Page 1

Helle Jagtforeninger 30. Årgang Nr. 4

December

2012

Ny distribution af Jæger Vi håber på, at de, som måske oplever lidt problemer i begyndelsen, vil have en smule tålmodighed. Vi kan oplyse, at denne ændring af distributionen vil betyde en ganske betragtelig reduktion af Jægerforbundets omkostninger til distribution. Hvis man ikke har modtaget Jæger to hverdage efter den seneste udleveringsdato, som kan ses i den foregående måneds udgave af Jæger, vil vi bede om, at man sender en e-mail til medl@jaegerne.dk


Indholdsfortegnelse Helle jagtforeninger .......................................................... 3 - 15 Meddelelser fra medlemmer ................................................... 5 Starup jagtforening .................................................................... 9 Grimstrup - Årre - Roust jagtforening ................................ 11 Helle jagtforeninger aktivitetskalender ............................. 13 Øse sogns jagtforening ................................................... 15 - 17 Næsbjerg sogns jagtforening ...................................... 19 - 23 Fåborg sogns jagtforening ........................................... 24 - 26

Helle Jagt på nettet www.hellejagt.dk

Hent selv Hvis der er flere som ønsker at hente folderen fra internettet, så vi sparer portoen, vil jeg gerne have besked om dette på mail : obn@hellejagt.dk Hvis I oplyser jeres mailadresse skal jeg nok sende en mail når der udkommer et nyt nr. af bladet så I ikke selv skal kontrollere hvornår der er nyheder. 2


Udvalget for Helle Jagtforeninger Formand : Ole Nielsen, Starupvej 21, Starup, 7200 Grindsted ............. 2488 5853 Kasserer : Bent Jensen, Roustvej 210, Roust, 6818 Årre ........................ 7519 2260 Hardy Knudsen, Kokjærvej 6 6753 Agerbæk ............................................ 2250 4831 Niels H. Madsen, Kirkevejen 41, Rousthøje, 6818 Årre ........................... 4020 7094 Jakob Arnbjerg, Egevej 2, Oved, 6800 Varde ............................................ 6018 3136

Foreningskontakter Fåborg Sogns jagtforening Formand:Bjarne Schmidt, Dyrebjergvej 2, 6753 Agerbæk .................. 7519 6467 Kasserer:Jens H. Sørensen, Fåborgve 117, 6753 Agerbæk .................. 2872 0874 Næsbjerg sogns jagtforening Formand:Benjamin Jessen, Skoleparken 22, Næsbjerg, 6800 Varde . 2245 6362 Kasserer: Kjeld A. Jepsen, Vardevej 52, Knoldeflod, 6818 Årre .......... 7526 7100 Starup jagtforening Formand: Torben Jensen, Gl. Grindstedvej 5, Starup, 7200 Grindsted ....... 7533 7469 Kasserer: Erik Madsen, Varde Landevej 25, 7200 Grindsted ............... 2055 3049 Øse sogns jagtforening Formand: Carsten Christensen Hellevej 45, Helle 6800 Varde ............ 4011 3002 Kasserer: Henning Sørensen, Stenhøjvej 6, Heager, 6800 Varde ........ 2033 5237 Grimstrup - Årre - Roust jagtforening Formand: Jørgen Buhl .................................................................................... 2076 2449 Kasserer: Jesper Friis, Roustvej 245 ............................... 7517 3930 / 2878 6399

Stof til næste nummer skal være mig i hænde senest den 1. marts 2013. Ole Bæk Nielsen Rævestræde 10, Nordenskov 6800 Varde obn@hellejagt.dk Ansvarshavende redaktør: Ole Bæk Nielsen, Nordenskov 3


HEJBØL

PAPIR Hejbøl Papir

Puglundvej 11 7200 Grindsted Tlf. 25318333 rasmus@scherfig.dk

Kirkegade 5 6700 Esbjerg Tlf. 75120155

Byggeri udført efter nutidens krav..! Vi udfører alt indenfor: Boligbyggeri - Landbrugsbyggeri Erhvervsbyggeri - Industribyggeri

Murer - Kloak - Betonarbejde Hoved- & totalentreprise af byggeri samt projektering af byggeri i samspil med bygherre..!

Østermarksvej 39 - 7250 Hejnsvig Tlf. 75 33 59 00

4


Helle Jagtforeninger Gravhundeejere Der findes i vores om råde et gravtræningscenter.Træningen foregår under kyndig vejledning. Træningstid : Hver onsdag fra kl. 18 husk at trække nr. inden kl. 19 fra april til oktober. Ferie i juli måned. Pris: 40 kr. for første hund og 35 for følgende hunde. Der er også hvalpetræning for hunde under 1. år pris 20 kr. pr. hund. Sted: Borggårdsvej, Tjæreborg ved skydebanen. Gravoplærer: Michael Gabel, Gellerupvej 121, 6800 Varde . Telf. 7522 2151

Hvis uheldet er ude Både under forårets bukkejagt og efterårsjagterne kan man være uheldig at anskyde et stykke klovbærende vildt. Er uheldet ude, bør man ringe efter en registreret Schweisshundefører. Blandt medlemmerne er der et sådant medlem. Det er Leo Feldvoss i Næsbjerg. Leo kan træffes på følgende tlf. nr. Privat 75 26 72 72 Bil 40 61 40 72

Festtelt udlejes 40 m2 telt udlejes pris for medlemmer 250,- kr. for ikke medlemmer 500,- kr. Starup Jagtforening

5


Roust Auto- og Lastbilservice Hans Chr. Friis Aps Roust - 6818 Ă…rre Tlf. 75 19 22 40 og 75 19 23 99

.

.

Revision Skat Outsourcing

.

Frodesgade 125 DK 6701 Esbjerg Tel.: + 45 79 12 84 44 www.deloitte.dk

Tilsluttet Tlf.: 75 19 63 80 Bil.: 40 44 63 80

6


Helle Jagtforeninger

7


Dyrlægen i Nordenskov Praksis for familiedyr Manfredo Occhionero

Serviceproblemer ? Ring til :

tlf. 22 80 69 06

Nordenskov / Næsbjerg

Konsultation efter aftale tlf.-tid 15 - 18.

J.C.Jensensvej 3 Nordenskov 6800 Varde

El-service Aps

Telefon 75 29 81 07

Selskaber fra 15-120 personer Mad ud af huset

Byvejen 1, Rousthøje, 6818 Årre Alt landbrugs- entpreprenør- og kloakarbejde udføres - Kvalitetsarbejde til aftalt tid!… 8


Starup Jagtforening Generalforsamling

Jagtfest

Den 24-1-13 kl. 19.00 i Multihuset Dagsorden 1. Valg af ordstyrer og skriftfører. 2. Valg af stemmetæller. 3. Formandens beretning. 4. Kasserens beretning. 5. Beretning fra Helle Jagtforening. 6. Godkendelse af beretninger. 7. Valg af bestyrelse og suppleanter. På valg er Ole Nielsen, Rasmus Christensen og Erik Madsen Supp.Erik Olsen og Bertel Mortensen. 8. Valg af revisorer. På valg er Tage Christensen. 9. Indkomende forslag. 10. Valg af rengøringshold. 11. Afstemning til årets jæger. 12. Evt. Forslag afleveres til formanden senest 10 dage før generalforsamlingen. Husk trofæer, da der stemmes om årets trofæ denne aften.

Afholdes igen i Teglgårdshallen, Krogager. Lørdag d.2-2-13 kl. 18.00 Menu:Forret - Hovedret med spændende vildtretter samt grisekød. Dessert, samt kaffe/te Musik: Claus Vestland Duo, Vrenderup Pris incl 1 glas vin kr. 210,Der vil blive solgt amerikansk lotteri med mange gode præmier Tilmelding samt betaling senest d.24-1-13 til Erik Madsen 20553049 el Torben Jensen 51535427

Sportingbane D. 5 august var vi 20 mand på sportingbane i Vejen, som sædvanligt en rigtig hyggelig eftermiddag, og sædvanen tro blev der skudt til pokal.. Det er den bedste af de to første skydninger der tæller og her præsterede Karsten Klint en flot serie på 24-25 med drilling, og det er anden gang pokalen vindes med en drilling. Flot gået, stort tillykke. Banen er booket til næste år, den første søndag i august.

Korsholm D. 21 september var 17 mand på Korsholm skydearena, for at skyde til kronvildt, vildsvin samt have det sjovt. Her lærer man sit aftræk at kende og lærer at repetere med sit gevær. en rigtig god og lærerig aften. 9


STARUP AUTOSERVICE

Varde Afdeling Kræmmergade 5[ad:postnr] 5 [ad:by] TelefonVarde 6800 45 12 36 00 Telefon 45 12 36 00

v/ Erik Jensen Tingvejen 282, Starup 7200 Grindsted - Tlf. 75 33 70 79

Nordenskov

Revision Britta Kubel Jensen Sønderskovvej 24 Nordenskov, 6800 Varde

Tlf. 75 29 80 65

10


Grimstrup - Årre - Roust Jagtforening Generalforsamling

Rævepürsch

afholdes på Årre kro torsdag den 7 febuar kl. 19.30 2012 Dagsorden : 1. Valg af ordstyrer & skriftfører 2, Formandens beretning 3, Regnskab 4, Beretning og regnskab Helle jagt 5, Fastsættelse af kontingent for 2013 6, Valg til bestyrelsen på valg er Jørgen Buhl , Jesper Friis og Jim Hejbøl Jensen Alle modtager genvalg 7, Valg af revisor supleanter 8, Uddeling af Rævepokal 9, Indkomne forslag, skal afleveres skriftlig til formanden senest 8 dage før generalforsamlingen 10, evt.

Vi afholdte traditionen tro rævepûrsch d. 1. september. Der mødte 14 mand op. Der blev ikke set ræve, men masser af andet vildt. Til morgenkaffen blev der trukket lod om en dagjagt i Sdr. Heden Plantage. Vinderen af lodtrækningen blev Svend Poulsen. Tak til de lodsejere som lagde jord til. Vh Jesper Friis

Rævejagt 2012. I Roust mose Søndag den 20 januar kl. 9.00 ved skydebanen der er gule ærter til middag, Tilmelding om morgenen. Den anden jagt aftales på generalforsamlingen.

11


12


Aktivitetskalender Forening

Mødested

Dato

Tidspunkt

JKF JKF JKF Øse Næsbjerg JKF JKF Øse Fåborg JKF Næsbjerg Næsbjerg Øse Fåborg GÅR Øse Starup Starup Øse Næsbjerg Øse Starup Næsbjerg GÅR Øse Øse

Sdr. Plantage Ølgod Plantage Sønderheden Plant. Solbakke Næsbjerghus Ølgod Plantage Sdr. Plantage P-pladsen Cafeen Sønderheden Plant. Telefonen Næsbjerghus Telefonen Dyrebjergvej 2 Roust skydebane P-pladsen Multihuset Telefonen P-pladsen Telefonen Nordenskov kro Teglgårdshallen Fodrestoffen Årre kro Nordenskov kro Varde skydebane

2. dec. 8. dec. 9. dec. 16. dec. 21. dec. 5. jan. 6. jan. 6. jan. 10. jan. 12. jan. 13. jan. 16. jan. 16. jan. 19. jan 20. jan. 20. jan. 24. jan. 24. jan. 27. jan. 27. jan. 30. jan. 2. febr. 3. febr. 7. febr. 20. febr. 25. april

10.00 19.00

10.00 19.00

19.30 18.00 8.30 9.00 10.00 19.00 10.00 19.30 18.00 9.00 19.30 19.30 16.00

Aktivitet

Jagt i Sdr. Plantage Jagt i Ølgod Plantage Jagt i Sønderheden Plant. Hjælperjagt i Solbakke Julebanko Jagt i Ølgod Plantage Jagt i Sdr. Plantage Gravjagt Generalforsamling Jagt i Sønderheden Plant. Tilmelding gule ærter Generalforsamling Tilmelding gule ærter Rævejagt Rævejagt Rævejagt Generalforsamling Tilmelding jagtfest Gravjagt Tilmelding gule ærter Generalforsamling Jagtfest Reguleringsjagt på ræv Generalforsamling Trofæaften Indskydning

Stof til næste nummer skal være mig i hænde senest den 1. marts 2013. Ole Bæk Nielsen Rævestræde 10, Nordenskov 6800 Varde obn@hellejagt.dk 13


Niels H. Madsen Tømrer og Bygningssnedker Aps Liljebrovej 1, Vesterbæk, 6800 Varde 75 26 40 94 Bil 40 20 70 94 Fax 75 26 46 94 mail: nielsmadsen@firma.tele.dk

Vardevej 39 . Rousthøje . 6818 Årre Tlf. / Fax 75 16 94 32

Fasaner sælges Henning Sørensen, Starup, Telf. 75 33 70 89

KV-energi Aps Din leverandør af brændsel

Alt i træpiller og briketter. • 3 slags træpiller på lager. • Træpillerne findes i sække, i big bags og i løs. • Træpillerne kan leveres efter aftale. Så vi har en træpille der passer til dit fyr. Henvendelse bedst efter kl. 16.00 på hverdage Kontakt: Knud, tlf. 22540917, Hellevej 22, Agerbæk eller Jesper, tlf. 21681652 PS. Jeg har altid tid til en lille „jagt-snak“. 14


Øse Sogns Jagtforening Bestyrelsen Formand Kasserer Sekretær Fanebærer Helle Udv. Suppl.

Carsten Christensen Henning Sørensen Keld Rasmussen Verner Hansen Jacob Arnbjerg Kristian S. Kristensen

4011 3002 2033 5237 7529 8570 7529 8107 6018 3136

Generalforsamling

onsdag d 30. jan kl 19.30 på kroen Dagsorden 1. Valg af ordstyrer, skriftfører og 2 stemmetællere 2. Beretning 3. Regnskab. 4. Beretning og regnskab for Helle Jagt. 5. Indkomne forslag. 6. Valg til bestyrelse, på valg er Keld Rasmussen og Carsten Christensen og Verner Hansen, sidstnævnte modtager ikke genvalg. 7. Valg af revisor 8. Eventuelt hvor Bent Buhl beretter om JKF og Benny Ølgod om kronvildtudvalget.

Medhjælperjagt afholdes d. 16 dec. for dem som har hjulpet i Solbakke i år, men er der nogle som ønsker en ekstra jagtdag i Solbakke, kan den købes på samme vilkår som de øvrige jagter, hvis det har interesse skal du henvende dig til Carsten på tlf. nr. 4011 3002.

Rævejagter Gravjagt d 6.1 kl 10.00 husk madpakke. Rævejagt d 20.1 kl 10.00 Vi mødes på P plads. der er gule ærter, tilmelding til gule ærter til Carsten på 4011 3002 inden onsdag d 16.1 kl. 18.00 Gravjagt d 27.1 kl 10.00 husk madpakke.

Indskydning

af jagtriffel på banen i Varde er den 25.4 fra 16.00 til 20.00

SMS liste Er du interesseret i Trofæaften

onsdag d 20. febr. på kroen kl. 19.30 vil jagtforeningen arrangere en aften, hvor alle de som er interesseret, indbydes til at komme med deres trofæer fra denne sæson, så vi alle kan få lejlighed til at studere egne og jagtkammeraters trofæer side om side.

at få en påmindelse, via sms, om arrangementer i jagtforeningen så send dit mobilnr. til Carsten på tlf. 40 11 30 02

15


ALT I LANDBRUGS- OG ENTREPRENØRARBEJDE UDFØRES Skamstrup Maskinstation Aps. TELEFON 75 29 85 88

16


Øse Sogns Jagtforening Resultater fra Pokalskydning imellem GÅR og Øse d. 9. juni 2012 på Roust flugtskydningsbane. A række Keld Kristensen Kennet Jensen Kurt Beck Hans Chr. Hansen Erling Christensen Søren Ølgård

22 – 25 22 – 26 21 – 25 20 – 25 20 – 26 19 – 26

B række Ole Bæk Nielsen Bent Buhl Per Hungeberg Arne Eriksen Mads Emil Jensen

18 – 25 18 – 25 14 – 26 13 – 25 11 – 25

C række Søren Eriksen

14 – 25

Holdskydning Går Øse

175 duer i 197 skud 160 duer i 203 skud Tillykke med reslutaterne.

17


Lundgaard's Smede og Montage

Salg og service af ATVer samt Skov, Have og Parkmaskiner

v/Jørgen Lundgaard

Speciale: • VVS vand, varme, sanitet • Stokerfyr • Solvarme

Smedebakken 54, Starup 75 33 75 08 / 28 10 75 08

24 40 73 41 - et nr. der er værd at ringe på

www.blmotorservice.dk

e-mail: lundgaard.vvs@firma.tele.dk

Næsbjerg Tømrer- og Maskinsnedkeri v/ Jesper og Svend Aa. Sand Hovedgaden 30 Næsbjerg 6800 Varde Tlf. 75 26 70 07 Fax 75 26 75 72

AUTOMESTER BIRKEGADE 17, 6818 ÅRRE TELF. 75 19 24 44 OG 75 19 25 55 FAX 75 19 23 62

v/ Grete Harboe Heagervej 7 Nordenskov, 6800 Varde Tlf. 75 29 82 33

Kim Andersen Tlf. 75 29 86 75 Mobil 40 35 06 75

Byggematerialer - værktøj - beslag maling - belægningssten - energikoks

Agerbæk Tømmerhandel Hellevej 2 7, 6753 Agerbæk Tlf. 75 19 66 11 Fax 75 19 67 19 - din lokale leverandør 18


Næsbjerg Jagtforening Generalforsamling

Bestyrelsen

i Næsbjerg Jagtforening Onsdag den 16. januar. 2013 kl.19.30 i Næsbjerghus

Formand: ........... Benjamin Jessen Næstformand: ......... Dan Pedersen Kasserer: ................... Keld Jepsen Helle Jagt: ........ Niels H. Madsen Sekretær: ....... Jørgen Brunsgård

Dagsorden: 1. Valg af ordstyrer, stemmetællere og skriftfører 2. Formandens beretning 3. Regnskab 4. Indkomne forslag – skal være formanden skriftligt i hænde 8 dage før generalforsamlingen 5. Fastlæggelse af kontingentet 6. Valg af bestyrelse. På valg er Dan Pedersen, Niels Madsen og Kjeld Jepsen. Valg af suppleant 7. Valg af Revisor. På valg er Svend Åge Andersen 8. Beretning og regnskab for Helle jagtforening 9. Evt.

På www.naesbjerg.dk under jagtforening vil man kunne se vores kommende aktiviter mv.

Husk Julebanko Den 21. december kl. 19.00 i NæsbjergHus. Mange fine præmier.

Vi starter generalforsamlingen med gule ærter kl. 18.30. Tilmelding til gule ærter til Benjamin Jessen på tlf. 22 45 63 62 senest 3 dage før generalforsamlingen. Gule ærter er gratis for foreningens medlemmer.

Regulering af ræv Der afholdes reguleringsjagt på ræv søndag den 3. februar. Vi mødes kl. 09.00 ved foderstoffen. Tilmelding til gule ærter skal ske til Benjamin Jessen på 22456362 senest 27. januar!!

19


Al arbejde med dumper, gummiged og gravemaskine udføres

Tlf. 75 29 82 83

Biltlf. 20 29 87 10

Planter til fugle- og dyrevildt

Næsbjerg Foderstofforening Tlf. 75 26 71 66

mail: naesbjergfoderstof@mail.tele.dk hjemmeside: www.naesbjergfoder.dk DLF- TRIFOLIUM tilbyder færdige frøblandinger til vildtagre samt forskellige frøarter egnede til formålet.

20


Næsbjerg Jagtforening Næsbjerg Jagtforenings 75 års jubilæumsfest Fredag den 19/10 blev jagtforeningens 75 års jubilæum fejret i Næsbjerghus, 49 festglade personer var mødt op. Aftenen startede med hornmusik af Hubertus blæserne fra Grindsted. Herefter begyndte festen og alle gæster fik serveret rigtig godt mad fra køkkenet, og der blev leveret god musik og underholdning af Alldahl band. Danmarks jægerforbund havde sendt en pokal til foreningen som jubilæumsgave.

21


Sk ydear enaen er åben - book sk ydetid n u Sky dearenaen sky nu på dir ekte tlf direkte tlf.. 9680 2011 eller 9680 2020

NB!

n med ege r e d y k s Du ion ammun it g o l e f if r

BANELEJE: Hv er da ge 10-16 = 800,- pr Hver erda dag pr.. time Hv er da ge 16-22 = 1000,- pr Hver erda dag pr.. time Lør da ge 8-17 = 1000,- pr Lørda dag pr.. time

JAGT - SKYDEAREN A - FISKERI - SPOR T SKYDEARENA SPORT - OUTDOOR - J AGTREJSER JA

.

.

.

- EN OPLEVEL SE DER ER VÆRD A T KØRE EFTER! OPLEVELSE AT Jægervej 5

6900 Skjern

tlf. 9680 2020

www.korsholm.dk

Åbningstider: Mandag - torsdag 9.30 - 17.30 * Fredag 9.30 - 18.00 Lørdag 9.00 - 13.00

22


Næsbjerg Jagtforening

Mindeord over Poul Christensen Det var med stor sorg, vi fik meddelelsen om at vort medlem i Næsbjerg Jagtforening Poul Christensen (store Poul), Rousthøje, pludselig var gået bort, 68 år gammel. Os der gik meget på jagt med Poul har mistet en rigtig god og behjælpelig jagtkammerat. Han var altid klar når vi ringede om et eller andet. Vi nød meget gavn af hans store firehjulstrækker som kunne køre overalt. Vi kommer til at savne Poul på vores mange fællesjagter. Vores tanker går i denne svære stund til familie og efterladte. Æret være hans minde. På vegne af Næsbjerg Jagtforening. Jens Olav Jensen.

23


Fåborg Sogns Jagtforening Korsholm Skydearena:

Rævejagter i majs:

Jagtforeningen havde købt 2 træningstimer til Korsholm Skydearena d. 11.08, 11 mand tilmeldte sig. Det blev til et par rigtig gode timer deroppe, vi håber i der mødte op, fik trænet lidt med jeres riffel og fik lidt fornemmelse af hvordan det er at skyde til løbende vildt. MVH. Bestyrelsen

Der blev afholdt 2 rævejagter i september, til jagten d. 08.09. mødte der 22 mand op. Dagen startede med kaffe og rundstykker og en lille skarp. Derefter tog vi på jagt i Debel og Kærbjerge. Der blev set en del vildt og nedlagt en stk. ræv af Erik Beier på 4,78 kg., tillykke til Erik. Til jagten d. 22.09. mødte der 26 mand op, dagen startede som sædvanlig med kaffe og rundstykker. Derefter tog vi på jagt i Fåborg, her blev også set meget vildt men ingen ræve. Dagen sluttede som sædvanlig med en gang grill-medister og nogle hyggelige timer med højt humør. Tak for godt fremmøde ved begge jagter, tak til de mange unge jægere som mødte frem, dejlig at se jer her til vores rævejagter, og stor tak til de lodsejere der lagde deres majsmarker til. MVH. Bestyrelsen

JKF Jagter: Vi har stadig ledige pladser til årets jagter. Tilmelding kan ske til Henning Kristensen på tlf.23285187

24


Fåborg Sogns Jagtforening Generalforsamling: Der vil blive afholdt generalforsamling torsdag d. 10.01.13 kl. 19.00 på Cafeen i Agerbæk. 1. Valg af dirigent, skriftfører og stemmetæller. 2. Formandens beretning. 3. Regnskab. 4. Beretning og regnskab for Helle jagt. 5. Indkomne forslag. 6. Valg til bestyrelse. På valg er Bjarne Schmidt og Kurt Andersen samt valg af 2 stk. suppleanter Bjarne Schmidt og Kurt Andersen modtager ikke genvalg. 7. Valg af revisor.

8. Eventuelt. Forslag der ønskes behandlet under Generalforsamlingen skal være formanden i hænde senest 8 dage før generalforsamlingen. Foreningen er vært med kaffe og en bid brød.

25


Fåborg Sogns Jagtforening Årets jæger:

Kragepokalen:

Indstil din kammerat til at blive årets jæger. Du skal skrive et lille stykke om personen og sende eller aflevere det til formanden inden d. 10.01.13. For at blive årets jæger skal man min opfylde 1 af disse kriterier.

For at erhverve/vinde krage pokalen, skal jeres Krage/Skadeben, være Formanden i hænde senest d. 10.01.2013, Husk det nu.

1. Medlem af Fåborg Sogns Jagtforening. 2. En god jagtkammerat. 3. God til at møde op til de forskellige arrangementer.

Rævejagt Januar 2013: Der afholdes rævejagt på Fladsøgård lørdag den 19.01.13.

4. En god præstation ved skydning eller hundearbejde.

Mødested Dyrebjergvej 2 kl. 8.30 til kaffe og rundstykker. Vi håber i møder talrigt op til denne rævejagt, som foreningen er inviteret, til at deltage i, af jægerne på Fladsø. MVH. Bestyrelsen,

5. Gør noget for natur og vildtpleje. Personen der bliver valgt, vil blive belønnet med en vandrepokal, som uddeles ved årets bukketræf.

26


Vi ønsker alle medlemmer samt deres familie, en rigtig glÌdelig jul, samt et godt nytür.


Afs. Ole Bæk Nielsen, Rævestræde 10, Nordenskov, 6800 Varde

Returneres ved varig adresseændring Afsenderen underrettes om varig adresseændring

December 2012  

Helle Jagt

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you