Page 1

ETO 037-046 (Konkoly)

2009/07/26

22:39

Page 37

Konkoly Csaba vezetôedzô/coach

Született: 1970. szeptember 6. Születési hely: Gyôr Családi állapota: nôs Gyerekek száma: 2

Born: 6. September 1970. Birthplace: Gyôr Family status: married Children: 2


ETO 037-046 (Konkoly)

2009/07/26

22:40

Page 38

Konkoly Csaba: Aki tudja, mit akar

Csaba Konkoly: He knows what he wants

Mint oly sok más gyereket, a sport ôt is kisiskolásként fertôzte meg. S az egyik „vírusgazda” éppen az a Róth Kálmán volt, aki mellett késôbb az elsô osztály és Bajnokok Ligája légkörébe kóstolhatott, s akitôl két esztendeje átvette a csapatot.

Like many other children, Csaba Konkoly was attracted to sports at a very early age. The person holding a strong attraction for him was Kálmán Róth with whom Csaba Konkoly worked together both in the Hungarian and the Champions League. Furthermore, before Csaba Konkoly’s appointment two years ago, Kálmán Róth had been the trainer of Gyôr.

– Játékosként végigjártam a korosztályos „szamárlétra” összes fokát, majd Szombathelyen a Tanárképzô Fôiskolán folytattam tanulmányaimat – emlékezik Konkoly Csaba, az ETO vezetô edzôje. – Ott azonban komoly sérülést szenvedtem, ami be is zárta a kaput a további sportolás elôtt.

“As a player, I went step by step from one age group to the other, then, I continued my studies at the College of Szombathely” says Csaba Konkoly, the trainer of Gyôri ETO. “But I suffered a serious injury, which ended my career as a handball player.”

– De egyben kitárta az edzôi pálya felé vezetôt. – Igen, de azt hozzátenném, hogy tizenegy éves koromtól kezdve kizárólag testnevelôtanár szerettem volna lenni.

“And you found an excellent opportunity as a trainer.” “That’s right. But to tell the truth, I wanted to be a physical education teacher from the age of eleven.”

– Kinek a példáját szerette volna követni?

Egy gólra a csodától

38

One goal from the miracle


ETO 037-046 (Konkoly)

2009/07/26

22:40

Page 39

Konkoly Csaba: Aki tudja, mit akar

Csaba Konkoly: He knows what he wants

– Testnevelô tanáromét, Takács Miklósét. Ö rengeteg gyôri kézilabdázó életében fontos szerepet játszott.

“Who was your model to follow?” “Miklós Takács, my physical education teacher. He played a significant role in many players’ lives in Gyôr.”

– Milyen szintû csapattal kezdett el dolgozni edzôként? – Még fôiskolai hallgató voltam, mikor egy negyedik vonalbeli serdülô fiúcsapatot irányítottam. De sérülésem s fôiskolai éveim után már nagyon hazakívánkoztam Gyôrbe.

“What was the level of your first team as a trainer?” “I was still at college when I started to coordinate a forth league boys’ team. But after my injury and the college years, I was really longing for Gyôr.”

– Evidens volt, hogy az ETO-nál fog dolgozni? – A gyôri Balázs Béla általános iskolában testnevelôként dolgoztam. Ez azért érdekes, mert ez az intézmény volt az ETO kézilabda-utánpótlás bázis-iskolája.

“So was it obvious that you started to work for ETO?” “I was a physical education teacher at Béla Balázs Elementary School, in Gyôr. The reason why I mention it is that the youth players of Gyôr trained there.”

– A feltételek adottak voltak a minôségi munkához? – Ideális feltételek fogadtak. Itt találkoztam újra Róth Kálmánnal, aki igazgatóhelyettesként dolgozott, s mellette természetesen edzôsködött az utánpótlásvonalon, a 10-14 éves korosztálynál. Takács Miklós is itt dolgozott, tehát elmondhatom, jobb helyre nem is kerülhettem volna, hiszen olyan szakmai és pedagógiai dolgokat leshettem el tôlük, amit egyetlen fôiskolán sem tanítanak. Ez az akadémiai jellegû képzés – ami kiegészül a 15-18 évesek korosztályával – csak akkor mûködik jól, ha a sok tehetség mellett megfelelô edzôi stáb van.

“Were there favourable circumstances for qualitative work?” “Yes, there were ideal circumstances. I met Kálmán Róth again who was the vice director there as well as the trainer of 10-14-year-old kids. Miklós Takács also worked there, so I couldn’t have got to a better a place. Moreover, what they taught me professionally and in the field of pedagogy cannot be learnt at any universities. Such an almost academic qualification – including 15-18year-old students -– cannot work without a professional staff and trainers.”

– Pár év múlva viszont már ön vezette ezt a korosztályt. Tudatos döntés volt? – Mikor Róth Kálmánt nevezték ki az felnôtt csapat vezetôedzôjévé, s Takács Miklós nyugdíjba vonult, megkaptam a lehetôséget. Ez is igazolja az utánpótlás-nevelés szakmai elôkészítettségét a klubon belül.

“After a few years, you started to coordinate this age group. What was the cause of your decision?” “When Kálmán Róth was appointed the trainer of the adults and Miklós Takács retired, I was given an opportunity. As you can see, youth training is also based on qualitative work.”

– Hogy érezte magát ekkor? – Nagyon jól! Ez az iskola már akkor is európai szintû létesítményrendszerrel mûködött. Ebbôl a generációból nôtt ki Görbicz Anita, Mörtel Renáta és több, más magyar NBI-ben és európai sztárklubnál kézilabdázó játékos.

“What was it like?” “Really good! This school was organised in a way that it met the European standard. Many players of that generation – including Anita Görbicz and Renáta Mörtel – play in the Hungarian league or other successful clubs in Europe.”

– Miben tért el itt a képzés az átlagtól? – A testnevelés órák olyan specifikus képzést adtak a gyerekeknek, melybe az alaptanterven kívül a kézilabdát is becsempésztük.

Egy gólra a csodától

“In what sense did that school differ from the others?”

39

One goal from the miracle


ETO 037-046 (Konkoly)

2009/07/26

22:40

Page 40

Konkoly Csaba: Aki tudja, mit akar

Csaba Konkoly: He knows what he wants

“During physical education courses, apart from following the statutory curriculum, we taught handball as well.” “What do you think of Kálmán Róth?” “As far as I am concerned nothing but the principles he applies can develop handball.” “Did he support you?” “Although we are in friendly relationship, he also criticised me. But his criticism was justifiable and constructive almost every time, so it helped me a lot.” “Some people cannot stand criticism.” “I’m not that type, I like to think it over. For example, when I directed a youth team, I thought that, continuing the traditions, my task had been to win as many times as possible. But it was explained to me that our main goal was something else.” “What? “The goal was to raise more and more talented children to play in the Hungarian championship and the national team.” “Is sheer will power enough for becoming a professional player?” “Not at all. Apart from talented ones, there are a lot of hard-working kids who, although they do everything, will never be professional players. Many components are needed for a professional career or a contract.”

– Milyen szakembernek tartja Róth Kálmánt? – Azok az irányelvek, amiket ô képvisel, olyan értékek, melyek megmutatták nekem, hogy csak ezek vihetik elôre a kézilabdát. – Támogatta önt? – Mindamellett, hogy talán a barátomnak mondhatom, én megkaptam tôle a kritikát is. Ezek szinte kivétel nélkül megalapozottak voltak és segítettek nekem. Nem azért jó a kapcsolatunk, mert állandóan csak pozitív dolgok történtek.

“Back to achievements. As far as I know, besides, becoming aware of the real goals, you did not lack achievements.” “I was lucky to work with a very successful generation of high achievements, so, I succeeded in this field as well.”

– A kritikát sokan nehezen viselik. – Én inkább elgondolkodom rajta. Például utánpótlásedzôként elôször azt hittem, az a feladatom, hogy minél többet nyerjek a csapataimmal, folytatva a hagyományokat. De felvilágosítottak, s megértettem, hogy a cél nem ez.

“You became the trainer of the adult team two years ago. What changes did you have to make?” “Fortunately, I had been the assistant trainer for two months before my appointment, at the beginning of the 2007/2008 season. What is more, I had worked with them three years earlier as a youth trainer. This means that I had no problems with my earlier youth players; however, there were real star players

– Hanem? – Minél több elsô osztályú és válogatott játékost neveljünk ki.

Egy gólra a csodától

40

One goal from the miracle


ETO 037-046 (Konkoly)

2009/07/26

22:40

Page 41

Konkoly Csaba: Aki tudja, mit akar

Csaba Konkoly: He knows what he wants

– Megfelelô akaraterôvel mindenkibôl lehet profi játékos? – Nem, nem. A kiemelkedô tehetségek közé, mellé nagyon sok szorgos hangya is kerül, akikbôl késôbb nem lesz élvonalbeli játékos, pedig mindent megtesznek a sikerért. Rengeteg összetevôje van annak, hogy valaki eljusson a profi szintig, szerzôdésig.

at the team as well. That was a considerable professional challenge for me. After Kálmán Róth’s resignation, players grew a bit cautious of me because they were aware of our friendly relationship. We were working extremely hard, though, not to have time thinking about the difficulties of such a change.”

– Visszatérve az eredményekre, a valódi célok felismerésén túl, ha jól tudjuk, azok sem maradtak el. – Abban a szerencsés helyzetben voltam, hogy olyan generációkkal dolgoztam együtt, amelyek szállították a jobbnál jobb eredményeket, így e tekintetben is meglehetôsen sok sikerélményem adódott.

“Some supporters regarded you with a degree of scepticism. Did you notice it?” “Of course, I did, but the supporters’ scepticism just urged me to work even harder. They questioned my professional knowledge that also helped me in my work.” “So, did defiance make you successful?” “The trainer’s success is characterised by his players. The success of our work is proved by the fact that four or five of our best players have just decided to stay in Gyôr.”

– Két évvel ezelôtt vette át a felnôtt csapatot. Miben kellett változtatnia az elôzôekhez képest? – Szerencsés helyzetben voltam, hiszen ekkor – 2 hónapja már pályaedzôként együtt dolgozhattam velük –, kezdtük meg a felkészülést a 2007/2008 bajnoki idényre, sôt elôtte ifiedzôként már három éve dolgozhattam közvetlenül az elsô csapat alá. Így az ifjúsági csapatból felkerülô játékosokkal nem volt semmi problémám, de a klub felnôtt csapatában ekkor már öt-hat világklasszis is játszott. Ez a legmagasabb szintû szakmai kihívás volt számomra. Róth Kálmán lemondása után inkább a játékosok voltak óvatosabbak felém, hiszen tudták, vele nagyon jó a kapcsolatom, hiszen tulajdonképpen ô a szakmai mentorom. Rengeteget dolgoztunk ekkor, a munkába öltük a váltás nehézségeit.

Do you think your players trust in you?” “Yes, but not only they trust in me. Before the Champions’ League Final, Kálmán Róth cal-

– A szurkolók egy része szkeptikus volt a kinevezésével kapcsolatban. Érezte? – A közvélemény által átjött ez a dolog, de ez inkább még több munkára sarkallt. A szakmai presztízsemet minden esetre megpiszkálták, de az ellendrukkerek ezzel is segítették a munkámat. – Dacból lett eredményes? – Az edzô eredményességét a játékosok határozzák meg. Az, hogy négy-öt klasszis most meghosszabbította a szerzôdését, azt hiszem, bizonyíték arra, hogy jól dolgoztunk, dolgozunk.

Egy gólra a csodától

41

One goal from the miracle


ETO 037-046 (Konkoly)

2009/07/26

22:40

Page 42

Konkoly Csaba: Aki tudja, mit akar

Csaba Konkoly: He knows what he wants

– Érzi a bizalmat játékosai részérôl? – Igen. De nem csak az ô részükrôl. A BLdöntô elôtt felhívott Róth Kálmán és bíztatott. Megvallom, nagyon jól esett.

led me to encourage me. It was a good feeling.” “In the first year under your direction, Gyôr played the Champions’ League semi-final, the next year, the Champions’ League final. Thinking logically, next year, you will win the Champions’ League.” “I accept your logic! However, this was a very tough year because of a lot of difficult matches. Despite enormous challenges, I think we performed well and accomplished our task that encouraged us a lot. In a Champions’ League final, very tiny things can decide. This year’s performance was a great achievement not only for the supporters of Gyôr, but also for Hungarian handball.”

– Vezetôedzôsége idején az elsô évben az elôdöntôig jutott csapatával, a második esztendôben döntôt játszottak. A logika azt diktálja, jövôre a Gyôri Audi ETO KC nyeri el a BLtrófeát. – Én bízom ebben a logikában! Azt azonban el kell mondani, hogy az idei év is rettentô kemény volt. Nagyon sok meccset játszottunk, ami szakmai szempontból is rendkívüli kihívás volt. Nagy feladatnak tûnt, amit úgy érzem sikerült megoldanunk, s ez óriási lökést adott a csapatnak. A BL-ben a csúcs közelében nagyon apró dolgokon múlik, hogy nyersz vagy veszítesz. Amit idén produkáltunk óriási siker, s nem csak a gyôri, de a magyar kézilabda vonatkozásában is.

“What role is your staff considered to play in this success?” “A very important one! But let me begin with Kálmán Róth’s work again. Our masseur, Ferenc Ney, has just retired. Accepting Kálmán’s advice, Zsolt Cseh was appointed. Zsolt used to be the line player in our team

– A sikerbôl mekkora szeletet kap az önnel dolgozó szakmai stáb? – Hatalmasat! De hadd kezdjem itt megint

Egy gólra a csodától

42

One goal from the miracle


ETO 037-046 (Konkoly)

2009/07/26

22:40

Page 43

Konkoly Csaba: Aki tudja, mit akar

Csaba Konkoly: He knows what he wants

azzal, hogy Róth Kálmán keze még ebben is benne van. Nemrég nyugdíjba vonult gyúrónk, Ney Ferenc. Kálmán kitalálta, hogy legyen Cseh Zsolt a gyúró. Zsoltról tudni kell, hogy EHF-kupa gyôztes férfi-csapatunkban játszott beállóként. Kiváló döntés volt! Én szakmailag is kihasználtam, például a beálló-képzésnél. De emberileg is telitalálat, hiszen óriási figura. Az ô pozíciója egy csapaton belül bizalmi állás, s ô maximálisan megfelel ennek. Rendkívüli ambícióval teszi a dolgát, folyamatosan képezi magát, s a lányok pillanatok alatt elfogadták. De említhetem orvosunk dr. Balogh Péter kiváló és mindig segítôkész hozzáállását, munkáját, Bakos István példaértékû tevékenységét.

that won the EHF Cup. It was a perfect decision! Zsolt could give me professional help regarding line players as well. Furthermore, he is an exceptional and honourable personality, so this job fits him well. He is a constantly improving and ambitious person who was accepted by the team in no time. I could also mention the always helpful Dr Peter Balogh or István Bakos’s careful work.” “Could you talk about István Bakos in more details?” “He used to play in the national team for several years. I “inherited” him from Kálmán Róth as well as his school of goalkeepers and his most valuable student, Katalin Pálinger. I really appreciate such an inheritance. And according to Kálmán Róth, we are not enough for goalkeepers at such a level. We need a special expert for them. This is a position of particular significance in modern handball. Nowadays, you cannot win an international match without a goalkeeper whose efficiency reaches 50%. Apart from his expert knowledge, István Bakos is a perfect member of the team. I don’t have to deal with personal problems because István can resolve them.”

– Bakos István szerepérôl beszélne? – Egy válogatott kapusról van szó, aki hosszú éveken át meghatározó embere volt a magyar férfi kézilabdának. Kapusiskolájával, annak legértékesebb tagjával, Pálinger Katalinnal ôt is „örököltem” Róth Kálmántól, s ez is egy nagyon kellemes örökség. Hiszen ahogy Kálmán is mondta: mi az ilyen szintû kapusokhoz kevesek vagyunk, ehhez specifikus emberre van szükség. Ez az egyik legfontosabb poszt a mai modern kézilabdában. A nemzetközi élvonalban már nem igen lehet nyerni 50 százalékos hatékonyság alatti kapusteljesítménnyel. Szakmai tudása mellett Bakos István remek csapatember. A játékosok ügyesbajos dolgait kiválóan lerendezi, így például nekem nem kell foglalkoznom ilyen jellegû problémákkal.

“You never cease to mention Kálmán Róth. Do you think he took part in the team’s achievement in the Champions’ League?” “Exactly. I dare say that without him, his hard work, his ambitions, his ideas and of course the support of club management, this team would be nowhere now. I have already mentioned his work with the youth team, but if he hadn’t advised to sign Katalin Pálinger, she wouldn’t play here. It was also him who advised to sign Bradeanu and Gogirla. Besides, he assisted Görbicz in her whole career and nobody would have thought that Mravikova would leave Ferencváros, except for Kálmán Róth. I wouldn’t say that I didn’t have anything to do but this sport needs a lot of work and Kálmán Róth taught me and the players to work hard. His role in our success can be compared to that of Attila Vanyus who, in 1992, started to develop a team, which was about to be closed. In addition, he did not take offence after his resignation but accepted another important position within the club. All these prove that he is a great personality and of special significance in ETO’s life.”

– Mindig visszakanyarodik Róth Kálmánhoz. Úgy érzi ô is benne van ebben a BL sikerben? – Mindenképpen! Bátran kijelenthetem: ha ô nincs, ha neki nincsenek olyan ambíciói, olyan ötletei, amikhez persze a klub vezetése is hozzáteszi a magáét, akkor ez a csapat most sehol nincs. Az utánpótlás területén végzett munkájáról már szóltam, de ha ô nem találja ki, hogy Pálingert haza lehet hozni, akkor Kati most nincs velünk. Ô vetette fel annak idején Bradeanu és Gogirla szerzôdtetését. Görbicz egész életútját végigkísérte, irányítónk játékában vastagon benne van a munkája. Ki gondolta volna, hogy Mravikova elmozdítható a Ferencvárosból? Róth Kálmán. Nem azt mondom, hogy a készbe ültem, de azt, hogy ez egy

Egy gólra a csodától

43

One goal from the miracle


ETO 037-046 (Konkoly)

2009/07/26

22:40

Page 44

Konkoly Csaba: Aki tudja, mit akar

Csaba Konkoly: He knows what he wants

“We all heard about the mysteries of the female psyche. Is your team an open book for you?” “I don’t want to deal with psychological or emotional problems but with professional work. Anyway, it is not a problematic team.” “How nervous are they before a tough match?” “We are never scared but mentally strong! Considering our away matches, our results seem to be as good as at home.” “Which of your players like challenges the most?” “This year, Ági Hornyák proved to be a very useful team member but, in this regard, Görbicz and Pálinger could also be mentioned.” “Which is of more importance in a match: to play your own game or to get to know thoroughly your opponent?” “We have managed to develop our own strategy throughout the years but there are always slight changes in it depending on our actual opponent. From the point of view of efficiency, it is also an advantage that our players have been playing together for three or four years and there is an ideal proportion of young players in the team.”

munkás sportág, ô nevelte belém és a játékosokba. Neki ezekben a sike-rekben ugyanakkora szerepe van, mint Vanyus Attilának, aki 1992-tôl egy megszûnés határán álló klubot vezetett idáig. Emberi kvalitását pedig jelzi, hogy lemondása után sem sértôdött meg, hanem megtalálta rendkívül jelentôs részét a klubon belül. S mivel óriási személyiség is, ennek nagy jelentôsége van az ETO életében.

“Can you find out anything new against a team like Viborg? You know each other by heart.” “I think they did not take us seriously in the first match of the Champions’ League Final. They were happy about Görbicz’s absence and surprised to see us playing as real team. It was decisive that we managed to prevent them from rushing over us, which made them uncertain. Finally, they couldn’t do anything against our defence either.”

– A nôi lélek kiismerhetetlen. Önnek nyitott könyv a csapata? – A lányok lelki világával én túlságosan nem szeretnék foglalkozni, inkább igyekszem a szakmára szorítkozni. De egyébként nem egy problémás gárda ez.

“But all of these would have been worth nothing without Pálinger’s saves (52%). “In this match, everybody contributed to our success.”

– Mennyire izgulnak, szoronganak játékosai a nagy mérkôzések elôtt? – Nem egy betojós csapat vagyunk! Óriási tartás van bennünk. Ennek bizonyítéka, hogy idegenbeli mutatónk csaknem olyan jó, mint a hazai.

Egy gólra a csodától

“You make a lot of movements during a match. You are said to be the best defender trainer of the world. Do you get physically tired by the end of a match?”

44

One goal from the miracle


ETO 037-046 (Konkoly)

2009/07/26

22:40

Page 45

Konkoly Csaba: Aki tudja, mit akar

Csaba Konkoly: He knows what he wants

– Személy szerint kik azok a csapatból, akik a legjobban bírják a kihívásokat? – Hornyák Ági idén nagyon hasznos csapatemberként vitte elôre társait, de e tekintetben is az élmezônybe kívánkozik Görbicz és Pálinger.

“After our match against Hypo, I did get tired, but it was quite exceptional. By the way, in my opinion, many things depend on organising our defence, so, this is the reason why I try to urge my team in such a theatrical way.”

– A mérkôzéseken a saját játékuk kivitelezése a fontosabb, vagy az ellenfélbôl történô tökéletes felkészülés? – Van egy Gyôri Audi ETO KC-re jellemzô játékrendszerünk, ami az évek során kialakult, de emellett egy-egy apró módosítással mindig konkrét ellenfélre készülünk. A csapat eredményességében az is közre játszik, hogy a játékosok már három-négy éve együtt játszanak, ráadásul nagyon jó korban vannak, s jó az arány a fiatalok szempontjából is.

“How can you relieve stress?” “I try not to be stressed at home. My family really deserves at least 40% of this year’s victories because of their tolerance. My daughter is six years old and I have a 13year-old son. Unfortunately, I don’t spend enough time with them. I endeavour to continue training two or three times a week: swimming, cycling and sauna etc.” “What are the necessary components of success?” “There are basically two things. Firstly, you need money to able to sign good players. Secondly, raising talented kids is another component.”

– Egy Viborg szintû csapat ellen lehet újat kitalálni? Hiszen kívülrôl ismerik egymást. – A BL-döntô elsô mérkôzésén szerintem nem vettek komolyan bennünket. Örültek, hogy Görbicz nincs a pályán, együttesünk pedig ekkor csapatként kezdett el játszani, ami meglephette ôket. Nagyon fontos volt, hogy ezen a mérkôzésen remekül semlegesítettük lerohanó játékukat, ezzel elbizonytalanítottuk ôket, ami felállt fal elleni játékukra is átragadt. De mindez nem ért volna semmit, ha nincs Pálinger 52 százalékos szenzációs kapusteljesítménye. De mondom, ezen a meccsen mindenki hozzátette a magáét.

“And what about fidelity to your club? Does it still exist?” “I think so. We endeavour to teach it to our players from a very early age. Nevertheless, sometimes we reach the undesired effect because some of our players cannot imagine that they won’t be able to play in ETO’s adult team.”

– Rengeteget mozog a mérkôzéseken az oldalvonal mellett. Tréfásan azt monjták, ön a világ legjobban védekezô edzôje. Elfárad fizikailag? – A Hypo elleni meccsünkön valóban belefáradtam az oldalvonal melletti munkámba. De ez azért nem jellemzô. Egyébként szerintem a védekezésen és a visszarendezôdésen nagyon sok múlik, ezért is igyekszem magam is kintrôl teátrális mozdulatokkal erre ösztönözni a csapatot.

“What else is needed for qualitative work?” “The work of our club management and the city’s help are also of fundamental importance. Everybody contribute to our success: the municipality, our sponsors, Audi, Eon and 40 smaller ones, just mention a few. And last but not least: we have fantastic supporters giving us a huge amount of mental help. A few weeks ago, we played against Ljubljana in the Champions’ League. The Slovenian team has perfectly organised supporters. The three thousand Slovenian fans were shouting so loudly that I was hardly able to communicate with my team. But then, I heard the voice of our 200 supporters challenging the large Slovenian crowd like the Spartan army. It was incredible!”

– Miként vezeti le a feszültségét? – Igyekszem nem hazavinni a családomnak. Az idei gyôzelmeinkbôl részemrôl legalább 40 százalékot felajánlanék nekik, mert tényleg megérdemlik, hogy tolerálnak. Lányom 6, fiam 13 éves, sajnos keveset vagyok velük. Folyamatosan igyekszem heti 2-3 alkalommal edzeni: kerékpár, úszás, konditerem, szauna.

Egy gólra a csodától

45

One goal from the miracle


ETO 037-046 (Konkoly)

2009/07/26

22:40

Page 46

Konkoly Csaba: Aki tudja, mit akar

Csaba Konkoly: He knows what he wants

– Milyen elemek nélkülözhetetlenek a siker megteremtéséhez? – Alapvetôen két dolog kell. Az egyik a pénz, hogy ilyen szintû játékosokat tudjunk alkalmazni. A másik az utánpótlás nevelés. – A klubhûségnek ma már nincs szerepe? – Szerintem van. Mi már fiatal koruk óta igyekszünk ezt a gyerekekbe nevelni. Ez néha sajnos a visszájára is fordul, hiszen némelyik játékos elképzelni sem tudja, hogy felnôttként nem lehet az ETO játékosa. – Kívülrôl milyen segítség elengedhetetlen a minôséghez? – A klubmenedzsment munkája és a város rendkívül pozitív hozzáállása is nélkülözhetetlen. Itt mindenki, a városi önkormányzat, fôszponzoraink, az Audi, az EON és a mintegy 40 kisebb szponzor is odateszi a magáét. És végül, de nem utolsó sorban: olyan szurkolótáborunk van, amely maximális pszichés segítséget jelent. A közelmúltban Ljubljanában játszottunk BL-meccset. Remekül szervezett szurkoló-tábora van a szlovén csapatnak. Elementáris hangerôvel buzdította 3000 ember az ellenfelünket, szinte kommunikálni sem tudtam saját csapatommal. De akkor ott a fülsiketítô tombolás közepette meghallottam a velünk tartó mintegy 200 fôs táborunk hangját, amely spártai módon versenyre kelt az óriási túlerôvel. Hihetetlen érzés volt! – Mennyire biztos a klub jövôje? – Gyôrben nagy a szakmai és anyagi biztonság. Merem állítani, Európa elsô klubjai közt vagyunk abban a tekintetben is, hogy nálunk minden kifizetés pontos.

“What about the club’s future?” “Gyôr has a safe background, both professionally and financially. I dare say that we reach the European level in regard the punctuality of salaries.”

– Minden eddiginél nagyobb kihívás vár önre és csapatára. Készen állnak arra, hogy újabb örömteli perceket ajándékozzanak a kézilabda híveinek? – A hosszú, fárasztó sorozat után most végre egy hónapot pihenhettünk. Úgy gondolom, ez elég volt a feltöltôdésre. Ha egy olyan felkészülést sikerül csinálnunk, mint tavaly, azzal azt hiszem, minden vágyunkat megalapozhatjuk. Jó volt a csúcs közelében lenni, ezért újra odakészülünk. Reméljük, kevesebb sérülés fog hátráltatni minket, mint az elmúlt esztendôben. Tudjuk, hogy nehéz lesz, de bízom benne, megoldjuk a feladatot.

Egy gólra a csodától

“You and your team are facing the greatest challenge ever in your lives. Are you ready to take on this challenge and to entertain your supporters with some more success?” “Finally, we had some time to rest after a series of tough matches. I think it was enough for regeneration. I think if we manage to reach last year’s form it will be a good basis for this year as well. It was good to be near the top, so we long for that again. We hope to avoid injuries more than last year. We know that it will be hard, but I hope we will succeed.”

46

One goal from the miracle

ETO 037-046 (Konkoly)  

Born: 6. September 1970. Birthplace: Gyôr Family status: married Children: 2 Született: 1970. szeptember 6. Születési hely: Gyôr Családi áll...

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you