Page 1

Ta vara på gruppens resurser...

Du får praktiska erfarenheter av att leda grupper. Grundläggande kunskaper i teater, dokumentärteater och ledarskap. Du får tillsammans med andra leda och driva egna projekt.

Ledarskap - dokumentär scenkonst Linjen vänder sig till dig som vill utveckla dina ledaregenskaper och med teatern som verktyg arbeta med människor. Här får du praktiskt erfarenhet av att leda grupper. Vi arbetar utifrån: upplev först, intellektualisera sedan. Du får grundläggande kunskaper i teater, dokumentärteater och ledarskap. Kursen ger dig redskap att tillsammans med andra leda och driva egna projekt.

Vad menar vi med dokumentär scenkonst Dokumentär scenkonst fångar upp viktiga frågor och berättelser som förenar oss och utvecklar dessa till scenkonst. Berättelserna, mötena och människorna är det viktiga. Formen kommer i andra hand och blir till utifrån människorna, platsen och den tilltänkta publiken. Begreppet dokumentär scenkonst inspireras av communityteater.

ledar-2