Page 1

ETO 003-006 (Borkai)

2009/07/26

22:25

Page 3

Borkai Zsolt Az 1988-as szöuli olimpia szerenkénti döntôjében lólengésben sérülten versenyezve a maximális tíz pontot érte el, ezzel olimpiai bajnoki címet szerzett. Két diplomája megszerzése után tanított, majd 1999-tôl 2006-ig a Béri Balogh Ádám Középiskola igazgatójaként tevékenykedett. Mellette számos társadalmi szervezet vezetôjeként dolgozott, míg 2009-ben a Magyar Olimpiai Bizottság alelnökévé választották. 2006-ban az önkormányzati választásokon hatalmas fölénnyel nyerte el a gyôri választópolgárok bizalmát a város polgármesteri székére. Tendálása alatt a Budapest-Pozsony-Bécs „arany háromszög” centrumában fekvô 130 000 lakosú város Magyarország talán legdinamikusabban fejlôdô településévé lépett elô, ahol mind a lakosság, mind a befektetôk igényei hosszú távon teljesülhetnek. Elmondható, hogy bajnoki teljesítménye sportpályafutása 1993-as befejeztével a „találkozások városában” közmegelégedésre folytatódik.

Egy gólra a csodától

In Seoul 1988, although he was injured, getting the maximal 10 points, he managed to win the pommel horse final and became Olympic Champion. After obtaining two diplomas, he worked as a teacher, then, as the director of Ádám Béri Balogh High School. Apart from these, he directed several non-governmental organisations until he was elected vicepresident of the Hungarian Olympic Committee, in 2009. In the 2006 municipal elections, he gained the overwhelming majority of popular votes in Gyôr. Under his direction, Gyôr with a population of 130 000, situated in the centre of the Budapest – Bratislava – Vienna “triangle”, became the most rapidly improving city where not only local people but also investors could fulfil their goals. In spite of having finished his sporting career in 1993, much to the delight of the inhabitants, he still continues to put in an outstanding performance in the “city of encounters”.

3

One goal from the miracle


ETO 003-006 (Borkai)

2009/07/26

22:25

Page 4

Borkai Zsolt: A bajnok

Zsolt Borkai: The Champion

– Szembetûnô a párhuzam a csapat és a város fejlôdése közt az utóbbi években. Ezt véletlennek tartja? – Remélem, nem az. A város vezetése esküt tett a sport, az ifjúság nevelése és az egészséges életmód mellett. Az országban egyedüliként költségvetésünk egy százalékát sportra fordítjuk.

“There is a conspicuous parallel between the development of the team and the city in the last few years. Can it be by accident?” “I hope not. The city government consecrated itself to sports, education and healthy life style. We are quite unique in Hungary because of the fact that we give one percent of Gyôr’s annual budget to sports.”

– Ez valóban egyedülálló mértékû támogatás. Csak anyagilag segítik a sportot? – Nem, hiszen egyre több olyan lehetôséget igyekszünk biztosítani, ahol a gyerekek hasznosan eltölthetik idejüket. Például éppen most építjük újjá a Barátság-parkot, ami Közép-Európa legkomolyabb szabadidô-parkja lesz, mûfüves pályával, futópályával és számos egyéb lehetôséggel. Minden lehetséges eszközt megragadunk, hogy támogassuk a mozgásra vágyókat.

“This is a unique support, indeed. Does the municipality give only financial support to sports?” “No because we endeavour to offer more and more possible alternatives for kids to spend their free time in a useful way. For instance, the Friendship Park – which will be the largest Sport and Leisure Centre in Central Europe with artificial grass pitch, running track and many other possibilities – is being rebuilt. We try to support sport fans in every possible way.”

– Miért éri meg a városnak támogatni a klubot? – Gyôr fejlôdô és az elmúlt idôszakban ered-

Egy gólra a csodától

“Why is it worth supporting sports for the city?”

4

One goal from the miracle


ETO 003-006 (Borkai)

2009/07/26

22:25

Page 5

Borkai Zsolt: A bajnok

Zsolt Borkai: The Champion

ményes város. Ebben a város kézilabda csapata is benne van s szerte a világban öregbíti szûkebb pátriánk jó hírét. A fejlôdéshez nélkülözhetetlenek a fantasztikus teljesítmények, így elmondhatom, hogy a város dinamikájához nagyon jól kapcsolódik az Audi ETO kézilabda csapata. Rendkívül fontos szempont az is, hogy a gyôri polgárok rajonganak ezért a sportért. Így tulajdonképpen egy felelôs városatyának nem is lehet kérdés, hogy a klub mellé áll-e? Hozzátenném még, hogy a remekül kiépített utánpótlás-rendszer gyerekeink százainak teszi lehetôvé a rendszeres napi testmozgást.

“Gyôr is a developing town, having had great achievements, recently. Bringing the city international fame, our handball team also contributes to our success. Development needs outstanding achievements, therefore, the dynamics of the city are strongly related to the handball team. Another important thing is that people in Gyôr are fond of handball. This means that a responsible alderman cannot hesitate to back handball. Furthermore, the well-structured system of youth handball makes it possible for hundreds of kids to take exercises.”

– Ön többszörösen érintett a klubbal kapcsolatban: nemcsak polgármestere a városnak, de társadalmi elnöke is a klubnak, valamint olimpiai bajnok sportoló, aki a MOB alelnöke. E pozíciók mérkôzés közben is kötelezik, de már nem egyszer láthattuk igazi szurkolóként is viselkedni. Nagyon izgul a mérkôzéseken? – Mivel sportoló voltam, s van összehasonlítási alapom, állítom, hogy sokkal nehezebb szurkolóként megélni a pályán történteket. Direktben sajnos nem tudok segíteni nekik, de rettenetesen szorítok a sikereikért.

“You are related to the club in several fields: not only are you the mayor of Gyôr, but also the social president of the club, not to mention your gold medal in the Olympic Games and the fact that you are the vice-president of the Hungarian Olympic Committee. You have to meet several commitments during the matches but you often act as a real supporter. Are you extremely nervous in handball matches?” “Since I used to be a professional sportsman and I can compare the two, I dare say that it’s much harder to observe what is happening on the field from outside, like supporters do. I cannot help them directly but I’m extremely nervous of them.”

– Mi az ön személyes elvárása a klubtól? – A város révén idén 112 millió forinttal támogatjuk a kézilabdát. Ezzel az Audi mellett mi vagyunk a legnagyobb támogatók. Ennek fejében természetesen elvárom a jó eredményt, amit az elmúlt idôszakban hoztak is a lányok. Óriási sikernek tartom a BL szereplést. Megismétléséhez vagy túlteljesítéséhez részünkrôl minden támogatásra készen állunk.

“What do you personally expect the club?” “Thanks for the city, we can give the team 112 million of Hungarian forint this year. Besides Audi, we are the most important sponsor of the team. For this reason, I expect great achievements to which we got used in the last few years. I consider our participation in the Champions’ League to be a remarkable success. We are ready to give the team any kind of support in order to achieve such successes or even greater ones.”

– Mi a véleménye az állam szerep-vállalásáról a sporttal kapcsolatban? – A mai sportot hazánkban fôként az önkormányzatok finanszírozzák. Az állam szinte teljesen kivonult errôl a területrôl, ami sajnos az eredményesség hanyatlásán is észlelhetô. Az „átkosban” sok minden rossz volt. De a sport támogatási rendszere, a sportiskolai szervezôdés mûködött, jöttek az eredmények. A sportban elért eredményeire minden nemzet büszke lehet, ezért az államnak nagyobb támogatást kellene nyújtania. A nagy világversenyeken csak akkor tudunk huzamos idôn keresztül hírnevünkhöz méltóan szerepelni, ha

Egy gólra a csodától

“What do you think about state contribution regarding sports?” “In these days, sports are mostly financed by municipalities. The state hardly contributes to any field of sports that can be the cause of the lack of achievements. In the socialist era, many things didn’t work well at all. However, sport schools and the financial system to support sports did work what led to success. Every nation should take pride in sport achieve-

5

One goal from the miracle


ETO 003-006 (Borkai)

2009/07/26

22:25

Page 6

Borkai Zsolt: A bajnok

Zsolt Borkai: The Champion

központosítással kapnak a sportágak komoly pénzösszegeket. Ez a jövô! Nézzük és lássuk Franciaország példáját! A franciák szinte minden sportágban ott vannak az élmezônyben. Ennek az volt az alapja, hogy ott végrehajtották az imént említett központosítást. De ehhez nélkülözhetetlen elem az is, hogy a sportágaknak legyen hosszú távú, átgondolt koncepciójuk. Amíg ezek nincsenek meg, addig továbbra is az önkormányzatokra hárul a feladatok zöme a sport támogatásával kapcsolatban. Az önkormányzati szinten felépített, felépítendô kollégiumi rendszerek is jól szolgálják az elôrelépést, de a központosításra mindenképp szükség lenne.

ments; therefore, the state should give sports larger financial aid. Sports are in need of the state’s financial support in order to maintain our reputation in international tournaments for a long time. This is our future! France can be taken as an example. French sportspersons are among the best in almost every kind of sports. The reason for this is that they realised the above mentioned support system. Obviously, it is indispensable to develop clever and long-term plans regarding different kinds of sports. Without these, municipalities remain responsible for tasks related to sport finance. An academic system on municipal level would also contribute to a remarkable development but centralization is of special significance.”

– Rengeteg fejlesztés készült el Gyôrben, nagyon sok folyamatban van. Tervezi-e a város új, nagyobb befogadó képességû, modernebb sportcsarnok építését? – Ez kényes és nehéz kérdés. Minden város életében vannak prioritások. Most egy új híd építése az, ami éppen elôtérbe került, hiszen az is nagyon fontos. Egyébként egy ilyen csarnok felépítése négy milliárd forint körül mozog a mai árakon. Jelenleg ezt az önkormányzat nem tudja vállalni. Viszont keressük annak a lehetôségét, hogy egy-két éven belül megvalósulhasson egy multifunkcionális csarnok felépítése. 2007-ben a város közgyûlése el is fogadta, hogy pályázatot írjunk ki egy ilyen jellegû építmény kivitelezésére és üzemeltetésére. Az idôközben beköszöntô válság következtében azonban a beruházók jóval óvatosabbá, visszafogottabbá váltak, így most nem látjuk sok értelmét, hogy belefogjunk. De ôszintén hiszek benne, hogy pár éven belül lesz olyan pályázó, beruházó, aki képes az új csarnok létrehozására úgy, hogy abból a város is megfelelô kondíciókkal részesüljön.

“Gyôr has improved in various fields but there are still a lot of things going on. Does the city plan to construct a larger and modernized sport hall?” “It’s a difficult question. Every city has priorities. In this case, the construction of a new bridge is of the most importance. By the way, the construction of such a sport hall costs about 4 billion of Hungarian forint. Now, the municipality doesn’t have this amount. Nevertheless, we try to find a way to construct such a multifunctional sport hall in the next few years. The 2007 general assembly accepted to invite tenders for the construction and operation of this kind of sport hall. However, the economic depression made investors more careful, so, there is no sense in making a start now. But I honestly believe that in a few years time, there will be an investor to find it worthwhile to construct a new sport hall that will prove to be profitable for the city as well.”

– Mennyi esélyt ad arra, hogy 2010-ben a nagy diadal tavasza jöjjön el a Gyôri Audi ETO KC-nak, s ezzel együtt a gyôrieknek? – A lányoknak vannak céljaik. A BL arany még nincs a tarsolyukban, és úgy látom, nagyon vágynak rá. Ez elegendô lehet ahhoz, hogy el is érjék álmukat. De nagyon sok függ attól, hogy a sérültek és Bradeanu mikor és milyen állapotban térnek vissza. Ha mindenki a fedélzeten lesz és tudásának legjavát adja, akkor ez a csapat bármit elérhet.

Egy gólra a csodától

“What chances do you think the handball team of Gyôri Audi ETO has of achieving a glorious success in the spring of 2010?” “The girls have goals. They have not gained the Champions’ League trophy yet and I think they really long for that. This might be enough for success. But a lot of things depend on the return of the injured ones and Bradeanu. If everybody is on board and can do her best, this team will be able to achieve everything.

6

One goal from the miracle

ETO 003-006 (Borkai)  

3 One goal from the miracle Egy gólra a csodától – Szembetûnô a párhuzam a csapat és a város fejlôdése közt az utóbbi években. Ezt véletlenn...

Advertisement