Page 1

Att slå fast värdet av det journalistiska hantverket har kanske aldrig varit viktigare än i dag. I en tid när vi översköljs av information gäller det att skilja guldkornen från gruset. Vi på Hällefors folkhögskolas Journalistlinje arbetar med just det. För att kunna publicera högkvalitativ journalistik gäller det att känna till dess grunder. Genom att utbilda nya journalister som kan leverera guldkornen i det mediala bruset vill vi försäkra att det goda får plats. Nu och i framtiden.

Linjens övergripande mål Att du genom teoretiskt och praktiskt arbete tillägnar dig kunskaper och insikter om det journalistiska arbetet Att din förmåga att tänka fritt, ta ställning och uttrycka dig i text och bild utvecklas Att du kan presentera dig själv och dina kunskaper på ett professionellt sätt

Så här arbetar vi Journalistlinjen på Hällefors folkhögskola går under första terminen igenom det viktigaste i det journalistiska hantverket. Arbetet sker såväl individuellt som i grupp och vikten av att hålla deadline poängteras. Vi lär oss intervjuteknik, skriver nyhetsartiklar, notiser, personporträtt, reportage m.m. Dessutom går vi igenom grunderna i två av de mest förekommande programmen vid tidningsproduktion: redigeringsprogrammet InDesign och bildbehandlingsprogrammet Photoshop. Med detta i ryggen arbetar vi för att bli grävande journalister och lär oss hur man kartlägger personer, företag och offentlig verksamhet för att få fram egna unika avslöjanden.

jour-2