Page 1

Helle Jagtforeninger 31. Ă…rgang Nr. 4

December 2013


Indholdsfortegnelse Helle jagtforeninger .......................................................... 3 - 13 Meddelelser fra medlemmer ................................................... 5 Næsbjerg sogns jagtforening .......................................... 7 - 9 Helle jagtforeninger aktivitetskalender ............................. 13 Starup jagtforening ......................................................... 15 - 17 Øse sogns jagtforening ........................................................... 19 Grimstrup - Årre - Roust jagtforening .............................. 21 Fåborg sogns jagtforening ........................................... 23 - 26

Helle Jagt på nettet www.hellejagt.dk Nyt redaktør søges Da Ole Nielsen stopper som redaktør søges en ung eller ældre jæger som kunne tænke sig at stå for produktion af folderen. Interesserede kan kontakte Ole på tlf. 27 27 65 05 for mere info.

Hent selv Hvis der er flere som ønsker at hente folderen fra internettet, så vi sparer portoen, vil jeg gerne have besked om dette på mail : obn@hellejagt.dk Hvis I oplyser jeres mailadresse skal jeg nok sende en mail når der udkommer et nyt nr. af bladet så I ikke selv skal kontrollere hvornår der er nyheder. 2


Udvalget for Helle Jagtforeninger Formand : Ole Nielsen, Starupvej 21, Starup, 7200 Grindsted ............. 2488 5853 Kasserer : Bent Jensen, Roustvej 210, Roust, 6818 Årre ........................ 7519 2260 Hardy Knudsen, Kokjærvej 6 6753 Agerbæk ............................................ 2250 4831 Niels H. Madsen, Kirkevejen 41, Rousthøje, 6818 Årre ........................... 4020 7094 Jakob Arnbjerg, Egevej 2, Oved, 6800 Varde ............................................ 6018 3136

Foreningskontakter Fåborg Sogns jagtforening Formand:Aksel Thomsen, Fuglsigvej 5, 6818 Årre .................................. 21 66 14 41 Kasserer:Jens H. Sørensen, Fåborgve 117, 6753 Agerbæk .................. 2872 0874 Næsbjerg sogns jagtforening Formand:Benjamin Jessen, Skoleparken 22, Næsbjerg, 6800 Varde . 2245 6362 Kasserer: Kjeld A. Jepsen, Vardevej 52, Knoldeflod, 6818 Årre .......... 7526 7100 Starup jagtforening Formand: Torben Jensen, Gl. Grindstedvej 5, Starup, 7200 Grindsted ....... 7533 7469 Kasserer: Erik Madsen, Varde Landevej 25, 7200 Grindsted ............... 2055 3049 Øse sogns jagtforening Formand: Carsten Christensen Tranbjergevej 16, Helle 6800 Varde .. 4011 3002 Kasserer: Henning Sørensen, Stenhøjvej 6, Heager, 6800 Varde ........ 2033 5237 Grimstrup - Årre - Roust jagtforening Formand: Jørgen Buhl .................................................................................... 2076 2449 Kasserer: Jesper Friis, Roustvej 245 ............................... 7517 3930 / 2878 6399

Stof til næste nummer skal være mig i hænde senest den 17. februar 2014. Ole Bæk Nielsen Rævestræde 10, Nordenskov 6800 Varde obn@hellejagt.dk Ansvarshavende redaktør: Ole Bæk Nielsen, Nordenskov 3


HEJBØL

PAPIR Hejbøl Papir

Puglundvej 11 7200 Grindsted Tlf. 25318333 rasmus@scherfig.dk

Kirkegade 5 6700 Esbjerg Tlf. 75120155

Byggeri udført efter nutidens krav..! Vi udfører alt indenfor: Boligbyggeri - Landbrugsbyggeri Erhvervsbyggeri - Industribyggeri

Murer - Kloak - Betonarbejde Hoved- & totalentreprise af byggeri samt projektering af byggeri i samspil med bygherre..!

Østermarksvej 39 - 7250 Hejnsvig Tlf. 75 33 59 00

4


Helle Jagtforeninger Gravhundeejere Der findes i vores om råde et gravtræningscenter.Træningen foregår under kyndig vejledning. Træningstid : Hver onsdag fra kl. 18 husk at trække nr. inden kl. 19 fra april til oktober. Ferie i juli måned. Pris: 40 kr. for første hund og 35 for følgende hunde. Der er også hvalpetræning for hunde under 1. år pris 20 kr. pr. hund. Sted: Borggårdsvej, Tjæreborg ved skydebanen. Gravoplærer: Michael Gabel, Gellerupvej 121, 6800 Varde . Telf. 7522 2151

Festtelt udlejes 40 m2 telt udlejes pris for medlemmer 250,- kr. for ikke medlemmer 500,- kr. Starup Jagtforening

5


Roust Auto- og Lastbilservice Hans Chr. Friis Aps Roust - 6818 Ă…rre Tlf. 75 19 22 40 og 75 19 23 99

.

.

Revision Skat Outsourcing

.

Frodesgade 125 DK 6701 Esbjerg Tel.: + 45 79 12 84 44 www.deloitte.dk

Tilsluttet Tlf.: 75 19 63 80 Bil.: 40 44 63 80

6


Næsbjerg Jagtforening Bestyrelsen

Generalforsamling

Formand: ........... Benjamin Jessen Næstformand: ......... Dan Pedersen Kasserer: ................... Keld Jepsen Helle Jagt: ........ Niels H. Madsen Sekretær: ....... Jørgen Brunsgård

i Næsbjerg Jagtforening onsdag den 15. januar 2014 kl.19.30 i Næsbjerghus Dagsorden: 1. Valg af ordstyrer, stemmetællere og skriftfører 2. Formandens beretning 3. Regnskab 4. Indkomne forslag – skal være formanden skriftligt i hænde 8 dage før generalforsamlingen 5. Fastlæggelse af kontingentet 6. Valg af bestyrelse. På valg er Benjamin Jessen og Jørgen Brunsgaard. Valg af suppleant 7. Valg af Revisor. På valg er Bent Jensen 8. Beretning og regnskab for Helle jagtforening 9. Evt. Inden starten på generalforsamlingen vil jagtforeningen være vært med gule ærter kl. 18.30.

På www.naesbjerg.dk under jagtforening vil man kunne se vores kommende aktiviter mv.

Julebanko: Tag hele familien, venner og naboer med til årets julebanko d. 19. december kl. 19.00 i Næsbjerghus. Som altid er der gode præmier til vinderne i bankospillet, samt en masse fantastiske præmier i vores amerikanske lotteri. Tag endelig børnene med til en hyggelig aften, hvor vi også vil have noget til dem.

Tilmelding til gule ærter skal ske til Benjamin Jessen på 22456362 senest 3 dage før generalforsamlingen. Gule ærter er gratis for foreningens medlemmer.

7


Jerne Dyreklinik Dyrlæge Manfredo Occhionero Storegade 197 Esbjerg Ø Praksis for familiedyr

Serviceproblemer ? Ring til :

tlf. 22 80 69 06

Nordenskov / Næsbjerg

Hjemmekonsultation efter aftale i Nordenskov - Øse -Starup

J.C.Jensensvej 3 Nordenskov 6800 Varde

El-service Aps

Telefon 75 29 81 07

Selskaber fra 15-120 personer Mad ud af huset

Byvejen 1, Rousthøje, 6818 Årre Jordarbejde · Nedbrydning · Knusning · Kloak · Dræn · GPS-kalk - Kvalitetsarbejde til aftalt tid!… 8


Næsbjerg Jagtforening Mindeord over Broder Nielsen Søndag d. 2. juni 2013 gled flagene på halv stang i Næsbjerg, efterhånden som nyheden bredte sig, at Broder Nielsen var afgået ved døden på sygehuset i Esbjerg. Broder var en skikkelse i byen - afholdt og respekteret, hvor han kom. Mange følte, de led et personligt tab, mistede en kær ven eller en god bekendt. Broder var efterhånden blevet alderspræsident i Næsbjerg Jagtforening, hvor han havde været medlem i mere end et halvt århundrede. Broder voksede op i Lemsig - en lokalitet mellem Sig og Vesterbæk på en mindre landejendom, der grænser op til Nørholm hede. Interessen for jagt blev tidligt vakt: en nabo var jæger ligesom gårdejeren, hvor han kom i tjeneste efter konfirmationen. Det var dengang, hvor man blev jæger ved at aflevere et pasfoto og betale 2 kroner på politistationen. Jagtudstyret: en belgisk eller tysk side-by-side/kaliber 16 samt en jagttaske til patroner (pappatroner fra HÆRENS KRUDTVÆRK) og madpakke. Tasken var kantet med en håndfuld fuglegalger. Jagtsæsonen indledtes d. 18 september med agerhønsejagten og kulminerede d. 1 oktober med harejagten. Jagtretten aftaltes ved et kaffegilde og jagtlejen var en hare til jul. Broder havde oplevet meget, han huskede godt og var en god fortæller. - Historier fra dengang man kun gik på jagt om søndagen, om de tunge, lange roemarker med agerhønseflokke, om haretramp på de endeløse græs- og stubmarker. Broder var både en dygtig jæger og det glade midtpunkt, når vi kom til den „sikre såt“ med madpakken og en dram. Han sang for med sin smukke, stærke røst. Vi - hans Jagtkammerater i Næsbjerg Jagtforening vil savne ham mindes ham med glæde tilsat et stænk af vemod - og en stor tak for det, han var og gav os af gode oplevelser. ÆRET VÆRE BRODER NIELSENS MINDE!! På foreningens vegne P.E. Christensen.

9


STARUP AUTOSERVICE

Varde Afdeling Kræmmergade 5[ad:postnr] 5 [ad:by] TelefonVarde 6800 45 12 36 00 Telefon 45 12 36 00

v/ Erik Jensen Tingvejen 282, Starup 7200 Grindsted - Tlf. 75 33 70 79

Nordenskov

Revision Britta Kubel Jensen Sønderskovvej 24 Nordenskov, 6800 Varde

Tlf. 75 29 80 65

10


Helle Jagtforeninger Trofæaften På grund af dalende tilslutning til trofæaften er det besluttet at vi springer over dette arrangement i 2014. Vi arbejder i stedet på at finde en foredragsholder. Dette kommer der mere om i marts udgaven.

11


12


Aktivitetskalender Forening JKF JKF Øse Næsbjerg JKF Øse JKF JKF Næsbjerg Øse Næsbjerg Næsbjerg Øse Øse Starup Starup Øse Fåborg Starup GÅR Øse Øse

Mødested

Sdr.skovvej 10 Næsbjerghus P-Pladsen

Telefonen Telefonen Næsbjerghus Næsbjerghus P-Pladsen Nordenskov kro Multihuset P-Pladsen Cafe’en Teglgårdshallen Årre kro Nordenskov kro Varde skydebane

Dato

Tidspunkt

7. dec. 8. dec. 15. dec. 19. dec. 4. jan. 5. jan. 5. jan. 11. jan. 12. jan. 12. jan. 15. jan. 15. jan. 19. jan. 22. jan. 23. jan. 23. jan 26. jan. 30. jan. 1. febr 6. febr. 19. febr. 24. april

10.00 19.00 10.00

18.30 19.30 10.00 19.30 19.00 10.00 19.00 18.00 19.30 19.30 16.00

Aktivitet

Jagt Ølgod Plantage Jagt Sønder Heden Plantage Jagt i Solbakke Julebanko Jagt Ølgod Plantage Gravjagt Jagt Sdr. Plantage Jagt Sønder Heden Plantage Tilmelding Gule ærter Tilmelding Gule ærter Gule ærter Generalforsamling Rævejagt m. gule ærter Generalforsamling Generalforsamling Tilmelding jagtfest Gravjagt Generalforsamling Jagtfest Generalforsamling Trofæaften Indskydning

Nyt redaktør søges Da Ole Nielsen stopper som redaktør søges en ung eller ældre jæger som kunne tænke sig at stå for produktion af folderen. Interesserede kan kontakte Ole for mere info. Stof til næste nummer skal være mig i hænde senest den 17. februar 2014. Ole Bæk Nielsen Rævestræde 10, Nordenskov 6800 Varde obn@hellejagt.dk 13


Niels H. Madsen Tømrer og Bygningssnedker Aps Liljebrovej 1, Vesterbæk, 6800 Varde 75 26 40 94 Bil 40 20 70 94 Fax 75 26 46 94 mail: nielsmadsen@firma.tele.dk

Vardevej 39 . Rousthøje . 6818 Årre Tlf. / Fax 75 16 94 32

Fasaner sælges Henning Sørensen, Starup, Telf. 75 33 70 89

KV-energi Aps Din leverandør af brændsel

Alt i træpiller og briketter. • 3 slags træpiller på lager. • Træpillerne findes i sække, i big bags og i løs. • Træpillerne kan leveres efter aftale. Så vi har en træpille der passer til dit fyr. Henvendelse bedst efter kl. 16.00 på hverdage Kontakt: Knud, tlf. 22540917, Hellevej 22, Agerbæk eller Jesper, tlf. 21681652 PS. Jeg har altid tid til en lille „jagt-snak“. 14


Starup Jagtforening Måde Skydebane Tirsdag d. 10-9 var vi i Måde, for at prøve deres hjortebane, var selv på banen sidste år og blev imponeret af deres eletronisk markering, som bare virker og giver en rigtig god skydning. Nåede ikke selv med den 10, men de 15 mand som var dernede, havde en rigtig god aften og den samme oplevelse. Det kører rigtig godt i Måde, så det er ikke sidste gang vi er der.

Korsholm Sædvanen tro var vi d. 30-9 en tur hos Korsholm på deres skydearena, vi var 17 mand, som havde en rigtig god aften, dog var der problemer med markeringen af 6,5x55, hvis de skød med spidsskarp, som Korsholm solgte, skød man med Norma spidsskarp var der ingen problemer, men de halve af os skød med 6,5, så det var på jysk godt træls. Vi fik dog lidt ekstra skydetid og efterfølgende har vi fået lidt afslag i prisen.

15
(:6LOYHU2XWGRRU.YDOLWHWVMDJWW¡M WLONRQNXUUHQFHG\JWLJHSULVHU )¡UHURJVnVWRUHVW¡UUHOVHU

cEQLQJVWLGHU 2QVGDJRJWRUVGDJ±6¡QGDJ± 6DPWHIWHUDIWDOH +RVWUXSYHM(VEMHUJ9 (PDLOHOLVDEHWKPZHEHU#JPDLOFRP7OI 16


Starup Jagtforening Generalforsamling Den 23-1-14 kl. 19.00 i Multihuset Dagsorden 1. Valg af ordstyrer og skriftfører 2. Valg af stemmetæller 3. Formandens beretning 4. Kasserens beretning 5. Beretning fra Helle Jagtforening 6. Godkendelse af beretninger 7. Valg af bestyrelse og supplanter På valg er Torben jensen og Karsten Klint Supp. Erik Olsen og Bertel Mortensen 8. Valg af revisorer På Valg er Mogens Svarrer 9. Indkommende forslag 10. Valg af rengøringshold 11. Afstemning til årets jæger 12. Evt. Forslag skal være formanden i hænde senest 10 dage før generalforsamlingen. Husk trofæer, da der stemmes om årets trofæ denne aften.

Jagtfest 90 års jubilæum Afholdes i Teglgårdshallen, Krogager Lørdag d. 1-2-14 kl. 18.00 Menu: Forret - Hovedret med spændende vildtretter samt grisekød. Dessert, samt kaffe/te Musik: Poul Anker, Als Pris incl 1. glas vin kr. 220,Der vil blive solgt amerikansk lotteri med mange gode præmier Tilmelding samt betaling senest d. 23-1-14 til Erik Madsen 20553049 el Torben Jensen 51535427 Beløbet kan indbetales på flg konto nr. 5951 4001755 Husk at opgive navn på alle tilmeldte Torben Jensen 17


Lundgaard's Smede og Montage

Salg og service af ATVer samt Skov, Have og Parkmaskiner

v/Jørgen Lundgaard

Speciale: • VVS vand, varme, sanitet • Stokerfyr • Solvarme

Smedebakken 54, Starup 75 33 75 08 / 28 10 75 08

24 40 73 41 - et nr. der er værd at ringe på

www.blmotorservice.dk

e-mail: lundgaard.vvs@firma.tele.dk

Næsbjerg Tømrer- og Maskinsnedkeri v/ Jesper og Svend Aa. Sand Hovedgaden 30 Næsbjerg 6800 Varde Tlf. 75 26 70 07 Fax 75 26 75 72

AUTOMESTER BIRKEGADE 17, 6818 ÅRRE TELF. 75 19 24 44 OG 75 19 25 55 FAX 75 19 23 62

v/ Grete Harboe Heagervej 7 Nordenskov, 6800 Varde Tlf. 75 29 82 33

Kim Andersen Tlf. 75 29 86 75 Mobil 40 35 06 75

Byggematerialer - værktøj - beslag maling - belægningssten - energikoks

Agerbæk Tømmerhandel Hellevej 2 7, 6753 Agerbæk Tlf. 75 19 66 11 Fax 75 19 67 19 - din lokale leverandør 18


Øse Sogns Jagtforening Bestyrelsen Formand Kasserer Sekretær Fanebærer Helle Udv. Suppl.

Carsten Christensen Henning Sørensen Keld Rasmussen Kurt Beck Jacob Arnbjerg Kristian S. Kristensen

SMS liste Er du interesseret i 4011 3002 2033 5237 7529 8570 28996787 6018 3136

at få en påmindelse, via sms, om arrangementer i jagtforeningen så send dit mobilnr. til Carsten på tlf. 40 11 30 02

Rævejagter Gravjagt d 5.1 kl 10.00 husk madpakke. Rævejagt d 19.1 kl 10.00 Vi mødes på P plads. der er gule ærter, tilmelding til gule ærter til Carsten på 4011 3002 senest søndag d 12.1 kl. 18.00 Gravjagt d 26.1 kl 10.00 husk madpakke.

Generalforsamling

onsdag d 22. jan kl 19.30 på kroen Dagsorden 1. Valg af ordstyrer, skriftfører og 2 stemmetællere 2. Beretning 3. Regnskab. 4. Beretning og regnskab for Helle Jagt. 5. Indkomne forslag. 6. Valg til bestyrelse, på valg er Jacob Arnbjerg og Henning Sørensen. 7. Valg af revisor 8. Eventuelt hvor Benny Ølgod beretter om kronvildtudvalget.

Indskydning

af jagtriffel på banen i Varde er den 24.4 fra 16.00 til 20.00 kl. 16-19 skydning på 100 m og 19-20 på 200 m bane.

Hjælper jagt !!!! For de jægere som i årets løb har deltaget i oprydning i Solbakke plantage, vil der blive afholdt en ekstra jagt som belønning for indsatsen d. 15-12. Bestyrelsen.

Trofæaften onsdag d 19. febr. på kroen kl. 19.30 vil jagtforeningen arrangere en aften, hvor alle de som er interesseret, indbydes til at komme med deres trofæer fra denne sæson, så vi alle kan få lejlighed til at studere egne og jagtkammeraters trofæer side om side.

19


Tlf. 75 29 82 83

Biltlf. 20 29 87 10

Planter til fugle- og dyrevildt

Næsbjerg Foderstofforening Tlf. 75 26 71 66

mail: naesbjergfoderstof@mail.tele.dk hjemmeside: www.naesbjergfoder.dk DLF- TRIFOLIUM tilbyder færdige frøblandinger til vildtagre samt forskellige frøarter egnede til formålet.

20


Grimstrup - Årre - Roust Jagtforening Info-mail Er du intreseret i diverse informationer fra GÅR jagtforening og JKF på mail, så send din mail adresse til Jørgen Buhl fambuhl@dlgtele.dk

Rævepürsch Rævepursch havde vi den 7/9 vi startede ved Jørgen Buhl kl 6.00 vi var 8 mand mødt op, vi fordelte os rundt i området , hvor vi mente der kunne være ræve. der blev set 3 ræve ,men ingen blev skudt, der var lodtrækning mellem de fremmødte 2 jagter i Ølgod plantage. De blev vundet af Henning Leth og Henning Jepsen. Tillykke med det. Der bliver ingen rævejagter i Januar måned 2014, der er problemer med at finde teræn da der stadig er en del vildt der må jages der bliver reguleringsjagt i Febuar måned , der kommer sms hvor og hvornår.

Måde skydebane. Indskydning af riffel på Måde skydebane bliver mandag den 14 april 2014 kl. 18.00- 20.00

Generalforsamling Afholdes på Årre kro Torsdag den 6 febuar kl. 19.30 2013 Dagsorden: 1. Valg af ordstyrer & skriftefører 2. Formandens beretning 3. Regnskab 4. Beretning og regnskab Helle Jagt 5. Fastsættelse af kontingent 2014 6. Valg til bestyrelsen på valg er. Henning Leth & Bent Jensen Bent modtager ikke genvalg. Valg af revisor og supleant 7. Indkomne forslag, skal være formanden i hænde senest 8 dage før mødet 8. Udeling af rævepokal 9. Evt 21


Sk ydear enaen er åben - book sk ydetid n u Sky dearenaen sky nu på dir ekte tlf direkte tlf.. 9680 2011 eller 9680 2020

NB!

n med ege r e d y k s Du ion ammun it g o l e f if r

BANELEJE: Hv er da ge 10-16 = 800,- pr Hver erda dag pr.. time Hv er da ge 16-22 = 1000,- pr Hver erda dag pr.. time Lør da ge 8-17 = 1000,- pr Lørda dag pr.. time

JAGT - SKYDEAREN A - FISKERI - SPOR T SKYDEARENA SPORT - OUTDOOR - J AGTREJSER JA

.

.

.

- EN OPLEVEL SE DER ER VÆRD A T KØRE EFTER! OPLEVELSE AT Jægervej 5

6900 Skjern

tlf. 9680 2020

www.korsholm.dk

Åbningstider: Mandag - torsdag 9.30 - 17.30 * Fredag 9.30 - 18.00 Lørdag 9.00 - 13.00

22


Fåborg Sogns Jagtforening Fisketur 2013 En dejlig fisketur til Puglund Put & Take med 29 deltagere inclusive børn. Vejret var uovertruffen, men måske ikke det bedste til fiskeri. Heldigvis blev der fanget fisk og de heldige vindere af konkurrencen var: Mandekonkurrencen: Lars Bruun Kvindekonkurrence: Tania Beck Nielsen Børnekonkurrence: Jonas Berthelsen Præmier ved lodtrækning: Daniel Berthelsen og Henriette Brøndum Nielsen. TILLYKKE TIL DE HELDIGE !! Vi siger mange tak til vore sponsorer for de mange flotte gaver: Tømrermester Kim Fyhn Brugsen i Glejbjerg Tømrermester Jesper Brøndum Tjæreborg Industri Bager HJ i Agerbæk

Rævejagter i efteråret 2013 Tusind tak til lodsejerne for at lægge terræn til rævejagterne, og tak til de mange jægere, som deltog på jagterne. Der var stor tilslutning med ca. 25-30 jægere ved hver jagt – desværre var heldet ikke med os, - der blev set 2 ræve, men ingen på skud. Vi vil gerne opfordre vore medlemmer til at deltage på disse jagter, da vi altid har nogle hyggelige timer, hvor vi starter dagen med rundstykker og slutter dagen med grillen tændt. Særlig tak til Erik Beier for at lægge hus til vore arrangementer.

23


v / Simon Jonassen IT Løsninger til Erhverv & Privat Tlf.: 75192904 / 20206652 Http://www.roust-it.dk

★ Kom og nyd en dag/aften i smukke omgivelser i Næsbjerghus. ★ Vi har lokaler til både store og små sammenkomster/fester. ★ Vil du holde festen hjemme, kan du kontakte os, og vi leverer gerne en menu i henhold til dine ønsker.

A la carte hver torsdag, fredag og lørdag fra kl. 16.00 - 20.00

Krovej 7, Næsbjerg - 6800 Varde - 75 26 70 83 www.naesbjerghus.dk 24


Fåborg Sogns Jagtforening Kommende aktiviteter 2013/14 JKF-jagter 23. november Varde Sønder Heden Plantage – 2 pladser + 1 hund 8. december Varde Sønder Heden Plantage - 2 pladser Pris kr. 500,00 pr. person – og tilmelding til Henning Kristensen på mobil 23285187. 26. januar 2014 Rævejagt – kl. 9.00 på Dyrebjergvej 7, Agerbæk – der afsluttes med grillkylling og pomfritter. 30. januar 2014 Generalforsamling kl. 19.00 på Cafe’en i Agerbæk

Generalforsamling Torsdag den 30. januar 2014 – kl. 19.00 på Cafe’en i Agerbæk. Dagsorden 1. Valg af dirigent, skriftfører og stemmetællere. 2. Formandens beretning. 3. Regnskab 2013 + fastsættelse af kontingent 2014. 4. Beretning og regnskab for Helle Jagt 5. Indkomne forslag 6. Valg til bestyrelse: -følgende er på valg: Hardy Knudsen, Agerbæk Jens Henrik Sørensen, Agerbæk 2 suppleanter 7. Valg af revisor 8. Evt. Forslag der ønskes behandlet under Generalforsamlingen skal være formanden i hænde senest 8 dage før generalforsamlingen. Foreningen er vært med kaffe og en bid brød.

25


Fåborg Sogns Jagtforening Årets Jæger: Indstil din kammerat til at blive årets jæger. Du skal skrive et lille stykke om personen og sende eller aflevere det til formanden inden den 30.1.14. For at blive årets jæger skal man minimum opfylde 1 af disse kriterier: · Medlem af Fåborg Sogns Jagtforening · En god jagtkammerat · God til at møde op til de forskellige arrangementer · En god præstation ved skydning eller hundearbejde · Gøre noget for natur- og vildtpleje Personen der bliver valgt, vil blive belønnet med en vandrepokal, som uddeles ved årets bukketræf.

Kragepokalen: For at erhverve/vinde kragepokalen, skal jeres krage- og skadeben, være formanden i hænde senest 30.1.14 Email til bestyrelsen – send gerne jagtbilleder. Fåborg Sogns Jagtforening har fået sin egen emailadresse, så har du brug for at sende en besked/stof til foreningsblad/billeder eller andet til bestyrelsen, vil denne emailadresse være tilgængelig for alle i bestyrelsen: FAABORGSOGNSJAGTFORENING@GMAIL.COM

SMS-liste Ønsker du en påmindelse om aktiviteter – send sms med navn til Aksel Thomsen på mobil 21661441

26


Helle Jagtforeninger

Helle Jagt på nettet www.hellejagt.dk Nyt redaktør søges Da Ole Nielsen stopper som redaktør søges en ung eller ældre jæger som kunne tænke sig at stå for produktion af folderen.

Interesserede kan kontakte Ole på tlf. 27 27 65 05 for mere info.

Stof til næste nummer skal være mig i hænde senest den 17. februar 2014. Ole Bæk Nielsen Rævestræde 10, Nordenskov 6800 Varde obn@hellejagt.dk

27


Afs. Ole Bæk Nielsen, Rævestræde 10, Nordenskov, 6800 Varde

Returneres ved varig adresseændring Afsenderen underrettes om varig adresseændring

Dec13web  
Advertisement