Page 1

D I C H T E R S K WA R T I E R I I HARDERWIJK


D I C H T E R S K WA R T I E R I I H A R D E R W I J K

D I C H T E R S K WA R T I E R HARDERWIJK 4

WONEN IN HARDERWIJK 6

DE ARCHITECT 10

INTRODUCTIE 20 DUURZAME KO O P W O N I N G E N 14

OVERZICHTEN P L AT T E G R O N D E N 17

DE MAKELAAR 36

DE BOUWER 38

C O N TA C T G E G E V E N S 41

3


4


5


6


D I C H T E R S K WA R T I E R I I H A R D E R W I J K

WONEN IN HARDERWIJK

H E T I S H E E R L I J K WO N E N I N H A R D E RW I J K E N O M G E V I N G

Harderwijk heeft alles in huis! Een bruisende en

Vanuit de historische binnenstad sta je binnen

levendige stad die trots is op haar rijke historie,

een minuut bij de Randmeren, waar je heerlijk kan

maar ook haar blik op de toekomst richt. Van de

genieten van de vele watersportmogelijkheden.

historische binnenstad met fraaie monumenten,

Maar ook Nederlands mooiste natuurgebied;

pittoreske straatjes en sfeervolle pleinen

de Veluwe ligt aan je voeten. Boordevol bos,

tot de eigentijdse nieuwbouwwijken als het

heide, zandverstuiving en buitengebied waar je

kindvriendelijke ‘Drielanden’, het landelijk gelegen

eindeloos kunt wandelen, fietsen, mountainbiken

‘Frankrijk’ en het iconische ‘Waterfront’, waarbij

en recreëren.

wonen aan het water werkelijkheid is geworden. Harderwijk wordt omgeven door de gezellige Sinds 1252 wordt Harderwijk – gelegen aan de

plaatsen Hierden, Nunspeet, Elburg, Ermelo,

voormalige Zuiderzee – aangeduid als Hanzestad.

Putten en Zeewolde en ligt via de autosnelweg

Met het komen en gaan van handelaren was

A28 op ongeveer een uur rijden van de Randstad.

er volop bedrijvigheid in de stad. Vandaag zijn

Met de komst van een nieuw stationsgebouw

de sporen van deze tijd nog altijd zichtbaar en

en een geheel nieuwe stationsomgeving met

daar is Harderwijk trots op. De handel heeft zich

alle benodigde faciliteiten heeft Harderwijk een

verplaatst naar de goed geoutilleerde winkels

aantrekkelijk en goed bereikbaar station. Dit alles

met een gevarieerd aanbod, maar ook naar de

gecombineerd met een unieke en centrale ligging

gezellige terrassen en de uitstekende horeca.

maken dat Harderwijk de laatste jaren meer dan

In deze culinaire stad zijn op de historische

gemiddeld populair wordt. Want, waar kan dat

‘Vischmarkt’ zelfs twee sterrenrestaurants

nog meer? Wonen in een kleine stad met alle

gevestigd waar je terecht kan voor een ware

voorzieningen, in een omgeving met historie, pal

smaakbeleving. Via de Vischpoort kun je heerlijk

aan het water en centraal in het land.

flaneren op de zeer fraai aangelegde boulevard en wandelen naar het unieke strandeiland.

‘Het is heerlijk wonen in Harderwijk en omgeving!’

7


D I C H T E R S K WA R T I E R I I H A R D E R W I J K

Verkeersweg

Handelsweg

Hoofdweg

Kok Experience

8


D I C H T E R S K WA R T I E R I I H A R D E R W I J K

Handelsweg

Couperuslaan

Rabobank

9


10


D I C H T E R S K WA R T I E R I I H A R D E R W I J K

DE ARCHITECT

WO N E N , W E R K E N E N L E V E N …

In onze architectuur weerspiegelen dromen en

Dichterskwartier II zorgt voor een aangenaam,

wensen. Ook in het plan Dichterskwartier II creëren

rustig woonklimaat, waarbij de ontsluiting via de

wij hiervoor de ruimte. Dichterskwartier II ligt op

Verkeersweg en Hoofdweg zorgt voor een goede

een centraal punt in Harderwijk en onderscheidt

bereikbaarheid. De situatie is opgebouwd uit

zich door haar industriële kenmerken. Vanaf het

twee bouwblokken met elk tien grondgebonden

eerste moment wisten wij dat we iets wilden doen

woningen.

met de industriële historie van deze plek.

De woningen hebben een kleine voortuin en een

Vanaf 1938 was hier namelijk de bouillonfabriek

ruime achtertuin, die vanuit een binnenstraat/– hof

FINO gevestigd en later de California soepfabriek.

zijn ontsloten. Deze hof fungeert als ontsluiting

De besloten ligging op het binnenterrein van het

voor het parkeren, maar geeft tevens de

11


12


D I C H T E R S K WA R T I E R I I H A R D E R W I J K

mogelijkheid tot een besloten, veilige speelruimte

De baksteen is zorgvuldig uitgekozen.

voor kinderen. De woonblokken bestaan uit twee

De sortering bestaat uit mergelzaagmeel en

bijzondere hoekwoningen en acht rijwoningen.

regulier mergel. Hierdoor ontstaat een basis

We hebben eigentijdse, ruimtelijke woningen

voor een genuanceerde kleur van grijs-wit en

ontworpen, waarbij flexibiliteit is doorgevoerd.

een beetje geel. Deze heeft een afwijkende

Ruimten zijn op diverse manieren in te delen en

maatvoering van 24 x 5 cm; het is dus een lange

te gebruiken. Er is een centrale keuken met aan

steen. Het metselwerk wordt stootvoegloos

de voorkant een eetkamer. De 2e verdieping

uitgevoerd, met een verdiepte lintvoeg. Hierdoor

is geschikt als hobbyruimte of als één ruime

wordt op detailniveau nogmaals de horizontale

slaapverdieping met inloopkast en badkamer.

gelaagdheid van de massieve gevel benadrukt.

De omliggende nieuwbouw heeft een duidelijke

Daarnaast worden bepaalde vlakken uitgevoerd

horizontale geleding en geeft een gevoel van

met staand metselwerk. De bovenste verdieping

jaren ’30 bebouwing. De keuze van onze

van de tussenwoningen wordt terugliggend

architectuur is om te spelen met deze geleding.

uitgevoerd in natuursteen leien. De leien zijn

Daarbij hebben wij ons laten inspireren door de

een natuurproduct en worden met leihaken

architectuur van de Amsterdamse school. De twee

vakkundig aangebracht in een Leuvense dekking.

kopwoningen vormen een belangrijk accent op de

Deze dekking zorgt voor een kenmerkende

specifieke hoeken. Deze hoeken zijn goed te zien

‘omgekeerde-T’ patroon. Hierdoor ontstaat er

vanuit de omliggende straten. Ook fungeren ze als

extra structuur in het gevelvlak. Deze geleding

entree naar de ‘binnenhof’. Als overgang naar de

versterkt de horizontale opdeling in de lengte,

randbebouwing aan de Hoofdweg en Verkeersweg

maar accentueert ook de duidelijke verticale

en de achterliggende bestaande woningbouw

accenten van de hoekwoningen.

hebben wij ervoor gekozen de woningen met een plat dak uit te voeren. In de architectuur spelen

Hiermee hebben we weer een eigenzinnig project

we met grote openingen en met baksteen. De

ontworpen met oog voor het heden en verleden.

openingen zorgen voor veel licht in de woningen

Inspirerend, en op een slimme manier ook

en ze versterken de ruimtelijke werking met name

praktisch, waarbij u als bewoner de ruimte kunt

in de eetkamer en in de zeer ruime slaapkamer op

creëren om zich thuis te voelen!

de eerste verdieping. In de openingen zijn slanke kozijnen geplaatst in een donkere antraciete kleur,

Alex Drost & Willem-Alex Jansen

die het industriële gevoel versterken.

FIER architecten

13


Impressie woonkamer

Duurzaam, gasloos en energiezuinig

Renvooi Behorende bij de hierna volgende plattegronden

De woningen worden opgeleverd zonder gasaansluiting. De energie die nodig is voor verwarming, warm (tap)water en eventuele koeling wordt verkregen uit een lucht-/ waterwarmtepomp en PV-panelen.

= wandlamp aansluiting = plafond lichtpunt = dubbele wandcontactdoos = enkele wandcontactdoos wk

Ventilatie

= enkele wandcontactdoos t.b.v. recirculatie wasemkap

De woningen worden voorzien van een zogeheten C-ventilatie systeem waarmee verse buitenlucht wordt toegevoerd door middel van ventilatieroosters in de gevel.

= data leiding

Subsidie Voor het toepassen van energiezuinige voorzieningen heeft het rijk een aantal subsidies vrijgegeven. De subsidie voor de lucht-/ waterwarmtepomp wordt door Van Norel Bouwgroep aangevraagd. Voor de PV-panelen kunt u zelf de BTW terugvragen.

b

= loze leiding tbv boiler

th

= bedraade leiding t.b.v. thermostaat

mv

= bediening mechanische ventilatie

kt

= perilex aansluiting kooktoestel

vw

= loze leiding t.b.v. vaatwasser

m/o

= bedraade leiding t.b.v. magnetron/oven = enkelpolige schakelaar = serieschakelaar = hotelschakelaar = afzuigpunt mechanische ventilatie = deur bel

Groenverklaring

= schel

Van Norel Bouwgroep zal zorgen voor een zogeheten groenverklaring waarmee u een ‘groenhypotheek’ kunt aanvragen. Voorwaarde is dat uw hypotheekverstrekker erkend is als een ‘groeninstelling’.

= vloerverwarming rm

= rookmelder = draai/kiep raam

14


D I C H T E R S K WA R T I E R I I H A R D E R W I J K

20 DUURZAME KOOPWONINGEN

O P E E N L O C AT I E M E T H I S T O R I E

Op een prachtige centrale locatie aan de rand

Doordat het ‘Dichterskwartier’ direct tegen het

van de binnenstad van Harderwijk worden 20

centrum van Harderwijk aanligt is het natuurlijk

zéér energie-zuinige woningen in een robuuste,

een ideale en heerlijk centrale plek om te

eigentijdse uitvoering ontwikkeld door RHS Real

wonen. Alle voorzieningen liggen immers op

Estate Partners. Het betreft een uitbreiding van

loop- en fietsafstand. Je kunt hierbij denken

het herontwikkelingsgebied ‘Dichterskwartier’,

aan het historische centrum, het stadsstrand

gelegen in het gebied tussen ruwweg de

en de boulevard, de winkelgebieden en de

Verkeersweg, de Hoofdweg en de Couperuslaan.

uitstekende en gezellige horeca. Daarnaast liggen sportaccommodaties, het NS- en busstation,

Het ‘Dichterskwartier’ is een jonge woonwijk in

scholen en uitvalswegen eveneens dichtbij.

een verder bestaande omgeving. Het gebied is een aantal jaren geleden al deels herontwikkeld

De woningen zelf krijgen een markante

van industrieel gebied tot woongebied.

verschijningsvorm met een robuuste uitstraling en

Zo was hier voorheen onder andere de bij

een fraaie architectuur. Natuurlijk wordt er voldaan

Harderwijkers befaamde voedingsmiddelenfabriek

aan het geldende bouwbesluit en zijn de woningen

‘California’ gevestigd en op die plaats zijn reeds

optimaal geïsoleerd, gasloos en voorzien van

appartementen en eengezinswoningen gebouwd.

diverse energie-besparende maatregelen.

Het gebied wordt momenteel verder ontwikkeld in

Helemaal voorbereid op het wonen van de

de richting van de Hoofdweg en het betreft in dit

toekomst dus! De kopers zullen bovendien in

geval een eerste fase met 20 eengezinswoningen.

overleg met de bouwer van de woningen diverse

Deze fase sluit aan bij de eerdere herontwikkeling

zaken naar eigen wens kunnen aanpassen, zodat

van de woningen aan de huidige Annie M.G.

ieder huis op zich weer uniek is. Wij wensen je veel

Schmidtlaan en Simon Vestdijkstraat. In een

plezier met het bekijken van deze brochure en

later stadium zal ook de rest van deze omgeving

hopen dat je er enthousiast van wordt. Wij zijn dat

verder worden ontwikkeld, waarbij de bestaande

in elk geval wel en Brandt Makelaars staat je bij

bebouwing plaats zal maken voor met name

vragen natuurlijk graag te woord! Kijk voor meer

wonen in verschillende vormen.

informatie op www.dichterskwartierharderwijk.nl.

15


Impressie optie woonkamer/keuken

Impressie slaapkamer

16


D I C H T E R S K WA R T I E R I I H A R D E R W I J K

OVERZICHT PLATTEGRONDEN

17


D I C H T E R S K WA R T I E R I I H A R D E R W I J K

D

IC

H

TE

R

SK

W

A

R

TI

ER

II

H

A

R

D

ER

W

IJ

K

Ha

nd

el

ke e

rs w eg

sw eg

Ha

nd

el

sw eg

Ve r

D

8

Ho

of dw eg

Rabobank

9

18

IC

H

TE

R

SK

W

A

R

TI

ER

II

H

A

R

D

ER

W

IJ

K


D I C H T E R S K WA R T I E R I I H A R D E R W I J K

19


D I C H T E R S K WA R T I E R I I H A R D E R W I J K

BEGANE GROND B O U W N U M M E R S 2 t /m 9 E N 1 2 t / m 1 9

1m

2m

3m

20

4m

5m


D I C H T E R S K WA R T I E R I I H A R D E R W I J K

EERSTE VERDIEPING B O U W N U M M E R S 2 t /m 9 E N 1 2 t / m 1 9

1m

2m

3m

21

4m

5m


D I C H T E R S K WA R T I E R I I H A R D E R W I J K

ZO L D E R B O U W N U M M E R S 2 t /m 9 E N 1 2 t / m 1 9

1m

2m

3m

22

4m

5m


D I C H T E R S K WA R T I E R I I H A R D E R W I J K

B O U W N U M M E R S 2 t /m 9 E N 1 2 t / m 1 9

V = ventilatierooster

V = ventilatierooster

Voorgevel

Achtergevel

Dwarsdoorsnede

23


D I C H T E R S K WA R T I E R I I H A R D E R W I J K

BEGANE GROND BOUWNUMMERS 10 EN 11

Bouwnummer 10 heeft dezelfde indeling maar dan gespiegeld

1m

2m

3m

24

4m

5m


D I C H T E R S K WA R T I E R I I H A R D E R W I J K

EERSTE VERDIEPING BOUWNUMMERS 10 EN 11

Bouwnummer 10 heeft dezelfde indeling maar dan gespiegeld

1m

2m

3m

25

4m

5m


D I C H T E R S K WA R T I E R I I H A R D E R W I J K

ZO L D E R BOUWNUMMERS 10 EN 11

Bouwnummer 10 heeft dezelfde indeling maar dan gespiegeld

1m

2m

3m

26

4m

5m


D I C H T E R S K WA R T I E R I I H A R D E R W I J K

BOUWNUMMERS 10 EN 11

V = ventilatierooster

Voorgevel

Zijgevel

Achtergevel

Dwarsdoorsnede

Bouwnummer 10 heeft dezelfde indeling maar dan gespiegeld

27


D I C H T E R S K WA R T I E R I I H A R D E R W I J K

BEGANE GROND BOUWNUMMERS 1 EN 20

Bouwnummer 1 heeft dezelfde indeling maar dan gespiegeld

1m

2m

3m

28

4m

5m


D I C H T E R S K WA R T I E R I I H A R D E R W I J K

EERSTE VERDIEPING BOUWNUMMERS 1 EN 20

Bouwnummer 1 heeft dezelfde indeling maar dan gespiegeld

1m

2m

3m

29

4m

5m


D I C H T E R S K WA R T I E R I I H A R D E R W I J K

ZO L D E R BOUWNUMMERS 1 EN 20

Bouwnummer 1 heeft dezelfde indeling maar dan gespiegeld

1m

2m

3m

30

4m

5m


D I C H T E R S K WA R T I E R I I H A R D E R W I J K

BOUWNUMMERS 1 EN 20

V = ventilatierooster

Voorgevel

Zijgevel

Achtergevel

Dwarsdoorsnede

Bouwnummer 1 heeft dezelfde indeling maar dan gespiegeld

31


D I C H T E R S K WA R T I E R I I H A R D E R W I J K

OPTIES

➊ ➎

BEGANE GROND

ZO L D E R

1. Uitbouw achterzijde 2400 mm.

5. Alternatieve indeling zolder

2. Grote pui in achtergevel

(deze optie is niet van toepassing voor

3. Alternatieve opstelling keuken

woningen 10 & 11)

4. Zwart stalen kozijn met deur tussen

hal en keuken

32


D I C H T E R S K WA R T I E R I I H A R D E R W I J K

OPTIES

Achtergevel

Dwarsdoorsnede

33


34


35


36


D I C H T E R S K WA R T I E R I I H A R D E R W I J K

DE MAKELAAR

I N N O VAT I E F, D E S K U N D I G , P E R S O O N L I J K E N O R I G I N E E L

Jou helpen met je woonvraag, dat is waar we

en Biddinghuizen). Sinds de oprichting heeft

elke dag al 30 jaar lang met veel enthousiasme

Brandt Makelaars met zorg de belangen behartigd

mee aan de slag gaan. We geloven in makelen op

van vele partijen en is het kantoor, door haar

een authentieke manier: innovatief, deskundig,

specifieke werkwijze, een begrip geworden in

persoonlijk en origineel. Als toonaangevende

de regio. Deze werkwijze, gekenmerkt door

Harderwijkse makelaars staan wij stevig met onze

een zakelijke aanpak gecombineerd met een

voeten in de regionale woningmarkt. Door onze

persoonlijke dienstverlening is door de jaren heen

ervaring en ons uitgebreide netwerk schetsen we

altijd zeer gewaardeerd en heeft gezorgd voor

jou altijd een realistisch plaatje en weten we jouw

vaak terugkerende cliënten. De medewerkers,

woonvraag samen te beantwoorden.

allen woonachtig in het werkgebied, hebben nog ouderwets ‘hart’ voor de belangen van de cliënten.

De verschillende makelaars realiseren zich maar

De lokale bekendheid van de medewerkers zorgt

al te goed wiens belangen zij behartigen, of het

ervoor dat zij weten wat er in het werkgebied

nu gaat om aankoop, verkoop, nieuwbouw of

speelt en zodoende kunnen zij potentiële cliënten

taxatie. De realiteit wordt daarbij overigens niet

en opdrachtgevers adequaat informeren over de

uit het oog verloren. Brandt Makelaars beschikt

plaatselijke onroerend goed markt.

over alle benodigde kennis om zowel particulieren als ook professionele marktpartijen goed van

Brandt Makelaars is sinds de oprichting

dienst te kunnen zijn met een gedegen advies of

aangesloten bij de NVM en heeft zich sindsdien

planaanpak. Zeker bij nieuwbouwprojecten wordt

specifiek toegelegd op drie disciplines, te

Brandt Makelaars door vele ontwikkelaars en

weten: woningmakelaardij, bedrijfsmakelaardij

bouwers al in een vroeg stadium geconsulteerd

en financiële dienstverlening. Voor deze drie

omdat Brandt daarin over zeer veel ervaring

specialiteiten gebruikt Brandt de volgende

beschikt.

handelsnamen: Brandt Woningmakelaars, Brandt Bedrijfsmakelaars en Brandt Hypotheken

Brandt Makelaars is een kantoor met meer dan

en Assurantiën. De drukbezochte eigen website,

30 jaar ervaring, gevestigd te Harderwijk en

www.brandtmakelaars.nl, geeft een helder en

heeft als werkgebied de Noord-West-Veluwe

overzichtelijk beeld van alle activiteiten binnen

(Harderwijk, Hierden, Ermelo, Putten, Nunspeet

Brandt Makelaars.

37


38


D I C H T E R S K WA R T I E R I I H A R D E R W I J K

DE BOUWER

M A AT S C H A P P E L I J K B E T R O K K E N D O O R D U U R Z A M E B E D R I J F S V O E R I N G

In 1947 heeft Hans van Norel Sr. zijn

opdrachtgever voor nieuwbouw, verbouw,

aannemersbedrijf ingeschreven bij de Kamer van

restauratie of onderhoud.

Koophandel. Met het realiseren van uiteenlopende bouwwerkzaamheden vestigde hij de naam

Van Norel Bouwgroep wil een veelzijdige

van Bouwbedrijf van Norel in de regio. In 1980

en flexibele partner zijn en beschikt over

heeft zijn zoon Jan het bedrijf overgenomen

gekwalificeerde mensen voor de beste aanpak

die het bedrijf, mede door uitgebreide kansen

en uitvoering. Ideeën, plannen, wensen en

in de markt, uitbouwde tot een respectabele

dromen van de (potentiële) opdrachtgever

bouwonderneming. Sinds 2000 heeft Hans van

combineren wij graag met onze kennis,

Norel jr., de derde generatie, de algehele leiding

vakmanschap en ervaring. Het ontzorgen van

en mogen we anno 2019 stellen dat Van Norel

onze opdrachtgever is ons speerpunt. Wij geven

Bouwgroep een vaste positie heeft verworven in

met een duurzame bedrijfsvoering invulling

de bouwwereld van Oost en Midden Nederland.

aan onze maatschappelijke betrokkenheid en verantwoordelijkheid ten opzichte van

Van Norel Bouwgroep richt zich op het

medewerkers, opdrachtgevers en samenleving.

ontwikkelen, uitvoeren, beheren en onderhouden

Door onze werkwijze, die wij borgen met

van bouwprojecten op het gebied van wonen,

meerdere certificeringen, creëren wij een optimale

zorg, werken, recreëren en industrie.

en toekomstbestendige leefomgeving.

Opdrachten komen voort uit design&build, bouwteam en (Europese) aanbesteding.

Wij zien er naar uit om uw nieuwe woning in het

De markt wordt over de gehele breedte bediend.

Dichterskwartier Harderwijk voor u te realiseren. De woningen zullen worden gebouwd met het

Van grootschalige utiliteit en projecten met een

Woningborg-certificaat.

multifunctioneel karakter tot de particuliere

39


Prachtige gevelsteen en natuurleien

Zonnepanelen Gasloos,

Zéér ruime

warmtepomp en

woningen

vloerverwarming

Bijzondere architectuur

Kunststofkozijnen

Groenverklaring

Luxe sanitair en

met financierings-

binnenafwerking

Zeer goed

Dichtbij

geïsoleerd

het centrum

(EPC 0,26)

40

voordeel


D I C H T E R S K WA R T I E R I I H A R D E R W I J K

CONTACT W W W. D I C H T E R S K WA R T I E R H A R D E R W I J K . N L

V E R KO P E N D E M A K E L A A R BRANDT MAKELAARS Verkeersweg 5 3842 LD Harderwijk info@brandtmakelaars.nl T +31(0) 341 416 426 www.brandtmakelaars.nl

DICHTERSKWARTIER II Fase 3 HARDERWIJK is ontwikkeld door RHS Real Estate Partners namens Wijori Ontwikkelingen Harderwijk B.V. & N2 B.V.

41


COLOFON PROJECTONTWIKKELAAR RHS REAL ESTATE PARTNERS Stationsstraat 2 3851 NH Ermelo info@rhs.nl T +31(0) 341 411 900 www.rhs.nl ARCHITECT FIER ARCHITECTEN Nieuwstraat 9 3861 AJ Nijkerk contact@fierarchitecten.nl T +31 (0) 33 247 112 0 www.fierarchitecten.nl BOUWBEDRIJF VAN NOREL BOUWGROEP Brinkgreverweg 32 8161 NW Epe contact@vannorel.nl T +31(0) 578 615 311 www.vannorel.nl VORMGEVING HELLENIQUE ART & DESIGN B.V. Molenstraat 3 3882 AC Putten studio@hellenique.nl T +31(0) 88 799 709 0 www.hellenique.nl

DISCLAIMER Deze informatie is door ons met de nodige zorgvuldigheid samengesteld. Onzerzijds wordt echter geen enkele aansprakelijkheid aanvaard voor enige onvolledigheid, onjuistheid of anderszins, dan wel de gevolgen daarvan. Alle opgegeven maten en oppervlakten alsmede (interieur)impressies zijn indicatief. De definitieve kaveloppervlakten worden na oplevering en na inmeting door het Kadaster bepaald. Koper heeft zijn eigen onderzoeksplicht naar alle zaken die voor hem of haar van belang zijn. Met betrekking tot deze woning is de makelaar adviseur van verkoper. Wij adviseren u een deskundige adviseur in te schakelen die u begeleidt bij het aankoopproces. Indien u specifieke wensen heeft omtrent de woning, adviseren wij u deze tijdig kenbaar te maken aan uw adviseur en hiernaar zelfstandig onderzoek te (laten) doen. Indien u geen deskundige vertegenwoordiger inschakelt, acht u zich volgens de wet deskundig genoeg om alle zaken die van belang zijn te kunnen overzien.


D I C H T E R S K WA R T I E R I I HARDERWIJK

Profile for Hellenique Art & Design B.V.

Verkoopbrochure Dichterskwartier II Harderwijk  

Aan de rand van de binnenstad van Harderwijk worden 20 zeer ruime energie-zuinige, gasloze woningen, in een robuuste, eigentijdse uitvoering...

Verkoopbrochure Dichterskwartier II Harderwijk  

Aan de rand van de binnenstad van Harderwijk worden 20 zeer ruime energie-zuinige, gasloze woningen, in een robuuste, eigentijdse uitvoering...