Page 1

ETO 103-120 (Vanyus)

2009/07/27

19:37

Page 103

Vanyus Attila elnök/chairman

Született: 1946. április 30. Születési hely: Gyôr Családi állapota: nôs Gyermekei száma: 2 Unokái száma: 3

Born: 30. April 1946. Birthplace: Gyôr Family status: married Number of children: 2 Number of grandchildren: 3


ETO 103-120 (Vanyus)

2009/07/27

19:37

Page 104

Vanyus Attila: Alfától Omegáig

Attila Vanyus: Lock, Stock and Barrel

„A Vanyus”. Gyôrben így hívják. 63 éves. Szurkolóból lett a világ egyik legismertebb és elismertebb kézilabda klubvezetôje a Gyôri Audi ETO KC elnöke, a Magyar Kézilabda Szövetség alelnöke. Az irányítása alatt mûködô klub húsz év alatt a szakadékból visszakapaszkodva már a csúcsok csúcsát ostromolja. A pozíció számára soha nem a tündöklés lehetôségét jelentette, hanem a munkát, az iránymutatást. Azt a munkát, melyet végig a szeretet vezérelt imádott városában. Ô „A Vanyus”.

“The Vanyus” as the 63-year-old Attila Vanyus is called in Gyôr. He simply used to be a supporter, then, became the president of one of the best handball clubs of the world and vice president of the Hungarian Handball Federation. During the twenty years under his direction, ETO, sunk to the depth of despair, has almost risen to the top. This position has never meant anything glamorous for him but hard work. And such a work has always been motivated by love in the admired city of Gyôr. He is “The Vanyus”.

– Sportolt valamit? – Asztaliteniszeztem, a másodosztályig vittem, valamint kosaraztam és a kézilabdába is belekóstoltam alapfokon ifjúkoromban.

“Did you do any sports?” “I used to play table tennis in the second league and I also played basketball and a bit of handball at an early age.”

– Mi, vagy ki oltotta önbe a sport és az ETO iránti elkötelezettséget? – Azt kell mondjam, már két évesen szívtam

“What or who was the source of your devotion to sports and ETO?” “Everything started at the age of two. In the

Egy gólra a csodától

104

One goal from the miracle


ETO 103-120 (Vanyus)

2009/07/27

19:37

Page 105

Vanyus Attila: Alfától Omegáig

Attila Vanyus: Lock, Stock and Barrel

1950s, Pista Szabó had a legendary pub in the downtown of Gyôr, not far from the sports hall. In those days, ETO supporters, including me, used to gather together there. Unfortunately, my mother died at a very early age. My father belonged to the leaders of ETO supporters, so, he used to take me into the company of sportspersons and supporters.”

magamba mindkettô szeretetét. Az ötvenes években Szabó Pista bácsinak volt egy legendás kerthelyiséges kocsmája Gyôr belvárosában, nem messze az akkori kézilabdapályától. Akkoriban ott gyülekeztek az ETO-sok, köztük én is. Édesanyám sajnos korán elhunyt. Édesapám pedig nagy szurkolóként klub baráti körének elnökségi tagja volt, és gyakorta vitt magával a gyôri sportolók és sportkedvelôk közé.

“How did you enjoy yourself those days?” “We went from one match to the other every Saturday and Sunday, football and handball, football and handball and so on. TV wasn’t really widespread in Gyôr. We were watching the 1960 Olympic Games in the flat of one of my father’s colleagues. Twenty of us were stuck in a small room. These were the only ways of entertainment.”

– Mi jelentette akkoriban a szórakozást önöknek? – Szombat, vasárnap jártuk a meccseket, kézilabda, futball, kézilabda, futball. Ekkor még televízió sem nagyon volt a városban. A római olimpiát apám orvos barátjának lakásán néztük végig, vagy húszan bezsúfolódva egy szobába. Más szórakozási lehetôség akkoriban nem igen volt.

“Have you ever worked for other clubs?” “I would never have signed for any other clubs. I couldn’t have worked so passionately, I’m devoted to ETO so much. A few years ago, I was offered a position in another famous club. I told them it wouldn’t be beneficiary for them because I would still remain a supporter of Gyôr. Death won’t change me, either. And I’m devoted to the city of Gyôr as well. I adore its beautiful sights and its atmosphere, so, the whole city! I was predestined to this career.”

– Máshol nem is próbálkozott soha, csak Gyôrben? – Engem máshová lóval sem lehetett volna elvontatni sportvezetônek. Nem tudtam volna ennyire teljes szívvel dolgozni másutt, annyira ideköt minden. Pár évvel ezelôtt sok pénzért hívott egy másik nagy csapat elnöknek. Mondtam nekik, rosszul járnának velem, mert náluk is az ETO-nak szurkolnék. Én már így halok meg. De ez a ragaszkodás a városra is vonatkozik. Egyszerûen imádom szépségével, légkörével együtt, úgy ahogy van! Nekem nem is volt más választásom, mint amit csináltam.

“So did you do what you wanted?” “If you are given the chance of doing what you want, you can do qualitative work. If I didn’t do this, I wouldn’t have reached so far. Sometimes, you cannot afford to do your desired work. It happened to me as well when I worked for the city hall as referent to the president. I worked hard and honestly. But contrary to my current position, it never happened to me after a tiring day that I had felt sorry to go home and stop working.”

– Azt csinálta, amit szeretett volna? – Ha valaki oda tud kerülni ahhoz, amit szeret, akkor tud igazán minôségi munkát végezni. Ha nem ezt csinálnám, amit, akkor fele ilyen eredményes sem lennék. Van olyan is , hogy az ember kényszerbôl nem azt csinálja, amit szeret. Tudom, mert velem is elôfordult. Én a város-házán dolgoztam, mint elnöki referens. Tisztességgel, becsülettel tettem a dolgom. De az nem fordult elô, mint mostanában, hogy reggel hétkor már az irodámban legyek és este nyolckor úgy induljak haza, hogy a fenébe, már mennem kell.

“This seems to be quite rare, indeed.” “It only happens to those who love their job. I know a lot of sport managers who are satisfied with occupying their position and they think there’s nothing else to do. But that’s not the way! At the weekends, I visit the matches of our youth teams, though it’s not my task. However, as for me, it really helps us to be even more successful. This is the right way to do something!”

– Ez valóban elég ritka, még az ifjabb sportvezetôk között is. – Így csak szeretettôl vezérelve lehet dolgozni. Magam is ismerek olyan sportvezetôket, akik azt hiszik, hoppá, elértem ezt a pozíciót, hátradôl-

Egy gólra a csodától

105

One goal from the miracle


ETO 103-120 (Vanyus)

2009/07/27

19:37

Page 106

Vanyus Attila: Alfától Omegáig

Attila Vanyus: Lock, Stock and Barrel

“When was it easier to work as a manager: before the revolutionary changes in the political system in 1989 or afterwards?” “In the old system, things were more predictable. These days, everything is more difficult because, since companies give us their own money, we have to convince them that it’s worth doing so. We have to negotiate with the directors of many enterprises but only few times can we reach an agreement. And everything is based on a stable financial background.”

hetek. Ez nem így van! Én hét végeken az utánpótláscsapatok meccsein is ott vagyok, ami nem kimondottan elnöki feladat, de hiszem, hogy hozzásegít minket ahhoz, hogy többek legyünk. Csak így érdemes csinálni. Vezetôként mikor volt könnyebb dolgozni? Az 1989-es rendszerváltást megelôzôen vagy most? – A régi rendszerben kiszámíthatóbb volt, ma sokkal nehezebb. Most már mindenki a saját pénzét adja, meg kell gyôzni a cégeket, hogy megéri befektetni ide a pénzüket. Ahhoz, hogy akár egy támogatót a klubhoz kössünk, nagyon sok másik kikosarazását kell elviselnünk. Az anyagi háttér mindennek az alapja.

“Is it important where you are from?” “Yes, it is, especially in ETO. One of my principles is to employ local professionals. In my case, being a supporter of ETO really contributes to my successful work. Kálmán Róth, Csaba Konkoly, József Vura and the late László Tóth, all of them grew up here and became respected figures in the field of sport. In my opinion, we have the best professional staff in the country. Kálmán Róth became one of the best trainers in the world, and I dare say that I discovered his talent when he was the trainer of the youth team. I noticed the fire in him and the humble way, he did his job. When I invited Csaba Konkoly, the directors of the club kept asking me if it was the right solution to sign a no-name kid for a world famous team. They enumerated the names of several famous trainers but I insisted on Csaba. Some of the objectors have already changed their opinion and apologized to me. If you are strongly related to the club, you are urged to work better. And our trainers do belong to ETO.”

– A kötôdés nem számít? – Dehogynem, fôleg nálunk! Alapelveim egyike, hogy helyi kötôdésû szakembereink legyenek. Én ETO-s vagyok és itt ezért is dolgozom jól! Róth, Kálmán, Konkoly Csaba, Vura József, az áldott emlékû Tóth László mind itt nôttek fel és kiváló szakemberekké váltak. Szerintem a mi szakembergárdánk a legjobb az országban. Róth Kálmán a világ egyik legjobb edzôje lett, s szerénytelenség nélkül mondom, én fedeztem fel, mikor még serdülô-csapat edzôjeként dolgozott. Láttam, hogy lobog benne a tûz, milyen szakmai alázattal végzi munkáját. Mikor Konkolyt idehoztam, az elnökség tagjai féltô szeretettel azt kérdezték: ehhez a világhírû csapathoz? Hát ki ez a gyerek? Sorolták a nagy neveket, hogy azok valamelyikét hozzuk ide. Én ragaszkodtam Csabához. Van olyan az akkori ellenzôk közül, aki azóta már elnézést kért, és elismerte a döntést. A kötôdés kötelezi az embert, hogy jobban dolgozzon. A mi edzôink pedig tudják, hogy ide tartoznak.

“It’s easy to be successful with such a brilliant staff.” “Easy?! All of our trainers, both Kálmán and Csaba, have strong personalities, so, it’s not easy to win their complete acceptance.”

– Könnyû önnek, hiszen ilyen kvalitású szakemberei vannak. – Még, hogy könnyû! Az edzôink borzasztó erôs személyiségek. Kálmán és Csaba is az, senki se higgye, hogy egyszerû velük. Azt kivívni, hogy elfogadjanak, nagyon sok mindenre szükség van. Ez a sok minden úgy tûnik összejött. Talán nem véletlen, hogy Róth Kálmán a Hypo kispadja helyett a gyôri utánpótlás vezetését választotta. Így van, s mi ezt meg is becsüljük! Az elnökséggel a háttérben munkálkodunk, és megteremtjük a maradás feltételeit. A színházban sincs a rendezô a színpadon, mégis, mennyi minden múlik rajta? Az, hogy milyen szereplôink vannak, azon múlik, milyen feltételeket biztosí-

Egy gólra a csodától

“But you seem to have managed to win them. For instance, Kálmán Róth chose to be the trainer of ETO’s youth players rather than of Hypo.” “That’s right and we really appreciate his decision. Our management strives for creating favourable conditions for work. Although the di-rector of a play, for example, is not present on stage, many things depend on him. To have good actors depends on how favourable conditions you can create. In our case, we wouldn’t be able make Pálinger, Görbicz or Vérten etc. stay unless they

106

One goal from the miracle


ETO 103-120 (Vanyus)

2009/07/27

19:37

Page 107

Vanyus Attila: Alfától Omegáig

Attila Vanyus: Lock, Stock and Barrel

tunk. Ha ezt nem tudnánk a klub mögé tenni, nem lenne Pálingerünk, Görbiczünk, Vértenünk és még sorolhatnám a neveket. Akkor nem itt játszanának, bármennyire is szeretik az ETO-t. Mondom ezt úgy, hogy én aztán tényleg a gyermekeimként szeretem ôket, nekem ôk is a családomhoz tartoznak, ahogy a feleségem is említette.

can work under ideal conditions. They wouldn’t play here, no matter how much they love ETO. And this is true, in spite of the fact that all of them belong to my family, they are really like my family members.” “There are many types of sports in Gyôr. Why did you choose handball?” “It happened simply by accident. As I mentioned, I used to work for the city hall. Those days, the zoo, the ice rink and the sports hall were economically separated. The municipality was thinking about combining the three institutions into a large Leisure and Sports Centre. In 1989, they did so. Then, I used to have a season ticket for ETO’s matches and not only did I support the team home but used to go to their away matches as well. Furthermore, I was the president of the County Table Tennis Federation. Károly Józsa who was the vice mayor knew about my obsession with sports. Thus, I was offered to become the director of this sport centre in the future.”

– Gyôrben annyi, de annyi sportklub mûködik. Miért éppen a kézilabdát választotta? – Ez egy véletlen folytán alakult ki. Mint említettem, annak idején a Városházán dolgoztam. Mûködött akkor Gyôrben három különálló gazdasági egység, szinte egy kupacon: az állatkert, a mûjégpálya és a sportcsarnok. Az akkori városvezetôk kitalálták, milyen jó lenne, ha a továbbiakban egységes irányítás alatt üzemelne a három intézmény, Szabadidô és Sportközpont néven. Összevonták. Ez 1989-ben történt. Ebben az idôben nekem bérletem volt a kézilabdameccsekre, üvöltöttem a lelátón a többi szurkolóhoz hasonlóan, s idegenbe is elkísértem csapatainkat. Mellesleg a Megyei Asztalitenisz Szövetség elnöke voltam. Az akkori alpolgármester, Józsa Károly tudta azt, hogy óriási

Egy gólra a csodától

“Was it easy to do it?” “No, it wasn’t. It was extremely difficult to

107

One goal from the miracle


ETO 103-120 (Vanyus)

2009/07/27

19:37

Page 108

Vanyus Attila: Alfától Omegáig

Attila Vanyus: Lock, Stock and Barrel

create a cohesive unit from the three smaller ones. By the way, walking in the zoo, once I noticed a sign “1:0” written on a board, in front of the zebras’ cage. “What’s this, a footballmatch?” said I. Then, I was clarified that it had been the proportion of males and females. So, it started this way, I had many things to learn.”

sportrajongó vagyok. Felajánlották, hogy vezessem ezt a megújítandó intézményt igazgatóként. – Könnyen ment az átállás? – Nem. Embert próbáló feladat volt egységgé kovácsolni a létesítményeket. Meg egyébként is! Az állatkertben járva láttam, a zebráknál ki van írva: 1:0. Kérdem, mi ez, focimeccs? Dehogy, a hímek, nôstények aránya. világosítottak fel. Na így indult. Bele kellett ebbe is tanulni.

“Did you become fabulously wealthy at once?” “Oh, come on! We had awfully little money. We couldn’t travel as much as we wanted in professional affairs either. Once, our trip to Jászberény resulted in two things: a bear and a right wing player. We were carrying the bear in our van and I, personally, possessed the contract in my pocket, with the player’s signature on it. Or I could mention Anikó Nagy. When we signed one of the best right backs from Miskolc, we bought some snakes at the same time.”

– Egybôl dúskálni kezdtek az anyagiakban? – Ugyan már, nagyon kevés pénzünk volt. Még azt is meg kellett gondolnunk, mikor, mennyit utazunk munka ügyben? Lementünk például Jászberénybe, s én egy út alkalmával két dolgot intéztem: hoztunk egy barnamedvét meg egy jobbszélsôt. A medve ott utazott mögöttünk a teherautóban, a játékos aláírt átigazolási lapja pedig a zsebemben lapult. De említhetném Nagy Anikó esetét is. A késôbbi sokszoros válogatott jobbátlövôt Miskolcról hoztuk, amikor kígyókat is vásároltunk.

“That’s how the story of ETO’s women handball team started?” “We weren’t even called ETO. At the end of the 1980s, Richards Factory, which provided the

– Így indult útjára az ETO nôi csapata? – Akkor még nem is ETO volt a nevünk. A nyolc-

Egy gólra a csodától

108

One goal from the miracle


ETO 103-120 (Vanyus)

2009/07/27

19:37

Page 109

Vanyus Attila: Alfától Omegáig

Attila Vanyus: Lock, Stock and Barrel

only women’s handball team in the first league with financial support, was closed. Therefore, the team that always played in the sports hall was left alone. Then, I met the actual mayor, József Balogh, and convinced him to do something on behalf of the team. As a result, the town gave us 2-3 millions of Hungarian forint, on condition that I convince other sponsors to give some more money to set a budget. I accepted it and, with the agreement of the federation, Richards Factory turned out to be the Gyôr Sport Association.”

vanas évek végén megszûnt, bezárta kapuit az egykor híres Richads Finomposztógyár, amely az akkor egyetlen nôi NB I-es nôi kézilabdacsapatot fenntartotta. A csapat, mely a sportcsarnokban játszotta meccseit, magára maradt. Én elmentem az akkori polgármesterhez, Balogh Józsefhez, s azt duruzsoltam neki, hogy ezt ne hagyjuk. Beadta a derekát. 2-3 millió forintot hozzáadott a város részérôl, azzal a feltétellel, hogy szerzek további szponzorokat a mûködéshez és kigazdálkodom a költségvetést. Én vállaltam, s így a Richardsból a szövetség engedélyével Gyôri Sportközpont SE lett.

“Were you in a hurry?” “Of course, we were. The team was on the verge of getting closed, so, this was their last chance. I started to work on 1st of January in 1987 and became the manager of the team at once.”

– Sürgôs volt a dolog? – De mennyire! A csapat napjai meg voltak számlálva, mondhatom a segítség az utolsó pillanatban érkezett. 1987. január 1-tôl dolgoztam új pozíciómban, s rögtön át kellett venni a csapatot.

“Why were you devoted to the team so much?” “I was one of their supporters. I was among the approximately one hundred supporters who ge-nerally visited their matches.”

– Miért viselte a szívén a sorsukat? – Mert gyôri csapatként nekik is drukkoltam. Rendre ott voltam a meccseiken, melyeket körülbelül száz nézô látogatott.

“In what ways could you manage to maintain the club at the beginning?” “Considering the financial background, at first, several businessmen of Gyôr helped us. They listened to their hearts and donated a little money to us. Thus, we could and still can rely on them. Then, we won the considerable support of the Gyôr Biscuit Factory directed by Mátyás Halbritter, a fantastic and unique personality. He is a real local patriot and an ideal director. Afterwards, Gardénia and Graboplast, directed by Péter Jancsó, also joined us. Their help accelerated our development, which urged Audi and EON to become our sponsors.”

– Milyen eszközökkel sikerült életben tartania kezdetben a klubot? – Anyagi téren elôször a gyôri vállalkozók segítettek. Ôk kisebb összegeket adva, elsôsorban a szívükre hallgatva nyújtottak segítô kezet. Rájuk mindig számíthattunk, számíthatunk. Aztán belépett a Gyôri Keksz és Ostyagyár, Halbritter Mátyással az élen, mint az elsô igazán jelentôs támogató. Halbritter Mátyás óriási egyéniség, fantasztikus ember. Hatalmas lokálpatrióta, példamutató gazdasági vezetô volt. Aztán becsatlakozott a Gardénia és a Graboplast is, Jancsó Péter vezetésével. Velük tudtunk fejlôdni, s ez a fejlôdés vezetett az Audi és az EON érdeklôdéséig.

“When did it happen?” “Audi has supported us for three years. I met them ten years ago first and presented a fabulous plan but I was refused. I was told that we didn’t have enough supporters and we weren’t on TV enough times. Then, as we were getting better and better, they became interested in our project. You cannot expect a multi company to support you unless it is worth doing so for them as well. The quality of our first team has always been strongly related to how wealthy sponsors we had. Local companies, however, provide a permanent basis, so, but for their help, we wouldn’t have reached so far.”

– Mikor szálltak be ezek a cégóriások? – Az Audi három éve a támogatónk. Én tíz esztendeje voltam náluk elôször. Gyönyörû szép anyaggal jelentkeztem náluk, elküldtek. Kevés a nézôtök, keveset vagytok a tv-ben, mondták. Aztán ahogy jöttünk fel, egyszer csak azt mondták: nézzük meg a lehetôségeket. A multi-cégek akkor szállnak be, mikor látják, hogy már nekik is megéri. De addig el kellett jutni. Az elsô csapat minôségi szintje a folyamatban mindig egyenesen arányos volt a támogató cégek nagyságával.

Egy gólra a csodától

109

One goal from the miracle


ETO 103-120 (Vanyus)

2009/07/27

19:37

Page 110

Vanyus Attila: Alfától Omegáig

Attila Vanyus: Lock, Stock and Barrel

“You’ve already mentioned the support of the municipality. Is it a permanent support too?” “Yes, it is, the actual municipality has been backing us for long. The municipality of Gyôr has always been full of sport lovers, therefore, they lay a special emphasis on physical education and sport competitions. And that’s the way things are! Our mayor, Zsolt Borkai, is not only an Olympic champion but also the vice president the Hungarian Olympic Committee. Furthermore, the municipality voted for donating one percent of all-time city revenue to sports. It’s incredible! And the fact that the municipal budget is increasing year by year forms a strong background to sport associations and youth sports.”

Egy volt állandó: a kisebb helyi cégek támasza. Nélkülük ugyancsak nem tartanánk itt. – A városatyák kezdeti jóindulatáról már beszélt. Tartósan megmaradt az önkormányzat segítô szándéka? – A mindenkori városvezetés mellettünk állt. Gyôrben mindig olyan képviselô-testület mûködött, amely szerette a sportot, ezért a város életében a testedzés és a versenysport állandóan kiemelt szerepet kapott. Most meg aztán fôleg így van! Borkai Zsolt személyében olimpiai bajnok polgármesterünk van, aki ráadásul a Magyar Olimpiai Bizottság alelnöke. Gyôr vezetôi megszavazták, hogy a mindenkori városi bevétel egy százalékát a sportra fordítják. Ez óriási dolog! S mivel városunk költségvetése évrôl-évre növekszik, a fejlôdés szempontjából ez biztos pont a gyôri sportegyesületeknek és diáksportnak.

“What were your plans about the team?” “As far as I am concerned, the construction of a team should be started with forming a sound basis. For this reason, I didn’t really deal with our adult team at first. We simply signed some pretty good players in order to be able to play in the first league.”

– Milyen elképzelései voltak a gárdát illetôen? Mindig úgy gondoltam, hogy sportegyesületet csak alulról szabad felépíteni. Az elsô idôben a felnôtt csapattal szinte nem is foglalkoztam. Oda pár játékost igazoltunk, csak, hogy maradjunk benn az NB I-ben.

“Did you concentrate on the zoo, instead?” “Not at all! I made tremendous efforts to the development of our youth teams. My idea was to construct a pyramid based on a lot of kids in order to have a very strong team in the future. Philosophically said, quality had to be based on quantity. It’s not sure that you will raise a star player out of ten children but you have a much greater chance of doing so out of a thousand children.”

– Inkább az állatkertre koncentrált? – Dehogy! Teljes erômmel egy utánpótlás-bázis felépítésén voltam. Rögtön abban gondolkodtam, hogy egy sikeres együttest csak úgy lehet mûködtetni, ha felépítünk egy piramist, melynek alapja a rengeteg gyerek. Filozófikusan arra alapoztam, hogy a mennyiségbôl jöjjön ki a minôség. Tíz gyerekbôl nem biztos, hogy találunk egy játékost, aki világklasszissá válhat, de ezerbôl jóval nagyobb erre az esély.

“And how did all these practically happen?” “I endeavoured to find partners in several schools. I tried to convince school directors because no matter how enthusiastic a physical education teacher is if the school director doesn’t support sports.”

– Gyakorlatilag miként látott munkához? – Felkerestem az iskolákat, igazgatóikat, hogy oktatási intézményeket találjunk partnernek. Mert hiába kiváló egy testnevelô, ha az adott intézmény nem támogatja törekvéseiben.

“Did your intentions produce a positive outcome?” “Fortunately, I managed to find two schools: Gárdonyi Elementary School and Béla Balázs Elementary School.”

– Pozitív fogadtatásra talált? – Szerencsére az elején két ilyen iskolát is találtam. A Gárdonyit és a Balázs Béla Általános Iskolát.

“How many young players did you have at the beginning?” “About ten. But starting to work with these schools increased their number to 40-50 and we

– Hány utánpótlás-játékos állt rendelkezésre elôször? – Körülbelül tíz. De ahogy elkezdtünk ezekkel

Egy gólra a csodától

110

One goal from the miracle


ETO 103-120 (Vanyus)

2009/07/27

19:37

Page 111

Vanyus Attila: Alfától Omegáig

Attila Vanyus: Lock, Stock and Barrel

az iskolákkal dolgozni, egybôl lett 40-50, a következô évben nyolcvan. Jelenleg már meghaladja a hatszázat utánpótlás-játékosaink száma, s bízom benne, hamarosan ezer felett járunk. Európai szinten is óriási szám, amivel a világ élvonalában vagyunk. Ezek is nagy sikerek, amelyeket nem is lát a nézô. A szurkoló azt érzékeli, hogy kinôtt egy Görbicz, egy Pálinger. Hát ôk azért nônek ki, mert tehetségük mellett rengeteg ember fáradozik azért, hogy kiteljesedjenek. Mint a gyöngyhalászok. Több ezer kagylóért merülnek le számtalan alkalommal, mire azt az egy igazán értékeset megtalálják.

had 80 young players the next year. Nowadays, more than 600 children play in our youth teams and I hope that their number will soon surpass a thousand. This is a great number comparing to the European level as well, so, we are among the best in the world from this point of view. This is one of our hidden achievements. Supporters can only notice the adult players such as Görbicz or Pálinger. But such talented players are raised with many people’s the help and their devoted work. Just like pearl divers. They descend to the depth several times, gathering thousands of oysters, before they find a worthwhile one.”

– Nem lenne jobb klasszisokat igazolni a folyamatos nevelômunka helyett? – Határozottan állítom, hogy nem. Az a klub, amelyiknek sok pénze van, egy-két évig megteheti, hogy vesz 8-10 klasszist, de ez a végletekig nem megy. Ez tánc a vékony jégen. Mert mi van akkor, ha ne adj isten, valamelyik jelentôs szponzor kiszáll? Akkor lehet, hogy vége. Hála az égnek, a mi legnagyobb támogatóink – a város, az Audi, az EON – biztos hátteret nyújtanak. De ha valamelyik kiszállna, akkor mi nem zuhannánk össze. Biztos, hogy nem játszanánk BL-döntôt, egy-két világklasszist el kéne engednünk, de még mindig jó csapatunk lenne. Jönnének fel a gyerekek és lenne esélyünk az elsô osztály bajnoki címére. Nem szabad egy lábon állnunk, ezt számtalan példa igazolja. A felnôtt keretünkben hazai és nemzetközi vizonylatban is nálunk szerepel a legtöbb utánpótláskorú játékos.

“Would it not be better to sign star players instead of raising them?” “I state firmly that it wouldn’t. Only very wealthy clubs can afford to by 8-10 stars a year. But this strategy cannot work forever in their case, either because it is too risky. As we all know, sponsors can suddenly decide to leave the club, and then what? Maybe everything is over. Thanks God, our wealthiest sponsors, namely the city, Audi and EON, provide us with a firm support. However, if one of them stopped financing us, we wouldn’t become desperate. Although it would be impossible for us to get into the Champions’ League final and perhaps some of our best players would leave the club, we would still have a very good team. The young would have more and more possibility to prove their talent, so, we would really have chance of winning the Hungarian championship. Examples showed us several times that we needed to have a plan B. In our adult team, the proportion of players belonging to a younger age group is higher than the national and international average.”

– Országos szinten is rózsaszínben látja az utánpótlás-nevelés helyzetét? – Közel sem. Sajnos kevesen ismerik fel, hogy a kézilabdánk olyan lesz, amilyen az utánpótlásunk. A Magyar Kézilabda Szövetségben minden második hozzászólásom errôl szól. Folyamatosan új értékeket kell elôállítani! A termelésben is csak az a cég mûködik, amelyik rendszeresen új és minôségi produktumokkal bombázza a piacot. Azt azért hozzáteszem, nekünk némi szerencsénk van abban, hogy a történetünk éppen Gyôrben játszódik. Ez a város egyszerûen megôrül ezért a játékért. A táptalaj adott volt a virágzáshoz.

“What do you think about the situation of youth handball in Hungary?” “The situation is far from satisfactory. Unfortunately, few people are aware of the fact that the level of Hungarian handball depends on the way we raise children. I keep talking about it in the Hungarian Handball Federation. It’s necessary to continually increase your production, like factories do. The most successful companies keep on bombarding the market with new products with excellent quality. In addition, we are really lucky to be just in Gyôr. This city is keen on handball, so, we work under ideal conditions to flourish.”

– És Magyarországon nincs több ilyen termôföld? – Hazánkban rengeteg tehetséges fiatal él.

Egy gólra a csodától

111

One goal from the miracle


ETO 103-120 (Vanyus)

2009/07/27

19:37

Page 112

Vanyus Attila: Alfától Omegáig

Attila Vanyus: Lock, Stock and Barrel

A lehetôséget a fejlôdésre viszont nekünk, vezetôknek kell megteremtenünk. Pár helyen talán elindult valami.

“Isn’t it possible to work under the same conditions anywhere else in Hungary?” “There are many talented young players in Hungary, but it is up to us, the managers, to create favourable circumstances. Some of the clubs seem to have already started to do so.”

– Önállóan hozza meg a klubot érintô döntéseket? – Kezdetben az elnökségünk nem volt számottevô, majdnem mindenben magam döntöttem. Ma olyan elnökségünk van, amely szintén nemzetközi szintû.

“Did you make decisions regarding the club on your own?” “At the beginning, our management consisted of a few people, so, I used to make decisions by myself. Nowadays, our management reaches the international standard as well.”

– Feltétlen a bizalma kollégái iránt? – Nekem szakmailag és vezetôi szinten egyaránt olyan munkatársaim voltak, vannak, vagy olyanokat választottam, akikben vakon megbízom. Szakosztályvezetônknek, Kiss Lajosnak – aki egykori élvonalbeli bajnokcsapatunk tagja –, technikai vezetônknek, Fodor Péternek is csak köszönettel tartozunk. Senkire nem cserélném el ôket! Fodor Péter fejbôl felmondja az átigazolási szabályzatot, a versenykiírást. Pedig fillérekért dolgozott itt, és most is a nyugdíja mellett. De megszállott! Nálunk nem fordulhat elô adminisztratív tévedés, amíg ô felügyeli ezt a területet. Erre bármennyit rá mernék tenni! Kiérdemelték a maximális bizalmat.

“Do you have absolute trust in your colleagues?” “I’ve always had and still have colleagues with whom I can work in blind trust. We are really grateful to Lajos Kiss who used to be ETO’s player and to our technical director, Péter Fodor. I couldn’t have better colleagues! Péter Fodor knows all the competition regulations by heart, though, he earns almost nothing as a retired. But he is obsessed with it! I’m sure there cannot occur any administrative mistakes under his control. So, they deserve trust.”

– Ön is érzi a személyéhez kötôdô bizalmat? – Azt kell mondanom, hogy igen. Ezt konkrét esetek is igazolják.

“Do you think people trust you?” “Yes, I do. There are a few examples for that.” “Could you mention some?” “I’m very proud of the fact that on the league’s advice, I was elected unopposed to be the vicepresident of the Hungarian Handball Federation.”

– Említene egy-két ilyen esetet? – Arra nagyon büszke vagyok, hogy annak idején a Liga javaslatára 23 igen és egy tartózkodás mellett kaptam ajánlást a Magyar Kézilabda Szövetség alelnöki posztjára, s a közgyûlés ezt száz százalékos támogatással fogadta el.

“Other examples, related to your club?” “Anita Görbicz and I were sitting in my office talking about the details of her contract for the next three years. Finally, she asked me if I would stay for three years, too. “Certainly” said I. “Then, I’ll sign it” and she did so. Kati Pálinger simply asked me if I had written the contract. “Of course” I answered. She signed it without having read it. There is nothing more to say about trust. Another thing is that we have had no debts for twenty years!”

– Klubszinten? – Görbicz Anitával az irodámban ültünk, megbeszéltük a következô három évre vonatkozó szerzôdésének összes részletét. Végül feltett egy kérdést: maradok-e még én is három évig? Természetesen, válaszoltam. Akkor aláírom, s aláírta. Pálinger Kati csak annyit kérdezett, én írtame a szerzôdést? Persze, hogy én. Olvasatlanul aláírta. Mi ez, ha nem bizalom? Azt még feltétlenül megemlíteném, hogy húsz éve nem tartozunk senkinek!

“This is amazing these days. So, the club has never had any financial problems, has it?” “It has, indeed! At the beginning, sometimes I had to give the club my own money, though we weren’t rich either. But I couldn’t have stood not paying on time. Of course, I got that money back

– Ez manapság rendkívüli. Nem is voltak problémáik e téren? – De még mennyire, hogy voltak! Még otthonról is hoztam be pénzt a kezdetben. Pedig nem

Egy gólra a csodától

112

One goal from the miracle


ETO 103-120 (Vanyus)

2009/07/27

19:37

Page 113

Vanyus Attila: Alfától Omegáig

Attila Vanyus: Lock, Stock and Barrel

dúskáltunk az anyagi javakban, de lesült volna a bôr a képemrôl, ha nem teljesítjük a kifizetést. Késôbb ezt az összeget nyilván visszakaptam. Egyszer egy játékosunk a szezon végeztével Németországba igazolt, már ott játszott, mégis korrekt módon kifizettük.

later. Once, one of our players decided to leave the club at the end of the season and sign for a German club. She was playing there, but we paid her money correctly. Nowadays, several articles can be read reporting who owes how much to whom. Furthermore, as far as I know, many club directors simply do not pay to those players who leave the club.”

– Manapság pedig azzal van tele a sajtó, hogy ki, kinek, mennyivel tartozik. Sôt, tudtommal nem is egy olyan klubvezetô funkcionál, aki a klubjától távozó játékosokat egyszerûen semmibe véve nem fizeti ki. – Sajnos magam is hallottam ilyen esetekrôl. Nagy probléma a magyar kézilabdában, hogy a csapatok jelenleg nem kötelezettek a licenc megszerzésére, mert egyszerûen nincs licenc. Nagy szükség volna rá, hiszen mindenkire vonatkozó betartandó szabályoknak mindig kell lenniük. De egyébként a Kézilabda Szövetség megbízásából már dolgozunk a létrehozásán.

“Unfortunately, I’ve also heard about such cases. One of the most serious problems is that Hungarian handball teams are not obliged to get the licence because there is no licence. Nevertheless, it would be very necessary because there is a demand for regulations to follow. Anyway, we are dealing with this problem on the request of the Handball Federation.” “Whose professional advice do you generally take?” “I always take into consideration our trainers’ opinion. Kálmán Róth is an acknowledged expert in sports whom I really respect. However, he knows sometimes he was wrong, too. But, generally, he has excellent ideas. I’ve been watching

Szakmai kérdésekben kinek a véleményére ad? Aktuális trénereink véleményét mindig figyelembe veszem. Róth Kálmán zseniális szakember, mérhetetlenül tisztelem. Ennek ellenére ô is tévedett néha, s errôl tud is. De többnyire pazar meglátásai

Egy gólra a csodától

113

One goal from the miracle


ETO 103-120 (Vanyus)

2009/07/27

19:37

Page 114

Vanyus Attila: Alfától Omegáig

Attila Vanyus: Lock, Stock and Barrel

vannak. Konkoly Csaba munkáját 15 éve figyelem. Ugyanolyan megszállott, mint Kálmán. Jakab Lajost is említhetem. Remek kapus volt, s legalább olyan szakosztály-vezetô lett. Mellettük Vura Józsefet, Kiss Lajost és Horváth Lajost sem hagyhatom ki ebbôl a sorból.

Csaba Konkoly’s work for 15 years. He is just as obsessed with handball as Kálmán. Or I could mention Lajos Jakab. He used to be a brilliant goalkeeper and became a brilliant handball leader as well. Apart from them, József Vura, Lajos Kiss and Lajos Horváth should also be mentioned.”

– Mindig egyetértenek az aktuális kérdésekben? – Nem, vannak vélemény különbségek köztünk egyes kérdésekben. De a külvilág felé ezt soha sem mutatjuk, inkább egymást közt vitatjuk meg nézeteink eltérését. Így mindig kialakul az az összhang, ami nélkül egy jó stáb nem tud mûködni. És én azt állítom, hogy a mi edzôink alkotják a világ legjobb szakmai csapatát.

“Do you always agree in different questions?” “No, sometimes there is a difference of opinion among us. But we endeavour to hide such problems and to resolve them by ourselves. Finally, we are always able to reach an agreement without which a management could not work successfully. And I claim that our professional staff consists of the best trainers of the world.”

Egy gólra a csodától

114

One goal from the miracle


ETO 103-120 (Vanyus)

2009/07/27

19:37

Page 115

Vanyus Attila: Alfától Omegáig

Attila Vanyus: Lock, Stock and Barrel

“Have you ever tried to become a trainer?” “Only once. In the 1990s, about four hundred handball teams, including us, participated in one of the greatest youth competitions of the world in a little town near Göteborg called Partille, in Sweden. This tournament had been preceded by another one, namely Balázs Cup, held in Gyôr where 3-4 teams from Göteborg had also taken part. Thus, we had come to an agreement that we would pay their costs in Gyôr if they had paid ours in Sweden. So, we only had to pay for the travel.”

– Ön nem próbálkozott az edzôi pályával? – Egyetlen egyszer ültem kispadon. A svédországi Partilleben a világ legnagyobb utánpótlás tornáján vettünk részt, vagy négyszáz csapat társaságában, még a kilencvenes években. Ennek a Göteborg melletti kisvárosban rendezett tornának egyébként elôzményei is voltak. Az általunk Gyôrben rendezett Balázs-kupán mindig részt vett 3-4 csapat Göteborgból. Velük egyeztettünk, hogy oda-vissza alapon álljuk egymás szállás és étkezési költségeit, így csak az odautazást kellett finanszíroznunk. – Részletezné e rövid karriert, mely a kispadhoz kötötte? – Nekünk három csapatunk játszott a tornán, s szakvezetôk is hárman voltunk kinn. Róth Kálmán, Konkoly Csaba és jómagam. Úgy adódott, hogy egy napon mindhárom csapatunk egy idôben játszott a város különbözô pontjain. Nekünk vezetôknek, el kellett osztanunk a csapatokat egymás közt. Ezen a tornán éppen ott volt az a kis csodacsapatunk, amely a világon soha, senkitôl nem kapott ki. Görbicz Anita, Petróczi Viktória, Jókai Nóra fémjelezték a gárdát. Kálmán és Csaba úgy gondolták, ezzel a csapattal nem lehet leégni, ezért én ôket irányítsam. Elô is bújt belôlem rögtön az elnök. Kicsit megszponzoráltam a 12-13 éves gyerekeket erre a meccsre.

“Could you give more details of your career as a trainer?” “We had three teams participating in the tournament with three sports leaders: Kálmán Róth, Csaba Konkoly and I. And all our teams happened to play on the same day in different parts of the town. Therefore, the three of us had to share the teams among ourselves. Our fabulous youth team, which was never beaten, also took part in the tournament. Anita Görbicz, Viktória Petróczi and Nóra Jókai were among the players. Kálmán and Csaba decided to give that very team to me because it was unable to lose. Then, I started to act as a real president and tried to sponsor these 12-13-year-old girls a bit.” “How?” “I promised to them to take them to the funfair the next day and pay for the roller coaster and everything if they won the match. They liked the idea and our opponent did not seem to be that strong either. We notched up a 43:1 win! Then, I bantered with Csaba and Kálmán, saying “what do you want from me? This was my first time as a trainer and look!” But this wasn’t the end. The next day, both the team and the trainer were interviewed by a local TV channel because this was the greatest victory ever in the history of Partille Cup. There was even an article published, mentioning me as the trainer of the team. So, I was at the peak of my career as a trainer when I abandoned it with 100% efficiency.”

– Mivel? – Megígértem nekik, amennyiben nagyon megverjük ellenfelünket, másnap elviszem ôket a vidámparkba és befizetem a hullámvasúttól kezdve mindenre az egész csapatot. Na, ez tetszett nekik, és az ellenfél is finoman fogalmazva verhetônek tûnt. A kétszer húsz perces mérkôzést 43:1 arányban nyertük meg! Utána cukkoltam is Csabát és Kálmánt: mit akartok? Én egyszer ülök kispadra, és ez van! De ezzel még nem volt vége. Másnap reggel jött egy televíziós stáb, amely a mi csapatunkat kereste edzôstül, mert a Partille-kupák történetében ez volt a legnagyobb arányú gyôzelem. Újságcikk is megjelent az eseményrôl, ahol szintén engem tüntettek fel trénerként. Szóval, mint edzô elmondhatom, hogy a csúcson fejeztem be, száz százalékos teljesítménnyel.

“Did you make enemies during your career?” “I think so. I often read opinions on the internet and I’m happy to see the supporters of other clubs calling me “Vanyus, the bastard”. I take

– Ellenségeket szerzett munkálkodása alatt? – Biztosan. Olvasom az interneten a véleményeket. Annak örülök, mikor más klubok szurko-

Egy gólra a csodától

115

One goal from the miracle


ETO 103-120 (Vanyus)

2009/07/27

19:37

Page 116

Vanyus Attila: Alfától Omegáig

Attila Vanyus: Lock, Stock and Barrel

these opinions as a compliment meaning that I do my job well.”

lói úgy szólítanak, hogy „szemét Vanyus”. Ezt én dícséretnek veszem, mert azt jelenti, hogy jól dolgozom.

“How do you handle conflicts?” “I try to avoid them. I’m not sure if there is anybody whom I ever hurt, in any sense. But there must be some because anything you do may be against others’ interests. It hurts me when our own supporters criticise me. For example, if we lose a match after fifty victories, some supporters are inclined to scold me. Unfortunately, there have never existed any team that has never lost a match. And I suppose there will never be.”

– A konfliktusokhoz hogy viszonyul? – Kerülöm a konfliktusokat. Nem is tudom, vane olyan ember egyáltalán, akinek én valamilyen szinten fájdalmat okoztam? De biztosan van, mert ha az ember valamit csinál, azzal sérthet más érdekeket. Rosszul az esik, mikor a saját szurkolóinktól kapok a fejemre. Mikor ötven gyôzelem után vereséget szenvedünk, akkor bizony páran elküldenek melegebb éghajlatra. De hát sajnos olyan csapat még nem volt a történelemben, amelyik soha nem szenved vereséget. Gyanítom, nem is lesz ilyen.

“After having lost the Champions’ League final, some people tried to blame the loss on you. They blamed you for having made Görbicz play in an unimportant match, three days before the final, and got injured.” “I had nothing to do with it! I’ve never intervened in who was playing in a match. Even in case of signing a new player, I cannot make decisions on my own. Almost every decision, either financial or anything else, is made by the whole management. But I don’t think that we’ve ever made a decision that was not criticised. You have to accept it. One of the leaders of Audi once told me that “it’s your job”.”

– Az elvesztett BL-döntô után is voltak ilyen hangok. Próbálták az ön nyakába varrni a felelôsséget, amiért Görbicz a döntô elôtt három nappal egy eredmény szempontjából jelentéktelen mérkôzésen játszott és le is sérült. – Közöm nem volt hozzá! Életemben egyetlen alkalommal sem szóltam bele a csapat összeállításába. Még az igazolások területén sem döntök egyedül. Csaknem minden döntést az elnökséggel közösen hozunk meg, átigazolási, pénzügyi és egyéb területen is. Nem is tudom, volt-e már olyan, amit kívülrôl kommentár nélkül elfogadtak volna? Ezt el kell viselnie az embernek. Ahogy az Audi egyik vezetôje is mondta nekem: te erre vagy.

“You must have had some wrong decisions as well, mustn’t you?” “Of course, for example, the player who arrived with the bear didn’t pay off” he says laughing. “We used to have a left handed player who was thought to be as talented as Helga Németh. Now she doesn’t even play in the Hungarian second league. It happens sometimes. However, our most crucial decisions are always made very carefully.”

– Vallja meg, azért voltak rossz döntései? – Hogyne lettek volna? Például a barnamedvével érkezett játékos egyáltalán nem vált be – nevet. Volt olyan balkezes lövônk, akihez nagy reményeket fôztünk, már-már az új Németh Helgát láttuk benne. Most már az NB I/B-ben sem játszik. Ilyenek vannak óhatatlanul. Kardinális döntéseink meghozatalánál abszolút körültekintôen járunk el. Az eredmények azt igazolják, hogy jó döntésük sokkal több volt. Ez biztos. A szponzorok felkutatásakor jó érzékkel, jókor, jó helyre mentünk számtalan alkalommal. De játékos ügyben is elmondhatjuk ezt. Emlékezetes, hogy anno Prok Beát, aki akkor válogatott átlövô volt, elcseréltük a Vasassal egy akkor nevenincs balszélsôre, aki elôtte nem volt válogatott sem. Mindenki azt mondta, nem vagyunk normálisak. Nos, az említett balszélsôt Vérten Orsolyának hívják. Világklasszis kézilabdázó lett belôle. Pálinger Kati visszahozatala is nagyszerû

Egy gólra a csodától

“According to your achievement, you reached much more good decisions than wrong ones.” “That’s sure. Regarding our sponsors, we generally searched for them in the right place at the right time. And the same is true for our players, too. We did one of our most memorable businesses with Vasas when we gave them Bea Prok, the middle back of the national team, in exchange for a no-name left wing player. Well, this no-name player is called Orsolya Vérten and she became a brilliant player. Signing Katalin Pálinger is among our

116

One goal from the miracle


ETO 103-120 (Vanyus)

2009/07/27

19:37

Page 117

Vanyus Attila: Alfától Omegáig

Attila Vanyus: Lock, Stock and Barrel

döntés eredménye. Nem csak amiatt, amit a kapuban mûvel, de emberileg, a csapaton belül is sokat tesz azért, hogy ez ilyen jó együttes legyen. Mondom ezt úgy, hogy másik kapusunkat – aki sajnos éppen most távozott tôlünk -, Herr Orsit is imádom és minden tekintetben csak jót tudok róla mondani.

best decisions as well. Not only does she perform extremely well as a goalkeeper but her personality also contributes to the creation of a strong team. I could say similar things about our second goalkeeper, Orsolya Herr – though she is leaving us now – whom I equally adore.”

– Ezeket a döntéseket a szurkolók gyakran másképp élik meg. – Tisztában vagyok vele. De egy döntés hátterében millió dolog húzódik meg. Mikor Spiridont idehoztuk, két világklasszis beállósunk lett. Közülük Ana Dokic általában a kispadon ült, mert Spiridon úgy játszott, hogy nem lehetett lecserélni. Keveset volt pályán, nekünk pedig luxus volt ôt annyi pénzért itt, a kispadon tartani. Az elnöki irodában együtt sírtunk Anaval, mikor távozott. Én hoztam Gyôrbe, de el is kellett, hogy engedjem, mert meg kellett tartanunk Görbiczet, Vértent, akikre pénz kellett. Ha mindazok az egykori játékosaink itt játszanának, akiket elismerek és a mai napig szeretek, akkor nem is tudom, hány fôs kerettel kéne dolgoznunk?

“Supporters’ reactions to such decisions can be completely different.” “I’m aware of that. Nevertheless, a lot of things have an effect on every decision. We signed Spiridon to have two excellent line players. Ana Dokic, however, was generally among the substitutions because Spiridon played so well that she can’t have been replaced. Thus, Ana couldn’t play much and it would cost too much money to keep her as a substitution. We were crying together in the director’s office when she left the team. I had brought her to Gyôr but I also had to let her go because we needed money to be able to pay for Görbicz and Vérten. If all the players whom I respect and love very much played in our team, I wouldn’t be able to count our players.”

– Ezek szerint vannak kedvencei a játékosok között? – Vannak, de nem mondom meg, kik azok. Pedig még az utánpótlásban is vannak ilyenek.

“So, do you have favourite players?” “I do but I won’t tell you who they are. I also have some in our youth teams.” “Do you know them personally?” “I know the older players by name but there are some among the juniors as well whom I know personally.”

– Ennyire ismeri személyesen az utánpótlás tagjait is? – A serdülô csapattól felfelé név szerint mindenkit, de a serdülôk közt is akad már akit a nevén tudok szólítani.

“You seem to work 24/7. How much time do you spend on handball?”

– Úgy tûnik, napi 24 órás „szolgálatot” teljesít. Tényleg, mennyi idejét „rabolja el” a kézilabda? – Majdnem minden idômet ezzel töltök. Nincs olyan hétvége, mikor ne lennék a sportcsarnokban. Négy-öt meccsünk mindig van. Utánpótlás vagy felnôtt, itthon vagy idegenben, mindegy, én igyekszem ott lenni a pálya mellett.

“Almost every time. At the weekends, I’m always in the sports hall because we always play 4-5 matches. No matter if it is a youth or an adult match, home or away, I endeavour to take part in it.”

– A családja, hogy éli ezt meg? – Megkapom tôlük azt a nagyfokú tolarenciát, amit a tevékenységem igényel. Mindig szépen és jól éltünk együtt.

“What does your family think about it?” “They show such a remarkable tolerance that is needed for my work. We live a loving life together.”

– Ôk is született sport-imádók? – A feleségem elôször finoman fogalmazva sem volt az. Megismerkedésünk után nem sokkal, kivittem egy focimeccsre. Természetesen az ETO

“Are they fond of sports, too?” “My wife didn’t use to be so. Not much later the first time we met, I took her to a football match where ETO played. It was a fan-

Egy gólra a csodától

117

One goal from the miracle


ETO 103-120 (Vanyus)

2009/07/27

19:37

Page 118

Vanyus Attila: Alfától Omegáig

Attila Vanyus: Lock, Stock and Barrel

tastic match with many enthusiastic supporters and an amazing atmosphere! My spouse was just looking up the sky watching an aeroplane. Then, she often visited our handball matches. Nowadays, when she meets her friend, she gives a complete presentation on Ronaldo’s and Rooney’s play. I have two adult children both of them are keen ETO fans. My three grandchildren are in green and white, you can see them on my mobile phone” he says showing the photo of the three kids where they do wear ETO jerseys. “They study the ETO march!”

mérkôzésére. Fantasztikus rangadót fogtunk ki, tombolt a lelátó! Az én drága párom meg nézett csak fölfelé az égre egyfolytában és figyelt egy ott keringô repülôt. Aztán késôbb kijárt a kézilabda meccseinkre szurkolni. Ma már ott tart, hogy mikor összejönnek barátnôivel, komplex elôadást tart Rooney és Ronaldo játékáról. Mindkét gyermekem felnôtt és megszállott ETOdrukker. Három unokám már zöld-fehérbe van öltöztetve – közben büszkén mutatja az apróságokról készült legújabb képet, melyen valóban az ETO mezében vigyorognak a gyerekek –, még a telefonom elôlapján is így látom ôket. Már most tanulják az ETO-indulót!

“You always seem to be very calm and coolheaded.” “That’s but the surface, I’m very nervous inside. When I was a fan, I used to shout and cheer, just like the others in order to relieve tension. Trainers cannot do that. Real ETO sup-

– A kívülálló számára mindig nyugodtnak, higgadtnak tûnik. – Ez csak a látszat. Belül nagyon feszült vagyok. Mikor szurkoló voltam én is üvöltöztem, kitomboltam magamból a felgyülemlett feszültséget.

Egy gólra a csodától

118

One goal from the miracle


ETO 103-120 (Vanyus)

2009/07/27

19:37

Page 119

Vanyus Attila: Alfától Omegáig

Attila Vanyus: Lock, Stock and Barrel

porters adore this team. A trainer adores them even more. Apart from cheering throughout the match like supporters do, I can see the result of my work on the field.”

Most nem tehetem ezt meg. Az igazi ETOszurkoló imádja ezt a csapatot. A vezetô meg még inkább. Amellett, hogy ugyanúgy szurkolok, mint a lelátón ülôk, állók, én még a munkám is látom a pályán történtekben.

“Have you had sleepless nights?” “Yes, I have, many times. I generally wake up early but sometimes I notice that I’m thinking about club affairs at 4 am.”

– Voltak álmatlan éjszakái? – Rengeteg alaklommal. Amúgy is korán kelô vagyok, de néha már hajnal négykor azon forgolódom, hogy a klub dolgai járnak a fejemben.

“What about your health?” “Unfortunately, I became diabetic. According to my doctor, my illness was caused by stress. But this is the only way I can work. My muscles ache even after a normal match. Probably, I tense them subconsciously. The girls always laugh at me when I complain about being physically tired. But I am tired, indeed!”

– Egészsége, hogy viseli ezt? – Sajnos cukorbeteg lettem idôközben. Az orvosom szerint egyértelmûen a stresszre vezethetô vissza az esetemben. De én ezt akkor sem tudom másképpen csinálni. Egy sima meccs után is izomláz van a combomban. Valószínûleg annyira izgulok, hogy tudat alatt feszítem. A lányok mindig nevetnek rajtam, mikor mondom, hogy én nagyon elfáradtam. Pedig tényleg így van.

“Although the team also got exhausted by the end of the season, new goals are being set. What about your goals?” “I was always striving for victory. And I always died a bit if we lost. This is because I terribly hate it when we lose. If you start to do something, you have to do it well. Originally, my goal was to create the best team of the world. Now we have joined the elite but we still want to develop.”

– A csapat is rettenetesen fáradt volt a szezon befejeztével, de mégis, már fogalmazódnak az új célok. Az öné is? – Én mindig arra törekedtem, hogy nyerjünk. S közben minden vereségbe is belehaltam egy kicsit. Mert én borzasztóan nem szeretek veszíteni semmiben. Amibe az ember belefog, azt mindenáron akarja megcsinálni. Nekem a célom az volt, mikor elkezdtem, hogy a világ legjobb csapatává váljunk. Most már ott vagyunk a legszûkebb elitben, de én még mindig csak mennék elôre.

“How long can you develop?” “You can always get better and better in sports. I believe that we are still able to achieve more. There is only one trophy missing, namely the Champions’ League trophy. If we won it, we would equally have new goals to achieve, such as winning the trophy again or gaining a more convincing victory. For months, I’ve been striving for getting more sponsors by 2010 to have a broader financial background. If we were satisfied with what we have already done, we would start to worsen immediately.”

– Meddig? – A sportban mindig lehet továbbfejlôdni. Hiszem, hogy a mi menetelésünknek még nincs vége. Már csak egy trófea hiányzik igazán, a Bajnokok Ligájáé. Ha megnyernénk, akkor is lennének új távlatok, mert abban az eseteben szeretnénk megvédeni, még biztosabban megnyerni. Személy szerint már hónapok óta azon vagyok, hogy 2010-re még több támogató révén, a mainál is szélesebb hátterünk legyen. Ha egy pillanatra is megelégednénk azzal, amink van, rögtön visszaesnénk.

“After so many achievements, what motivates you?” “I don’t know. Money does not count for me. I have everything that is necessary to lead a normal life such as a beautiful family. I could sit back in my chair and do nothing but I would bore to death after two weeks. Provided I resign as president of the club, I will still want to work for them somehow.”

– Ennyi siker után mi motiválja még? – Nem is tudom. Engem pénzzel már nem lehet motiválni. Megvan mindenem, ami egy normális élethez kell, van egy csodálatos csapatom. Hátratehetném a kezem, de két hét után belehalnék. Ha én egyszer távozom az elnöki székbôl, akkor is szeretnék segíteni addig, amíg élek.

Egy gólra a csodától

119

One goal from the miracle


ETO 103-120 (Vanyus)

2009/07/27

19:37

Page 120

Vanyus Attila: Alfától Omegáig

Attila Vanyus: Lock, Stock and Barrel

“Your achievements and devotion to the club make it obligatory to find such a professional president as you are, after your resignation.” “I hope to find one, maybe among the enthusiastic and intelligent people surrounding me.”

Az ön által elért eredmények és a klub iránti kötôdése kötelezik is arra, hogy majdan méltó utódot neveljen ki az elnöki pozícióra is. Remélem, hogy lesz is ilyen, talán éppen a körülöttem dolgozó lelkes és okos emberekbôl valaki.

“All of your players claim that they are devoted to win the Champions’ League with this club. Do you agree with them?” “No! As far as I’m concerned this is our best team of all time. If we manage to avoid injuries and work in favourable circumstances, we can become the best team of the world. On the other hand, I’m happy to hear our players claiming so because you cannot be a successful handball player without selfconfidence. They have to claim that we are the best team of the world! Nevertheless, everybody knows that there are several excellent teams striving for the same goal. We are among them what is an enormous achievement! As for me, it is greater achievement to be among the best four or five times than to win the whole tournament once.”

– A klub minden játékosa egységes abban, hogy a Gyôrrel meg akarja nyerni a Bajnokok Ligáját. Ön is ki meri ezt célként jelenteni? – Nem! Én azt mondom, hogy ez a mai, minden idôk legjobb csapata. Amennyiben nem jönnek közbe sérülések, jól alakulnak a körülmények, akkor a világ legjobb csapata lehetünk. Annak azonban örülök, hogy a játékosok ezt kimondják, mert kishitûen ezt a sportágat nem lehet ûzni. Nekik ki kell mondaniuk, hogy a világ legjobb csapata vagyunk! Az azonban ismert tény, hogy ezért a célért rajtunk kívül is sok kiváló csapat versenyez. Mi egyike vagyunk ezeknek, ami óriási fegyvertény! Szerintem négyszer, ötször ott lenni a legjobb négy között, nagyobb teljesítmény, mintha egyszer megnyernénk a kupát.

“Your office is full of trophies and cups. Could you find any place for the Champions’ League trophy?” “Certainly! I long for that trophy with all my heart. Before the second match of the Champions’ League final, we could keep it here for a week. Unfortunately, we had to give it back.”

– A bajnoki „salátástálakkal” már tele van az irodája. A BL-trófeának azért még lenne helye? – Mi az, hogy! A szívem mélyén nagyon vágyom erre a kupára. Itt volt egy hétig, a döntô visszavágója elôtt. Azt hittem itt marad, de sajnos viszsza kellett adnunk. – A csapat, a háttér fejlôdésérôl ejtettünk már szót bôven az elôzôekben. Viszont van még egy terület, ahol szemmel látható a színvonal emelkedése: a lelátó. – A mi szurkolóink szerintem egy külön kategória, külön minôség. Nekünk tényleg ôk a nyolcadik játékosunk a pályán. Feláldozzák mindenüket a csapatért. A szabadidejüket, a pénzüket, mindent! Hatvan percért a világ végére is elutaznak, hogy láthassák a csapatot. Mindig mondom is a játékosoknak: ezekért a szurkolókért érdemes meghalni a pályán. Lehetôségeink szerint igyekszünk is ezt a szeretetet viszonozni, például a szurkolói csoportok támogatásával. Nem azért mert ôk kérik, hanem azért, mert megérdemlik.

“We have already talked about the team and the development of the club. However, there is another field where a remarkable development occurred, namely, the supporters.” “I think our supporters are in a category all of its own. They are our eighth player, indeed. They sacrifice anything for the sake of the team: their free time, their money and everything else! They travel anywhere to see the team playing for sixty minutes. I keep telling the players that it is worth dying on the field for such supporters. We endeavour to help them – by supporting fan clubs, for instance – in return for their love. They didn’t ask us to do so, but they deserve it.”

– Ha röviden kell értékelnie az elmúlt húsz esztendôt, miként teszi? – A tisztítótûzbôl a mennyországba jutottunk. És szeretnénk itt ragadni nagyon sokáig!

“If you had to carry out an evaluation of last year’s results, what would you say?” “We ascended from hell to heaven, so, we’d like stay here for a long time.”

Egy gólra a csodától

120

One goal from the miracle

ETO 103-120 (Vanyus)  
ETO 103-120 (Vanyus)  

Born: 30. April 1946. Birthplace: Gyôr Family status: married Number of children: 2 Number of grandchildren: 3 Született: 1946. április 30....

Advertisement