Page 1

le Jaargang No. 14

24 April

1953.

D

~L) ~U;-1 P ~ ~, 1p) - r"'l~ IF l)~1tOe;' 1'1 KT \ t\,~.,-/L,--)t tî~ V'--.J .,./F

Cluborgaan van de v.v. Sportclub Genemuiden. Verschijnt om de 14 dagen _xn~R?n:às~~~~~~~~~~en

Abonnementsgeld f. 0,95 per kwartaal.

Redactieadres: Oosterkaai 29, Genemuiden.

~ = = = = = = = = = = : = = = = = = ~ ~ ~ = = =

=

HET KOMENDE PROGRANIMA •

TIe nu reeds drie jaren ililrende strijd om de overmacht in de Res. le klasse tussen Go Ahead 11 en Genemuiden 11 bereikt Zaterdag a.s. zijn climax in de beslissende wedstrijd God Ahead II-Genemui­ den 11 in het Sportpark te Kampen. Voor twee jaar was het zo dat Go Ahead kampioen werd, maar twee keer verloor van Genemuiden, vorig jaar werd Genemuiden kampioen maar verloor twee


_. 2 ­

keer van Go Ahead. Dit jaar leek het er aanva:'1.'::13­ lijk op, dat Genemuiden 2 spelenderNijs kampioen zou worden. Een nederlaag tegen ~JV en een gelijk spel tegen Nunspeet veranderden de situatie echter grondig, want Go Ahead verloor niets meer en mo­ menteel is de stand dan zo dat beide ploegen mei 21 pnt. weer precies gelijk staan. De wedstrijd in Kampen moet dus de beslissing bren­ gen en voorspellingen over de uitslag zijn ten enenmale ondoenlijk, we hopen alleen dat de sierk-· ste zal winnen. Het derde elftal speelt zijn laatste competitiewed­ strijd tegen PVBK 2 in Kampen en we mogen zeker van deze plaats de jongens van Har~ Roeten nog har­ telijk feliciteren met het beha.len van het kampi­ oenschap en hen tevens succes wensen in de komende promotiewedstrijden. De Juniores B gaan op bezoek bij KHe e en de juni­ oren e ontvangen Urk B.

Na de

voetbalw~dstrijd gaat

U

natuurlijk naar het . tlV 0 E T BAL eEN T R U Mil

om gezellig na te praten en kennis ie nomon va.n de overi­ ge uitslagen der oompetitie. e A FE'" t e E N T R U Mtl Onze service biedt U de meeste gezelligheid.


- 3 足

STROFEN GEWIJD AP~ DE EERSTE

SPORTCLUBKAMPIOEN 1953

We hadden Tt haast niet durven hopen

Dat 't zo vlot Van stapel zou lopen

Want Sportclub

3

is kampioen

Daar is nu niets meer aan te doen.

~orn

kampioenschap is niet mis

Tt Toont dat 't een pittig ploegje is I'

Dat meer van zich zal laten horen Als het in hoog1re klas kan scoren.

Dit is uiteindTlijk de beloning te spelen in een hoog1re "woning" Daar kunnen ze niet zo beginnen Maar eerst promotie

~

strijd nog winnen

Een -daarom jongens, houdt je taai En klop je tegenstanders fraai We leven allen met je mee ! 1 Tot in de R.es. 2e klasse C 11! I

BINGE KLORENDOS.

---

.

------.~


- 4 ­

VAN VOETBAL EN NOG IETS. 111.

Zo kan een voetbalvereniging proberen, dat vlak vaar de wedstrijden geen onaangename mededelingen of problemen aan de spelers bekend worden. Een be~ handeling waaruit hart en zorg voor de ploeg spreekt werkt stimulerend VOor het zelfvertrouwen. Ook een voetballer heeft wel eens behoefte aan ID8­ degevoel ! Hier kan dus de ene speler de andere helpen door onaangename gezegden te vermijden, zo­ wel in de kleedkamer vÓÓr de wedstrijd als op het veld. ne ene speler is vlugger uit zijn concentra­ tie gebracht dan de andere. Een enkel woord kan soms onnoemelijk veel schade doen! Een opbeurend en aanmoedigend woord kan net dat extra-schepje-er boven-op zijn. En hier kom ik meteen aan de lltaak ll van het publiek, aan de wijze waarop het publiek I kan "meespelen". Want een flgoed" publiek is van '! niet te onderschatten waarde. Laat het publiek van deze regel uitgaan~ Ieder op het veld doet zijn best en moet dus gewaa,rdeerd 1ilorden, hoe pover het rëS1i'ltaat.soms ook is. Publiek, kam niet af ! Moedig alleen maar aan! Een speler verknoeit niet opzettelijk kansen. Door Uw afkeuring maakt U de zaak eerder slechter dan beter, want de speler g2.at door Uw afkeuring zijn zelfvertrouwen verliezen, hetgeen steeds tot gevolg heeft~ minder goed spel. En dat kan toch niet Uw bedoeling zijn. Afbreken is vaak gemakkelijk, opbouwen is veel moei­ lijker ! Hopenlijk heb ik tot het laatste iets bijgedragen!

(Naschrift~ Van harte stemmen WlJ met de laatste woorden van S.M.B. in, terwijl wij hem gaarne dank zeggen voor zijn belang~ekkend en leerzaam betoog. Redactie )c


- 5 ­ GOIviPErt1 ITIE-OVERZICHT.

-

I

DES is K~llpioen. Het kampioenschap dat de Nij­ verdallers practisch niet meer ontgaan kon werd een feit door de 3-0 overwinning op DOS. Een unieke prestatie van de club uit Nijverdal, vorig jaar nog in de vierde klas, nu ineens kampioen van de derde klas. De intensieve tre.ining van Leo Halle zal hier wel niet vreemd aan zijn. De club van Kas Woudsma speelt het moderne voetbal, stopperspil, snel po­ si tiespel , de S 1ivi tch en we zien vol belangstelling de verrichtingen van DES in de kampioens-competi­ tie tegemoet. Genemuiden beilield de tweede plaats door een over­ winning op DOVO en een over\finning op NUilspeet. In Veenendaal werd het een goede wedstrijd, met twee invallers nog \Jel, voor B. Beens en D.J. Beens. Ze werden echter goed vervangen door de juniores H. Beens en B.Timmerman. Een kwartier voor het einde was de stand nog 1-1, toen maakte Hoekman een doel­ punt en vlak voer het einde vergrootte M.van Dijk de voorsprong tot 3-1. In Nunspeet k\i!arnen ",re met liefst drie invallers in het veld, voor B.Beens, R.Klaver en M.van Dijk, de vervangers waren hier T.Kroes, C.van Dijk en T.Last. Vooral G.van Dijk, Sportclubs eertijds zo gevreesde midhalf, toonde dat hij het nog wel kon. Hij is niet zo snel meer en hij moet nu een bal laten gaan die hij vroeger wel hebben kon, zijn positiespel en afgeven waren echter nog zo goed dat hij daardoor alleen al :ruim voldoende was. Het Was een zacht eitje, Nunspeet, zcnder moeite maakte D.J.Beens de eerste goal uit een voorzet van H.van Dalfzen, G.Roeten maakte een goed doel­ punt uit een lengte-pass van Gor, na rust was het Harm Hoekman die de score opvoerde tot 4-0, toen scoorde Nunspeet pas een tegenpunt. Verheugend uas het Ek. van Dali'zen T,ee I' eens te zien sehie ten, hij was niet erg gelukkig, zijn harde schoten suisden alle rakelings naast. Hoekman vergeet nog wel eens dat hij niet alleen in de voorhoede staat, hij maakt doelpunten en dat is zeer belangrijk~ maar uitkijken waar je medespelers staan en deze


- 6

ook in het spel betrekken is ook de taak van de midvoor, vergeet die vooral niet De stand is: DES GENEMUIDEN APELDOORN EXCELSIOR SPARTA WHC DVS DOVO DOS NUNSPEET

15 16 15 15 15 16 17 16 16 17

13 9 8 7

1 3 3 3

6 6

4

6 6 4 0

4 4 2 2 2

1

4 4 5 5 6 7 B 10 15

27 21 19 17 16 16 16 14 10 2

57 51 32 3B 31 29 36 34 24 20

-

23 - 27 - 28 - 35 23 - 31 - 47 - 41 - 33 - 64

-

Uitslagen 11 ApriL Res. Ie kl. C.: Genemuiden 2 - Be Quick 2 1-0,

MJV 2 - Hattoheiro 2 2-1, WVF 2 - Nunspeet 2 2-3.

3e kl. B. Genemuiden 3 - DOSK 3 6-2.

Hoofdklasse Junioren: Z~olse Boys - Alcides A 0-3.

B/8: DOSK B - Genemuiden B 2-B. IJVV A - KRC B

2-1, Go Ahead C - KBC C 4-1.

KRC E - Genemuiden C 0-0, KRC D - Kampen B

1-2, KRC F - Urk B 0-11.

cis:

Uitslagen 18 April: 3e kl. B DESZ 2 - DOSK 3 2-1.

Hoofdklasse Jun.: PEC A - Genemuiden A 1-1, Nun足

speet A - ZAC A O-;~ Zwolle A - Alcides A 0-2.

BIB: Genemuiden B - KRC B 2-0, KnC C - Kampen A

1-4, Go Ahead C - DOSK B 0-0.

c/5: Genemuiden C - KRO F 3-0, KRO E - Urk TI 1-3.

Tegen Be Quick 2 behaalde het tweede een benauwde

maar zeer waardevolle over,dnning, want nu we~cd

hetzelfde aantal punten behaald als Go Ahead 2 en

kan er dus straks in het Sportpark te Kampen fris

van de lever gevoetbald worden, in twee keer 45

minuten zal hier inderdaad op het groene tapijt

uitgemaakt worden v/ie van de twee nu de sterkste

is.


- 7 -.

GO AHEAD 2 GENEMUIDEN 2 NUNSPEET 2 HATTOHEIM 2

VNF 2 BE \;),UICK 2 MJV 2 V{HC 2

13 13 14 13 14 14 14 13

9 9 4 6 5 4 4 3

3 3 6

1

2 2 2 1

1

1 4 6 7 8 8

9

21 21 14 13 12 10 10 7

49·,,18 41-,17 22-30 31-26 30-41 22-32 25-42 21-34

Het derde elftal bahaalde in de wedstrijd tegen DOSK 3 het kampioenschap door een fraaie 6-2 over­ winning. De ploeg heeft zeer constant gespeeld een ogenblik leek het er zelfs op dat ze ongeslagen kampioen zouden worden, in Kampen werd tegen DOSK 3 echter een misstap begaan maar de andere wedstrij­ den werden alle ge 1,-fOnnen. De ploeg spe elde de mees­ te wedstrijden in deze samenstelling: doel R.de Lan­ ge, achter Jan van Dijk en HannRoeten (aanv.),midden Joh.Driessen, W. Bekendam en Joop van Dijk, voor B.Naberman, A.Driessen, T.Tabak, M.Siebert en W. Barneveld, Res. S.Jansen en J, Pleyzier. Ook Jac. Buitink heeft nog enige wedstrijden meegespeeld y GEi~E}mIDEN

DESZ 2 DOSK 3 WILSUM 2 PVBK 2 ENS

3

9

10 10 10 9 10

8 6

5 4 4 0

0 0 1 1 2 .-.0

1

4 4 5 3 10

16 12 11 9 8 0

48-18 32-24 34-31 33-33 20-27x 8-43

x 2 winstpnt. in mindering. Voor de A juniores is er groot nieuws, sinds het

begin van de competitie heb ban ze onderaan de

ranglijst gebengeld, maar door twee keurige over­

winningen op Zwolle en ZAC en een gelijkspel te­

gen PEC hebben ze eindelijk de laatste plaats ver­

laten en staan nu met 6 pnt. gelijk met Zwolle,

maar ze hebben een wedstrijd minder gespeeld en

staan er dus relatief beter voor.

De jongens hebben in de eerste helft van de com­

petitie bepaald pech gehad, maar ze zijn nu druk

bezig de achterstand in te halen. Uit de resteren­

de drie wedstrijden, uit tegen Zwolle en thuis te­

gen Zwolsche Boys en Alcides kunnen ze in elk ge­

val nog een paar p~ntjes halen en misschien kunnen


- 8 ­

~'C~I ys. egen Zwolle reeds

ze zich op 2 lVIei a.s. ligheid stellen: ZAC A 10 l~ PEe A ALCIDES A . ZWOLSCHE BOYS A ~O NUNSPEET A /JiJ GENEjl,IDIDEN A J}~ ZWOLLE A 19J1

e

1 3

6

5

-2~

4 4 3

2~

2~

2 2

2

3 2 2 4

13 . 13.1 1 101/

4 5

S 6

in vei­ 27;...17 19-1 5.

-lIJ

.G

1

16-16 13-20; _ V. 19-24 L - W­ 13-20 . , "'1

De B juniores werken zich la gzaam maar zeer ze­ ker naar de bovenste plaats. De thuiswedstrijd van 2 Mei a.s. tegen IJVV A kan ze reeds op de bo­ venste plaats'brengen. Er zit zelfs een ongeslagen kampioenschap in !

.

IJVV A GENEMUIDEN B KAlIJlPEN A KHC B

GO AHEAD C DOSK B KHC C

lP "

'3U 9.

'"

..8~

3

1 0 2 1

0

j 5

2

1

0

4

2

De C juniores behaalden uit de twee wedstrijden 3 punten, wat URK B KAMPE.W B KIIC D GENEMUIDEN C KEC E KECF

6 )'

10

3 1 0

2 1 2 1

0 2 2

-17 11 -1

-11}­

4-J3 ~ 1."1

9

1-40

Men vraagt Ons veel waar de trainer blijft. Met de heer Roos uit Zwolle is in principe overeenge­ komen, dat hij per 1 Juni met de training zal be­ ginnen. Tot die datum is hij contractueel aan PEC verbonde~,hij kan dus niet eerder komen~

Nummer 014  

HET KOMENDE PROGRANIMA • TIe nu reeds drie jaren ililrende strijd om de overmacht in de Res. le klasse tussen Go Ahead 11 en Genemuiden 11 b...

Nummer 014  

HET KOMENDE PROGRANIMA • TIe nu reeds drie jaren ililrende strijd om de overmacht in de Res. le klasse tussen Go Ahead 11 en Genemuiden 11 b...

Advertisement