Page 1

Lucia Nadal

Wij verkopen luxe en onze klanten moeten die luxe ervaren in alles wat we communiceren. Lucia Nadal is Communications & Brand Manager bij B & B Italia, het luxe Italiaanse meubelmerk.

ik aan het doen ben. Ik krijg ook vaak te horen dat ik op Facebook moet, maar zelf voel ik daar geen behoefte toe.

Wat is de grootste verandering in media sinds het begin van uw carrière?

Wat is de rol van sociale media voor merken?

Het internet en mobiele communicatie, zonder meer.

De gesprekken die mensen vroeger door de telefoon, rond de keukentafel of in brieven voerden, vinden nu online plaats. En veel daarvan is openbaar. Sociale media bieden een platform om communicatie zichtbaar, opzoekbaar en internationaal te maken. De uitdaging voor merkeigenaren ligt erin te proberen dit platform te gebruiken om op een positieve manier te beïnvloeden hoeveel en hoe over hun merk gepraat wordt.

Wat is nu het belangrijkste medium? Voor B & B Italia is print het belangrijkste medium, en dan bedoel ik zowel uitgevers als onze eigen catalogus en brochures. We hebben nooit gebruikgemaakt van televisie of broadcast-media. Ons merk heeft naam gemaakt via lifestylebladen en mond-op-mond reclame.

Google en Amazon hebben beide wereldwijde bekendheid verworven via het internet. Kunnen andere bedrijven hun model volgen of zijn zij de uitzondering? Zij zijn de uitzondering, maar het is ook de trend. Het zijn internetbedrijven en op een bepaalde manier horen ze in dat medium. Elk type bedrijf kan natuurlijk gebruikmaken van het internet, maar deze twee waren onderdeel van wat het internet voor mensen relevant maakte.

Zal door nieuwe technologieën, zoals de iPad voor het lezen van documenten, print ooit door digitaal worden vervangen?

Vragen over papier of drukwerk? Vraag het de experts op Hellopaper.com

Voor ons kan print nooit helemaal door digitale media worden vervangen. Wij verkopen luxe en onze klanten moeten die luxe ervaren in alles wat we communiceren. Op dit moment is print het enig medium dat de luxe en kwaliteit van onze producten ook echt en op tastbare wijze voelbaar kan maken. Niet alleen met foto’s, maar ook met de kwaliteit van het papier, het gewicht van de catalogus. Het geeft een complete ervaring voor de zintuigen. Digitale communicatie is onderdeel van onze mediamix, maar kan voor ons merk geen vervanging voor print zijn.

Kunt u een merk noemen dat het volgens u bijzonder goed doet in het integreren van alle mediakanalen? Dan denk ik aan Mini. Hun mediamix – van tv naar drukwerk en internet – en hun innovatieve gebruik van de media maken de kernwaarden van het merk heel duidelijk en onderscheidend. Ik vind ze er boven uitsteken.

‘Tweet’ u ook? Nee. Ik vind het zelf niet zo interessant om op elk moment van de dag te laten weten wat

“Ik zou graag voor elke B & B Italia-klant een mooi, gepersonaliseerd boek willen maken, in een beperkte oplage of als uniek exemplaar.” Waarom maken consumentenmerken sneller gebruik van sociale media dan B2B-merken? B2B-merken stellen zich denk ik wat aarzelender op. Ze hebben andere prioriteiten. Voor consumentenmerken is de eindgebruiker altijd prioriteit nummer één en ze weten dat hun publiek online is. Voor B2B-communicatie zijn andere media betrouwbaarder om prospects te bereiken. Ze weten welke bedrijven hun markt vormen. Naarmate bedrijfscommunity’s gespecialiseerder worden, zal B2B-communicatie groeien.

Wie geeft uw klanten advies over het maken van beter drukwerk? We hebben zelf een ontwerpstudio en we werken rechtstreeks samen met drukkers, dus die vragen we om advies. Maar zij stellen zich niet proactief op. Het is een traditionele bedrijfstak en ze wachten tot ze wat gevraagd wordt. Ze zijn gefocust op productie en zien zichzelf niet als adviseurs.

Wat zou voor u de volgende stap vooruit in print moeten zijn? Ik zou graag voor elke B & B Italia-klant een mooi, gepersonaliseerd boek willen maken, in een beperkte oplage of als uniek exemplaar. In feite een brochure met dezelfde kwaliteit en luxe als ons meubilair. Moet een luxe brochure echt net zoveel kosten als een luxe meubelstuk?

Hello 10 answers NL Lucia Nadal  

Lucia Nadal

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you