Page 1

Bulletin, 27 October 2012 Αγαπητά μέλη καi φιλοι / Dear members and friends, Τα νέα που ακολουθουν ειναι: / The messages below are for:

1. International Charity Bazaar, Dublin 2. Census 2011, Greeks and Cypriots in Ireland 3. Modern and Ancient Greek lessons 4. Ireland – Greece 5. Αναθεώρηση καταστατικού/Revision of the Articles of Association

1


1.

International Charity Bazaar, Dublin

Dear members and friends, Each year International Charity Bazaar undertakes various initiatives aimed at raising funds for nominated charities and promoting cultural heritage of other countries. Although there are hundreds of admirable international charities operating in Ireland, in recognition of its host country, the Diplomatic Corps decided to support Irish efforts to create a better world, starting at home. A Greek and a Cypriot stalls at the International Charity Bazaar which will be held in the Burlington Hotel on Sunday the 18 November. The foods cooked and donated last year were very much appreciated and funds raised went to the Bazaar who donate them to Irish Charities. This year there will be a bric-a-brac stall. The Bazaar Committee has asked 'Please go through your cupboards and storage spaces. Any thing which you no longer wish to possess, but may be a treasure to others can be given to our Irish friends for this stall. Please contact Muriel Caulfield at 085 717 6411/2889656.' There will also be a book stall. If you wish to donate any English or other language, fiction or non-fiction, adult or children’s books, please let the Embassy know. For more: www.internationalbazaar.ie

2. Census 2011, Greeks and Cypriots in Ireland According to Central Statistics Office (CSO) there were 516 Greek and 83 Cypriot citizens in Ireland (Republic of Ireland) on April 2011 – Census 2011 Profile 6 (Migration and Diversity), page 8: http://www.cso.ie/en/media/csoie/census/documents/census2011profile6/Profile%206%20Migration%20and %20Diversity%20entire%20doc.pdf

From CSO Database CD510: Population Usually Resident and Present in the State by Sex, Nationality, Age Group, CensusYear and Statistic http://www.cso.ie/px/pxeirestat/Statire/SelectVarVal/Define.asp?maintable=CD510&PLanguage=0 Select: Statistical Indicator : Population (Number) Age Group : All ages Sex: Both sexes Nationality: Cypriot, Greek 2


3.

Modern and Ancient Greek lessons

ΑΠΟΦΟΙΤΗ ΤΗΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΜΕ ΑΔΕΙΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΠΑΡΑΔΙΔΕΙ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΝΕΩΝ ΚΑΙ ΑΡΧΑΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ. ΔΙΑΤΙΘΕΤΑΙ ΚΑΙ ΓΙΑ ΦΥΛΑΞΗ ΚΑΙ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΠΑΙΔΙΩΝ. ΤΙΜΗ ΠΡΟΣΙΤΗ ΤΗΛ.ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ: 0894874884 KAI EMAIL: xrivel@gmail.com ============================================ I am a native speaker of Greek with a teaching license acknowledged by The Greek Ministry of Education. I received my Bachelor Degree from the National and Kapodistrian University of Athens (Department of Philosophy, Pedagogy and Psychology). I can also provide childcare services Email : xrivel@gmail.com Phone: 0894874884

4.

IRELAND – GREECE

Την Τετάρτη, 14 Νοεμβριου, στις 7:45 μμ, η Εθνικη Ελλαδος ποδοσφαιρου παιζει φιλικό παιχνίδι με την Ιρλανδία στο γηπεδο Aviva, στο Δουβλίνο. Θέλουμε να κανουμε κράτηση θέσεων για εισητηρια απο την Ιρλανδική ομοσπονδια ποδοσφαιρου, αλλά χρειαζομαστε τον αριθμο εισητηριων να παραγγειλουμε Αν ενδιαφερεστε, παρακαλω στειλτε email στο secretary@helleniccommunity.ie μεχρι την Τριτη 30/10, με τον αριθμο εισητηριων που χρειαζεστε να κρατησουμε. Η τιμή δεν εχει ακομα κανονιστει, αλλά θα ειναι γυρω στα 30 ευρω το εισητηριο =============================== On Wednesday, November 14, at 7:45 pm, the Greek national team of football plays a friendly match against Ireland at the Aviva stadium, Dublin. We would like to book tickets for the match from the Football Association of Ireland, but in order to do so we need to know how many tickets to order. If interested, please send an email by Tuesday, 30/10 to secretary@helleniccommunity.ie with the number of tickets you’d like to book. The price has not yet been arranged, but will be around 30 euros the ticket

5.

Αναθεώρηση καταστατικού/Revision of the Articles of Association 3


Αγαπητά μέλη, Ένα από τα αιτήματα της Γενικής Συνέλευσης που εξέλεξε το παρόν Διοικητικό Συμβούλιο ήταν η αναθεώρηση του καταστατικού. Με ιδιαίτερη ικανοποίηση σας ανακοινώνουμε ότι είμαστε πλέον έτοιμοι να ξεκινήσουμε τη διαδικασία. Συγκεκριμένα, το ισχύον καταστατικό μπορείτε να το βρείτε εδώ σε pdf και σε word http://www.helleniccommunity.ie/docs/Memorandum%20of%20Association%20EN.pdf ( pdf Αγγλικά) http://www.helleniccommunity.ie/docs/Memorandum%20of%20Association%20GR.pdf (pdf Ελληνικά) http://www.helleniccommunity.ie/docs/Memorandum%20of%20Association%20GR.doc (word Ελληνικά (Θα παρατηρήσετε καταρχήν ότι τα καταστατικά αυτά δεν είναι τα ίδια: φέρουν τις υπογραφές διαφορετικών ΔΣ και έχουν μια μεγάλη χρονική απόσταση μεταξύ τους. Αυτό όμως δεν θα μας απασχολήσει αυτή τη στιγμή, αυτό άλλωστε είναι και ένα από τα ζητήματα που θέλουμε να διορθώσουμε.) Σε πρώτη φάση, καλούμε τα μέλη να υποβάλουν με email τις προτάσεις τους για αλλαγές στο ακόλουθο email, μέχρι και τις 30/11/2012: association@helleniccommunity.ie Από εκεί και πέρα, η πρώτη εκδοχή του νέου καταστατικού θα είναι έτοιμη και θα σταλεί στα μέλη μέχρι τις 30/12/2012. Θα ακολουθήσει ένας δεύτερος γύρος προτάσεων και η τελική εκδοχή του νέου καταστατικού θα τεθεί προς έγκριση από τα μέλη σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση στις αρχές του 2013. Τις προτάσεις σας μπορείτε να τις βασίζετε είτε στο ελληνικό είτε στο αγγλικό κείμενο και να τις στέλνετε είτε στα ελληνικά είτε στα αγγλικά. Θα σας παρακαλέσουμε να είστε όσο σαφέστεροι γίνεται. Για παράδειγμα, μπορείτε να ξεκινήσετε αναφέροντας αν θέλετε να αφαιρέσετε, να προσθέσετε, ή να τροποποιήσετε κάτι και στη συνέχεια να αναφέρετε το σχετικό εδάφιο του παρόντος καταστατικού όπου αναφέρεται η παρατήρησή σας (όπου αυτό απαιτείται). Υπενθυμίζουμε ότι, αν και θα δεχθούμε προτάσεις από όλους τους ενδιαφερομένους, μόνο τακτικά μέλη που έχουν τακτοποιήσει τη συνδρομή τους θα μπορούν να συμμετάσουν και να έχουν δικαίωμα ψήφου στη Γενική Συνέλευση. Η υποεπιτροπή του ΔΣ αρμόδια για την αλλαγή καταστατικού απαρτίζεται από τους: -Κωνσταντίνο Δρακάκη -Θωμαή Κακούλη -Γιάννη Δουμένη -Θοδωρή Νικολακόπουλο. Η υποεπιτροπή διατηρεί το δικαίωμα να ζητήσει τη συνδρομή τρίτων εάν το κρίνει σκόπιμο (π.χ. κάποιου δικηγόρου για νομικούς όρους κλπ.) Ο Πρόεδρος, Κωνσταντίνος Δρακάκης ****************************** ********************************************* Dear Members, One of demands of the General Assembly which elected the current Board was the revision of the Articles of Association. We are now pleased to announce that we are ready to start the process. 4


Specifically, you may find the current Articles of Association here: http://www.helleniccommunity.ie/docs/Memorandum%20of%20Association%20EN.pdf (pdf English) http://www.helleniccommunity.ie/docs/Memorandum%20of%20Association%20GR.pdf (pdf Greek) http://www.helleniccommunity.ie/docs/Memorandum%20of%20Association%20GR.doc (word Greek) (You may notice that the two versions are signed by different Boards and at different times. This, however, will not concern us now, as it is one of the issues we want to address.) As a first step, we call upon the members to submit their proposals by email until 30/11/2012 here: association@helleniccommunity.ie The first draft of the new Articles of Association will be circulated to the members by 30/12/2012. A second round of suggestions will follow and the final draft will be submitted for approval to an extraordinary meeting of the General Assembly called sometime in the early 2013. You may submit your proposals in English or in Greek and base them on either the Greek or the English text. Please be as specific as you can. For example, you may start by mentioning whether you wish to remove, add, or modify something and then mention the related paragraph of the current text, when applicable. We remind you that, although we will accept proposals from all interested parties, only regular members who have fulfilled their financial obligations are eligible to participate and vote in the General Assembly. The subcommittee entrusted with the revision consists of the following: -Konstantinos Drakakis -Thomae Kakouli -Yannis Doumenis -Thodoris Nikolakopoulos The subcommittee reserves the right to consult third parties (e.g. a lawyer for legal terminology). The President, Konstantinos Drakakis

5

Bulletin, 27 Oct. 2012  
Bulletin, 27 Oct. 2012  

News, events, ads etc from Hellenic Community of Ireland

Advertisement