Help mij leven Foundation

Help mij leven Foundation

Rotterdam, Netherlands

Stichting 'Help mij leven' helpt Braziliaanse straatkinderen bij hun dagelijkse strijd om het bestaan.

In Nederland werven wij fondsen en donateurs om met hun donaties het werk in Brazilië mogelijk te maken. Vanuit Nederland leveren wij financiële, publicitaire, personele en morele ondersteuning aan de organisaties REMER en Sparta, die in de krottenwijken en op straat in Rio de Janeiro actief zijn. Zij richten zich niet alleen op hulp op straat, maar ook permanente opvang, resocialisatie en onderwijs. Sparta is een sportvereniging die binnen de krottenwijk behalve sportactiviteiten ook basiseducatie en sociaal-maatschappelijk werk ontplooit.

Stichting 'Help mij leven' bestaat volledig uit vrijwilligers en beschikt over het CBF-keurmerk.

www.helpmijleven.org