Page 11

Kuva: Mariella Järvisalo nettiterapia on tarkoitettu lievästä tai keskivaikeasta masennuksesta kärsiville. Ohjelmassa käydään läpi seitsemän vaihetta nettiterapeutin tuella. Paniikkihäiriön nettiterapiassa on kymmenen vaihetta ja se on tarkoitettu suoritettavaksi noin kahdessa kuukaudessa. Ohjelma soveltuu lievästä tai keskivaikeasta paniikkihäiriöstä kärsiville. Saatavilla on myös Duodecimin kustantamat painetut Irti masennuksesta ja Irti paniikista -itsehoito-oppaat. Kirjat perustuvat nettiterapiaohjelmiin. Itsehoito Aikuisten mielenterveystalon Itsehoitoosio jakautuu neljään teemaan, jotka on otsikoitu Työkaluja mielen hyvinvointiin, Irti ahminnasta, Selma – oma-apuohjelma traumaattisiin kriiseihin ja Juo-

misen hallinta. Kahdeksanviikkoinen Selma-ohjelma on yhteinen Vahvistamon kanssa. Juomisen hallinta -teeman mukaanotto perustunee Kansalliseen päihde- ja mielenterveyssuunnitelmaan 2009 – 2015. Vahvistamossa vastaavaa osiota ei ole. Nähtäväksi jää, miten uudet mielenterveyden nettipalvelut otetaan vastaan. Onhan vanha vitsi, että kun epävarma ihminen alkaa lukea lääkärikirjoja, hän löytää itsestään aina uusia sairauksia. Tätä uusissa nettipalveluissa on selvästi pyritty välttämään, esimerkiksi siten, että termiä ’sairaus’ ei juurikaan käytetä. Oikein käytettynä esimerkiksi Vahvistamon itsetuntemusopastus on useimmille käyttäjille aivan paikallaan, samoin persoonallisuutta ja identiteettiä käsittelevät luvut.

Kaikesta huolimatta voisi muistaa Jari Sarasvuon Sisäisessä tulessa kirjoittamat sanat: ”Moni itseään kehittävä ihminen pettyy jatkuvasti siihen, että mikään määrä kirjoja, kursseja, kuntoilua ja oikeaa uskoa ei sittenkään poista ahdistusta, depressiota tai vihaa elämästä. Ei ole tarkoituskaan. Ahdistus, depressio ja viha ovat pelon eri ilmaisuja, joiden taustalla on evoluution muovaama eloonjäämisvietti. Ilman näitä tunteita ihminen ei ehkä olisi olemassa tai jos olisi, me söisimme yhä toukkia lahonneiden puunrunkojen alta.” Juhani Weijola

Kirjoittaja on vapaa suomentaja ja toimittaja, joka on tutkinut suomalaista psykokulttuuria ja sen järjestökenttää.

Helmi 1/2014

11

Helmi 1/2014  

Uudistuneen Helmi-lehden kansijutussa haastatellaan laulaja Emma Salokoskea ja tutustutaan hänen kokoamaan kuntoutujien taidetta esittelevää...

Helmi 1/2014  

Uudistuneen Helmi-lehden kansijutussa haastatellaan laulaja Emma Salokoskea ja tutustutaan hänen kokoamaan kuntoutujien taidetta esittelevää...

Advertisement