Page 1

Medlemsinfo Okt. 2010

Aktuelt NFF’s medlemsmøte Nytt fra Styret Internasjonal komité Statsbesøk til Slovakia Fagkomiteen Informasjon og Samfunnskontakt Utviklingskomiteen Skytebaskomiteen Kulturutvalget Økonomikomiteen NFF – Styret


Medlemsinfo Okt. 2010

Varsku her! Spesialutgave for Fjellsprengningskonferansen 2010

Varsku her startet som et lyseblått A4 ark med ca 4 utgaver pr år distribuert til NFFmedlemmer g ­ jennom postverket. Dyrt og tungvint. Så fortsatte vi noen år med nyhetsbrev via e-post, så en fase der nyhetsbrevet kunne leses på nettstedene www.nff.no og delvis på www.tunnel.no. Nå vil du snart kunne klikke deg inn på en grønn klump som fortløpende viser f­oreningsnytt. Fjellsprengningsdagen er så s­ pesiell at vi prøver oss med en spesialutgave på papir. Kanskje gjør vi det samme neste år?

Morgenmøtet NFF’s medlemsmøte torsdag 25. november kl.08:00 En bra opptakt til Fjellsprengningskonferansen.

Stedet er SAS Radisson, Holbergsgt. Straks innenfor hotellets hovedinngang går du til høyre – mot lobby utenfor konferansesalen, fortsett gjennom gangen på babord side av utstillingsområdet og du er der! Frokost serveres fra 07:30 (arrangementet er gratis for medlemmer og skal-blimedlemmer). Formannen redegjør for foreningens aktiviteter og planer, Økonomikomiteens forman fortsetter og det organiserte opplegget rundes av med Desisorenes morgenrapport, dette blandes med spørsmål og kommentarer fra en lys våken forsamling. Den trofaste kjernegruppen som har fått

dette i blodet kommer sikkert. I tillegg ser vi svært gjerne nye ansikter der, ikke minst fra yngre medlemmer. Ta gjerne med en kollega. Dersom du ikke våkner tidsnok i år så husk at Morgenmøtet er et fast innslag på morgenen før Fjellsprengningskonferansen.

Nytt fra Styret

Seneste styremøte ble holdt 24. august. Som de fleste har sett av Protokoll fra årets Generalforsamling 26.mai er Eivind Grøv fortsatt formann i foreningen. Nytt styremedlem er Petter Jensen. Arild Neby ba om avløsning, men fortsetter heldigvis i Skytebaskomiteen.


Norway sings. På venstre flanke bassrekken med Tom Melby, Arnulf M.Hansen, ­Gunnar Gjæringen, fortsetter med sopranene Elisabeth Grasbakken, Kaija Rohde, Ann Kristin Woldmo, Turid Svardal, deretter en blanding baryton/tenor med Ola Woldmo, Kjetil Moen, Einar Broch og Eivind Grøv (med sax). En fot, en skjørtekant og vakkert hår er deler av Ingrid Broch. I front som oppsanger Jan Caruso Rohde.

Internasjonal komité

Dette er den største komiteen med hele 21 medlemmer. Vanligvis møter 10 – 15 medlemmer mens resten er på reisefot (akseptert som god fraværsgrunn). Komiteen har stadig prosjekter på gang. Særlig aktuelt prosjekt nå er Publikasjon nr. 20 i den engelske serien. Den har arbeidstittel Norsk kontraktsfilosofi. Komiteen bestående av Frode Nilsen, Ruth G. Haug og Eivind Grøv. Det foreligger innholdsfortegnelse, forfatterliste og henimot halvskrevet manus. Prosjektet er ikke spesielt enkelt og fremdriftsplanen er streng. Som vanlig siktes det inn mot lansering i tiknytning til ITA’s årsmøte. Neste år arrangeres det i Helsinki 21-26 mai 2011. Et barn av internasjonal komité er NTN – Norwegian Tunneling Network. NTN har 18 registrerte medlemmer og et eget sekretariat. NTN arbeider primært mot India og segmenter av sydøst Asia.

som hedrer ingeniører og arbeidere som har gått i bresjen på store og små anlegg og dermed i utviklingen av landets infrastruktur. Dato for dette er 30.mars.

Informasjon og Samfunnskontakt

Komiteen avvikler ca 6 komitemøter pr år. Komiteen har 7 medlemmer. Sindre Log som har vært flittig studentrepresentant er ferdig med utdannelsen, har startet i arbeidslivet med fokus på TBM. Han går dermed av som studentrepresentant og erstattes av Astri Salomonsen, også student på NTNU. Takk til Sindre for innsats så langt, forbindelsen opprettholdes. Også for Skanskas representant er et skifte på gang. NFF v/Info deltar på Yrkes og Utdanningsmesser. Formålet er å fortelle ungdom om yrkesmuligheter i bransjen. Komiteen vil delta og har bestilt plass på de kommende messene på Lillestrøm henholdsvis i Trondheim. Her blir det en felles stand hvor forskjellige firma/organisasjoner deltar. Løpende oppgaver for komiteen er Varsku her og Nettsidene. Mye arbeid og ressursene begrenset. Vi søker stadig assistanse. Er Du interessert?

Yngres Nettverk NFF (også knyttet til I & S)

NTN - Norwegian Tunneling Network på stand - Et utvalg av nettverket. Trygge gutter vel kjent i bransjen

Statsbesøk til Slovakia

NFF er halvpermanent deltaker ved rojale utenlandsreiser. I høst skal Kongeparet til Slovakia. Etter litt frem og tilbake blir vårt bidrag en workshop med fokus på utstøping av tunneler. Vi trenger mer kunnskap om dette.

Fagkomiteen

Årets store arrangement er i rute. Invitasjon og Program for Fjellsprengningskonferansen er distribuert over nettet, nå også i papirutgave. For «Historisk Kvarter» har det vært flere alternativer. Vi får se hva det ender med. Storefjellkurset om moderne sprengningsmetoder blir arrangert den 7. – 9. mars 2011. Tunneldagene er lagt til Lillehammer 29. – 31. mars 2011. Samtidig vil Tekna gjennomføre et arrangement på Fjellsprengningmuseet med bl.a. avduking av en bauta

Yngres Nettverk er for lengst etablert og ledes av en komite med Ingrid Buvarp Aardal som leder og med Astrid Salomonsen, Kristin Sævik, Heidi Berg, Sindre Log, Espen Hugaas, Gunstein Mork og Kjetil Morstad. Dette lover bra både for deltakere og forening. (god medisin mot forgubbing)

Utviklingskomiteen

Håndbok nr 06, «Praktisk Berginjeksjon for Underjordsanlegg» gikk i trykken før ferien. Omtale er lagt ut på www.nff. no. Det jobbes også med en engelsk versjon av håndboken. I samarbeid med Norsk Arbeidsmandsforbund og med økonomisk støtte fra Fondet for Regionale Verneombud pågår et viktig prosjekt som gjelder arbeidsmiljø for tunnelarbeidere. Bente Ulvestad (dels MESTA dels Stami) er den sentrale leder av prosjektet. KOLS er fortsatt et alvorlig helseproblem for bransjen, miljøet er på ingen måte så godt som vi mener det bør være. Måleutstyr på et hundretalls kolleger viser dårlig luft og oljetåke med ekstremt fine partikler. Sjaktdriving viser


de dårligste(farligste) måleresultater. Enkelte tradisjonelle drivemetoder vil nok måtte stoppes eller endres i betydelig grad. I en videre sekvens vil tunnelarbeidere utstyrt med måleutstyr bli video-overvåket slik at måleresultater skal kunne relateres til den aktuelle arbeidsoperasjonen. Utviklingskomiteen ledes av Erik Frogner, har 10 medlemmer. Siste tilvekst er Steinar Livik, Statens vegvesen.

Skytebaskomiteen

Komiteen jobber med spørsmål som er relevant for skytebaser og andre som er opptatt av gjennomføring av sprengningsarbeid. Nå er ressursene i stor grad fokusert på nytt regelverk, endret system for opplæring og sertifisering. Nye regler for merking og kontroll av enheter som brukes i sprengningsarbeid (tennere-primere-gubber-osv) kommer snart. Gjennom Bransjerådet som er et samarbeid mellom BNL, MEF og NFF pågår utvikling av læremateriell og kursvirksomhet tilpasset det nye regelverket. Inntil dette er klart må kveldsarrangementer for skytebaser stilles delvis i bero. EFEE, European Federation of Explosives Engineers, sorterer også under Skytebaskomiteen. NFF’s representanter har i mange år vært Aslak Ravlo og Karl Kure. Karl fortsetter mens Aslak overlater stafettpinnen til Vegard Olsen. Vegard deltar i sitt første møte 8-9 oktober med møtested på Heathrow. ESSEEM prosjektet nærmer seg slutten. NFF er «Contractor» for prosjektet. Det går om europeisk skytebasopplæring, er støttet som et Leonardo da Vinci prosjekt representert av SIU i Bergen (Statens senter for internasjonalisering av høyere utdanning). 24september ble det arrangert en avsluttende konferanse om prosjektet i Dresden med deltagere fra 9 land. Detaljer fra konferansen blir etter hvert lagt ut på www.nff.no. Skytebaskomiteen har 12 medlemmer og ledes av Amund Bruland.

Økonomikomiteen

Komiteen kan fortsatt melde om akseptabel økonomi. De ulike arrangementer har hatt god deltagelse og dermed gitt positivt økonomisk bidrag, unntak var Temadagen som i år ble forskjøvet til sent i mai. NFF har en samarbeidsavtale med Tekna. Avtalen er under reforhandling i regi av økonomikomiteen. Økonomikomiteen består av 3 medlemmer, er foreningens minste og kanskje mest effektive.

NFF – Styret

Eivind Grøv Jan Kristiansen Jon Frøisland Heidi Berg Amund Bruland Erik Frogner Frode Nilsen Petter Jensen

- Formann - Varaformann og Faglige arrangementer - Økonomi - Info og Samfunn - Skytebaser - Utvikling - Internasjonal – styremedlem.

Styret i NFF. Rundt bordet fra venstre: Siri (Tekna sekr.), Arild Neby, Erik Frogner, Frode Nilsen, Heidi Berg, Thor (fagl.sekretær), Jan Kristiansen,Jon Frøisland og Eivind Grøv. En tom stol for Amund Bruland som denne gang var forhindret.

NFF, Faglig sekretær

Thor Skjeggedal, P.b. 626, 1303 Sandvika Tel 67 57 11 73 nff@nff.no

TEKNA

Dr. Maudsgt. 15, P.b. 2312 Solli, 0201 Oslo - Tel. 22 94 75 00 Siri.Engen@tekna.no

Kulturutvalget

Vi nærmer oss 50-års jubileum for NFF. «Festskrift» og feiring er under planlegging. Boken skal være uhøytidelig, lesverdig og forfattes av medlemmer. Utvalget er dessuten foreningens representant i Stiftelsen Nosk Fjellsprengningsmuseum på Lillehammer.Utviklingsarbeid muliggjort av midler fra Statkraftfondet er stort sett gjennomført. Byggetrinn 2, et tilbygg nær portalen bearbeides fortsatt. Historisk kvarter, også en ­oppgave for Utvalget, har i år medført hete drøftelser. En løsning er i sikte.

Varsku her er et uformelt nyhetsbrev for medlemmer i NFF

Det forbredes av Komite for Informasjon og Samfunnskontakt med Aslak Ravlo som redaktør. Kontakt: a-ravlo@online.no eller nff@nff.no

Design & layout: www.helligrafisk.no

ESSEEM i Dresden. Jörg, Walter, Juan Carlos, Arne, António, Milos, Jouko, Aslak, Frank, Karl, Erik. Foto:Thor

Varsku her! Oktober 2010  

Spesialutgave for Fjellsprengningskonferansen 2010. Dette er NFFs nyhetsbrev på nett! Det inneholder referater fra det som har skjedd i det...

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you