het tweede goede restaurant in de wijk. We zaten daar net, toen er pal naast ons drugs werd verhandeld. We hebben toen besloten om voortaan ons eigen eten mee te nemen, zodat we tijdens de pauzes echt even kunnen rusten. Om 13.40 uur kwam ik op de club, waar op dat moment al bijna 100 kinderen waren. Alex en ik gingen snel het voetbaltoernooi organiseren. Wij hadden op een viertal teams voor jongens van 12 tot 14 jaar gerekend. Maar er waren ook veel oudere kinderen, dus besloten we ook een toernooi voor hen te organiseren. Er waren uiteindelijk zestien teams. Wat mij opviel was dat niemand kon wachten. Na iedere partij stormden tientallen spelers op mij af om te zeggen dat ze wilden voetballen. “Nee,” zei ik “jullie moeten nog vijf wedstrijden wachten.” Na het volgende fluitsignaal weer die aanstormende bende. “Nee,” riep ik “nog vier wedstrijden!” En dit ging maar door. Het ging heel erg om het nu en het was niet goed mogelijk voor de jongens om te wachten. Dit bleek ook weer toen we met de beker aankwamen voor de winnaar. Ik had alleen een beker voor de jongste groep kinderen en ik legde de ouderen uit dat ik voor hen komende woensdag de beker mee zou nemen. Toen zei één van hen: “Robert, dat is niet eerlijk, de jongere jochies hebben een veel grotere kans dat zij dan nog in leven zijn dan wij.” Dat bracht mij wel weer even terug in de harde werkelijkheid. 8/20

Nieuwsbrief jaargang 27, nr. 106: december 2013


Het was een prachtige middag. Er is maar één weg waarover auto’s de wijk in en uit kunnen gaan. In die weg staan ijzeren palen met banden eromheen: als de politie er aankomt, zetten zij de banden in brand, zodat de politietank er niet door kan.Onze bus moest er doorheen, maar de jongens renden naar de palen en wuivend werd het bestuur uitgezwaaid. Momenteel zijn er ongeveer 160 kinderen op de club. Behalve de sportleraar zijn er een groepsleider en een psychologe die constant in de gaten houden waar de probleemkinderen zijn. Zij gaan met ze in gesprek. Doel is natuurlijk om te bereiken dat de kinderen na drie maanden naar school gaan. Wil je voetballen, dan moet je ook naar school. Wij hopen volgend jaar met bijlessen en muziek te beginnen. De deur van de kliniek is dichtgegaan, maar een andere deur is geopend: honderden kinderen zullen hier begeleid worden en ik weet heel zeker dat vele levens zullen worden gered.

Stichting ‘Help mij leven’ helpt Braziliaanse straatkinderen bij hun dagelijkse strijd om het bestaan.

9/20


REMER-Minas Ik heb al eerder geschreven over de grootste mediazender O Globo, die - in samenwerking met UNESCO - REMER had uitgekozen voor 2013, met 69 andere projecten in Brazilië. Zij hebben geld gegeven voor de activiteiten op de boerderij, vooral voor muziek, internet en bijlessen. De kinderen pakken de muziek zo gemakkelijk op, dat ze inmiddels al verscheidene keren zijn opgetreden. De vrouw die ons project controleerde en die een aantal keer zonder afspraak ons project bezocht, liet in het begin duidelijk merken dat O Globo meestal slechts eenmalig geld geeft. Wat waren wij ontzettend blij toen zij eind oktober bekend maakte dat REMER voor de tweede keer is uitgekozen. Steun van O Globo betekent wel strenge controle, maar de steun opent ook deuren naar nieuwe financiers. Op dit moment komt bijna 60% van onze inkomsten op de Sítio Shalom uit Brazilië. We zijn goed op weg, maar we komen voor de boerderij nog wel tekort. Er is nog een tekort van 3000 euro per maand. Wij hopen niet dat wij, zoals het afgelopen jaar, weer moeten bezuinigen en lenen om iedere maand rond te kunnen komen. De laatste tijd komen steeds meer kleine kinderen naar de boerderij, omdat hun ouders verslaafd zijn aan crack. We ontvingen vier kinderen uit Juiz de Fora die ernstig ondervoed waren. Het oudste meisje (13) zorgde voor de drie kleintjes. Op school kregen de kinderen een eigen toilet om zich te wassen, zo vies waren zij als zij na een weekend weer terugkwamen. Vaak werden de kinderen gebruikt om geld te verdienen voor hun ouders om crack te kunnen gebruiken. Het oudste meisje kreeg de moeilijkste taak om voor geld te zorgen als jullie mij goed begrijpen! Gelukkig greep de rechter eindelijk in en kwamen de kinderen bij ons. 10/20

Nieuwsbrief jaargang 27, nr. 106: december 2013


Vier andere kinderen woonden vroeger in São Paulo. Hun vader werkte bij de drugsbende. Op een avond kwamen leden van de bende om hem te vermoorden. Hij was niet thuis, maar de moeder werd voor de ogen van de kinderen vermoord. Via via heeft de vader een nieuwe vrouw gevonden en de familie verhuisde naar Bicas. Ook daar onderhield hij banden met de georganiseerde misdaad en de kinderen werden aan hun lot overgelaten. De vader vluchtte op tijd weg, maar dit keer zonder de kinderen. Met zijn nieuwe vrouw kreeg hij nog een kind waar hij wel gek op was. Deze kinderen zijn ook geplaatst op de boerderij. De vader wil koste wat kost de jongste ontvoeren en momenteel voert de politie extra surveillance uit als de kinderen naar school gaan en worden zij geëscorteerd door de politie. Wat is het geweldig om die kinderen zo blij te zien op de boerderij. Zij durven weer te lachen en ze kunnen buitenspelen en hoeven even niet bang te zijn. Het oudste meisje Marona doet nog even niet mee, met een half oog kijkt zij naar de TV en met het andere oog houdt zij buiten alles in de gaten. Eind dit jaar gaan meer dan tien kinderen voorgoed naar hun familie of naar een gastgezin. Zij hebben het daar soms best moeilijk mee! Wij leggen samen met de plaatselijke kinderbescherming veel huisbezoeken af en er gaan natuurlijk verscheidene proefmomenten aan vooraf om de situatie goed in te kunnen schatten. Op deze manier kunnen wij weer andere kinderen opvangen.

Stichting ‘Help mij leven’ helpt Braziliaanse straatkinderen bij hun dagelijkse strijd om het bestaan.

11/20


Wij hebben al jaren het plan om aan de waterkant bij de entree van de boerderij een klein bungalowparkje (pousada) op te zetten. Zo kan er extra geld binnenkomen voor de boerderij; de kinderen kunnen daar een vak leren en anderen kunnen daar in de toekomst gaan werken. Een Nederlands echtpaar, Dick en Anita, gaat deze taak op zich nemen. Het echtpaar zal begin 2014 beginnen. De burgemeester van Pequeri was zo enthousiast over dit plan dat hij ons vier mensen aangeboden heeft om voor een jaar gratis mee te werken. Ik eindig deze brief met jullie te bedanken voor alle steun in welke vorm dan ook! Zoveel kinderen die door jullie worden geholpen. Het zou zo mooi zijn als jullie dat eens met eigen ogen kunnen zien. Jullie weten dat jullie altijd welkom zijn voor een bezoek! In de naam van alle kinderen en medewerkers van REMER wensen wij jullie een zalig kerstfeest en een zeer gezond en een door God gezegend 2014 toe! Met zeer vriendelijke groet, Oetsia, Moises, Janine en Robert Smits

Like onze pagina! www.facebook.com/helpmijleven

12/20

Nieuwsbrief jaargang 27, nr. 106: december 2013


Bericht Team Noord Wij waren verheugd Robert weer te kunnen ontmoeten dit jaar. Op 22 en 24 november was Robert te gast bij PKN Goutum. Vrijdagavond bij een jongerenavond en zondag bij twee kerkdiensten in Goutum en in het buurtdorp Hempens Teerns. Dominee en straatmuzikant Gerard Rinsma (ook bekend als de ‘zingende dominee’ – al sinds 1990 treedt hij op als straatmuzikant voor de straatkinderen) is sinds een aantal maanden verbonden aan deze gemeente en had Robert uitgenodigd. Er was bij alle drie de bijeenkomsten volop de gelegenheid voor Robert om te vertellen over het straatwerk in Rio de Janeiro en over het werk op de Sítio Shalom. Voor veel mensen was het de eerste keer dat ze in contact kwamen met Robert zijn werk en de reacties waren warm en belangstellend. Zaterdagavond 23 november werd in De Boei in Grou vriendenavond georganiseerd met een programma waarin verhalen, beelden en muziek elkaar afwisselden. Johan Doornenbal en Gerard Rinsma gaven een muzikale bijdrage aan de avond. Dit was bijzonder mooi en afwisselend samen met Robert zijn verhalen en beelden. Na afloop was er volop gelegenheid bij te praten met Robert waar veel gebruik van werd gemaakt. We kunnen terugkijken op een bijzonder fijn weekend. Hartelijke groet, Eelke Pander en Matty Kloosterman (matty@helpmijleven.org) Benefietdag Grou Op 28 september jl. hebben Anne Benthe, Jimte, Justus, Hester en Marike zich 24 uur opgesloten in het Catechesatielokaal in Grou zonder eten, met enkel water. Johannes Rypma, bekend van de Voice of Holland, heeft ze persoonlijk opgesloten. In de tijd dat ze opgesloten zaten, hebben ze klussen uitgevoerd om extra sponsorgeld binnen te krijgen. De hele dag door was er aanloop en werd er geld in de brievenbus gedoneerd. Ze hebben het 24 uur volgehouden zonder eten en dat is een geweldige prestatie! ’s Middags was er een vrijmarkt rondom de Sint Piterkerk in Grou waarbij jong en oud cupcakes, speelgoed of zelfgemaakte sieraden heeft verkocht. Prachtig weer en voldoende belangstelling maakten dat de middag veel te snel voorbij ging. ‘s Avonds was er een benefietconcert in de Sint Piterkerk. Geheel belangeloos brachten diverse artiesten een verscheidenheid aan nummers ten gehore. Van Elvis Presley, Ramses Shaffy tot een prachtig stuk van Bach. Er is gebattled en ontroerd. In de pauze was er een loterij met prachtige cadeaus. Stichting ‘Help mij leven’ helpt Braziliaanse straatkinderen bij hun dagelijkse strijd om het bestaan.

13/20


Pousada Sítio Shalom Even voorstellen: Wij zijn Dick en Anita van Voorst, een 40+ echtpaar uit Ede.Ons hart ligt bij de hulpverlening en hebben bij diverse projecten vrijwilligerswerk mogen doen in Oost –Europa. In 2012 zijn we afgereisd naar Brazilië en hebben zes weken gewerkt met de straatkinderen uit de favela’s en les gegeven in een jeugdgevangenis, daar werden we geconfronteerd met het dagelijks leed en onrecht dat deze kinderen meemaken. Via een hulpverleenster zijn we in Pequeri bij Robert terechtgekomen, hier mochten we vijf dagen het mooie werk ervaren dat op de woonboerderij gebeurt. Direct in het eerste uur werden we getrokken door de mogelijkheid die er is om een nieuw project op te zetten met en voor de jongeren van de Sítio Shalom. Dit heeft ons niet meer losgelaten en in het afgelopen jaar hebben deze plannen concrete vorm gekregen. We hebben inmiddels ons huis en inboedel verkocht, een website en stichting opgericht en onze baan opgezegd. We zijn nu druk bezig met taalstudie, sponsorwerving en bereiden ons voor op het vertrek. Wat gaan we doen? In Pequeri op het terrein van REMER (bij het begin van de Sítio Shalom) gaan we gastenverblijven opzetten (een Pousada) die we willen gaan verhuren voor de toeristische sector, in eerste instantie voor de Braziliaanse markt. Wat is ons doel? Allereerst werkgelegenheid creëren voor de jongeren van de Sítio Shalom. Er zullen straks banen beschikbaar zijn: in de bediening, voor de schoonmaak,voor het bijhouden van de reserveringen, voor het onderhoud van de tuin en in de bewaking. Ten tweede zal de Pousada na een geringe opstart tijd geld gaan opleveren die dan direct doorvloeit naar het werk van REMER. Hoe ver zijn wij? Op dit moment zijn we nog in afwachting van ons visum, we hopen in januari af te kunnen reizen naar Pequeri waar we dan in ieder geval voor enkele jaren blijven om de Pousada goed van de grond te krijgen. In maart/april 2014 gaan we beginnen met de bouwwerkzaamheden van de huizen. 14/20

Nieuwsbrief jaargang 27, nr. 106: december 2013


Waar doen wij het voor? Ieder kind heeft recht om in alle vrijheid en geborgenheid omringd met liefde op te groeien in een omgeving zonder angst en misbruik. Graag willen wij hen helpen om een hoopvolle toekomst in het vooruitzicht te kunnen stellen. Dit alles doen wij in de overtuiging dat God ons geroepen heeft voor deze taak en door woord en daad de woorden van Jesaja 58 toe te passen. “Wanneer je de hongerige schenkt wat je zelf nodig hebt en de verdrukten gul onthaalt, dan zal je Licht in het donker schijnen!” Een vriendelijke groet, Dick en Anita van Voorst. Bezoek ook eens onze website: www.geefmijleven.nl

Bezoek Robert 2013 Dinsdag 19 november was iedereen welkom om Robert te ontmoeten. De Ontmoetingskerk in Rotterdam was hier goed op voorbereid: mooi aangekleed in Braziliaanse sferen en een groot aanbod aan lekkere hapjes en drankjes. Robert heeft met behulp met indrukwekkende foto’s de laatste stand van zaken van het werk in Brazilië verteld. Hij heeft hierbij een terugblik gegeven op afgelopen maanden. En Robert heeft stilgestaan wat de invloed is van alle ontwikkelingen, zoals het komende WK, de aanwezigheid van de vredespolitie etc. Maar hij heeft vooral verteld over de toekomst. Zo zijn het straatwerk en de nazorg van kinderen die terugkomen uit afkickklinieken belangrijke werkvelden. Antares is een wijk worden waar Remer sterk vertegenwoordigd zal zijn. Na dit boeiende verhaal van Robert was er een muzikaal optreden van Marvin Dee. Deze jonge sing & songwriter speelde als eerste een nummer dat op het lijf van Robert was geschreven. Het eerste album van Marvin Dee komt binnenkort uit en werd na afloop gretig afgenomen. De opbrengst van elk verkocht album werd door een aanwezige donateur verdubbeld en dit totaalbedrag is voor het werk in Brazilië. Een mooi gebaar! Aansluitend hebben we tijdens de borrel met elkaar en vooral met Robert kunnen bijpraten. Al met al was het een erg geslaagde avond! (Oud) vrijwilligers, donateurs en alle andere betrokkenen bedankt voor jullie komst! Stichting ‘Help mij leven’ helpt Braziliaanse straatkinderen bij hun dagelijkse strijd om het bestaan.

15/20


Favelacup 2014 REMER organiseert in juni 2014 de Favelacup: een toernooi voor jongeren uit de favela’s van Rio! Het toernooi zal gehouden worden voorafgaand aan het officiële WK-toernooi. De deelnemende jeugdteams spelen in de tenues van Nederlandse profclubs. Het doel Het toernooi wordt georganiseerd om aandacht te vragen voor de situatie in de favela’s en om geld in te zamelen voor de projecten van Remer en Sparta. Ondanks de vele ontwikkelingen in Brazilië is dit werk nog steeds hard nodig. Miljoenen worden er geïnvesteerd in de bouw van stadions en het veilig maken van de locaties waar straks de wedstrijden gespeeld gaan worden. In de gebieden buiten deze toeristische zones wordt de situatie er echter niet beter op. Deze favela’s zijn het domein van (verjaagde) drugsbendes en ze vormen het nieuwe leefgebied van veel straatkinderen en aan crack verslaafde jongeren. Met deze actie zamelen we geld in voor deze organisaties en helpen daarmee een grote groep jonge Brazilianen die niet profiteren van het WK. Het idee Het idee is simpel. Braziliaanse jongeren (van 14 tot 17 jaar) uit verschillende favela’s in Rio spelen in de shirts van Nederlandse profclubs tegen elkaar. Eén favela representeert één Nederlandse club. Bijvoorbeeld AZ = Jacarézinho. Via de website www.favelacup.nl willen we het Nederlandse publiek betrekken bij het toernooi. Binnenkort is het mogelijk om via deze website loten te kopen voor uw favoriete team. De opbrengst van deze Favelacup-pool gaat uiteraard naar REMER. Het toernooi vindt plaats op zondag 1 en 8 juni in Vila Olimpica Gamboa, in het centrum van de stad. Het sportcomplex ligt aan de voet van de Morro da Providência, de oudste favela van Rio.

16/20

Nieuwsbrief jaargang 27, nr. 106: december 2013


De Favelacup-loting Op 7 december heeft de loting van de Favelacup plaatsgevonden in Rio de Janeiro. Tijdens de loting werden de deelnemende voetbalteams uit de verschillende favela’s van Rio de Janeiro gekoppeld aan de Nederlandse clubs uit de eredivisie. Onder de deelnemende teams lijkt de Favelacup loting meer te leven dan de WK loting die een dag eerder plaatsvond. De teams waren erg benieuwd naar welke Nederlandse club ze gaan vertegenwoordigen en tegen wie ze spelen. Dat het enthousiasme voor de Favelacup verder reikt dan alleen de deelnemende teams, bleek onder andere uit de aanwezigheid van auteur en journalist Michel van Egmond, de Consul-generaal Arjen Uijterlinde en de Consul-generaal adjunct Arie Plieger van de Nederlandse ambassade in Rio. Uiteraard hebben we via de KNVB de spelers van het Nederland Elftal uitgenodigd om op 8 juni de finale van de Favelacup bij te wonen. Vrijwilliger worden? Met een enthousiast vrijwilligersteam zijn we vanuit Nederland druk bezig van de Favelacup een succes te maken. In Brazilië is onder andere Robert betrokken bij de Favelacup. Als je hier enthousiast van wordt en ook vrijwilliger wil worden, ideeën hebt of vragen dan horen we het uiteraard graag! www.favelacup.nl

Stichting ‘Help mij leven’ helpt Braziliaanse straatkinderen bij hun dagelijkse strijd om het bestaan.

17/20


Contact

Informatie en adresgegevens

Bestuur ‘Help mij leven’

Secretariaat

Mw. C.M. Oostenbrink- Pronk (voorzitter) Mw. M. van den Wenden (secretaris) Dhr. J.L. Looijen (penningmeester) Dhr. A.A. Golja Dhr. A.P. van der Eijk Dhr. M.B. Kalverda Mw. M.M. van Overbeeke

Postbus 155 2665 ZK Bleiswijk Telefoon: 010-4209181

Giften

Coördinatie vrijwilligers

t.n.v. Stichting ‘Help mij leven’

Mw. G. Bakker Mosstraat 32 2802 KW Gouda Telefoon: 0182-520174

Rabobank

10.76.14.642

IBAN NL23 RABO 0 1076 14 642

Postadres REMER

Sítio Shalom Estrada Pequeri-Bicas km2 cep. 36.610-000 Pequeri (MG) Brazilië 18/20

E - m a i l : mail@helpmijleven.org Website: www.helpmijleven.org

E - m a i l : vrijwilligers@helpmijleven.org © Copyright 2013 Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt door middel van druk, fotokopie, Internet of welke andere wijze dan ook, zonder uitdrukkelijke toestemming van stichting ‘Help mij leven’. Nieuwsbrief jaargang 27, nr. 106: december 2013


Gemakkelijk geld overmaken Graag maken wij u attent op de mogelijkheid om periodiek een vast bedrag naar de stichting over te maken. Het voordeel daarvan is dat u er geen omkijken meer naar heeft. Wilt u het werk onder de straatkinderen van Rio de Janeiro structureel ondersteunen, vul dan de machtiging onderaan deze pagina in en stuur die naar het secretariaat van de stichting. U kunt uw betaling uiteraard altijd stopzetten wanneer u dat wenst: een briefje aan het secretariaat is voldoende. Als vaste donateur van stichting ‘Help mij leven’ ontvangt u (indien u daar prijs op stelt) drie keer per jaar onze nieuwsbrief. Wat kunnen wij doen met uw steun? € 5,-

Een maandvoorraad kleurpotloden

€ 40,- Een maandvoorraad medicijnen voor het straatwerk

€ 10,-

Kleurboeken voor het straatwerk

€ 90,- Een maand brood met beleg uitdelen op straat

€ 37,-

Een maand lang drinken uitdelen op straat

€ 460

Een maandsalaris van een straatwerker

Afschrijvingen

Maandincasso: Rond de 30e van de maand Kwartaalincasso: 30 maart, 30 juni, 30 september en 30 december Halfjaarincasso: 30 juni en 30 december

Sturen aan: stichting ‘Help mij leven’ - Postbus 155 - 2665 ZK - Bleiswijk

Ik ondersteun het werk in Brazilië met een financiële bijdrage, daarom stuur ik de onderstaande machtiging op. Ik ontvang drie keer per jaar de nieuwsbrief van stichting ‘Help mij leven’. Ondergetekende, Naam en voorletters

________________________________________________

Adres Postcode & woonplaats

________________________________________________

Email-adres

________________________________________________

IBAN Rekeningnummer

NL _____________________________________________

________________________________________________

verleent hiermee tot wederopzegging machtiging aan stichting ‘Help mij leven’ om € ________ (euro) per maand/kwartaal/jaar* van bovenvermelde rekening af te schrijven. De nieuwsbrief ontvang ik graag per post/digitaal* Datum: _________________________ Handtekening: ___________________________ *) Doorhalen wat niet van toepassing is

Door ondertekening van dit formulier geeft u toestemming aan: • stichting ‘Help mij Leven’ om doorlopende incasso-opdrachten te sturen naar uw bank om een bedrag van uw rekening af te schrijven voor het werk onder de straatkinderen in Brazilië; • uw bank om doorlopend een bedrag van uw rekening af te schrijven overeenkomstig de opdracht van stichting ‘Help mij Leven’. Als u het niet eens bent met deze afschrijving kunt u deze laten terugboeken. Neem hiervoor binnen acht weken na afschrijving contact op met uw bank. Vraag uw bank naar de voorwaarden. Incassant ID stichting Help mij Leven: NL29ZZZ411734790000

Kenmerk machtiging: HML - < donateursnummer >


DRUKWERK

www.helpmijleven.org

Onjuist geadresseerd?

Wilt u dan onderstaande gegevens invullen en de omslag van deze nieuwsbrief retourneren naar het onderstaande adres? Verhuisd, adres onbekend Verhuisd, nieuwe/juiste adresgegevens:

_______________________________________

_______________________________________

 

Adres:

Naam:

______________________

Postcode & woonplaats:

Bedankt!

Stichting ‘Help mij leven’ - Postbus 155 - 2665 ZK - Bleiswijk

Nieuwsbrief december 2013  

Dit is een kwartaaluitgave van stichting 'Help mij leven'. Meer informatie? Bezoek onze website!

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you