100% Terbroek Editie 17

Page 1

100 Terbroek EDITIE 17 - JAARGANG 21

G R AT I S U I T G AV E VA N S T I C H T I N G T E R B R O E K

ZOMERFEEST 2017

Zomerfeest En verder Dorpsproat, Terbroek4U, Elke korrel telt, Installatiebedrijf William van Veldhuizen, ‘Samen scholen’ en nog veel meer...


De gezichten van de Onderlinge Begrafenisvereniging Zwartebroek Terschuur Met trots stellen wij graag al onze medewerkers aan u voor. U kent er vast een aantal van. Wellicht uit uw straat, familie, de supermarkt of het werk en verenigingsleven. Zij zijn de mensen die betrokken zijn bij de begrafenisvereniging. “De maatschappij dat ben jij!” zeggen ze wel

vaart bieden. Samen met Erik Jansen en onze

eens. “De één gaat bij de brandweer, ik bij de

medewerkers staan we daarvoor.

begrafenisvereniging. En zo vader zo zoon!” “Wij proberen samen als vereniging de familie

Naast de liefde en betrokkenheid waarmee

zo veel mogelijk bij te staan in deze moeilijke

ons vak wordt uitgeoefend is professionali-

dagen.” Dit zijn zomaar twee uitspraken van

teit van groot belang. Erik heeft jarenlange

onze medewerkers. Maar wat vooral opvalt

ervaring. En vanuit de vereniging werken

als je met ze in gesprek gaat, is dat ze graag

we aan professionalisering voor onze koffie-

iets voor u willen betekenen. Niet alleen als

dames en dragers.

het u voor de wind gaat, maar ook als er verdriet en verlies op uw pad komt. Toen in 1952 onze dorpen de beschikking kregen over

“Graag wil ik steunen door zorg te dragen.”

een eigen begraafplaats aan de Leemweg, ontstond al snel de wens ook een eigen ‘on-

Echter hebben wij daarbij de steun van onze

derlinge’ begrafenisvereniging op te richten.

leden hard nodig. Door lid te worden steunt

De vereniging is in 1953 opgericht met als doel

u onze vereniging en kunnen wij dit belang-

leden en niet leden een betaalbare en correc-

rijke werk blijven doen. U kunt lid worden

te uitvaart te bieden.

via het formulier op deze pagina. Kijk ook eens op www.obv-zwartebroek-terschuur.nl of

Deze doelstelling geldt anno 2017 nog steeds.

spreek één van onze medewerkers aan als u

We willen een betaalbare en correcte uit-

vragen heeft.

Ja, ik word lid Voorletters en achternaam: Emailadres: Geboortedatum: Adres: Postcode/woonplaats:

Toesturen naar: Hendrik van de Craatsstraat 7 3784 KH Terschuur Wij nemen zo spoedig mogelijk contact met u op.

www.obv-zwartebroek-terschuur.nl

T 0342-465511 E info@obv-zwartebroek-terschuur.nl


Beste Terbroekers, Voor u ligt weer een nieuwe Glossy van 100% Terbroek. Deze uitgave staat in het teken van het zomerfeest in Terbroek: nog even gezellig samen zijn voordat de zomervakantie van start gaat. Verder leest u weer verrassende en leuke redactionele artikelen, samengesteld door onze redactieleden. Het zomerfeest is ondertussen uitgegroeid tot een bijzonder dorpsfeest, met dit jaar weer 60 deelnemende teams. Vrijdag verwachten we 750 mensen aan de barbecue; dat kunnen we wel uniek noemen! Dit jaar wordt het feest wederom bij Fam. Berkhof aan de Blankenhoefseweg gehouden. We zijn hen dankbaar dat zij hun mooie locatie, welke precies tussen onze beide dorpen ligt, weer beschikbaar willen stellen. Donderdagen vrijdagavond wordt er weer sportief gestreden op het volleybalveld. En vrijdagavond vanaf 20.00 uur steken we de barbecues aan en kan iedereen uit het dorp, jong en oud, komen barbecueĂŤn. En uiteraard is alles weer tot in de puntjes verzorgd. Belangrijk te melden is dat we vrijdag de jeugdmiddag geschrapt hebben uit het programma. Maar we vergeten de kinderen uiteraard niet, want vrijdag kunnen alle kinderen vanaf 17.30 uur gratis pannenkoeken eten en we hebben op het terrein een klein volleybalveld staan. Daarnaast zijn we blij met alle giften die zijn overgemaakt door u als Terbroeker. Ook hebben we deze maand een mooi bedrag van de Rabobank ontvangen inzake de Clubactie van de bank. We zijn blij met al deze inkomsten, want deze hebben we hard nodig om alle activiteiten te kunnen bekostigen. Mocht u de acceptgiro gemist hebben of het is u ontschoten, uw vrijwillige bijdrage is meer dan welkom op onze bankrekening NL31RABO0366356275 ten name van Stichting Terbroek. We hopen elkaar te ontmoeten nog net voordat u op vakantie gaat en wensen u alvast een plezierige zomervakantie. Tot ziens, Stichting Terbroek Herbert van den Born Maarten van ‘t Land Edwin van den Born

100% Terbroek Zomerfeest

3


Begeleiding aan kinderen, jongeren en volwassenen na een verlies door de dood

U IDN E DC E COORRA AT T U TI N T IIEESS

Marijke van Veldhuizen Platanenstraat 29 Zwartebroek 0342 - 462 944 info@rouwpraktijkseptember.nl www.rouwpraktijkseptember.nl

WG Pedicure Winette Guliker Damweg 22 3785 LK Zwartebroek T. 0342 461767 M. 06 27534259 wgpedicure@upcmail.nl

TU I N D E C O RATI E S

Loopt u al lekker?

Het gemeentebestuur van Barneveld wenst de bevolking van Zwartebroek en Terschuur een hele fijn zomerfeest toe!


DĂŠ leverancier voor al uw diervoeders en dierbenodigdheden!

dokterib.nl dokterib.nl

Marijkelaan 17 Voorthuizen - (0342) 472082 www.davelaardiervoeders.nl

facebook.com/dokterib.nl facebook.com/dokterib.nl

Z&P adviesgroep, voor persoonlijk advies op het gebied van

Betrokken op ieder onderdeel! Tuinontwerp en advies Tuinaanleg Tuinonderhoud Snoeiwerk Bestratingen

Neem gerust contact op: Kamphorst Hoveniersbedrijf Reijer Bronsstraat 28 3784 KK Terschuur Tel. 06-18766355

Email: info@kamphorsthoveniersbedrijf.nl www.kamphorsthoveniersbedrijf.nl

hypotheken verzekeringen pensioenen risicobeheer Z&P adviesgroep zoekt naar de oplossing die het beste bij u past en dat voor de meest gunstige prijs! Na inventarisatie van uw (zakelijke en/of persoonlijke) situatie, kunt u zelf de beste keuzes maken.

Meer weten? Neem contact met ons op of bezoek onze website: zpadvies.nl

Z&P adviesgroep b.v. Schoolstraat 13a 3864 MA Nijkerkerveen T 033 2570 290 F 033 2570 772 info@zpadvies.nl www.zpadvies.nl

Z&P adviseert. U dirigeert.


Auto- en Motor Plaatwerk Reparatie Bertus Walet

VOOR ALLE VOEGWERKEN GESPECIALISEERD IN KNIP- EN SNIJVOEGWERK

PETER DRUYFF

Stoutenburgerweg 52, 3784 VE Terschuur Telefoon (0342) 453034 | Mobiel 06-54928865 E-mail info@ampr.nl | Internet www.ampr.nl

Telefoon 0342-462236 of 06-53707935

U vindt ons ook op de markt op dinsdag in Kootwijkerbroek, op vrijdag in Hoevelaken en op zaterdag in Voorthuizen.

Hoevelakenseweg 138

M 06 23659667

3784 WK Terschuur

E info@druyffgevelrestauratie.nl

T (0342) 461299

I

www.druyffgevelrestauratie.nl

More than you think.

www.vink.nl


Het vele verkeer op deze kruising zorgt momenteel voo r veel files. Als de betreffende percelen zijn aangekocht, zal in het najaar begonnen worden me t de aanleg van de rotonde.

is nu al aan ver vangin g toe en zal hoogstwaarschijnlijk sch eidingsweg gaan heten.

Nieuwe vereniging in Terbroek

Terbroek is vele veren igingen rijk waar gretig gebruik van gemaakt wordt. Nu is er vraag na ar een nieuwe (spel) vereniging. Een spel wat je thuis alvast kunt gaa n oefenen. Vroeger was dit een gezelschapsspel dat in vele gezinn en beoefend werd. Een ware sjoelvere niging. “De Belleman� wil hier he t voortouw in nemen. Het zal zowel op de middag als in de avond gespe eld kunnen worden. Bijna iedere en kan hieraan deelnemen. Mocht u dus zin hebben in een gezelli ge middag of avond, meld u dan aa n bij Teunie van Ramshorst 06-3891 2050.

Mislukte woningoverval in Zwar tebroek Dond

erdag 4 mei, even na 20 .00uur vond er een woningov erval plaats aan de Veenburgerweg. Een seniorenpaar was in de wo ning aanwezig toen ze geconfronte erd werden met de overvaller. De vrouw had de tegenwoordigheid van geest om de deur voor de overva ller dicht te gooien. Deze heeft me t de staart tussen zijn benen het hazenpad gekozen. Bij nader onderzo ek door de politie is er enige dagen later een jonge man gearresteerd in verband met deze zaak.

Nieuwe naam voor weg in het Domein

Rotonde in Zwar tebroek

In de nieuwe wijk de Dw arsakker, zal t.z.t. op de kruising van de Delderveenweg en het Bakke rspaadje een rotonde worden aange legd.

Voor ongeveer 1,5 jaar geleden werden er via de gemeente Barneveld namen gevraagd voor de nieuw aan te leggen wegen in de nieuwe wijken. Diverse inwoners dienden namen in maar de ambte naren dachten het beter te weten , ze kwamen met namen als Delde rveenweg en Domeinenveenweg. De ze laatste

Inbraak in Gereformeerde kerk aan de Platanenstraat In de

nacht van zondag 7 op maandag 8 mei wist het die vengilde door een buitendeur te for ceren binnen te dringen in de Geref . kerk. Door enkele binnendeuren te vernielen wist men ook in de con sistoriekamer te komen. Hierin staat ook de kluis waar belangrijke documenten en ook het collectegeld in bewaard wordt. Deze oude ingemetselde kluis gaf zich niet gau w gewonnen. Voor het openen van de kluis moet er een sleutel en een zware deurkruk bewogen worden. Door de kruk met zwaar materiaal te bewerken is deze helaas voor de inbrekers afgebroken en is de inbraak mislukt. Volgens de kerken raad waren de inbrekers geen pro fessionals en is men niet op de ho ogte van de geldstromen. Het meren deel van de collectes komt als col lectebonnen binnen en hiermee kun je in de winkels niets kopen.

100% Terbroek Zomerfeest

7


, n re u g fi s a la b p o r: o o v s re d a Uw . .. r. e e m n e n te n te y rt a p , spelartikelen Informatie en reserveren: www.boev.nl • info@boev.nl • 06-41517576 • 06-53860995

Samen komen we verder! Welk doel hebt u als ondernemer? Welke route kiest u om dit doel te bereiken? En legt u die weg alleen af of samen met een ervaren partner? Iemand die vertrouwd is met de reis en u kan bijstaan bij de keuzes die u maakt en de beslissingen die u neemt. Iemand op wie u kan terugvallen. Iemand die samen met u, hoe dan ook, uw doel bereikt. Want uiteindelijk ga je alleen misschien sneller ... maar samen kom je verder.

samen verder met

T O TA A L A D V I S E U R O P F I N A N C I E E L E N F I S C A A L G E B I E D , K W A L I T E I T, E F F I C I E N C Y, I T & A U D I T

visser-visser.nl


Top Star hondenvoer • Puppy • Junior • Lamb en rice : voor een glanzende vacht, : geen haaruitval meer, : verbetering van de conditie • Adult : actieve honden bijvoorbeeld jachthonden • Croc : honden die veel buiten zijn • Senior Arie Verkerk - Reijer Bronsstraat 23, Terschuur, 0342-462416 - 06 23 37 28 46 - arieverkerk@filternet.nl

T H C O Z E G JONGENS & Vanaf € 57,50 per jaar!

MEISJES

die willen voetballen!

Kijk voor meer info op www.terschuurseboys.nl of mail naar jc@te

rschuurseboys.nl


TERBROEK4U Zomerse BBQ Tapas

Wie, wat, waarom?

Een high tea is zo 2016! Kleine, hartige barbecuehapjes: daar scoor je deze zomer punten mee...

10

100% Terbroek Zomerfeest

Rens Nijhof Naam Rens Nijhof Leeftijd 10 School Koningin Emmaschool Hobby Voetbal Terschuur of Zwartebroek? Terschuur Zomer OF WINTER? Zomer Koningsdag of Oud&Nieuw? Oud en Nieuw AJAX of FEYENOORD? Ajax

Film of Serie? Alle twee Waarom vind je het leuk om in Terbroek te wonen? Terschuurse Boys en alle evenementen in Terbroek Wat is niet leuk aan Terbroek? Weet ik niet Welke social media gebruik je? Whatsapp, Facebook en Snapchat Als je nu een Facebook status zou schrijven, wat zou dat zijn? Bijna vakantie Wie staat er in de volgende glossy op deze plek? Lana van ‘t Bosch


Heel makkelijk om te maken en heel lekker om met je vrienden op het strand op te eten! Kipspiesje (koud of warm)

Aardbeiensalsa

Kipfiletblokjes, marineren in wokolie en ketjap.

Snij de 300 gram aardbeien in blokjes.

Op hoog vuur wokken en af en toe een schepje suiker

Voeg één gesnipperde, roze ui toe, 10 gram bieslook

toevoegen. Rijg drie blokjes op een stokje

en een snufje peper en zout. Pers een citroen uit en giet het sap over het mengsel.

Zalmwraps Smeer een tortillawrap in met je favoriete roomkaas. Strooi er een handje ijsbergsla overheen. Leg de gerookte zalm er bovenop en rol de wrap op. Snij de wrap in plakjes en smullen maar!

Terbroekse e b u T u o Y p o s e j NL Boef Ze zijn met z’n vijven: Sander, Kevin, Julian, Gijs en Joran. Ze wonen in Zwartebroek, zijn 9 en 10 jaar en ze zitten op Het Anker. Hun allergrootste hobby’s zijn voetbal en… Vloggen voor de NL Boefjes! Een paar maanden geleden verzamelt Kevin de groep jongens bij elkaar. De naam bedenkt Julian, omdat hij eerst alleen het NL Boefje was. De vijf NL Boefjes maken ze vlogs over voetbal en games. “We doen hele leuke dingen en zetten de filmpjes op YouTube, zodat iedereen het kan zien,” vertelt Joran. Om te vieren dat ze 30 abonnees hebben, duiken ze in één van de vlogs in koud water. Meer dan 400 mensen bekeken deze video! Het gaat niet lang meer duren, voordat ze 50 volgers hebben. Ze gaan dan aan een Terbroekse boer vragen of ze op een koe mogen rijden. Dat wil je natuurlijk niet missen! Word dus snel abonnee. Ga naar www.youtube.com en zoek op NL Boefjes. De making of van dit interview staat ook online! Tekst: Marlies van Maanen-Florijn

100% Terbroek Zomerfeest

11


JONKERS

A d m i n i s t ra t i e & A d v i e s Administratiekantoor voor het MKB FinanciĂŤle administratie

(ambulante) kapsalon voor dames, heren en kids ďˆ˛ (06) 15 19 17 90

Salarisverwerking

Belastingzaken

Wij verzorgen dit alles voor u of we begeleiden u daarbij!

Jaarrekeningen

Digitaal archief

Vlasbekje 1 W: www.jonkersaa.nl

Ingenieursburo Gravitas Ingenieursburo adviseur Gravitas Uw constructief & bouwkundig Uw constructief & in de Gemeente Nijkerk

bouwkundig adviseur In de Gemeente Gravitas Nijkerk Ingenieursburo Uw constructief & Het uitwerken van constructieve berekeningen en bouwkundig adviseur tekeningen t.b.v. de bouwaanvraag of uitvoering In de Gemeente Nijkerk Het uitwerken van bouwkundige tekeningen t.b.v. de

3781 SE Voorthuizen E: info@jonkersaa.nl

T: 06 223 661 91

bouwaanvraag Het Hetuitvoeren uitwerkenvan van3D-impressie constructievetekeningen berekeningen en tekeningen de bouwaanvraag of uitvoering Ventilatieent.b.v. daglichtberekeningen Het uitwerken van bouwkundige tekeningen t.b.v. de Bouwkosten calculaties bouwaanvraag Totaal begeleiding van initiatief tot en met uitvoering Het uitvoeren van 3D-impressie tekeningen Ventilatie- en daglichtberekeningen

Ing. Robert van Pijkeren

M 06-52433900 | T 033-8442611 Bouwkosten calculaties

De Beek 6c | 3871 MS | Hoevelaken Bruinsslotlaan 16 | 3861 KE | Nijkerk

Totaal begeleiding van initiatief tot en met uitvoering

Ing. Robert van Pijkeren De Beek 6c | 3871 MS | Hoevelaken Bruinsslotlaan 16 | 3861 KE | Nijkerk

I www.ingenieursburogravitas.nl E info@ingenieursburogravitas.nl

M 06-52433900 | T 033-8442611 I www.ingenieursburogravitas.nl E info@ingenieursburogravitas.nlZwartebroek, Terschuur, Barneveld.

Met zorg en respect

Wij bieden u vrijblijvend een gesprek op voorhand aan zodat u op de hoogte bent wat er allemaal mogelijk is en wat de eventuele kosten zullen zijn.

06 55752615 | EDWINZWARTEBROEK.NL

Waar u ook verzekerd bent wij regelen het voor u. mail@eljauitvaartverzorging.nl www.eljauitvaartverzorging.nl

Tel. 033-2470033 of 06-20611444

Leemweg 2a ¡ Terschuur ¡ t. 0622931064


deur Tinus en Rinus

In welk darp kumt de nieje sjool te staon? Bee jie ok zo nieshierug waor of de nieje sjool kumt te staon? Heul bar, de wethouwer het e zeit dat die plek dit jaor bekend zal worden e maokt. Mar veur dat de sjup in de grond gaot veur de bouw van de nieje sjool kan nog een heule lange tied duren. Dur hen veurheen al veul sjuppen lange tied in de grond e staon! Veur mien geveul kumt de nieje sjool in Schuurdarp te staon ut is de enigste plek waor nog veul ruumte is. Mar bie ons in Zwartebroek is ok nog plek genog. Ut is toch de bedoeling dat de nieje sjool precies tussen de bieën darpen kumt te staon, zeeg mar in de buurt bie het ouwe witte boerderietje. Das heul jammer veur je, te laot! Ut huusje is siends kort verkocht. Noe valt mien heule bestek in mekaor, ik had zo e docht as ze de sjool noe precies op de grens zouwen bouwen dan kan de sjool de Zaoier op Schuurdarpse grond kummen te staon en de sjool het Anker op de Zwartebroekse kaant. Das misjien wel een heul goed idee, en dan veuran bie de sjolen een grote speulplaots waor alle kienders met mekaor kunnen speulen.

Mar daor hen jullie toch nie lang naor die sjool toe e gaon? Toen ik ur net een jaor op zat het mien vaor ons van die sjool af e haold hi had trammelaant met de bovenmeester en mossen wie naor de sjool in Schuurdarp. Daor bin jullie vast nie arg gastvrie ontvangen, zo midden in de vuurlinie! Je geleuf ut nie mar ze hen ons met open arms ontvangen en onze klumpjes gingen wel een jaor langer mee umdat we vlak bie de sjool woenden. Misjien zèggen wie over 10 jaor wel, waor hen wie ons zo druk over e maokt ze bin helemaol in mekaor op e gaon. En dat de ene grote C veur bië sjolen jaoren ankervast (ut Anker) ingezeid (de Zaaier) zal blieven tot in lengte van daogen.

Heul slim, as ze dan laoter saomen naor een hogere sjool gaon bin ze al goed an mekaor e wend. Zo´n slagveld zal ut toch nie worden as vrogger tussen de sjolen? Dur is heul wat af e speuld op het Laontje an de Zwartebroekerweg waor noe et fietspad leit. Op mun zesde jaor liep ik met mien oldere breur en zus vanaf Schuurdarp op de klumpjes deur ut laontje naor de Zwartebroekse sjool.

100% Terbroek Zomerfeest

15


Poelier Nieuwenhuizen Iedere donderdag op de markt Emiclaer - Amersfoort 08.00 - 13.00 uur In ons assortiment: scharrelkip - maiskip - franse scharrelkip konijn - eend - kalkoen En heerlijke grillproducten en vlugklaar artikelen Midland Voeders Tolboomweg 10 3784 XC Terschuur T +31 (0)342 462 411 midland.voeders.vof@forfarmers.eu

kipopdemarkt

GARAGEDEUREN Elektrisc he garaged eur incl. 1 ha ndzende r vanaf

â‚Ź 998,incl. btw

Vlierberg 26 3755 BS EEMNES T 035 53 13 890

info@doorsandmore.nl www.doorsandmore.nl


KleineCampings.nl Het grootste aanbod van kleine campings vindt u op:

www.kleinecampings.nl Vind uw ideale vakantie en boek direct online. Eenvoudiger kan bijna niet! KleineCampings.nl biedt u een overzicht van kleine campings in Nederland waarbij u direct online kunt boeken op de website van de camping. Eenvoudig en snel!

Ga naar www.kleinecampings.nl voor meer informatie. KleineCampings advertentie.indd 1

QU-TIME MASSAGEPRAKTIJK

NIEUW in Terbroek!

THAISE YOGA MASSAGE. Een zeer ontspannende massage die veel ruimte geeft in je lichaam. Deze massage neemt effectief klachten weg als: spanning, vastzittende spieren, rugpijn, pijn in nek en schouders, onrust en vermoeidheid Praktijk: Eendrachtstraat 16, 3784 KB Terschuur

24-03-14 16:42

“Quality-time for YOU�

Voor meer informatie: www.qutime.nl

Maak snel een afspraak: T: 06-47246518 M: info@qutime.nl


Belleman

arrangement Tijdsduur 5 uur, bestaande uit:

Shaslick BBQ-worst Gemarineerde speklap

Rundvleessalade

Gemarineerde karbonade

Vierjaargetijdensalade

Frites met mayonaise

Eiersalade

Satésaus

Stokbrood met roomboter

Knoflooksaus

en kruidenboter

Mayonaise

Schotel vers fruit Hamburger

Onbeperkt drank,

Kipsaté

inclusiefbuitenlands gedistilleerd

All in tarief € 34,50 per persoon

www.debelleman.nl Voor elk uur extra betaalt u € 4,50 per uur, per persoon. Prijzen zijn exclusief de huur voor de skihut à € 45,00 en de Deel à € 50,00 eenmalig. Locatie de Skihut met terras voor maximaal 40 personen of de Deel met terras voor maximaal 80 personen.


Seniorendag De middag begon met regen en wind, toen we om 12.45 uur wegreden bij de Belleman met 27 auto’s. Onderweg knapte het weer iets op en genoten we van een prachtige rit door de polder en het mooie plaatsje Eemdijk, om vervolgens in Bunschoten/ Spakenburg uit te komen. Daar werden we door de chauffeurs netjes afgezet vlak voor de deur van restaurant De Mandemaaker. We werden daar ontvangen met een lekker kopje koffie en gebak. Ook kregen we hier een klederdrachtpresentatie door 2 Spakenburgse dames, zelf gehuld in klederdracht. tijd voor de volgende locatie. De chauffeurs reden weer voor en gingen we op weg naar Rederij De Zuidwal voor een boottochtje over de Eem. De boot zou overdekt zijn met genoeg zitplaatsen. Dit viel een beetje tegen, zodat er mensen moesten staan en de boot was maar gedeeltelijk overdekt. Gelukkig was het inmiddels droog en onder het genot van een hapje en een drankje ondernamen wij deze barre tocht. Koud maar wel erg gezellig. Weer aan wal konden we allemaal in de auto’s stappen en een beetje opwarmen.

Een warm welkom Er werd verteld over hoe het vroeger toe ging en er werd kleding geshowd die de kinderen vroeger droegen. Hoe het haar opgestoken werd onder het mutsje, over de kraplap en over de rouwdracht. Er gaat veel tijd en werk zitten in het dragen van deze dracht, toch zijn er nog steeds 125 vrouwen in Bunschoten / Spakenburg die dagelijks zo rondlopen, waarvan de jongste 65 jaar is. Na deze presentatie en nog een kopje koffie, was het

Om 18.00 kwamen we allemaal weer veilig aan bij de Belleman. Daar wachtte ons een warm welkom. We kregen lekkere tomatensoep en konden langs een buffet met heerlijke broodjes , Kroketten, eitjes e.d. Er was melk, karnemelk, jus d ‘orange, koffie en thee. Intussen werd er voor ons opgetreden door Shanty koor “Het roer om “ uit Barneveld o.l.v. Wilma Bouwman. Dit koor zorgde voor een vrolijke noot en gezelligheid. Na het optreden werden we nog getrakteerd op een glas vers fruit. Inmiddels was het 20.00 en werden we door de chauffeurs weer keurig thuis gebracht. Tekst: Heidi Buitink

100% Terbroek Zomerfeest

19


Computerprobleem? Wij helpen u uit de brand• GPC Systems, is uw partner voor al uw ICT diensten. Flexibel, betrouwbaar en eerlijke tarieven zijn enkele speerpunten van GPC Systems. Door onze kennis én het juiste netwerk zijn wij in staat alle vraagstukken op het gebied van ICT diensten te beantwoorden. GPC Systems is er voor het MKB en de particulier, gespecialiseerd in: • Webdesign & webdevelopment • CMS-systemen • Installatie- & reparatieservice PC’s, laptops en tablets • Advies & installatie internetaansluiting (kabel, glasvezel en ADSL) • Netwerkinstallatie & -beheer • Maatwerk PC-systemen & software • Blue 10 Invoice Management

Magento® Damweg 18 Zwartebroek

Mobiel (06) 300 634 06

E-mail info@gpc-systems.nl

WWW.GPC-SYSTEMS.NLEen begrip in Terschuur: Installatiebedrijf William van Veldhuizen. Of zoals anderen het ook kennen: Veldhuizen Energie. Ik heb afgesproken met Herwin, de 37 jarige zoon van William. Hij heeft het stokje van zijn vader overgenomen. Vol trots begint hij te vertellen hoe zijn vader in 1973 is begonnen. Gewoon vanuit huis aan de Van de Bleekstraat in Terschuur. Daarna naar de Elleboogweg en vervolgens een lange tijd aan de Eendrachtstraat.

Installatiebedrijf William van Veldhuizen

“Ik heb eigenlijk ee William begon als een eenmansbedrijf. Hij kwam veel thuis bij de boeren met varkensstallen Deze stallen moesten verwarmd worden omdat de pas geboren biggetjes, die niet dicht bij de moeder lagen het te koud hadden om te overleven. Van Veldhuizen was één van de eerste die het concept vloerverwarming in stallen bedacht. Twee jaar lang runde William het bedrijf alleen. Later, aan de Eendrachtstraat, werkten er 6 personen. In de begin jaren draaide het bedrijf eigenlijk alleen om gas, water en elektra-installaties. Inmiddels is Veldhuizen een grote specialist in duurzame energie. Door het groeiende aantal klanten was het in 1993 tijd voor uitbreiding. William kocht een bedrijf op in Nunspeet van een oude smid. Herwin liep als klein jongetje al veel op de zaak maar had niet het idee om de zaak van zijn vader over te nemen. “ Ik wilde eigenlijk automonteur worden” vertelt Herwin lachend. Maar na drie weken werken in een garage kwam hij er al snel achter dat dit niets voor hem was. Hij heeft nog even met de gedachte rond gelopen om bij het leger te gaan maar dat is alleen bij een gedachte gebleven. Hij besloot dat hij toch bij zijn vader wilde werken en heeft in 2002 de vestiging in Nunspeet van zijn vader over genomen. Herwin zijn interesse lag bij duurzame energie en daar heeft hij zich dan ook helemaal in gespecialiseerd. In 2004 verhuisden ze naar een nieuw pand in Nunspeet. Dat pand is helemaal energie neutraal. Dat houdt in dat alle energie uit duurzame energie bestaat, via zonnepanelen en warmtepompen. Alle installaties staan daar ook in de showroom zodat klanten kunnen zien hoe het werkt. Tussen 2005 en 2010 was Herwin bezig met een nieuw energiezuinig systeem: de warmtepomp.

Dit systeem werd al veel gebruikt in de rest van wereld alleen nog niet in Nederland. Deze pomp haalt warmte uit de grond en heel simpel gezegd heb je dus geen gas meer nodig. Hij is de hele wereld rond geweest om te kijken of er iemand was die hierin wilde investeren zodat hij dit verder kon uitwerken. Maar dat viel nog niet mee aangezien de markt niet op z’n best was en veel mensen hem voor gek verklaarden. Maar eindelijk, in 2009, vond hij een bedrijf die de stap met hem wilde maken. Daar is hij hen nog steeds heel dankbaar voor.

Johan Koster

Herwin van Veldhuizen 22

100% Terbroek Zomerfeest


en geweldig leven” Drie jaar geleden nam Herwin het besluit om samen met een andere compagnon een bedrijf te starten met de naam Eplucon. Dit is inmiddels een groot succes. Hij heeft natuurlijk nog altijd connecties met van Veldhuizen maar eigenlijk runt Johan Koster nu het bedrijf en is Johan nu de leidinggevende van 18 man. Veel bedrijven in Terschuur en omgeving zijn inmiddels voorzien van of zonnepanelen of een warmtepomp om zo energie te besparen waaronder Dorpshuis de Belleman waar in April een feestelijke opening was. Volgens Herwin zal dit aantal alleen maar stijgen omdat het milieu en energiebesparing tegenwoordig erg belangrijk is. Dat is alleen maar goed nieuws voor Van Veldhuizen natuurlijk. Uiteraard kun je ook nog gewoon bij hun terecht voor een gewone onderhoudsbeurt van de ketel. Herwin praat vol passie over zijn ondernemingen en ondanks dat hij pas 37 is zit hij dus eigenlijk al 20 jaar in het vak en heeft hij een hele brede kennis. Natuurlijk is ontspanning met zo’n drukke baan ook heel belangrijk. Hij is niet alleen een zakenman maar ook gewoon een echtgenoot en vader. Dus vraag ik aan hem: Wat doe je eigenlijk in je vrije tijd als je die hebt? Herwin begint te lachten en zegt “ik heb ook best nog wel veel tijd voor leuke dingen hoor. We hebben een bootje waar ik graag mee ga varen , met gezin of lekker met vrienden. Ik heb een prachtig huis en mooie tuin waar ik heerlijk kan relaxen. En elke week ga ik squashen , ik heb een geweldig leven eigenlijk”. Wat een mooi bedrijf is van Veldhuizen, die hopelijk alleen maar blijft groeien en niet zal vergeten uit welk dorp het komt. Check de websites www.veldhuizenenergie.nl en www.eplucon.nl voor meer informatie.

Tekst: Ilona van de Beek Foto’s: Herwin van Veldhuizen Schilderij: Aalt van de glind

100% Terbroek Zomerfeest

23


GEEN KLUS IS ONS TE KLEIN...

Albert van Meerveldstraat 88 Zwartebroek - 06 51 26 68 97 www.aannemersbedrijfvanveluw.nl info@aannemersbedrijfvanveluw.nl

Kwaliteit en duurzaamheid tegen een eerlijke investering!

Al sinds jaar en dag is De Kruyf Melk- en Stalinrichting Ăşw partner bij uitstek voor de inrichting van melkstallen, het plaatsen van melkrobots en gerelateerde producten. Met onze jarenlange ervaring gecombineerd met de aller nieuwste technieken kunnen wij u begeleiden bij het inrichting van uw stallen. Kijk voor meer informatie op www.dekruyfmelkenstal.nl of bel (0342) 462452.

Appelsestraat 4/C | 3862 PH Nijkerk (GDL) | Telefoon (0342) 462452 | info@dekruyfmelkenstal.nl

U W PA R T N E R I N D E V E E H O U D E R I J


Het gezelligste kroegje van de Veluwe!

U kunt b ij ook tere ons voor sna cht ck salades s, en drankje s

Hoevelakenseweg 103 - 3784 WH Terschuur - 0342-461652


SPAR van Veluw de lekkere verswinkel in de buurt! Onze services en diensten...

Onze openingstijden...

• PostNL servicepunt

• Maandag

08:00 - 18:00 uur

• Bezorgservice

• Dinsdag

08:00 - 18:00 uur

• Bakkerij afdeling met Bake-off

• Woensdag 08:00 - 18:00 uur

• Eet smakelijk! maaltijdservice

• Donderdag 08:00 - 18:00 uur

• Fotoservice en direct print

• Vrijdag

08:00 - 20:00 uur

• Stomerijservice

• Zaterdag

08:00 - 17:00 uur

• Kopieerservice

• Zondag

gesloten

• Drogisterij assortiment • Bloemen en planten • Slijterij • Ruime parkeergelegenheid • Groot assortiment dagelijkse levensmiddelen en versproducten

SPAR Van Veluw

A. van Meerveldstraat 90, 3785 LS Zwartebroek Tel. (0342) 461560, E-mail: vanveluw@despar.info Ervaar ook het bestelgemak op

zwartebroek.spar.nl


Verkeerstechnisch gez ien zal het bord wel goed staan , maar het schept zeker verwarrin g vooral bij grotere groepen wie lrenners. Of gaat onze dorpsagent binnenkort handhavend optreden? En ben je wel verzekerd als je toc h op de weg fietst?

Pomp Sjors gesloten, Tinq gaat open

In de vorige editie van de 100% Terbroek hebben Sjors en Hannie hun trouwe klanten bedankt voor het 10 jarig trouwe klant zijn. Eigenlijk stoppen er 3 zaken te weten ; de pomp voor de automobilist, de shop, zeker bij de schooljeugd een welkome stop en ‘Hantiek’ de winkel van Hannie en haar hobby. Dus na 30 juni valt he t doek voor deze gezellige en bedie nende zaak. In de eerste week van juli zal er na enige aanpassingen er een Tinq zelftank geopend wo rden. Deze grote organisatie kan de benzine goedkoper inkopen en zal een paar centen per liter goe dkoper zijn. Maar je moet zelf we l alle handelingen verrichten en zal er niemand aanwezig zijn die je helpt of een vriendelijk praatje met je maakt. Dit zal voor vele mensen uit onze dorpen weer een verarming zijn. Maar er blijft dus toch een tan kstation in Terbroek. Overigens sta an de shop en de showroom nog te huur. Inlichtingen hieromtrent bij J. Florijn.

Uitgebroed

In de Terschuurse wijk Blankenhoef in een daar aangelegde Wadi heeft een zwanenechtpaar in alle rust een nest kunnen bouwen en eieren kunnen leggen. Nadat he t vrouwtje 30 tot 40 dagen heeft zitt en broeden is het gezin uitgebrei d met 4 jongen. Het jonge gezin is na een paar dagen de wijde wereld ingetrokken.

Verbouwing

Gefeliciteerd!

Er viel weer het nodig e te vieren in Terbroek de afgelope n maanden. Zo waren Henk en Re ina van Dunschoten 25 jaar getrou wd en aan de Eendrachtstraat mocht en we een gouden echtpaar fel iciteren. Jan en Janny Evers zijn ma ar liefst 50 jaar getrouwd. Aangezie n de ‘echte’ burgemeester niet me er op bezoek komt kreeg men visite van de ‘burgemeester van Terbroek’ .

Aan een eerst opgel everde nieuwe woning aan de De lderveenweg is men al aan een verbouwing begonnen. De eigenaa r wilde zelf zijn uitbouw en garage realiseren en zo te zien gaat dit zeker lukken en zal de klus zo rond de bouwvak afgerond zijn.

Verwarring voor fietspad

Ter hoogte van de Spar, bij het begin van het fietspad is sin ds enkele weken een verbodsbord geplaats. Dit werkt erg verwarrend, want het lijkt alsof je niet op het fietspad mag fietsen.

100% Terbroek Zomerfeest

27


vorm, functie & structuur

Oostlaan 9 | Barneveld | www.hofland-architecten.nl


Stichting Dwarsakker Zorg en Wonen realiseert: Woon- en Zorgcentrum en 68 huur/koopwoningen

Meer weten? Kijk op www.dwarsakker.nl of bel (033) 2540539

Komt alles van uw bedrijf goed uit de verf? ematra maakt het.

PAINT SOLUTIONS SERVICES

(0342) 404050 Marchandweg 20 Barneveld

ematra.nl


Experience the excitement of our creative process; from discovery through development, to the emotional pleasure and celebration of the final product. Join us and enjoy the journey.

www.givaudan.com


Bestaat tien jaar en viert feest Op 1 september 2017 bestaat Christelijk Kindercentrum Terbroek tien jaar. “Dat vieren we met heel Terbroek,” zeggen oprichters Mariëlle van de Glind en Heidi van de Peut. Het Kindercentrum organiseert een kinderfeest in Dorpshuis De Belleman op zaterdag 2 september. Van jong tot oud: iedereen is uitgenodigd! In 2007 start het Christelijk Kindercentrum Terbroek met een buitenschoolse opvang (BSO) voor twee kinderen. Een eigen gebouw is er nog niet, dus komen de kinderen in de bovenzaal van de gereformeerde kerk spelen. “We zijn op dat moment druk met het gebouw, maar het is nog niet rond,” vertelt Heidi. In de tijd die nodig is om alle plannen ten uitvoer te brengen, vangt Mariëlle het eerste kindje van de kinderopvang in haar eigen huis op. En dan is het zover: op 1 januari 2008 opent het Kindercentrum haar eigen deuren aan de Rondweg in Zwartebroek. Zowel Heidi als Mariëlle werken allebei al jaren met kinderen. Mariëlle heeft het naar haar zin bij een kinderdagverblijf en Heidi leidt een peutergroep aan huis. Toch komen de eerste ideeën niet bij de dames vandaan. “Eigenlijk is het Kindercentrum ontstaan door plannen van verschillende Terbroekers,” lacht Mariëlle. Eén van die Terbroekers, Jan Willem van de Glind, vraagt de vrouwen om een kinderdagverblijf te starten in de oude brandweerkazerne in Zwartebroek. Kinderopvang in de brandweerkazerne lukt niet, maar de plannen voor Christelijk Kindercentrum Terbroek zijn geboren. Knus en kleinschalig Van twee kinderen in 2007 naar vijfennegentig kinderen in 2017! Het Kindercentrum bestaat uit meerdere onderdelen met verschillende namen. Kinderdagverblijf De Vlieger vangt kinderen van nul tot vier jaar op. De leidsters van Buitenschoolse Opvang Hotel de Botel halen schoolgaande kinderen op om na schooltijd te komen spelen. Op peuterspeelzaal Oki-Doki komen kinderen van twee en drie jaar spelen en leren. “Iedereen is welkom bij ons.” Heidi licht toe: “we zijn een christelijk kindercentrum, omdat we het belangrijk vinden om de kinderen te leren dat Pasen niet alleen over de paashaas gaat.” Naast een boek als Dikkie Dik, worden er ook Bijbelverhalen vertelt. Met ‘iedereen’ worden ook kinderen uit omliggende plaatsen bedoeld. “Er komen kinderen uit onder andere Hoevelaken, Voorthuizen en Achterveld. Ouders zoeken ons op, ook juist vanwege onze christelijke identiteit” zegt Mariëlle. Het kleinschalige en ‘knusse’ aan het Kindercentrum vinden Mariëlle en Heidi heel belangrijk. “We weten altijd wat er speelt

en we wíllen ook weten wat er speelt,” benadrukt Heidi, “naast de organisatorische kant, werken we zelf ook op de groep.” En niet alleen zij, maar ook hun echtgenoten, kinderen en andere familieleden dragen hun steentje bij in het Kindercentrum. “Voor ons is het belangrijk om betrokken te zijn bij de gezinnen.” Mariëlle vult aan: “we hoeven niet veel groter te worden, maar als er meer vraag is, gaan we daarin mee.” In 2014 wordt het pand verbouwd, waardoor er meer ruimte beschikbaar komt. Tegenwoordig werken Heidi en Mariëlle samen met team van negen dames in het Kindercentrum. Jubileumfeest Op zaterdag 2 september is heel Terbroek en omstreken uitgenodigd voor het jubileumfeest van het Christelijk Kindercentrum Terbroek. “Iedereen is welkom tussen 14.30 en 17.30 uur in Dorpshuis De Belleman. Natuurlijk de kinderen, maar ook ouders, oma’s, buurmannen en ga maar door!” Heidi en Mariëlle kijken er enorm naar uit. “We zijn erg blij met het vertrouwen dat wij van de ouders hebben gekregen de afgelopen tien jaar,” zegt Heidi. Mariëlle vult aan: “het is toch hun kostbaarste bezit wat ze ons toevertrouwen.” Op het kinderfeest is iets te doen voor iedereen. Er is een babyhoek, een springkussen, een workshop van Verhalenbureau Staf & Zo en heel veel speelgoed. Zangeres Ageeth de Haan geeft een show met vrolijke kinderliedjes die iedereen kent. Voor alle volwassenen zijn er heerlijke hapjes en drankjes. “Deze tien jaar zijn zo snel gegaan en we hopen nog heel lang door te gaan!” De dames zijn dankbaar dat ze dit samen hebben bereikt met hun fantastische team. Wensen zijn er niet. Of toch? “Het lijkt ons heel fijn om een ‘echt’ gebouw te hebben, een stenen gebouw.” Een wens voor de toekomst, op naar de volgende tien jaar! Tekst: Marlies van Maanen-Florijn

100% Terbroek Zomerfeest

31


We bieden iets nieuws

Heb je last van: • Koude voeten • Koude handen • Obstipatie • Menstruatieklachten • Hoofdpijn • Gebrek aan energie Maak direct een afspraak!

Bel: 0645 818 810

meer informatie op www.innerchange.nl/footwork INNERCHANGE WORDT VERGOED DOOR ALLE ZORGVERZEKERAARS


Het partnerschap met Heijmans is een voorbeeld van hoe samenwerking eruit hoort te zien. Met de mensen van Heijmans heb je ook echt het gevoel dat je samenwerkt.

Samenwerken met De RuwBouw Groep gaat in de praktijk eigenlijk vanzelf. Vooral dankzij de goede voorbereiding. Het is prettig werken doordat transporten in het werk goed worden afgestemd.

Gert de Bruin - De RuwBouw Groep

Geert Kloppenburg - Heijmans

De kracht van samen Goede samenwerking verbetert uw resultaat. Wij geloven dat kwaliteit, efficiëntie en veiligheid toenemen naarmate de samenwerking sterker is. Daarmee maken we het verschil. Bouwen op basis van vertrouwen is ons fundament. De mensen van De RuwBouw Groep zetten altijd een extra stap om de samenwerking tot een

succes te maken. Zo bewijzen we elke dag weer dat we uw partnerschap waard zijn. Sneller, efficiënter, slimmer. Gecontroleerd en met hoge kwaliteit. Zo wil Nederland bouwen. De RuwBouw Groep levert constructieve oplossingen met Calduran kalkzandsteen, Dycore vloeren en Heembeton wanden.

Een gestroomlijnd bouwproces. Het begint bij De RuwBouw Groep.

A A N

D E

B A S I S

V A N

B E T E R

www.drbg.nl

B O U W E N


Gewoon goed

Punt!

FINANCIËLE PLANNING ● HYPOTHEKEN SPAREN ● VERZEKEREN ● BANKIEREN Ontdek het zelf op www.hulluig.nl Bereken uw maximale hypotheek. Uw verzekeringen goed geregeld. Meld u aan voor een dagelijkse controle op mogelijke hypotheekbesparingen. Kerkstraat 2 3781 GB Voorthuizen Postbus 223 3780 BE Voorthuizen

T (0342) 476131 F (0342) 471345 E info@hulluig.nl I www.hulluig.nl

Van den Hul & Luigjes - Gewoon goed, punt!


Uw uitvaartverzorger Uw uitvaartverzorger Immanuel Livestro Voorthuizen, Terschuur, Immanuel Livestro Uw uitvaartverzorger Zwartebroek en omstreken. Uw uitvaartverzorger Voorthuizen, Terschuur, Immanuel Voor ervaringen van Zwartebroek enLivestro omstreken. nabestaanden kijk op : Immanuel Livestro Voorthuizen, Terschuur, www.monutalivestro.nl Voor en ervaringen van Zwartebroek omstreken. Voorthuizen, Terschuur, nabestaanden kijk op : Zwartebroek omstreken. www.monutalivestro.nl Monuta Livestro staat dag enen nacht voor u klaar. Voor ervaringen van nabestaanden kijk op : Voor ervaringen van www.monutalivestro.nl Monuta Livestro staat nabestaanden dag en06 nacht voor klaar. opu:846 Bij overlijden . 59kijk 846 www.monutalivestro.nl

Monuta Monuta Livestro staat dag en 06 nacht voor u klaar. BijLivestro overlijden . 59 846 846 Kantoor: Livestro staat dag en nacht voor u klaar. Monuta Monuta Livestro Bakkersweg 27, Bij overlijden Kantoor: Voorthuizen T 0342 - 47 25 96 Bij overlijden Monuta Livestro Bakkersweg 27,

06 . 59 846 846 06 . 59 846 846

De steun bij iedere uitvaart.

De steun bij iedere uitvaart. Kantoor: Ook als u niet ons verzekerd bent. Monuta Livestro Voorthuizen T 0342 - 47bij 25 96 Bakkersweg 27, Kantoor: Ook als u niet bij onsDeverzekerd bent. steun bij iedere uitvaart. Voorthuizen27, T 0342 - 47 25 96 Bakkersweg De steun bij iedere uitvaart. Voorthuizen T 0342 - 47 25 96

Ook als u niet bij ons verzekerd bent. Ook als u niet bij ons verzekerd bent.

VAN DE BLEEKSTRAAT 5 | TERSCHUUR | 06-21544614

www.kiikingsport.nl

INFO@MARTINDAVELAAR.NL | WWW.MARTINDAVELAAR.NL


CREATIEF & STRATEGISCH MEDIABUREAU

DE PERFECTE WEBSITE VOOR HET MKB.

*inclusief domeinnaam, hosting en gemakkelijk in onderhoud.

Wilt u goed gevonden worden met een fantastische website, volledig afgestemd op uw eigen huisstijl?

De voordelen op een rij:

Een goede website met een doordachte navigatie, een modern design en gerichte teksten is tegenwoordig onmisbaar.

Zelf gemakkelijk aan te passen Wordt goed gevonden in Google Modern design in uw huisstijl Geoptimaliseerd voor smartphones & tablets Volledig op maat gemaakt

WWW.3WMEDIA.NL

Gespecialiseerd in werkkleding & schoeisel

Rijksweg 106 3781 LX Voorthuizen Telefoon (0342) 418 455 Fax (0342) 418 438 E-mail info@bedaworkwear.nl Internet www.bedaworkwear.nl

Dealer van o.a. R


Volleybaltoernooi 2017 Vorig jaar was het supergezellig en dit jaar doen er weer 60 teams mee. Het is dus een hele organisatie geworden om alles vlekkeloos te laten verlopen, maar het gaat vast allemaal goed komen. We spelen donderdag 6 juli de voorrondes. Alle teams zijn opgedeeld in 10 poules. De wedstrijden beginnen om 19.00 uur, dus wees op tijd! Na de wedstrijden kan iedereen nog even napraten en naborrelen tot 23.30 uur. Vrijdagavond zijn de kaarten geschud en weten we welke teams er in de finalepoule terecht zijn gekomen. Deze poule gaat dan strijden om de wisseltrofee. En om de eer natuurlijk! Het belooft een gezellige en sportieve avond te worden. Programma volleybal donderdag 6 juli (start vanaf 19.00 uur) Op deze eerste avond wordt er volop gevolleybald. Het wordt dus een sportieve avond. De avond begint om 19:00 uur. In het speelschema kunnen de teams aflezen hoe laat ze moeten spelen. We verzoeken de teams minimaal een kwartier van te voren aanwezig te zijn. De wedstrijden duren tot ongeveer 21.30 uur. Op deze avond bent u als toeschouwer of supporter natuurlijk ook van harte welkom! Na de wedstrijden kan er nog volop nagepraat worden en maken we het nog even gezellig. De avond stopt om 23.30 uur, dan sluit de tap en gaan we rusten om ons op te maken voor de vrijdag.

Al vele jaren organiseren we de dorpsbarbecue. Geen straat- of buurtbarbecue, maar een barbecue voor het hele dorp. Ondanks dat het volleyballen op de voorgrond staat, is de barbecue ooit de aanleiding geweest voor het volleyballen. Deze activiteit past bij uitstek bij onze doelstelling de saamhorigheid te vergroten, want sporten en barbecuen zijn samen een prachtige gelegenheid elkaar als dorpsgenoten te ontmoeten. Daarom roepen we iedereen uit de dorpen op om vrijdagavond te komen barbecuen. Ook als u niet mee doet met het volleyballen! Het is gebleken dat het een erg gezellige avond is en dus niet alleen voor de volleyballers. De finale wordt om 21.00 uur gespeeld, daarna staat het barbecuen centraal. We steken de barbecues om 20.00 uur aan. Unieke locatie We zijn natuurlijk trots op onze mooie locatie bij de familie Berkhof. Deze locatie ligt precies tussen beide dorpen in en is goed bereikbaar via de Blankenhoefseweg.

Programma vrijdag 7 juli (start vanaf 18.30 uur) Vrijdagavond is de finale-avond voor de sporters! De wedstrijden beginnen nu een half uurtje eerder !!!!! om 18.30 uur. Deze avond worden er 10 rondes gespeeld, waaruit 4 winnaars poules komen. Deze poules strijden vanaf 20.10 uur in de kwartfinales en om 20.45 uur weten we wie de winnaar is van 2017. Inschrijfgeld Alle deelnemende teams betalen 30,- aan inschrijfgeld. Dit bedrag bestaat uit 5,- per speler. Aangezien een team uit 6 spelers bestaat, moet er dus 30,- per team op de donderdag betaald worden. Hiervoor krijgen de spelers een bandje, om op de vrijdagavond te kunnen barbecueĂŤn. Dus per saldo is deelname helemaal gratis! Mocht je team uit meer dan 6 spelers bestaan, kunnen de extra spelers donderdag ook meteen een bandje van 5,- kopen voor de barbecue.

Eigen bijdrage Om mee te kunnen eten vragen wij een bijdrage van slechts 5,- p.p aan alle personen boven de 16 jaar. Bij de kassa kunt u een bandje kopen voor 5,-. Voor deze prijs kunt u de hele avond genieten van al het lekkers wat wij klaar hebben staan. Alle kinderen onder de 16 jaar mogen sowieso gratis barbecuen en om 17.30 uur worden er ook weer pannenkoeken gebakken voor alle kinderen. Geen 18 jaar? Dan geen alcohol Om alcoholische dranken te mogen kopen en drinken moet iedereen tussen de 18 en 30 jaar beschikken over een stempel op de hand. Zonder stempel wordt er geen alcohol geschonken. Deze stempel is te krijgen bij de kassa. Indien nodig kan er om een ID gevraagd worden.

100% Terbroek Zomerfeest

37


Volleybalteams 2017

38

Nr.

Poule

Teams

1

1

Biertje

2

1

Weekend

3

1

Synensis Bouw

4

1

De Amarillos

Wedstrijdschema donderdag Tijd

Ronde

Veld 1 Wedstrijd

Veld 2 Wedstrijd

Veld 3 Wedstrijd

Veld 4 Wedstrijd

19:00 - 19:10

1

1-2

7-8

13-14

19-20

19:10 - 19:20

2

3-4

9-10

15-16

21-22

5

1

Veld 2

19:20 - 19:30

3

5-6

11-12

17-18

23-24

6

1

De Grasmannetjes

19:30 - 19:40

4

2-3

8-9

14-15

20-21

7

2

Fam. van Maanen

8

2

De Groentjes

19:40 - 19:50

5

4-5

10-11

16-17

22-23

9

2

Kiikingsport

19:50 - 20:00

6

6-1

12-7

18-13

24-19

10

2

De Blitze Beren

20:00 - 20:10

7

1-3

7-9

13-15

19-21

11

2

De Mutskatiers

20:10 - 20:20

8

2-4

8-10

14-16

20-22

12

2

Lefensmannen

13

3

FC Gieros

20:20 - 20:30

9

3-5

9-11

15-17

21-23

14

3

Ploff

20:30 - 20:40

10

4-6

10-12

16-18

22-24

15

3

Jong en Onbezonnen

20:40 - 20:50

11

5-1

11-7

17-13

23-19

16

3

De Baas in Huis

20:50 - 21:00

12

6-2

12-8

18-14

24-20

17

3

Zender Obama

18

3

Het Bankje

21:00 - 21:10

13

1-4

7-10

13-16

19-22

19

4

Reserve 2

21:10 - 21:20

14

2-5

8-11

14-17

20-23

21:20 - 21:30

15

3-6

9-12

15-18

21-24

20

4

Duuvenhok

21

4

Good Girls Bad Habits

22

4

Mannschaft

23

4

De Speer

24

4

De Winnaars van Volgend Jaar

25

5

Tweede Kamer

26

5

Stelletje Geitenogen

27

5

Zuuphuus

28

5

De Darters

Wedstrijdschema vrijdag Tijd

Ronde

Veld 1 Wedstrijd

Veld 2 Wedstrijd

Veld 3 Wedstrijd

Veld 4 Wedstrijd

Veld 5 Wedstrijd

29

5

De Druiven

18:30 - 18:40

1

1-2

6-7

11-12

16-17

21-22

30

5

Zooitje Ongeregeld

18:40 - 18:50

2

3-4

8-9

13-14

18-19

23-24

31

6

Djops

32

6

Mijn Favoriete Team

18:50 - 19:00

3

5-1

10-6

15-11

20-16

25-21

33

6

‘t Kiepenhok

19:00 - 19:10

4

2-3

7-8

12-13

17-18

22-23

34

6

thuuskomepielewassenikhetgeenpiee...

19:10 - 19:20

5

4-5

9-10

14-15

19-20

24-25

35

6

‘t Zoldertje

19:20 - 19:30

6

1-3

6-8

11-13

16-18

21-23

36

6

Reserve 1

37

7

Eline van Bloemendaal

19:30 - 19:40

7

2-4

7-9

12-14

17-19

22-24

38

7

The Pink Panthers

19:40 - 19:50

8

3-5

8-10

13-15

18-20

23-25

39

7

Onbegonnen Zaak

19:50 - 20:00

9

4-1

9-6

14-11

19-16

24-21

40

7

Keet de Sleurhut

20:00 - 20:10

10

5-2

10-7

15-12

20-17

25-22

41

7

Gaat Niet Door

42

7

De Droeftoeters

43

8

F&C 1

44

8

Keet ‘t Kleine Laakje

45

8

De Grashappers

46

8

Kansloos

47

8

Top totaal

48

8

De van Drietjes

49

9

Familie Overeem

50

9

F&C 2

51

9

Opperploert

52

9

Volgende Keer Beter

53

9

Besproken

54

9

Net Niet

55

10

Franken Infra

56

10

De Karbonkels

57

10

Reserve 3

58

10

De Ongelijke 8ling

59

10

Vrieshuis Lagemaat

60

10

Slechter dan Slecht

100% Terbroek Zomerfeest

Kwartfinales 20:10 - 20:20

1

2

3

4

Halve finales 20:20 - 20:30

Nummer 1 Poule A Nummer 2 Poule C A

Winnaar kwartfinale 1 Winnaar kwartfinale 2

B

Winnaar kwartfinale 3 Winnaar kwartfinale 4

Nummer 1 Poule B Nummer 2 Poule D

Nummer 2 Poule A Nummer 1 Poule C

Nummer 2 Poule B Nummer 1 Poule D

• Let op! Op vrijdag heeft ieder team een nieuw teamnummer. • Ieder team speelt op donderdag en op vrijdag een volledige poulefase.


Teamindeling voor de vrijdag Veld 5 Wedstrijd 25-26

Veld 6 Wedstrijd

Veld 7 Wedstrijd

31-32

Veld 8 Wedstrijd

37-38

Veld 9 Wedstrijd

43-44

49-50

Veld 10 Wedstrijd 55-56

Nr.

Poule

Eindstand donderdag

1

A

Nummer 1

Poule 1

2

A

Nummer 2

Poule 2

3

A

Nummer 1

Poule 3

4

A

Nummer 2

Poule 4

27-28

33-34

39-40

45-46

51-52

57-58

29-30

35-36

41-42

47-48

53-54

59-60

5

A

Nummer 1

Poule 5

26-27

32-33

38-39

44-45

50-51

56-57

6

B

Nummer 2

Poule 6

7

B

Nummer 1

Poule 7

8

B

Nummer 2

Poule 8

9

B

Nummer 1

Poule 9

28-29

34-35

40-41

46-47

52-53

58-59

30-25

36-31

42-37

48-43

54-49

60-55

25-27

31-33

37-39

43-45

49-51

55-57

10

B

Nummer 2

Poule 10

56-58

11

C

Nummer 2

Poule 1

12

C

Nummer 1

Poule 2

13

C

Nummer 2

Poule 3

14

C

Nummer 1

Poule 4

26-28

32-34

38-40

44-46

50-52

27-29

33-35

39-41

45-47

51-53

57-59

28-30

34-36

40-42

46-48

52-54

58-60

29-25

35-31

41-37

47-43

53-49

59-55

15

C

Nummer 2

Poule 5

60-56

16

D

Nummer 1

Poule 6

17

D

Nummer 2

Poule 7

18

D

Nummer 1

Poule 8

19

D

Nummer 2

Poule 9

20

D

Nummer 1

Poule 10

21

E

Nummer 3

Poule 1

22

E

Nummer 3

Poule 2

23

E

Nummer 3

Poule 3

24

E

Nummer 3

Poule 4

25

E

Nummer 3

Poule 5

26

F

Nummer 3

Poule 6

30-26

36-32

42-38

48-44

54-50

25-28

31-34

37-40

43-46

49-52

55-58

26-29

32-35

38-41

44-47

50-53

56-59

27-30

33-36

39-42

45-48

51-54

57-60

Veld 6 Wedstrijd

Veld 7 Wedstrijd

Veld 8 Wedstrijd

Veld 9 Wedstrijd

Veld 10 Wedstrijd

Veld 11 Wedstrijd

Veld 12 Wedstrijd

27

F

Nummer 3

Poule 7

28

F

Nummer 3

Poule 8

26-27

31-32

36-37

41-42

46-47

51-52

56-57

29

F

Nummer 3

Poule 9

58-59

30

F

Nummer 3

Poule 10

31

G

Nummer 4

Poule 1

32

G

Nummer 4

Poule 2

28-29

33-34

38-39

43-44

48-49

53-54

30-26

35-31

40-36

45-41

50-46

55-51

60-56

27-28

32-33

37-38

42-43

47-48

52-53

57-58

33

G

Nummer 4

Poule 3

29-30

34-35

39-40

44-45

49-50

54-55

59-60

34

G

Nummer 4

Poule 4

56-58

35

G

Nummer 4

Poule 5

36

H

Nummer 4

Poule 6

37

H

Nummer 4

Poule 7

26-28

31-33

36-38

41-43

46-48

51-53

27-29

32-34

37-39

42-44

47-49

52-54

57-59

28-30

33-35

38-40

43-45

48-50

53-55

58-60

38

H

Nummer 4

Poule 8

29-26

34-31

39-36

44-41

49-46

54-51

59-56

39

H

Nummer 4

Poule 9

60-57

40

H

Nummer 4

Poule 10

41

I

Nummer 5

Poule 1

42

I

Nummer 5

Poule 2

43

I

Nummer 5

Poule 3

44

I

Nummer 5

Poule 4

45

I

Nummer 5

Poule 5

46

J

Nummer 5

Poule 6

47

J

Nummer 5

Poule 7

48

J

Nummer 5

Poule 8

49

J

Nummer 5

Poule 9

50

J

Nummer 5

Poule 10

51

K

Nummer 6

Poule 1

52

K

Nummer 6

Poule 2

53

K

Nummer 6

Poule 3

54

K

Nummer 6

Poule 4

55

K

Nummer 6

Poule 5

56

L

Nummer 6

Poule 6

57

L

Nummer 6

Poule 7

58

L

Nummer 6

Poule 8

59

L

Nummer 6

Poule 9

60

L

Nummer 6

Poule 10

30-27

35-32

40-37

45-42

FINALE 20:30 - 20:45

Winnaar halve finale A Winnaar halve finale B

De nummers 1 en 2 gaan op vrijdag door naar de kwartfinales. • Het eerstgenoemde team mag kant kiezen waarop het uitspelende team mag starten met serveren.

50-47

55-52

Kijk voor alle uitslagen en het wedstrijdschema ook op: www.terbroek.nl

100% Terbroek Zomerfeest

39


Terbroek in 't zonnetje Veldhuizen Energie biedt zonne-energie aan voor Zwartebroek & Terschuur met collectief voordeel. Bij elke aanmelding wordt het voordeel groter.

Installatie binnen 10 jaar terugverdiend!

Het is eenvoudiger dan u denkt! Meld u vrijblijvend aan en ontvang een offerte: Bel: 0342 461737 of info@veldhuizenenergie.nl Maak gebruik van de mogelijkheden en

VELDHUIZENENERGIE

bespaar veel geld ĂŠn het milieu.

Tolboomweg 14 Terschuur

Witgoed - Inbouwapparatuur - Televisie - Audio - Eigen Servicedienst

Schoolstraat 37 Nijkerkerveen 033-2571807


BEGELEID SPORTEN (bij)

De Wel 6d (t.o. tennispark) • 3871 MV Hoevelaken T 033 25 424 90 I www.dewelness.nl E info@dewelness.nl

NIEUW BIJ DE WELNESS H O E V E L A K E N KNIPPEN TUSSEN DE BEDRIJVEN DOOR

VAN MA T/M DO ELKE AVOND OPEN TOT 20.30 UUR

online aak afspr n make Voor meer informatie I www.knippunthoevelaken.nl E info@knippunthoevelaken.nl T 06 83 57 60 00

SCHOONHEID ZIT VAN BINNEN EN LAAT JE VAN BUITEN STRALEN

online aak afspr n make Voor meer informatie I www.beautysaloncarola.nl E info@beautysaloncarola.nl T 06 83 22 56 46


Sinds jaar en dag... Zowel in Terschuur als Zwartebroek wordt Christelijk onderwijs aangeboden. In Terschuur op basisschool ‘de Zaaier’ (Nederlands Hervormd) en in Zwartebroek op basisschool ‘het Anker’ (Protestants Christelijk). Betrokken, gedreven en liefdevol. De enthousiaste juf of meester voor de klas doet ertoe: zij gaan voor elk kind. Week in, jaar uit. Geïnspireerd door het protest van Calvijn en gefundeerd op formulieren van Enigheid.

Eenheid: onderwijskundig, pedagogisch en th

Van ‘samen scholen’ n Inmiddels is duidelijk dat beide scholen toe zijn aan nieuwbouw op een en dezelfde plek. Via een enquête en een actueel Dorpsplan heeft Plaatselijk Belang Zwartebroek-Terschuur geconstateerd dat de bevolking kwalitatief goed onderwijs voor de dorpen met één gezamenlijke school en met één identiteit een meer dan gewenste maatregel vindt. Inmiddels hebben de besturen van beide scholen een luisterend oor voor ouders én bevolking.

Ouders maken keuzes bewust: met hoofd, hart én handen. Welke (Christelijke) waarden én normen doen er voor ons als ‘betreffende ouders’ toe? Kiezen we voor specifiek Nederlands Hervormd Onderwijs? Kiezen we voor een bredere identiteit van Protestants Christelijk Onderwijs? Een principieel debat dat ouders met elkaar en hun omgeving afstemmen en ook delen kunnen. Begrippen als ‘eigenheid’ en ‘identiteit’ liggen niet vrijblijvend op tafel. Gebruik elk oor: voor hoor én wederhoor!

Tradities zijn diep geworteld Ook in Terschuur en Zwartebroek benutten ouders in Nederland het recht van onderwijs voor hun kinderen dat (grotendeels) past bij opvoedkundige idealen.

Laten we wel wezen: onderschrijven of respecteren Wie als ouder een ‘bepaalde’ keuze maakt hanteert werkelijk een rij palen met noeste arbeid. Goedbeschouwd is de eerste paal die van de levensbeschouwing. Echter langs de route staat ook paal 2: de praktische keuze van de afstand tot de school. Is de school die tegenover ons huis staat daardoor niet aanlokkelijk(er) dan de school verderop? Denk aan de vriendinnen en vriendjes van kindlief. Opa en oma… Gezelliger? Enerverender? Of paal 3: contact en toegankelijkheid met het personeel van de school. ‘Ha, ik ken die juf of meester.’ Of paal 4: ‘Geef mij de school maar waar ik zelf ook op zat! Ik weet precies hoe de hazen daar lopen.’ Nog zo’n paal is nummer 5: ’Sluiten de omgangsvormen aan bij die van ons thuis?...’ En hier worden ‘Orde en netheid’ opgesteld. En daar: ‘Sfeer van de school’. Wikken en wegen is een klus. Hoog tijd om eens naar een aantal betrokken en bewogen ouders te luisteren.

ntiteit voor ons! Één school met één ide Braak Morris en Bente van de

42

100% Terbroek Zomerfeest

“Net als bij sport kun je kiezen tussen voetbal en korfbal” Allereerst word ik met een bakkie koffie hartelijk welkom geheten aan de Vossenweg bij de familie Bos.


heologisch (b)lijkt logisch

naar ‘samenscholen’ Mats, Maud en Jetse

van de Glind

Adriaan en Elly hebben een gezellig gezin met hun vier kinderen Marijke, Germa, Willemijn en Gerard in de leeftijd van 8, 6, 4 en anderhalf jaar. Elly lacht: “Je blijft bezig!” Onderwijs is voor de beide ouders cruciaal en er werd een weloverwogen keus gemaakt. Ze zijn tevreden met de specifieke keus die mogelijk is doordat er tenminste twee diverse Christelijke scholen zijn. Net als bij sport kun je kiezen tussen voetbal of korfbal. “Er zit verschil tussen de ene of de andere school. Daardoor kun je bewust kiezen. En dan word je daar niet op aan gekeken. Alles gaat gewoon goed. Zodra je op één plek gaat zitten met twee scholen onder een dak dan heb je veel meer van ‘o ja jij gaat naar die zware school’ en ‘o ja jij gaat naar die lichte’! Daar ben ik tenminste veel banger voor dat dat zou gaan gebeuren.” Adriaan is helder. “Ik ging vroeger ook naar die school en zij gin-

gen naar die andere school. Geen punt.” Het liefst twee dorpen met twee scholen dat komt de leefbaarheid ten goede. “Voorkom zo een leeg dorp.” Adriaan en Elly bekommeren zich niet om de afstand. “De samenhang tussen school, kerk en gezin dát moet één zijn. Dat is met elkaar verbonden en dat doorspekt ook het hele onderwijssysteem.” Elly: “De basis die je thuis meegeeft is dan dezelfde als op school. Daarom kiezen wij heel bewust voor een Hervormde school.” Als je twee dingen gaat samenvoegen verlies je de oorspronkelijke en originele identiteit, aldus het echtpaar Bos. Krimp van het leerlingenaantal betekent niet direct sluiting. Worden scholen onder een dak gehuisvest? Maar dan wel met ‘eigenheid’ want het gaat om de basis: “Kinderen tot 12 jaar moeten nog gevormd worden.” Gebeurt dat niet op een school in het dorp dan wordt de druk zwaar om een andere school te zoeken. Elly: “Ook wij vinden dat wel heel lastig . We gaan nog verder zien welke keuze we maken moeten. Je hebt hier ook je sociale netwerk. Een ieder mag zijn eigen keuze en zijn eigen mening hebben, en die keuze zouden we willen behouden. Respecteer elkaar.” “Het is best een ding…” Een bezoek volgt bij Marrianne en Jan Willem van de Glind aan de Eendrachtstraat. Hun huis ligt prachtig tussen beide dorpen in. De factor ‘nabijheid’ zal geen grote rol hebben gespeeld toen zij vanuit Hoevelaken naar hun stekkie verhuisden. De keus voor een van beide scholen was weloverwogen en doordacht. Kindgericht. Wat past het beste bij Mats, Jetse én Maud? Hierbij speelde niet alleen identiteit een rol maar ook de cultuur en de structuur van het

100% Terbroek Zomerfeest

43


Jetse van de Glind

onderwijs dat volgens hen het beste bij hen aansloot. Waar zouden ze als gezamenlijke familie opvoedkundig het meest mee gebaat zijn? “Wij kwamen uit Hoevelaken van dezelfde scholengroep af als ‘de Zaaier’”. Marrianne: “We hadden in Terschuur oma en opa om

dender. Anno 2017 kan men zelf(s) met een auto struinen in het grensverleggende Zwartebroek. Ter hoogte van ‘huisvesting 21’ volgt een hartelijk welkom door Gerianne en Kérim Omri. Het gezin geniet dagelijks van de menselijke maat: een dorps en warm onthaal. “Onze verhuizing van stad naar dorp is een bewuste keus: voornamelijk voor en door de kinderen.” Selina van 11 jaar wist na drie wen(s)dagen bij ‘het Anker’ pa en ma grondig te overtuigen. “Ze wilde absoluut niet meer naar een andere school!” Hun 6-jarige dochter Sofie bezoekt kindgericht het Speciaal Onderwijs van de Koningin Emmaschool in Nijkerk. Het jongste meisje Sterre is nu 4 jaar en volgt ook dichtbij huis Christelijk onderwijs van ‘het Anker’. De familie is lid van de Evangelische gemeente ‘Life’ in Nijkerk: voor God, met elkaar in de wereld. Cruciale hoop legt de basis. Het echtpaar vermijdt splijtende ‘partijdigheid’. Welbewust en doordacht hebben ze gezamenlijk kunnen kiezen voor een school in de buurt. Nabij onderwijs? “Dat klikte allemaal.” Het belang van kinderen? Niet buiten de boot vallen. Gerianne en Kérim willen eerst

Van ‘samen scholen’ n de hoek én Bert en Gineke.” (Handig: zo uit school naar oma.) Het sociale aspect van reeds bekende vriendjes en vriendinnen speelde ook mee. Jan Willem: “Als zijn vriendje op de andere school gezeten had, dan waren we daar heen gegaan. Makkelijk zat.” Dit doet er ook toe: een groep van 3 kinderen óf een van 13. “Het is voor je ontwikkeling beter als je meer kinderen om je heen hebt.” En praktisch: het fietspad was nog niet doorgetrokken naar Zwartebroek. Het echtpaar heeft geen behoefte aan rivaliserende competitie bij waardering voor de scholen. Maar nu ‘Ajax’ én ‘Feyenoord’ samen een krachtig ‘Néderlands elftal’ kunnen gaan vormen blijkt streven naar eenheid het onderwijskundig ideaal te zijn. Samen kan de Christelijke én de onderwijskundige identiteit zich krachtiger en herkenbaarder profileren. Proostend vanaf een prachtig terras dat perspectief biedt: “Wat ons betreft vormen we samen onder één dak één gezamenlijke school.” Marrianne is vastbesloten: “Het zou raar zijn als je twee groepen 3-4 hebt… en in het ene lokaal zitten vier kinderen en in het andere lokaal dertien.” Jan Willem: “Feitelijk gaat het niet om wat de beide Stichtingen willen, maar om wat de bevolking wil!” Beide ouders zijn absoluut voor één school, met een brede Protestants Christelijke identiteit. Gecombineerd met de komst van ‘een mooie sporthal’. Wakker worden ambtenaren! “Dat is het sterkste!” Eindelijk stoppen met het ‘hullie-wullie-denken’... Samen vooruit Het stuur trilt wanneer ik ‘delderend’ door het recent ontgonnen gebied van het nog zanderige Delderveen

44

100% Terbroek Zomerfeest

en vooral dat hun kinderen het naar hun zin hebben. “De meiden zeggen niet voor niets ‘we willen altijd in Zwartebroek blijven!’” Dat voelt veilig. “Ze hebben zúlke leuke contacten!”. Als er op termijn sprake is van één basisschool en we zouden op dat moment moeten kiezen? Dan zou de voorkeur zijn: Christelijk onderwijs dat oog heeft én houdt voor het individu. Compleet met een veilige omgeving waarbinnen een kind zich kan ontwikkelen en waarin ook de talenten worden (h)erkend. “Als dat lukt, lijkt samen gaan voor de kinderen ons in Terbroek het beste.”

man

Tygo en Yara Loze


Eén school: Het gaat om ons kind maar ook om ‘onze kinderen’ Even bedachtzaam rijden over de drempels van de Sandersstraat. Ook hier is maatwerk belangrijk. Eltjo en Sandra Lozeman zijn de ouders van dochtertje Yara (9 maanden) en al weer 3-jarige zoon Tygo die komend schooljaar tafel en stoel zal gaan benutten op de basisschool. Spannend. Een grensverleggende stap want de horizon verlegt zich spectaculair voor onze pionier. Enerverende verbreding én verdieping. Sandra en Eltjo zijn klip en klaar met hun wens: Christelijk basisonderwijs zal hun opvoedkundige idealen voor Tygo funderen. Terwijl Tygo ‘boven’ onbevangen slaapt denkt het echtpaar gezamenlijk op het bankstel na over hun motivatie en drijfveren bij het maken van een ‘slotsom’ voor de schoolkeus. De tijd dat allebei zijn opa’s het dorp Terschuur in weer en wind voorbij fietsten om specifiek Gereformeerd onderwijs te ‘ontvangen’ in het minder nabije Zwartebroek ligt ver achter hen. Zeker, identiteit speelt een rol bij hun afweging. Maar er is meer. Ook het pedagogisch klimaat van een school doet ertoe.

Gerianne, Kérim, Selina , Sofie en Sterre Omri

“Twee scholen? Daar zie ik echt geen enkele plus in” Arjan en Klaassien Groeneveld wonen met hun twee zoontjes Jari (2 jaar) en Lewis (1 jaar) aan de Reijer Bronsstraat in Terschuur. Klaassien is aan het werk dus

naar ‘samenscholen’ De contacten met andere ouders, kinderen uit de buurt en nieuwe leerlingen en eigenlijk het hele sociale netwerk. En ook praktisch de nabijheid. Schuin tegenover het huis staat nota bene basisschool ‘de Zaaier’. Een kluwen afwegingen om een schoolkeuze te moeten gaan maken. Wat is wijsheid? Sandra: “Ik vind niet dat alleen ‘identiteit’ leidend is, er zijn zo veel factoren van belang qua normen en waarden, onderwijssysteem, qua hoor en wederhoor, qua nabijheid, qua betrekken van ouders.” Feit is dat het leerlingenaantal van allebei de scholen gestaag daalde door vergrijzing en te weinig nieuwbouw. Dat vertroebelt soms de discussie. Eltjo: “Wij begrijpen dat o.a. het leerlingenaantal het bestaansrecht bepaalt van de school, maar we hebben het wél over onze eigen kinderen.” Het is echter meer dan wenselijk dat er kindgericht onderwijs geboden wordt op basis van de leerbehoefte van alle kinderen die er gezamenlijk toe doen. Uiteindelijk werd er door hen gekozen voor de school aan de overkant van de straat (“de Zaaier) . Hun wens is echter diep geworteld om zo spoedig mogelijk één gezamenlijke school te realiseren voor de beide dorpen. “We vinden het vreselijk als het in eerste instantie bij nieuwbouw twee scholen zouden kunnen worden. ‘Jantje, jij gaat naar die deur’ en ‘jij gaat daarheen’... Niet te verkopen. Terwijl je even oud bent, terwijl je samen wil spelen. Nee, dat kan niet. Ik vind ook dat je ons kind moet bijbrengen dat je iedereen moet respecteren om wie hij of zij is. Begin zo gauw mogelijk met één nieuwe school…!”

spreek ik alleen met mijn buurman Arjan. Voor hen is de discussie ook actueel. “We hebben wel een idee van wat we willen. We gaan echt wel wat gesprekken aan hoor, maar ik denk dat het sociaal gewoon beter voor hem is als hij gewoon hier in Terschuur naar school toe gaat. Er zijn best wat verschillen bij de identiteit van de beide christelijke scholen. Maar toch…zo’n groot verschil ís het voor mij helemaal niet. Echt, ik moet wel hele grote ‘tegens’ hebben om te denken ‘we gaan het hier niet doen’. Al zijn vriendjes wonen gewoon hier dichtbij!” Thuisnabij onderwijs is van belang. Arjan koestert en respecteert nadrukkelijk de christelijke waarden en accepteert dat die divers genormeerd worden kunnen. “Ik heb dat ook meegekregen.” Het gaat hem erom dat de beide scholen zo snel mogelijk nieuwbouw krijgen op één gezamenlijke plek en dan is één gezamenlijke christelijke school absoluut het beste voor alle kinderen. Eenheid: onderwijskundig, pedagogisch én theologisch…De voorlichting vanuit de besturen heeft hem onaangenaam verrast. Men weet nauwelijks hoezeer een meerderheid van de bevolking een diep gewortelde wens heeft voor één gezamenlijke school. “Ik kan me best goed voorstellen dat wanneer je iemand opbelt dat ie niet alles paraat heeft. Hij wist de feiten voor en van deze school gewoon niet. Wat moeten wij met wat oude cijfers van vijf jaar geleden? Verbazingwekkend. Natuurlijk weet ik dat wij als ouders en mijn kinderen eenmaal ‘gewoon op school’ zijn, niet veel met een bestuur te maken hebben. Het gaat ons dan om de directie en het team. Ik vind dat er gewoon één school moet komen.”

100% Terbroek Zomerfeest

45


Hanzeweg 29, 3771 NG Barneveld Telefoon (0342) 42 23 33 - Fax (0342) 42 20 78 E-mail info@effrinkmalestein.nl

Verhuur hoogwerkers, aggregaten e.a. materieel Telefoon (0342) 41 60 08 - E-mail activarent@solcon.nl


De identiteit dient volgens ouders zeker christelijk te zijn: “Dat ze wel uitgelegd krijgen hoe of wat”. Hendri: “Onderwijs moet voor de kinderen ook leuk wezen en goed”. Versplinter de boel niet. Sociaal gezien kunnen kinderen zelfs volwassenen iets leren. Kijk maar om je heen: alle kinderen in de straat spelen gezellig na schooltijd met elkaar. Hendri ziet geen enkele meerwaarde van achterhaalde verzuiling. “Op zaterdag voetballen of korfballen we ook met elkaar..” Lisa en Hendri vinden één gezamenlijke christelijke school onderwijskundig absoluut het beste voor hun kinderen. Weg met de versplintering en trek samen op! Samen solidair bouwen aan Protestant Christelijk Basisonderwijs. Dat is het devies.

ld

Jari en Lewis Groeneve

Stop versplintering Lisa en Hendri van de Braak zijn de ouders van hun 3-jarige dochter Bente en zoontje Morris die ook al weer bijna 2 jaar is. De Hendrik van de Craatsstraat in Terschuur is hun domein. Ook zij kiezen voor dochter- en zoonlief binnenkort de school die het beste aansluit bij wat wenselijk is voor hen. Een school in de buurt is ‘zonder meer’ verleidelijk maar zij voelen zich nu eenmaal het meest thuis bij ‘het Anker’ in Zwartebroek. “Dat past wel beter bij ons. De sfeer die je proeft.” Bij nieuwbouw met twee scholen onder één dak maakt de afstand niets meer uit. Elke schoolbank staat dan even ver of dichtbij van huis af. Lisa: “Dat was een beetje het punt dat we zeiden: ja, maar dan gaan we nú al die keuze maken om naar ‘het Anker’ te gaan. Als er mogelijk twee identiteiten onder één dak komen hoeven we die switch niet meer te maken, zeg maar!”

Waar kunnen ouders op rekenen? Beide bevoegde gezagen hebben nu een overkoepelende organisatie gevraagd om wijsheid als van Salomo te mobiliseren en deze te baseren op een actueel en realistisch fundament. Een verschil met Salomo...? Verus geeft hooguit advies. Besturen neem dus jullie verantwoordelijkheid en luister actief. Tekst: René Vaarkamp Foto’s: ouders

Morris en Bente

van de Braak

Van ‘samen scholen’ naar ‘samenscholen’

“Eén school is domweg het beste voor onze kinderen. Kortom... Geen knollen voor citroenen verkopen!” Arjan (Knol) Groeneveld

100% Terbroek Zomerfeest

47


Afmeting: 30x60cm mat of glans v.a.

kleur: beton grijs grote collectie tegels in diverse maten en kleuren

Geberit UP100 duofix toiletset Sphinx wand-closet, Delta bedieningspaneel

diverse. afmetingen 50, 60, 70, 80, 90, 100, 120cm met flens en stankafsluiter

v.a.

diverse maten: 50, 60, 70 80, 90, 100, 110, 120, 140cm NANO, 8mm veiligheidsglas v.a.

Terbroek De belleman is uitgebreid met een nieuwe en heel bijzondere zaal, De ‘Skihut Terbroek’. Voor een super gezellige verjaardag of een feestje tot maximaal 40 personen. Beleef een unieke avond in de Skihut Terbroek!

Meer informatie of reserveren? Mail naar info@debelleman.nl of bel Teuni 06-38912050


Veenburgerweg 5, 3785 LH Zwartebroek Telefoon: 0342-462188 Email: info@vandebuntautos.nl

Marian van de Beek

Hortensiastraat 72

www.kindercentrumterbroek.nl Tel. 0342-462724

Vakantie Bijbel Week 2017 15, 16 & 17 Augustus Kijk voor tijden en meer informatie op vbwterbroek.nl

3772 XD Barneveld

Mobiel 06-52442589  rijschoolmarian

Boerderij “het goede leven” Verkoop biologisch varkens- en rundvlees voor een redelijke prijs. Kwaliteit van Zwartebroekse bodem! Fam. Top Veenburgerweg 12a Zwartebroek m.top@xs4all.nl - 0342-461475 www.boerderijhetgoedeleven.nl


Raadhuisstraat 40, 3861 KT Nijkerk Telefoon 06-19852111

www.hoveniersbedrijfdebieze.nl

NIEUWBOUW VERBOUW ONDERHOUD RENOVATIE RESTAURATIE

• VOOR AL UW GROND- EN AGRARISCH LOONWERK • GEWASBESCHERMING/ONKRUIDBESTRIJDING • LEVERING VAN ALLE SOORTEN DRIJFMEST EN ZAND • VERHUUR VAN GRONDVERZETMACHINES • SLOOPWERKZAAMHEDEN

Bulderweg 18 • 3862 PK Nijkerk • Telefoon 033 245 19 25 Fax 033 245 35 33 • b.g.g. 06 55 88 86 68 TWEELWEG 2 3784 WD TERSCHUUR MOBIEL 06 22 19 84 01

www.mverhoef.nl


Schoolstraat 145 3864 ME Nijkerkerveen T. 0342-46 22 04 M. 06 234 063 03 E. info@vleesboerderijblokhuis.nl

Borduurservice Annelot ➢ ➢ ➢ ➢ ➢ ➢

Persoonlijke cadeaus met naam Houten speelgoed met naam Huwelijkscadeaus Relatie geschenken met logo Kraamcadeaus Verhuur van tweelingwiegen

Meer artikelen? Neem dan een kijkje in onze webshop. www.borduurserviceannelot.eu www.tweelingwiegenannelot.nl


.nl

T. 0342-415938 T. 06-13319696 Eendrachtstraat 44 - 3785 KV Zwartebroek - Tegen over de Spar in Zwartebroek

APK • Reparatie en onderhoud van alle merken • In- en verkoop gebruikte auto’s

fysiotherapie (medisch) fitness massages groepstrainingen

06 - 16 10 44 18 | 06 1747 15 27 info@inspire2move.nl eendrachtstraat 31, terschuur

www.inspire2move.nl

WIE DENKT ER EIGENLIJK NOG ÉCHT MET U MEE?

QONECT DENKT MEE...

QONECT BOUWADVIES de Beek 6c 3871 MS Hoevelaken +31 (0)33 - 258 11 50 +31 (0)6 - 461 548 19 info@qonect.nl www.qonect.nl


Hendri van de Braak Hendrik vd Craatsstraat 36 3784 KG Terschuur Telefoon 06 49887002 twinstimmerwerken@hotmail.com

Telefoon Fax Mobiel E-mail Website

Wielweg 44 3785 KR Zwartebroek

(0342) 462610 (0342) 840050 06 51 20 14 41 info@peterdruijff.nl www.peterdruijff.nl

0342 - 728800 bertovereem@hetnet.nl


Elke korrel telt... Dat stond op één van de geschenken die De Korrel kreeg op de open dag. En dat is echt typerend voor het bedrijf De Korrel. Zowel letterlijk als in figuurlijke zin. Alle Terbroekers kregen een uitnodiging voor de open dag op 20 mei jl. door middel van een mini-krant. En waarschijnlijk zijn ook zo’n beetje alle Terbroekers op de uitnodiging in gegaan. Eten, drinken, muziek en uiteraard een rondleiding door het nieuwe pand op het industrieterrein in Barneveld. Debbie Malestein- Dokter vertelt over de organisatie vooraf en hoe de dag beleefd werd.

Nieuw pand voor De Korrel

Elke korrel Maar toen begon de lange weg van het opstarten en testen van de productielijn. Een hele klus. Begin dit jaar was het zover: de fabriek draaide op volle toeren! Open dag De voorbereiding voor de open dag kostte ongeveer 3 maanden tijd. Geerte, de marketingmedewerkerster van De Korrel, en Debbie hebben samen de open dag ingevuld met activiteiten. Alle Terbroekers, medewerkers, familie en zakenrelaties werden uitgenodigd.

Pieter Dekker

Waarom een nieuw pand De fabriek in Zwartebroek werd te klein. Gezocht werd naar mogelijkheden om de paneermeel-tak van De Korrel uit te breiden. Er was behoefte om meer te produceren en de voorraadruimte was bij lange na niet toereikend. Voor wie het nog niet wist: De Korrel is de verzamelnaam, bestaande uit het bedrijf ECS en het bedrijf Mastermix. ECS produceert paneermeel, Mastermix gaat over de kruiden/specerijen en sauzen. ECS zat in Zwartebroek met het paneermeel. Mastermix zit in Terschuur met kruiden/specerijen en sauzen. Eind 2015 werden de eerste plannen voor de nieuwe vestiging van ECS tijdens de kerstborrel bekend gemaakt. In de zomer van 2016 was het pand klaar.

54

100% Terbroek Zomerfeest

Pieter is als 15-jarige begonnen in de broodschuur met brood uitpakken (wie niet, uit Terbroek?). Sinds 1994 is hij in vaste dienst, eerst als medewerker bij de receptie, nu doet hij de financiële administratie. Het voor deel van werken bij De Korrel vindt hij de informe le werksfeer en de korte lijntjes. Bij De Korrel kun je bij iedereen binnen lopen, ook bij John en Paul. Hij denkt dat sommigen anderen misschie n vinden dat het allemaal een beetje te makkelij k gaat bij De Korrel, maar dat sfeertje past wel bij Pieter. Hij vond de open dag super leuk en goed geregeld. Hij vond het ook erg leuk dat het personeel een aantal extra mensen mocht uitnodig en. Pieter’s wens voor de toekomst van De Korr el: lekker zo doorgaan!


De dag werd verdeeld in een middagdeel voor Terbroek en een namiddag-/avonddeel voor medewerkers, familie en zakenrelaties. De fabriek werd voor 3 dagen gesloten ter voorbereiding van de open dag. Alle stof moest verdwijnen en het pand werd volledig gereinigd voordat de bezoekers hun neus naar binnen mochten steken. Tijdens het middagdeel kreeg iedereen van Terbroek een rondleiding door de fabriek door middel van het volgen van pijlen. Omdat de machines niet aan stonden, waren er op 3 plekken grote beeldschermen opgehangen waar een film over dát deel van het productieproces werd vertoond. Onder de beelden werd met tekst een toelichting gegeven. De start van de rondleiding was aan de achterkant, bij de plek waar de silo’s met meel worden geladen. Vervolgens kwamen ze op de afdeling waar het deeg gekneed werd en getransporteerd werd naar de bakovens.

l telt...

Eerst worden er nog lange plakken van geperst die in broodjes werden gesneden. Na het bakken volgt het drogen en het vermalen tot paneermeel. En als laatste het inpakken en opbergen in de voorraadruimte. Aan de voorkant van het pand onder de overkapping stonden de Foodtrucks klaar. Voor de kinderen was er een animatiehoek met o.a. een springkussen. De muziek werd verzorgd door Arno Mijnten, met zijn band The way home. Officiële opening Het namiddag-/avondprogramma was voor de medewerkers, familie en zakenrelaties. De officiële opening werd verricht door Willem den Hertog. Willem den Hertog is erg belangrijk geweest als investeerder bij de oprichting van ECS-paneermeel. Eerst was er een toespraak van John Dokter, daarna knipten Paul Vos en Willem den Hertog het lintje door. De kinderen en kleinkinderen van de familie mochten een hele wand met ballonnen doorprikken en daarachter verscheen de toegangsdeur tot het nieuwe pand. Met champagne werd er geproost op het nieuwe bedrijf. De Foodtrucks werden weer geopend en iedereen kon lekker wat te eten en te drinken nemen. Rond acht uur werden er 9 jubilarissen gehuldigd. Voor alle jubilarissen hadden Paul en John een woordje en een cheque. Hierna kon er volop gedanst worden op de muziek van Eileen Rose en Net effe anders. Als afsluiting was er tegen middernacht een groots vuurwerk.

Bert van Drie Bert werkte na de technische scho ol zeven jaar bij een constructiebedri jf. John en Arna kende hij als buren aan de Rondweg. Op een verjaardag hadden ze het er over dat John nog een chauffeur zocht, maar ook iemand die kon lassen. In de fabriek aan de Damweg zag Bert dat alles ‘met strotouwtjes aan elka ar vastgeknoopt zat’. Na verloop van tijd vergde zowel het onderhoud als het chauffeuren steeds meer tijd. Op een bepaald moment moest hij kiezen en ging volledig aan de slag als onderhoudsmonteur. En dat doet hij goed . In het nieuwe pand heeft hij een grote werkplaats. Je kunt het zo gek niet bedenken of Bert kan het maken. Bert is het type van niet-zeuren en doorwerken. Daarme e is hij zichzelf wel tegengekomen. Hij was dag en nach t aan het werk. Inmiddels heeft hij daar een (iets) bete re balans in gevonden. Op de open dag was hij ook één van de jubilarissen. 30 jaar is hij al bij het bedrijf. Huldiging en is niks voor Bert. Hij had er wel speciaal nieuwe kler en voor gekocht, maar het liefst loopt hij in z’n overall. Op de vraag hoe lang hij nog denkt te blijven bij De Korrel antwoordt hij: “Ik blijf hier voorlopig hangen. Ze krijgen mij niet weg!”

Wat vond Debbie er van? De leukste reacties waren van de kinderen, vond Debbie. Een klein meisje vertelde haar zelfs dat dit “de mooiste dag van haar leven” was. Maar Debbie vond het vooral leuk dat er voor iedereen wat te doen was. Iedereen vond het geweldig om de fabriek te zien. ’s Avonds was de fotospiegel ook een erg leuke attractie. Staande voor de spiegel, drukte je op de spiegel en werd er na het aftellen een foto gemaakt. De foto werd gelijk afgedrukt met een logo van De Korrel er op. De foto mocht iedereen dan meenemen. Al met al was het een heel geregel, vond Debbie. Tot en met de zaterdagmorgen toe! Maar toen de open dag eenmaal begonnen was, kon ze er helemaal van genieten. Eén keer viel het springkussen plat door een stroomstoring, maar voor de rest verliep de dag geweldig goed. Alles liep wat uit qua planning, maar dat gebeurt nu eenmaal als het veel te gezellig is.

100% Terbroek Zomerfeest

55


De Barneveldse kracht achter het bakkersambacht

Wielweg 9, 3785 KP Zwartebroek Mobiel 06 29350818

E-mail arievand@hotmail.com Langstraat 113 Barneveld T 0342-412525 www.bakkerijkoot.nl


Johnny vond tijdens het feest vooral de hot-dogs erg lekker. En hij was zenuwachtig voor de huldiging. Dat was erg spannend voor hem. Hij kreeg niet alleen een cheque, maar er was ook een verrassing. Johnny heeft al heel lang een eigen keet in de fabriek in Zwartebroek. Die moest nu weg omdat er huurders in het pand komen. De verrassing was dat hij in een schuur bij ’t Boerderietje een eigen nieuwe keet krijgt! Daar moet nog een wand in gemaakt worden en die komt er precies zo uit te zien als de grote roldeur van de fabriek, mèt de schuine hoekjes. Heel belangrijk voor Johnny. Johnny weet ook nog een leuke anekdote te vertellen. Ooit was hij bezig met het bijgooien van poeder in een machine toen ineens de oven heel hard begon te fluiten. De jongens kwamen er gauw bij en toen bleek dat de motor helemaal doorgebrand was. Maar Johnny kwam niet meer bij van het lachen door die enorm harde fluit. johnny van Leeuwen Johnny was één van de jubilarissen die gehuldigd werd. Maar liefst 30 jaar werkt hij al bij De Korrel. In eerste instantie kwam Johnny via school stage lopen bij Van Veen. Peter Stitselaar regelde met Jan van Veen dat Johnny kon komen helpen met brood uitpakken, voor 2 dagen in de week. Daarna kwam Johnny vanaf 1986 vast in dienst. Tot Johnny zijn grote spijt verdween het brood-uitpakken, maar hij kon nog steeds andere klus-

“Ik laat de jongens niet in de steek” jes doen. Het bijgooien van poeder in de kuipen, vegen en opruimen. Maar de machines uit het pand in Zwartebroek zijn verdwenen en daarmee ook de meeste van de klusjes die Johnny kan doen. In het nieuwe pand in Barneveld is vrijwel alles geautomatiseerd. En Barneveld wordt voor Johnny nooit meer hetzelfde als Zwartebroek. Johnny heeft het er best moeilijk mee. Maar ondanks alles vindt hij dat hij ontzettende aardige collega’s heeft. Hij voelt zich erg thuis bij De Korrel. De gezelligheid zou hij nooit willen missen en het is zijn bedoeling om tot zijn 67e bij De Korrel te blijven werken: “Ik laat de jongens niet in de steek!”.

Jaap van den Born Jaap geeft voor de zoveelste keer een rondleiding in de nieuwe fabriek, speciaal voor ons. En dat doet hij graag. Jaap heeft een belangrijke inbreng gehad in de ideeën voor de automatisering van de productielijn voor het produceren van paneermeel. Jaap ziet altijd ruimte voor verbetering van het proces. Hij is trots op het resultaat en terecht! Maar hij blijft bezig met vernieuwen en verbeteren. Jaap werk te voorheen bij de kipverwerker BBS. Hij benade rde John voor het leveren van kruiden voor de kipverwe rking. Een half jaar later werd Jaap gevraagd om bij De Korrel te komen werken. De sfeer bij De Korrel vindt Jaap prima. Hij houdt van de korte lijntj es en er wordt niet moeilijk gedaan. Zijn wens voor De Korrel is om te blijven doorgroeien. Hij hoopt er ook tot aan zijn pensioen te blijven werken. Van de open dag vond hij het allermooiste toen de Terbroek ers er aan kwamen fietsen. Veel van hen hadden ooit wel eens in de broodschuur gewerkt. Ze gingen met open mond de fabriek in en gingen en gingen met open mond naar buiten. Prachtig vond hij dat!

Tekst: Heidi Grootevheen-Schimmel Foto’s: Korrel Beheer

100% Terbroek Zomerfeest

57


BETTINK R E G E LT E C H N I E K

Jacob Cats straat 48 3771 GL Barneveld Tel: 0342-70 10 64 info@bettinkregeltechniek .nl

O ok last van m aande lijks te rugke re nde ho ge e ne rgie re ke ninge n? Nog ge e n ge ld voor e e n nie uwe duurzam e installatie? Laat uw be staande te chnische installati e s o pti maliseren do or Betti nk Re ge lte c hnie k. “Ene rgieve rbruik ve rlage n is ge ld be spare n”. O ok kunt u bij Bettink Re ge lte c hnie k te re cht voor: - Pro je ctadvise ring e n – be ge le iding; - Me et- e n re ge lte c hnie k uti lite it; - Se r vic e e n onde rho ud re ge lte chnisc he installaties. K ijk voo r m e e r info rm ati e o p: w w w.bettinkre ge lte c hnie k.nl


Juli ✔ 6 juli Dorpsvolleybal Terbroek ✔ 7 juli Dorpsbarbecue Terbroek

r ✔ 3 septembe e Zaak D é af C Motorrit

November r ✔ 4 novembe ptocht Lampionneno Terbroek

Oktober r ✔ 7 Oktober ✔ 18 novembe g da tie as ac la in Kerkple Intocht Sinterk e nt ee em G Her vormde Terbroek er ob kt O 7 ✔ er t met Ex Animo conc December ijkerk r Augustus Con Amore, N ✔ 9 decembe us st gu au 2 er 1 ✔ ✔ 7 Oktob Ex Animo e en t es t Happy Hardcor lfe aa et M jubileumconcer rty ak Kerk Za e Foute 90’s Pa e D rd Café Gereformee r be to k Café De Zaak ok ✔ 18 in Zwar tebroe Terbroek ✔ 15, 16 en Kindermiddag (19.30 uur) r be r to 17 augustus ok 9 1 ✔ ✔ 16 decembe Week t es fe w avond st ou Vakantie Bijbel er nb K te Hut Terbroekse r Terbroek ✔ 23 decembe r be m er te avond ob st ep S ✔ 22 Okt Terbroekse Ker r be k, em er pt gk se ru r ✔2 Ex Animo B ✔ 25 decembe 7.00 uur) (1 rt ormeeroo Kinderfeest ef sf er G er Am Animo Ex ek ro rb Te um Kindcentr tebroek ✔ 28 oktober de Kerk Zwar ek ro an rb m le Te t el B es e fe D Oktober 9.30 uur s met The Euro

Gezonde recepten want het wordt weer tijd voor de bikini/zwembroek! Provençaals wok gerecht met krieltjes

krieltjes, 1 citroen, Benodigheden: 750 g olijfolie, 350 g runel 4 3 laurierblaadjes, çaalse kruiden, 1 ven derreepjes, 1 el Pro spinazie (gewassen) g 600 k, floo kno n tee en 360 g tomatenmix. krieltjes en de ciBereiding: Halveer de s, citroenhelften en ltje krie de k Koo n. troe pan met ruim water laurierblaadjes in een ondertussen 2 el hit Ver r. in 12 min. gaa rundvleesreepjes de g olie in een wok. Voe n toe en roerbak in ide kru lse çaa ven Pro en knoflook boven de 4 min. bruin. Pers de ie in delen toe. naz spi de g pan uit en voe lonken is. Doe ges ie Roerbak tot de spinaz rbak 2 min. mee. roe en ij erb n ate tom de verwijder de laurierGiet de krieltjes af, ften en meng de rest hel oen blaadjes en citr ng het rundvlees-spivan de olie erdoor. Bre met (versgemaaak sm op sel eng iem naz zout. Schep de eel ntu eve en er len) pep veer direct. ser en s ltje olie door de krie

Chinese eier mie snijbonen en kipgmet ehakt Benodig

heden: 8 cm ver se gember, ½ rod tenen knoflook, 30 e peper, 2 0 g kipgehakt, 1 tl 5-kruidenpoede 2 el paneermeel, r, 2 el sojasaus, 40 0 g snijbonen, 25 Chinese eiermie 0g (Conimex), 200 g shiitakes (Aziatisc paddenstoelen), he 1 liter bospadde nstoelenbouillon tablet), 1 tl sesa (van molie en 1 el rijs tolie. Bereiding: Schil de gember en ras p deze. Snijd de ve peper in de len halgte doormidden en verwijder met een scherp mesje de zaadlijsten. Snijd het vruchtvlees fijn Snijd de knoflook . fijn.Meng het geha kt met de helft van de gember, van de rode peper en van de knoflook. Voeg de 5 kruidenpoe der, het paneerm eel en de helft de sojasaus toe van . Maak balletjes ter grootte van ee walnoot.Snijd de n snijbonen in sch uine stukjes van cm. Kook 4 min. 2 in water met zout. Giet af. Kook de mi volgens de aanw e ijzingen op de ver pakking. Giet af spoel in een ver en giet onder koud stromend water. uitlekken. Snijd Laat ondertussen de shiitakes in reepje Breng de bospad s. denstoelenbouill on aan de kook. hierin op laag vuu Kook r teg 5 min. gaar (poche en de kook aan de kipballetjes in ren).Verhit de se sam- en rijstolie een wok en roerba in k hierin de shiita kes 2 min. Zet he vuur laag, voeg de t rest van de gemb er, rode peper en knoflook toe en fruit de rest van de so 1 min. mee. Meng de snijbonen, jasaus en de mi e erdoor. Voeg ee paar lepels bouill n on toe. Laat de ba lletjes uitlekken serveer ze met de en mie.

Courgette gevuld met

tonijn

g zilvervliesrijst, 2 Benodigheden: 200 e paprika, 320 g rod 1 n, uie 2 tte, rge cou kje à 160 g), 70 (bli olie olijf in oot tonijnm mespunt papri1 , kje) (bli ree g tomatenpu kapoeder. oven voor op 200° Bereiding: Verwarm de rijst met weinig de n sse ertu C. Kook ond en op de vering wijz aan zout volgens de en hol uit ttes rge pakking. Halveer de cou nenste deel in bin het jd Sni el. lep met een en snijd de paprika blokjes.Snipper de ui uitlekken en vang ijn ton in blokjes. Laat de olie van de tonijn in de olie op. Verhit de tomatenpuree, blokui, de bak en een pan . Voeg de tonijn rika pap en jes courgette met de paprikaaak sm toe en breng op de courgettes in g poeder, peper en zout.Le het mengsel en t me vul l, haa nsc een ove n. Ser veer de ove de in . min verwarm 15 t. rijs courgettes met de

100% Terbroek Zomerfeest

59


Specialisten met oog voor detail én u als klant. Tolboomweg 3, 3784 XC TERSCHUUR T (0342) 46 21 50 F (0342) 46 24 03 E Info@poldienstverlening.nl

SCHOONMAAK SpECIAlISTISCHE REINIgINg vlOERONdERHOUd

Overal helder in! Overal helder in!i ng.n l w w w.poldi enst ver len

Elektrotechniek Beveiliging Telefonie Camera bewaking Toegangscontrole

Brandmelding Datacommunicatie NEN 3140 keuring 24-uurs service Onderhoud

Tolboomweg 12 • 3784 XC Terschuur Elektrotechniek T 0342 461789 E info@sloof.nl I www.sloof.nl


colum

Fase

e. een fase, het is een fas Het is een fase, het is ik ren. En toch betrap Ik kan het niet meer ho gedachte. Ik zeg het ze mezelf heel vaak op de rlijk te zijn: het is elke ook vaak. Want, om ee keer écht een fase! e! en sarcastisch zijn? Ne Moet ik altijd negatief ige ief. Ik zit in een gelukk Daarom begin ik posit de combinatie werk en fase. Alles gaat goed en van een klein fietsongeluk gezin loopt lekker. Op enlijk een heel saai Max na hebben we eig leventje. Heerlijk! t ‘rond maar gezond’ als Jet groeit als kool en lijk den . Ze lacht haar twee tan levensmotto te hebben t he wie jes met haar broer bloot en doet wedstrijd ds ten smeert hem ’s och hardst kan gillen. Max t speelt de hele dag in he vroeg al naar buiten en ize hu ngt letterlijk licht in zonnetje. De lente bre Miss Mama. n paar weken geleden

En toch… Dit had ik ee

moeder ben vaak horen Ik heb mezelf sinds ik d pittigste fase is’. Ik ha zeggen ‘dat dit by far de n dat we het na die ook niet kunnen bedenke it nog zwaarder zouden beruchte peuterpuberte twee Jawel hoor, van ‘ik ben krijgen met onze Max. ik t in de ‘ik ben drie en en ik zeg nee’ regelrech Janken. Punt. luister nie’ fase. Om. Te.

MISS MAMA

ik op mijn tandvlees en durven dromen. Toen liep de ’s avonds radeloos in duwde kind nummer 1 sjeblieft, nu mag jij!” armen van zijn vader. “Al , jengelen, positief Na een dag corrigeren ten, ultaat), straf geven, pra stimuleren (zonder res al er om half 6 he-le-ma huilen et cetera was ik klaar mee. En hij ook.

eft s weer vanzelf. Max he Vandaag de dag gaat alle ige nd n, maakt ineens versta zijn oren weer gevonde t me lf hij vermaakt zichze grote-jongens-keuzes en toe . Kleine Jet lijkt tot nu honderd en één dingen fases, dus daar heb ik geen last te hebben van deze familie zit eventjes geen kind aan. Kortom, nt Eventjes inderdaad, wa intens gelukkig te zijn. fase zijn. het zal vast weer een

niet

Ken uw klassieken Op deze prachtige foto ziet u Christelijk Gemengd Koor Ex Animo. Weet jij wie, wie is? En... wie weet in welk jaar deze foto is genomen (voor extra bonuspunten). Stuur uw inzending naar redactie@terbroek.nl. De winnaar ontvangt uiteraard weer een leuke Terbroekse prijs!

100% Terbroek Zomerfeest

61


Peter Overeem De Kelis 9 3781 LZ Voorthuizen 06-26861632 peterovereem@live.nl

Simone Berkhof Ds. W.L. Mulderstraat 25 3785 LM Zwartebroek 06 22 40 23 27 www.sbbeauty.nl Manicure • Gellak • Kunstnagels • Wimperextensions • Tooth Fairy • Spray Tan • Permanente Make-Up

Volg bij ons de opleiding voor nagelstyling en start uw eigen nagelstudio

vers... dat proef je! Rijksweg 134 Terschuur

- Timmerwerken - Nieuwbouw - Aanbouw - Verbouw - Afbouw

Berry van Maanen Broekhuizenstraat 11a 3784WS Terschuur

tel: 0623905440 berryvmaanen@hotmail.com


100% Terbroek Zomerfeest

63


HET ADRES VOOR DE COMPLETE AFBOUW VAN UW WONING OF BEDRIJFSPAND Brandwerende, geluidswerende en akoestische: systeemplafonds, systeemscheidingswanden & systeemvoorzetwanden, metalstudwanden & -plafonds, timmerwerk & exclusief timmerwerk, lambrizeringen, sterrenhemels & LED verlichting en interieurs. Eendrachtstraat 1, 3784 KA Terschuur | T (0342) 46 19 61 F (0342) 46 28 57 | M (06) 539 163 21 | E info@bergsysteemafbouw.nl

www.bergsysteemafbouw.nlWij verzorgen voor u: diverse broodjes meeneemmenu’s snacks en frites warme en koude hapjes tapasbuffet warm en koud buffet verschillende salades barbecue of koekepan Ook kunnen wij leveren: biertap frisdranken tafels en stoelen glaswerk etc. Informeer geheel vrijblijvend naar de mogelijkheden!

CafĂŠ-Cafetaria-Catering de Za

ak

Platanenstraat 13, 3785 LD Zw artebroek Telefoon (0342) 461307 - Fax (03 42) 461020 E-mail cafedezaak@planet.nl

www.facebook.com/dezaak.zwartebroek


Activiteite

Festiviteiten najaar Na de dorpsbarbecue hebben we allemaal even rust, want de zomervakantie staat voor de deur. Maar in het najaar komen we weer terug met een aantal activiteiten.

Kindermiddag woensdag 18 oktober Wederom organiseren we in de herfstvakantie een gezellige middag voor alle kinderen van Terbroek in de Belleman. Huttenbouwfeest donderdag 19 oktober Vorig jaar was het een groot feest en ook dit jaar gaan we een leuke avond en nacht beleven. Speciaal voor alle jongeren vanaf groep 7 tot 16 jaar. Iedereen is welkom vanaf 10.00 uur bij familie Berkhof aan de Blankenhoefseweg.

Lampionnenoptocht zaterdag 4 november Zoals elk jaar houden we weer een lampionnenoptocht door de dorpen, dit jaar in Terschuur. We vertrekken vanaf industrieterrein de Tolboom om 18.30 uur. Intocht Sinterklaas zaterdag 18 november Het was vorig jaar weer een spektakel en de Sint vond het zo geweldig dat hij weer met zijn stoomboot naar Terbroek komt ! Op zaterdag 18 november komt de Sint aan in Terschuur en vieren we het Sinterklaasfeest in de Belleman. Hoe laat en wat er allemaal staat te gebeuren laten we jullie in het najaar weten. Terbroekse Kerstavond zaterdag 16 en zaterdag 23 december Vorig jaar voor het eerst hebben we een speciale Kerstdinershow georganiseerd. Dat was een mooi succes, we hadden verrassende optredens die avond en een ieder kon genieten van een heerlijk drie gangen menu. Dit jaar gaan we weer een prachtige avond organiseren. We hebben gospelkoor Say Yes al gestrikt voor een optreden deze avonden. Maandag 1 januari 2018 Oud en Nieuwfeest! De 22ste editie van dit nieuwjaarsfeest wordt weer gevierd op dezelfde locatie.

Terbroekse Oktober-Feestavond zaterdag 28 oktober Op zaterdagavond 28 oktober wordt de Terbroekse feestavond georganiseerd in de Belleman voor iedereen die 16 jaar en ouder is. We hebben dit jaar een speciaal optreden op het programma staan van de band The Euros!

100% Terbroek Zomerfeest

67


Alle activiteiten van de Stichting nog eens rustig terugkijken?

Abonneer je nu op ons YouTube kanaal! Ga naar www.youtube.com en zoek op ‘Stichting Terbroek’

k.v. Revival wenst iedereen een sportief volleybal toernooi!

www.kvrevival.nl


Bakker Bedrijfswagen Groep ...voor een complete transportoplossing!

Postbus 353 - 3800 AJ Amersfoort - T. 033-4630184 - www.bakker-bedrijfswagens.nl Amersfoort – Apeldoorn - Barneveld – Doetinchem - Harderwijk – Winterswijk - Nijkerk – Scherpenzeel

Van de Kolk voor al uw bouwplannen Met ruim 80 jaar ervaring in de bouw staan wij borg voor kwaliteit, degelijkheid en betrouwbaarheid. Wilt u inlichtingen of een vrijblijvende offerte? Eén telefoontje aan ons adres is voldoende.

Kwaliteit, degelijkheid & betrouwbaarheid Bouwbedrijf van de Kolk - Garderen B.V. www.vandekolk.nl 0577 - 461 855


Uw steun blijft hard nodig!!! Vindt u dat de Stichting een belangrijke rol vervult in onze samenleving? Vindt u dat de Stichting een bijdrage levert aan de saamhorigheid in onze dorpen? Dan kunt u ons financieel steunen door uw vrijwillige bijdragen, klein of groot. Doelstelling Een herkenbare stichting die als aanspreekpunt dient en activiteiten organiseert voor jong en oud in Zwartebroek en Terschuur. De stichting wil geen winst maken, maar werft en beheert inkomsten uit sponsoring en vrijwillige bijdragen om alle activiteiten zo laagdrempelig mogelijk aan de inwoners van Terbroek te kunnen aanbieden. Visie Wij streven ernaar dat onze dorpen een hechte gemeenschap zijn waarin men, in tegenstelling tot de verharding en individualisering van de maatschappij, juist warmte, gezelligheid en respect uitdraagt tegen over elkaar. Door onze activiteiten willen wij dat dorpsbewoners elkaar onder een ongedwongen sfeer kunnen ontmoeten. Door uw vrijwillige bijdrage onderstreept u deze twee zaken en maakt u het mogelijk om samen met ons deze visie steeds weer uit te dragen in dorpen. Ook in 2017 ontvingen alle huishoudens in Terbroek weer een acceptgiro. Door middel van deze acceptgiro kunt u ons uw vrijwillige bijdrage overmaken. U kunt natuurlijk ook ten allen tijde uw bedrag overmaken op ons bankrekeningnummer NL31RABO0366356275 tnv Stichting Terbroek.

Bekijk onze website! Ria van den Born en opa Bor zullen weer pra chtige foto’s maken, die u kunt bewonderen op onze website. U leest er verder alles over de stichting en haar activiteiten. En na Koningsdag wordt er een speciale fotore portage gepresenteerd. Ook is de “10 0% Terbroek”-glossy te lezen onder het kop je 100% Terbroek. Kortom, de moeite van een bezoekje zeker waard. En laat ons ger ust weten wat u van de site vindt. Ook voo r goede suggesties en leuke ideeën kunt u ons altijd mailen.

www.terbroek.nl facebook.com/stichting.ter broek twitter.com/terbroek

Bij voorbaat onze hartelijke dank!

COLOFON Redactie: René Vaarkamp, Ilona van de Beek, Tinus Dekker, Heidi Grootevheen-Schimmel, Rinus van de Glind, Marlies van Maanen-Florijn en Henrie van Beek. Vormgeving: Henrie van Beek

n tegemoet voor n paar leuke dage ee g no we an ga t heef u allen deze Zoals u al gelezen er trots op dat we we n zij g tin n ich st Als n en de steun va de zomer vakantie! iddel van uw steu m or do ig en at ied lm nb aa n rege activiteiten kunnen blijven? Kijkt u da ilt u op de hoogte W . iaal al onze rs ec de sp er te rte lot ve onze ad bedanken tens We l. .n ek ro rb te www. we bedanken na op onze website u klaarstaan. En or vo er we n ge ze da zellig! vrijwilligers die de rdt het vanzelf ge door uw komst wo nt wa , en all u tuurlijk

Fotografie: Dirk van den Bor Drukwerk: Hellenique Art & Design B.V. Postadres: Stichting Terbroek Hoevelakenseweg 119, 3784 WH Terschuur Email: info@terbroek.nl Herbert van den Born 06-51791315 Maarten van ‘t Land 06-13104545 Edwin van den Born 06-20248054 © 2017 Stichting Terbroek

70

100% Terbroek ZomerfeestWij wensen jong en oud een gezellig volleybaltoernooi en een heerlijke dorpsbarbecue!

www.aannemersbedrijfberkhof.nl www.molenmakersbedrijfberkhof.nl