Page 1

tuoteluettelo

K ri st illisi채 k ir joja , 채 채 n itteit채 y m.


tuoteluettelo Colin Urquhart E k s y t y s - M i t ä s e o n? Colin Urquhart 15,- (84 s.)

Ve r i p uh u u Colin Urquhart 13,- (82 s.)

Eksytys - mitä sen on, ja kuinka sen tunnistamme? Eksytystä on mikä tahansa ja kaikki, mikä ei pidä yhtä totuuden kanssa. Tässä kirjassa Colin Urquhart tuo esiin eksytyksen ongelman, osoittaa, kuinka sillä voi olla vaikutusta jokaiseen meistä, ja selittää, kuinka me voimme Kristuksessa elää vapaina eksytyksestä.

Tämä kirja puhuu uhrista, anteeksiannosta, hyväksymisestä, voitosta, huolenpidosta, vapaudesta ja monesta muusta ihanasta, meille kuuluvasta asiasta.Jeesus ei tullut vain kertomaan meille Jumalan valtakunnasta, vaan tekemään meille mahdolliseksi kuulumisen tuohon valtakuntaan. Hänen veressään on todella ihmeitä tekevä voima!

To d e llin e n - s a r j a Colin Urquhart 12 ,-/k i r j a Todellinen armo -kirja auttaa niitä, jotka ponnistelevat jatkuvasti saadakseen Jumalan hyväksynnän, näkemään, että emme voi tehdä kerrassaan mitään lisätäksemme jotakin pelastukseen. Se on alusta loppuun saakka kokonaan Jumalan teko!

Todellinen pelastus -kirja vastaa moniin pelastusta koskeviin avainkysymyksiin: Oletko sinä pelastettu? Mitä tarkoittaa olla pelastettu? Onko kerran pelastettu aina pelastettu? Ymmärrät, että Jumalan pelastavat päämäärät ovat myös tätä elämää varten maan päällä!

Todellinen johtajuus -kirjassa Urquhart tuo esiin sen, kuinka tärkeää on, että johtajuus paikallisissa seurakunnissa nousee sille voitelun ja vaikutuksen tasolle, minkä Herra on itse suunnitellut. Seurakunta on vain niin vahva kuin sen johtajat. Mutta Herra tarvitsee myös niitä, jotka suostuvat johdettaviksi!

Todellinen herätys -kirjassa Urquhart käsittelee aihetta hyvin käytännöllisesti, niin että lukijat selvästi ymmärtävät, mitä he voivat tehdä kokeakseen henkilökohtaisen ja yhteisen herätyksen. Kirja rohkaisee lukijaa kokemaan sen kaikkein parhaimman, minkä Jumala on mahdollistanut jokaiselle!

Todellinen auktoriteetti on radikaali ilmestys auktoriteetista, joka voi antaa elämällesi uuden, rohkean suunnan. Kirja auttaa sinua ymmärtämään, kuinka voit elää sekä alamaisena että Hänen auktoriteetissaan.

Todellinen elämä -kirjan kautta voit löytää sen rikkaan perinnön, josta tuli sinun, kun Jumala asetti sinut Kristukseen. Tämän kirjan totuus on merkittävin asia, joka sinun tulee tietää ja ymmärtää. Uskovana suhteesi Isän kanssa ja uskonvaelluksesi on riippuvainen tästä ilmoituksesta.

Todellinen lupausten kirja rohkaisee ja kannustaa uskoasi. Näet, kuinka voit periä Raamatun lupaukset ja myös kuinka erottaa, milloin Pyhä Henki antaa sinulle lupauksia, jotka Jumala toteuttaa; ja kuinka välttyä väärän ilmestyksen eksytykseltä.

Todellinen seurakunta -kirja kertoo, että seurakunta ei ole rakennus, ei laitos eikä uskonnollinen systeemi, vaan ihmisistä koostuva ruumis, jonka jäsenet elävät Kristuksessa ja joissa Kristus elää! Mitä tämä tarkoittaa käytännössä? Lue niin tiedät!

D av id S te r li n g

2

T.L . O s b o r n

S e ur u s t e l u , av i o lii t t o j a J u m a l a n s u u n n i t e lm a David Sterling 5,- (40 s.)

E l ä r o h ke a s t i N Y T J um a l a n un e l m a s i n u l l e T.L. Osborn 22,- (224 s.)

Tässä ajankohtaisessa minikirjassa David Sterling etsii vastauksia mm. seuraaviin kysymyksiin: Miten tuleva aviopuoliso pitäisi valita?, Onko kristityn luvallista avioitua uskosta osattoman kanssa?, Mitä Jumala ajattelee seksistä ja avioliitosta?, Onko avoliitto vaihtoehto kristitylle? Lue - viisastu - ja valitse oikein!

Onko yleisesti hyväksytty käsitys, että ihmiskunnan tekemän synnin vuoksi ihmisten on nyt maksettava rikkomuksistaan fyysisellä kärsimyksellä, puutteella ja köyhtymisen häpeällä? Vanhanaikainen teologia ei ymmärrä hyvän uutisen ydintä. Raamatun sanoman on tarkoitus rohkaista ihmistä, ei vähätellä häntä. Lue kokeneen lähetyspioneerin rohkaisevaa sanomaa ja elä rohkeasti NYT - se on Jumalan unelma sinulle!

WWW.HELMIMEDIA.COM • TILAUS@HELMIMEDIA.COM • PUH. 050 5431 431


P e k k a L ahti n e n Ve r k ko k ir i s t y y Pekka Lahtinen 14,- (224 s.)

U f o j e n a r vo i t u s r a t ke a a Pekka Lahtinen 10,- (175 s.)

Verkko kiristyy hätkähdyttää paljastuksillaan: Kansainvälisten pankkiirien lainaehdot ovat syy valtion yritysten yksityistämiseen ja myyntiin ulkomaisiin käsiin. Natura 2000 on Rockefellerien pankkidynastian rahoittama hyökkäys yksityistä maanomistusta vastaan. Maailman talousjärjestelmää odottaa romahdus. Vallassaoleva politiikka johtaa salaiseen päämäärään, Maailmanhallituksen perustamiseen.

Miksi ihmisille ei kerrota totuutta ufoista? Kuka on salailun takana? Miten viljapeltoympyrät ovat syntyneet? Mikä yhteys on lentävillä lautasilla ja ilmaista energiaa tuottavilla laitteilla? Onko ihminen käynyt kuussa? Tämä hämmästyttävä kirja tuo ihmisen keksimän salaisen ufoteknologian päivänvaloon. Ufot tulevat ilmestymään lähivuosina tiedotusvälineiden eteen. Miksi? Kuka on tuon valtavan operaation takana? Tämä kirja paljastaa uskomattoman salaliiton. Ufojen arvoitus ratkeaa.

L u o j a n l ä ä k ke e t Pekka Lahtinen 22,- (176 s.)

L u o j a n l uk uj a Pekka Lahtinen 16,- (137 s.)

Luojan lääkkeet -kirja keskittyy sairauksien luonnollisiin syihin ja valaisee niiden luonnollisia parannuskeinoja. Vaikka sairauksiin on luonnollisia syitä, niiden taustalla voidaan havaita Jumalan vihollisen vaikutusta. Vihollinen toimii usein kiertotietä antaen vaikutelman, että sillä ei ole mitään tekemistä sairauden kanssa. Samoin luonnollisten parannuskeinojen taustalla on usein jotain hengellistä.

Todistavatko luonnossa ja Raamatussa ilmenevät numerot Jumalan olemassaolon? Sisältääkö Raamattu salaisen numeroihin perustuvan koodijärjestelmän, jolla Jumala on sinetöinyt Sanansa? Mikä sanoma kätkeytyy mystiseen lukuun 666? Kirja vie yksinkertaisella ja selkeällä tavalla lukijan uskomattomalle tutkimusmatkalle Raamatun numeerisiin ilmiöihin. Ihme toisensa jälkeen tulee esiin numeroiden muodossa!

H ap p i O2 - Uu s i t ap a h o i t a a s a ir a u k s i a Pekka Lahtinen 22,- (176 s.)

Maailman yhdentyminen Pekka Lahtinen 22,- (204 s.)

Otsonilla on tuhottu AIDS-virusta, tiedotusvälineet kuitenkin vaikenevat asiasta. Miksi otsonia ei ole otettu yleiseen lääkinnälliseen käyttöön? Vetyperoksidihoidoilla on saatu merkittäviä tuloksia parantumattomiksi katsotuissa sairauksissa. Miksi tämä halpa luonnontuote on kuitenkin leimattu myrkylliseksi happiradikaaliksi? Kirja kertoo luonnonaineista sekä lääketieteellisistä tutkimuksista, joista virallinen lääketiede ja päätiedotusvälineet vaikenevat.

P - O & J- G E u r ell Raamatun talous P-O & J-G Eurell 24,- (288 s.) Raamatun talous on ainutlaatuinen kristilliset arvot omaavien käsikirja ja opas hyvään taloudenhoitoon. Miten uskovan tulisi järjestää yksityistaloutensa, miten perustaa yritys ja miten hoitaa sitä, tai mikä talousjärjestelmä maassa pitäisi olla. Kirjassa myös aihiesta: Rikas vai köyhä - mikä on Jumalan tahto?, Lainan antaminen ja ottaminen, Vakuutukset - pitääkö kristityn ottaa niitä?, Kenelle pitää antaa? ja paljon muuta.

Miksi ja miten Suomen ja koko maailman taloutta ajetaan alas? Kuinka kasvihuoneilmiö liittyy maailman yhdentymispyrkimyksiin? Totuus AIDSista ja sen synnystä - miksi tiedotusvälineet vaikenevat? Mitä vapaamuurarien rituaaleissa tapahtuu... Mitä heidän ylin johtonsa salaa tavallisilta jäseniltä? Mitkä ovat salamyhkäisen Bilderberg-ryhmän päätavoitteet? Maailma on parhaillaan voimakkaiden muutosten kourissa. Käyttäen apunaan luomiaan ongelmia, uhkakuvia ja velkaa kulissien takainen valtaeliitti tekee kaikkensa ajaakseen maailmaa uuteen järjestykseen, jossa yksityisyys ja itsenäisyys ovat historiaa. Elämme todella hyvin erikoista aikaa. Samalla kun salaliittojen vuosisatoja vanha suunnitelma maailman yhdentymiseksi on toteutumassa, myös Raamatun profetiat käyvät kirjaimellisesti toteen. Jos haluat selityksen maailman tilaan ja myös elämän perimmäisiin kysymyksiin, lue tämä kirja. Se on erittäin paljastava.

WWW.HELMIMEDIA.COM • TILAUS@HELMIMEDIA.COM • PUH. 050 5431 431

3


Å g e M . Å les k jae r Täyd e llin e n v a p a u s Åge M. Åleskjaer 22,- (220 s.)

N y t H ä n p uh u u t a i v a a s t a Åge M. Åleskjaer 18,- (152 s.)

Uusi liitto ja uusi luomus ovat Raamatussa erityisasemassa - me olemme nyt Kristuksessa ja Hän on meissä! Kun pääsemme eroon uskonnollisesta suorittamisesta, silloin nautimme todellisesta uskon levosta. Åge M. Åleskjaer osoittaa upealla tavalla kirjassaan, kuinka olemme osallisia täydellisen vapauden laista. Esiin tulee selkästi se suuri ero Siinain ja Golgatan välillä.

Tämän kirjan ilmestystieto voi muuttaa elämäsi! Puhutaan kahdesta saarnatuolista: Jumala puhui maan päällä Siinailla. Olemme puhuneet saarnatuolin siirtämisestä Siinailta Golgatalle, mutta tässä tulee saarnatuolin lopullinen sijoituspaikka: NYT HÄN PUHUU TAIVAASTA! Miksi Jeesuksen piti odottaa, kunnes hän olisi jälleen taivaassa?

A . B . S impso n

S te v e M c V e y Parantumisen evankeliumi A.B. Simpson 16,- (128 s.)

Armon tie Steve McVey 22,- (200 s.)

Meidän siunaukseemme Kristuksessa kuuluu myös parantuminen ja terveys. Elämän ja terveyden lähde on yksinomaan Kristuksessa, ei kenessäkään ihmisessä. A.B. Simpson välittää kirjassa Jumalan Sanan totuudet parantumisesta lukijoille, niin kuin hän oli ne itse oivaltanut. Hän halusi etsijöiden ymmärtävän, että ylösnousseesta Kristuksesta - ei kenestäkään ihmisestä - virtaa jumalallinen elämä ja terveys. Lue ja vastaanota Jeesukselta.

Mikään aiemmin tekemäsi tai mikään, mitä koskaan voit tehdä, ei ole verrattavissa iloon, jota koet, kun annat Jeesuksen elää elämäänsä kauttasi. Sinua odottaa jännittävä matka - kristittynä olet aina halunnut elää juuri tällaista elämää! Steve McVeyn kirja vahvistaa sinua, joka jo tunnet tien. Sinä taas, joka kaipaat sitä, voit aloittaa armon tiellä tänään!

P aul S ca n lo n Va r t in v a ll a n k u m o u s Paul Scanlon 12,- (132 s.) VARTIN VALLANKUMOUS on yhtä yksinkertaista – ja yhtä vaikeaa – kuin se, että on valmis luopumaan omasta mukavuudestaan 15 minuuttia päivittäin auttaakseen jotakuta. Tarjolla ei ole monimutkaista, uutta teologiaa eikä evankeliointimetodia, sillä tässä on kyse pikemminkin mobilisoinnista kuin teologiasta. Koska olemme kaikki luonnostamme itsekkäitä, toisten auttaminen ei tapahdu automaattisesti. Ilman jonkinlaista vallankumousta tuo synnynnäinen itsekkyys aina lopulta voittaa.

Paul Scanlon on Abundant Life Church -seurakunnan johtaja ja Abundant Life Ministries -järjestön perustaja.

M U S I I KKI Kyse Sinusta on Jeesus Taivaskoodi - Ylistys-cd 10,Taivaskoodin voimakas ja upea ylistysCD tempaa mukaansa! Kyse Sinusta on, Jeesus -levyllä on Matt Redmanin, mutta myös muiden kansainvälisesti tunnettujen ylistyksenjohtajien (Martin Smith, Paul Oakley, Tim Hughes) parhaimpia biisejä suomeksi.

4

Vartin vallankumouksen tavoitteena on kääntää kehitys päinvastaiseen suuntaan, tehdä meistä tietoisempia lähiympäristömme ihmisistä ja saada meidät tuomaan Jumalan elämää haavoittuneelle maailmalle siellä, missä elämme. Niin yksinkertaista se on – ja niin vaikeaa! Jos olet valmis tietoisesti käyttämään ainakin 15 minuuttia päivässä siihen, että luovut omasta mukavuudestasi auttaaksesi jotakuta, tilaa tämä kirja, lue se ja liity vallankumoukseen!

Seurakunnan keskuspaikkana on Pohjois-Englannissa sijaitseva Bradford, jossa tehdään työtä tuhansien lähiympäristön asukkaiden parissa. Viikoittaiset tv- ja radiolähetykset tavoittavat lisäksi miljoonia ihmisiä ympäri maailman. Paulin visiona on tavoittaa ensin oman lähiympäristön ihmiset, rakentaa heistä mahtava paikallisseurakunta ja viedä sitten seurakunnan sanoma kaikkialle maailmaan.

WWW.HELMIMEDIA.COM • TILAUS@HELMIMEDIA.COM • PUH. 050 5431 431

Helmi Media Tuoteluettelo 2010  

Kristillisten kirjojen tai muiden tuotteidemme tuotteidemme kuvasto 2010.

Helmi Media Tuoteluettelo 2010  

Kristillisten kirjojen tai muiden tuotteidemme tuotteidemme kuvasto 2010.

Advertisement